BT lớn môn kỹ năng chung về TVPL Kỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật

13 988 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2018, 23:28

Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật MỤC LỤC Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật LỜI NÓI ĐẦU vấn pháp luật hoạt động quan trọng luật sư q trình hành nghề luật, việc luật sư giải đáp pháp luật, hướng dẫn thực pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng Thông qua hoạt động này, người vấn góp phần tuyên truyền phổ biến, giải thích pháp luật nhằm nâng cao văn hố pháp cho người dân, giúp họ có kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật, giảm thiểu tranh chấp, vi phạm pháp luật khơng đáng có, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế bước nâng cao đời sống nhân dân Khi xã hội phát triển đồng thời có nhiều mối quan hệ thiếp lập, vấn đề phát sinh lĩnh vực xảy hàng ngày Để thực việc làm với quy định pháp luật cần phải tìm hiểu luậtvận dụng linh hoạt Tuy nhiên, khơng phải làm điều Do vậy, em chọn đề tài số 04: “Kỹ vấn pháp luật vai trò kỹ hoạt động vấn pháp luật” để làm tập học kỳ NỘI DUNG I/ Khái quát chung vấn pháp luật Khái niệm vấn pháp luật *Định nghĩa vấn pháp luật Trước hết, vấn gì? vấn theo nghĩa thơng thường đóng góp ý kiến vấn đề hỏi đến, khơng có quyền định Có nhiều định nghĩa vấn pháp luật theo Điều 28 Luật Luật sư 2006, Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006,… Có thể đưa định nghĩa vấn pháp luật sau: vấn pháp luật việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nước nước xử pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức thực bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Bài tập lớn mơn Kỹ chung vấn pháp luật *Đặc điểm hoạt động vấn pháp luật Một là, vấn pháp luật loại dịch vụ pháp lý Hai là, Người vấn pháp luật có kiến thức pháp luật đạt trình độ chun mơn nghề nghiệp định, có kinh nghiệm kỹ chuyên sâu Ba là, vấn pháp luật nghề lấy pháp luật làm công cụ để giải vấn đề pháp lý mà khách hàng yêu cầu thân người vấn hoạt động dựa pháp luật tuân thủ pháp luật, quy chế trách nhiệm nghề nghiệp Bốn là, vấn pháp luật tìm giải pháp hợp lý phù hợp pháp luật để giúp đỡ giải vấn đề pháp lý khách hàng Năm là, vấn pháp luật nghề lao động trí óc có tính độc lập chịu trách nhiệm cá nhân cao; Sáu là, vấn pháp luật nghề đòi hỏi sử dụng nhiều nhiều kỹ nghề nghiệp thành thạo, chuẩn xác người vấn cần có mẫm cảm nghề nghiệp, kỹ phân tích, logic, tổng hợp cao Các nguyên tắc hoạt động vấn pháp luật Gồm nguyên tắc sau: Thứ nhất, Nguyên tắc tuân thủ pháp luật Điều Luật Luật sư năm 2006 quy định nguyên tắc hành nghề luật sư phải tuân thủ hiến pháp pháp luật Điều 21 khoản điểm b Luật Luật sư quy định luật sư có nghĩa vụ sử dụng biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khách hàng Thứ hai, Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật Người vấn trường hợp không vấn cho hai khách hàng mà lợi ích họ trái ngược Vì vậy, trước lựa chọn khách hàng luật sư phải kiểm tra vấn đề mâu thuẫn lợi ích Thứ ba, Trách nhiệm giữ gìn bí mật thơng tin khách hàng Ở nước ngồi Việt Nam, người vấn phải chịu trách nhiệm giữ gìn thơng tin kín cho khách hàng Nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng áp dụng thơng tin có từ đâu Thứ tư, Nguyên tắc trung thực, khách quan Nguyên tắc đòi hỏi người vấn phải trung thực tự đánh giá khả xử lý tình khách hàng Trước nhận lời với khách hàng, người vấn phải xem khách hàng yêu cầu loại dịch vụ định cách nghiêm túc chân thực xem việc có nằm khả hay khơng Năng lực pháp luật bao gồm kinh nghiệm kỹ luật sư Thứ năm, Bảo vệ tốt lợi ích khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật trước khách hàng II/ Kỹ vấn pháp luật vai trò kỹ hoạt động vấn pháp luật Kỹ vấn pháp luật Trước tiên, phải hiểu kỹ gì? Kỹ năng lực (khả năng) chủ thể thực thục hay chuỗi hành động sở hiểu biết (kiến thức kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong đợi Do đó, kỹ vấn pháp luật loại kỹ làm việc, kỹ hỗn hợp Có thể định nghĩa kỹ vấn pháp luật sau: Kỹ vấn pháp luật khả người thực vấn pháp luật vận dụng kiến thức pháp luật, đạo Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật đức xã hội kinh nghiệm sống để hướng dẫn, giải đáp, đưa ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật, giúp soạn thảo văn liên quan nhằm giúp cho người khác vấn biết cách xử giải vấn đề vướng mắc pháp luật người phù hợp với pháp luật 1.1 Kỹ tiếp xúc khách hàng tìm hiểu yêu cầu vấn *Kỹ giao tiếp Ngôn ngữ phải rõ ràng, rành mạch, tiết tấu âm lượng vừa phải; tránh trường hợp nói giọng, nói lắp, nói nhanh, to, nói q nhỏ Về phi ngơn ngữ: Hình thức, dáng điệu, cử chỉ, cách bắt tay mực; nét mặt, ánh mắt thái độ phù hợp, bày tỏ tơn trọng với người nói * Kỹ lắng nghe Lắng nghe trình tập trung ý để giải mã sóng âm thành ngữ nghĩa Kỹ lắng nghe hiệu giao tiếp: Một là, Lắng nghe cách chủ động: Nên nhớ bạn lắng nghe Hãy hướng ý vào người nói làm cho họ thấy dường lúc có điều khiến bạn quan tâm: họ nói Hai là, Tập trung vào q trình giao tiếp: Bày tỏ tơn trọng với người nói việc làm cần thiết Ba là, Đặt câu hỏi: Cách tốt ghi nhớ câu hỏi sau người nói nói hết điều họ muốn bạn đặt câu hỏi Bốn là, Hưởng ứng người nói Năm là, Sử dụng ngơn ngữ thể: Mặt đối mặt nhìn họ Hãy thực tâm vào người nói Bài tập lớn mơn Kỹ chung vấn pháp luật Sáu là, Diễn giải nội dung bạn muốn trình bày: Kỹ thuật giúp người mở rộng nói chuyện, khám phá mà bạn thực muốn diễn đạt * Kỹ ghi chép Ghi chép thói quen tốt người thành cơng vượt bậc Có nhiều điều để ghi chép, nhiên bạn không thiết phải ghi chép hết tất cả, mà chọn điều quan trọng để ghi chép hiệu Khi lắng nghe khách hàng trình bày chúng vừa nghe vừa phải kết hợp với ghi chép ý chính, cần phải: ghi chép thật nhanh, ghi chép phải xác, ghi chép đầy đủ thông tin gạch chân điểm cần lưu ý; biết cách viết tóm tắt lược diễn biến vụ việc Cuối phải tóm lại diễn biến vụ việc cho khách hàng nghe lại để nhấn mạnh xác hồn tồn chưa *Kỹ diễn giải tổng hợp vấn đề Sau tìm hiểu rõ nguyên nhân vấn đề, việc bạn bắt tay vào phân tích vấn đề Phân tích vấn đề giúp bạn hiểu rõ chất vấn đề, biết vấn đề sai đâu, sai nào, có nghiêm trọng hay không đưa lựa chọn hợp lý để xử lý vấn đề cách tốt Đánh lại lại kết vấn đề việc bạn tổng kết lại tồn q trình giải bạn từ khâu xác định nguồn gốc vấn đề giải xong Việc làm giúp bạn có nhìn tổng qt tồn vấn đề, giải pháp, cách lựa chọn giải pháp, trình thực từ bạn rút kinh nghiệm cho thân cho lần giải vấn đề sau * Kỹ đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật Để bảo đảm người vấn hoàn toàn hiểu bối cảnh câu chuyện mà khách hàng đem lại, cần kiểm tra xem câu trả lời khách hàng thông tin, tài liệu mà khách hàng cung cấp thực giải đáp hết câu hỏi sau chưa: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Như nào? Tại sao? 1.2 Kỹ thoả thuận kết hợp đồng dịch vụ pháp lý Kết thúc giai đoạn tìm hiểu yêu cầu khách hàng, người vấn pháp luật tự có nhận định kết luận sơ việc; đánh giá tính chất dự kiến khối lượng công việc, thời gian nhân để xử lý cơng việc đó, từ có sở để chào phí dịch vụ vấn Người vấn pháp luật cần đảm bảo có đủ lực xử lý công việc khách hàng trước kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng Mọi khách hàng có quyền đòi hỏi dịch vụ vấn pháp luật cung cấp người có trình độ Niềm tin vào người vấn, tảng cuả mối quan hệ họ với khách hàng, đòi hỏi người vấn trung thực khả đánh giá mức độ chuyên mơn phạm vi dịch vụ mà cung cấp 1.3 Kỹ xác định vấn đề pháp lý Thực chất việc xác định vấn đề pháp lý vụ việc việc nghiên cứu cách kỹ lưỡng thấu đáo hồ sơ khách hàng tìm vấn đề mấu chốt cần giải Trong giai đoạn tìm hiểu yêu cầu khách hàng, nhiều nắm bắt việc có nhận định, đánh giá sơ hướng giải hồ sơ Tuy nhiên, việc đọc kỹ lại toàn hồ sơ điều cần thiết Qúa trình tìm vấn đề pháp lý trình người vấn pháp luật đặt chuỗi câu hỏi pháp lý có tính liên kết với nhau, câu hỏi pháp lý làm nảy sinh câu hỏi pháp lý Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật Khi xác định vấn đề pháp lý, nên xuất phát từ câu hỏi mà khách hàng muốn người vấn giải đáp Vấn đề pháp lý hồ sơ thường câu hỏi pháp lý mà câu trả lời giúp giải đáp nguyện vọng khách hàng 1.4 Kỹ xác định luật áp dụng Khi tra cứu văn pháp luật, cần lư ý vấn đề sau: Thứ nhất, Xác định hiệu lực không gian thời gian văn pháp luật áp dụng Nếu tình có yếu tố nước ngồi, cần phải xem xét liệu tình có bị điều chỉnh pháp luật nước ngồi hay khơng? Điều khoản lựa chọn luật áp dụng có giá trị hay khơng? Vì vậy, nghiên cứu văn pháp luật, đừng bảo quên hai điều khoản i) đối tượng phạm vi áp dụng văn bản; ii) hướng dẫn thi hành áp dụng văn pháp luật Thứ hai, Dựa vào tính chất pháp lý kiện để xác định lĩnh vực pháp luật văn pháp luật cần nghiên cứu Thứ ba, Dựa vào câu hỏi pháp lý mổ xể nghiên cứu hồ sơ để tìm điều luật liên quan Thứ tư, Khi tìm kiếm văn pháp luật áp dụng, văn luật, phải tra cứu đọc kỹ văn hướng dẫn luật Người vấn cần nghiên cứu kỹ văn hướng dẫn Nghị định, Thông Đặc biệt, cần phải nghiên cứu kỹ nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng luật nhằm nắm rõ thực tiễn áp dụng luật tồ án Thứ năm, Qúa trình áp dụng văn pháp luật vào tình khách hàng trình lập luận để trả lời cho vấn đề pháp lý mà hồ sơ đặt Thực chất, hiểu q trình giải thích luật Ở đây, người vấn cần vận dụng phương pháp lập luận, gắn liền với cách hiểu luật đánh giá chứng Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật Nên sử dụng thường xuyên phương pháp suy luận tam đoạn luận, loại hình suy luận gián tiếp, xuất phát hai tiền tất yếu để rút kết luận 1.5 Trả lời vấn Mô tả giải pháp: Sau phân tích vụ việc, đối chiếu với quy định pháp luật, người vấn thấy nhìn thấy giải pháp áp dụng cho trường hợp khách hàng Khi tìm kiếm giải pháp, người vấn phải đánh giá khả khác xảy sở xem xét chúng gốc độ logic pháp lý thực tiễn Tốt nên sử dụng bảng đánh giá giải pháp Định hướng cho khách hàng: Định hướng thuyết phục khách hàng lựa chọn giải pháp, tức tìm cách đàm phán thuyết phục khách hàng Thức tế, người vấn cần giải thích cho khách hàng cách rõ ràng, ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, khía cạnh pháp lý phức tạp hồ sơ Khi lựa chọn phương án cần hợp tác tích cực khách hàng Lựa chọn chiến thuật: Cuối cùng, sau lựa chọn giải pháp, người vấn cần làm rõ với khách hàng cách thức tiến hành giải pháp đó, chiến thuật áp dụng Mặt khác, khơng trường hợp khách hàng cần tiến hành số thủ tục thời hạn định Vai trò kỹ hoạt động vấn pháp luật vấn pháp luật hoạt động mang tính chất lao động trí óc việc sử dụng chất xám vào cơng việc chun mơn đặc thù, có vai trò quan trọng đời sống xã hội Vì vậy, đòi hỏi người thực vấn pháp luật phải hội đủ tiêu chuẩn định Do mà hoạt động vấn pháp luậtvai trò quan trọng cần thiết xã hội nay: Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật Thứ nhất, vấn pháp luật đóng vai trò quan trọng vào việc phổ biến giáo dục pháp luật, giúp định hướng hành vi ứng xử cho cá nhân, tổ chức theo khuôn khổ pháp luật Thứ hai, vấn pháp luật giúp nâng cao hiểu biết pháp luật người vấn: Thông qua vụ việc mà họ yêu cầu vấn, giúp họ có nhìn cụ thể rõ vấn đề vướng mắc, để từ cho họ nâng cao hiểu biết pháp luật để có nhận thức, thái độ hành vi ứng xử đúng, hình thành phát huy ý thức tôn trọng thi hành nghiêm chỉnh pháp luật Thứ ba, vấn pháp luật giúp tổ chức, cá nhân hiểu quyền nghĩa vụ pháp lý mình: vấn pháp luật cung cấp cho cá nhân, tổ chức hiểu biết pháp luật mức bản, phổ thông vấn đề định, giúp họ hiểu rõ vị thế, quyền nghĩa vụ pháp lý quan hệ pháp luật cụ thể nảy sinh đời sống xã hội Thứ tư, vấn pháp luật góp phần giảm nhẹ căng thẳng cho quan tố tụng, tránh tải hoạt động xét xử: vấn pháp luật góp phần hòa giải giải theo trình tự phù hợp mâu thuẫn, xung đột liên quan đến quyền, lợi ích, góp phần giảm thiểu tranh chấp, giảm bớt tình trạng khiếu kiện tràn lan, kéo dài người dân hiểu pháp luật không khơng đầy đủ Thứ năm, vấn pháp luật góp phần hồn thiện pháp luật, giám sát việc tn thủ pháp luật quan, tổ chức, cá nhân III/ Một số kiến nghị Thứ nhất, Có chế hợp lý để đảm bảo tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quản lý hoạt động vấn pháp luật người vấn 10 Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật Thứ hai, Tiếp tục trì nội dung đào tạo kiến thức kỹ giải vấn đề; tiếp tục trì, cải tiến phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết đào tạo kỹ Thứ ba, Người vấn cần nhận thức đắn chức nghề nghiệp mình, có long yêu thương người, coi trọng lẽ phải, có thái độ tuân thủ nghiêm túc pháp luật tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Thứ tư, Người vấn người có logic, sắc sảo, linh hoạt, có khả biện, có trí tuệ xúc cảm cao Thứ năm, Ngoài kiến thức sâu rộng ngành luật Việt Nam quốc tế, người vấn phải thường xuyên trau dồi để có hiểu biết đời sống kinh tế, trị, xã hội, tâm lý người Thứ sáu, Tiếp tục củng cố điều kiện chế tạo động lực giúp nâng cao chất lượng phục vụ người vấn thực vấn pháp luật KẾT LUẬN Người vấn cần tạo ấn tượng tốt với khách hàng để họ thấy vừa giỏi chuyên môn, xong gần gũi, hiểu họ, thông cảm với họ, ngồi mục đích làm việc kinh tế người vấn làm việc để góp phần tạo nên công xã hội, muốn làm điều này, người vấn cần xây dựng cho tiêu chí kỹ nghề nghiệp định từ hồn thiện, bổ sung kỹ hồn thiện ngày để giải cơng việc hiệu Thông qua hoạt động vấn phát điểm thiếu sót, quy định hạn chế, bất cập tồn việc xây dựng pháp luật để từ kịp thời có kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn 11 Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kỹ vấn pháp luật Học viện pháp, chủ biên: TS Phan Chí Hiếu, ThS Nguyễn Thị Hằng Nga; Nxb CAND, Hà Nội – 2012 Giáo trình Kỹ vấn pháp luật chung, trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND Luật Luật sư năm 2006 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 Từ điển tiếng Việt - Viện ngôn ngữ học – Năm 1998 http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFfqzMZmSC2011.1.14# http://luanan.nlv.gov.vn/luanan? a=d&d=TTcFfqzMZmSC2011.1.25&e= -vi-20 img-txIN http://www.trogiupphaply.net/2014/04/ky-nang-tu-van-phap-luat-trong-hoatong.html 12 Bài tập lớn môn Kỹ chung vấn pháp luật PHỤ LỤC vấn viên 13 ... luật loại kỹ làm việc, kỹ hỗn hợp Có thể định nghĩa kỹ tư vấn pháp luật sau: Kỹ tư vấn pháp luật khả người thực tư vấn pháp luật vận dụng kiến thức pháp luật, đạo Bài tập lớn môn Kỹ chung tư vấn... pháp luật Kỹ tư vấn pháp luật Trước tiên, phải hiểu kỹ gì? Kỹ năng lực (khả năng) chủ thể thực thục hay chuỗi hành động sở hiểu biết (kiến thức kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong đợi Do đó, kỹ tư vấn... 10 Bài tập lớn môn Kỹ chung tư vấn pháp luật Thứ hai, Tiếp tục trì nội dung đào tạo kiến thức kỹ giải vấn đề; tiếp tục trì, cải tiến phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết đào tạo kỹ Thứ ba,
- Xem thêm -

Xem thêm: BT lớn môn kỹ năng chung về TVPL Kỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật, BT lớn môn kỹ năng chung về TVPL Kỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luật, Kỹ năng tư vấn pháp luật

Từ khóa liên quan