Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

62 132 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 17:35

Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NƠNG ĐÌNH THIỆP Tên đề tài: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG ĐÀN ISA SHAVER SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI GIA CẦM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành: Chăn ni thú y Khoa : Chăn ni thú y Khóa học : 2011 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NƠNG ĐÌNH THIỆP Tên đề tài: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG ĐÀN ISA SHAVER SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI GIA CẦM KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Lớp : K43 - CNTY Khoa : Chăn ni thú y Khóa học : 2011 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Trần Thị Hoan Thái Nguyên, năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP Trong thời gian từ ngày 18/5/2016 đến ngày 18/11/2016 sinh viên Nơng Đình Thiệp đến thực tập Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành đề tài tốt nghiệp: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn Isa Shaver sinh sản nuôi Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Trong thời gian thời gian thực tập sinh viên Nông Đình Thiệp tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thầy, cô quản lý số lĩnh vực phù hợp với yêu cầu đề tài, cần cù, chịu khó, chấp hành quy định trại chăn ni Đến nay, sinh viên Nơng Đình Thiệp hoàn thành đợt thực tập Vậy Trại xác nhận sinh viên Nơng Đình Thiệp có thời gian thực tập Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đề nghị nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ cho sinh viên Nông Đình Thiệp hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2016 Xác nhận trại gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Từ Trung Kiên i LỜI NÓI ĐẦU Để trở thành kỹ sư chăn ni tương lai, ngồi việc trang bị cho lượng kiến thức lý thuyết, sinh viên phải trải qua giai đoạn tiếp cận với thực tế sản xuất Chính vậy, thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng tất sinh viên trường Đại học nói chung sinh viên trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Đây thời gian cần thiết để sinh viên củng cố áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế, thực phương châm “học đôi với hành” Thực tập tốt nghiệp trình giúp cho sinh viên rèn luyện tác phong khoa học đắn, tạo lập tư sáng tạo để trở thành kỹ sư có trình độ lực làm việc, góp phần vào việc xây dựng phát triển nơng thơn nói riêng đất nước nói chung Xuất phát từ thực tế chăn nuôi, trí Nhà trường Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, phân công giáo viên hướng dẫn, tiến hành đề tài: “Thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn Isa Shaver sinh sản nuôi Trại gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Được giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Hoan, với nỗ lực thân, hồn thành khóa luận Do thời gian kiến thức có hạn, bước đầu làm quen với cơng tác nghiên cứu nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp q báu thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận tơi hoàn chỉnh ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian thực tập Trại gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhận giúp đỡ quý báu thầy giáo, cô giáo Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y tồn thể thầy giáo Khoa tận tình giảng dạy, dìu dắt tơi hồn thành tốt chương trình học, tạo cho tơi có lòng tin vững bước sống công tác sau Nhân dịp này, xin chân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn ni Thú y tồn thể thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun tận tình dạy bảo tơi tồn khóa học Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Hoan quan tâm, giúp đỡ tận tình tạo điều kiện giúp suốt trình thực tập hồn thành khóa luận Qua đây, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người thân thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ, giành tình cảm động viên vô quý báu cho suốt thời gian học tập nghiên cứu q trình hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin kính chúc thầy giáo, giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công công tác, đạt nhiều kết tốt giảng dạy nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Ngun, ngày tháng… năm 2016 Sinh viên Nơng Đình Thiệp iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Sơ đồ theo dõi thí nghiệm 25 Bảng 4.1 Chế độ chiếu sáng cho đàn 32 Bảng 4.2 Lịch dùng vaccine cho đàn đẻ trại 33 Bảng 4.3 Kết công tác phục vụ sản xuất 36 Bảng 4.4 Tỷ lệ nuôi sống thí nghiệm qua tuần tuổi (%) 38 Bảng 4.5 Tuổi đẻ 40 Bảng 4.6 Tỷ lệ đẻ suất trứng thí nghiệm 41 Bảng 4.7 Khối lượng trứng qua tuần tuổi (g) 43 Bảng 4.8 Một số tiêu chất lượng trứng 44 Bảng 4.9 Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng đẻ 45 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân Cs Cộng KHKT Khoa học kỹ thuật NST Nhiễm sắc thể Nxb Nhà xuất TĂ Thức ăn TTTĂ Tiêu tốn thức ăn v MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Nguồn gốc gia cầm 2.1.2 Đặc điểm chung gia cầm 2.1.3 Cơ sở khoa học khả chuyển hóa thức ăn gia cầm 2.1.4 Cơ sở khoa học khả sinh sản gia cầm 2.1.5 Một số đặc điểm sinh học trứng gia cầm 13 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất trứng gia cầm 16 2.1.7 Nhu cầu dinh dưỡng đẻ 18 2.1.8 Giới thiệu giống thí nghiệm 20 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 20 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 20 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 22 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 25 3.4.1 Phương pháp theo dõi 25 3.4.2 Các tiêu 26 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 29 4.1.1 Công tác chăn nuôi 29 4.1.2 Công tác thú y 33 4.1.3 Kết luận công tác phục vụ sản xuất 36 4.2 Kết nghiên cứu 37 4.2.1 Tỷ lệ nuôi sống 37 4.2.2 Khả sinh sản qua tuần tuổi 40 4.2.3 Chất lượng trứng 42 4.2.4 Tiêu tốn thức ăn 45 Phần 5: KẾT LUẬN 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Tồn 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước nông nghiệp với 80% dân số sống nông thôn Thu nhập họ từ ngành trồng trọt chăn ni Trong đó, ngành chăn ni gia cầm ưu tiên phát triển hàng đầu khả đáp ứng nhanh nhu cầu thịt, trứng Ngoài ra, chăn ni gia cầm đóng góp phần khơng nhỏ việc phát triển công nghiệp nước ta công nghiệp chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc Tập qn chăn ni gia cầm gắn bó với nhân dân ta từ lâu đời Ở nông thôn, từ đồng đến miền núi, gia đình có ni vài Trước đây, chăn nuôi gia cầm thường theo phương thức quảng canh tận dụng Những năm gần đây, xu hướng phát triển ngành chăn ni nói chung theo đường thâm canh cơng nghiệp hóa, chăn ni tập trung Nhiều gia đình chăn nuôi với số lượng lên đến hàng vạn Đặc biệt chăn nuôi công nghiệp khắc phục nhiều đặc điểm ta tốc độ sinh trưởng khả sinh sản Để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, nước ta nhập nhiều giống giống chuyên dụng hướng trứng, hướng thịt có giá trị cao với dòng ơng, bà, bố, mẹ nhằm thay đổi cấu đàn giống gia cầm, nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm, bước đầu đạt kết tốt Hiện nay, bên cạnh giống hướng thịt, giống hướng trứng ngày quan tâm trọng đầu tư phát triển Một giống sinh sản có suất cao, chất lượng trứng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam giống Isa Shaver Chăn nuôi hướng trứng theo đường thâm canh công nghiệp hóa, chăn ni tập trung nước ta trở thành nghề phát triển ... tập Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi Thú y thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành đề tài tốt nghiệp: Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi Trại gia cầm Khoa Chăn. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NƠNG ĐÌNH THIỆP Tên đề tài: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC VÀ NI DƢỠNG ĐÀN GÀ ISA SHAVER SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI GIA CẦM KHOA CHĂN NUÔI THÚ... Trong thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian thực tập Trại gia cầm khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhận giúp đỡ quý báu th y giáo, cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gà Isa Shaver sinh sản nuôi tại Trại gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan