Ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của con người việt nam hiện nay

22 157 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2018, 17:00

MỞ ĐẦU Thời kỳ đổi đất nước mặc tồn nhiều tôn giáo Việt Nam Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo Cao Đài, Hồ Hảo, Cơ đốc giáo, Mỗi tơn giáo có vị trí, vai trò ảnh hưởng định đời sống văn hóa - xã hội Trong đó, Phật giáo giữ vai trò quan trọng đời sống xã hội tinh thần người Việt Nam Nhìn vào đời sống xã hội tinh thần người Việt Nam thời gian qua, ta thấy qua nhiều biểu Phật giáo phục hồi phát triển, nhiều vùng đất nước số người theo Phật giáo ngày đông, số gia đình Phật tử xuất ngày nhiều, lễ hội Phật giáo sinh hoạt Phật giáo ngày có vị trí cao đời sống tinh thần xã hội Hiện nay, công xây dựng đất nước độ lên CNXH, chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng chủ đạo, vũ khí lý luận bên cạnh đó, phận kiến trúc thượng tầng xã hội cũ có sức sống dai dẳng, giáo lý nhà Phật nhiều in sâu vào tư tưởng tình cảm số phận lớn dân cư Việt Nam Việc xoá bỏ hồn tồn ảnh hưởng khơng thể thực nên cần vận dụng cách hợp lý để góp phần đạt mục đích thời kỳ độ sau Vì vậy, việc sâu nghiên cứu, đánh giá mặt hạn chế tiến bộ, nhân đạo Phật giáo, nhân tố cần phát huy điều kiện cách để phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhân sinh quan Phật giáo đời sống tinh thần người Việt Nam vấn đề cấp thiết đặt cần làm sáng tỏ Vì khn khổ tiểu luận có hạn, nên tác giả tập trung nghiên cứu khía cạnh “ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo đời sổng tỉnh thần người Việt Nam nay” làm đề tài tiếu luận Chương Khái quát Phật giáo nội dung nhân sinh quan Phật giáo 1.1 Sơ lược lịch sử hình thành Phật giáo Đạo Phật hình thành Ấn Độ vào khoảng kỷ thứ VI (TCN), người sang lập thái tử Sidharta, người đời sau gọi đức Phật Phật đà (Buddha) tên riêng Đó vị, có nghĩa người Giác ngộ (Giác giả), người Tỉnh thức, người Biết thật Tên riêng Đức Phật Sĩ-đạt-đa cồ-đàm (Siddhattha Gotama) Tuy nhiên, ngày có người dùng tên gọi Chúng ta thường gọi Ngài Đức Phật, Đức Phật cồ- đàm Đức Phật sống vào khoảng 25 kỷ trước vùng Bắc Ân độ Ngài sinh vị hoàng tử vương quốc Thích-ca (Sakya) vùng chân núi Hy mã lạp sơn, ngày thuộc nước Nepal Ngài sống nhung lụa, có thời niên thiếu cao sang, kết với cơng chúa Da-du-đà-la (Yasodhara), có người trai tên La-hầu-la (Rahula) Nhưng, thân Thích Ca không muốn kế vị lãnh đạo quốc gia, ngược lại, ngài rời bỏ hoàng cung theo nhà tư tưởng học tập, cuối Thích Ca tự sáng lập học thuyết, truyền bá khắp nơi, phát triển thành tôn giáo Một lần nọ, Ngài đánh xe ngựa dạo chơi đường phố, Ngài thấy bốn cảnh vật làm thay đổi tư Ngài Ngài thấy cụ già run rẩy, người bệnh rên siết, tử thi sình thối Ba cảnh nầy khiến Ngài suy nghĩ nhiều tâm tìm phương cách để giúp nhân loại để tìm ý nghĩa chân thật đời sống Cảnh vật thứ tư cảnh vị du tăng bình an tĩnh lặng khiến cho Ngài có niềm hy vọng là đường để tìm Chân Lý, khỏi hoạn khổ Vào lúc 29 tuổi, thái tử Sĩ-đạt-đa rời hoàng cung, rời gia đình vợ con, gia nhập đời sống đạo sĩ khất thực năm, tìm đường diệt khổ Vào đêm trăng rằm tháng Tu, ngồi thiền duới cội Bồ đề Gaya, Ngài tìm đuợc lời giải đáp giác ngộ Lúc đó, Ngài đuợc 35 tuổi Đấng Giác Ngộ đuợc gọi Đức Phật Ngài đến Sa-nặc (Samath) gần thành phố Ba-na-lại (Benares) thuyết giảng pháp - Chuyển Pháp Luân - khu vuờn nai (Lộc Uyển) Trong 45 năm tiếp theo, Ngài du hành từ nơi sang nơi khác, giảng dạy đuờng giác ngộ cho hữu duyên sẵn sàng tu học, Ngài thành lập giáo đoàn vị tỳ kheo (nam tu sĩ) tỳ kheo ni (nữ tu sĩ) thuờng đuợc gọi Tăng đồn (Sangha) Trong suốt đời hoằng hóa, dù phải đối phó với nhiều trở ngại, Đức Phật lúc giữ phong thái an nhiên tự tại, phút lâm chung, Ngài bình thản cho dù thân xác suy yếu Ngay phút cuối đó, Ngài tiếp tục giảng dạy khuyên bảo đệ tử để họ tiếp tục tu tập theo giáo pháp Ngài: — "Nầy tỳ kheo, Nhu Lai khuyên quý vị pháp hữu vi vô thuờng, quý vị tinh với chánh niệm" Đó lời cuối đức Phật, Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi, năm 543 trước Công Nguyên Sự đời Phật giáo cách 2.500 năm cách mạng xã hội Ân Độ cổ đại đạo Phật xóa bỏ thể chế giai cấp truyền thống, tín ngưỡng lỗi thời quan điểm triết học thịnh hành để hình thành nên tín ngưỡng gọi tinh thần khoa học lý trí Ke từ trở Phật giáo lan truyền khắp nước Á Châu giống lũ có ảnh hưởng nhiều đến truyền thống, văn hóa, phong tục người dân địa Người ta thường gọi tôn giáo tôn giáo, triết học, tín ngưỡng cách sống uốn nắn văn hóa văn minh tân tiến Một tinh thần tân sáng tạo nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc hội họa văn học, thực tế toàn cung bậc nổ lực nguời quốc gia Á Châu kết định từ ảnh huởng Phật giáo 1.2 Nhân sinh quan Phật giáo 1.1.1 Vị trí nhân sinh quan Phật giáo tư tưởng triết học Phật giáo Ph.Ảngghen nói: "Tất tơn giáo chẳng qua phản ánh hu ảo vào đầu óc nguời lực luợng bên chi phối sống hàng ngày họ; phản ánh lực luợng trần mang hình thức lực luợng siêu trần thế" Điều có nghĩa là, tơn giáo nguời sáng tạo ra, tôn giáo không sáng tạo nguời song lại có ảnh huởng lớn tới đời sống nguời nhiều lĩnh vực khác Sự đời Phật giáo - muời tôn giáo lớn giới - Phật giáo chiếm vị trí sâu rộng đời sống tinh thần nguời, có Việt Nam 1.1.2 Nội dung nhân sinh quan Phật giáo Triết học Phật giáo đặt giải nhiều vấn đề tu triết học Đó vấn đề thuộc thể luận, nhận thức luận nhân sinh quan triết học Nhân sinh quan Phật giáo hệ thống gồm quan điểm nguời, đời sống nguời *về người Phật giáo tập trung học thuyết cấu tạo nguời, học thuyết xuất tái sinh Theo Phật nguời đuợc cấu tạo từ yếu tố thể thuyết Danh sắc thuyết Lục đại Thuyết Danh sắc: Con nguời đuợc cấu tạo từ hai yếu tố vật chất tinh thần Thuyết Lục đại: Con nguời đuợc cấu tạo từ sáu yếu tố: Thuyết Ngũ ẩn: Xem nguời đuợc cấu tạo từ năm yếu tố Trong thuyết cấu tạo nguời Phật giáo, thuyết Ngũ uẩn phổ biến Có bốn loại thực: Đoạn thực: Thức ăn động, thực vật, thức ăn vật chất, cơm ăn nước uống hàng ngày Xúc thực: Thức ăn cảm xúc, cảm giác Tư thực : Thức ăn suy tư, nghĩ ngợi Thức thực: Thức ăn tinh thần, thức ăn cõi vô sắc, sống tinh thần cao Phật giáo quan niệm vật vận động biến đổi, thường hằng, bất biến Còn tương tục vô thường chu kỳ nối tiếp có sinh - trụ - dị - diệt (đối với sinh vật), hay thành - trụ - hoại - không (đối với vật), người sinh - lão - bệnh- tử Quan niệm nhà Phật cho rằng, người kết hợp động yếu tố động, giả tạm, suy cho vô ngã Học thuyết nhân Phật giáo cho rằng, người gieo nhân hưởng ấy, hiền gặp lành, gieo gió gặt bão Theo quan niệm Phật giáo, xét đến muôn vật vũ trụ hệ thống nhân duyên nhau, sinh sinh diệt diệt nối tiếp vô tận Thân xác người đề cập thuyết Danh sắc, thuyết Lục đại, thuyết Ngũ uẩn Phật giáo *Nội dung triết học nhân sinh Phật giáo tập trung bốn luận điểm (gọi 'tử diệu đế”) Bốn luận điểm Phật giáo coi bốn chân lý vĩ đại sống nhân sinh cho sống nhân sinh thuộc đẳng cấp Luận điếm thứ (kho đếy Triết lý nhân sinh Phật giáo cho rằng, chất đời người khổ: "Đời bể khổ, đời chuỗi bi kịch liên tiếp, bổn phương bế khố, nước mắt chúng sinh nhiều nước biến, vị mặn máu nước mắt chúng sinh mặn nước biến" Nỗi khổ gian khơn cùng, song chia làm ba loại khổ hay tám thứ khổ Ba loại khổ (Tam khổ) là: khổ khổ, hoại khổ hành khổ Tám thứ khổ (Bát khổ): Sự thật nơi sống nhân sinh khơng có khác ngồi đau khổ, ràng buộc hệ luỵ, khơng có tự Đó nỗi khổ trầm lâm bất tận mà phải gánh chịu: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Thụ biệt Ly (yêu thương chia lìa), Oán tăng hội (oán ghét mà phải sống với nhau), Sở cầu bất đắc (cái mong muốn mà không đạt được), Ngũ thụ uẩn (5 yếu tố vô thường nung nấu làm khổ) Luận điểm thứ hai Tập đế (hay Nhân đế): Tập đế nói lên tập hợp, tích chứa nguyên nhân đưa tới khổ Đức Phật cho rằng, khổ có nguyên nhân (Thập nhị nhân duyên) : Trong giới sinh vật, giải thích nguyên nhân biến hố vơ thường nó, từ q khứ đến tại, từ đại tới tương lại Phật giáo trình bày thuyết “ Thập Nhị Nhân Duyên” ( mười hai quan hệ nhân duyên) coi sở biến đổi giới hiền sinh, cách tất yếu liên kết nghiệp + Vô minh: ( không sáng suốt, mông muội, che lấp nhiên sáng tỏ) + Hành: ( suy nghĩ mà hành động, hành động mà tạo nên kết quả, tạo nghiệp, nếp Do hành động mà có thức hành làm cho vô minh nhân cho Thức) + Thức: ( Là ý thức biết Do thức mà có Danh sắc, Thức làm cho hành làm nhân cho Danh sắc) + Danh sắc: ( Là tên hành ta biết tên ta phải có hình tên ta Do danh sắc mà có Lục xứ, danh sắc làm cho thức làm nhân cho Lục xứ) + Lục xứ hay lục nhập: ( Là sáu chỗ, sáu cảm giác: Mắt, mũi, lưỡi, tai, thân tri thức Đã có hình hài có tên phải có Lục xứ để tiếp xúc với vạn vật Do Lục nhập mà có xúc - tiếp xúc Lục xứ làm cho Danh sắc làm nhân cho Xúc.) + Xúc: ( Là tiếp xúc với ngoại cảnh qua sáu quan xúc giác gây nên cmở rộng xúc, cảm giác Do xúc mà có thụ xúc làm cho Lục xứ làm nhân cho Thụ.) + Thụ: (Là tiếp thu, lĩnh nạp, tác động bên ngồi tác động vào Do thụ mà có thụ làm cho Xúc làm nhân cho + ái: (Là yêu, khát vọng, mong muốn, thích Do mà có Thủ Do ấy, làm cho Thụ làm nhân cho Thủ.) + Thủ: ( Là lấy, chiếm đoạt cho minh Do thủ mà có Hữu Do mà Thủ làm cho làm nhân cho Hữu.) + Hữu: ( Là tồn tại, hữu, ham, muốn, nên có dục gây thành nghiệp Do Hữu mà có sinh, Hữu Thủ làm nhân Sinh) + Sinh: ( Hiện hữu ta sinh gian làm thần thánh, làm nguời, làm súc sinh Do sinh mà có Tử, sinh làm cho Hữu làm nhân cho Tử) + Lão tử: (Là già chết, sinh phải già yếu mà già phải chết Nhung chết - sống hai mặt đối lập không tách rời Thể xác tan hết nhung linh hồn vòng vơ minh Cho nên lại mang nghiệp rơi vào vòng luân hồi ( khổ não) Thập nhị nhân duyên nhu nuớc chảy không cạn, không ngừng, nên đạo Phật Duyên Hà Các nhân duyên tự tập lại mà sinh mãi gọ Duyên hà mãn Đoạn duyên mà làm cho đoạn truớc, lại duyên mà làm nhân cho đoạn sau Bởi 12 nhân Duyên mà vạn vật sinh hố vơ thuờng Mối quan hệ Nhân - Dun mối quan hệ biện chứng không gian thời gian vạn vật Mối quan hệ bao trùm lên tồn giới khơng tính đến lớn nhỏ, khơng tính đến giản đơn hay phức tạp Một hạt cát nhỏ đuợc tạo thành mối quan hệ nhân toàn vũ trụ Cả vũ trụ hồ hơp tạo nên Cũng nhu hồ hợp tạo nên vũ trụ bao la Trong có tất tất có Do nhân Duyên mà vạn vật sinh hay diệt Duyên hợp sinh, Dun tan diệt Vạn vât sinh ho vơ duyên tan hợp, hợp tan nối mà Nên vạn vật tồn dạng tuơng đối, dòng biến hố vơ tận vô thuờng vô thực thể, vô ngã, hu ảo Chỉ có biến đổi vơ thuờng vạn vật, vạn theo nhân duyên thuờng khơng thay đổi Do tồn giới đa dạng, phong phú, nhiều hình, nhiều vẻ dòng biến hố hu ảo vơ cùng, khơng có thuờng định, thực, khơng thực có sinh, có diệt, có nguời, có mình, có cảnh, có vật, có khơng gian, có thời gian Đó chân lý cho ta thấy chân tuyệt đối vũ trụ Thấy điều gọi “ chân như” đạt tới cõi hạnh phúc, cực lạc, không sinh, không diệt, niết bàn Trong 12 nguyên nhân đưa Đức Phật cho rằng, vơ minh dục hai nguyên nhân chủ yếu đưa đến đau khổ cho người Sự kết hợp dục vô minh xuất phát từ nguồn gốc ba thứ mà phật gọi tam độc: tham, sân, si Luận điếm thứ ba (Diệt đế): Đức Phật khẳng định, khổ tiêu diệt được, chấm dứt luân hồi Đức Phật giảng cho môn đệ vấn đề thành Ba Nại Na: "Này Thầy xa môn đến đạo diệt khố, diệt lòng tham sinh hợp với thích thú nhục dục tìm thích thú chó chó khác tham dục, tham sinh, tham vô minh, diệt hết dục vọng khỏi khố" Luận điểm bộc lộ tinh thần lạc quan tôn giáo Phật giáo; thể khát vọng nhân muốn hướng người đến niềm hạnh phúc “tuyệt đối”; khát vọng chân người tới Chân - Thiện -Mỹ Luận điếm thứ tư (Đạo đế): Sau nỗi khổ đời người nguyên nhân gây nên nỗi khổ Đức Phật khẳng định, tiêu diệt khổ, tiêu diệt nỗi khổ nhân sinh trải qua tu luyện để thoát khổ đạt đến cõi Niết bàn tuyệt đối tịch tịnh sung sướng, an lạc tốt đẹp Đó khơng phải đường sử dụng bạo lực mà đường “tu đạo” Thực chất đường hoàn thiện đạo đức cá nhân Sự giải phóng mang ý nghĩa thự cá nhân, không mang ý nghĩa phong trào cách mạng hay cải cách xã hội Đây nét đặc biệt “tinh thần giải phóng nhân sinh” Phật giáo Con đường “giải phóng nhân” gồm nguyên tắc: Chinh kiến' Là hiểu biết đắn, nhận thức rõ tứ diệu đế, hiểu vật khách quan Người có kiến biết phân biệt sai, chi phối hành động, tâm trí sáng suốt Chỉnh tư Sự suy nghĩ phán xét với lẽ phải Người tu hành theo tư biết suy xét vô minh nguyên nhân khổ đau, tìm phương pháp tu luyện để khổ cho người; diệt trừ vơ minh, tam độc Chỉnh ngữ: Lời nói thẳng, đưa tư vào thực hành lời nói cụ thể: khơng nói dối, khơng tạo bất hòa người, khơng nói lời ác dữ, khơng thừa lời vơ ích Chỉnh nghiệp' Đức Phật dạy chúng sinh rằng: Nếu tà nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, phải cải tạo, cải tà quy chính, làm điều thiện tránh điều ác Còn nghiệp việc làm hợp với lẽ phải, có ích cho người phải giữ gìn Trong nghiệp lại có thân nghiệp, nghiệp, ý nghiệp Thân nghiệp' Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm Khẩu nghiệp' Khơng nói dối, khơng nói ác, khơng nói hai lưỡi, khơng nói thêu dệt ỷ nghiệp' Khơng tham dục, khơng nóng giận, khơng tà kiến Chính mệnh' Lối sống sạch, lương thiện, thẳng người; không tham lam gian ác, ăn bám kẻ khác, khơng gian dối bất chính; sống chân nghề nghiệp đáng Chính tịnh tiến' Đức Phật dạy người cố gắng làm điều thiện, tránh điều ác; không quên lý tưởng tu đạo, cảnh giác tỉnh táo việc làm; phải chủ động tích cực việc tìm kiếm truyền bá chân lý nhà Phật Chỉnh niệm' Trong đầu người ln có ý niệm thẳng, ghi nhớ đạo lý chân chính, điều hay lẽ phải đời, chăm lo thường xuyên niệm Phật Chỉnh định' Sự tập trung tư tưởng vào việc đáng, chân lý, tĩnh lặng suy tư tứ diệu đế vô ngã vô thường nỗi khổ người, sở cho kiến, tư trình độ cao Triết học Mác - Lênin nghiên cứu người, lấy làm điểm xuất phát đồng thời mục đích cuối để phục vụ đời sống người Nhưng người triết học Mác người thực sống xã hội định, với quan hệ xã hội cụ thể Còn người Phật giáo người nô lệ sở cầu tham vọng Chương Ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sổng tinh thần người Việt Nam 2.1 Những nhân tố tác động đến biến đồi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo nước ta 2.1.1 Nhân tổ kinh tế Với tư cách tôn giáo Phật giáo phận hợp thành kiến trúc thượng tầng xã hội Vì vậy, Phật giáo chịu quy định tồn xã hội (trước hết quan hệ kinh tế) Trong thời kỳ chiến tranh, Ở nước ta chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp phát huy tác dụng, đất nước vào xây dựng kinh tế - xã hội thời kỳ hòa bình chế tỏ lạc hậu khơng phù hợp Đồng thời sai lầm quản lý kinh tế - xã hội nước ta cộng với khủng hoảng mô hình chủ nghĩa xã hội, đế quốc Mỹ bao vây cấm vận, khó khăn thiên tai v.v làm cho đời sống kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn Đe khắc phục tình hình, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 tiến hành công đổi lĩnh vực đời sống xã hội Dưới lãnh đạo Đảng, công đổi nhân dân ta bước thu thành tựu quan trọng vững tất mặt đời sống xã hội, trước hết lĩnh vực kinh tế Lực lượng sản xuất không ngừng phát hiển, quan hệ sản xuất củng cố, đời sống nhân dân bước cải thiện, mặt đất nước ngày biến đổi theo hướng đại văn minh v.v Cùng với đổi lên đất nước, phát triển Phật giáo có thay đổi, có nhiều nét so với trước thời kỳ đổi mới, số lượng chùa chiền tín đồ Phật giáo tăng lên nhanh chóng Bên cạnh thành tựu, mặt tích cực đổi đem lại xuất nhiều biểu tiêu cực đời sống kinh tế - xã hội tham nhũng, hối lộ, thói quen tiêu dùng, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường v.v Mặt hái kinh tế thị trường có tác động khơng nhỏ tới Phật giáo Có nhà sư kiếm chọn chùa to trung tâm buôn bán lớn, trọng phong bì hương, hoa; chùa chiền bị ảnh hưởng sống trần tục Như vậy, mơi trường kinh tế - xã hội có ảnh hưởng định đến việc hình thành niềm tin tôn giáo người Nen kinh tế thị trường xác lập đất nước ta, tác động dẫn nhiều người tìm đến Phật giáo đường khác làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam Mặt khác, kinh tế thị trường nguyên nhân quan trọng làm nảy sinh tượng hạn chế, tiêu cực hoạt động tín ngưỡng tơn giáo Qua phân tích cho ta thấy rõ biến đổi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam có nguyên nhân, mà phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa Cùng với ngun nhân ngun nhân khác giao lưu văn hóa nước giới 2.1.2 Sự giao lưu văn hóa với nước giới Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội Nen văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa tiến nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn đời sống xã hội, văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Ở nước ta, chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh khơng tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Nhà nước, mà học thuyết lãnh đạo đời sống tinh thần xã hội Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng kỷ II sau Công Nguyên Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo có ảnh hưởng sâu đậm lâu dài Trong trình phát triển, Phật giáo với tư cách tơn giáo, có nhiều đóng góp cho văn hố Việt Nam Cũng giống tơn giáo ngoại sinh khác nho giáo, Đạo giáo, islam giáo, Công giáo hay tin Đạo lành, Phật giáo du nhập vào Việt Nam có va chạm định với văn ho địa, hình thành cục diện hội nhập khác với tiến hoá tự nhiên hệ tư tưởng địa Quá trình hội nhập dẫn tới hình thành yếu tố văn hoá Hiện nay, Phật giáo đổi thích ứng với thời đại có chỗ đứng việc góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam 2.1.3 Những tượng lợi dụng tôn giáo để chổng phả đường lối chỉnh sách Đảng Nhà nước Sự sụp đổ mơ hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu điều kiện thuận lợi để lực thù địch riết tiến hành hoạt động chống phá nhằm xóa bỏ nuớc xã hội chủ nghĩa lại Phần lớn tăng ni, phật tử Việt Nam nguời yêu nuớc, họ có nhiều cơng lao đóng góp kháng chiến chống Pháp Mỹ, nhu công xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nuớc ta Hiện nay, đa số tín đồ Phật giáo bên cạnh việc thực nghiêm túc giới luật, đồng thời làm tốt nghĩa vụ nguời cơng dân Họ đoàn kết thực phuơng châm "Đạo pháp, dân tộc chủ nghĩa xã hội", phát huy truyền thống yêu nuớc trong nuớc Qua số vụ việc lợi dụng Phật giáo để chống phá đuờng lối, sách Đảng Nhà nuớc ta lực thù địch nhằm phá hoại thành cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa nuớc ta lộ liễu tuơng đối toàn diện Tuy nhiên, âm muu chúng bị thất bại truớc cảnh giác giới phật tử nhân dân nuớc 2.1.4 Quan điếm đối Đảng Nhà nước tôn giáo chỉnh sách đổi với tôn giáo Đảng Nhà nuớc ta duới lãnh đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu có sách tôn giáo đắn nghiệp đấu tranh giành độc lập cho nuớc nhà công xây dựng chủ nghĩa xã hội Tình hình tơn giáo diễn phức tạp, nhiều lực luợng phản động lợi dụng tôn giáo chống phá lại sách Đảng Nhà nuớc, có truờng hợp duới danh nghĩa khơi phục lại văn hóa truyền thống đua sửa lại chùa tháp, đúc chuông, tạc tuợng, tổ chức lễ hội để làm kinh tế Truớc tình hình đó, Đảng Nhà nuớc ta đua quan điểm đổi tôn giáo sách tơn giáo Đua hoạt động tôn giáo vào hệ thống quản lý Đảng Nhà nuớc pháp luật Đảng Nhà nuớc ta ln xác định vấn đề có ý nghĩa quan trọng Quan điểm quán từ lý luận đến thực tiễn, đuợc khẳng định kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI Trong Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung uơng lần thứ khóa IX rõ trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ phật tử Quan điểm đổi sách tơn giáo sách tơn giáo đuợc đặt tổng thể sách xã hội với mục tiêu phát huy sức mạnh nhân tố nguời, đảm bảo sống ấm no, tự hạnh phúc họ Chính sách tơn giáo phải nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giúp họ tìm thấy thiên đuờng sống Nhu vậy, quan niệm đổi Đảng, Nhà nuớc tôn giáo sách tơn giáo tác động làm biến đổi ảnh huởng nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam 2.2 Quá trình ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam Đạo Phật học thuyết Triết học - ba tôn giáo lớn giới tồn từ lâu đời {từ khoảng kỷ VI trước công nguyên) Hệ thống giáo lý đồ sộ số luợng Phật tử đông đảo đuợc phân bố nhiều nuớc.ở nuớc, đuợc du nhập vào, Phật giáo lại có cải biến cho phù hợp với tập tục địa phuơng, dân tộc mang sắc thái khác Đạo Phật đuợc truyền bá vào nuớc ta khoảng kỉ II sau công nguyên nhanh chóng trở thành tơn giáo có ảnh huởng sâu sắc đến đời sống tinh thần nguời Việt Nam Phật giáo có lúc thịnh suy, nhung thực tế ln gắn bó với truyền thống dân tộc Phật giáo phát triển qua thời kỳ Đinh, Lê, thịnh đạt đến đỉnh cao duới thời Lý, Trần, góp phần ổn định, bảo vệ chế độ phong kiến tập quyền để lại dấu ấn sâu đậm văn hóa Việt Nam Nhân sinh quan Phật giáo, đức từ - bi - hỷ - xả ngày thấm sâu vào đời sống tâm linh, huớng nguời vào đuờng thiện nghiệp, tu duỡng đạo đức Hiện nay, khơng quốc giáo, song Phật giáo có ảnh huởng lớn đến sống tinh thần nguời Việt Nam Từ kỷ thứ VI, ảnh huởng Phật giáo Trung Quốc Việt Nam chiếm uu thế, ảnh huởng Phật giáo ấn Độ có xu huớng giảm dần Trong đó, đáng ý có số dòng thiền Trung Quốc du nhập vào Việt Nam Dòng thiền thứ Tỳ Ni Đa Luu Chi - tổ thứ ba phái Thiền tông Trung Quốc sang Việt Nam cuối kỷ VI (580), tu chùa Pháp Vân (Bắc Ninh), trở thành vị su tổ phái thiền mang tên ông Việt Nam Năm 820, phái Thiền khác thiền su Vô Ngôn Thông (Bất Ngữ Thơng) truyền bá vào nuớc ta Dòng Thiền tồn phát triển thời Trần Trực nhân tâm; Kiến tính thành Phật" Thiền tơng Trung Quốc Dưới thời kỳ Bắc thuộc, hai phái thiền Tì Ni Đa Lưu Chi Vô Ngôn Thông tồn phát triển song song hai phái thiền riêng biệt, chưa chịu ảnh hưởng lẫn thời kỳ sau Phái thiền thứ ba truyền vào nước ta Thảo Đường Lý Thánh Tông sư tổ thứ hai phái thiền Đây dòng thiền riêng đời Lý có ảnh hưởng lớn Việt Nam đến đầu kỷ XIII Đến thời Lý (1010 - 1225) - Trần (1225 - 1400), Phật giáo Thiền Tông phát triển hưng thịnh, đạt đến đỉnh cao rực rỡ trở thành quốc giáo, chiếm ưu đời sống tinh thần người Việt Nam Ở Việt Nam Phật giáo truyền vào Phật giáo Đại thừa với tông phái Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông Cuối kỷ XIV đầu XV Phật giáo bị hạn chế, suy yếu dần vào dân gian Nhiều người Việt Nam giới thượng lưu từ bỏ Phật giáo Mặc dù nông thôn, làng xã Phật giáo trì tồn Dưới thời Nhà Mạc - kỷ XVI, Phật giáo lại hưng khởi, chùa mọc lên nhiều Cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX phong trào chấn hưng Phật giáo dấy lên thị miền Nam Sở dĩ có tình trạng giao lưu với văn hóa bên ngồi thúc đẩy Các giáo hội Phật giáo miền Nam, Trung, Bắc đời Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc đời sống tinh thần người Việt Nam Có thể thấy "Nhờ biết ứng dụng phương tiện cách linh động toàn hảo, trải qua bao thăng trầm đối thay lịch sử, Phật giáo Việt Nam vân tồn sáng ngời với thời gian" 2.3 Ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến số lĩnh vực đời sống tinh thần người Việt Nam PhẼt gi o du nhẼp vpo Viồt Nam tõ thõ kũ I sau c«ng nguy an kõt hĩp víi phong tơc, tẼp qu n trun thèng d©n téc Viồt Nam hxnh thpnh n an PhẼt gi o Viồt Nam Tĩ^Ịi qua mét khoang thêi gian dpi, PhẼt gi o ẽ Viồt Nam kh«ng ngõng ph t trión, lín m'nh vp đ- Lo nan dấu ấn sâu đm vic hxnh thpnh đJ0 đ0C, li sng, nhân c ch ng-êi Viồt Nam, nòn v"n ho, Viồt Nam Nh-í-ng Ỵnh h-êng tÝch cùc cna PhẼt gi,0 vÉn ®ang ®-ĩc ng-êi Viồt Nam ph,t huy ®Ĩ phơc vơ cc sèng Song ban cJnh ®ã, PhẼt gi,0 còng cã nh-í-ng Ỵnh h-êng tiau cùc 2.3.1 Anh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đạo đức Hơn 20 kỷ qua Phật giáo chung sống với dân tộc ta Triết lý nhân sinh Phật giáo thẩm thấu vào tinh thần dân tộc có ảnh huởng sâu sắc đến nhân sinh quan nguời Việt Nam, góp phần đắc lực vào việc tạo nên nhân cách nhiều nguời dân Việt Nam PhẼt gi o lp mét t«n gi o, nh- c c ten gi o kh c, PhẼt gi o còng gâm cã gi o lý vp hoT ®éng tÝn ng-ìng Gi o lý lp mét hồ thèng c c quan ®iĨm vò thõ giíi V|i ng-êi, vò c,ch thoc tu luyồn V|i ho't ®éng tÝn ng-ìng, l|i nh"hig hpnh vi, nh-^ng nghi lơ cỌn phỴi thùc hiồn ®Ĩ ®'t tíi -íc nguyồn CỴ hai ®Ịu cã ý nghủa ®èi víi viồc hxnh thpnh nh©n c ch cna c c tÝn ®â Phật giáo với hệ thống triết lý sâu sắc mang tính siêu hình, mà trái lại có tính thực tiễn cao Đó đuờng giúp nguời khổ (giải thốt) Phật giáo có ảnh huởng tác động sâu sắc đến tảng đạo đức, hình thành nhân cách nguời Việt Nam - sắc độc đáo nguời Ảnh huởng đạo đức Phật giáo trở thành phận hợp thành đạo đức xã hội Việt Nam từ thuở xa xua H“n lóc npo hõt, mÊy chơc n"m qua ng-êi PhẼt tõ Viồt Nam hiồn rÊt ch"m lo ®Õn viồc thùc hiồn c c nghi lơ cna ®'o mxnh Hă ch"m chó l an chĩa nh-^ng ngpy sãc, vãng; hă tr©n trăng V|i thpnh kÝnh lóc thùc hpnh c c nghi lơ; hă siang n"ng viồc thiòn ®bnh, gR giíi, lpm thiồn VL/Et kh,c, nhp chĩa lu«n s*/2n spng thùc hiồn c,c ýhi cỌu cna hă nh- giỴi oan, cỌu si au TÊt cỴ nh-^ng ®iỊu ®ã võa cnng cè niòm tin vpo gi,0 lý, võa quy ®bnh t- vp hpnh ®éng cna hă, To c-1 s để hxnh thpnh nh-^ng nhân c ch riang bit Con ng-êi PhẼt gi o nhxn sù vẼt mèi quan hồ nh©n qu^Ị, xem c,i gx còng lp kõt qu^Ị cna mét c,i tr-íc vp lp ngu^n nh©n cna c,i sau Mọi giEp mét sù viồc hồ trăng có lian quan đến bn thân hay ng-ời nhp, h ®Ịu nghủ ®Õn ngu^n nh©n ®Ĩ txm c ch kh 3/4C phơc Hăc clỉn nhxn thõ giíi, X- héi ng-ời dBng động không ngừng, kh«ng cã c i gx lp tân Ti m i, c i gx còng ®ang chun biõn tõ c i npy sang c i kh c Khi ng-êi th©n gia ®xnh l o gip, ỹu ®au, chõt chãc, hă ®Ịu xem ®ã lp ®iỊu kh«ng thó tr.nh khái V|i lấy lpm điều an ni Lý thuyừt nhân duý*n sinh, vô th-ờng, vô ng- cna nh|i Pht đ- chi phối ý ngh V|i hpnh động cna hó Nhân c ch Pht gi o đ- góp phn lpm n^ nhân c ch cna ng-êi Viồt Nam ngpy Nh©n c ch ®ã cã t c dơng hai rrnLt: MsEt tỶch cùc lp chÊp nhẼn sù biõn ®aei cna thõ giíi vp ng-êi, sèng cã nón nõp, s^h, gi^n db, quan tâm đến ni khae cna ng-ời kh c, th-“ng ng-êi, vb tha, C0U gióp ng-êi hoJn nJn, hpnh ®éng thx lÊy tù gi,c lpm ®Ọu Như vậy, chế kinh tế này, đạo đức Phật giáo ảnh hưởng không nhỏ tới đạo đức nhân cách người Việt Nam Nó góp phần làm lành mạnh người kinh doanh theo luật nhân quả, làm hạn chế tác động mặt trái chế kinh tế ấy, hạn chế, ngăn chặn suy thoái đạo đức xã hội, hướng thiện cho người, biết khai thác giá trị nhân văn nhân sinh quan Phật giáo MsEt ti%i cùc l|i nhxn ®êi mét c ch bi quan, cã pha trén chÊt h- v« chữ nghủa, n/Eng vò tin t-ẽng ẽ quyòn n'ng V|i phĐp mpu nhiồm cna mét vh si au nhian mp nhN vò tin t-ẽng n'ng lùc ho't ®éng cna ng-êi, nõp sèng thx khae h'nh V|I kh«ng tr nh khái n-^ng theo nh-^ng nghi lơ thỌn bÝ §/Ec biồt lp cã hiồn t-ĩng m a tÝn dh ®oan nh-: Lan ®âng, ®èt vpng m-, nh-^ng ®â dĩng b»ng giÊy Nh-^ng t- tẽng ma lỌm ®ã võa phung phÝ tiòn b'c, thêi gian Pi lpm xuÊt hiồn X- héi nh^ng loh ng-êi ch0 dùa vpo nh-^ng nghò nghiồp Êy mp kiõm sèng gây bất công X- hội Nh vậy, nh©n c ch ng-êi PhẼt gi o cã nh-^ng ®iỊu tương đồng phi' hĩp víi X- héi hiồn Nh-ng nh-^ng ®iỊu ®ã ch0 giíi h'n nh"hig tr-êng hĩp nhÊt ®hnh V|I chóng ta phỴi ph t huy nh-^ng nVEt ®ã V-ĩt qua nh"hig giíi h'n ®ã, nã si cã nh-^ng m©u thn víi gi o lý V|i trẽ n an Pc lâng, mÊt hiồu qu^Ị VẼy ng-êi am hióu ®J0 lý, mõn ®10, mé ®J0 kh«ng ph^Ịi ch0 lp ng-êi tu hpnh mét c,ch cỌn mÉn mp ph^Ịi cã C^Ị phỌn trÝ tuồ ®Ĩ biõt vẼn dơng gi so lý vpo cc sèng mét c,ch h-Hi Ých Hióu ®-ĩc vp lpm ®-ĩc nh- thõ, ng-êi si thÊy ®J0 ®0C PhẼt ®Np ®i vp cao th-ĩng biõt bao 2.3.2 Ảnh hưởng Phật giáo đến lối sổng Lối sống phương thức sống người (cá nhân, nhóm, cộng đồng xã hội) xã hội định biểu lĩnh vực đời sống như: hoạt động lao động sản xuất, hoạt động trị xã hội, hoạt động văn hóa tinh thần hoạt động sinh hoạt hàng ngày Lối sống có nguồn gốc từ phương thức sản xuất C.Mác viết: "Không nên nghiên cứu phương thức sản xuất đơn theo khía cạnh tái sản xuất tồn thể xác cá nhân mà hình thức hoạt động định biểu đời sống họ, phương thức sổng định họ Từ xưa đến người Việt Nam lấy tâm làm gốc, tự tâm, thứ tình cảm sáng Trong mười điều tâm niệm Phật dạy: "Thi ân đừng cầu đền đáp cầu đền đáp thỉ ân có mưu tỉnh" Tình cảm người Việt Nam coi trọng lĩnh hội, coi phương châm sống cảu Đó thể lòng đem bày tỏ với người, đặt tình cảm lên hết, vốn truyền thống trọng nghĩa dân tộc ta Ngày nay, đất nước có đổi mới, kinh tế thị trường xác lập quan niệm lối sống có biến đổi nhiều Lối sống nhà sư thực dụng 2.3.3 Anh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến văn hóa Từ truyền bá vào Việt Nam, Phật giáo trải qua nhiều bước thăng trầm lịch sử, có lúc đạt tới đỉnh cao rực rỡ, có lúc bị lãng quên Mỗi bước phát triển Phật giáo gắn bó chặt chẽ, hòa quyện với hình thành văn hóa Việt Nam (bao gồm: Tư tưởng, văn học nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc ) Nói đến ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo, đến văn hóa người Việt Nam vấn đề phong phú, tác giả xin đề cập đến khía cạnh sinh hoạt vãn hóa người dân Việt Nam ngơi chùa ngơi chùa giá trị văn hóa gần gũi thân thương người Việt Nam, góp phần tơ điểm cho nhiều làng q Việt Nam Ngày chùa nơi sinh hoạt văn hóa đơng đảo quần chúng nhân dân Nhxn VỊIO ®êi sèng v"n ho , tinh thỌn cna X- héi Viồt Nam nh"hig n"m qua, ta thÊy hiồn t-ĩng PhẼt gi o ®ang ®-ĩc phơc hâi vp ph t trión cJnh sù ph t trión ngpy mét lín nPnh cna kiõn tróc hiồn ®T, Viồt Nam vÉn phơc hâi kiõn tróc cae x-a qua viồc tu soa Pi nh"hig ®Ịn chĩa, miõu m'o, nh"hig danh lam th3/4ng cỴnh §ã l|i nh-^ng nH mp dÊu Ên cna ®'o phẼt thó hiồn râ nhÊt ê thêi nh|i Lý, nghồ thuẼt kiõn trúc đ- đH tới đ0nh cao với nh-ớ-ng công trxnh mang tÝnh quy m« to lín, v-ĩt h%n thêi tr-íc V|i cỴ nh-í-ng thêi sau ®ã Nhnòn chia Qũ GPm ( Quõ Vâ- Hp B3Ác) tr^Ịi réng tĩ^n mét diồn tÝch víi nh"hig võt tÝch cBn Pi gâm ba cÊp tĩ^Ịi réng trVi mét diồn tÝch gỌn 120 mĐt, réng 70 mt c c th p đời lý gõm nhiòu tỌng, cao chãt vãt: Th p BỴo - thi an cao vpi m-H trĩng ( khoang trti 60 mĐt) gâm 12 tỌng, th p Sĩng-thiồn-di an- linh ( chĩa §ãi, Duy Tian, Nam H|i) cao 13 tỌng, t-ĩng PhẼt Di-LEc cha Quỳnh Lâm( Đông Chiũu, Qung Ninh) cao tr-ĩng, khoang 20 m Chĩa Mét Cét 1|1 mét s ch 1'o vò nghồ thuẼt, t-ĩng tr-ng cho top sen nẽ trti m/Et n-íc Nh-^ng kiõn tróc ®ã th-êng hop hĩp víi cỴnh trÝ thian nhian chung quanh 1'o nan mét khung cỴnh kiõn tróc hpi hop víi ngo'i cỴnh Nghồ thuẼt kiõn tróc cna ®êi Lý Pi ®-ĩc ®êi TrỌn kõ tơc trun thèng vp ph t trión mang tÝnh chÊt phãng kho ng, khoĩ V|1 hiồn thùc h“n Th p Phae Minh, Bxnh S“n lp nh-^ng c«ng trxnh kiõn tróc cã gi trb ẽ ®êi TrỌn, Th p Bxnh S“n cao 11 tỌng, cã bè côc chTEt chi cân xong Sang đời nhp Nguyụn ngh thut kiừn tróc cã chiòu h-íng ngpy cpng sa sót, nhrti còng cã nh-^ng s ng Po nhÊt ®hnh nh- V"n Miõu ( Hp Néi) vp mét sè ®xnh, chĩa ẽ c,c lpng §0nh cao cna kiõn tróc nhp Ngun 1|1 chĩa T©y Ph^ng( Th'ch ThÊt, Hp T©y) x©y dùng thpnh ba líp lp lèi kiõn tróc phae biõn cna c c chĩa nam Chĩa T©y Ph-“ng còng 1|1 n^i tẼp tmng nhiòu t-ĩng cã gi trh, ®ã naei tiõng nhÊt 1|1 chĩa Tuyõt S“n vp m-êi t sm vh La Hsn C,c boc t-ĩng lÊy ®Ị tpi sù tÝch ®J0 PhẼt nh-ng vÉn thõ hiồn nh-hig ng-êi Viồt Nam Hiồn thùc vp gĩi cỴm Ngpy nay, nh-^ng nghồ thuẼt, kiõn tróc ®ã vÉn cBn tân Pi V|1 ®-ĩc trĩng tu, soa sang ®Ĩ lpm n-i du lhch cna kh sch thẼp ph ng vp n-i lụ b,i cna nhân dân vng Nh-^ng công trxnh ®ã mang ®Ẽm dÊu Ên PhẼt gi o nh-ng vÉn 1|1 s ng t'o nghồ thuẼt d©n gian phỴn nh ®êi sèng tinh thỌn cna ng-êi Viồt Nam x-a Tóm lại, từ du nhập vào Việt Nam, theo suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo ln có mặt gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần nguời dân Việt Nam biểu số lĩnh vực nhu: đạo đức, lối sống, văn hóa , ảnh huởng nhân sinh quan Phật giáo đến đạo đức có phần trội Phật giáo đuợc nguời Việt tiếp nhận cách dễ dàng tự nhiên, có nhiều điểm tuong đồng Phật giáo từ ngoại lai trở thành địa, từ xa lạ trở thành thân thuộc với nguời Có thể nói, truyền thống sẵn có dân tộc dễ dàng hòa quyện với giáo lý nhà Phật, tạo nên chủ nghĩa tích cực mang màu sắc Việt Nam, nhân tố bền vững nhân sinh quan Việt Nam Chưong Những giải pháp Cff nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhân sinh quan Phật giáo nước ta 2.3.1 Đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa việc phát triển kinh tế thị trường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh Hồ Chí Minh thường nhắc nhở đồng bào chiến sĩ nước phải "quan tâm, chăm sóc sổng vật chất tinh thần cho đồng bào tôn giáo Mong sản xuất ngày phát trỉến, phần xác ta ấm no phần hồn yên vui" Ở nước ta đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa việc phát triển kinh tế thị trường thực mục tiêu cao thiêng liêng bất di bất dịch nhân dân ta, là: "Xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân tộc" Chúng ta phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đây điều kiện tốt để phát triển người cách toàn diện mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ Phát triển kinh tế đất nước nhân tố định nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhân sinh quan Phật giáo đời sống tinh thần nhân dân Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho văn hóa, xã hội tiến bộ, góp phần nâng cao trình độ nhận thức nhân dân Đây điều kiện tiên để phát huy tốt ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhân sinh quan Phật giáo, lấy đạo pháp phục vụ dân tộc, xóa bỏ hoạt động mê tín dị đoan, góp phần ổn định trị xã hội, củng cố niềm tin quần chúng nhân dân vào Đảng Nhà nước 2.3.2 Phát huy vai trò tích cực tổ chức Phật giáo, tổ chức phật tử đời sống kinh tế - xã hội Trong đời sống văn hóa - xã hội nước ta năm gần xuất giáo phái (Thanh Hải Vô Thượng Sư, Long Thọ Bồ Tát, Long Hoa Di Lặc ), hoạt động mê tín dị đoan diễn khắp nơi, lứa tuổi tầng lóp dân cư Thực trạng đòi hỏi cơng tác quản lý tơn giáo Đảng, Nhà nước phải tăng cường Trong việc tăng cường đào tạo đội ngũ cán làm cơng tác tơn giáo, xây dựng phát huy vai trò tổ chức tôn giáo việc làm thiết Tư tưởng đại đồn kết dân tộc, khơng phân biệt tín ngưỡng tơn giáo, tín ngưỡng tự lương giáo đồn kết Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu từ khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trở thành sách lớn Đảng Nhà nước ta Ngày 9-11-1946, Quốc hội khóa I thơng qua Hiến pháp Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ghi nhận: Nhân dân có quyền "tự tín ngưỡng" Ngày 14-6-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 234/SL quy định hoạt động tôn giáo chế độ mới, đồng bào theo không theo tôn giáo hoan nghênh ủng hộ Phát huy vai trò tích cực tổ chức Phật giáo góp phần đảm bảo cấu tổ chức Phật giáo đưa hoạt động giáo hội Phật giáo hướng, không trái với mục tiêu Đảng Nhà nước Trong việc phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực hoạt động Phật giáo vị chức sắc, lãnh đạo giáo hội, giáo đồn có vai trò lớn Trong khơng khí hòa bình, nước lên xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi tín đồ, nhà tu hành, vị chức sắc phải thực tốt nghĩa vụ Hiện nay, hoạt động truyền bá Phật pháp, việc đào tạo tăng ni, phật tử trọng Đe phát huy tốt vai trò tổ chức phật tử, cần phải thực tốt đường lối, chủ trương sách tơn giáo Đảng Nhà nước Nhà nước quan tâm, ý, tạo điều kiện, có kế hoạch giúp đỡ đời sống người tu hành, tăng ni già yếu, đời sống họ gặp khó khăn Trong đời sống văn hóa - xã hội nước ta năm gần hoạt động mê tín dị đoan diễn khắp nơi, lứa tuổi tầng lớp dân cư Chính vậy, biện pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực hoạt động Phật giáo, việc gây dựng dư luận phê phán mạnh mẽ hủ tục mê tín dị đoan v.v quần chúng nhân dân điều cần thiết, không phần hiệu 2.3.3 Đấu tranh chống tượng lợi dụng Phật giáo để chống phá nghiệp cách mạng nước ta Là đất nước gồm 54 dân tộc, có nhiều tơn giáo, có tơn giáo lớn Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo lịch sử đất nước, đặc biệt nay, Việt Nam khơng có xung đột sắc tộc hay chiến tranh tôn giáo xảy Tuy nhiên, việc mở cửa, giao lưu hội nhập với nước khu vực giới mở cho đất nước ta nhiều hội thời cho phát triển, đưa lại khơng nguy thách thức Các tôn giáo nước ta chịu ảnh hưởng lớn hơn, mạnh từ phía bên ngồi Một số nguy "diễn biến hòa bình", có vấn đề lợi dụng hoạt động tơn giáo, tín ngưỡng nói chung Phật giáo nói riêng để hòng phá vỡ khối đại đồn kết dân tộc, gây rối, tạo cớ can thiệp, chống phá nghiệp đổi mới, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa đất nước ta Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ thơng qua đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động tôn giáo người Việt hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam Ba là, hỗ trợ, kích động đạo đối tượng cực đoan, phản động tôn giáo nước tổ chức hoạt động chống phá.Chính vậy, đấu tranh chống tượng lợi dụng, xuyên tạc hoạt động tơn giáo, tín ngưỡng Phật giáo u cầu thiết việc chống lại nguy diễn biến hòa bình chủ nghĩa đế quốc lực phản động, góp phần thúc đẩy nghiệp đổi nhân dân ta giành thắng lợi Hiện thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch đã, tăng cường đạo, giúp đỡ mặt để phát triển đạo vùng dân tộc người, bao gồm phát triển đạo giáo số người theo đạo, biến tổ chức hoạt động tơn giáo thành tổ chức hoạt động trị chống lại cách mạng Việt Nam Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc chủ nghĩa đế quốc lực thù địch KẾT LUẬN Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng kỷ II sau Công Nguyên, trải qua nhiều biến đổi thịnh - suy, thăng trầm với lịch sử dân tộc Qua việc nghiên cứu đề tài phần hiếu thêm nguồn gốc đời Phật giáo, tư tưởng Phật giáo ảnh hưởng đến xã hội người dân ta, đồng thời hiếu thêm lịch sử nước ta Đặc biệt đề tài cho thấy rõ vấn đề có ý nghĩa quan trọng, vấn đề ảnh hưởng Phật giáo đời sống văn hóa - xã hội nhân dân ta nhiều lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực đạo đức, lối sống văn hóa Hiện nay, Phật giáo tôn giáo lớn nước ta Phật giáo đứng vững có sức sống lâu bền đời sống tinh thần nhân dân ta Sự tồn phát triển lâu dài Phật giáo với tính cách thành tố cấu trúc văn hóa dân tộc, tư tưởng triết lý Phật giáo, đặc biệt nhân sinh quan có giá trị nhân sinh sâu sắc đến đời sống tinh thần người Việt Nam Tóm lại, Phật giáo hoà nhập thành yếu tố dân tộc nên thúc đẩy bánh xe lịch sử tiến lên theo khả vị trí Phật giáo mối quan hệ với dòng tư tưởng khác thời điểm lịch sử cụ thể.Phật giáo hướng tới đẹp, thiện mang tinh thần yêu nước.Tinh chân, thiện,mĩ thể rõ tư tưởng Phật giáo Việt Nam Hiện tác động kinh tế thị trường, hội nhập giao lưu kinh tế quốc tế biến đổi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo diễn hai chiều trái ngược Điều đòi hỏi phải phấn tích nguyên nhân đồng thời tìm giải pháp để phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế đẩy lùi ảnh hưởng tiêu cực mà biến đổi nhân sinh quan Phật giáo gây Vì vậy, đòi hỏi Đảng Nhà nước ta cơng tác tơn giáo nói chung đặc biệt Phật giáo nói riêng , phải có thái độ khách quan, khoa học nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực nhân sinh quan Phật giảo để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc văn hóa dân tộc đáp ứng yêu cầu tình hình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2003), Tài liệu nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nội Giáo trình triết học Mác - Lênin (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Trần Vãn Giàu (1993), Đạo đức Phật giảo thời đại, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hùng Hậu (2002), Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam, tập I, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn văn Đại - TS Bùi Thị Thanh Hương (2011), Nxb Chính trị Hành chính, Hà Nội Nguyễn Duy Hĩnh (1999), Tư tưởng Phật giảo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Bùi Biên Hòa (1998), Đạo Phật thể gian, Nxb Hà Nội 10 Vũ Ngọc Khánh (1986), Phật giảo văn hóa dân gian Việt Nam Mấy vấn đề Phật giáo lịch sử tư tưởng Việt Nam, Viện Triết học, Hà Nội 11 Hồ Chí Minh (1985), Toàn tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội 12 Lê Hữu Tuấn (1998), Ảnh hưởng tư tưởng triết học Phật giáo đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 13 Trần Quốc Vượng (1990), Phật giảo văn học Việt Nam, Phật giáo văn hóa dân tộc, Thư viện Phật học ... nuớc tơn giáo sách tơn giáo tác động làm biến đổi ảnh huởng nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam 2.2 Quá trình ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần người Việt Nam Đạo Phật học... phục vụ đời sống người Nhưng người triết học Mác người thực sống xã hội định, với quan hệ xã hội cụ thể Còn người Phật giáo người nơ lệ sở cầu tham vọng Chương Ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo. .. Phật giáo đến đời sổng tinh thần người Việt Nam 2.1 Những nhân tố tác động đến biến đồi ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo nước ta 2.1.1 Nhân tổ kinh tế Với tư cách tôn giáo Phật giáo phận hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của con người việt nam hiện nay, Ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của con người việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan