Giáo án toán lớp 4 tiết 6

3 94 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:51

Tiết 1: Toán Tiết 10: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức dạy quan đến dạy cần hình thành - Biết vị trí số lớp nghìn - Nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng lớp đơn vị trăm triệu & lớp triệu - Biết viết số đến lớp triệu I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu & lớp triệu Kĩ năng: - Biết viết số đến lớp triệu - Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3( cột 2) Học sinh giỏi làm ý lại Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập II Đồ dùng dạy học: - SGK - bảng phụ có kẻ sẵn khung SGK (chưa viết số, chưa có chữ lớp triệu) - SGK – Tập học, bảng III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ: - GV yêu cầu so sánh số - GV nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Giới thiệu lớp triệu gồm có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu - Yêu cầu HS lên bảng viết số nghìn, mười nghìn, trăm nghìn, mười trăm nghìn: GV giới thiệu : mười trăm nghìn gọi triệu, triệu viết là: 000 000 - Yêu cầu HS đếm xem triệu có tất chữ số, có chữ số Hoạt động HS - Báo cáo sĩ số HS lên bảng, lớp làm nháp 467 28 902 932 018 943567 - HS lên bảng viết số : - HS đọc: triệu - HS: Có chữ số, có số chữ số - HS viết bảng con, HS tiếp nối - 0? GV giới thiệu tiếp: 10 triệu gọi chục triệu, yêu cầu HS tự viết vào bảng số mười triệu GV nêu tiếp: Mười chục triệu gọi trăm triệu Yêu cầu HS tự viết vào bảng số trăm triệu GV yêu cầu HS nhắc lại ba hàng học Ba hàng lập thành lớp mới, đọc tên lớp triệu GV cho HS thi đua nêu lại hàng, lớp từ nhỏ đến lớn * Thực hành Bài tập 1( 13) : Đếm thêm triệu từ triệu đến 10 triệu: - GV nhận xét – Tuyên dương: - GV chốt lại Bài tập 2( 13): Yêu cầu HS làm theo cách: chép lại số, chỗ có chỗ chấm viết ln số thích hợp - GV nhận xét ghi điểm Bài tập 3( 13): Viết số sau cho biết số có chữ số, số có chữ số 0: - Năm mươi nghìn - Bảy triệu - Ba mươi sáu triệu - Chín trăm triệu Kết luận: * Củng cố: - Các em cho biết lớp triệu gồm hàng ? - Nêu ví dụ * Dặn dò: đọc số HS viết bảng con: 100 000 000 Hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu - Lớp triệu - HS nêu * HS đọc yêu cầu: - HS đếm thêm triệu từ triệu đến 10 triệu - Đếm thêm 10 triệu từ 10 triệu đến 100 triệu - Đếm thêm 100 triệu từ 100 triệu đến 900 triệu * HS làm theo nhóm Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu): - Lần lượt HSlên bảng làm * HS nêu yêu cầu: - HS thực viết số theo yêu cầu vào HS lên bảng viết giải thích chữ số theo hàng lớp - HS nhận xét, đánh giá - HS nêu - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học: - Chuẩn bị bài: Triệu & lớp triệu (tt) ... vào HS lên bảng viết giải thích chữ số theo hàng lớp - HS nhận xét, đánh giá - HS nêu - HS lắng nghe - Nhận xét tiết học: - Chuẩn bị bài: Triệu & lớp triệu (tt) ... số trăm triệu GV yêu cầu HS nhắc lại ba hàng học Ba hàng lập thành lớp mới, đọc tên lớp triệu GV cho HS thi đua nêu lại hàng, lớp từ nhỏ đến lớn * Thực hành Bài tập 1( 13) : Đếm thêm triệu từ... luận: * Củng cố: - Các em cho biết lớp triệu gồm hàng ? - Nêu ví dụ * Dặn dò: đọc số HS viết bảng con: 100 000 000 Hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu - Lớp triệu - HS nêu * HS đọc yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 tiết 6 , Giáo án toán lớp 4 tiết 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn