Slide lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET và viễn thông tại Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

31 443 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2017, 21:12

Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET và viễn thông tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom.Cung ứng dịch vụ thông tin thị trường và thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ thông tin thị trường thương mại) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ thông tin thị trường thương mại theo thỏa thuận.Tổ chức là quy định các mối quan hệ chính thức giữa mọi thành viên và các nguồn lực để đạt mục tiêu.Tổ chức là phân chia các nguồn lực ra thành các bộ phận và quy định các mối quan hệ về nhiệm vụ, quyền hạn để đạt mục tiêu.Tổ chức là một quá trình hai mặt: một là, phân chia tổ chức ra thành các bộ phận và hai là, xác lập các mối quan hệ về quyền hạn giữa các bộ phận.Chức năng : Tổ chức cơ cấu Tổ chức quá trình cung ứngNhiệm vụ : thực hiện chức năng tổ chức cung cấp các thông tin thị trường và thương mại cho các cơ quan quản lý vĩ mô và vi mô cũng như tryền tin ra công chúng Thu thập TTTT và TM là cung cấp thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro, giúp nhà quản lý đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong qua trình hoạch định chiến lược, tổ chức và thực hiện hoạt động Marketing.Vai trò của dự báo thị trường thông tin thị trường và thương mại+ Đối với các doanh nghiệp nếu công tác dự báo thông tin được thực hiện một cách nghiêm túc, đạt chất lượng cao còn tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.+ Dự báo TTTT và TM giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh.+ Công tác dự báo TTTT và TM là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của các doanh nghiệp Chào mừng bạn đến với thuyết trình nhóm Đề tài: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thơng FPT Telecom NỢI DUNG sở lý thuyết Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom PHẦN I: SỞ LÝ THUYẾT Cung ứng dịch vụ thông tin thị trường thương mại hoạt động thương mại, theo bên (sau gọi bên cung ứng dịch vụ thông tin thị trường & thương  Tổ chức quy định mối quan hệ thức thành viên nguồn lực để đạt mục tiêu  Tổ chức phân chia nguồn lực thành phận quy định mối quan hệ nhiệm vụ, quyền hạn để đạt mục tiêu  Tổ chức trình hai mặt: là, phân chia tổ chức thành mại) nghĩa vụ thực dịch vụ khách phận hai là, xác lập mối quan hệ quyền hạn hàng) nghĩa vụ tốn cho bên cung phận ứng dịch vụ sử dụng dịch vụ thông tin thị trường & thương mại theo thỏa thuận   Chức : Tổ chức cấu & Tổ chức trình cung ứng Nhiệm vụ : thực chức tổ chức cung cấp thông tin thị trường thương mại cho quan quản lý vĩ mô vi mô tryền tin công chúng Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ thông tin thị trường thương mại 2.1 Dự báo nhu cầu thông tin thị trường thương mại Thu thập thơng tin thị trường • Thu thập TTTT TM cung cấp thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro, giúp nhà quản lý đưa định sáng suốt qua trình hoạch định chiến lược, tổ chức thực hoạt động Marketing Đưa dự báo cho nhu cầu • Vai trò dự báo thị trường thông tin thị trường thương mại + Đối với doanh nghiệp công tác dự báo thông tin thực cách nghiêm túc, đạt chất lượng cao tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh thị trường + Dự báo TTTT TM giúp doanh nghiệp lợi cạnh tranh + Công tác dự báo TTTT TM phận thiếu hoạt động doanh nghiệp 2.2 Xác định mục tiêu cung ứng dịch vụ thông tin thị trường thương mại - Khách hàng cung ứng - Thị trường - Chiến lược kinh doanh - Lợi nhuận 2.3 Xây dựng ngân sách hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin thị trường thương mại • Xác định nguồn lực Xác định khoản chi phí thực Nguồn lực tổ chức cung ứng bao gồm tất yếu tố công nghệ, doanh thu • Xác định nguồn lực giúp tổ chức cung ứng trả lời câu hỏi nên đầu tư bao nhiêu?đầu tư phù hợp? • • • • • Chi phí thiết bị Chi phí quản lý Chi phí tư vấn Chi phí khác liên quan Chi phí dự phòng PHẦN II: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom Giới thiệu chung Công ty - Năm Thàn h lập n gày 13/0 9/19 88, t rong gần  26 n ăm p hát t FPT l riển, uôn ng ty nghệ Công thôn g tin thôn Viễ gh n ng đ ầu tạ i Việ t 31/1 /199 7: Th liệu nh trực lập T tuyế r ung n FP tâm T - Năm Dữ 20 01 : Ra mắt tiên - Cun tran V g bá g cấp iệt N o đ hạ tầ iệ n t am ng m cho d net - Năm đầ u ạng ị ch vụ 20 05 viễn : Chu I n thôn t e y r ể n phầ n n đổ Cung et bă g Vi ễ n i thàn n cấp c g rộn hC thôn g c sản ông ty g FPT viễn - Năm phẩm Cổ (FPT t h ô , dịch Tel c ng, I 20 09 : e om) nter Đạt m vụ n D e ố la M t ịch v c d oa n ỹ ụ giá t h thu mở rị gia rộng t 100 tr I n t tăng e lân c hị tr i ệ r n u et, đ ườ n đô ận n g sa n iện t hư C m ạn h mp u a o g g c ác n ại di Dịch - Năm chia đ v ộn g ụ Tru c 2012 yền : Ho - Dịc hình n thi - Năm h vụ ệ n tu ti 20 n nh yến 6: Kha trụ ắn, d tin g c B ắc i trư ữ liệ i FPT ả – i t N n u, th rí tr Teleco g Trun am ông n ê m g tâm m đ ạng ộng Dữ l đ i ện th iệu oại ại di 1.Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ internet Việt Nam Hiện Việt Nam khoảng 50 triệu người sử dụng internet thường xuyên, đạt tỷ lệ 53% dân số, cao mức trung bình giới 46,64% Thống We are social Singapore, Việt Nam đứng thứ 16 top 20 quốc gia số người sử dụng nhiều châu Á Xác định nhu cầu thông tin thị trường Internet với đối tượng Việt Nam Điểm mạnh Điểm yếu Xác định nhu cầu thông tin thị trường Internet với đối tượng Việt Nam Điểm mạnh - Đầu tư mạnh, quảng cáo rầm rộ - Chăm chút cho hình ảnh thương hiệu kỹ lưỡng, đội ngũ nhân viên bán hàng hùng hậu - Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng - Luôn tiên phong việc mở rộng dịch vụ, cung cấp dịch vụ hấp dẫn - Điểm yếu FPT Đường truyền nhà mạng nhanh nhà mạng - Việc đầu tư nâng cấp cải tạo hạ tầng chưa tiến hành đồng - Đường truyền quốc tế thuộc loại chậm nhà mạng - Xác suất xảy cố kỹ thuật cao - Thời gian hỗ trợ kỹ thuật chậm Xác định nhu cầu thông tin thị trường Internet với đối tượng Việt Nam Phân khúc thị trường cáp quang Việt Nam Biểu đồ cấu thị phần cung cấp dịch vụ internet Việt Nam Biểu đồ cấu thị phần cung cấp dịch vụ internet Việt Nam Như nhìn chung, VNTP tổng thị phần thị trường cao FPT Telecom 2.2 Xác định đối tượng cung ứng dịch vụ internet Việt Nam Đối tượng tổ chức doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa báo cáo ,hoạt động tháng 6/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nước 1.921 doanh nghiệp Tổng số doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nước 76.655 doanh nghiệp, 61.276 doanh nghiệp thành lập 15.379 doanh nghiệp quay trở lại Đối tượng cá nhân người làm, học sinh, sinh viên Tính đến tháng năm 2017, Việt Nam có 50.05 triệu người dùng Internet chiếm 53% dân số, tăng 6% so với năm 2016 Việt Nam đến 46 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 48% dân số Mỗi năm nước khoảng 22,5 triệu học sinh, sinh viên, gần 7,8 triệu học sinh tiểu học; triệu học sinh trung học sở; 2,4 triệu học sinh trung học phổ thông; 315.000 học sinh trung học chuyên nghiệp; 2,2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng Vì vậy, việc phát triển cung cấp dịch vụ internet FPT Telecom cho đối tượng khả quan 2.3 Đề xuất kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET FPT Telecom -Dự kiến năm 2017, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) mắt “Gói dịch vụ Internet tốc độ 1Gbps với tên gọi SOC” dành cho cá nhân hộ gia đình, gói dịch vụ Internet tốc độ cao Việt Nam - FPT Telecom dự định cung cấp gói internet 1Gbps với giá triệu đồng/tháng Xây dựng ngân sách cho hoạt động cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom 3.1 Xác định nguồn lực công thi FPT 3.1.1 Doanh thu giai đoạn Biểu đồ doanh thu lợi nhuận FPT Telecom năm 2015, 2016 FPT Telecom (mã chứng khoán FOX) vừa cơng bố báo cáo tài q IV/2016 với doanh thu 1.744,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 291,5 tỷ đồng. Tính riêng quý IV, doanh thu tăng 16% giá vốn tăng nhẹ hơn, 6% nên quý FPT Telecom lãi gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 888,8 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với kỳ. Kết tăng 15,6% 45,2% so với kỳ năm 2015 Do đó, hội đầu tư cho việc cung ứng dịch vụ internet công ty Việt Nam thuận lợi 3.1.2 Công nghệ kĩ thuật Hiện nay, FPT Telecom cung cấp dịch vụ internet bao gồm: - Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng rộng - Cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet - Dịch vụ giá trị gia tăng mạng Internet, điện thoại di động - Dịch vụ tin nhắn, liệu, thơng tin giải trí mạng điện thoại di động - Thiết lập hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet - Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng Dịch vụ viễn thông cố định đường dài nước, quốc tế 3.2 Dự tính chi phí xảy Việc xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ khơng thể tránh khỏi chi phí phát sinh xảy thực số phát sinh chi phí xảy cung cấp dịch vụ Internet tốc độ 1Gbps với tên gọi SOC xảy là: + Chi phí cho hoạt đông quảng cáo giới thiệu dịch vụ Internet tốc độ 1Gbps + Chi phí mua thiết bị đường truyền internet( dây cáp,modem, thiết bị khác) + Chi phí đào tạo, huấn luyện kĩ thuật viên + Chi phí nâng cấp sở hạ tầng mới, đẩy mạnh áp dụng cơng nghệ cao +Chi phí cho nhân viên chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ +Chi phí giới thiệu gói ưu đãi cho khách hàng lắp đặt dịch vụ Lập báo cáo đánh giá cung ứng dịch vụ internet - Việc cung cấp dịch vụ Internet tốc độ 1Gbps mang lại - lợi ích to lớn cho FPT Telecom : + Mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ + Nâng cao chất lượng kĩ thuật công nghệ cho cơng tiện ích tốt ty + Giúp khách hàng sử dụng vụ internet, kết nối nhanh +Tăng khả cạnh tranh thị trường với hai nhà mạng lớn VNTP Viettel + Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng +Đẩy mạnh tốc độ đường truyền internet +Thu hút lượng lớn khách hàng góp phần vào việc tăng doanh thu thị trường Lợi ích khách hàng sử dụng dịch vụ hiệu Đánh giá lợi ích thành công dự kế hoạch + Dịch vụ cho phép người dùng trải nghiệm tốc độ nhanh + sẵn sàng thích ứng với truyền hình 4K tương lai + download liệu mạng với tốc độ Max là 128MB/s + Dịch vụ ưu đãi chăm sóc dịch vụ miễn phí Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ dịch vụ mẻ Việt Nam Khơng tránh khỏi bị thua lỗ Đánh giá rủi ro Các đối thủ cạnh tranh VNPT, Viettel Hiện đường truyền cap quang Việt Nam kế hoạch triển khai gặp nhiều cố đứt cáp Đề xuất môt số giải pháp cho kế hoạch cung ứng dịch vụ internet tốc đ ô cao FPT Telecom Để thu hút khách hàng tiềm sử dụng dịch vụ internet tốc đ ô cao-SOC FPT Telecom cần xây dựng m ôt số hoạt đ ông sau: •Tiến hành chiến lược marketing phương tiên truyền thông như: tivi, website, trang báo ên tử •Tiến hành giới thiêu lợi ích dịch vụ, tiến hành nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để giới thi tư vấn khách hàng •Tiến hành đưa chương trình khuyến phí lắp đ ăt, giám giá gói cước dịch vụ: thể sử dụng miễn phí  năm gói SĨC mà khách hàng tặng kèm đồng thời dịch vụ như:  năm sử dụng miễn phí Truyền hình FPT - dịch vụ giải trí tch hợp tảng Internet với giải mã HD Box hệ mới, gói dịch vụ Extra Ðặc sắc, VTVcab HD, gói phim truyện SVOD Fim+, SVOD Danet giải mã miễn phí tối đa phim TVOD tháng •Nâng cao chất lượng dịch vụ hâu mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau lắp đ ăt •Tổng hợp đánh giá từ khách hàng sử dụng dịch vụ tiếp thu cải thiên chất lượng dịch vụ ... tài: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom NỘI DUNG Cơ sở lý thuyết Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông. .. phòng PHẦN II: Lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom Giới thiệu chung Công ty - Năm Thàn h lập n gày 13/0 9/19 88, t rong gần  26 n ăm p hát t FPT. .. tượng khả quan 2.3 Đề xuất kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET FPT Telecom -Dự kiến năm 2017, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) mắt “Gói dịch vụ Internet tốc độ 1Gbps với tên gọi SOC”
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET và viễn thông tại Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom, Slide lập kế hoạch cung ứng dịch vụ INTERNET và viễn thông tại Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom, PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Từ khóa liên quan