"Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện"

100 394 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2013, 08:40

Kiểm toán là một ngành non trẻ ở Việt Nam so với rất nhiều các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân. Kiểm toán thực sự ra đời và tồn tại kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Cùng với sự ra đời của rất nhiều các doanh nghiệp thuộc đủ mọi thành phần kinh tế, nhu cầu kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán Báo cáo tài chính ngày càng tăng cao. Với chính sách mở cửa của Nhà nước ta, rất nhiều các hãng kiểm toán lớn của nước ngoài đã mở các văn phòng đại diện tại Việt Nam, hợp tác với các Công ty kiểm toán trong nước, tăng cường sự giao lưu, học hỏi.. khiến cho thị trường kiểm toán Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết. Vì vậy, tuy là một ngành còn khá mới mẻ nhưng kiểm toán lại là ngành có mức phát triển hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, "kiểm toán" không còn là một từ xa lạ với nhiều người dân Việt Nam như trước đây nữa.Bảo hiểm tuy ra đời từ rất lâu kể từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới thành lập nhưng chỉ thực sự từ 10 năm lại đây, sau khi có Chỉ thị 100/CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm thì ngành kinh doanh bảo hiểm mới thực sự phát triển. Bảo hiểm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, chi nhỏ rủi ro và giúp những người mua bảo hiểm (đặc biệt là các doanh nghiệp) mau chóng khắc phục được khó khăn do rủi ro, ổn định nền kinh tế. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cũng là những khách hàng thường xuyên của các công ty kiểm toán. Qua hoạt động kiểm toán, các công ty kiểm toán giúp cho các doanh nghiệp bảo hiểm kịp thời phát hiện những sai phạm để khắc phục, lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.. để có thể tồn tại trong một ngành kinh tế mang tính cạnh tranh cao và đầy rủi ro này.Đó là lý do tại sao em lựa chọn đề tài "Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện" cho Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm có 3 chương: 1 mục lục Lời mở đầu 3 Cơ sở lý luận về kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ .5 I. Bảo hiểm và đặc điểm của các đơn vị kinh doanh bảo hiểm .5 1. Khái niệm 5 2. Bản chất của bảo hiểm 6 3. Phân loại .7 4. Đặc điểm của các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 9 II. Ước tính kế toánkiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán tài chính 10 1. Khái niệm các ớc tính kế toán 10 2. Tính chất của các ớc tính kế toán .11 3. Hạch toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 12 4. Mục tiêu kiểm toán đối với các ớc tính kế toán .21 5. Thủ tục kiểm toán các ớc tính kế toán 22 III. quy trình kiểm toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 24 1. Lập kế hoạch và thiết kế các phơng pháp kiểm toán 25 2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 27 3. Hoàn thành kiểm toáncông bố báo cáo kiểm toán 32 Chơng II 35 Thực trạng kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện 35 I. Đặc điểm chung về Công ty kiểm toán Việt Nam 35 1. Lịch sử hình thành và phát triển .35 2. Bộ máy tổ chức của công ty 40 3. Các dịch vụ chính của công ty 43 4. Hệ thống phơng pháp kiểm toán Audit System 2 .46 II. Quy trình kiểm toán các ớc tính kế toán trong các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do VACO thực hiện 53 1. Những công việc thực hiện trớc khi kiểm toán .53 2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 56 3. Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể .64 4. Thực hiện kiểm toán các ớc tính kế toán 66 5. Kết thúc kiểm toáncác công việc thực hiện sau kiểm toán .86 Chơng III .89 Bài học kinh nghiệm và phơng hớng hoàn thiện quy trình kiểm toán một số các ớc tính kế toán tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do VACO thực hiện 89 2 I. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn kiểm toán do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện .89 II. Những khó khăn và thách thức gặp phải khi tiến hành kiểm toán các ớc tính kế toán tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 92 III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các ớc tính kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Kiểm toán Việt Nam .93 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán các ớc tính kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 93 2. Một số phơng hớng nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các ớc tính kế toán trong các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 95 Kết Luận 99 danh mục tài liệu tham khảo 100 3 Lời mở đầu iểm toán là một ngành non trẻ ở Việt Nam so với rất nhiều các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân. Kiểm toán thực sự ra đời và tồn tại kể từ khi nền kinh tế nớc ta chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trờng. Cùng với sự ra đời của rất nhiều các doanh nghiệp thuộc đủ mọi thành phần kinh tế, nhu cầu kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán Báo cáo tài chính ngày càng tăng cao. Với chính sách mở cửa của Nhà nớc ta, rất nhiều các hãng kiểm toán lớn của nớc ngoài đã mở các văn phòng đại diện tại Việt Nam, hợp tác với các Công ty kiểm toán trong nớc, tăng cờng sự giao lu, học hỏi khiến cho thị trờng kiểm toán Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết. vậy, tuy là một ngành còn khá mới mẻ nhng kiểm toán lại là ngành có mức phát triển hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, "kiểm toán" không còn là một từ xa lạ với nhiều ngời dân Việt Nam nh trớc đây nữa. K Bảo hiểm tuy ra đời từ rất lâu kể từ khi Nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa mới thành lập nhng chỉ thực sự từ 10 năm lại đây, sau khi có Chỉ thị 100/CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm thì ngành kinh doanh bảo hiểm mới thực sự phát triển. Bảo hiểm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, chi nhỏ rủi ro và giúp những ngời mua bảo hiểm (đặc biệt là các doanh nghiệp) mau chóng khắc phục đợc khó khăn do rủi ro, ổn định nền kinh tế. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cũng là những khách hàng thờng xuyên của các công ty kiểm toán. Qua hoạt động kiểm toán, các công ty kiểm toán giúp cho các doanh nghiệp bảo hiểm kịp thời phát hiện những sai phạm để khắc phục, lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp để có thể tồn tại trong một ngành kinh tế mang tính cạnh tranh cao và đầy rủi ro này. Đó là lý do tại sao em lựa chọn đề tài "Kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện" cho Chuyên đề thực tập 4 tốt nghiệp của mình. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm có 3 chơng: - Chơng I: Cơ sở lý luận về kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. - Chơng II: Thực trạng kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện. - Chơng III: Bài học kinh nghiệm và phơng hớng hoàn thiện quy trình kiểm toán các ớc tính kế toán tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do VACO thực hiện. Cũng nhân dịp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hớng dẫn- KTV Trần Mạnh Dũng, Chủ nhiệm kiểm toán trực tiếp hớng dẫn- KTV Trần Văn Dũng, các anh chị kiểm toán viên Phòng Đào Tạo, Công ty Kiểm toán Việt Nam cùng các bạn sinh viên thực tập đã giúp đỡ em để có thể hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này! Hà Nội, tháng 05 năm 2004 Kiểm Toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm . 5 Chơng I Cơ sở lý luận về kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ I. Bảo hiểm và đặc điểm của các đơn vị kinh doanh bảo hiểm 1. Khái niệm Trong cuộc sống sinh hoạt cũng nh hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhng con ngời vẫn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên nhân dụ nh các rủi ro do môi trờng thiên nhiên, các rủi ro xảy ra do sự tiến bộ và phát triển của khoa học và kỹ thuật, các rủi ro do môi trờng xã hội. Bất kể do nguyên nhân gì, khi rủi ro xảy ra thờng đem lại cho con ngời những khó khăn trong cuộc sống nh mất hoặc giảm thu nhập, phá hoại nhiều tài sản, làm ngng trệ sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân v.v làm ảnh hởng đến đời sống kinh tế- xã hội nói chung. Để đối phó với các rủi ro, con ngời đã có nhiều biện pháp khác nhau nhằm kiểm soát cũng nh khắc phục hậu quả do rủi ro gây ra. Và bảo hiểm là một trong những biện pháp đấy. Theo quan điểm của các nhà quản lý rủi ro, bảo hiểm là sự chuyển giao rủi ro trên cơ sở hợp đồng. Theo quan điểm xã hội, bảo hiểm không chỉ là chuyển giao rủi ro mà còn là sự giảm rủi ro do việc tập trung một số lớn các rủi ro cho phép có thể tiên đoán về các tổn thất khi chúng xảy ra. Bảo hiểmcông cụ đối phó với hậu quả tổn thất do rủi ro gây ra có hiệu quả nhất. Nh vậy, bảo hiểm ra đời là đòi hỏi khách quan của cuộc sống, của hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm Toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm . 6 Có nhiều định nghĩa về bảo hiểm nhng định nghĩa sau mang tính chung nhất của bảo hiểm: "Bảo hiểm là hoạt động thể hiện ngời bảo hiểm cam kết bồi thờng (theo quy luật thống kê) cho ngời tham gia bảo hiểm trong trờng hợp xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm với điều kiện ngời tham gia nộp một khoản phí cho chính anh ta hoặc cho ngời thứ ba". Điều này có nghĩa là ngời tham gia chuyển giao rủi ro cho ngời bảo hiểm bằng cách nộp khoản phí để hình thành quỹ dự trữ. Khi ngời tham gia gặp rủi ro dẫn đến tổn thất, ngời bảo hiểm lấy quỹ dự trữ trợ cấp hoặc bồi thờng thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm cho ngời tham gia. Phạm vi bảo hiểm là những rủi ro mà ngời tham gia đăng ký với ngời bảo hiểm. 2. Bản chất của bảo hiểm Mục đích chủ yếu của bảo hiểm là góp phần ổn định kinh tế cho ngời tham gia từ đó khôi phục và phát triển sản xuất, đời sống, đồng thời tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế và xã hội của đất nớc. Thực chất của hoạt động bảo hiểm là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm trong nớc giữa những ngời tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phát sinh khi tai nạn, rủi ro bất ngờ xảy ra gây tổn thất đối với ngời tham gia bảo hiểm. Phân phối trong bảo hiểm là phân phối không đều, không bằng nhau, nghĩa là không phải ai tham gia cũng đợc phân phối và phân phối với số tiền nh nhau. Phân phối trong bảo hiểm là phân phối cho số ít ngời tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro bất ngờ gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống trên cơ sở mức thiệt hại thực tế và điều kiện bảo hiểm. Điều đó cũng có nghĩa là phân phối trong bảo hiểm không mang tính bồi hoàn, tức là dù có tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm nhng không tổn thất thì không đợc phân phối. Hoạt động bảo hiểm dựa trên nguyên tắc "số đông bù số ít". Nguyên tắc đợc quán triệt trong quá trình lập quỹ dự trù bảo hiểm cũng nh quá trình phân phối bồi thờng, quá trình phân tán rủi ro Kiểm Toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm . 7 Hoạt động bảo hiểm còn liên kết, gắn bó các thành viên trong xã hội cùng lợi ích chung của cộng đồng, sự ổn định, sự phồn vinh của đất nớc. Bảo hiểm với nguyên tắc "số đông bù số ít" cũng thể hiện tính tơng trợ, tính xã hội và nhân văn sâu sắc của xã hội trớc rủi ro của mỗi thành viên. 3. Phân loại Căn cứ vào tính chất hoạt động, bảo hiểm chia thành: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thơng mại. 3.1. Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập đối với ngời lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo đời sống cho ngời lao động và gia đình họ góp phần bảo đảm an toàn xã hội. ở nớc ta, bảo hiểm xã hội là một bộ phận quan trọng trong chính sách bảo đảm xã hội bên cạnh cứu trợ xã hội và u đãi xã hội. Tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam có sự kết hợp hài hòa giữa quản lý Nhà nớc và hoạt động nghiệp vụ. Quản lý Nhà nớc do Bộ Lao động thơng binh và xã hội đảm nhiệm; hoạt động nghiệp vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm nhiệm với trách nhiệm thu chi và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Hệ thống bảo hiểm xã hội đợc tổ chức theo ngành dọc là bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng, bảo hiểm xã hội quận, huyện và đại diện bảo hiểm xã hội ở cơ sở 3.2. Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế là hoạt động thu phí bảo hiểm và đảm bảo thanh toán chi phí y tế cho ngời tham gia bảo hiểm. vậy, tuy mọi ngời dân trong xã hội đều có quyền tham gia bảo hiểm y tế nhng thực tế bảo hiểm y tế không chấp nhận bảo hiểm thông thờng cho những ngời mắc bệnh nan y nếu không có thỏa thuận gì thêm. Kiểm Toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm . 8 Những ngời đã tham gia bảo hiểm y tế khi gặp rủi ro về sức khỏe đều đợc thanh toán chi phí khám chữa bệnh với nhiều mức độ khác nhau tại các cơ quan y tế. Tuy nhiên, nếu khám chữa bệnh trong các trờng hợp cố tình tự hủy hoại bản thân trong tình trạng say, vi phạm pháp luật thì không đợc cơ quan bảo hiểm y tế chịu trách nhiệm. Bảo hiểm y tế Việt Nam đợc thành lập trên cơ sở thống nhất hệ thống cơ quan bảo hiểm y tế từ trung ơng đến địa phơng và bảo hiểm y tế ngành để quản lý và triển khai hoạt động theo điều lệ bảo hiểm y tế. 3.3. Bảo hiểm th ơng mại Bảo hiểm thơng mại- còn đợc gọi là bảo hiểm rủi ro hay bảo hiểm kinh doanh- đợc hiểu là sự kết hợp giữa hoạt động kinh doanh với việc quản lý các rủi ro. Manh nha của hoạt động này có từ rất lâu trong lịch sử văn minh nhân loại, từ thuở con ngời biết săn bắn tìm kiếm thức ăn, đồ mặc, rồi tích trữ phòng khi không kiếm đợc hay khi có chiến tranh v.v Xã hội ngày càng phát triển với các cuộc cách mạng công nghiệp, đến cách mạng thông tin thì bảo hiểm cũng ngày càng khẳng định sự có mặt không thể thiếu đợc trong mọi hoạt động của con ngời bởi rủi ro nhiều hơn và các nhu cầu về an toàn cũng lớn hơn. Tuy nhiên, cho đến bây giờ vẫn cha có một định nghĩa thống nhất về bảo hiểm thơng mại mà ngời ta chỉ đa ra các quan điểm khác nhau về bảo hiểm th- ơng mại theo các góc độ tiếp cận khác nhau. Nhng các quan điểm đều thể hiện rõ một điểm chung rằng: "về bản chất, bảo hiểm thơng mại là biện pháp chia nhỏ tổn thất của một hay một số ít ngời có khả năng cùng gặp một loại rủi ro dựa vào một quỹ chung bằng tiền đợc lập bởi sự đóng góp của nhiều ngời cũng có khả năng gặp tổn thất đó thông qua hoạt động của công ty bảo hiểm". Bằng cách chia nhỏ tổn thất nh vậy, hậu quả lẽ ra rất nặng nề, nghiêm trọng với một hoặc một số ngời sẽ trở nên không đáng kể có thể chấp nhận đợc đối với cả cộng đồng những ngời tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm thơng mại, ở một phơng diện khác, chính là tổng thể các mối quan hệ kinh tế giữa các đơn vịcácnhân tham gia bảo hiểm với các công Kiểm Toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm . 9 ty bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra để ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Rõ ràng, cùng với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thơng mại ra đời là một tất yếu khách quan. Hoạt động của bảo hiểm thơng mại mang lại cho các cá nhân, tổ chức và cả cộng đồng những tác dụng rất to lớn. ở Việt Nam, bảo hiểm thơng mại trực thuộc Bộ Tài chính quản lý. Mô hình tổ chức quản lý chủ yếu là tổng công ty, công ty của các thành phần kinh tế ở các tỉnh, thành phố lớn. Tùy theo khả năng phát triển, các tổng công ty, công ty thành lập văn phòng đại diện ở các địa phơng và tổ chức mạng lới đại lý tiếp cận với khách hàng. 4. Đặc điểm của các đơn vị kinh doanh bảo hiểm Nh đã đề cập ở phần trên, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Nhà nớc tổ chức và quản lý thống nhất, thờng do một cơ quan quản lý Nhà nớc nh Bộ Lao động- Thơng binh và xã hội, Bộ Y tế chịu trách nhiệm. vậy, khi đề cập đến các đơn vị kinh doanh bảo hiểm, phạm vi nghiên cứu của chúng ta sẽ chỉ giới hạn trong lĩnh vực bảo hiểm thơng mại. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm thì kinh doanh bảo hiểm là: "hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của ngời đợc bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho ngời thụ h- ởng hoặc bồi thờng cho ngời đợc bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm". Nh vậy, về cơ bản, đơn vị kinh doanh bảo hiểm cũng giống nh các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác của ngành kinh tế: đều hoạt động mục tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở doanh thu từ tiền thu phí bảo hiểm gốc, thu phí nhận tái bảo hiểmcác khoản thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác để trang trải các khoản chi phí phát sinh nh chi bồi thờng bảo hiểm gốc, chi bồi thờng nhận tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, tiền lơng, tiền công, tiền thởng, chi hoạt động tài chínhcác khoản chi hoạt động khác. Phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí chính là lợi nhuận của doanh nghiệp, sau khi thực hiện Kiểm Toán các ớc tính kế toán trong đơn vị kinh doanh bảo hiểm . 10 nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc, phần còn lại sẽ đợc dùng để trích lập các quỹ, bổ sung nguồn vốn và phân phối tùy theo mục đích của doanh nghiệp. Trong kinh doanh bảo hiểm đợc chia thành: bảo hiểm nhân thọbảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trờng hợp ngời đợc bảo hiểm sống hoặc chết. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm các loại nghiệp vụ sau: bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ và các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ khác do Chính phủ quy định. Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm các loại nghiệp vụ: bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con ngời; bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đờng bộ, đờng biển, đờng sông, đờng sắt và đờng không; bảo hiểm hàng không; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; bảo hiểm trách nhiệm chung; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; bảo hiểm nông nghiệp và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do Chính phủ quy định. II. Ước tính kế toánkiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán tài chính 1. Khái niệm các ớc tính kế toán Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 540- Kiểm toán các ớc tính kế toán thì ớc tính kế toán là "một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính đợc ớc tính trong trờng hợp thực tế đã phát sinh nhng cha có số liệu chính xác hoặc cha có phơng pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế cha phát sinh nhng đã đợc ớc tính để lập báo cáo tài chính". Ước tính các chỉ tiêu đã phát sinh: . II..............................................................................................................35 Thực trạng kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty kiểm toán Việt Nam. " ;Kiểm toán các ớc tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực
- Xem thêm -

Xem thêm: "Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện" , "Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ do Công ty Kiểm toán Việt Nam thực hiện"

Từ khóa liên quan