MẪU BÌA TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN

3 2,000 35
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2018, 14:55

Họ và tên sinh viên: TRẦN THỊ HƯƠNG Ngày sinh: 2091993Mã sinh viên: 1507QTNA036Lớp: ĐHLT. QTNL 15AKhoa: Tổ chức và Quản lý nhân lựcTên Tiểu luận: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NỘI VỤ TUYÊN QUANGHọc phần: Phương pháp nghiên cứu khoa họcGiảng viên phụ trách: TS. Lê Thị Hiền TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TÊN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NỘI VỤ TUYÊN QUANG BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên giảng dạy: TS Lê Thị Hiền Mã phách: HÀ NỘI - 2016 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Mã phách Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ HƯƠNG Ngày sinh: 20/9/1993 Mã sinh viên: 1507QTNA036 Lớp: ĐHLT QTNL 15A Khoa: Tổ chức Quản lý nhân lực Tên Tiểu luận: TÌM HIỂU VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NỘI VỤ TUYÊN QUANG Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên phụ trách: TS Lê Thị Hiền Sinh viên kí tên PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ Điểm thống Chữ ký xác tên) cán chấm thi CB chấm thi CB chấm thi thi nhận số số Bằng số Bằng chữ cán nhận thi
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÌA TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN, MẪU BÌA TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn