Tuần 22 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 1,926 41
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2018, 20:18

Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Tiếng Việt: Tiết 1, 2: LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI THEO CẶP N/ T ( Thiết kế trang 195) -ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Thể dục: BÀI 22: BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh Kiến thức: Biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn thể dục phát triển chung – Bước đầu biết cách thực đ.tác bụng TD phát triển chung – Biết cách chơi tham gia vào trò chơi Kĩ năng: Rèn HS kĩ thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn TD phát triển chung thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường ,1 còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần khởi động: – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức – Lớp trưởng tập trung lớp khỏe học sinh – hàng ngang, báo cáo sĩ số cho – Phổ biến nội dung yêu cầu học giáo viên ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * + Khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Xoay cổ tay, chân, Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 hông, gối ……  Chạy nhẹ nhàng trước (2 x m) * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ Hoạt động hình thành kiến thức thực hành: a Học động tác bụng: 22 – 24’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập  Nhận xét – GV nêu tên động tác, giải thích, làm mẫu cho hs xem hơ nhịp cho hs tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs – Đồi hình tập luyện – GV wan sát nhắc nhở sửa sai hs b Ôn động tác thể dục học Mỗi động tác thực 2x8 nhịp  Nhận xét: – GV nêu tên trò chơi, luật chơi, trường hợp phạm qui cho hs nắm, gọi – em thị phạm mẫu, nhẫn xét Sau tổ chức cho em tham gia trò chơi c Trò chơi: “Nhảy đúng, Nhảy nhanh” Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi  Tên giáo viên Nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 III/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp –Lớp tập trung - hàng hát ngang, thả lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết * * * * * * * * * học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân * * * * * * * * * theo nhịp, chuẩn bị tiết học sau * * * * * * * * * – Xuống lớp GV -ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Đạo đức EM VÀ CÁC BẠN (TIẾT ) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết cần phải cư xử tốt với bạn bè học tập vui chơi - Đoàn kết thân với bạn bè xung quanh - Biết nhắc nhở bạn bè phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ học tập vui chơi Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết đoàn kết thân với bạn học chơi 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: - Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh BT3 /32 - Học sinh chuẩn bị giấy, bút chì, bút màu Vở BTĐĐ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS chơi hát bài: “ Lớp đoàn kết” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Biết cần phải cư xử tốt với bạn bè học tập vui chơi - Đoàn kết thân với bạn bè xung quanh - Biết nhắc nhở bạn bè phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ học tập vui chơi *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Đóng vai 15’ - Cho Học sinh biết xử tình BT3 cách hợp lý - Giáo viên chia nhóm yêu cầu nhóm Học sinh chuẩn bị đóng vai tình học chơi với bạn - Sử dụng tranh 1, 3, 5, BT3 Phân cho nhóm tranh - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh thảo luận nhóm , chuẩn bị đóng vai - Thảo luận : Giáo viên hỏi + Em cảm thấy khi: - Em bạn cư xử tốt ? - Em cư xử tốt với bạn ? - Giáo viên nhận xét , chốt lại cách ứng xử phù hợp tình - Các nhóm lên đóng vai trước lớp Cả lớp theo dõi nhận xét - Học sinh thảo luận trả lời * Kết luận : Cư xử tốt với bạn đem lại niềm vui cho bạn cho Em bạn yêu quý có thêm nhiều bạn - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ : Vẽ tranh 15’ - Cho Học sinh biết vẽ tranh chủ đề “ Bạn em ” - Giáo viên nêu yêu cầu vẽ tranh - Học sinh chuẩn bị giấy bút - Cho học sinh vẽ tranh theo nhóm ( hay - Học sinh trưng bày tranh lên cá nhân ) bảng tường xung - Giáo viên nhận xét , khen ngợi tranh quanh lớp học Cả lớp vẽ nhóm xem nhận xét + Chú ý : Có thể cho Học sinh vẽ trước nhà Đến lớp trưng bày giới thiệu tranh * Kết luận chung : Trẻ em có quyền Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 học tập , vui chơi , tự kết giao bạn bè - Muốn có nhiều bạn học chơi phải biết cư xử tốt với bạn Hoạt động tiếp nối: 2’ - Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh thực tốt điều học - Chuẩn bị cho hôm sau : + Tìm hiểu bảng hiệu đường + Quan sát tranh sách BT + Chuẩn bị BT 1, + Mỗi tổ có tranh vẽ xe đạp, người bộ, xe máy, xe ô tô ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Toán GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN I.MỤC TIÊU Kiến thức: HS Hiểu đề tốn: - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Biết giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số Kĩ năng: Rèn HS kĩ giải toán gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT 1, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập Tranh phóng to tập - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: Tên giáo viên HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (30 phút) * Mục tiêu: HS Hiểu đề toán: - Bài toán cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Biết giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu cách giải tốn cách trình bày giải - Bài Toán: GV viết đề toán lên bảng: - Hướng dẫn tìm hiểu đề tốn - HS quan sát tranh đọc đề - Bài toán cho biết gì? tốn - HS trả lời: - Bài tốn cho biết: + Nhà An có gà - Bài tốn hỏi gì? + Mẹ mua thêm gà - Ghi tóm tắt đề tốn + Hỏi nhà An có tất - Hướng dẫn HS giải tốn gà? HS đọc lại tóm tắt: Có : gà - Muốn biết có tất gà em làm Thêm : gà phép tính gì? Có tất : … gà? - Nêu phép tính cộng đầy đủ? - Muốn biết có tất - Hướng dẫn HS viết giải toán: cách gà em làm phép tính cộng viết từ Bài giải Xuống dòng thứ hai viết câu lời + = giải bẳng cách: cách ô viết câu lời giải, bỏ chữ - HS đọc giải mẫu ( lần), hỏi, bỏ từ mấy, từ thay từ số, ( SGK) bỏ dấu ? thay từ dấu : Xuống dòng - HS viết lại giải phép tính cách lời giải chữ, viết đáp số thẳng từ giải * Lưu ý: HS M1, M2 biết trình bày giải HS M3, M4 biết tóm tắt có nhiểu cách nêu câu lời giải khác * Kết luận: Cách trình bày giải gồm bước: - HS nhắc lại cách trình bày + Bước 1: Viết từ giải bải giải + Bước 2: viết câu lời giải + Bước 3: viết phép tính + Bước 4: viết đáp số thẳng từ giải Hoạt động thực hành: (15 phút) * Mục tiêu: Rèn HS kĩ tìm hiểu đề tốn: - Bài tốn cho biết gì? Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Bài tốn hỏi gì? - Rèn HS kĩ trình b ày giải gồm: Câu lời giải, phép tính, đáp số *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Bài 1: Hướng dẫn đọc toán, quan sát - HS đọc lại đề tranh, viết số thích hợp vào phần tóm tắt, vào - HS tìm hiểu tốn nhóm đơi phần thiếu giải tìm cách tóm tắt, cách trình - Cho HS tìm hiểu tốn giải, cách nêu câu lời giải, cách - Hướng dẫn HS cách trình bày tóm tắt trình bày giải chia sẻ trước lớp giải tốn tóm tắt giải - HS viết được: An có : bóng Bình có : bóng Cả hai bạn có: .quả bóng? Bài giải Cả hai bạn có số bóng là: (Hoặc : Số bóng có tất là:) + = (quả) Đáp số: bóng - Bài 2: Hướng dẫn đọc toán, quan sát - HS tự làm 2: tranh, viết số thích hợp vào phần tóm tắt, vào Tóm tắt: phần thiếu giải Có : bạn - Cho HS tìm hiểu tốn Thêm : bạn -Hướng dẫn HS cách trình bày tóm tắt Có tất cả: … bạn? giải tốn (HS có nhiều cách nêu Bài giải: câu lời giải khác Tổ em có tất số bạn là: - GV nhận xét, chữa (Hoặc : Số bạn tổ em có tất là:) + = (bạn) Đáp số: bạn Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): * Bài 3: - GV nêu yêu cầu: Giải tốn sau: Nhà em có gà mẹ gà Hỏi nhà em có tất con? - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét nhanh Tóm tắt: Gà mẹ : Gà : Có tất cả: … ? Bài giải: Nhà em có tất số gà là: (Hoặc : Số gà tổ em có tất là:) + = 10 (bạn) Đáp số: 10 bạn Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Thứ ba ngày 30 tháng năm 2018 Hát nhạc: ÔN TẬP BÀI: TẬP LÀM VÔNG ( GV chuyên) - ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Toán XĂNG TI MÉT – SỐ ĐO ĐỘ DÀI I/ MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết xăng - ti - mét đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt cm; biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng Kĩ năng: Rèn HS kĩ đo độ dài đoạn thẳng thành thạo, nhanh Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - Làm BT II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Thước thẳng có vạch xăng ti mét ( từ đến 20cm) Bảng phụ chép tập 2, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Thử tài thông minh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV đưa đề toán cho - HS chơi, chữa bài: HS thi tóm tắt giải miệng Ai người - Bài tốn: Lan có bánh, mẹ cho có tóm tắt giải nhanh người thêm bánh Hỏi lan có tất bánh? người thông minh - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS thi tóm tắt giải miệng Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động hình thành kiến thức : (15 phút) * Mục tiêu: Biết xăng - ti - mét đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt cm; biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp * Giới thiệu đơn vị đo độ dài ( cm ) dụng cụ đo độ dài ( thước) - Cho HS quan sát thước kẻ - HS thực hành vật thật cặp đơi xem thước có gì? Quan sát, nhận xét thước kẻ - Giới thiệu: thước đo vạch 0, độ dài chia có số từ đến 10 , cách 1cm, 2cm vạch kẻ chia - Giới thiệu: xăng ti mét - Viết tắt: cm - Quan sát nhận biết 1cm, 2cm - Đọc xăng ti mét - Viết bảng con: cm * Giới thiệu thao tác đo độ dài - Hướng dẫn cách đo: Đặt vạch trùng đầu đoạn thẳng, đọc số ghi vạch trùng - Giãn tiết đầu đoạn thẳng, viết số đo độ dài Hoạt động thực hành: (15 phút) Hướng dẫn HS làm tập: Làm BT * Mục tiêu: Biết dùng thước có vạch chia xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng Củng cố cách đo độ dài đoạn thẳng thước kẻ - Biết làm tính cộng số phạm vi * Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp - Bài 1: Viết ký hiệu cm dòng - HS viết dòng cm li - Bài 2: Viết số thích hợp vào trống - Đọc số ghi vạch trùng đầu đọc số đo - Viết số đo độ dài vào - Bài 3: Ghi đ s vào ô trống - HS làm ô li, chia sẻ trước lớp - HS giải thích đúng, sai: + Hình 1sai đặt thước khơng trùng s s với điểm số 0; hình sai thước đặt khơng trùng với mép đoạn thẳng; hình mép thước đặt trùng từ điểm số trùng với đoạn thẳng - Bài 4: Đo ghi số đo - HS làm ô li, chia sẻ trước lớp - Hướng dẫn cách đo - Chữa - Giáo viên, nhận xét, chữa 3cm 4cm 5cm Bài tập phát triển lực: ( Dành Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 cho HS M3, M4): * Bài 5: - GV nêu yêu cầu: Đo ghi số đo đoạn thẳng sau: M H D N I P Q C - Cho HS làm vở, GV HS chữa Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Nhận xét học - Dặn HS ôn lại chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Tiếng Việt: TIẾT 3, 4: VẦN /EM/, / EM/, / ÊM/, /ÊP/ ( Thiết kế trang 197) ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG: Tự nhiên – Xã hội CÂY RAU I MỤC TIÊU : Kiến thức: Kể tên nêu lợi ích số rau - HS nhận biết nêu phận rau có rễ , thân, lá, hoa - Kể tên loại rau ăn lá, rau ăn thân , rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn hoa - Áp dụng PP bàn tay nặn bột Kĩ năng: Rèn HS kĩ HS nhận biết nắm lợi ích số rau thường xuyên ăn rau có lợi cho sức khỏe Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thảo thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 90 : ÔN TẬP A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Viết vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép HS M3, M4 kể 2, đoạn truyện Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết vần có kết thúc âm kể đoạn theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm p Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ có tiếng có vần kết thúc âm p * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Viết vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đơi, hoạt động lớp a- Ơn vần học: - Viết sẵn bảng ôn: - Hãy nêu vần kết thúc chữ p mà - Phát biểu: ap, op, ôp, ơp, ep, em học - Đều kết thúc chữ p - Ghi lên bảng vần HS nêu - Vần: iêm, ươp, - Trong 12 vần có giống nhau? - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) - Vần có âm đơi? - Hướng dẫn luyện đọc vần bảng ôn - HS đọc thầm, tìm tiếng có vần ơn Tên giáo viên 23 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Đọc từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng - Tiếng có chứa vần vừa ơn - Hướng dẫn đọc từ, đọc tồn * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: đón tiếp, ấp trứng - GV viết mẫu lên bảng Nêu quy trình tập - ¾p, tiếp, Êp - HS viÕt theo tëng tỵng - HS viết bảng - GV theo dõi, nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: : Đọc vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Viết vần, từ ngữ câu ứng dụng từ 84 đến 90 -Nghe hiểu kể lại đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng Tép * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập : *Luyện đọc + Đọc tiết bảng lớp - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm + Đọc ứng dụng - Giới thiệu tranh đọc - Hướng dẫn đọc ứng dụng - Đọc mẫu,uốn sửa *Luyện viết - Viết mẫu: đón tiếp, ấp trứng +Hướng dẫn nhận xét cách viết ô li Tập Viết * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Kể chuyện “ Ngỗng Tép “ +Giới thiệu câu chuyện +Kể chuyện: - Kể toàn câu chuyện Tên giáo viên - HS đọc lại vần bảng ôn - HS đọc từ ứng dụng - HS quan sát tranh, nhận xét -Đọc thầm tìm ,phân tích tiếng có vần ơn tập - Đọc ứng dụng(cá nhân,tổ,lớp) - Đọc toàn ( em) - HS viết vào Tập Viết - Lắng nghe - HS kể chuyện: + Tranh 1: Chợ xa, nhà có khách, vợ chồng chủ nhà bàn làm thịt 24 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A - Kể theo tranh ( xem sách giáo viên) +Hướng dẫn HS thi đua kể theo tranhtheo đoạn * Lưu ý: - HS M1, M2 nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Anh chàng ngốc ngỗng vàng - HS M3, M4 kể – đoạn truyện theo tranh Năm học 2017- 2018 Ngỗng + Tranh 2: Vợ chồng Ngỗng tranh chết thay Vị khách nghe động lòng + Tranh 3: Người khách nghe có người rao Tép, ơng có ý muốn ăn Tép Ngỗng Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK -HS đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh -Tham gia trò chơi - Dặn dò: xem lại học - Chn bÞ bµi sau ………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 30 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 91 : OA - OE A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Sức khoẻ vốn quý Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bô Đ D TV Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: 1HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu Tên giáo viên - HS nhắc lại đầu 25 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Dạy vần: oa - Giới thiệu vần mới, viết bảng: oa - Đọc vần (cá nhân) - Giáo viên cho HS so sánh vần oa với vần - Giống nhau: bắt đầu âm op học có điểm giống khác nhau? o,khác vần op có kết thúc âm - Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần p,vần oa có kết thúc âm a oa -HS ghép vần oa - GV uốn sửa - HS đánh vần: o - a – oa (cá nhân ,ĐT) - Muốn có tiếng “họa” thêm âm -HS đọc trơn : oa (cá nhân ,ĐT) dấu gì? - Thêm chữ h dấu nặng -HS ghép tiếng họa,phân tích - HS đánh vần hờ-oa-hoa-nặng-họa(cá -Cho HS quan sát tranh,rút từ khóa :họa nhân, ĐT) - Đọc trơn: họa(cá nhân ,ĐT) sĩ - Đọc trơn: họa sĩ (cá nhân ,ĐT) *Dạy vần: oe (tương tự vần oa) - Đọc trơn: oa - họa - họa sĩ (cá nhân , *Từ ứng dụng: ĐT) - GV ghi bảng - GT từ: hòa bình, chích chòe, mạnh khỏe - GV nhận xét, sửa lỗi phát âm * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, -HS đọc thầm, tìm,gạch chân, phân tích Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt tiếng *Viết bảng : oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè -HS đọc từ ứng dụng - GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết -HS nhận xét chữ mẫu - GV theo dõi, uốn nắn - HS viết theo tưởng tượng * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - HS viết, bảng con: oa, oe, họa sĩ, múa vị trí, viết khoảng cách chữ xòe chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm -HS thi tìm nhanh mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Sức khoẻ vốn quý * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Luyện tập *Luyện đọc - HS đọc: oa, họa, họa sĩ ( em) +Đọc tiết bảng: vần, tiếng, từ - Đọc: sách giáo khoa, hòa bình, chích khóa, từ ứng dụng Tên giáo viên 26 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 chòe, mạnh khỏe ( em) - HS đọc SGK trang GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Đọc ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Mùa hoa nở - Bài thơ có câu, đọc tiếng đầu - Hoa, Lan, Cành, Bay câu - Hướng dẫn đọc - Đọc thầm - Tìm tiếng - Hoa, xòe, khoe - Đọc mẫu - Đọc tồn ( em) - GV nhận xét - HS đọc SGK * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, - HS viết vào Tập Viết câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng *Luyện viết - Viết mẫu: oa, oe, họa sĩ, múa xòe - GV theo dõi , uốn nắn - GV thu số chấm , nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm - Sức khỏe vốn quý mại - HS học thể dục *Luyện nói - HS thảo luận luyện nói nhóm +Chủ đề gì? đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ +Tranh vẽ gì? trước lớp - Hằng ngày em tập thể dục vào lúc nào? - Vì phải tập thể dục? - Phát biểu - Nếu không tập thể dục em thấy nào? -HS cầm sách lên bảng đọc * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học - Chn bÞ bµi sau -Thứ tư ngày 31 tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 92: OAI - OAY I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS đọc viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng - Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa Tên giáo viên 27 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oai, oay, điện thoại, gió xoáy, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm p Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: - Cho HS thi đọc từ hoạ sĩ, múa xoè * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : HS đọc viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng - Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Dạy vần: oai * Nhận diện vần: - Ghi bảng vần cấu tạo nào? - Vần oai o, a, i ghép lại, âm o đứng đầu sau đến a tiếp i - Vần oai có cấu tạo nào? - Giống bắt đầu = o - Hãy so sánh oai với oa? - Khác oai ghép = hai âm oai ghép = âm - Vần oai đánh vần nào? - GV theo dõi chỉnh sửa Tên giáo viên - o – a – i – oai 28 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Tiếng từ khoá: ( HS đánh vần CN, nhóm, lớp) - HS viết bảng - Yêu cầu HS viết vần oai - Viết thêm âm th vào trước vần oai dấu - Muốn có tiếng thoại ta phải viết nặng âm a nào? - Hãy đánh vần tiếng thoại? - HS viết bảng - HS đọc lại - GV theo dõi, chỉnh sửa - Tiếng thoại có âm th đứng trước, vần oai đứng sau dấu nặng a - Học sinh đánh vần tiếng thoại: cá nhân, nhóm, lớp - Cho HS xem điện thoại hỏi - Đây gì? - Cái điện thoại - GV ghi bảng: Điện thoại - GV oai – thoại - điện thoại không - Đọc đồng - HS đọc trơn CN, nhóm, lớp theo thứ tự cho HS đọc * Đọc từ ứng dụng: - Hãy đọc từ ứng dụng có - HS đọc CN, nhóm, lớp - HS lên bảng tìm kẻ chân - u cầu HS tìm tiếng có vần - GV đọc mẫu giải nghĩa từ + Cho HS đọc lại vần, từ, từ ứng dụng + Nhận xét chung học * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, Hs M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Vần oai gồm chữ ghép lại với nhau? - Vần oai gồm chữ - Khi viết ta viết theo thứ tự nào? - Khi viết tiếng thoại em cần ý gì? - GV viết mẫu nêu quy trình ghép lại với viết ta chữ o đến chữ a cuối chữ i - Nét nối khoảng cách chữ vị trí đặt dấu - HS tơ chữ khơng viết bảng - GV nhận xét chỉnh sửa - oay, điện thoại, gió xốy: ( quy trình - HS thực theo hướng dẫn tương tự vần oai) Tên giáo viên 29 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu - vài em đọc lại vị trí, viết khoảng cách chữ - HS đọc ĐT lớp chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS đọc viết được: Oai, oay, điện thoại, gió xốy - Đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng - Phát biểu lời nói tự nhiên theo chủ đề ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Luyện tập: * Luyện đọc: + Đọc tiết 1: - GV không theo thứ tự cho HS đọc - HS đọc CN, nhóm, lớp - GV theo chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng - Treo tranh cho HS quan sát hỏi tranh vẽ - Tranh vẽ bác nông dân làm gì? ruộng - GV thơ ứng dụng hôm ca dao, qua em thêm hiểu thời vụ gieo bác nơng dân - HS đọc CN, nhóm, lớp - Cho HS đọc thơ ứng dụng - HS tìm gạch chân khoai - Yêu cầu HS tìm tiếng có vần - GV theo dõi chỉnh sửa * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng * Luyện viết: - Hướng dẫn HS cách viết, viết mẫu - Lưu ý HS nét nối, khoảng cách - HS tập viết theo hướng dẫn chữ vị trí đặt dấu - GV theo dõi uốn nắn thêm cho HS yếu - Nhận xét viết Tên giáo viên 30 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Luyện nói theo chủ đề: ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa - GV treo tranh cho HS quan sát - HS quan sát - Yêu cầu HS đâu ghế đẩu, đâu - HS lên (1 vài em) ghế xoay, đâu ghế tựa? ? Hãy tìm điểm giống khác - HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý loại ghế? GV - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - Ngồi ngắn khơng có dễ ngã - Khi ngồi ghế cần ý gì? - Gọi HS giả thiết loại ghế cho lớp nghe - vài em * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau -Thứ năm ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 93 : OAN – OĂN A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Con ngoan , trò giỏi Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có ach, sách, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng ôn vần kết thúc âm p Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: Tên giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc từ điện thoại, gió xốy * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp * Dạy vần oan: - Giới thiệu vần mới, viết bảng: oan -HS nhắc lại cá nhân,đồng - Giáo viên cho HS so sánh vần oan với vần oa học có điểm giống khác - Đọc vần (cá nhân) nhau? - Giống nhau: bắt đầu âm đôi - Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần oa,khác vần oan có kết thúc oan âm n,vần oe có kết thúc âm n - GV uốn sửa -HS ghép vần oan - HS đánh vần: o - a – nờ - oan (cá - Muốn có tiếng “khoan” thêm âm gì? nhân ,ĐT) -HS đọc trơn :oan cá nhân, ĐT) - Thêm chữ khoan - HS ghép tiếng khoan,phân tích HS - Cho HS quan sát tranh,rút từ đánh vần khờ- oan- khoan (cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn: khoan(cá nhân ,ĐT) khóa: giàn khoan - Đọc trơn: giàn khoan(cá nhân ,ĐT) *Dạy vần oăn: Giới thiệu vần mới, viết - Đọc trơn: oan - khoan - giàn khoan (cá nhân ,ĐT) bảng: oăn - Giáo viên cho HS so sánh vần oăn với vần oan học có điểm giống khác - Vần oan vần oăn giống kết nhau? -Cho HS ghép vần ,đánh vần,đọc trơn vần thúc âm n, khác vần oan bắt đầu âm đôi oa,vần oăn bắt đầu oăn âm oă -HS đánh vần :oăn –nờ -oăn,đọc trơn - Muốn có tiếng xoăn thêm âm gì? :oăn - Giới thiệu tranh: tóc xoăn,rút từ : - Muốn có tiếng xoăn ta thêm âm x - Ghép tiếng: xoăn,phân tích tiếng tóc xoăn xoăn,đánh vần ,đọc trơn tiếng xoăn -GV uốn sửa - Đọc trơn từ(cá nhân,ĐT) *Từ ứng dụng - Viết từ: bé ngoan, học toán, khỏe khoắn, - Đọc trơn: vần, tiếng, từ(cá nhân,ĐT) xoắn thừng - Đọc thầm tìm ,phân tích tiếng mới: - Hướng dẫn đọc từ ứng dụng Tên giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Giải nghĩa từ: xoắn thừng - GV nhận xét , chỉnh sửa, phát âm mẫu * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt *Viết: - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu -Hướng dẫn viết giảng cách viết - GV theo dõi, uốn nắn * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại *Tìm tiếng, từ có vần vừa học ngoan, tốn, xoắn, khoăn - Cá nhân đọc - Tổ ,lớp đọc đồng -HS nhận xét chữ mẫu - HS viết theo tưởng tượng - HS viết bảng con: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn -HS thi tìm nhanh TIẾT 2: Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoăn - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Con ngoan , trò giỏi * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp c- Luyện tập *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp - Vần tiếng, từ khóa - Từ ngữ ứng dụng - GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm +Hướng dẫn đọc ứng dụng - Treo tranh, gọi HS nhận xét nội dung vẽ - Giới thiệu ứng dụng - Hướng dẫn luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu gọi em đọc lại * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng * Luyện viết - Giới thiệu viết - Cho HS xem mẫu nhận xét cách viết - Nhắc nhở cách ngồi viết, cầm bút, đưa bút - Chấm chữa số Tên giáo viên 33 - HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm) - HS nhận xét tranh vẽ gì? - HS đọc (cá nhân, tổ, nhóm) - Lần lượt em đọc - HS viết vào Tập Viết - Chú ý sửa chữa - HS: Con ngoan trò giỏi - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS trả lời - Nhận xét trả lời Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 *Luyện nói - HS đọc (cá nhân, tổ) - Gọi em nêu chủ đề - Treo tranh cho nhận xét - Gợi ý câu hỏi: + Ở lớp bạn HS làm gì? + Ở nhà bạn làm gì? + Người HS gọi ngoan, trò giỏi? + Nêu tên bạn ngoan trò giỏi lớp * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu loát Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt BÀI 94 : OANG – OĂNG A.MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Áo choàng, áo len, áo sơ mi Kĩ năng: Rèn HS kĩ đọc, viết luyện nói thành thạo tiếng, từ có oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng, từ đoạn thơ ứng dụng 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích mơn Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm, phương pháp thực hành luyện tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy hoạt động lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ minh họa câu ứng dụng phần kể chuyện Chữ mẫu Sách Tiếng Việt tập - Học sinh: Vở tập viết, bảng con, sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết 1: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS thi đọc từ giàn khoan, tóc xoăn * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối Tên giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 * Cách chơi: GV cho HS thi đọc - HS chơi trò chơi - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động luyện tập thực hành : (30 phút) * Mục tiêu : Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp *Dạy vần oang - oaêng - Giới thiệu vần mới, viết bảng: oang - So sánh vần oang với vần oăn học có -1HS lên bảng đọc điểm giống khác nhau? - Cả lớp viết bảng - Cho HS ghép vần đánh vần,đọc trơn vần oang - GV uốn sửa - HS đọc trơn: oang, oăng - Cơ có vần oang, muốn có tiếng “hoang” thêm âm gì? - GV uốn sửa - Cho HS quan sát tranh, rút từ khóa : vỡ hoang - GV uốn sửa +Vần oăng: (tương tự vần oang) *Từ ứng dụng: áo choàng, oang oang, dài ngoẵng, liến thoắng - Ghi từ - Hướng dẫn đọc - Giải nghĩa từ - GV nhËn xÐt , chØnh söa phát âm * Lu ý: HS M1, M2 c ỏnh vần từ, HS M3, M4 đọc trơn vần, từ tốt * Viết b¶ng : oang , oăng, vỡ hoang, hoẵng - GV cho HS quan sát, nhận xét chữ mẫu - GV viết mẫu hướng dẫn cách viết - Uốn nắn, sửa sai cho HS * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại - Đọc vần (cá nhân) - Giống nhau: bắt đầu âm o,khác vần oăn có kết thúc âm n,vần oang có kết thúc âm ng - HS ghép vần oang - HS đánh vần: o - a – ngờ - oang(cá nhân ,ĐT) - HS đọc trơn :oang(cá nhân ,ĐT) - Thêm âm h -HS ghép tiếng hoang,phân tích HS đánh vần hờ - oan - hoang (cá nhân , ĐT) Đọc trơn: hoang (cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn: vỡ hoang (cá nhân ,ĐT) - Đọc trơn: oang- hoang – vỡ hoang (cá nhân ,ĐT) - Đọc thầm tìm ,gạch chân,phân tích tiếng - HS đọc tiếng, từ (cá nhân, tổ, lớp) - HS viết theo tưởng tượng - HS viết vào bảng con: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng -HS thi tìm nhanh *Tìm tiếng, từ mang vần vừa học TIẾT 2: Tên giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Áo choàng, áo len, áo sơ mi * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động lớp Luyện tập *Luyện đọc +Đọc tiết bảng lớp - Vần, tiếng, từ khóa - GV nhận xét , sửa lỗi phát âm +Đọc ứng dụng - Xem tranh - Hướng dẫn đọc + Đọc mẫu + Hướng dẫn đọc câu + Hướng dẫn tìm,phân tích tiếng + Hướng dẫn đọc tiếp nối - Nhận xét cách đọc - GV nhận xét * Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần từ, câu HS M3, M4 đọc trơn vần, từ, câu ứng dụng lưu loát, to, rõ ràng * Luyện viết - Giới thiệu viết - Nhắc lại cách viết - GV thu số chấm , nhận xét chung * Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu vị trí, viết khoảng cách chữ chữ o HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại * Luyện nói - Chủ đề gì? - Hướng dẫn trả lời - GV khen HS chăm luyện nói * Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu HS M3, M4 nói trước lớp tự tin nói lưu lốt Hoạt động tiếp nối: ( 2') - Hướng dẫn đọc SGK Tên giáo viên 36 - HS đọc xuôi,ngược bảng tiết cá nhân,ĐT - Quan sát tranh - HS quan sát đọc thầm - Cá nhân đọc câu - Đọc đồng ( tổ, lớp) - HS nêu: Mỗi bạn đọc dòng thơ, cuối vòng cho lớp đọc đồng chuyển vòng thi khác - Đọc cá nhân đoạn thơ - HS đọc SGK - HS viết vào Tập Viết - Nêu chủ đề: áo choàng, áo len, áo sơ mi - HS quan sát áo lẫn - HS quan sát hình SGK nêu lọai áo - HS thảo luận luyện nói nhóm đơi theo câu hỏi gợi ý GV, chia sẻ trước lớp - HS đọc SGK - Tham dự chơi nhóm Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2017- 2018 - Trò chơi: Ai đọc nhanh - Dặn dò: xem lại học chuẩn bị sau Tên giáo viên 37 Trường Tiểu học ... Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi  Tên giáo viên Nhận xét Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 III/ Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp Lớp tập... sẻ trước lớp - Hướng dẫn cách đo - Chữa - Giáo viên, nhận xét, chữa 3cm 4cm 5cm Bài tập phát triển lực: ( Dành Tên giáo viên Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 cho HS... câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Tên giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp A Năm học 2 017 - 2 018 Đồ dùng dạy học: * GV: - Các rau thật Tranh ảnh rau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 22 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 22 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan