bao cao tham luan nu CBGV voi cuoc van dong "moi thay co...tu sang tao

4 2,939 18
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Công Đoàn Gd lang chánh Cđ trờng th quang hiến Cộng hoà xã hội chủ nghĩaviệt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Báo cáo tham luận hội thảo nữ cán bộ giáo viên với cuộc vận động mỗi thầy, cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạO Hởng ứng cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo do Ban thờng vụ CĐGD Việt Nam và Bộ trởng Bộ GD&ĐT phát động. Thực hiện theo nội dung hớng dẫn Số90/HDLT- SGD&ĐT- CĐN của Sở GD&ĐT; Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hoá Dới sự chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục - Công đoàn giáo dục Lang Chánh. Nay Công đoàn trờng Tiểu học Quang Hiến báo cáo tham luận tổ chức cuộc vận động này nh sau: I/ Đặc điểm tình hình 1/Tình hình đội ngũ CBGV, CNV: - Tổng số Đoàn viên Công đoàn: 32đ/c - Đoàn viên nữ: 28 đ/c - Tổng số Đảng viên: 22 đ/c Trong đó: Nữ Đảng viên: 17 đ/c * Trình độ đào tạo: + Trung cấp: 19 đ/c. + Cao đẳng: 8 đ/c. Nữ: 5 đ/c. + Đại học: 5 đ/c. Nữ: 5 đ/c. + Đang theo học Đại học: 12 đ/c Nữ: 9 đ/c. 2/ Những thuận lợi và khó khăn: a. Thuận lợi Phần lớn Đoàn viên Công đoàn đều là nữ; sinh sống tập trung ở các khu dân c gần trờng, điều kiện gia đình tơng đối ổn định. Tập thể Công đoàn đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong chuyên môn cũng nh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ GV trẻ, độ tuổi trung bình trên 30 tuổi nên họ rất nhiệt tình, năng động, hăng hái, tận tuỵ với nghề. Dới sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ và Công đoàn ngàmh, Công đoàn trờng Tiểu học Quang Hiến đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức trong nhà trờng chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sấc các chơng trình hành động của Công đoàn đề ra, xây dựng Công đoàn thành một tập thể vững mạnh. b. Khó khăn: Hầu hết CBGN, CNV trong Công đoàn đều nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò, ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là tinh thần vợt khó. Nhng trong thực tế vẫn còn nhiều những khó khăn nh điều kiện phát triển kinh tế gia đình còn hạn chế, đồng lơng ít ỏi, áp lực công việc quá lớn. Tất cả còn đè nặng trên đôi vai của đa số chị em Đoàn viên Công đoàn, họ phải gánh hai vai việc nớc việc nhà chính vì vậy phần nào cũng có ảnh hởng đến việc tổ chức các hoạt động Công đoàn qua các đợt thi đua Công đoàn. II/ Nội dung tham luận 1/ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo đối với nữ CBGV Trên thực tế hiện nay, đất nớc ta đang đổi mới từng ngày và đạt đợc những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục Đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới giáo dục của đất n ớc chúng ta đã và đang thực hiện thành công việc thực hiện nội dung và chơng trình SGK mới, thực hiện cuộc vận động Hai không của Bộ trởng Bộ GD&ĐT, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh do Trung ơng Đảng phát động, cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo Hởng ứng các cuộc vận động này, mỗi CBGV CNV luôn cố gắng không ngừng học tập, tu dỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, danh dự của mỗi ngời giáo viên mà trong đó không thể kể đến tập thể nữ CBGV trong nhà trờng. Năm học 2008 2009 chúng ta tiếp tục hởng ứng cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo. Đây là cơ hội để mỗi ngời giáo viên tích cực học, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu vơn lên trong cuộc sống, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, lên án bạo lực gia đình, quyết tâm thực hiện bình đẳng giới, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, phát huy truyền thống Tôn s trọng đạo của dân tộc. Để từ đó mỗi thầy giáo, cô giáo xứng đáng là một tấm gơng sáng về đạo đức, về tinh thần tự học và lao động sáng tạo nhằm đáp ứng đợc yêu cầu thực tế trong sự nghiệp giáo dục hiện nay của đất nớc. 2/ Công tác tuyên truyền, vận động nữ CBGV trong việc thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo Công đoàn đã kết hợp với chính quyền thờng xuyên triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo tới từng CBGV CNV nói chung và nữ CBGV CNV nói riêng. Công đoàn đã làm tốt công tác vận động CBGV tham gia các Hội thảo về đổi mới phơng pháp giảng dạy, tích cực sử dụng CNTT trong các hoạt động, trong giảng dạy. Từ đó tuyên truyền đến từng nữ CBGV những tấm g- ơng về sự tận tuỵ với nghề nghiệp, say mê học tập và nghiên cứu, đúc rút SKKN, hết lòng vì học sinh, bám trờng, bám lớp, có tinh thần trách nhiệm cao trong cải tiến phơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lợng bài giảng, áp dụng các SKKN vào công tác, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc phân công . Công đoàn phối hợp với chuyên môn và các tổ chức trong đơn vị tuyên truyền đến toàn thể CBGV để họ hiểu đợc mục đích, yêu cầu của cuộc vận động nhằm nâng cao ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo trong đội ngũ nữ CBGV CNV. Tổ chức cho cán bộ GV trong toàn trờng học tập, quán triệt tinh thần cuộc vận động, thảo luận với các đoàn thể chính trị trong nhà trờng để xây dựng quy chế phối hợp cuộc vận động. 3/ Những khó khăn trong việc thực hiện cuộc vận động: Trong cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi ngời một tính nết, một suy nghĩ riêng. đâu đó vẫn còn tiềm ẩn trong suy nghĩ nông cạn của một số các đồng chí giáo viên nên họ đã lầm lỡ trong công việc tham gia: rợu chè, cờ bạc, . phát ngôn thiếu văn hoá. Mặt khác do năng lực chuyên môn có hạn hoặc cha tích cực tự học nên vẫn còn một số giáo viên có t tởng ỷ lại, cha nỗ lực trong việc tự học, cha sáng tạo, linh hoạt trong việc đổi mới phơng pháp dạy học và trong việc thực hiện các nhiệm vụ đợc giao. Chính vì vậy phần nào có ảnh hởng hạn chế đến việc thực hiện cuộc vận động. Nhận thức của một số chị em về cuộc vận động cha thực sự đầy đủ do đó họ cha thực sự cố gắng trong việc phấn đấu trở thành tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo. Song không vì thế mà chúng ta nản chí mà chúng ta sẽ đi lên bằng đôi chân chủ động, tự tin và chín chắn vơn lên trong cuộc sống và sự nghiệp. 4/ Một số giải pháp thực hiện cuộc vận động: - Cần triển khai cuộc vận động đến từng CBGV, tuyên truyền cho CBGV hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. - Khơi dậy và phát huy sức mạnh của đội ngũ nữ CBGV, tích cực góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g ơng đạo đức, tự học và sáng tạo. - Từng bớc khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dõngđộng viên nữ CBGV tích cực trong công tác tự học, tự bồi dỡng. - Quan tâm tìm hiểu tâm t, nguyện vọng của nữ CBGV để từ đó kịp thời giúp đỡ họ, ngăn chặn những việc xấu sảy ra. - Nêu cao phẩm chất, danh dự nhà giáo. - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trờng tổ chức các buổi nói chuyện về những tấm gơng sáng về đạo đức của nhà giáo. - Ban Nữ công, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thờng xuyên quan tâm, triển khai thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động, tổ cức các hoạt động phù hợp và thật sự có ý nghĩa để xây dựng đội ngũ nữ nhà giáo trở thành tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo. Quang Hiến, Ngày 6 tháng 3 năm 2009 T/M BCH CT Võ Hà Thanh . đức, tự học và sáng tạo tới từng CBGV CNV nói chung và nữ CBGV CNV nói riêng. Công đoàn đã làm tốt công tác vận động CBGV tham gia các Hội thảo về đổi mới. vị tuyên truyền đến toàn thể CBGV để họ hiểu đợc mục đích, yêu cầu của cuộc vận động nhằm nâng cao ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo trong đội ngũ nữ CBGV
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao tham luan nu CBGV voi cuoc van dong "moi thay co...tu sang tao, bao cao tham luan nu CBGV voi cuoc van dong "moi thay co...tu sang tao, bao cao tham luan nu CBGV voi cuoc van dong "moi thay co...tu sang tao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn