Một vài dạng bài tập củng cố kiến thức cơ bản,nâng cao và phuơng pháp bồi dưỡng HSG Môn Lịch Sử ở trường THCS

15 2,072 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ VANG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ AN BẰNG-VINH AN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC BẢN, NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ. Thực hiện: DƯƠNG VĂN PHÚ Vinh An, tháng 3 năm 2009 1 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 GIỚI THIỆU Kính thưa quý thầy giáo! Cùng toàn thể các em học sinh thân mến! Lịch sử của dân tộc ta là lịch sử của một quá trình đấu tranh dựng nước giữ nước bền bỉ, kiên cường, bất khuất của cha anh hơn 4000 năm. Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Dân ta phải biết Sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Năm tháng rồi sẽ qua đi, truyền thống đấu tranh dựng Nước bảo vệ Tổ Quốc anh hùng của nhân dân ta mãi mãi được ghi vào Lịch sử dân tộc ta; những sự kiện sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa yêu nước- anh hùng cách mạng trí tuệ con người Việt Nam. ghi vào Lịch sử nhân loại, một trong những chiến công vĩ đại. Lịch sử Việt Nam chúng ta, trong số những anh hùng cứu quốc; thì Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, .là những nhân vật lỗi lạc nhất. Các nhân vật này, trong quá trình hình thành phát triển của dân tộc đã làm nên những sự nghiệp phi thường, làm rạng rỡ đất nước cho đến muôn đời. Dạy học Lịch sử dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trường trung học sở là xuất phát từ nội dung, chức năng, đặc trưng bộ môn; từ đặc điểm của quá trình nhận thức quá khứ, tận dụng mọi phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tốt quá trình nhận thức của học sinh một cách tích cực, tự lực, tự giác. Tăng cường tính hình ảnh, hình tượng, khả năng gây cảm xúc của thông tin về sự kiện, nhân vật Lịch sử cũng như tiến trình phát triển đi lên của Lịch sử dân tộc Lịch sử thế giới. Cần coi trọng việc sử dụng các phương tiện trực quan (tranh ảnh, bản đồ, sa bàn, mô hình vật thật, công nghệ thông tin, phim tài liệu). tổ chức cho học sinh làm việc nhiều hơn với sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tăng cường cập nhật thông tin tính thời sự trong nước, khu vực thế giới. Trong quá trình đó, học sinh được bày tỏ ý kiến của mình về các sự kiện tiêu biểu, thảo luận nhóm cùng rút ra bài học Lịch sử. Người làm công tác bồi dưỡng phải tăng cường đọc tài liệu, nắm rõ tin tức thời sự để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời phải thông thạo nghiệp vụ về đổi mới phương pháp dạy học “lấy người học làm trung tâm”; phương pháp “thầy- trò cùng làm việc” sẽ phát huy tính chủ động, tích cực học tập, gây hứng thú; trên sở đó hoàn thành kiến thức bản, nâng cao kiến thức Lịch sử cho học sinh; hiểu được quy luật phát triển chung của lịch sử thế giới đã trải qua năm hình thái kinh tế-xã hội: chế độ cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, chế độ công sản chủ nghĩa là một xu thế tất yếu. Chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi từ nội dung sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 9: cổ đại, trung đại, cận đại hiện đại. khoa học Lịch sử cũng như các bộ 2 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 môn khoa học khác; người dạy giúp học sinh hiểu rõ, nhớ sự kiện, nội dung bài học thông qua việc luyện tập các kiểu loại bài tập khác nhau. Trong phạm vi chuyên đề này, tôi xin phép được nêu lên vài dạng bài tập, cũng như một vài phương pháp bản nhất để giúp học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi cấp Huyện cấp Tỉnh. Phần lớn các câu hỏi trong chuyên đề này, học sinh thể tìm được lời giải ngay trong sách giáo khoa. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử mấy năm học vừa qua, tôi các em học sinh đã cố gắng rất nhiều để thầy -trò cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao được những thành quả nhất định, học sinh thêm yêu mến bộ môn Lịch sử nhiều hơn. Tôi không dám nói nói rằng sáng kiến này là không thiếu sót nào. Chỉ biết rằng bản thân mình cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo; xin được trình bày sáng kiến: MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC BẢN, NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ. mong nhận được thật nhiều ý kiến phê bình xây dựng của quý thầy giáo các em học sinh. Phần 1: Các dạng bài tập sau: 1) Dạng bài tập giúp học sinh củng cố nhớ chính xác các sự kiện lịch sử. Thời gian Sự kiện . . . . a. (lớp 6) b. (lớp 7) c. (lớp 8) d. (lớp 9) 2) Viết các sự kiện lịch sử vào ô trống sau: a. Ngày (1) nhân dân In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập, thành lập nước cộng hoà in-đô-nê-xi-a. Ngày (2) nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ngày (3) nhân dân Lào tuyên bố Lào là vương quốc độc lập chủ quyền. b. Ngày .(1) Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập tại (2), với sự tham gia của năm nước là (3). 3) Viết lại cho đúng các sự kiện lịch sử chưa đúng sau: a. Tới nay, Liên minh châu Âu là một liên minh kinh tế lớn thứ hai thế giới(sau Mỹ). Đến năm 1999, số thành viên của EU là 28 nước đến năm 2004 là 32 nước. b. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành chính sách văn hoá -giáo dục tích cực; khuyến khích mở nhiều trường dạy học nông thôn để nâng cao dân trí cho người dân Việt Nam. 3 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 4) Dạng bài tập giúp học sinh không lẫn lộn giữa các sự kiện lịch sử: a. Ghi đúng các địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử: Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã họp tại .(1). Do .(2) chủ trì. b. Bài tập so sánh. So sánh hai xu hướng cứu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 5) Dạng bài tập giúp học sinh hệ thống các kiến thức bản. a. Trình bày ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại ngày 7-11-1917? b. Hãy chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX? 6) Các dạng đề thi Đề 1 Thời gian: 90 phút Phần I: Trắc nghiệm: Câu 1(5 điểm): Trình bày thái độ chính trị khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất: Các giai cấp Thái độ chính trị khả năng cách mạng Địa chủ- phong kiến Tư sản Tiểu tư sản Nông dân Công nhân Câu 2(4 điểm): Kẻ bảng điền nội dung đúng với sự kiện người lãnh đạo: TT Niên đại Sự kiện người lãnh đạo 1 1858-1884 2 1885-1896 3 1886-1887 4 1883-1892 5 1885-1895 6 1884-1913 7 1905-1909 8 1908 Phần II. Tự luận: Câu 1(6 điểm): Vì sao các nước Tây Âu xu hướng liên kết với nhau? Câu 2(5 điểm): Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ngày nay ý nghĩa tác động gì đến cuộc sống loài người? 4 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 ĐÁP ÁN Phần I: Trắc nghiệm: Câu 1(5 điểm): Trình bày thái độ chính trị khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất: Các giai cấp Thái độ chính trị khả năng cách mạng Địa chủ- phong kiến -Đại địa chủ: đối tượng cách mạng -Tiểu, trung địa chủ: lực lượng cách mạng. Tư sản -Mại bản(gắn với đế quốc): đối tượng cách mạng. -Dân tộc: lực lượng cách mạng, đấu tranh không kiên quyết, .dễ dàng thỏa hiệp với đế quốc. Tiểu tư sản Lực lượng quan trọng cách mạng giải phóng dân tộc. Nông dân Động lực chủ yếu cách mạng giải phóng dân tộc. Công nhân Cách mạng triệt để, sớm trở thành lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước; vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. Câu 2(4 điểm): Kẻ bảng điền nội dung đúng với sự kiện người lãnh đạo: TT Niên đại Sự kiện người lãnh đạo 1 1858-1884 Kháng chiến chống thực dân Pháp Nhà Nguyễn 2 1885-1896 Phong trào Cần Vương Các văn thân, sĩ phu, Tôn Thất Thuyết. 3 1886-1887 Khởi nghĩa Ba Đình Phạm Bành Đinh Công Tráng. 4 1883-1892 Khởi nghĩa Bãi Sậy Nguyễn Thiện Thuật 5 1885-1895 Khởi nghĩa Hương Khê Phan Đình Phùng 6 1884-1913 Phong trào nông dân Yên Thế Hoàng Hoa Thám 7 1905-1909 Phong trào Đông Du Phan Bội Châu 8 1908 Cuộc vận đông duy tân phong trào chống thuế Trung kì Phan Châu Trinh Phần II. Tự luận: Câu 1(6 điểm): Vì sao các nước Tây Âu xu hướng liên kết với nhau? *Quá trình thành lập: -Ngày 25-3-1957, khối “thị trường chung châu Âu” được thành lập với sự tham gia của 6 nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan Lúc-xăm –bua. -Năm 1973, EEC phát triển thành 9 nước(thêm Anh, Ailen, Đan Mạch). -Năm 1981, EEC phát triển thành 10 nước(thêm Hy lạp). 5 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 -Năm 1986, EEC phát triển thành 12 nước(thêm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha). -ngày 1-1-1993, EEC được gọi là Liên minh châu Âu(EU). -Năm 1995, số thành viên của tổ chức này là 15 nước(thêm Áo. Phần Lan, Thụy Điển). -Năm 2004, số thành viên của EU là 25 nước(thêm 10 nước Đông Âu). Ngày 1-1-2007, số thành viên của EU là 27 nước(thêm Bungari, Rumani). *Mục tiêu kinh tế chính trị: -Sau hơn 40 năm tồn tại, EU đã tạo ra một cộng đồng kinh tế một thị trường chung. Tổng sản phẩm xã hội vượt quá 5,5 nghìn tỷ USD, vượt qua nước Mĩ. EU chiếm 1/3 tổng sản lượng công nghiệp trong thế giới tư bản, gần 50% giá trị xuất khẩu, hơn 50% nguồn dự trữ chất lỏng. Hiện nay EU là một tổ chức hợp tác kinh tế lớn nhất chặt chẽ nhất thế giới, điều này cho phép EU các nước thành viên khả năng phát triển nhanh chóng về kinh tế, thực hiện hiệu quả cuộc cạnh tranh về kinh tế với Mĩ Nhật Bản. -EU còn thống nhất với nhau về chính sách đối nội, đối ngoại, đặc biệt là mục tiêu chống chủ nghĩa xã hội chống phong trào công nhân châu Âu. -Vào tháng 12-1991, tại Maxtơ-rích(Hà Lan), hiệp ước về thống nhất châu Âu được kí kết giữa các nước thành viên, khẳng định đến năm 2000 EU sẽ trở thành liên bang thống nhất, sử dụng đồng tiền chung, chính sách đối ngoại an ninh chung. Hiệp ước Maxtơ-rích đánh dấu một bước quan trọng của EU trong xu thế liên kết về chính trị để tiến tới xây dựng một châu Âu không biên giới. -Tuy nhiên con đường dẫn tới một châu Âu thống nhất còn là một quá trình lâu dài với hàng loạt những khó khăn cần phải giải quyết. Câu 2(5 điểm): Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ngày nay ý nghĩa tác động gì đến cuộc sống loài người? -Cuộc cách mạng khoa học –kĩ thuật ý nghĩa vô cùng to lớn như một cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người, mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. -Cho phép loài người những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất năng xuất lao động, nâng cao mức sống chất lượng cuộc sống của con người với những hàng hóa mới tiện nghi sinh hoạt mới. Đưa tới những thay đổi to lớn về cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp công nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng lên, nhất là các nước phát triển cao. -Mặt khác, cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật cũng đã mang lại những hậu quả tiêu cực(chủ yếu do con người tạo nên). Đó là việc chế tạo các loại vũ khí phương tiện chiến tranh sức tàn phá hủy diệt sự sống. Nạn ô nhiễm môi trường(ô nhiễm khí quyển, đại dương, sông hồ, .và những “bãi rác” trong vũ trụ), việc nhiễm phóng xạ nguyên tử, những tai nạn lao động tai nạn giao thông, dịch bệnh mới cùng những đe dọa về đạo đức xã hội an ninh đối với con người. 6 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 Đề 2 (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề). I/ Trắc nghiệm: (8 điểm) Câu 1/ (3 điểm) So sánh hai xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX theo bảng sau: Các nội dung chủ yếu Xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX Mục đích Thành phần lãnh đạo Phương thức hoạt động Tổ chức Lực lượng tham gia Câu 2/ (5 điểm) Lập bảng thống kê về những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào “ Cần Vương” theo mẫu: Tên cuộc khởi nghĩa Ba Đình Bãi Sậy Hương Khê Thời gian Người lãnh đạo Địa bàn hoạt động Thành phần tham gia Thời gian hoạt động Kết quả II/ Tự luận: (12 điểm) Câu 1/ (6 điểm) Cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật trong thời gian gần đây những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý? Câu 2/ (6 điểm) Hãy nêu xu thế phát triển chính của thế giới ngày nay? Tại sao nói: “Hoà bình, ổn định hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? Hết ĐÁN ÁN (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề). I/ Trắc nghiệm: (8 điểm) Câu 1/ (3 điểm) So sánh hai xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX theo bảng: Các nội dung chủ Xu hướng cứu nước cuối Xu hướng cứu nước đầu thế 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 yếu thế kỉ XIX kỉ XX Mục đích(1điểm) Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến. Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, cải cách xã hội, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến dân chủ cộng hoà(tư sản) Thành phần lãnh đạo(0.5 điểm) Văn thân, sĩ phu, phong kiến yêu nước. Tầng lớp nho học trẻ đang trên con đường tư sản hoá. Phương thức hoạt động(0.5 điểm) Vũ trang Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội kết hợp lực lượng bên trong bên ngoài. Tổ chức(0.5 điểm) Theo lề lối phong kiến. Biến đấu tranh giai cấp thàng tổ chức chính trị sơ khai. Lực lượng tham gia(0.5 điểm) Đông nhưng hạn chế. Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần xã hội. Câu 2/ (5 điểm) Lập bảng thống kê về những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào “ Cần Vương” theo mẫu: Tên cuộc khởi nghĩa Ba Đình Bãi Sậy Hương Khê Thời gian(0.75 điểm) 1886-1887 1883-1892 1885-1895 Người lãnh đạo(0.5 điểm) Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Địa bàn hoạt động(0.75 điểm) Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê thuộc thanh Hoá. Thuộc huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ, . Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, . Thành phần tham gia(0.75 điểm) Người Kinh, mường, Thái, . Quần chúng nhân dân hưởng ứng chiếu “ Cần Vương”. Lực lượng nghĩa quân trên một vùng rộng lớn. Thời gian hoạt động (1.25 điểm) Từ tháng 12-1886 đến 1-1887 quân Pháp tổ chức tấn công quy mô lớn vào căn cứ; nghĩa quân đã anh dũng Từ 1885- 1889, quân pháp do tay sai dẫn đường mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ; cuộc khởi nghĩa Từ 1885- 1889 chuẩn bị quân ngũ, sắm sửa vũ khí, lương thực. Từ 1888-1895 dựa vào địa hình 8 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Dương Văn Phú- năm học: 2008-2009 chống trả trong suốt 34 ngày đêm đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. bị lập. hiểm trở để chiến đấu đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của địch. Kết quả(1 điểm) Thực dân Pháp xoá tên 3 làng trên bản đồ hành chính; nghĩa quân rút lên Mã Cao, hoạt động thêm một thời gian rồi tan rã. Năm 1889 Nguyễn thiện Thuật sang Trung Quốc, cuộc khởi nghĩa hoạt động thêm một thời gian rồi tan rã. Pháp tập trung lực lượng đốt cháy căn cứ Ngàn Trươi; năm 1895 Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa hoạt động một thời gian rồi tan rã. II/ Tự luận: (12 điểm) Câu 1/ (6 điểm) Cuộc cách mạng khoa học –kĩ thuật trong thời gian gần đây những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý? -Trước hết, trong lĩnh vực khoa học bản, con người đã đạt được những phát minh to lớn đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán, Lý, Hoá, Sinh, .(1 điểm) -Hai là những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới, trong đó ý nghĩa quan trọng bậc nhất là sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động hệ thống máy tự động.,(1 điểm) -Ba là tìm ra được những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú vô tận như năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thuỷ triều, .,(1 điểm) -Bốn là sáng chế ra vật liệu mới (Pô-li-me, Ti-tan, .), .(1 điểm) -Năm là cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp đã khắc phục nạn thiếu lương thực đói ăn kéo dài từ bao đời nay., .(1 điểm) -Sáu là những tiến bộ thần kì trong lĩnh vực giao thông vận tải thông tin liên lạc ,(1 điểm) Câu 2/ (6 điểm) Hãy nêu xu thế phát triển chính của thế giới ngày nay? Tại sao nói: “Hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? Xu thế chính: -Sự hình thành một trật tự thế giới mới theo hướng đa cực, nhiều trung tâm.(1 điểm) -Quan hệ giữa các nước lớn dần chuyển sang xu thế hoà hoãn, thoả hiệp.(1 điểm) -Do tác động của cách mạng khoa học-kĩ thuật hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.(1 điểm) 9 ti sỏng kin kinh nghim. Dng Vn Phỳ- nm hc: 2008-2009 -Tuy nhiờn ho bỡnh bỡnh, n nh hp tỏc phỏt trin l xu th chung ca th gii ngy nay, nhng nhiu khu vc vn n ra ni chin v xung t kộo di do nhng mõu thun v dõn tc, tụn giỏo, sc tc hoc tranh chp lónh th. Mt khỏc nguy c ca ch ngha khng b v li khai cng ang e do tỡnh hỡnh an ninh nhiu nc.(1 im) Ho bỡnh, n nh v hp tỏc phỏt trin va l thi c, va l thỏch thc i vi cỏc dõn tc: -Vỡ t sau chin tranh lnh, bi cnh chung ca th gii l n nh nờn cỏc nc cú c hi thun li trong vic xõy dng v phỏt trin t nc, tng cng hp tỏc v tham gia cỏc liờn minh kinh t khu vc. Bờn cnh ú, cỏc nc ang phỏt trin cú th tip thu nhng tin b khoa hc-k thut ca th gii v khai thỏc ngun vn u t nc ngoi rỳt ngn thi gian xõy dng v phỏt trin t nc.(0.75im) -õy cng l thỏch thc vỡ phn ln cỏc nc ang phỏt trin u cú im xut phỏt thp v kinh t, trỡnh dõn trớ v cht lng ngun nhõn lc cũn nhiu hn ch; s cnh tranh quyt lit ca th trng th gii; vic s dng cú hiu qu cỏc ngun vn vay bờn ngoi; vic gỡn gi, bo v bn sc vn hoỏ dõn tc v s kt hp hi ho gia cỏc yu t truyn thng v hin i . Nu nm bt c thi c thỡ kinh t- xó hi ca t nc phỏt trin, nu khụng nm bt c thi c thỡ s b tt hu so vi cỏc dõn tc khỏc. Nu nm bt c thi c nhng khụng cú ng li chớnh sỏch ỳng n, phự hp thỡ s ỏnh mt bn sc vn hoỏ dõn tc. Vỡ vy mi dõn tc u cú nhng chớnh sỏch, ng li phự hp phỏt trin kinh t- xó hi ca t nc nhng vn gi c bn sc vn hoỏ dõn tc. Trong nhng nm qua, ng v Nh nc ó cú nhng chớnh sỏch, ng li phự hp, nh ú, t nc ta tng bc phỏt trin ho nhp dn vo i sng khu vc v th gii.(1.25 im) 3 Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian giao đề). A/ Lịch sử Việt Nam(13 điểm). Câu 1(2 điểm). điền những sự kiện chính về hoạt động của Nguyễn ái Quốc n- ớc ngoài trong những năm 1919- 1925 theo các niên biểu sau. Thời gian Hoạt động chính 1919 7-1920 12-1920 1921 6-1923 1924 cuối 1924 6-1925 10 [...]... chủ nghĩa đế quốc đế quốc Pháp nói riêng, hiểu đợc cách mạng tháng Mời Nga hớng về chủ nghĩa Mác-Lênin(0,5) - Tháng 6-1924, Nguyễn ái Quốc sang Liên Xô dự đại hội Quốc tế nông dân, đợc bầu vào Ban chấp hành Sau đó Ngời còn Liên Xô làm việc Quốc tế cộng sản, viết nhiều bài cho báo sự thực tạp chí th tín quốc tế Năm 1924, dự đại hội V Quốc tế cộng sản, trình bày vai trò sức mạnh to lớn... tích cực hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về trong nớc, chẩn bị chính trị, t tởng, tổ chức cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản Việt Nam(1) - Năm 1921, đợc sự giúp đỡ của Đảng cộng sản Pháp, Nguyễn ái Quốc một số ngời yêu nớc của các thuộc địa Pháp thành lập Hội liên hiềp các dân tộc thuộc địa (ở Pa ri) để đoàn kết các lực lợng cách mạng, chống chủ nghĩa thực dân, thông qua... của chủ nghĩa đế quốc đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng Nguyễn ái Quốc còn viết bài cho các báo nhân đạo, đời sống công nhânvà cuốn nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp Mặc dù bị nhà cầm quyền Pháp ngăn cấm, các sách báo trên đợc bí mật chuyển về Việt Nam(1) - Nhờ đọc những sách báo tiến bộ đó, nhân dân ta- trớc hết là trí thức tiểu t sản, những... kiến; giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (cơ bản)(0,5) - Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: đánh đuổi đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc (cơ bản); đánh đổ địa chủ phong kiến, thực hiện ngời cày ruộng(0,5) Câu 3(6 điểm).Vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, t tởng tổ chức cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản Việt Nam: - Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác- Lênin,... nông dân các nớc thuộc địa.Tháng 12- 1924, Ngời về Quảng Châu(Trung Quốc) trực tiếp chuẩn bị về chính trị, t tởng tổ chức cho việc thành lập chính Đảng vô sản Việt Nam(0,5) 12 ti sỏng kin kinh nghim Dng Vn Phỳ- nm hc: 2008-2009 - 6-1925 Ngời thành lập Hội VNCMTN Một đội ngũ cách mạng do Ngời đào tạo đã trởng thành đa về trong nớc hoạt động Những điều kiện để thành lập chính Đảng Mác-xít Việt... bức bóc lột(đế quốc Pháp, phong kiến, t sản), quan hệ gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống yêu nớc dân tộc; đặc biệt tiếp thu ảnh hởng cách mạng tháng Mời Nga, chủ nghĩa Mác-Lênin do đó sớm trở thành lực lợng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác trong cả nớc, nhanh chóng vơn lên lãnh đạo cách mạng nớc ta(1) - Xã hội 2 mâu thuẫn bản: giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giữa toàn thể... Cùng với sự phát triển đô thị Việt Nam đầu thế kỉ XX, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện? Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc nh thế nào? vì sao họ lại thái độ ấy? Câu 3(6điểm).Vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, t tởng tổ chức cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản Việt Nam? B/ Lịch sử thế giới(7 điểm) Câu 1(4... Mác-xít Việt Nam đã dần dần hình thành(1) B/ Lịch sử thế giới(7 điểm) Câu 1(4 điểm) Những thành tựu chủ yếu, ý nghĩa tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật: * Thành tựu(3): - Lĩnh vực khoa học bản bớc phát triển nhảy vọt đã ứng dụng vào kĩ thuật(0,5) - Phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới(ra đời máy tính điện tử, máy tự động hệ thống máy tự động) (0,5) - Tìm ra nguồn năng... yêu sách lên hội nghị véc-xai Đọc sơ thảo luận cơng Lê-nin về vấn đề dân tộc thuộc địa Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa Đi Liên Xô, dự hội nghị Quốc tế nông dân Dự đại hội V Quốc tế cộng sản Về Quảng Châu(Trung Quốc) Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Câu 2(5 điểm) Học sinh nêu đợc các ý sau: - Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác bóc lột + Cớp đoạt ruộng... sản mại bản gắn liền quyền lợi với đế quốc nên cấu kết với phong kiến. + T sản dân tộc khuynh hớng kinh doanh độc lập, tinh thần yêu nớc chống đế quc phong kiến nhng không kiên quyết, dễ thỏa hiệp khi đế quốc mạnh(0,75) - Tầng lớp tiểu t sản: Phát triển nhanh sau chiến tranh, bị t sản Pháp chèn ép; đời sống bấp bênh; bộ phận trí thức học sinh, sinh viên tinh thần hăng hái cách mạng, đây là . 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN, NÂNG CAO VÀ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG. cố gắng thật nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo; xin được trình bày sáng kiến: MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN, NÂNG CAO VÀ PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài dạng bài tập củng cố kiến thức cơ bản,nâng cao và phuơng pháp bồi dưỡng HSG Môn Lịch Sử ở trường THCS, Một vài dạng bài tập củng cố kiến thức cơ bản,nâng cao và phuơng pháp bồi dưỡng HSG Môn Lịch Sử ở trường THCS, Một vài dạng bài tập củng cố kiến thức cơ bản,nâng cao và phuơng pháp bồi dưỡng HSG Môn Lịch Sử ở trường THCS, ĐÁP ÁN I: Trắc nghiệm:

Từ khóa liên quan