Đề tài nghiên cứu khoa học

10 1,082 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2013, 01:25

Đề tài: Phần mềm Từ điển Pascal B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc THUYT MINH é TI D CUC THI SNG TO GIO DC DNH CHO CP THCS Kớnh gi : Ban t chc cuc thi Sỏng to giỏo dc dnh cho cp Trung hc c s (D ỏn Phỏt trin Giỏo dc THCS II, Tng 4, Nh Cụng ngh cao, trng i hc Bỏch khoa, S 1 i C Vit, H Ni.Tel: 04. 38682018; Fax: 04. 38680937) 1. Tờn é ti: Phn mm T in Pascal 2. Mó s 3. Thi gian thc hin T ngy 01 thỏng 04 nm 2005 n ngy 10 thỏng 11 nm 2005 4. én v ch trỡ thc hin hoc ỏp dng ti Tờn n v: Trng THCS Tõn Lp éa ch: Xó Tõn Lp Lc Ngn Bc Giang éin thoi: 02403911051 Fax: E-mail: 5. Ch nhim ti H v tờn: Nguyn Vit Giỏp Hc v, chc danh KH: Cao ng S phm Toỏn - tin Chc v: Giỏo viờn éa ch: Xó Ngha H - Huyn Lc Ngn Tnh Bc Giang éin thoi CQ: 02403911051 éin thoi NR : 02403883557 éin thoi di ng: 0977010937 E-mail: NguyenVietGiap@gmail.com 6. Cỏc n v, cỏ nhõn phi hp nghiờn cu v ỏp dng (nu cú) Tờn n v, cỏ nhõn Ni dung phi hp nghiờn cu 7. Tỡnh hỡnh nghiờn cu v ỏp dng trong v ngoi nc Tác giả: Nguyễn Viết Giáp (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 1 §Ò tµi: PhÇn mÒm Tõ ®iÓn Pascal 7.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (nêu rõ tình hình phổ biến của đề tài trước khi tham gia dự thi, nếu có). Đã dự thi ở đâu? Đoạt giải gì? Đã được phổ biến ở cấp nào? (Thời gian, địa điểm, cấp tổ chức. Nếu được giải, kèm bản copy có dấu xác nhận của cơ quan)  Từ khi ra trường do điều kiện công tác của tôi tại trường vùng cao nên đề tài chưa được phổ biến rộng rãi. Hiện nay phần mềm được sử dụng ở một số trường THCS, THPT trong Tỉnh.  Đầu năm 2006 phần mềm được tôi đăng trên diễn đàn của trang web http://www.caulacbovb.com/. Được nhiều bạn download.  Phần mềm Từ điển Pascal đã tham gia cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học của Trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang. Kết quả đạt giải nhất Khoa Tự nhiên và giải nhất Trường năm học 2005 – 2006 7.2. Danh mục các công trình liên quan (Họ, tên tác giả; nhan đề các bài báo, ấn phẩm; bản copy các báo cáo có liên quan) 8. Mục tiêu đề tài  Trong các trường THCS, THPT, và đa số các trường CĐ, ĐH. Nếu đưa bộ môn lập trình vào giảng dạy thì lập trình Pascal bao giờ cũng là ngôn ngữ được lựa chọn đầu tiên. Vì ngôn ngữ lập trình Pascal đơn giản, dễ học, dễ hiểu. Giúp học sinh bước đầu hình thành tư duy tích cực về bộ môn lập trình. Làm cơ sở để học những ngôn ngữ lập trình cấp cao hơn. Tuy nhiên trong quá trình học, do mới bắt đầu làm quen với một loại ngôn ngữ mới nên học sinh, sinh viên thường gặp không ít những khó khăn. Một khó khăn đầu tiên của học sinh là khi đọc những chương trình viết sẵn không hiểu được những hàm hay thủ tục được sử dụng trong chương trình đó, dẫn đến không hiểu được chương trình. Một khó khăn nữa là khi viết chương trình và chạy thử thì học sinh sẽ gặp rất nhiều loại lỗi. Học sinh không dịch được thông báo lỗi do thông báo lỗi bằng Tiếng anh hoặc có dịch được thì cũng không biết cách khắc phục lỗi đó. Xuất phát từ bản thân Tôi đã là người học lập trình và bây giờ là người dạy lập trình. Tôi hiểu được những khó khăn của học sinh khi mới học lập trình Pascal. Vậy nên tôi muốn nghiên cứu và phát triển phần mềm Từ điển Pascal nhằm trợ giúp học sinh học tốt môn lập trình Pascal. Cụ thể là trợ giúp học sinh hai vấn đề khó khăn nhất khi học T¸c gi¶: NguyÔn ViÕt Gi¸p (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 2 §Ò tµi: PhÇn mÒm Tõ ®iÓn Pascal Pascal là tra cứu các hàm, thủ tục và tra cứu các lỗi xảy ra khi học lập trình. Qua đó giải quyết được khó khăn cho học sinh. Giúp học sinh yêu thích và say mê bộ môn lập trình Pascal hơn.  Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là hết sức cần thiết. Phần mềm Từ điển Pascal sẽ góp phần đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng công nghệ thông tin vào môn học lập trình Pascal ở các cấp học có giảng dạy môn lập trình Pascal. Tuy môn học lập trình Pascal ở bậc THCS chưa được phổ biến rộng nhưng nó chắc chắn sẽ được phổ biến rộng rãi trong tương lai. Đây sẽ là đồ dùng rất hữu ích cho các trường đang giảng dạy môn lập trình Pascal và là đồ dùng để chuẩn bị tốt cho các trường sắp bị đưa môn Pascal vào giảng dạy.  Phần mềm được biên soạn và tổng hợp bởi nhiều tài liệu khác nhau. Nó sẽ giúp giáo viên và học sinh tiết kiệm thời gian trong việc tra cứu nhưng vẫn thu được kết quả cao nhất.  Phần mềm từ điển Pascal nhỏ gọn, dung lượng 964KB, có thể di chuyển thông qua đĩa mềm, giao diện đơn giản dễ sử dụng. 9. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện 9.1. Nội dung nghiên cứu Phần mềm Từ điển Pascal là một tiện ích không cần phải cài đặt. Giao diện ở dạng cửa sổ đơn giản, thân thiện, tương thích với tất cả các hệ điều hành máy tính. Để sử dụng bạn chỉ cần nháy đúp vào biểu tượng của phần mềm để khởi động chương trình. T¸c gi¶: NguyÔn ViÕt Gi¸p (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 3 §Ò tµi: PhÇn mÒm Tõ ®iÓn Pascal Chương trình gồm hai phần cơ bản là từ điển tra cứu các hàm, thủ tục và từ điển khắc phục lỗi. Cấu tạo của phần mềm gồm 3 phần cơ bản: Hộp nhập dùng để nhập thông tin cần tra cứu. Hộp danh sách là danh sách tất cả các hàm, thủ tục và các lỗi. Hộp văn bản dùng để hiển thị kết quả tra cứu. T¸c gi¶: NguyÔn ViÕt Gi¸p (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 4 Đề tài: Phần mềm Từ điển Pascal Cỏch s dng tin ớch ny cng tng t nh s dng cỏc phn mm t in khỏc. tra cu cỏc hn hay th tc bn ch cn nhp tờn hm hay th tc cn tỡm vo hp nhp u tiờn, sau ú n chut vo ch Tỡm hoc n Enter. Ngay sau ú bn s thu c kt qu hp vn bn bờn cnh. Kt qu s cho bn bit t bn tra cu l hm hay th tc, nú thuc unit no, cỳ phỏp ra sao, cụng dng nh th no v thờm mt vớ d minh ha cho hm hay th tc ú. Vớ d: T khúa cn tra cu l Sqrt. Bn nhp Sqrt vo hp nhp u tiờn sau ú n Enter bn s thu c kt qu nh sau: Kt qu ụ vn bn s cho chỳng ta bit õy l hm Sqrt thuc unit System vi cỳ phỏp l Sqrt (R: Real); v cụng dng Sqrt tr v cn bc hai ca R. Vớ d minh ha cho hm Sqrt i kốm. tra cu cỏc hm hay th tc khỏc bn cng s lm tng t nh vy. D nhiờn nu bn nhp tờn tra cu khụng ỳng thỡ bn s nhn c thụng bỏo v yờu cu bn nhp li. Ngoi ra bn cng cú th tỡm cỏc hm hay th tc trc tip t hp danh sỏch. Bng cỏch kộo thanh trt trờn hp danh sỏch tỡm ln lt theo th t ca bng ch cỏi. Nhỏy ỳp vo hm hay th tc bn mun tỡm trong hp danh sỏch hin th kt qu hp vn bn bờn cnh. Tác giả: Nguyễn Viết Giáp (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 5 §Ò tµi: PhÇn mÒm Tõ ®iÓn Pascal Để tra cứu thông tin về các loại lỗi trong Pascal, các bạn nháy chuột vào menu Tu dien khac phuc loi trên thanh menu. Khi đó bạn có thể tra cứu tất cả các lỗi mà các bạn gặp trong Pascal. Cách tra cứu tương tự như tra cứu hàm và thủ tục vừa nêu. Bạn chỉ cần nhập tên đầy đủ của lỗi hoặc đơn giản chỉ cần nhập số lỗi vào hộp nhập và ấn Enter là sẽ có ngay kết quả. Kết quả sẽ cho các bạn biết tên đầy đủ của lỗi, phân loại lỗi, thông báo lỗi (dịch lỗi) và gợi ý phương án khắc phục lỗi đó. Ví dụ: Nhập lỗi 71 hoặc 71: Internal stack overflow vào hộp nhập và ấn Enter. Kết quả thu được là: Kết quả thu được như hình trên. Và cũng như phần trên, nếu bạn nhập lỗi cần tìm không đúng thì bạn sẽ nhận được thông báo của chương trình là bạn nhập sai và bạn phải nhập lại. Trường hợp bạn tra cứu vào những lỗi có số thứ tự giống nhau nhưng tên đầy đủ lại khác nhau. Khi đó trước tên lỗi sẽ hiện ra một nút lệnh có tên Next>>. Bạn chỉ cần ấn chuột vào đó để xem lỗi khác tên nhưng cùng số kia. Ví dụ bạn tra cứu lỗi số 106. Kết quả thu được là: T¸c gi¶: NguyÔn ViÕt Gi¸p (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 6 Đề tài: Phần mềm Từ điển Pascal n Next >> xem li 106 tip theo. Ngoi ra bn cng cú th tỡm li trc tip t hp danh sỏch. Bng cỏch kộo thanh trt trờn hp danh sỏch tỡm ln lt theo th t. Nhp ỳp vo li trong hp danh sỏch hin th kt qu hp vn bn bờn cnh. quay li phn tra cu cỏc hm hoc th tc, bn n vo me nu Tu dien ham va thu tuc trờn thanh menu. Phn mm c thit k bn cú th dựng chut hoc bn cú th dựng hon ton bng bn phớm. di chuyn gia cỏc hp thoi bn s dng cỏc phớm Tab, Enter v cỏc phớm lờn xung. kt thỳc chng trỡnh bn vo menu file ri chn Exit. 9.2. Tin thc hin S T T Cỏc ni dung, cụng vic thc hin ch yu Sn phm phi t Thi gian (bt u- kt thỳc) Ngi thc hin 1 Su tm ti liu liờn quan ti cỏc hm, th tc, cỏc li trong lp trỡnh Pascal. T hc mụn lp trỡnh y cỏc ti liu cú tin cy cao 01/04/205 n 01/05/2005 Nguyn Vit Giỏp Tác giả: Nguyễn Viết Giáp (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 7 Đề tài: Phần mềm Từ điển Pascal Visualbasic 2 Thit k giao din v lp trỡnh code ca phn mm bng ngụn ng lp trỡnh Visualbasic 6.0 Giao din phi n gin, khoa hc, code phi chớnh xỏc. 02/05/2005 n 01/06/2005 Nguyn Vit Giỏp 3 Nhp c s d liu vo mỏy tớnh Chớnh xỏc nụi dung. 02/06/2005 n 01/07/2005 Nguyn Vit Giỏp 4 Dựng th nghim, kim tra v khc phc li phỏt sinh. Phi t mc tiờu ra. 02/07/2005 n 10/11/2005 Nguyn Vit Giỏp 10. D kin nhng úng gúp ca ti 10.1. éúng gúp v lý lun - Nghị quyết Trung Ương 2 khoá VIII, Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: "Đổi mới mạnh mẽ phơng pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ theo một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo cho ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh .". - Nghị quyết số 40/2000/QH10, ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội khoá 10 về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới là: "Xây dựng nội dung chơng trình, phơng pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nớc phát triển khu vực và trên thế giới". - Luật giáo dục năm 2005 cũng đã nêu: " . Khắc phục những mặt hạn chế của chơng trình sách giáo khoa, tăng tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học, coi trọng kiến thức khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh . Đảm bảo sự thống nhất về chuẩn kiến thức và kỹ năng, có phơng án vận dụng chơng trình sách giáo khoa phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của các địa bàn khác nhau. Đổi mới nội dung ch- ơng trình, sách giáo khoa, phơng pháp dạy và học phải thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học .". 10.2. éúng gúp v thc tin Tác giả: Nguyễn Viết Giáp (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 8 Đề tài: Phần mềm Từ điển Pascal Phn mm T in Pascal nhm tr giỳp hc sinh hc tt mụn lp trỡnh Pascal. C th l tr giỳp hc sinh hai vn khú khn nht khi hc Pascal l tra cu cỏc hm, th tc v tra cu cỏc li xy ra khi lp trỡnh. Qua ú gii quyt c khú khn cho hc sinh. Giỳp hc sinh yờu thớch v say mờ b mụn lp trỡnh Pascal hn. Phn mm T in Pascal gúp phn i mi phng phỏp dy hc v ỏp dng cụng ngh thụng tin vo mụn hc lp trỡnh Pascal cỏc cp hc cú ging dy mụn lp trỡnh Pascal. Tuy mụn hc lp trỡnh Pascal bc THCS cha c ph bin rng nhng nú chc chn s c ph bin rng rói trong tng lai. õy s l dựng rt hu ớch cho cỏc trng ang ging dy mụn lp trỡnh Pascal v l dựng chun b tt cho cỏc trng sp b a mụn Pascal vo ging dy. Phn mm c biờn son v tng hp bi nhiu ti liu khỏc nhau. Nú s giỳp giỏo viờn v hc sinh tit kim thi gian trong vic tỡm hiu v cỏc hm, cỏc th tc, cỏc li trong Pascal nhng vn thu c kt qu cao nht. Phn mm t in Pascal nh gn, dung lng 968KB, cú th di chuyn thụng qua a mm, giao din n gin d s dng. 10.3 Khả năng phổ biến rộng rãi ở địa phơng và toàn quốc - Mụn hc lp trỡnh Pascal l mụn hc ph bin ti cỏc trng C, H, cỏc trng THPT, v mt s trng THCS, tin ti l cỏc trng THCS. Chớnh vỡ vy kh nng ph bin ca ti trong c nc l rt ln. - Khi hc lp trỡnh Pascal cho dự bn l ngi mi hc hay l ngi ó hc thỡ bn cng khụng trỏnh khi nhng lỳc gp phi cỏc hm hay th tc m mỡnh quờn cỳ phỏp, cỏch s dng hay cụng dng ca nú. Khi lp trỡnh v chy th cỏc bn khụng trỏnh khi cỏc thụng bỏo li. Nu khụng hiu c li thỡ khụng th tip tc c. Chớnh vỡ vy T in Pascal l phn mm cn thit cho c ngi mi hc v ngi ó hc Pascal. Tr giỳp cỏc bn trong c qỳa trỡnh hc mụn lp trỡnh Pascal. 10.3. éng ký sn phm v a ch ng dng S TT Tờn sn phm, s lng Yờu cu khoa hc éa ch ng dng Tác giả: Nguyễn Viết Giáp (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 9 Đề tài: Phần mềm Từ điển Pascal 1 Phn mm T in Pascal m bo thm m, d s dng, ni dung chớnh xỏc. Tt c cỏc trng THCS, THPT, C, H cú hc mụn lp trỡnh Pascal S bi bỏo 11. Kinh phớ thc hin ti 11.1. Tng kinh phớ ti: 10 000 VN 11.2. Thuyt minh s dng kinh phớ Do õy l mt sn phm trớ tu nờn khụng th ỏnh giỏ bng VN. 11.3. Ngun kinh phớ: + Ngun h tr ca D ỏn THCS II: + Ngun khỏc: 12. Những đề xuất khác Qua quá trình tìm hiểu về tình hình đổi mới giáo dục của địa phơng và nớc nhà tôi thấy đề tài của mình đơn giản nhng có tính ứng dụng vào thực tế rất cao. Do vậy đề nghị ban giám khảo xem xét kỹ đề tài để đề tài của tôi đợc áp dụng rộng rãi, góp phần xây dựng nền giáo dục nớc nhà. Ngy 01 thỏng 02 nm 2009 Ngy 02 thỏng 02 nm 2009 Ch nhim ti C quan ch trỡ ( Ký tờn) (Ký tờn úng du) Nguyễn Viết Giáp Lê Văn V- ợng Tác giả: Nguyễn Viết Giáp (* _ * ) NguyenVietGiap@gmail.com 10 . Tõ ®iÓn Pascal 7.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (nêu rõ tình hình phổ biến của đề tài trước khi tham gia dự thi, nếu có) cho ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học

Từ khóa liên quan