MẪU BÌA TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC KINH TẾ

3 1,974 42
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 15:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TÊN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH. SO SÁNH SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG CÁC DOANH NGHIỆP BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên giảng dạy: ThS. Nguyễn Đăng Việt Mã phách:............................................. HÀ NỘI – 2017 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Họ và tên sinh viên: Hoàng Thu Thảo Ngày sinh: 17/10/1995 Mã sinh viên: 1305QTVD053 Lớp: ĐH.QTVP 13D Khoa: Quản trị văn phòng Tên đề tài: Tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp hiện hành. So sánh sự giống và khác nhau trong tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp, sự giống và khác nhau trong tổ chức bộ máy văn phòng các doanh nghiệp Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Đăng Việt Sinh viên kí tên Hoàng Thu Thảo PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) của cán bộ chấm thiĐiểm thống nhất của bài thiChữ ký xác nhận của cán bộ nhận bài thi CB chấm thi số 1CB chấm thi số 2Bằng sốBằng chữ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TÊN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH SO SÁNH SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHÒNG CÁC DOANH NGHIỆP BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên giảng dạy: ThS Nguyễn Đăng Việt Mã phách: HÀ NỘI – 2017 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Mã phách Họ tên sinh viên: Hoàng Thu Thảo Mã sinh viên: 1305QTVD053 Lớp: ĐH.QTVP 13D Ngày sinh: 17/10/1995 Khoa: Quản trị văn phòng Tên đề tài: Tìm hiểu tổ chức hoạt động loại hình doanh nghiệp Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp hành So sánh giống khác tổ chức hoạt động doanh nghiệp, giống khác tổ chức máy văn phòng doanh nghiệp Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Đăng Việt Sinh viên kí tên Hồng Thu Thảo PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) Điểm thống Chữ ký xác cán chấm thi CB chấm thi CB chấm thi thi nhận số số Bằng số Bằng chữ cán nhận thi ... 17/10/1995 Khoa: Quản trị văn phòng Tên đề tài: Tìm hiểu tổ chức hoạt động loại hình doanh nghiệp Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp hành So sánh giống khác tổ chức hoạt động doanh nghiệp, giống khác... giống khác tổ chức hoạt động doanh nghiệp, giống khác tổ chức máy văn phòng doanh nghiệp Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Đăng Việt Sinh viên kí tên
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÌA TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC KINH TẾ, MẪU BÌA TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn