Bài thu hoạch BDTX THPT ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ của học sinh TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

12 1,498 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2018, 10:46

SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃITRƯỜNG THPT …….BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THPT NỘI DUNG 3GV: NĂM HỌC 2015 _ 2016BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THPT NỘI DUNG 3PHẦN 1: MODULE THPT 01ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGA.CƠ SỞ LÝ THUYẾT:Qua quá trình tự học và bồi dưỡng tập trung nội dung 3, module THPT 01, bản thân tôi nắm được một số kiến thức như sau: I. Tổng quan: Năng lực hiểu biết học sinh là năng lực thiết yếu trong dạy học và giáo dục. Người giáo viên chỉ có thể lựa chọn, sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục có hiệu quả khi hiểu được các đặc điểm tâm lí của học sinh. Mỗi giai đoạn xã hội – lịch sử, tâm lí của học sinh có những điểm khác biệt nhất định, do vậy việc hiểu các đặc điểm tâm lí của học sinh thật không dễ dàng. Tuy vậy, trong quá trình phát triển tâm lí lứa tuổi, sự vận động, biến đổi của những mặt cơ bản luôn diễn ra theo những chiều hướng nhất định, có tính quy luật. Nhờ đó, việc nắm vững các chiều hướng vận động và phát triển tâm lí của học sinh, đặc biệt các vấn đề nổi bật của từng giai đoạn lứa tuổi có thể giúp người giáo viên có được những điểm mốc để xem xét và nhận biết tâm lí học sinh trong những bối cảnh xã hội khác nhau. II. Nội dung cơ bản:1. Thời kì THPT trong toàn bộ quá trình phát triển tâm lí cá nhân: + Xác định giới hạn tuổi THPT: Những cách xác định khác nhau. + Xác định hoàn cảnh xã hội của sự phát triển. + Các dạng hoạt động mới: Hoạt động học tập, hoạt động xã hội. + Ý nghĩa của giai đoạn THPT trong toàn bộ cuộc đời cá nhân. 2. Nhận thức và trí tuệ của HS THPT: + Nhận biết các kiểu trí tuệ, các giai đoạn phát triển trí tuệ. + Đặc điểm nhận thức và phát triển trí tuệ ở HS THPT. 3. Đời sống tình cảm – ý chí của HS THPT: + Tình cảm ở HS THPT: Một số tình cảm cấp cao (tình cảm thẩm mĩ, tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ), tình bạn, tình yêu. + Đặc điểm ý chí của HS THPT. 4. Các đặc điểm nhân cách của HS THPT: SỞ GD- ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT …… BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THPT NỘI DUNG GV: NĂM HỌC 2015 _ 2016 BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THPT NỘI DUNG PHẦN 1: MODULE THPT 01 ĐẶC ĐIỂM TÂM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A.CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trang Qua trình tự học bồi dưỡng tập trung nội dung 3, module THPT 01, thân nắm số kiến thức sau: I Tổng quan: Năng lực hiểu biết học sinh lực thiết yếu dạy học giáo dục Người giáo viên lựa chọn, sử dụng phương pháp dạy học giáo dục có hiệu hiểu đặc điểm tâm học sinh Mỗi giai đoạn xã hội – lịch sử, tâm học sinhđiểm khác biệt định, việc hiểu đặc điểm tâm học sinh thật khơng dễ dàng Tuy vậy, q trình phát triển tâm lứa tuổi, vận động, biến đổi mặt diễn theo chiều hướng định, có tính quy luật Nhờ đó, việc nắm vững chiều hướng vận động phát triển tâm học sinh, đặc biệt vấn đề bật giai đoạn lứa tuổi giúp người giáo viên có điểm mốc để xem xét nhận biết tâm học sinh bối cảnh xã hội khác II Nội dung bản: Thời kì THPT tồn q trình phát triển tâm cá nhân: + Xác định giới hạn tuổi THPT: Những cách xác định khác + Xác định hoàn cảnh xã hội phát triển + Các dạng hoạt động mới: Hoạt động học tập, hoạt động xã hội + Ý nghĩa giai đoạn THPT toàn đời cá nhân Nhận thức trí tuệ HS THPT: + Nhận biết kiểu trí tuệ, giai đoạn phát triển trí tuệ + Đặc điểm nhận thức phát triển trí tuệ HS THPT Đời sống tình cảm – ý chí HS THPT: + Tình cảm HS THPT: Một số tình cảm cấp cao (tình cảm thẩm mĩ, tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ), tình bạn, tình u + Đặc điểm ý chí HS THPT Các đặc điểm nhân cách HS THPT: + Tự ý thức hình thành “cái tơi” + Định hướng giá trị Trang + Tự xác định xã hội – hình thành giới quan “kế hoạch đời” + Tính tích cực xã hội HS THPT: vai xã hội hoạt động xã hội Một số vấn đề tâm HS THPT: Tình dục, căng thẳng tâm lí, chống đối xã hội, tự tử, làm dụng chất gây nghiện,… III Nội dung chi tiết: Một số nội dung áp dụng vào công tác: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÂM Ở HS THPT: TÌNH DỤC, CĂNG THẲNG TÂM LÍ, LẠM DỤNG CHẤT, CHỐNG ĐỐI XÃ HỘI, TỰ TỬ… Hoạt động 1: Tính dục tuổi THPT Phát dục trình trung tâm tuổi thiếu niên Sự tiết hc mơn androgen gia tăng làm tăng xu hướng tính dục, làm gia tăng quan tâm tính dục thân Đây tượng sinh học – xã hội phức tạp, sản phẩm tác động lực lượng sinh học lực lượng xã hội Bước vào tuổi niên, đa số học sinh trải qua thời kì dậy thì, xét phương diện thể, học sinh có trưởng thành, tức có khả thực chức trì nòi giống Xét phương diện xã hội, đồng giới tính (nhận biết giới tính lĩnh hội hành vi tương ứng, hình thành tâm định hướng tâm – tính dục) tiếp diễn Do tượng tính dục tuổi niên học sinh có tính chất mặt Điều buộc người lớn, nhà giáo dục phải có cách nhìn đắn khách quan Đặc biệt, sống đặt loạt vấn đề đạo đức thực tiễn liên quan đến đời sống tính dục học sinh mà nhà trường khơng thể khơng quan tâm Đối với vấn đề tính dục HS THPT có mặt cần quan tâm: * Hành vi tính dục: cử chỉ, hành vi thể thực nhu cầu tính dục (khi bắt đầu quan hệ tình dục, giai đoạn phát triển, cường độ, …) * Các định hướng tâm tính dục: thái độ vấn đề giới tính, chuẩn mực đạo đức * Các cảm nghiệm ảo tưởng tính dục Các nhà giáo dục quan tâm nhiều đến chuẩn mực lứa tuổi hành vi tính dục: HS quan tâm đến vấn đề giới tính, bắt đầu có quan hệ… khơng có câu trả lời chung cho vấn đề Có thể có biến dạng cá thể, Trang chuẩn văn hóa, bối cảnh xã hội khác chi phối tượng học sinh Xu hướng chung vấn đề giới tính hành vi quan hệ giới tính ngày bắt đầu sớm Nguyên nhân thực trạng trưởng thành sớm mặt thể phức tạp mẫu hành vi tính dục lan truyền phương tiện thơng tin đại chúng Hiện tượng trào dâng tình dục niên gắn với tượng thủ dâm Sự chín muồi sinh dục sớm thường gắn với thủ dâm Đây phương tiện làm giảm bớt căng thẳng tính dục niên nguyên nhân sinh gây Hiện tượng có mặt: Một mặt coi tượng bình thường tác động yếu tố sinh tâm (muốn có thỏa mãn thể, kiểm tra lực thân), mặt khác thái làm yếu thể tạo rối nhiễu tâm Việc cấm đốn thái quá, coi tượng tội lỗi hư hỏng gây mặc cảm niên học sinh, gây hoài nghi giá trị thân Do cách ứng xử coi phù hợp nhồi nhét vào đầu óc học sinh tượng khơng chấp nhận mà khéo léo giúp học sinh có thêm hoạt động, hội giao lưu, cơng việc hấp dẫn, từ tượng dần qua Hiện tượng tính dục gắn liền với việc lĩnh hội vai trò giới Mặc dù nhận dạng giới tính sớm, trẻ vài tuổi, nhận dạng bề ngồi Ở tuổi THPT, nhận dạng vai trò giới mang tính chất tâm xã hội sâu sắc Đó phân cực “đàn ơng” – “đàn bà” Trong đàn ơng – chủ động đàn bà – bị động Bối cảnh xã hội với mức độ bình đẳng giới cao dần xóa bớt phân cực, nhiên phân cực giới hành vi xã hội tồn Hoạt động 2: Hiện tượng lạm dụng chất chống đối xã hội Hiện tượng lạm dụng chất tượng gắn liền với phát triển nhanh phân hóa xã hội Thanh niên lạm dụng chất (các chất cồn, chất gây nghiện) ngun nhân sau: - Muốn chứng tỏ thân người lớn - Bị lơi kéo nhóm bạn xấu - Gặp phải thất bại sống, có tâm trạng chán nản bng xi, tuyệt vọng, … - Tò mò khơng có lĩnh để dừng lại Trang Việc lạm dụng chất đem lại hậu tiêu cực với mức độ khác Hành vi chống đối xã hội xuất cuối tuổi thiếu niên bộc lộ tuổi niên Hành vi chống đối xã hội hiểu hành vi ngược lại chuẩn mực hành vi xã hội, xâm phạm lợi ích đem lại thiệt hại cho người khác Nếu hành vi chống đối xã hội diễn thường xuyên khó loại bỏ gọi rối nhiễu nhân cách chống đối xã hội Các hành vi chống đối xã hội thường nảy sinh nhóm Các yếu tố rủi ro cao hồn cảnh gia đình gia đình khơng đầy đủ (khơng có bố mẹ), khơng có quan tâm kiểm sốt từ gia đình, thành viên gia đình có hành vi chống đối xã hội, việc tham gia vào nhóm bạn xấu,… Hoạt động 3: Căng thẳng tâm Căng thẳng (stress) trạng thái tâm phổ biến HS THPT Khác với học sinh THCS, stress xuất mâu thuẫn hay xung đột quan hệ với người lớn, tuổi THPT stress liên quan chủ yếu đến việc thi đại học chọn nghề Những yếu tố tham gia vào việc gây stress sức ép thân người khác việc thi đại học chọn nghề tương lai Áp lực thi đại học gia tăng lớp cuối cấp, tượng stress phổ biến Trạng thái stress làm học sinh mỏi mệt, sức lực thể, kéo theo tập trung, khơng có khả trì ý, hoạt động trí tuệ hiệu Quan tâm, ý giúp HS giải tỏa stress quan trọng Có thể có cách thức giải tỏa stress như: giúp HS điều chỉnh nhận thức thân, suy nghĩ tích cực, tạo tự tin, có kế hoạch học tập hợp lí, khơng gây sức ép thái lên học sinh, thay đổi hoạt động gây stress Hoạt động 4: Hiện tượng tự tử HS THPT Hiện tượng tự tử quan tâm từ lâu giới người tự tử niên chiếm tỉ lệ lớn Đối với đa số người, người khơng có ý nghĩ hành động tự tử tự tử điều khó hiểu Hiện tượng phổ biến nước Mĩ, Nhật nhà nghiên cứu cảnh báo Ở nước ta gần xuất trường hợp đáng tiếc HS THPT Nhìn chung tự tử nữ nhiều nam, nhiên nam niên cứu sống Trang sau tự tử lại nữ hành vi tự tử niên mang tính bạo lực Tự tử niên phần lớn trường hợp coi kêu cứu Họ sử dụng tự tử cách thức để người khác ý, xem xét vấn đề họ cách nghiêm túc, hành động tự tử diễn theo xung động thời hành động kêu cứu không may không may không thê sửa chữa Hiện khó nhận biết niên có ý định tự sát Hiện tượng tự tử có thể diễn giai tầng có khu trú nhóm xã hội cụ thể Tuy nhiên, có số biểu khơng rõ rệt như: niên tự sát thường bị trầm cảm nghiêm trọng, sử dụng chất gây nghiện có hành động chống đối xã hội Họ thường có quan hệ xấu với bố mẹ, bạn bè người yêu, có kết học tập tồi khơng quan tâm hứng thú với hoạt động giải trí việc xung quanh Họ bị phân rã nhân cách cảm thấy không vượt qua vấn đề thân Nhận biết dấu hiệu đáng ngại, bạn bè, xã hội ngăn ngừa hành động tự tử niên Một cách thức ngăn ngừa quan trọng giúp niên bị trầm uất nói vấn đề họ, quan tâm chia sẻ xúc cảm họ, Nếu niên bày tỏ ý định tự tử bạn bè, người lớn cần khuyên giải cho họ cách giải vấn đề khác Cha mẹ cần có thái độ nghiêm túc ý tới ý định tự tử niên nói theo cách khác nhau: đe dọa tự phát Nên có trợ giúp tâm trị liệu tâm niên có ý đồ tự tử khơng thành niên tiếp tục hành vi tự tử vấn đề họ không giải B NỘI DUNG THU HOẠCH: Trang Trang Qua việc bồi dưỡng nội dung 3, module THPT 01: Đặc điểm tâmhọc sinh Trung học phổ thông Bản thân áp dụng vào trình giảng dạy, giáo dục chuyên đề: Rào cản tâmhọc tập học sinh Trung học phổ thông Chuyên đề: RÀO CẢN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TỔNG QUAN VỀ RÀO CẢN TRONG HỌC TẬP CỦA HS THPT HS ngày có nhiều thuận lợi để phát triển Đồng thời chịu nhiều áp lực từ cha mẹ, nhà trường, xã hội; Đó áp lực tâm lý nhiều chiều rào cản mặt tâm lý việc học tập HS A- Mục tiêu Kiến thức: - Hiểu khái niệm khó khăn tâm lý, rào cản tâm lý, biểu hiện, nguyên nhân, ảnh hưởng rào cản tâmhọc tập HS THPT Kỹ năng: - Vận dụng kiến thức khó khăn tâm lý, rào cản tâmhọc tập để giải nguyên nhân ảnh hưởng rào cản tâm lý đến kết học tập học sinh - Vận dụng PP, kỹ để hỗ trợ HS Thái độ: Có thái độ đắn rào cản tâmhọc tập, rèn luyện, hành vi phát phòng chống rào cản tâm lý ảnh hưởng học tập - Khái niệm rào cản tâm rào cản tâm học tập gì? + Rào cản tâm khó khăn tâm mức độ cao, trở thành thách thức, trở ngại mức độ lớn, làm giảm động lực hoạt động người, ảnh hưởng tiêu cực đến kết hoạt động Trang + Rào cản tâm học tập chẳng qua khó khăn tâm học tập mức độ cao, có ảnh hưởng đến động lực tiến hành hành động học tập HS có ảnh hưởng đến kết học tập B- NỘI DUNG CÁC KHÓ KHĂN TÂM LÝ VÀ KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP CỦA HS THPT - Khó khăn tâm lý trở ngại tâm lý trình người thực đạt mục đích - Khó khăn tâmhọc tập trở ngại tâm lý trình học tập, làm cho HS gặp khó khăn không đạt mục tiêu học tập I NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA RÀO CẢN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP CỦA HS THPT Về mặt nhận thức: - Nhận thức chưa đầy đủ nhiệm vụ học tập - Đánh giá chưa thân; - Đánh giá chưa vấn đề cần học tập Về mặt xúc cảm, tình cảm: Đây thái độ người thể trình học tập Nếu HS làm chủ xúc cảm, tình cảm học tốt; Ngược lại, HS thường thiếu khả kiềm chế xúc cảm, tình cảm Về mặt hành vi: Là vận dụng toàn quan thể, đặc biệt não tham gia giác quan để hành động tích cực tiêu cực II NHIỆM VỤ: Phân tích khái niệm khó khăn tâm khó khăn tâm học tập - Đọc tiếp nhận thông tin cho hoạt động - Tìm các ví dụ luận làm rõ khái niệm số biểu khó khăn tâm nói chung khó khăn tâm học tập HS THPT Trang - Tìm biểu mặt nhận thức rào cản tâmhọc tập HS Phân tích biểu ảnh hưởng tâm HS THPTở trường, ngành đề giải pháp khắc phục Phân tích ví dụ khó khăn tâm học tập rào cản tâm học tập HS III XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RÀO CẢN TÂM LÝ ĐẾN VIỆC HỌC TẬP CỦA HS THPT * Chủ quan: -Thiếu kinh nghiệm sống học tập độc lập - Chưa có PP học tập tốt - Chưa tích cực chủ động; -Khơng hứng thú học tập - Khơng tự tin; - Có cảm giác thiếu quan tâm gia đình, nhà trường xã hội quan tâm * Nguyên nhân khách quan: - Môi trường học tập THPT khác THCS; - Tính chất học tập, yêu cầu học tập cao hơn; - Lượng tri thức lớn, nội dung chương trình nặng; - Chịu ảnh hưởng PP học tập THCS; - PPCT số môn, chưa phù hợp; - Chưa có PP học tập THPT - Khó khăn điều kiện, thiết bị DH; - Hỏng kiến thức - Chưa quen với PPGD mới;- Thiếu thời gian học tập; - Thiếu tài liệu tham khảo; - Hồn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; - Thiếu quan tâm gia đình - Áp lực kỳ vọng cha mẹ, thầy cô IV Cần định hướng tạo điều kiện cho người học tập suốt đời Trang 10 Xã hội học tập nơi mà học học suốt đời, nhiên HS trọng giáo dục quy trường phổ thơng đại học, mối quan tâm với hình thức giáo dục phi quy chưa nhiều Việc học không dành riêng cho lứa tuổi phổ thông, đại học mà người lớn tuổi học Bên cạnh đó, tồn áp lực đại học đường nhất, rớt đại học đường đời hết lối ra; từ tư chuộng cấp; để khắc phục tình trạng cần quan tâm giáo dục cho HS số nội dung sau: Theo đạo phủ Bộ GDĐT về, “Xây dựng xã hội học tập việc học nhiều hình thức- quy, khơng quy, phải lấy tự học làm cốt yếu • Chỉ có học tập làm thay đổi đời, rút ngắn khoảng cách phân hóa kiến thức xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống, từ làm giảm áp lực rào cản tâm học tập • MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC NHẰM GIẢM ẢNH HƯỞNG RÀO CẢN TÂM TRONG HỌC TẬP CỦA HS THPT CƠ BẢN NHƯ SAU: Rào cản giao tiếp • Giao tiếp tớt khơng chỉ là chìa khóa giúp chúng ta thành công cuộc sống mà còn là trợ thủ đắc lực công việc, học tập • Tuy nhiên, nhiều người, đó có HS lại “đỏ mặt tía tai” lần nhắc đến từ giao tiếp Rào cản từ ngoại hình • Nhiều học sinh ngại giao tiếp với người Ngoại hình ln ưu vơ hình giúp nhiều HS tự tin ngược lại khiến khơng HS tự ti • • • • • ngại tiếp xúc với bạn bè Để giải vấn đề này: Hãy thay đổi phong cách ăn mặc đầu tóc cho hợp lý Một trang phục đẹp không thiết phải đắt tiền Hãy chọn lựa trang phục với hai tiêu chí Một hợp với mơi trường Trang 11 • Hai hợp với tính cách Mặc đẹp khơng giúp người tự tin mà bước đệm để bạn tiến gần với giới bên 3.Rào cản từ ngơn ngư • Khơng có khiếu trò chuyện, có q từ ngữ để nói, để trao đổi nói nhiều rào cản lớn khiến việc giao tiếp HS hiệu Những HS có vốn kiến thức “tự tin hơn” Rào cản từ Cảm xúc • Cảm xúc thường yếu tố chi phối hành động hành động cảm xúc không ổn định hành động “dại dột” điều “dại dột” Ngoài ra, HS bị bệnh lo âu, trầm cảm, nóng nảy thường có xu hướng hiểu sai ý người khác Vì vây, cảm xúc yếu tố khiến giao tiếp trở nên kho khăn Rào cản từ thiếu kiến thức • Những HS có vốn kiến thức sâu rộng “Tự tin” HS có vốn kiến thức hạn hẹp • Những HS có vốn kiến thức hạn hẹp chia thành hai loại: - Một ngại giao tiếp; - Hai giao tiếp nhiều thông tin sai lệch đón nhận thơng tin “lệch lạc” từ người khác Đó lý HS thiếu kiến thức khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn Rào cản từ thiếu kinh nghiệm • Những HS hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể nhiều có xu hướng mở rộng giao tiếp Ngược lại, với HS có kinh nghiệm thực tế Vì vậy, đứng trước trường hợp thực tế nảy sinh khiến HS nên làm đâu -HẾT - Trang 12 ... tâm lý học sinh Trung học phổ thông Bản thân áp dụng vào trình giảng dạy, giáo dục chuyên đề: Rào cản tâm lý học tập học sinh Trung học phổ thông Chuyên đề: RÀO CẢN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC... dụng phương pháp dạy học giáo dục có hiệu hiểu đặc điểm tâm lí học sinh Mỗi giai đoạn xã hội – lịch sử, tâm lí học sinh có điểm khác biệt định, việc hiểu đặc điểm tâm lí học sinh thật khơng dễ... rèn luyện, hành vi phát phòng chống rào cản tâm lý ảnh hưởng học tập - Khái niệm rào cản tâm lí rào cản tâm lí học tập gì? + Rào cản tâm lí khó khăn tâm lí mức độ cao, trở thành thách thức, trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch BDTX THPT ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ của học sinh TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Bài thu hoạch BDTX THPT ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ của học sinh TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn