LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

78 99 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 23:27

Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI BÀI BÁO CÁO QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trần Thị Diễm My MSSV: 5095345 Lớp: LK0964A1 Cần Thơ 11/2012 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tạo điều kiện tinh thần vật chất để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Luật, đặc biệt thầy cô Bộ môn Luật Thương mại tận tình giảng dạy giúp đỡ em trrong suốt trình nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đồn Nguyễn Minh Thuận tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực đề tài Mặc dù trình thực đề tài, người viết cố gắng, hạn chế trình độ thời gian nên viết khơng thể khơng có thiếu sót định Vì vậy, người viết mong nhận đóng góp q thầy để viết hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP .3 1.1 Khái quát chung doanh nghiệp .3 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp 1.1.2 Các loại hình doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp 1.2 Góp vốn thành lập doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm góp vốn thành lập doanh nghiệp 11 1.2.2 Chủ thể tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp 12 1.3 Các nguyên tắc việc góp vốn thành lập doanh nghiệp 14 1.4 Pháp luật điều chỉnh góp vốn thành lập doanh nghiệp 17 CHƯƠNG QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Chủ thể có quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp 21 2.1.1 Chủ thể có quyền thành lập quản lý doanh nghiệp .21 2.1.2 Chủ thể có quyền góp vốn vào doanh nghiệp 25 2.2 Các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp .26 2.2.1 Góp vốn tiền 26 2.2.2 Góp vốn vật 28 2.2.3 Góp vốn quyền tài sản 29 2.2.3.1 Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ .29 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My 21 Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp 2.2.3.2 Góp vốn giá trị quyền sử dụng đất .32 2.2.4 Góp vốn tài sản theo thỏa thuận 35 2.3 Quá trình hình thành vốn doanh nghiệp .37 2.3.1 Giai đoạn hình thành vốn thành lập doanh nghiệp .38 2.3.2 Giai đoạn góp vốn q trình hoạt động doanh nghiệp 40 2.4 Định giá tài sản góp vốn 43 2.4.1 Chủ thể tiến hành định giá tài sản góp vốn 43 2.4.2 Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn 44 2.4.3 Các phương pháp định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp 46 2.5 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 47 2.6 Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn thành lập doanh nghiệp 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 53 3.1 Vấn đề định giá tài sản góp vốn 53 3.1.1 Thực trạng vấn đề định giá tài sản góp vốn .53 3.1.2 Giải pháp cho vấn đề định giá tài sản góp vốn 55 3.2 Thực trạng giải pháp việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ 55 3.2.1 Thực trạng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ .55 3.2.2 Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ 59 3.3 Thực trạng giải pháp cho vấn đề nợ vốn góp thành viên, cổ đơng công ty 61 3.3.1 Thực trạng việc nợ vốn góp 61 3.3.2 Khắc phục rủi ro tình trạng nợ vốn mang lại giải pháp sau 3.4 Vấn đề xác định tư cách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên quan đến vấn đề vốn góp 64 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My 63 Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp 3.4.1 Bất cập vấn đề xác định tư cách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên quan đến vấn đề vốn góp 64 3.4.2 Giải pháp cho vấn đề xác định tư cách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên quan đến vốn góp .65 3.5 Bổ sung quy định pháp luật hình thức góp vốn 65 KẾT LUẬN 67 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Một thành tựu lớn sau gần 20 năm đổi nước ta đổi kinh tế, tạo nên tiềm lực cho phát triển đất nước Để có thành trước hết nhờ chủ trương kịp thời, đắn Đảng Nhà nước Việt Nam việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần để từ phát huy nội lực, khơi dậy hoạt động kinh doanh, đầu tư nhân dân Trong việc tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư bỏ vốn kinh doanh, gia nhập thị trường Nhà nước Việt Nam quan tâm hết Vì thực lực quy mơ kinh tế quốc gia gắn liền với vận động, phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nghiệp ngày chiếm vị trí, vai trò quan trọng kinh tế thị trường Một công cụ hữu hiệu để Nhà nước quản lý kinh tế ban hành pháp luật để điều chỉnh hoạt động nhà đầu tư trì trật tự kinh tế Chính lẽ mà nhà đầu tư hoạt động kinh doanh lãnh thổ Việt Nam, họ phải biết tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật lĩnh vực kinh tế Nhà nước Việt Nam ban hành, mà đặc biệt quy định doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp giai đoạn q trình thực hóa ý tưởng kinh doanh Trong đó, vấn đề đặt lên hàng đầu để doanh nghiệp khai sinh khâu góp vốn Vấn đề vốn loại hình doanh nghiệp nói chung, đặc biệt kinh tế thị trường quan trọng hết Vì vốn nhân tố quan trọng yếu tố sống doanh nghiệp, có vốn doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực chiến lược, mục tiêu kinh doanh đề ra, vượt qua khó khăn đối thủ gặp phải thương trường, đem lợi nhuận cho cơng ty, thơng qua góp phần giải việc làm cho người dân, tăng ngân sách cho Nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển Nhằm tìm hiểu nghiên cứu sâu góp vốn thành lập doanh nghiệp thấy quan trọng kinh tế nước ta nên người viết chọn đề tài: “Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Người viết nghiên cứu đề tài với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, bên cạnh nhằm để hệ thống tích lũy thêm cho thân kiến thức trình học tập Trên sở đó, GVHD: Đồn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp người viết đưa đánh giá chung việc góp vốn thành lập doanh nghiệp Đồng thời đề tài làm rõ mặt được, mặt hạn chế, bất cập thực tiễn đưa giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Ngoài thực đề tài giúp người viết hiểu rõ hệ thống pháp luật hành điều chỉnh riêng vấn đề góp vốn Việt Nam Qua đó, giúp cho người nhà đầu tư tương lai hiểu rõ quy định pháp luật vấn đề này, từ có định đắn cho ước mơ khởi nghiệp Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, người viết chủ yếu phân tích quy định pháp luật xoay quanh vấn đề chủ thể góp vốn, tài sản việc định giá tài sản góp vốn, với quy định chuyển quyền tài sản góp vốn Bên cạnh đó, người viết đưa khó khăn giải pháp khắc phục khó khăn ấy, góp phần hồn thiện quy định pháp luật vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Đề tài xây dựng sở tìm hiểu, phân tích tổng hợp nguồn tài liệu liên quan đến đề tài, đồng thời vận dụng kiến thức có q trình học tập để làm sáng tỏ nội dung Bên cạnh đó, người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp phân tích tổng hợp điều khoản luật; phương pháp lịch sử so sánh sử dụng để tìm nguồn gốc phát sinh, trình phát triển đối tượng nghiên cứu, từ phát chất vấn đề nghiên cứu Cấu trúc luận văn Luận văn trình bày bao gồm phần sau: - Mục lục - Lời nói đầu - Chương 1: Lý luận chung doanh nghiệp góp vốn thành lập doanh nghiệp - Chương 2: Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Chương 3: Thực trạng hướng giải khó khăn việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Trong người Nhật, người Hoa hầu hết xứ sở hiếu học chịu ảnh hưởng Khổng giáo biến xã hội họ thành xứ cơng nghệ, phần đơng người Việt Nam đứng ruộng lúa ngơ ngác nhìn thiên hạ.1 Nhưng nay, xã hội ngày phát triển với hội nhập vào kinh tế giới, người Việt Nam ngày tự lựa chọn hàng hóa dịch vụ từ khắp nơi hành tinh Không thế, từ nước nông nghiệp lạc hậu, Việt Nam nước có tiềm kinh tế mạnh, người Việt Nam ngày biết đến ruộng vườn, trâu, cày Giờ đây, họ dần biết đến từ cơng ty, doanh nghiệp…Vì hàng ngày, hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ tổ chức cung cấp Mặc dù vậy, trước năm 1990, Việt Nam khơng có văn quy phạm pháp luật định nghĩa chung doanh nghiệp Đến có Luật cơng ty năm 1990 Luật Doanh nghiệp năm 1999 trước đây, Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 (sau gọi tắt Luật Doanh nghiệp 2005) đề cập đến khái niệm Lần khái niệm doanh nghiệp quy định Luật công ty Cụ thể, Khoản Điều có định nghĩa “Doanh nghiệp đơn vị kinh doanh thành lập nhằm mục đích chủ yếu thực hoạt động kinh doanh” Sự đời đaọ luật khẳng định đường lối chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, huy động sử dụng hiệu nguồn vốn, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh.2 Sau chín năm tồn với bất cập định, Luật công ty năm 1990 Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990 thay Luật Doanh nghiệp năm 1999 Sự đời Luật Doanh nghiệp năm 1999 nhằm hoàn thiện quy PGS TS Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật kinh tế (tái lần ba), NXB Công An Nhân Dân, năm 2011, trang 124 Pham Duy Nghĩa, Chuyên khảo luật kinh tế, NXB Đại học Quốc gua Hà Nội, năm 2004, trang 250 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 10 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp quyền sở hữu trí tuệ gặp rắc rối, rủi ro.59 Đồng thời có số quyền không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nên doanh nghiệp không thực đăng ký quan có thẩm quyền, có tranh chấp xảy hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh việc bảo vệ pháp luật doanh nghiệp có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn việc chứng minh chủ sở hữu thật Trước ban hành Nghị định 102 có Khoản Điều Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ “Góp vốn việc đưa tài sản vào cơng ty để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung cơng ty Tài sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác ghi Điều lệ công ty thành viên góp để tạo thành vốn cơng ty” Khi khơng có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề này, mà có Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định cho góp vốn giá trị quyền sở hữu trí tuệ khơng quy định loại quyền sở hữu trí tuệ cho phép góp vốn việc thực việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp không thực rộng rãi Luật có quy định quyền góp vốn quyền sở hữu trí tuệ mà khơng có hướng dẫn thực hiện, thi hành quy định Luật, doanh nghiệp, quan có thẩm quyền phải thực Vì vậy, dù có nhu cầu doanh nghiệp chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ muốn thực góp vốn khơng biết đành chờ ban hành hướng dẫn văn pháp quy Còn nhiều tranh cãi vấn đề chuẩn mực kế tốn Bộ tài gây cho doanh nghiệp nhiều khó khăn Bởi việc xác định tài sản sở hữu trí tuệ vơ hình việc xác định giá trị để trích khấu hao tài sản cố định gặp khơng trở ngại Hiện chưa có văn quy định cụ thể vấn đề này, làm cho doanh nghiệp gặp trở ngại việc xác định giá trị thật tài sản sở hữu trí tuệ để thực góp vốn đầu tư Các nhà doanh nghiệp đành phải chờ đợi hướng dẫn quan có thẩm quyền, ban hành chế định hướng dẫn cụ thể rõ ràng để doanh nghiệp tiến hành thực Khi Luật Doanh nghiệp năm 2005 có chế định quy định giá trị quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn tạo cho nhà doanh nghiệp chủ sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ tín hiệu vui mừng, phấn khởi đồng thời 59 Theo Tú Sương, Dự thảo Thơng tư hướng dẫn "Góp vốn giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu - Diễn đàn Doanh nghiệp, http://investlinkco.com.vn/NewsDetails.aspx?ID=239, đăng ngày 04/01/2011, [truy cập ngày 25/10/2012] GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 64 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp mở thêm cho doanh nghiệp hội phát triển tốt với hình thức kinh doanh dựa tài sản vơ hình kết hợp với tài sản hữu hình Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ khơng có văn hướng dẫn cách cụ thể rõ ràng vấn đề Nghị định 102 tạo tín hiệu vui cho nhà doanh nghiệp chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ có quy định hướng dẫn cụ thể rõ ràng Quy định có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với tình hình kinh tế xu hội nhập đất nước ta Nghị định ban hành tạo sở cho doanh nghiệp chủ động trình tìm kiếm nguồn vốn, theo Điều Nghị định 102 quy định: “Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn” Như vậy, Nghị định 102 hướng dẫn cụ thể quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005 vấn để góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ Những điểm tiến mà Nghị định 102 mang lại là: quy định loại chủ thể thực góp vốn quyền sở hữu trí tuê; loại quyền sở hữu trí tuệ phép góp vốn thành lập doanh nghiệp Việc ban hành Nghị định 102 phần cải thiện quy định Luật Doanh nghiệp 2005 giải đáp vướng mắc doanh nghiệp Khi việc doanh nghiệp thành lập có nguồn vốn góp quyền sở hữu trí tuệ triển khai mạnh mẽ Tuy nhiên, việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ sau Nghị định 102 đời số hạn chế cụ thể là: Thứ nhất, doanh nghiệp có chấp nhận việc đồng sở hữu sản phẩm trí tuệ trở thành thành viên doanh nghiệp hay không hai muốn thực việc góp vốn Đối với chủ sở hữu tài sản trí tuệ cơng chúng việc góp vốn có thực hay không Thứ hai, vấn đề định giá chưa có quy định cụ thể định giá tài sản sở hữu trí tuệ mang tính chun nghiệp, chưa có chế bảo đảm tính chân thật định giá tài sản sở hữu trí tuệ Thứ ba, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ có loại quyền sở hữu trí tuệ luật bắt buộc đăng ký, có loại pháp luật không bắt buộc đăng ký hai loại pháp luật bảo vệ GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 65 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp tài sản khơng bắt buộc chế để bảo hộ có tranh chấp khơng bảo đảm tài sản có đăng ký quyền sở hữu Việc không bắt buộc đăng ký gây khó khăn cho thành viên góp vốn phải chứng minh cho doanh nghiệp tính chân thật của tài sản góp vốn Thứ tư, vướng mắc chuẩn mực kế tốn Bộ Tài khơng cơng nhận quyền sở trí tuệ tài sản cố định nên khơng trích khấu hao, vấn đề khó khăn mà nhiều doanh nghiệp mong mỏi giải Thứ năm, thiếu quy định pháp luật trình tự thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vơ hình nên quy định thủ tục góp vốn khơng giống thủ tục quy định việc góp vốn tài sản thơng thường khác nên cần có quy định riêng biệt 3.2.2 Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ Ở nước phát triển, giá trị quyền sở hữu trí tuệ coi tài sản có giá trị lớn doanh nghiệp, việc góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển nhượng tài sản sở hữu trí tuệ thực cách phổ biến Tại Việt Nam, có quy định pháp luật góp vốn quyền sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ rõ ràng, nhu cầu doanh nghiệp có thực ngày tăng, nên cần xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ cụ thể ban hành văn hướng dẫn chi tiết cho việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, đào tạo, thành lập tổ chức chuyên nghiệp để đánh giá giá trị quyền sở hữu trí tuệ Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định phép góp vốn tài sản mang tính chất sở hữu trí tuệ, cần có quy định cụ thể, chi tiết để quy định Luật Doanh nghiệp 2005 thực thi hiệu tránh việc pháp luật quy định phải thực áp dụng Trong phạm vi viết này, người viết có số kiến nghị sau nhằm tăng hiệu lực việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam hồn thiện vấn đề góp vốn quyền sở hữu trí tuệ: Một là, cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc quy định chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy định cụ thể chi tiết giúp cho việc góp vốn doanh nghiệp thực thi hiệu Việc quy định chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thực góp vốn tránh vướng mắc thực tổn thất không cụ thể, rõ ràng pháp luật làm doanh nghiệp gặp khó khăn Đồng thời bổ sung GVHD: Đồn Nguyễn Minh Thuận Trang 66 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp cho quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005, giúp cho pháp luật luật doanh nghiệp ngày hoàn thiện Hai là, ban hành quy định hướng dẫn cụ thể vấn đề định giá tài sản góp vốn quyền sở hữu trí tuệ, có chế pháp lý dành riêng để đánh giá kết định giá cách chân thật, khách quan Bên cạnh cần phải đào tạo tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp việc định giá xác định giá trị tài sản góp vốn doanh nghiệp Nếu việc định giá thực cá nhân, tổ chức chuyên nghiệp giá trị tài sản góp vốn xác định mang tính khách quan qua xác định giá trị thực tế phần vốn góp thành viên giá trị thực tế doanh nghiệp thành lập, tránh trường hợp gian lận tính khơng khách quan việc định giá Ba là, cải thiện quy định chuẩn mực kế toán Bộ tài để tài sản sở hữu đánh giá phù hợp với tình hình ban hành Nghị định 102 việc quy định cho phép góp vốn nhiều quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ trước Luật có quy định cho thực góp vốn quyền sở hữu trí tuệ thực tế có góp vốn thương hiệu thương hiệu không xem tài sản có định khơng trích khấu hao, nên có quy định cơng nhận tài sản quyền sở hữu trí tuệ loại tài sản cố định trích khấu hao tài sản thơng thường khác Mặc dù khơng bị hao mòn theo thời gian tài sản thông thường khác theo thời gian tài sản sở hữu trí tuệ bị lạc hậu, cần phải đầu tư để cải tiến, phát triển tài sản trí tuệ theo hướng khác phù hợp nhu cầu xã hội Nên lấy thời hạn việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để dựa vào mà trích khấu hao tài sản sở hữu trí tuệ qua giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí phát sinh việc cải tiến quyền sở hữu trí tuệ Bốn là, cần quy định loại tài sản sở hữu trí tuệ thực góp vốn nên đăng ký chủ sở hữu, việc đăng ký tạo điều kiện thuận lợi trình chuyển quyền tài sản cho doanh nghiệp, bên cạnh việc chứng minh tính chân thật tài sản góp vốn dễ dàng hơn, đáng tin cậy tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc doanh ngiệp đồng thời giúp cho Nhà nước dễ quản lý trình hoạt động doanh nghiệp Năm là, việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ cần có quy định riêng trình tự thủ tục, phù hợp với đặc tính vơ hình loại tài sản góp phần GVHD: Đồn Nguyễn Minh Thuận Trang 67 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp bổ sung quy định thiếu pháp luật loại tài sản vơ hình doanh nghiệp năm 2005.Việc góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ có quy định trình tự thủ tục góp vốn quyền sở hữu trí tuệ đóng góp phần cho q trình thực việc góp vốn quyền sở hữu hiệu hơn, nhanh gọn quan chức thực thi triển khai quy định pháp luật vấn đề hiệu Như vậy, hoàn thiện pháp luật vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp quyền sở hữu trí tuệ việc quan trọng, phần giá trị đóng góp tài sản vơ hình cho kinh tế vơ to lớn, pháp luật cần có chế định quy định rõ ràng đầy đủ vấn đề Qua góp phần hồn thiện pháp luật nước ta có hệ thống pháp luật đầy đủ, cụ thể rõ ràng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 3.3 Thực trạng giải pháp cho vấn đề nợ vốn góp thành viên, cổ đông công ty 3.3.1 Thực trạng việc nợ vốn góp Quy định chưa chặt chẽ văn quy phạm pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tạo kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng, lừa đảo đối tác, tạo vốn ảo Khi xảy cố, việc khởi kiện để đòi quyền lợi nhiều trường hợp lại khơng có tác dụng án tồ phản khơng thể thi hành Theo Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Thành viên phải góp đầy đủ hạn cam kết Trường hợp chưa góp đủ số vốn chưa góp xem nợ cơng ty” Nhưng thực tế, công ty TNHH hai thành viên trở lên thành viên khơng góp đủ vốn, doanh nghiệp hạch toán ghi nợ cho họ Điều dẫn đến tình trạng nhiều người thành lập cơng ty thiếu khả tài chính, lừa đảo người khác Việc cho phép ghi nợ vốn góp khó giải có cố xảy Một giả định cho vấn đề sau, người cha góp vốn thành lập cơng ty số thực góp chưa đủ với cam kết ghi nợ Tuy nhiên, người cha qua đời, phát sinh vấn đề thừa kế Cô gái với tư cách người hưởng thừa kế lại phải đóng khoản tiền lớn thuế thu nhập cá nhân (10% tổng số tiền góp vốn giấy tờ) thực tế số tiền thực góp thấp số tiền thuế phải đóng Việc xác định giá trị tài sản thừa kế phần vốn góp doanh nghiệp với kiểu ghi nợ phức tạp GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 68 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp Bên cạnh đó, người viết có ý kiến cần làm rõ vốn góp vốn điều lệ Theo quy định Khoản Điều Luật Doanh nghiệp năm 2005, vốn điều lệ số vốn thành viên, cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào Điều lệ cơng ty Trong đó, Nghị định 102 quy định vốn điều lệ cho công ty TNHH tổng giá trị số vốn góp cam kết góp thời hạn cụ thể Những quy định tạo kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng việc phép cam kết góp vốn (chứ khơng phải thực góp) để lừa bên thứ ba tạo nguồn vốn lớn thực chất khơng có hay gọi ảo Quy định vốn góp vốn thực góp khơng rõ ràng làm cho tình trạng vốn ảo nhiều Hậu thực tế đáng lo ngại nhiều hợp đồng, giao dịch ký kết doanh nghiệp vốn ảo với đối tác Khi có vấn đề xảy ra, người bị lừa bồi hồn dù khởi kiện tòa Theo người viết, nguyên nhân thực trạng nằm chỗ công tác hậu kiểm quan chức việc đăng ký vốn doanh nghiệp chưa thực đầy đủ, dẫn đến hậu không nhỏ Và thân văn quy phạm pháp luật có vấn đề góp vốn khơng có chế vận hành để quan tố tụng áp dụng giải vụ việc tranh chấp, khiếu kiện dạng Theo Nghị định 102, quan chức có nhiệm vụ hậu kiểm đăng ký vốn, góp vốn doanh nghiệp Trong trường hợp thực kiểm tra, số vốn không đăng ký thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh cấp lại giấy khác với số tiền thực tế Vậy, vấn đề đặt có tranh chấp xảy liên quan đến doanh nghiệp bị kiểm tra (chẳng hạn doanh nghiệp trước thời điểm kiểm tra có ký hợp đồng giao dịch với khách hàng) chịu trách nhiệm tài chính, số để tính thiệt hại số trước hay sau kiểm tra Vấn đề luật bỏ ngỏ, khơng có quy định, văn nói trường hợp Chúng ta phải thấy thực tế vốn doanh nghiệp lớn tiềm lực tài doanh nghiệp mạnh Đây yếu tố định khách hàng, đối tác có làm ăn doanh nghiệp hay khơng Và tài liệu mà khách hàng, đối tác biết mức vốn điều lệ doanh nghiệp Giấy chứng nhận đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp khơng cung cấp báo cáo tài cho khách hàng, đối tác (trừ vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 69 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp 3.3.2 Khắc phục rủi ro tình trạng nợ vốn mang lại giải pháp sau Ở vấn đề này, người viết kiến nghị sau, Luật Doanh nghiệp năm 2005 cần phải điều chỉnh, sửa đổi điều luật liên quan đến vốn góp, vốn thực góp vấn đề liên quan để chặn kẽ hở có, đảm bảo lợi ích hợp pháp người kinh doanh Cụ thể, nên có phận chuyên trách Sở kế hoạch đầu tư làm nhiệm vụ kiểm tra, xác minh vốn doanh nghiệp khơng để tình trạng không thực Kiểm tra tốt giúp doanh nghiệp làm ăn, hợp tác kinh doanh có thơng tin xác trước định Khơng dừng lại đó, Luật Doanh nghiệp cần quy định rằng, vốn chủ sở hữu ghi nhận số vốn thực góp khơng chấp nhận ghi nợ vốn góp thành viên vốn điều lệ số vốn thành viên, cổ đơng đóng góp cam kết góp đủ thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Kế đến, theo người viết, để chủ đầu tư thực góp vốn cách nghiêm túc quan quản lý nhà nước cần cơng khai số vốn thực góp số vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký mạng thông tin doanh nghiệp Và dĩ nhiên, doanh nghiệp phải có chứng chứng minh số dư tài khoản để quan nhà nước cơng bố thơng tin tiến độ góp vốn Ngồi ra, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp khách hàng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cần có nghị hướng dẫn vấn đề theo hướng: "Nếu thời hạn cam kết mà (các) chủ sở hữu doanh nghiệp khơng góp đủ vốn điều lệ cam kết, dẫn đến khơng có khả tốn cho khách hàng, đối tác xem hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử lý theo quy định pháp luật" Có tránh tình trạng nhà đầu tư ngẫu hứng mà đăng ký vốn điều lệ vượt xa số vốn thực tế Nếu vậy, nhà đầu tư thận trọng suy xét tự giác thực việc góp vốn Nhà nước khơng phải tốn kinh phí trả lương, phương tiện làm việc cho đội ngũ kiểm tra việc góp vốn GVHD: Đồn Nguyễn Minh Thuận Trang 70 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp 3.4 Vấn đề xác định tư cách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên quan đến vốn góp 3.4.1 Bất cập vấn đề xác định tư cách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên quan đến vốn góp Về lý thuyết, tổ chức, cá nhân góp vốn vào cơng ty trở thành thành viên công ty Tuy nhiên loại hình cơng ty TNHH hai thành viên trở lên Luật Doanh nghiệp năm 2005 không buộc cá nhân, tổ chức góp vốn phải góp đủ số vốn cam kết góp lần, mà góp nhiều lần mà thời hạn góp lần cuối khơng vướt 36 tháng kề từ ngày cam kết góp Đối với trường hợp thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết, Điều 39 Luật Doanh nghiệp năm 2005 xác định rõ số vốn chưa góp coi nợ thành viên cơng ty; thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khơng góp đủ hạn số vốn cam kết Sau thời hạn cam kết lần cuối mà chưa góp đủ số vốn cam kết số vốn chưa góp xử lý cách sau: - Một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp; - Huy động người khác góp vốn vào cơng ty; - Các thành viên lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp họ vốn điều lệ cơng ty Sau vốn lại góp đủ theo quy định khoản này, thành viên chưa góp vốn đương nhiên khơng thành viên công ty công ty phải đăng kí thay đổi nội dung kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Quy định giải pháp hiệu giải việc trì hỗn thực nghĩa vụ góp vốn Tuy nhiên, quy định lại có điểm bất hợp lý sau: Thành viên chưa góp theo cam kết hiểu theo hai cách, thành viên hồn tồn chưa góp vốn thành viên góp chưa hồn thành hết phần vốn mà cam kết góp Do đó, việc áp dụng quy định Khoản Điều 39 Luật Doanh nghiệp thực tế khó khăn Trong trường hợp thành viên chưa góp vốn việc bị tư cách thành viên đương nhiên hoàn toàn hợp lý Nhưng thành viên góp phần tổng số vốn cam kết góp, mà đến hạn cam kết góp lần cuối mà thành viên khơng thể góp đủ có bị tư cách thành viên khơng, có giải phần vốn họ góp vào cơng ty GVHD: Đồn Nguyễn Minh Thuận Trang 71 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp Theo người viết trường hợp thành viên góp phần vốn bị tư cách thành viên cơng ty dường quy định q khắt khe họ khơng có đủ tài sản để góp thêm Và phần vốn họ góp xử lý nào, bị theo Cách giải nào, vấn đề này, Luật Nghị định bỏ ngõ, chưa đề cập đến 3.4.2 Giải pháp cho vấn đề xác định tư cách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên liên quan đến vốn góp Vấn đề hạn chế giải hiệu luật Doanh nghiệp Nghị định 102 bổ sung số nội dung sau: Một là, không thiết buộc công ty xử lý thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết cách đây, mà cho phép cơng ty kết hợp cách xử lý Hai là, thành viên vi phạm phần nghĩa vụ góp vốn (tức có phần góp thiếu họ bị thành viên khác góp thêm vào theo quy định pháp luật) khơng loại bỏ tư cách thành viên họ mà điều chỉnh phần vốn góp họ với phạm vi quyền nghĩa vụ tương xứng với phần vốn mà họ góp Ba là, Khoản Điều 39 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Khoản 4, Điều Nghị định 102 nên sửa đổi theo hai hướng sau: Hoặc quy định rõ sau thời hạn cam kết góp lần cuối, thành viên hồn tồn chưa góp đủ vốn theo cam kết đương nhiên bị tư cách thành viên công ty; Hoặc đưa quy định giải quyền lợi cho thành viên góp vốn chưa góp đủ vốn vào công ty tước tư cách thành viên họ 3.5 Bổ sung quy định pháp luật hình thức góp vốn Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định góp vốn tài sản liệt kê loại tài sản góp vốn Và liệt kê tránh khỏi không đầy đủ nên quy định mở khoảng rộng cho bên thỏa thuận loại tài sản khác góp vốn ghi Điều lệ cơng ty Tuy nhiên quy định Luật Doanh nghiệp bó hẹp hình thức vốn góp, bỏ qua góp vốn hệ thống khách hàng Vì phần vốn góp hệ thống khách hàng khó định giá, nên giá trị phần vốn góp hai bên thỏa thuận theo chế chung GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 72 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp quan chuyên môn thẩm định giá thiết lập theo văn pháp luật có liên quan Trong nhiều trường hợp hệ thống khách hàng đem góp vốn coi trọng, chưa có sở pháp lý điều chỉnh nên xảy tranh chấp quyền người góp vốn hệ thống khách hàng khó đảm bảo Do vậy, đòi hỏi pháp luật phải có quy định cụ thể góp vốn hệ thống khách hàng Tuy nhiên, việc góp vốn hệ thống khách hàng mang lại khó khăn nhiều phương diện như: tính giá trị phần vốn góp để chia quyền lợi cơng ty; chứng minh vi phạm nghĩa vụ người góp vốn Những khó khăn lệ thuộc hồn tồn vào đánh giá thỏa thuận các thành viên công ty Tại cần nhấn mạnh, hệ thống khách hàng góp vốn hồn tồn khơng biến khỏi thành viên góp nó, có nghĩa tồn nơi thành viên sử dụng củng cố phát triển Vậy việc bảo đảm cho độc quyền sử dụng hệ thống khách hàng cơng ty vấn đề lớn cần tới làm việc nhiệt tình, khơng ngừng sáng tạo, ln đổi hàng hóa, dịch vụ cơng ty để trì gia tăng mạng lưới khách hàng doanh nghiệp Sự tin tưởng lẫn nhau, hợp tác với yêu cầu có tính thiết yếu kinh tế Phải chăng, chưa nhận thức cách đầy đủ, đắn, ý tưởng góp vốn hệ thống khách hàng để làm ăn thừa nhận cần phải pháp luật bảo vệ Cụ thể, Luật Doanh nghiệp phải có quy định cho vấn đề này, để tạo sở pháp lý cho hoạt động góp vốn với hình thức Việc mở rộng hình thức góp vốn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi bên quan hệ góp vốn Sự thỏa thuận thành viên, cổ đông thành lập doanh nghiệp tôn trọng đặt lên hàng đầu Được thể điều lệ công ty Và hệ thống khách hàng người trí chấp nhận để góp vốn Luật Doanh nghiệp cần có quy định cụ thể cho vấn đề góp vốn để tạo tâm lý an tâm cho nhà đầu tư đường khởi nghiệp.60 60 PGS.TS Nguyễn Đình Tài, Bài giảng Luật doanh nghiệp năm 2005, NXB trị quốc gia Hà Nội, năm 2008, trang 35 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 73 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập vào kinh tế tồn cầu Việt Nam có nhiều hội cho học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ tiên tiến giới để phát triển kinh tế nước, nhiên tiềm ẩn bên thách thức, rủi ro mà gặp phải trình hội nhập vào kinh tế sơi động thới giới Đặc biệt, Việt Nam thành viên WTO mối quan hệ đối ngoại ngày tăng cường, giao lưu thương mại phát triển cách mạnh mẽ giúp cho có tầm nhìn chiến lược lâu dài, cải cách phù hợp với xu toàn câu Chúng ta thực nhiều cải cách để phù hợp với tình hình kinh tế, trị đất nước xu thế giới Trong số cải cách tiêu biểu phải kể đến cải cách pháp Luật ngày tạo hành lang pháp lý thơng thống, minh bạch, cơng cho chủ thể nước nước tham gia pháp luật ngày phù hợp với hệ thống pháp luật giới Tuy nhiên, trình khơng tránh khỏi vướng mắc, bất cập cần phải quy định cụ thể hướng dẫn cách rõ ràng Vì vậy, hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng việc cần thiết đóng vai trò vơ quan trọng giai đoạn nay, thời kì kinh tế tri thức Quy định hệ thống pháp Luật nước ta cụ thể góp phần giải nhu cầu nhà doanh nghiệp từ trước đến nay, tạo điều kiện cho chủ thể kinh doanh nước phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài, tăng cường quan hệ thương mại với nước giới Hoàn thiện quy định pháp luật việc góp vốn thành lập doanh nghiệp góp phần tạo niềm tin tất doanh nghiệp nước nước ngồi an tâm q trình đầu tư tìm kiếm lợi nhuận Bên cạnh đó, hồn thiện pháp luật vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo vệ lợi ích đáng cá nhân pháp nhân nước nước tham gia hoạt động thương mại Việt Nam, góp phần thực sách Đảng Nhà nước ta giai đoạn nay, với phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới ngun tắc hòa bình, hợp tác, hữu nghị phát triển Nhưng điều đặt thách thức không nhỏ cho nhà nước Việt Nam việc hồn thiện thể chế mơi trường kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư đồng thời cạnh tranh với kinh tế khác khu vực giới Trong số biện pháp cải cách thể chế môi trường GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 74 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp kinh doanh giai đoạn từ năm 2000 – 2012, thành tựu bật Việt Nam tương đối hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, tạo cởi mở từ thủ tục gia nhập thị trường cho nhà đầu tư cộng đồng quốc tế đánh giá cao nội dung Từ phân tích mà người viết trình bày trình thực đề tài, người viết đưa kiến nghị thân quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu sau: - Đối với vấn đề định giá tài sản góp vốn, cần có chế riêng chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch, khách quan - Cần ban hành văn pháp luật hướng dẫn cụ thể việc quy định việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Ban hành quy định hướng dẫn cụ thể vấn đề định giá tài sản góp vốn, có chế pháp lý dành riêng để đánh giá kết định giá cách chân thật, khách quan Bên cạnh cần phải đào tạo cán chuyên nghiệp việc định giá xác định giá trị tài sản góp vốn doanh nghiệp - Còn việc góp vốn quyền sở hữu trí tuệ cần có quy định riêng trình tự thủ tục, phù hợp với đặc tính vơ hình loại tài sản - Luật Doanh nghiệp năm 2005 cần phải điều chỉnh, sửa đổi điều luật liên quan đến vốn góp, vốn thực góp vấn đề liên quan để chặn kẽ hở có, đảm bảo lợi ích hợp pháp người kinh doanh - Bổ sung quy định hình thức góp vốn Với giải pháp nêu trên, người viết thiết nghĩ phần đưa quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp ngày phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thực việc góp vốn để sản xuất kinh doanh GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 75 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Văn quy pham pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Bộ Luật dân năm 2005 Luật Công ty năm 1990 Luật Doanh nghiệp năm 1999 Luật Đất đai năm 2003 Luật Phá sản năm 2004 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 10 Luật Chứng khốn năm 2006 11 Luật Cán cơng chức năm 2008 12 Nghị định 102/2007/NĐ-CP Chính phủ việc quy định thời hạn không kinh doanh cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sau giữ chức vụ quan, đơn vị nghiệp nhà nước 13 Nghị định 102/2010/NĐ - CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn Luật doanh nghiệp 14 Nghị định 43/2010/NĐ - CP ngày 15/04/2010 việc đăng ký doanh nghiệp 15 Thông tư Bộ kế hoạch đầu tư số 14/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 hướng dẫn số nội dung hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định Nghị định 43/2010/NĐ * Sách, báo, tạp chí Ts Bạch Đức Hiền, Giáo trình thị trường chứng khốn, NXB Tài Chính Hà Nội, năm 2008, trang 68 Dương Kim Thế nguyên, Giáo trình luật thương mại 2, lưu hành nội bộ, năm 2008, trang 24 Ths Huỳnh Trần Thanh Nghị, Luật kinh tế, NXB Lao Động-Xã Hội, năm 2009, trang 36 GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 76 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp PGS.TS Lê Văn Tề, Ths Huỳnh Hương Thảo, Thị trường tài chính, NXB Giao Thơng Vận Tải, năm 2008, trang 101 Nguyễn Thị Vân Anh, Thực tiễn giải tranh chấp phát sinh trình thực pháp luật doanh nghiệp số đề xuất nhằm hoàn thiện Luật doanh nghiệp”, Tạp chí Luật học số 9/2010, trang Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Đình Cung, Cơng ty vốn, quản lý tranh chấp, NXB Tri thức, năm 2009, trang 123 Ths Nguyễn Mai Hân, Bài giảng Luật thương mại 2, Lưu hành nội bộ, năm 2012, trang 1-2 Ths Nuyễn Mai Hân, Bài giảng Luật thương mại 2, Lưu hành nội bộ, năm 2012, trang 27 Nguyễn Việt Khoa, Từ Thanh Thảo, Luật kinh tế, NXB Phương Đông, năm 2010, trang 23 10 PGS.Ts Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật kinh tế, NXB Cơng an nhân dân, năm 2011, trang 124 11 PGS.Ts Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo luật kinh tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004, trang 250 12 PGS.Ts Nguyễn Đình Tài, Bài giảng Luật doanh nghiệp năm 2005, NXB trị quốc gia Hà Nội, năm 2008, trang 35 13 Ths Trần Huỳnh Thanh Nghị, Luật kinh tế, NXB Lao động- xã hội, năm 2009, trang 14 * Trang thông tin điện tử Bài học sử dụng hệ thống khách hàng, http://winmain.vn/bai-hoc-khi-sudung-he-thong-quan-ly-khach-hang-crm.html, [truy cập ngày 3/11/2012] Chứng khoán, http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n, [truy cập ngày 15/11/2012] Điêu Ngọc Tuấn, Định giá tài sản trí tuệ doanh nghiệp, trả lời phóng viên ngày 12/03/2008, http:// tcdn- 11-12 blogspot.com/2008_03_01 archive Html, [truy cập ngày 29/9/2012] GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 77 SVTH: Trần Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp Lực lượng vũ trang, http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%B1c_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_v%C5 %A9_trang, [truy cập ngày 30/10/2012] Một số vấn đề quyền tài sản hướng hoàn thiện, http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/dan-su-to-tung-dansu/2009/8591/Mot-so-van-de-ve-quyen-tai-san-va-huong-hoan-thien.aspx, [truy cập ngày 29/9/2012] Nên xem nhân lực tài sản hay nguồn vốn, http://saga.vn/Kynangquanly/Lythuyetquantri/11527.saga, [truy cập ngày 2/9/2012] Thế am hiểu khách hàng, http://www.baomoi.com/The-nao-la-am-hieukhach-hang/76/5120154.epi, [truy cập ngày 1/11/2012] Tú Sương, Dự thảo Thông tư hướng dẫn "Góp vốn giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu - Diễn đàn Doanh nghiệp, http://investlinkco.com.vn/NewsDetails.aspx?ID=239, [truy cập ngày 25/10/2012] 10 Tiền, http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n, [truy cập ngày 30/10/2012] GVHD: Đoàn Nguyễn Minh Thuận Trang 78 SVTH: Trần Thị Diễm My ... chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp CHƯƠNG QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2.1 Chủ thể có quy n góp vốn thành lập doanh nghiệp So với đối tượng phép thành lập. .. vốn thành lập doanh nghiệp 12 1.3 Các nguyên tắc việc góp vốn thành lập doanh nghiệp 14 1.4 Pháp luật điều chỉnh góp vốn thành lập doanh nghiệp 17 CHƯƠNG QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA VIỆC GÓP... Thị Diễm My Luận văn tốt nghiệp Quy chế pháp lý việc góp vốn thành lập doanh ghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung doanh nghiệp 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP , LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại bài báo cáo QUY CHẾ PHÁP lý của VIỆC góp vốn THÀNH lập DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn