Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)

107 194 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 23:29

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN TIẾN ÂU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN KHU VỰC NGOẠI THÀNH NỘI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60 34 04 02 NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN TIẾN ÂU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN KHU VỰC NGOẠI THÀNH NỘI LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU HẢI NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tất số liệu luận văn thu thập công khai, trung thực chưa công bố luận văn khác nội, ngày tháng Tác giả Phan Tiến Âu năm 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Chính Quốc Gia, Lãnh đạo Khoa sau Đại học, Lãnh đạo khoa Hành học, thầy giáo tận tình giảng dạy kiến thức khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên thực nhiệm vụ học tập nghiên cứu chương trình cao học Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Nguyễn Hữu Hải người Thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn, bảo giành tình cảm tốt đẹp cho tơi q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí lãnh đạo Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội thành phố Nội trực tiếp phòng đào tạo nghề trực thuộc Sở tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình tìm tòi số liệu phục vụ cho trình thực làm luận văn Bên cạnh có quan tâm Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng công thương Việt Nam nơi công tác , giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian cơng việc để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè cổ vũ, động viên, tiếp thêm nghị lực cho tơi suốt q trình thực đề tài Do thời gian nghiên cứu thực tế có hạn, đồng thời kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Học viên mong nhận cảm thông, chia sẻ ý kiến đóng góp nhà khoa học, quý thầy cô người quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn.! nội, ngày tháng Tác giả Phan Tiến Âu năm 2017 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa luận văn 10 Kết luận luận văn 10 Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN 11 1.1 Chính sách đào tạo nghề cho niên 11 1.2 Sự cần thiết nội dung thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội 1.4 32 Kinh nghiệm thực sách đào tạo nghề cho niên nước Chƣơng 20 35 THỰC TRẠNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊNKHU VỰC NGOẠI THÀNH NỘI 2.1 45 Thực trạng tay nghề niên khu vực ngoại thành Nội 45 2.2 Tình hình thực sách đào tạo nghề cho niên 48 khu vực ngoại thành Nội Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊNKHU VỰC NGOẠI THÀNH 73 NỘI 3.1 Định hướng đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội 3.2 73 Một số giải pháp để nâng cao hiệu thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội 77 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 98 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nhân loại bước vào văn minh trí thức với biến đổi vơ to lớn phát triển kỳ diệu khoa học kỹ thuật cơng nghệ, đòi hỏi quốc gia, dân tộc, truyền thống nội lực phải tạo bước thích hợp để nhanh chóng tiếp cận hội nhập vào trào lưu Đối với nước ta, thực thời thuận lợi to lớn để phát triển, đồng thời thách thức vô gay gắt, đòi hỏi phải có nghị lực kiên cường, tài sáng tạo để vượt qua Chính lẽ mà đầu tư cho nghiệp giáo dục , đào tạo - phát triển nguồn nhân lực Đảng ta coi quốc sách hàng đầu Đào tạo nghề nội dung quan trọng, thiếu trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia để hướng tới phát triển bền vững Đảng Nhà nước ta coi công tác đào tạo nghề cho niên nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu nguồn nhân lực đất nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đáp ứng nguyện vọng học nghề niên, gia đình tồn xã hội Sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa diễn bối cảnh tình hình giới, khu vực nước có diễn biến phức tạp, có mặt liệt sâu sắc Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, giải việc làm cho niên đặt yêu cầu cấp bách hết Nội trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nước, phát triển kinh tế Nội có vai trò quan trọng với kinh tế quốc dân Nơi tập trung nhiều niên từ tỉnh, thành lân cận đến cư trú đề tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp cho phát triển tương lai thân Để đáp ứng nhu cầu việc làm ngày cao niên năm gần đây, hệ thống dạy nghề Nội có bước phát triển mạnh, bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, góp phần tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Mặc dù có chuyển biến tích cực, việc dạy nghề, với việc ban hành chế, sách để bảo đảm việc làm ổn định, thường xuyên cho niên khu vực ngoại thành Nội chưa đáp ứng nhu cầu thị trường cụ thể như: Một số sách chưa phản ánh nhu cầu, mong muốn niên; bên cạnh lao động tay nghề kỹ mềm, cấu đào tạo theo cấp trình độ nghề đào tạo chưa hợp lý, chưa gắn bó hữu với nhu cầu nhân lực ngành, địa phương; chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất thị trường lao động Hầu hết trường cao đẳng nghề địa bàn Nội chưa thực trọng đến đầu đào tạo nghề mà cốt cho tuyển sinh nhiều Rất nhiều người sau tốt nghiệp trường dạy nghề không đáp ứng yêu cầu công việc thường vận dụng sau học hay muốn làm việc phải chấp nhận qua q trình “đào tạo lại” Điều gây lãng phí nhiều tiền thời gian người học Những hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân xuất phát từ chất lượng đào tạo Trước thực tiễn đó, vấn đề cấp thiết đặt thủ Nội phải thực sách đào tạo nghề nhằm trang bị cho người lao động có tay nghề định để họ đáp ứng nhu cầu lao động ngày cao xã hội Hay nói cách khác, việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm cải thiện chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho trình phát triển kinh tế xã hội thủ đô ngày khởi sắc Với lý đó, học viên lựa chọn đề tài: “Thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội” làm luận văn thạc sĩ chun ngành sách cơng, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào nghiệp đổi chất lượng đào tạo nghề nước ta nói chung Nội nói riêng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thực sách đào tạo nghề cho niên vấn đề không có nhiều nhà khoa học, nhiều cơng trình nghiên cứu, tiếp cận góc độ khác có nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực thực trạng thực sách đào tạo nghề cho người nói chung cho niên nói riêng Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu lĩnh vực theo nhóm vấn đề nghiên cứu sau 2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu sách đào tạo nghề Nguyễn Chí Trường (2012), Luận án tiến sĩ “Phân tích yếu tố ảnh hướng đến công tác dạy nghề Việt Nam: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giai đoạn 2013 - 2020” chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên Luận án xác định phân tích yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng dạy nghề, gồm: đặc tính cá nhân; trình độ giáo viên dạy nghề; Cơ sở vật chất giảng dạy; Năng lực quản lý; Cơ hội việc làm; Thông tin thị trường lao động; Hỗ trợ sách dạy nghề Trên sở đó, luận án đề xuất giải pháp, chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề góp phần tăng xuất lao động nâng cao lực cạnh tranh đất nước, gồm giải pháp, chiến lược như: nâng cao lực giáo viên, cán quản lý dạy nghề; nâng cao lực quản lý dạy nghề; tăng cường sở vật chất dạy nghề; hỗ trợ hội việc làm; tăng cường thông tin thị trường lao động sách phát triển dạy nghề; tăng cường quan hệ công – tư; nâng cao chất lượng phát triển tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia (NOSS); nâng cao lực hệ thống đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia Mặt khác, luận án phân tích mơ hình điển hình, kinh nghiệm hay số nước phát triển có mơ hình dạy nghề đại đáp ứng hiệu nhu cầu ngành công nghiệp giới đề xuất mơ hình nhằm gắn kết dạy nghề với thực tiễn ngành công nghiệp cho Việt Nam, gồm: mơ hình trường trung học đào tạo nghề cao cấp; mơ hình Cơ quan quản lý đánh giá kỹ nghề quốc gia (NSTMA); mơ hình Hội đồng nghề (ISC); khung trình độ quốc gia; đề xuất sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật liên quan Luật lao động, luật dạy nghề; đề xuất thông qua luật việc làm liên quan đến quy định quyền hạn, trách nhiệm người lao động cấp chứng kỹ nghề quốc gia, đặc biệt quy định thang bảng lương; quyền hạn, trách nhiệm bên sử dụng lao động người cấp chứng kỹ nghề quốc gia; quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý nhà nước người lao động người sử dụng lao động có chứng kỹ nghề quốc gia Ngô Phan Anh Tuấn (2012) Luận án Tiến sỹ “Đảm bảo chất lượng đào tạo trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ” chuyên ngành Quản lý giáo dục Luận án đưa đánh giá khách quan thực trạng, rõ ưu điểm, hạn chế đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, nhằm trì bước nâng cao chất lượng đào tạo trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bước đầu khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học: “Đảm bảo chất lượng cấp độ quản lí chất lượng phù hợp với trung tâm dạy nghề công lập Nếu đánh giá thực trạng triển khai thực đồng giải pháp theo hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp với đặc điểm điều kiện cụ thể trung tâm dạy nghề cơng lập, trì bước nâng cao chất lượng đào tạo trung tâm dạy nghề công lập vùng Đơng Nam Bộ” Về mặt lí luận: Luận án tiếp cận quan điểm đảm bảo chất lượng đào tạo trung tâm dạy nghề công lập theo trình: Đầu vào – Quá trình đào tạo - Đầu ra, phù hợp với đặc thù đào tạo nhân lực kinh tế thị trường Phân tích cấp độ quản lí chất lượng, từ lựa chọn cấp độ quản lí chất lượng thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp với đặc thù điều kiện trung tâm dạy nghề công lập; Lựa chọn tiêu chuẩn, tiêu chí để đo kết cho việc thực kiểm định cần thiết Nếu áp dụng vào thực tiễn thực hóa việc cơng khai minh bạch quản lí chất lượng đào tạo trung tâm dạy nghề công lập Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích đánh giá cách khách quan thực trạng đảm bảo chất lượng đào tạo, rõ tồn tại, nguyên nhân làm cho đảm bảo chất lượng trung tâm dạy nghề công lập vùng Đơng Nam Bộ hạn chế Đào Thị Phương Nga, luận văn “Tăng cường liên kết trường dạy nghề với doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc giang nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề” chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Nông nghiệp Nội (2008); Nguyễn Thị Kim Thu, luận văn “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề dịch vụ, kể khu vực công khu vực tư nhân lĩnh vực này; hình thành mạng lưới Thành phố áp dụng bước công nghệ thông tin, viễn thông vào hoạt động định hướng nghề nghiệp cho niên Định hướng nghề nghiệp cho niên phải trở thành nội dung hoạt động chủ yếu thường xuyên niên nông thôn thông qua chương trình nghị sự; hình thức câu lạc bộ; lồng ghép với chương trình hành động khác đặc thù niên nông thôn… phải trở thành phong trào sôi động niên, niên nông thôn Thanh niên nông thôn phải tự tạo việc làm cho mình, tự lập thân, lập nghiệp sở giải phóng sức lao động trẻ, nâng cao lực nghề nghiệp (thể lực, trí lực, tâm lực) tính động xã hội niên, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, khởi doanh nghiệp nhỏ vừa… Coi niên, trước hết niên có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, lực lượng nòng cốt, xung kích đầu tăng trưởng kinh tế sở mở rộng hội cho niên nông thôn tham gia phát triển ngành kinh tế quan trọng Thành phố khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao… Đào tạo nguồn nhân lực niên nông thôn, nguồn nhân lực trẻ khoa học, công nghệ kỹ thuật thực hành trình độ cao khâu then chốt, đột phá chìa khố để niên nơng thơn tự lập thân, lập nghiệp tham gia kinh tế - xã hội, làm giàu cho Thành phố.Cần phải phát huy mạnh niên nơng thơn đa dạng hố hoạt động thơng qua chương trình nghị niên việc làm sở mở rộng tham gia niên ngoại thành vào chương trình việc làm, xố đói giảm nghèo, đào tạo lao động kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp, dịch vụ việc làm… Đó hướng quan trọng để niên góp sức quyền thành phố giải vấn đề xã hội xúc thất nghiệp, tệ nạn xã hội… Đẩy mạnh hợp tác quốc tế xuất lao động cho niên ngoại thành Huy động nguồn lực xã hội cộng đồng quốc tế cho phát triển dạy nghề Sửa đổi, bổ sung quy định hợp tác, đầu tư nước 89 lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề nhằm tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư nước cho dạy nghề; ưu tiên Dự án vay vốn nước để đầu tư phát triển dạy nghề, đặc biệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật; đầu tư sở vật chất, thiết bị; phát triển chương trình, học liệu; đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên dạy nghề (bao gồm giáo viên sở ngồi cơng lập) Xây dựng chế, sách khuyến khích để huy động tối đa tham gia doanh nghiệp, làng nghề việc phát triển dạy nghề hình thức tổ chức đào tạo doanh nghiệp, đầu tư cho sở dạy nghề; liên kết với sở dạy nghề để học sinh thực tập nghề thực tiễn sản xuất (kể việc đào tạo nâng cao tay nghề cho giáo viên); hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thành lập sở dạy nghề (vay vốn tín dụng; cấp cho thuê đất xây dựng trường; miễn, giảm thuế…) Tạo bình đẳng sở dạy nghề cơng lập sở dạy nghề ngồi cơng lập dạy nghề (đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý; đặt hàng đào tạo…); sở dạy nghề thực chương trình dạy nghề chất lượng cao thu học phí sát với thị trường để trang trải chi phí đào tạo; nhà nước có sách để hỗ trợ cho đối tượng đặc thù, đối tượng sách xã hội tham gia chương trình đào tạo phù hợp Trong thời gian tới niên ngoại thành cần tham gia vào chương trình xuất chuyên gia, xuất lao động chủ yếu lứa tuổi niên Mục tiêu hướng tới là: tăng số lượng nâng tỷ lệ lao động niên ngoại thànhnghề xuất lao động; tăng thu ngoại tệ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho niên ngoại thành Nội.Đầu tư xúc tiến mở rộng thị trường tăng thị phần xuất lao động thị trường truyền thống; Sắp xếp, đổi đầu tư xây dựng doanh nghiệp xuất lao động mạnh, tăng doanh nghiệp tư nhân tham gia xuất lao động; Đào tạo nghề, giáo dục định hướng chuẩn bị nguồn xuất lao động niên ngoại thành chưa có việc làm;Đổi tổ chức, quản lý lao động nước đảm bảo thực hợp đồng, chống trốn, phá hợp đồng; Tạo việc làm cho lao động xuất sau trở nước 90 3.2.5 Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực sách đào tạo nghề cho niên Đây giải pháp nhằm phát huy vai trò quan, chức năng, ban ngành việc đảm bảo cho sách đào tạo nghề cho niên vào thực tiễn sống Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến hành liên tục, thường xuyên, có nề nếp chất lượng suốt q trình thực thi sách đào tạo nghề cho niên, sau có chế, sách đắn, hiệu quả, kịp thời Đảng, Nhà nước giải việc làm cho niên cơng tác tổ chức thực kiểm tra, giám sát cần nghiêm túc thực đội ngũ cán cấp Có thơng qua đơn đốc, kiểm tra, giám sát đánh giá kết việc thực sách đào tạo nghề cho niên mức độ nào; phát thiếu sót, khuyết điểm cơng tác lãnh đạo, đạo,từ tổ chức rút kinh nghiệm tìm học cho lần tổ chức sau tốt Để thực tốt biện pháp cần quán triệt làm số vấn đề sau: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên đột xuất Các sách đào tạo nghề cho niên cụ thể hố thơng qua chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương phổ biến, triển khai rộng khắp đến đối tượng Để đảm bảo cho nội dung diễn thơng suốt, lãnh đạo quan, chức năng, ban ngành có liên quan xây dựng phương án, nội dung, biện pháp, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát sở đào tạo, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề cách cụ thể, rành mạch mặt công tác Trên sở khung chương trình Đảng, Nhà nước quy định, xem xét điều kiện đảm bảo cho niên học tập, phương án dạy nghề sau kết thúc khố học, chất lượng cơng trình, dự án, đời sống niên Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất trường cao đẳng hướng nghiệp, dạy nghề, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội doanh 91 nghiệp, sở sản xuất để đánh giá mức độ thực hiện, chấp hành chế, sách Đảng, Nhà nước mức độ nào, qua đó, để đánh giá chất lượng, tay nghề người lao động yếu tố đầu vào trình giáo dục, đào tạo người lao động Thứ hai, phân công, tổ chức thực theo kế hoạch phê duyệt để có đánh giá kết thực thi sách đào tạo nghề cho niên Thơng qua hoạt động giúp cho quan, chức năng, ban ngành có nhìn nhận, đánh giá khách quan, trung thực chế, sách thực thi đào tạo nghề cho niên mà Đảng, Nhà nước ban hành địa phương Những chủ thể có thẩm quyền phân cơng rõ ràng, đề cao trách nhiệm hoạt động kiểm tra, giám sát phân công Thể rõ quan điểm đồng tình hay khơng đồng tình với cách làm, bước đi, hình thức đào tạo giải việc làm cho niên trung tâm hướng nghiệp dạy nghề khác Việc tổ chức có thống tư tưởng, hành động từ xuống dưới, thống nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá để có kết luận xác, dân chủ, chân thành phát triển, tiến chủ thể kiểm tra, giám sát Trong trình tổ chức thực cần tính đến tình xảy để có phương án xử trí tình huống, tránh tình trạng kế hoạch xây dựng mà tổ chức triển khai, tổ chức thực khơng theo nội dung, chương trình xác định, dẫn đến tình trạng đầu voi chuột, trống đánh xi, kèn thổi ngược Thứ ba, sơ tổng kết, đánh giá việc thực thi sách đào tạo nghề cho niên Mục đích việc sơ tổng kết, đánh giá việc thực thi sách đào tạo nghề cho niên nhằm đánh giá việc làm được, chưa làm được, rút học kinh nghiệm thực tế lần thực sau tốt Thực tiễn cho thấy, việc thực thi sách đào tạo nghề cho 92 niên địa phương nghiêm túc triển khai đạt kết định nhận thức, hành động Tuy nhiên, tình trạng niên nơng thơn thành thị tìm kiếm việc làm lớn, số niên lại địa phương tự sản xuất kinh doanh, tìm đường phát triển để khẳng định từ đó, đặt tốn địa phương cần có sách hợp lý, hiệu để đảm bảo cho niên tự đứng chân quê hương để phát huy lực, sở trường thực mơ hình sản xuất kinh doanh khác Qua sơ tổng kết đánh giá để biểu dương, khen ngợi tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, thành tích thực thi sách đào tạo nghề cho niên, hạn chế, thiếu sót tập thể, cá nhân để xảy tượng chậm tiến độ thực chương trình, dự án địa phương để đề biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy cho việc thực thi sách đào tạo nghề cho niên nói chung cho niên khu vực ngoại thành Nội nói riêng giải triệt để, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển TIỂU KẾT CHƢƠNG Thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội việc làm vừa cấp bách, vừa việc mang tính lâu dài, để đạt điều đòi hỏi phải thực cách đồng hệ thống quan điểm giải pháp kinh tế - xã hội gắn với thực chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn chiến lược 2050 Mỗi định hướng, giải pháp có vị trí, vai trò tầm quan trọng riêng, song chúng lại có mối quan hệ lẫn nhau, bổ sung cho thúc đẩy việc thực có hiệu sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội Thực quan điểm, giải pháp này, đòi hỏi phải có nỗ lực cấp, ngành mà trước hết vai trò chủ thể cấp ủy đảng, quyền huyện ngoại thành Nội Thực tốt nội dung giải pháp trên, bước hạn chế lao động thất 93 nghiệp khơng có việc làm, góp phần giảm tải áp lực cho thủ đô Nội, xây dựng quê hương ngày văn minh, giàu đẹp 94 KẾT LUẬN Thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng Đảng, Nhà nước, UBND thành phố giai đoạn Bởi niên lực lượng lao động trẻ, khỏe, có nhiều tiềm năng, mạnh, họ lực lượng kế cận nghiệp cách mạng dân tộc, thực tốt sách đào tạo nghề cho niên giúp ích lớn hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mục tiêu, động lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thanh niên khu vực ngoại thành Nội đặc điểm chung niên nước, có đặc điểm riêng, đặc thù người Thành lịch, văn minh, cần cù, chăm chỉ, cởi mở, thân thiện, u lao động, có tình u nồng nàn với sống Vì thế, việc thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành góp phần làm cho thủ Nội ngày văn minh, giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu “thành phố hòa bình” Những năm qua, việc thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội đạt kết định nhận thức hành động, góp phần tích cực vào việc giải việc làm cho niên, ổn định đời sống, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển Tuy nhiên, việc thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội chưa đạt kết mong muốn Để thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội, thời gian tới có hiệu quả, đòi hỏi phải qn triệt đầy đủ, tồn diện định hướng thực nghiêm túc giải pháp chủ yếu mà luận văn đề cập Sự thống nhận thức hành động cấp ủy Đảng, quyền địa phương, cấp, ngành, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề toàn thể nhân dân, nhân tố có tính chất định tới hiệu việc thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội Thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Nội vấn đề lớn cần có lộ trình, bước thích hợp để đạt 95 kết mong muốn Vì vậy, nội dung tác giả trình bày luận văn kết nghiên cứu với tính chất ban đầu Hơn khn khổ đề tài luận văn thạc sĩ, nên trình bày tác giả luận văn khám phá bước đầu vấn đề lý luận chung khái quát, mà chưa có điều kiện sâu thêm Do luận văn khó tránh khỏi hạn chế mặt học thuật, đề xuất khoa học Tác giả mong nhận bảo nhà khoa học, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp giúp tác giả đào sâu vấn đề nghiên cứu này, để có điều kiện trở lại với đề tài cơng trình nghiên cứu khác có tầm rộng lớn kết nghiên cứu đạt mức tốt 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Bạch Hồng (2007), "Một số giải pháp giải việc làm cho niên giai đoạn 2007-2010", Tạp chí Lao động Xã hội, (310), tr.5-7 Nguyễn Hoàng Hiệp (2006), "Việc làm cho niên tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước", Tạp chí Lao động Xã hội, (292), tr.11-13 Nguyễn Hữu Hải, Chính sách cơng (2011)Nhà xuất trị quốc gia Nguyễn Hữu Hải, Quản lý cơng (2011), Nhà xuất trị quốc gia Triệu Văn Cường, Đánh giá sách cơng (2012) nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Hải biên soạn Xây dựng kịch sách Chủ biên PGS.TS Triệu Văn Cường (chủ biên) nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Hải biên soạn Hoạch định sách Chủ biên PGS.TS Triệu Văn Cường ( Chủ biên) nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Hải biên soạn Phân tích bên liên quan quy trình sách Chủ biên PGS.TS Triệu Văn Cường (Chủ biên) Và nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Hải biên soạn Quản lý quy trình sách thơng qua nghiên cứu tình Chủ biên PGS.TS Triệu Văn Cường nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Hải biên soạn 10 Pháp luật sách cơng Chủ biên PGS.TS Triệu Văn Cường nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Hữu Hải biên soạn 11 Kinh tế khu vực công, PGS.TS Nguyễn Hữu Hải Nhà xuất trị quốc gia 12 Lê Thị Mai Lan (2006), Thị trường lao động Nội: Thực trạng giải pháp phát triển đến năm 2010, Luận văn thạc sĩ kinh tế lao động, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nội 13 Ngân hàng Thế giới (1998), Giáo dục Tiền công kinh tế chuyển đổi 97 14 Ngân hàng Thế giới (2004), Báo cáo phát triển Việt Nam 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 15 Nguyễn Duy Phúc (2006), Thực trạng giải pháp phát triển thị trường lao động tỉnh Tây, Luận văn thạc sĩ kinh tế lao động, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ Luật Lao động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, Nxb Lao động, Nội 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Thanh niên, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 18 Sở Lao động - Thương binh Xã hội (2002-2006), Điều tra Lao động - Việc làm hàng năm 2002-2006 Thành phố Nội 19 Sở Lao động - Thương binh Xã hội (2003-2005), Báo cáo kết giải việc làm thành phố Nội 20 Sở Lao động - Thương binh Xã hội (2004), Báo cáo đào tạo dạy nghề 2004 thành phố Nội 21 Nguyễn Hồng Thanh (1994), Sự dịch chuyển lao động trẻ vùng ven đô trách nhiệm Đồn TNCS Hồ Chí Minh, Báo cáo chun đề,Viện Nghiên cứu Thanh niên 22 Nguyễn Hồng Thanh (1999), Báo cáo tổng hợp vai trò đồn TNCS Hồ Chí Minh việc đào tạo nghề cho niên nông thôn, Đề tài KTN 9808, Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Thị Kim Thanh (2006), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước kinh tế cấp sở thành phố Nội giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ kinh doanh quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nội 24 Phan Nguyên Thái, Nguyễn Văn Buồm (2007), "Vấn đề giải việc làm cho niên nay", Quản lý nhà nước, (3), tr.28-31 98 25 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2003 phê duyệt Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam đến năm 2010 26 Thủ tướng Chính phủ (2005), Chỉ thị số 06/2005/CT-TTg ngày 21 tháng năm 2005 phát huy vai trò niên tham gia phát triển kinh tế xã hội 27 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 28 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 2007 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm đến năm 2010 29 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2008 phê duyệt Đề án Hỗ trợ Thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 30 Nguyễn Tiệp (2005), Nguồn nhân lực nông thơn ngoại thành q trình thị hố địa bàn thành phố Nội, Nxb Lao động - Xã hội, Nội 31 Trần Minh Trang (2007), Giải việc làm cho lao động nông thôn trình thị hóa tỉnh Tây, Luận văn thạc sĩ kinh tế lao động, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nội 32 Lê Quang Trung (2007), "Việc làm cho niên trình hội nhập phát triển", Tạp chí Lao động Xã hội, (321), tr.7-8,19 33 Trung tâm Dịch vụ Việc làm niên Nội (2002), Giải pháp đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho niên để củng cố, phát triển làng nghề Nội, Báo cáo tổng hợp đề tài mã số 01X-07/2.1.2002-1 34 Trung tâm Dịch vụ Việc làm niên Nội (2003), Xây dựng nội dung phương thức tuyên truyền hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề nghiệp cho lao động trẻ Nội, Báo cáo tổng kết đề tài cấp thành phố mã số 01X-06/072003 99 35 Trung tâm Dịch vụ Việc làm niên Nội (2006), Ứng dụng số mơ hình dạy nghề ngắn hạn cho niên ngoại thành Nội, Báo cáo tổng kết đề tài mã số 01/X-06/05-2006-2 36 Trung tâm Tin học, Bộ Lao động- Thương binh Xã hội (2006), Số liệu Thống kê Việc làm thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 1996-2005, Nxb Lao động - Xã hội, Nội 37 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nội (2001), Giáo trình Kinh tế lao động, Nxb Lao động - Xã hội, Nội 38 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nội (2004), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, Nxb Lao động - Xã hội, Nội 39 Quốc hội nước CHXHCNVN, Luật dạy nghề, số 76/2006/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2006 40 Từ Điển Bách khoa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội,Hà Nội 1995, tr 475 100 Phụ lục Tình trạng việc làm lao động trẻ năm 2015 Tổng số TT Nội dung Số ngƣời Tỉ lệ (%) Có việc làm thường xuyên, ổn định địa phương nơi cư trú 431 15,4 Có việc làm thường xun, ổn định ngồi nơi cư trú 557 19,9 Có việc làm khơng thường xuyên 649 23,2 Vừa có việc làm nơi cư trú vừa phải kiếm thêm việc làm nơi cư trú 351 12,5 Hồn tồn chưa có việc làm 812 29,0 2800 100 Tổng Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Nội, 2015 Trình độ văn hố, trình độ chun mơn lao động trẻ Đơn vị: % Trình độ học vấn, chun mơn Tổng số Số ngƣời Tỉ lệ (%) Tốt nghiệp Trung học sở 569 20,3 Tốt nghiệp Trung học phổ thông 981 35,0 Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học 404 14,4 Tốt nghiệp TC 397 14,2 Công nhân kỹ thuật 161 5,8 Đào tạo ngắn hạn 152 5,4 Đã học nghề theo hình thức truyền 136 4,9 2.800 100 nghề Cộng Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Nội, 2015 101 Nguyện vọng tham gia đào tạo, học nghề Thanh niên nông thôn ngoại thành Nội Tổng số TT Nội dung Số ngƣời Tỉ lệ (%) 2033 432 72,6 15.4 335 2800 12.0 100 Mong muốn học nghề Không muốn tham gia Mong muốn tham gia lý khơng thể tham gia Cộng Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Nội, năm 2015 Số dự án tổng vốn hỗ trợ việc làm từ 2013 - 2015 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 396 296 284 Tổng vốn (triệu đồng) 36167 16819 28375 Lao động 14114 9435 6743 Số dự án Nguồn: Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Nội, 2003-2015) Hệ thống trƣờng dạy nghề, trung học chuyên nghiệp cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Nội giai đoạn 2012-2017 Trường công nhân kỹ thuật, Trong đó: - Địa phương Trường THCN Trong đó: - Địa phương Trường CĐ ĐH Trong đó: - Địa phương 2012 2013 2014 2015 2016 2017 21 21 23 21 20 228* 6 5 30 38 42 42 42 37 10 22 30 32 32 29 44 49 49 54 56 58 2 3 Nguồn: Sở Giáo dục đào tạo, 2012-2017 ) 102 Số lƣợng trƣờng THCN sở đào tạo nghề địa bàn ngoại thành Nội Loại sở Tổng số trường, sở đào tạo nghề Ngoại thành Số % So lƣợng với sở tổng số 44 28,39 Nội thành Số % so lƣợng với sở tổng số 111 71,.61 Trong - Trường đào tạo nghề Trung ương 11 25,0 16 14,41 - Trường đào tạo nghề địa phương 4,5 8,11 Trường đào tạo nghề dân lập tư thục - Trung tâm DN quận, huyện 2,3 7,21 11,4 4,50 - Trung tâm dịch vụ việc làm có DN - Cơ sở DN doanh nghiệp, đoàn thể 0,0 13 11,71 15 34,1 44 39,64 - Cơ sở DN tư nhân 10 22,7 27 24,32 Nguồn: Sở Lao động - Thương binh Xã hội, 2014 103 ... KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN 11 1.1 Chính sách đào tạo nghề cho niên 11 1.2 Sự cần thiết nội dung thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Hà Nội 1.3 Các... việc thực sách đào tạo nghề cho niên khu vực ngoại thành Hà Nội 1.4 32 Kinh nghiệm thực sách đào tạo nghề cho niên nước Chƣơng 20 35 THỰC TRẠNG VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN... CHO THANH NIÊN Ở KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 2.1 45 Thực trạng tay nghề niên khu vực ngoại thành Hà Nội 45 2.2 Tình hình thực sách đào tạo nghề cho niên 48 khu vực ngoại thành Hà Nội Chƣơng ĐỊNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ), Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan