Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ

87 460 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2018, 13:13

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM QUÁCH HẢI ĐĂNG KHOA HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HẢI PHỊNG - 2016 BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM QUÁCH HẢI ĐĂNG KHOA HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH: KINH TÊ MÃ SỐ: 60340401 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÊ Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Nga HẢI PHỊNG - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn với đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Phạm Thị Nga Các số liệu tài liệu nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Hải Phòng, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía thầy, trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Hàng hải Việt Nam đồng nghiệp Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Cần Thơ Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy, trường Đại học Hàng hải Việt Nam Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Hàng hải Việt Nam bảo, giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức chun mơn bổ ích, giúp tơi nắm bắt kiến thức chun mơn để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Phạm Thị Nga dành nhiều thời gian quý báu, tâm huyết để hướng dẫn, hỗ trợ giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu chi tiết phối hợp với tơi để hồn thành luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ biết ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè, người bên giúp đỡ, hỗ trợ vật chất tinh thần suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tác giả MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT VÀ KÍ HIỆU i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH .iii PHẦN MỞ ĐẦU .1 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách nhà nước vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.2 Kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN 11 1.3 Kinh nghiệm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB qua KBNN số KBNN 20 2.1 Giới thiệu tổng quan KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 23 2.2 Thực trạng điều kiện kinh tế - tự nhiên văn hóa - xã hội huyện Phong Điền, Tp Cần Thơ 34 2.3 Thực trạng cấu tổ chức máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 36 2.4 Thực trạng quy trình kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 39 2.5 Thực trạng kết chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai đoạn 2011-2015) .42 2.6 Thực trạng kết kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai đoạn 2011-2015) 46 2.7 Những hạn chế công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ 52 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XDCB TẠI KBNN PHONG ĐIỀN, CẦN THƠ 59 3.1 Định hướng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 59 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 63 PHẦN KÊT LUẬN .74 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng KTXH Kinh tế xã hội UBND Ủy ban nhân dân Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc TABMIS (Treasury And Budget Management Information System) i DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Thu NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 29 2.2 Chi NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 31 2.3 Chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 42 2.4 Chi tiết kết giải ngân vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 46 2.5 Kết kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 49 ii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức KBNN Phong Điền 24 2.2 Biểu đồ thu NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 29 2.3 Biểu đồ chi NSNN KBNN Phong Điền (2011-2015) 31 2.4 Sơ đồ cấu máy kiểm soát chi XDCB KBNN Phong Điền 37 2.5 Sơ đồ quy trình kiểm sốt cam kết chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền 39 2.6 Sơ đồ quy trình kiểm sốt chi vốn XDCB KBNN Phong Điền 40 2.7 Chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 43 2.8 Kết kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (2011-2015) 50 3.1 Sơ đồ cấu trúc máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (đề xuất) 68 iii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia việc quản lý, kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước nhiệm vụ quan trọng q trình quản lý cơng quỹ nhằm tăng cường hiệu đầu tư, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm hạn chế tình trạng lãng phí, thất ngân sách nhà nước xảy Trong năm qua thực theo nhiệm vụ giao, hệ thống Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi yếu tố làm ảnh hưởng đến việc kiểm sốt chi để nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, việc không ngừng đổi yếu tố làm ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa theo kịp với thay đổi diễn thực tế đơn vị Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương vấn đề cần thiết giai đoạn Xuất phát từ lý xin chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ” để làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Tập hợp sở lý luận công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ thời gian qua để thấy rõ kết đạt tìm nguyên nhân hạn chế gian ban hành Thông tư, Thông ban hành quy định cụ thể thời gian ban hành Quyết định… việc ban hành văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quan quản lý Nhà nước thẩm quyền phải trao đổi, thống với trước ban hành quy định hồ sơ, cách thức thực để tránh bị chồng chéo, trùng lắp nhau… để từ thực tốt cơng tác cải cách thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu đơn vị liên quan việc lập hồ sơ đề nghị KBNN toán trình kiểm sốt tốn quan KBNN 3.2.2 Hồn thiện quy trình phối hợp thực cơng việc với quan chức việc thực nhiệm vụ giao Công tác tham mưu trình thực nhiệm vụ giao cho cấp ủy, quyền địa phương KBNN Phong Điền cần phải thực liên tục, thường xuyên việc tham mưu, báo cáo kịp thời cho cấp lãnh đạo việc đạo, quản lý, điều hành công tác quản lý đầu XDCB địa phương yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu XDCB địa bàn huyện Phong Điền theo kế hoạch vốn cấp thẩm quyền giao Qua thực nhiệm vụ công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền, việc tham mưu kịp thời với cấp thẩm quyền việc thực phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu XDCB kịp thời từ dự án khơng khả thực thực chậm so với tiến độ phê duyệt sang dự án khối lượng hồn thành chưa phân bổ vốn phân bổ vốn toán hết kế hoạch vốn năm, trường hợp chủ đầu chưa thực trình tự thiếu thủ tục đầu XDCB theo quy định để phát huy hiệu vai trò KBNN Phong Điền lĩnh vực kiểm soát chi vốn đầu XDCB quản lý quỹ NSNN địa bàn huyện Phong Điền Công tác phối hợp thực nhiệm vụ giao KBNN Phong Điền với Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền yếu tố quan trọng việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu XDCB địa bàn Việc phối hợp cơng tác nhập dự tốn chi đầu XDCB cho dự án hệ thống 64 TABMIS kịp thời theo định phân bổ vốn đầu XDCB cấp thẩm quyền việc đảm bảo tồn quỹ ngân sách địa phương để đáp ứng nhu cầu toán, chi trả kịp thời cho đơn vị thụ hưởng địa bàn yếu tố xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao KBNN Phong Điền Hàng tháng cần tổ chức họp giao ban cơng tác tốn vốn đầu XDCB nhằm nắm bắt tiến độ giải ngân dự án, khó khăn vướng mắc trình thực nhiệm vụ giao để từ giải pháp hỗ trợ tham mưu kịp thời với UBND huyện Phong Điền để hướng đạo giải Định kỳ văn thơng báo cho chủ đầu tình hình giải ngân dự án, đặc biệt dự án tỷ lệ giải ngân thấp để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn cho dự án khối lượng hồn thành, tránh tình trạng đến cuối năm kế hoạch điều chỉnh gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành ngân sách địa phương q trình kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền Định kỳ hàng quý tháng, KBNN Phong Điền phối hợp với Phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền tham mưu cho UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị khách hàng với đơn vị giao dịch chủ đầu sử dụng NSNN địa bàn huyện Phong Điền, qua nắm bắt tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc thực tế phát sinh q trình thực để từ kế hoạch, giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu XDCB địa bàn huyện Phong Điền theo kế hoạch vốn đầu XDCB cấp thẩm quyền phân bổ để thể hồn thành tốt nhiệm vụ giao 3.2.3 Hồn thiện cơng tác phân bổ kế hoạch vốn đầu XDCB giao nhiệm vụ chủ đầu cơng trình XDCB Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu công cho cho dự án sử dụng vốn đầu cơng từ NSNN theo năm ngân sách từ năm 2016 trở cần phải thực theo quy định Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu công trung hạn hàng năm Vì cơng tác phân bổ kế hoạch vốn đầu công giai đoạn năm cần 65 cấp quyền địa phương huyện Phong Điền thực nghiêm túc tuân thủ theo Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu cơng trung hạn hàng năm quy định hành Nhà nước, tránh tượng phê duyệt dự án đầu dàn trải, khơng kế hoạch đầu trung hạn cấp thẩm quyền phê duyệt để tránh xảy tình trạng nợ đọng đầu XDCB, qua góp phần thúc đẩy tồn diện phát triển KTXH huyện Phong Điền nói riêng thành phố Cần Thơ nói chung Việc giao nhiệm vụ chủ đầu cơng trình XDCB địa bàn huyện Phong Điền cần thiết phải tập trung, thống theo quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng Trường hợp UBND huyện Phong Điền giao cho đơn vị kiêm nhiệm quản lý dự án đơn vị kiêm nhiệm quản lý dự án cần đào tạo, tập huấn phải đáp ứng yêu cầu cần thiết theo quy định pháp luật việc thực trách nhiệm, vai trò, nhiệm vụ chủ đầu cơng trình XDCB địa bàn huyện Phong Điền để nâng cao trình độ chun mơn, ý thức, trách nhiệm đơn vị trình thực quản lý cơng trình đầu XDCB từ NSNN theo định giao cấp thẩm quyền Việc hồn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền tốn hồn thành cơng trình XDCB chủ đầu địa bàn huyện Phong Điền cần phải thực nghiêm túc theo quy định Trường hợp cần thiết cần thiết phải biện pháp chế tài cụ thể không giao làm chủ đầu cơng trình khởi cơng mới, quy định cụ thể thời gian gia hạn để hoàn thành tốn cơng trình XDCB tồn đọng quy định cụ thể hình thức kỷ luật khơng hồn thành… để qua chủ đầu thấy rõ vai trò, trách nhiệm việc thực nhiệm vụ giao theo định cấp thẩm quyền 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tổ chức máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền Công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN hoạt động nghiệp vụ khác, chất lượng hiệu cơng tác kiểm sốt chi 66 vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN chủ yếu yếu tố người đóng vai trò định chế, sách, văn quy định hành quan Nhà nước thẩm quyền thủ tục quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi vốn đầu XDCB chặt chẽ muốn thực phát huy hiệu theo mục tiêu ban đầu đề hay không phụ thuộc vào việc người thực Yếu tố người chưa đáp ứng nhu cầu theo chức năng, nhiệm vụ công tác giao hiệu cơng việc chắn khơng đạt mục tiêu mong muốn Do đó, việc hồn thiện cơng tác tổ chức máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền cho phù hợp với với tình hình thực tế chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 yêu cầu cấp bách cần thiết giai đoạn Để KBNN Phong Điền làm tốt yêu cầu đó, trước hết quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi Ban Lãnh đạo KBNN Cần Thơ, Ban Lãnh đạo KBNN Phong Điền nỗ lực thân cán cơng chức trực tiếp làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền theo tình hình thực tế để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Để máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền đảm bảo chặt chẽ theo quy định, hạn chế thấp sai sót nghiệp vụ xảy trình tác nghiệp, đáp ứng nhu cầu cơng tác, phù hợp với tình hình thực tế theo nhiệm vụ phân công giai đoạn theo định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2020 hệ thống KBNN, tuân thủ quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu nước qua hệ thống KBNN, đáp ứng tuân thủ quy trình nghiệp vụ theo quy định chức danh ký chứng từ toán vốn đầu XDCB qua KBNN đầy đủ, theo chế độ kế toán quy định Bản thân tác giả xin đề xuất Ban Lãnh đạo KBNN Cần Thơ bổ sung thêm 01 biên chế cho Tổ Tổng Hợp - Hành KBNN Phong Điền bố trí làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB đơn vị, sở tác giả xin đề xuất quy trình kiểm sốt hồ sơ toán vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền thực theo sơ 67 đồ sau: BAN GIÁM ĐỐC KBNN PHONG ĐIỀN Giám đốc Phó Giám đốc Phụ trách công tác Phụ trách công tác kiểm soát chi vốn XDCB kế toán toán (3) (8) Cán kiểm soát chi - 01 Cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB - 01 Cán kiểm sốt chi vốn nghiệp tính chất đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia kiêm văn thư, lưu trữ (1) (2) (7) (4) Kế toán viên hạch toán kế toán toán vốn đầu XDCB (9) (5) Tổ trưởng Tổ Tổng hợp - Hành (6) Kế tốn trưởng Hình 3.1: Sơ đồ cấu trúc máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (đề xuất) * Giải thích sơ đồ cấu trúc máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền (đề xuất): - Bước 1: Cán kiểm soát chi KBNN Phong Điền (gọi tắt Cán kiểm soát chi) hồ sơ Khách hàng thực kiểm tra hồ sơ, chứng từ toán theo quy định, đồng thời lập Tờ trình Lãnh đạo ký (với chức danh Kiểm sốt) vào Tờ trình Lãnh đạo, Chứng từ chuyển tiền trình Tổ trưởng Tổ Tổng hợp - Hành KBNN Phong Điền (gọi tắt Tổ trưởng kiểm soát chi) tồn hồ sơ tốn Tờ trình Lãnh đạo để ký trình Ban Giám đốc KBNN Phong Điền (gọi tắt Ban Giám đốc) 68 Trường hợp số vốn Cán kiểm soát chi chấp nhận toán chênh lệch so với số vốn đề nghị Khách hàng, Cán kiểm soát chi soạn thảo văn báo cáo Tổ trưởng kiểm soát chi trình Ban Giám đốc ký gửi Khách hàng thơng báo số vốn chấp nhận toán - Bước 2: Tổ trưởng kiểm soát chi kiểm tra hồ sơ, ký (với chức danh Phụ trách) vào Tờ trình Lãnh đạo Chứng từ chuyển tiền, chuyển lại hồ sơ cho Cán kiểm sốt chi để trình Ban Giám đốc Trường hợp Tổ trưởng kiểm soát chi chấp nhận toán số vốn khác so với số vốn Cán kiểm sốt chi trình, Tổ trưởng kiểm sốt chi ghi lại số vốn chấp nhận tốn Tờ trình Lãnh đạo yêu cầu Cán kiểm soát chi soạn thảo văn trình Ban Giám đốc ký gửi Khách hàng - Bước 3: Ban Giám đốc xem xét, ký duyệt (với chức danh Giám đốc) vào Tờ trình Lãnh đạo Chứng từ chuyển tiền, sau chuyển trả hồ sơ cho Cán kiểm soát chi Trường hợp Ban Giám đốc yêu cầu làm rõ hồ sơ tốn Tổ trưởng kiểm sốt chi trách nhiệm giải trình Trường hợp Ban Giám đốc phê duyệt khác với số vốn đề nghị chấp nhận tốn sau Ban Giám đốc trả hồ sơ, Cán kiểm soát chi soạn thảo văn báo cáo Tổ trưởng kiểm sốt chi trình Ban Giám đốc ký gửi Khách hàng - Bước 4: Cán kiểm soát chi chuyển Chứng từ chuyển tiền cho Kế toán viên toán hạch toán kế toán toán vốn đầu XDCB (sau gọi tắt Kế toán viên) - Bước 5: Kế toán viên thực kiểm tra đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp Chứng từ chuyển tiền, trường hợp phát sai sót Chứng từ chuyển tiền khơng quy định, Kế tốn viên thông báo lý chuyển trả hồ sơ Cán kiểm soát chi Trường hợp Chứng từ chuyển tiền theo quy định, Kế toán viên hạch toán, nhập thông tin liên quan ký Chứng từ chuyển tiền, máy, sau trình Kế tốn trưởng 69 - Bước 6: Kế toán trưởng kiểm tra ký Chứng từ chuyển tiền, máy, sau chuyển trả Chứng từ chuyển tiền cho Kế toán viên - Bước 7: Kế tốn viên chuyển Chứng từ chuyển tiền để trình Ban Giám đốc xem xét ký duyệt chứng từ toán - Bước 8: Ban Giám đốc ký duyệt Chứng từ chuyển tiền, chuyển hồ sơ cho Kế toán viên làm thủ tục toán cho đơn vị thụ hưởng chuyển khoản, trường hợp chi tiền mặt KBNN Phong Điền Kế tốn viên chuyển Chứng từ chuyển tiền sang cho Thủ quỹ đề chi trả cho người thụ hưởng Sau chi tiền mặt xong, Thủ quỹ chuyển trả Chứng từ chuyển tiền cho Kế toán viên theo quy định - Bước 9: Kế toán viên tách Chứng từ chuyển tiền lưu trữ vào tập chứng từ kế toán hàng ngày theo quy định Chứng từ chuyển tiền lại chuyển trả cho Cán kiểm soát chi để lưu Chứng từ chuyển tiền vào hồ sơ toán dự án chuyển trả cho Khách hàng theo quy định 3.2.5 Hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực máy thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB chế sách Nhà nước cơng tác quản lý, kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN nhiều thay đổi cho phù hợp với thực tế xảy việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực cán kiểm sốt chi vốn đầu XDCB qua KBNN nhân tố quan trọng nhằm tìm kiếm, sử dụng phát huy lực sở trường sẵn cán Việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực cán thực nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền cần coi trọng vấn đề bổ sung nâng cao chất lượng cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cơng chức làm nhiệm vụ kiểm sốt chi vốn đầu XDCB lực, trình độ cao, đồng thời tiến hành cải cách hành phải gắn với việc ứng dụng đại hóa cơng nghệ thơng tin cơng tác quản lý, kiểm sốt để nâng cao suất lao động chất lượng phục vụ, đảm bảo u cầu kiểm sốt chi nhanh chóng, kịp thời, xác theo quy định pháp luật Cán làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB KBNN Phong Điền không cần nắm vững nghiệp 70 vụ chun mơn giao mà phải kiến thức lĩnh vực khác liên quan, nắm bắt kịp thời thay đổi quy định Nhà nước để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Do Ban Giám đốc KBNN Phong Điền cần tạo điều kiện mạnh dạn đề xuất với Ban Giám đốc KBNN Cần Thơ cần sách tạo điều kiện cán học nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ phối hợp với sở đào tạo tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán làm nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB để từ đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán công chức thời gian tới nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán cơng chức để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 Ban Giám đốc KBNN Phong Điền cần thường xuyên phổ biến, quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm cán cơng chức làm cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB đơn vị, giáo dục lòng yêu ngành, yêu nghề tinh thần làm việc tận tụy, hết mình, phối hợp tốt với đồng nghiệp đơn vị liên quan cơng việc, nhiệm vụ giao Tham mưu đề xuất cho Ban Giám đốc KBNN Cần Thơ thường xuyên định kỳ mở lớp tập huấn nghiệp vụ để triển khai văn quy định mới, tổ chức thi nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu XDCB để qua cán làm cơng tác kiểm sốt chi ngành điều kiện trao đổi nghiệp vụ, khó khăn vướng mắc thực tế phát sinh đơn vị trình thực nhiệm vụ giao qua đề xuất KBNN cấp hướng đạo, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kịp thời để thực nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật 3.2.6 Hoàn thiện cơng tác đại hóa ứng dụng cơng nghệ thơng tin việc thực nhiệm vụ kiểm sốt chi vốn đầu XDCB Để thực thành công thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 theo kế hoạch phê duyệt, hệ thống KBNN cần sớm xây dựng, áp dụng triển khai hiệu chương trình điện tử ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ 71 nguồn vốn NSNN qua KBNN thống toàn quốc Yêu cầu chương trình điện tử ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, kiểm soát chi vốn đầu XDCB phải kết xuất tổng hợp thơng tin, số liệu kiểm sốt chi vốn đầu XDCB thống từ trung ương đến địa phương phải phù hợp với tình hình thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho cán kiểm soát chi vốn đầu XDCB KBNN cấp theo dõi, kiểm tra chi tiết số liệu tình hình tốn vốn đầu XDCB dự án số liệu cung cấp xác, kịp thời theo quy định để phục vụ công tác báo cáo, điện báo cách nhanh chóng, xác kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, điều hành NSNN cấp quyền từ trung ương đến địa phương Việc nghiên cứu triển khai chương trình điện tử ứng dụng đại hóa cơng nghệ thơng tin vào hoạt động nghiệp vụ hệ thống KBNN kiểm soát chi vốn đầu XDCB phải thực thống chức kế toán NSNN quản lý quỹ NSNN quan KBNN với quan khác tài chính, kế hoạch… để qua kiểm tra, giám sát, kiểm soát toán, tổng hợp số liệu báo cáo kịp thời theo quy định Việc đại hóa ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quy trình kiểm sốt chi vốn đầu XDCB quan KBNN phải tích hợp đồng với chương trình ứng dụng hệ thống KBNN sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc, Hệ thống thu thuế tập trung, Hệ thống toán song phương điện tử tiến tới đại hóa cơng nghệ thơng tin tồn hoạt động nghiệp vụ hệ thống KBNN Tự động hóa hoạt động nghiệp vụ hệ thống KBNN nâng cao lực quản lý nội hệ thống KBNN cần máy hoạt động hiệu với suất, chất lượng cao để đủ khả giải khối lượng công việc ngày tăng, cung cấp dịch vụ đại cho khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý quy trình nghiệp vụ nội hệ thống KBNN Ngoài ra, việc xây dựng, phát triển sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống KBNN đại, đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thong tin hệ thống trang thiết bị, hạ tầng truyền thông, máy chủ, mạng cục 72 mạng diện rộng theo tiêu chuẩn công nghệ nhằm đảm bảo khả đáp ứng cao cho ứng dụng toán tập trung xử lý trực tuyến sở để triển khai tốt cơng tác cải cách hành hệ thống KBNN Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin, thể chế hóa hoạt động ứng dụng nâng cao lực quản lý hệ thống thông tin yếu tố quan trọng việc hồn thiện cơng tác đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống KBNN Đây mục tiêu tính chất sống còn, đảm bảo thành cơng tồn q trình đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin nói chung đại hóa quy trình kiểm sốt chi vốn đầu XDCB nói riêng hệ thống KBNN 73 PHẦN KẾT LUẬN Vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN nguồn lực tài quan trọng quốc gia trình đầu xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển KTXH đất nước cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN thực cách chặt chẽ, công khai, minh bạch, quy trình nghiệp vụ theo quy định pháp luật yếu tố góp phần cho việc sử dụng vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN đạt hiệu quả, tiết kiệm theo mục tiêu ban đầu đề Đối với hệ thống KBNN, tiếp tục hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2020 xây dựng hệ thống KBNN đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững hình thành KBNN điện tử, cơng tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN theo định hướng thống quy trình, đảm bảo thủ tục đơn giản, rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ tốn, đại hóa cơng nghệ thơng tin, thực kiểm sốt chi cửa xây dựng quy trình chuẩn ISO TCVN 9001:2008 để áp dụng thống toàn hệ thống, bước xây dựng áp dụng quy trình thủ tục kiểm sốt chi điện tử, tiến tới triển khai thực dịch vụ cơng qua mạng, tốn điện tử để rút ngắn thời gian toán, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu đơn vị liên quan q trình lập hồ sơ đề nghị quan KBNN toán Qua việc đánh giá tình hình thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Phong Điền cho thấy nhìn tồn diện tình hình thực trạng cơng tác quản lý, kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Phong Điền thời gian qua để từ đề giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Phong Điền thời gian tới theo quy định pháp luật, tuân thủ quy trình nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế địa phương Với giải pháp nêu trên, thời gian tới hy vọng việc quản lý, điều 74 hành NSNN cấp quyền địa phương địa bàn huyện Phong Điền cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Phong Điền đạt nhiều hiệu to lớn hơn, tích cực góp phần thực thành cơng nghiệp phát triển KTXH địa bàn huyện Phong Điền nói riêng, thực thành cơng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nói chung đạt thành tựu to lớn theo Nghị đại hội Đảng XII cấp đề ra./ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Quyết định số 255/QĐ-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2004 Về việc thành lập Kho bạc Nhà nước Phong Điền trực thuộc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ Hà Nội Bộ Tài (2007) Tài liệu bồi dưỡng Kế toán trưởng đon vị kế toán Nhà nước Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2008) Thông số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội Bộ Tài (2011) Thơng số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Hà Nội Bộ Tài (2011) Thơng số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Quy định quản lý toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách Nhà nước Hà Nội Bộ Tài (2013) Cơng văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10 tháng năm 2013 Về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 Hà Nội Bộ Tài (2013) Thơng số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) Hà Nội Bộ Tài Chính (2014) Thơng số 54/TT-BTC ngày 24 tháng năm 2014 Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ Hà Nội Bộ Xây dựng (2011) Thông số 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng năm 2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình Hà Nội 10 Chính phủ (2007) Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2007 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 Hà Nội 11 Chính phủ (2011) Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 Về tăng cường quản lý đầu từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ Hà Nội 12 Chính phủ (2011) Nghị số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 Về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội Hà Nội 76 13 Chính phủ (2013) Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Hà Nội 14 Chính phủ (2014) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Quy định chi tiết số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu Hà Nội 15 Chính phủ (2015) Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Về quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình Hà Nội 16 Chính phủ (2015) Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Về hợp đồng hoạt động xây dựng Hà Nội 17 Chính phủ (2015) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Về quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Hà Nội 18 Chính phủ (2015) Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Về quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình Hà Nội 19 Chính phủ (2015) Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2015 Về kế hoạch đầu công trung hạn hàng năm Hà Nội 20 Đoàn Kim Khuyên (2012) Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 21 Kho bạc Nhà nước (2010) Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17 tháng năm 2010 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Hà Nội 22 Kho bạc Nhà nước (2010) Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20 tháng năm 2012 Về việc ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội 23 Kho bạc Nhà nước (2013) Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22 tháng năm 2013 Về việc hướng dẫn thực Thông số 113/2008/TT-BTC Bộ Tài quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Hà Nội 24 Kho bạc Nhà nước (2015) Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16 tháng năm 2015 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội 25 Kho bạc Nhà nước Phong Điền (2011-2015) Báo cáo thu, chi NSNN, chi vốn đầu XDCB, kiểm soát chi vốn đầu XDCB (2011-2015) Cần Thơ 77 26 Kho bạc Nhà nước Phong Điền (2011-2015) Báo cáo tổng kết tình hoạt động năm (2011-2015) Cần Thơ 27 PGS TS Nguyễn Bạch Nguyệt TS Từ Quang Phương (2007) Giáo trình Kinh tế đầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân 28 Quốc hội (2002) Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Hà Nội 29 Quốc hội (2013) Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Hà Nội 30 Quốc hội (2013) Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Hà Nội 31 Quốc hội (2014) Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Hà Nội 32 Quốc hội (2014) Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 Hà Nội 33 Trần Thanh Vũ (2015) Giải pháp phát triển kinh tế huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Mỏ - địa chất, Hà Nội 34 Uông Thị Minh Huyền (2015) Kiểm soát chi vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 35 Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền (2016) Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội (2011-2015) huyện Phong Điền Cần Thơ 36 www.chinhphu.vn; www.mof.gov.vn; www.vst.mof.gov.vn 78 ... Chương 1: Cơ sở lý luận công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ (giai... hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ Đối tư ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu đề tài công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng. .. hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Phong Điền, Tp Cần Thơ đến năm 2020 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước phong điền, tp cần thơ , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN PHONG ĐIỀN, CẦN THƠ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm