Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 20112016

16 374 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2018, 23:57

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được định nghĩa là việc đầu tư dài hạn gắn với lợi ích và sự kiểm soát lâu dài giữa một chủ thể đầu tư ở một nước (nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài hay công ty mẹ) vào một công ty ở nước khác (công ty FDI hay công ty con).Bài viết làm rõ tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20112016. BÀI TẬP NHÓM Tác động vốn đầu tư trực tiếp nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2012-2016 Mục lục CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG 1.1 VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Định nghĩa Theo Tổ chức thương mại giới (WTO), đầu tư trực tiếp nước (FDI) việc nhà đầu tư (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản lý tài sản Theo Hội nghị LHQ Thương mại Phát triển (UNCTAD), đầu tư trực tiếp nước (FDI) định nghĩa việc đầu tư dài hạn gắn với lợi ích kiểm soát lâu dài chủ thể đầu tư nước (nhà đầu tư trực tiếp nước ngồi hay cơng ty mẹ) vào cơng ty nước khác (công ty FDI hay công ty con) 1.1.2 Hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) FDI chịu chi phối Chính phủ, bị lệ thuộc vào quan hệ trị hai bên so sánh với hình thức tín dụng quan hệ quốc tế Bên nước trực tiếp tham gia trình kinh doanh doanh nghiệp, nên họ trực tiếp kiểm soát hoạt động đưa định có lợi cho việc đầu tư Vì mức độ khả thi công đầu tư cao, đặc biệt việc tiếp cận thị trường quốc tế để mở rộng xuất Do quyền lợi chủ đầu tư nước gắn liền với lợi ích đầu tư đem lại lựa chọn kỹ thuật, cơng nghệ thích hợp, nâng cao dần trình độ quản lý, tay nghề cho cơng nhân nước tiếp nhận đầu tư FDI liên quan đến việc mở rộng thị trường công ty đa quốc gia phát triển thị trường tài quốc tế thương mại quốc tế 1.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.2.1 Khái niệm Tăng trưởng kinh tế gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng sản lượng quốc gia (GNP) quy mơ sản lượng quốc gia tính bình qn đầu người (PCI) thời gian định 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế a, Các biến số kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm nước (GDP) Tổng sản phẩm nước (GDP) giá trị thị trường tất hàng hoá dịch vụ cuối sản xuất yếu tố sản xuất lãnh thổ kinh tế nước thời kỳ định - Tốc độ tăng trưởng GDP Tốc độ tăng trường GDP tính chênh lệch GDP hai năm liền kề chia cho GDP năm trước Chỉ số đánh giá tăng trưởng kinh tế quốc gia theo thời gian b, Tổng vốn đầu tư Vốn đầu tư tiền tích luỹ xã hội, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiền tiết kiệm dân vốn huy động từ nguồn khác liên doanh, liên kết tài trợ nước nhằm để: tái sản xuất, tài sản cố định để trì hoạt động sở vật chất kỹ thuật có, để đổi bổ sung sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế, cho ngành sở kinh doanh dịch vụ, thực chi phí cần thiết tạo điều kiện cho bắt đầu hoạt động sở vật chất kỹ thuật bổ sung đổi Vốn đầu tư tạo điều kiện, động lực để ngành sản xuất phát triển Bởi vậy, tổng vốn đầu tư nhân tố quan trọng tiêu chí đánh giá tăng trưởng quốc gia c, Xuất Tăng trưởng kinh tế bền vững mục tiêu hàng đầu quốc gia, nhằm nâng cao mức sống người dân Trong động lực tăng trưởng, xuất xem yếu tố quan trọng Tăng trưởng xuất ngồi đóng góp trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế đóng góp gián tiếp thơng qua tác động ngoại ứng kích thích tăng trưởng sản lượng khu vực khác kinh tế d, Lực lượng lao động Lực lượng lao động nhân tố quan trọng kinh tế, yếu tố định sức mạnh kinh tế Nguồn nhân lực tổng thể tiềm năng, lực, khả cá nhân, cộng đồng toàn xã hội tạo phát triển cho xã hội thể qua yếu tố giáo dục, chuyên môn, kỹ lao động, mức sống,… e, Chất lượng nhân lực Trong thời đại ngày vai trò nguồn nhân lực ngày thừa nhận yếu tố quan trọng bên cạnh vốn công nghệ tác động đến tăng trưởng kinh tế yêu cầu để hòa nhập vào kinh tế khu vực giới phải có nguồn nhân lực có đủ sức đáp ứng u cầu trình độ phát triển khu vực, giới 1.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ FDI tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh khác Theo cách tiếp cận hẹp, tác động tăng trưởng FDI thường thông qua kênh đầu tư gián tiếp thông qua tác động tràn - tác động gián tiếp xuất có mặt doanh nghiệp FDI làm cho doanh nghiệp nước thay đổi hành vi thay đổi cơng nghệ, thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh… Theo cách tiếp cận rộng, FDI gây áp lực buộc nước sở phải nâng cao lực cạnh tranh quốc gia mà trước hết cải thiện môi trường đầu tư, qua làm giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng hiệu suất vốn rốt tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế FDI coi động lực để tăng tổng đầu tư nước thông qua tăng đầu tư doanh nghiệp nước, đặc biệt doanh nghiệp nước cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI họăc tiêu thụ sản phẩm từ doanh nghiệp FDI Đồng thời, sách cải thiện sở hạ tầng phủ nhằm thu hút nhiều vốn FDI thúc đẩy doanh nghiệp nước hình thành phát triển 6 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.1 TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ THỰC HIỆN FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.1.1 Diễn biến luồng vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Bảng 2.1: Diễn biến dòng vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 Đơn vị: tỷ USD Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng vốn Tổng vốn thực Số dự đăng ký án 16,348 10,047 1287 22,352 11,5 1530 21,922 12,5 1843 22,76 14,5 2120 24,3 15,8 3800 Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch – Đầu tư Có thể thấy giai đoạn 2012-2016, dù có khó khăn xuất phát từ bất ổn nội kinh tế Việt Nam nhìn chung đạt kế hoạch thu hút FDI đề ra, bình quân 20 tỷ USD/năm Năm 2016, điểm sáng lớn kết giải ngân không tăng mạnh so với 2015 mà vượt mục tiêu đề 2016 Cụ thể: FDI giải ngân năm 2016 đạt số 15,8 tỷ USD tăng 9% so kỳ năm 2015 So sánh kết với năm trước cho thấy, giải ngân vốn FDI năm 2016 đạt mức cao từ trước đến Lĩnh vực thu hút FDI nhiều Việt Nam giai đoạn 2012-2016 lĩnh vực cơng nghiệp chế biến-chế tạo; lĩnh vực bất động sản Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2016, khu vực FDI đầu tư vào 19 tổng số 21 ngành, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn với 907 dự án đầu tư đăng ký 766 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp tăng thêm 13,41 tỷ USD (chiếm 74,1% tổng vốn đăng ký), kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 49 dự án cấp tăng thêm 5,2 tỷ USD (chiếm 4,1% tổng vốn đăng ký) Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ với 684,84 triệu USD, chiếm 3,8% tổng vốn đầu tư 7 Các đối tác nước tham gia đầu tư vào Việt Nam giai đoạn 2012-2016 chủ yếu nước có quan hệ ngoại giao lâu dài với nước ta Hàn Quốc, Nhật Bản, nước thuộc khối ASEAN Singapore, Malaysia (bảng 2.2) Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư từ kinh tế như: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kơng vào Việt Namtăng trưởng mạnh so với năm trước Cụ thể, Trung Quốc từ vị trí đầu tư thứ 10 (trong 2015) tiến lên vị trí thứ (năm 2016) Bảng 2.2: 10 quốc gia đầu tư FDI nhiều vào Việt Nam năm 2016 Địa phương thu hút FDI nhiều vùng đồng có vị trí địa lý thuận lợi, dân cư đơng đúc trình độ nhân lực cao ĐB sơng Hồng, Đơng Nam Bộ Cụ thể, gần 11 tháng đầu năm 2016 nhà đầu tư nước đầu tư vào 54 tỉnh thành phố, Hải Phòng địa phương thu hút nhiều vốn FDI với 45 dự án cấp 35 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp tăng thêm 2,74 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư Bình Dương đứng thứ với tổng vốn đăng ký cấp tăng thêm 1,93 tỷ USD, chiếm 10,7% Tiếp theo Đồng Nai, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh với tổng số vốn đăng ký cấp tăng thêm 1,87 tỷ USD ; 1,84 tỷ USD 1,32 tỷ USD 8 2.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.2.1 Tác động tích cực Tổng quan FDI vào Việt Nam tính đến 2016 cho thấy, tỷ trọng dự án FDI vào Việt Nam theo đối tác đầu tư đứng đầu Hàn Quốc, tiếp đến Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ,…và tỷ trọng đầu tư đăng ký theo đối tác, đứng đầu Hàn Quốc, tiếp đến Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, British Virginlslands, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan,… tỷ trọng FDI đăng ký vào Việt Nam phân theo địa phương, đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh, sau Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng,… a, Các biến số kinh tế vĩ mô Trong giai đoạn 2005 – 2015, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt nhiều kết đáng ghi nhận Theo Báo cáo Đầu tư Toàn Cầu UNCTAD (2016), xếp hạng Việt Nam thu hút FDI có cải thiện rõ rệt Từ mức gần không năm 1987, đến năm 2000 Việt Nam xếp hạng thứ 45/216 quốc gia lượng vốn FDI thu hút Thứ hạng Việt Nam sụt giảm giai đoạn 2001 đến trước thời điểm gia nhập WTO năm 2006, sau nhanh chóng lấy lại phong độ tăng hạng từ năm 2007 Từ đến nay, xếp hạng Việt Nam thu hút FDI liên tục cải thiện qua năm Năm 2015, Việt Nam xếp hạng thứ 26/216 thu hút FDI 9 Hình 2.1: Đồ thị tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam qua năm Nguồn: doanhnhanbacninh.net Có thể thấy, với mở cửa hội nhập kinh tế, tiếp nhận nguồn vốn FDI, tỷ lệ tăng GDP Việt Namtăng trưởng rõ rệt, từ mức 2,5% năm 1987 lên 7,8% năm 1989 trung bình đạt mức 5,9%/năm giai đoạn 2011 – 2015 Để thấy rõ tác động FDI đến GDP, ta phân tích qua bảng sử dụng nguồn lực đóng góp khu vực kinh tế kinh tế đây: 10 Bảng 2.3: Sử dụng nguồn lực đóng góp khu vực kinh tế kinh tế Đơn vị: % Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê, Bộ Tài Quỹ Tiền tệ quốc tế Từ bảng số liệu thấy, sử dụng nguồn lực chiếm tỷ trọng nhỏ khu vực kinh tế doanh nghiệp FDI lại đóng góp phần đáng kể vào GDP tăng trưởng GDP, cụ thể giai đoạn 2001-2005 20062010, doanh nghiệp FDI đóng góp 14,6% 17,9% vào GDP; 14,5% 17,4% vào tăng trưởng GDP Việt Nam b, Tổng vốn đầu tư FDI ngày thể rõ vai trò nguồn vốn bổ sung quan trọng cho kinh tế Điều phản ánh qua tỷ trọng loại vốn tổng vốn đầu tư xã hội đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam gia tăng qua năm Vốn FDI thực liên tục tăng qua năm từ 3,3 tỷ USD năm 2005 lên 14,5 tỷ USD năm 2015, làm cho tỷ trọng nguồn vốn tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng lên Về số liệu cụ thể, năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực theo giá hành ước tính đạt 1,485 ngàn tỷ đồng, 11 tăng 8.7% so với năm 2015 33% GDP, bao gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 557.5 ngàn tỷ đồng, chiếm 37.6% tổng vốn tăng 7.2%; vốn khu vực Nhà nước đạt 579.7 ngàn tỷ đồng, chiếm 39% tăng 9.7%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước đạt 347.9 ngàn tỷ đồng, chiếm 23.4% tăng 9.4% Đầu tư trực tiếp nước từ đầu năm đến thời điểm 26/12/2016 thu hút 2,556 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15.2 tỷ USD, tăng 27% số dự án giảm 2.5% vốn đăng ký so với kỳ năm 2015 Bên cạnh đó, có 1,225 lượt dự án cấp phép từ năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5.7 tỷ USD, tăng 50.5% số dự án giảm 19.7% vốn tăng thêm c, Xuất Chủ trương khuyến khích đầu tư trực tiếp nước hướng xuất tạo thuận lợi cho Việt Nam việc nâng cao lực xuất khẩu, qua giúp bước tham gia cải thiện vị trí chuỗi giá trị tồn cầu Từ năm 2003, xuất khu vực bắt đầu vượt khu vực nước dần trở 10 thành nhân tố thúc đẩy xuất khẩu, chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch xuất năm 2012 FDI góp phần làm thay đổi cấu mặt hàng xuất theo hướng giảm tỷ trọng sản phẩm khai khoáng, mặt hàng sơ cấp, tăng dần tỷ trọng hàng chế tạo Đầu tư trực tiếp nước ngồi tác động tích cực tới việc mở rộng thị trường xuất sang Hoa Kỳ, EU, làm thay đổi đáng kể cấu xuất khẩu, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất lớn Việt Nam Ngoài ra, FDI giúp góp phần ổn định thị trường nước, hạn chế nhập siêu thông qua việc cung cấp cho thị trường nội địa sản phẩm chất lượng cao doanh nghiệp nước sản xuất thay phải nhập trước d, Lực lượng lao động Lao động làm việc doanh nghiệp FDI ngày tăng Cụ thể, theo số liệu bảng 2.1, khu vực doanh nghiệp FDI đóng góp 22% vào số việc làm, 28,3% vào số việc làm thị trường việc làm Việt Nam giai đoạn 2006-2010, tạo động lực phát triển lực lượng lao động nước Hiện nay, khu vực FDI tạo triệu lao động trực tiếp, chiếm 4,2% so với nước Ngoài ra, FDI tạo 12 việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao động gián tiếp, tác động mạnh đến chuyển dịch cấu lao động theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa Doanh nghiệp FDI xem tiên phong việc đào tạo chỗ đào tạo bên ngồi, nâng cao trình độ cơng nhân, kỹ thuật viên, cán quản lí Một phận có lực quản lí, trình độ khoa học, công nghệ đủ sức thay chuyên gia nước ngồi e, Trình độ cơng nghệ Cùng với việc cung cấp nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, FDI góp phần thúc đẩy đổi chuyển giao cơng nghệ, bước nâng cao lực sản xuất nước Thơng qua FDI, trình độ cơng nghệ sản xuất nước nâng cao cách rõ rệt so với thời kỳ trước FDI thúc đẩy việc doanh nghiệp nước đổi mới, nâng cấp trang thiết bị để tăng sức cạnh tranh Việc chuyển giao cơng nghệ từ nước ngồi thơng qua FDI hạn chế đến mức tối đa việc nhập nhiều loại hàng hóa thuộc lĩnh vực: dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng mới, hàng điện tử gia dụng, phương tiện giao thông, … Các doanh nghiệp FDI tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao, với hình thức, mẫu mã đẹp đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nước xuất sản phẩm nước sản phẩm điện tử, khí, chế tạo,… Nhiều doanh nghiệp FDI tổ chức sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao, xuất gần 100% sản phẩm thị trường nước thuộc lĩnh vực điện tử, quang - điện tử Công ty TNHH Nidec Tosok, Muto, Nissei,… Có doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu - phát triển Công ty TNHH Renesas Việt Nam với mục tiêu nghiên cứu, phát triển thiết kế phần cứng (vi mạch) phần mềm chức cho IC bán dẫn (Mạch tích hợp),… 2.2.2 Một số hạn chế a, Hiệu tổng thể nguồn vốn đầu tư nước chưa cao Trong công nghiệp – xây dựng, dự án đầu tư nước chủ yếu tập trung vào lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; có q dự án sở hạ tầng; tỷ trọng dự án nông – lâm – ngư nghiệp thấp có xu hướng giảm dần ngành Việt Nam mạnh Trong dịch vụ, dự án bất động sản quy mơ lớn cao song nhiều số dự án chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, vay vốn nước Đầu tư nước vào dịch vụ trung 13 gian, dịch vụ giá trị gia tăng cao, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, mơi trường… hạn chế Đầu tư nước ngồi tập trung chủ yếu địa bàn có điều kiện thuận lợi sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm gây cân đối vùng miền, khơng đạt mục tiêu hướng đầu tư nước ngồi vào địa bàn khó khăn Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao không tạo lợi khác biệt cho địa phương vùng lãnh thổ Đối tác đầu tư vào Việt Nam chủ yếu từ Châu Á, nhà đầu tư nước doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ lệ cao Hiện thu hút 100 tổng số 500 tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu giới Tỷ lệ vốn thực thấp so với vốn đăng ký, khoảng 47,2% b, Mục tiêu thu hút công nghệ chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng Trên 80% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ trung bình giới, 5-6% sử dụng cơng nghệ cao, 14% mức thấp lạc hậu, cá biệt có trường hợp sử dụng công nghệ lạc hậu Chuyển giao công nghệ chủ yếu thực theo chiều ngang – doanh nghiệp với doanh nghiệp, có biến đổi trình độ lực cơng nghệ Do mặt công nghệ sử dụng dự án FDI chưa cao nên hiệu chuyển giao công nghệ theo chiều ngang hạn chế Khơng trường hợp nhà đầu tư nước lợi dụng sơ hở luật pháp, yếu quản lý nhà nước để nhập vào Việt Nam máy móc, thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, khai tăng giá trị nhập giá trị chuyển giao công nghệ Công nghệ thấp dẫn đến doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thực việc gia công, số doanh nghiệp coi công nghệ cao khâu sử dụng công nghệ cao lại không thực Việt Nam Hệ doanh nghiệp Việt Nam tạo gia trị gia tăng thấp, khó tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu c, Số lượng việc làm tạo chưa tương xứng, đời sống người lao động chưa cao, tranh chấp đình cơng có xu hướng gia tăng Tỷ lệ việc làm khu vực FDI tạo không tương xứng (chỉ chiếm 3,4% tổng số lao động có việc làm năm 2011) Thu nhập bình quân theo tháng người lao động khu vực doanh nghiệp 14 FDI cao khu vực doanh nghiệp tư nhân nước thấp khu vực doanh nghiệp nhà nước Nhu cầu nhà ở, đời sống văn hóa khu tập trung nhiều lao động trở nên xúc mà chưa đáp ứng Từ năm 1995 đến nay, nước xảy 4.142 đình cơng, 75,4% (3.122 cuộc) doanh nghiệp FDI, chủ yếu xảy doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản; tập trung ngành gia công, sử dụng nhiều lao động dệt may, khí, điện tử, da giày xuất phát từ yêu cầu lợi ích người lao động Điều đáng nói hầu hết đình cơng khơng tn thủ theo trình tự quy định pháp luật 70% số đình cơng xảy doanh nghiệp có tổ chức cơng đồn Trên thực tế, tổ chức cơng đồn sở nhiều hạn chế việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đặc biệt vấn đề thỏa thuận mức tiền lương điều kiện lao động d, Một số dự án cấp phép chưa bảo đảm tính bền vững, gây nhiễm môi trường, tiêu tốn lượng, tài nguyên, chưa ý đầy đủ tới an ninh quốc phòng Quy định môi trường Việt Nam áp dụng chuẩn nước phát triển, song việc thẩm định mang tính hình thức, tập trung nhiều vào khâu tiền kiểm, dẫn đến nhiều dự án triển khai vi phạm nghiêm trọng quy định môi trường, gây tác động lâu dài tới sức khỏe người dân hệ sinh thái khu vực Một số dự án chiếm giữ đất lớn khơng triển khai gây lãng phí tài nguyên Một số trường hợp thu hút đầu tư chưa tính đến hiệu tổng thể an ninh quốc phòng, dự án trồng rừng, khai thác khống sản, ni trồng thủy, hải sản vùng nhạy cảm an ninh quốc phòng, số dự án sử dụng nhiều lao động phổ thơng nước ngồi Ví dụ điển hình tác động tiêu cực trường hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa – cơng ty có vốn đầu tư trực tiếp Trung Quốc đặt Hà Tĩnh xả thải gây thảm họa ô nhiễm môi trường biển gây tượng cá chết hàng loạt vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hồi tháng 4, năm 2016, gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp, ngư nghiệp ngành du lịch tỉnh thành bị ô nhiễm 15 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ FDI TẠI VIỆT NAM 3.1 NHĨM GIẢI PHÁP VỀ LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH Để thu hút thêm nguồn vốn FDI, cần tiếp tục rà sốt pháp luật, sách đầu tư, kinh doanh để sửa đổi nội dung không đồng bộ, thiếu quán, bổ sung nội dung thiếu loại bỏ điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư không phù hợp với thông lệ quốc tế Bên cạnh đó, sửa đổi quy định bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư kinh doanh Xuất phát từ việc số dự án FDI chưa đảm bảo tính phát triển bền vững, chưa đạt mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng, chưa đảm bảo quyền lợi đáng người lao động, cần: theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thi hành pháp luật đầu tư doanh nghiệp để kịp thời phát xử lý vướng mắc phát sinh; ban hành ưu đãi khuyến khích đầu tư dự án xây dựng cơng trình phúc lợi (nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hoá, thể thao) cho người lao động làm việc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; không cấp phép cho dự án công nghệ lạc hậu; dự án tác động xấu đến môi trường; thẩm tra kỹ dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án, tránh lập dự án lớn để giữ đất, không triển khai; cân nhắc tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể đất khu cơng nghiệp 3.2 NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CẢI THIỆN CÁC NGUỒN LỰC Đẩy nhanh việc triển khai kế hoạch tổng thể đào tạo lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo thị trường lên mức cao Nghiên cứu điều chỉnh chuyển dịch cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế.Thực giải pháp nhằm đưa Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động vào thực tế sống để ngăn ngừa tình trạng đình cơng bất hợp pháp, lành mạnh hóa quan hệ lao động theo tinh thần Bộ luật Lao động Cải cách thị trường tài chính, hồn thiện loại hình dịch vụ du lịch, đầu tư; tạo thuận lợi cho trình chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp tìm đối tác Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua việc: nghiên cứu, đề xuất sách vận động, thu hút đầu tư tập đồn đa quốc gia 16 có sách riêng tập đồn đối tác trọng điểm quốc gia thành viên EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản…; Bộ, ngành Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư quy hoạch phát triển địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác xúc tiến đầu tư nói riêng quản lý đầu tư nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ kế hoạch đầu tư, “Những đóng góp tích cực đầu tư trực tiếp nước kinh tế - xã hội Việt Nam” (02/04/2013), Tạp tài chính, [2] Kỷ yếu Hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước Việt Nam (2013), Bộ Kế hoạch đầu tư [3] Nguyễn Hồng Hà (2015), “Mối quan hệ đầu tư trực tiếp nước tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh”, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 26(36) – tháng 01 – 02/2016, tr.90-95 [4] “Tác động đầu tư trực tiếp nước đến kinh tế Việt Nam” (08/04/2015), Cổng thông tin điện tử - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội [5] TS Lê Xuân Bá (2006), “Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, NXB Khoa học kỹ thuật [6] TS Phạm Thị Hoàng Anh & Lê Hà Thu (2014), “Đánh giá tác động vốn đầu tư trực tiếp nước tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Báo Phát triển kinh tế, số 281 - tháng 03/2014, tr.37-56 ... SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ FDI tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh khác Theo cách tiếp cận hẹp, tác động tăng trưởng FDI thường thông qua kênh... cấp tăng thêm 1,87 tỷ USD ; 1,84 tỷ USD 1,32 tỷ USD 8 2.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.2.1 Tác động tích cực Tổng quan FDI vào Việt Nam. .. tiếp đến tăng trưởng kinh tế đóng góp gián tiếp thơng qua tác động ngoại ứng kích thích tăng trưởng sản lượng khu vực khác kinh tế d, Lực lượng lao động Lực lượng lao động nhân tố quan trọng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 20112016, Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 20112016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm