Tiet 64 Mua xuan cua toi

25 1,145 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

1 Chóc c¸c em Chóc c¸c em häc tËp thËt tèt häc tËp thËt tèt 2 Kiểm tra bài cũ Trong cảm nhận của tác giả Minh Hương, Sài Gòn có những nét gì riêng, dễ gây ấn tượng? Qua đó bộc lộ tình cảm của tác giả dành cho Sài Gòn như thế nào? - Thành phố Sài Gòn với rất nhiều nét đặc sắc riêng, dễ gây ấn - Thành phố Sài Gòn với rất nhiều nét đặc sắc riêng, dễ gây ấn tượng: Thiên nhiên, khí hậu mang nét đặc trưng của xứ nhiệt đới, tượng: Thiên nhiên, khí hậu mang nét đặc trưng của xứ nhiệt đới, thay đổi đột ngột nhanh chóng; Không khí và nhịp điệu cuộc sống đa thay đổi đột ngột nhanh chóng; Không khí và nhịp điệu cuộc sống đa dạng trong những thời khắc khác nhau; Phong cách con người Sài dạng trong những thời khắc khác nhau; Phong cách con người Sài Gòn tự nhiên, chân thành, bộc trực, mạnh bạo mà vẫn ý nhị; Sài Gòn Gòn tự nhiên, chân thành, bộc trực, mạnh bạo mà vẫn ý nhị; Sài Gòn là nơi đất lành dù ít chim chóc; Cư dân Sài Gòn là sự hội tụ của ngư là nơi đất lành dù ít chim chóc; Cư dân Sài Gòn là sự hội tụ của ngư ời bốn phương đã hoà hợp và không phân biệt nguồn gốc. ời bốn phương đã hoà hợp và không phân biệt nguồn gốc. - Minh Hương yêu Sài Gòn đến nồng nhiệt, thiết tha, đến độ hết - Minh Hương yêu Sài Gòn đến nồng nhiệt, thiết tha, đến độ hết lòng và mong muốn được đóng góp sức mình cho Sài Gòn. lòng và mong muốn được đóng góp sức mình cho Sài Gòn. 3 Ngữ văn- Tiết 61: Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọcvà tìm hiểu chung. 1. 1. Tác giả,tác phẩm Tác giả,tác phẩm -Tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng xuất thân -Tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng xuất thân trong một gia đình làm nghề xuất bản và mở trong một gia đình làm nghề xuất bản và mở hiệu sách. Ông là cây bút viết văn, làm báo hiệu sách. Ông là cây bút viết văn, làm báo có tiếng trước năm 1945. Sau đó, ông vào có tiếng trước năm 1945. Sau đó, ông vào Sài Gòn làm báo, viết văn và hoạt động cách Sài Gòn làm báo, viết văn và hoạt động cách mạng. Ông mất tại Sài Gòn năm 1984. mạng. Ông mất tại Sài Gòn năm 1984. a. a. Tác giả. Tác giả. Trình bày những hiểu biết của em về Trình bày những hiểu biết của em về tác giả Vũ Bằng? tác giả Vũ Bằng? Là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí và là một nhà Là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí và là một nhà báo già dặn. báo già dặn. 4 5 Ngữ văn- Tiết 61: Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọcvà tìm hiểu chung. 1. 1. Tác giả,tác phẩm Tác giả,tác phẩm a. a. Tác giả. Tác giả. - Là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí và là một nhà - Là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, tuỳ bút, bút kí và là một nhà báo già dặn. báo già dặn. b. b. Tác phẩm Tác phẩm : : Hãy nêu xuất xứ của văn bản: Mùa xuân của tôi? - Là đoạn đầu của thiên tuỳ bút Tháng giêng mơ Là đoạn đầu của thiên tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọttrích tập tuỳ bút- bút kí về trăng non rét ngọttrích tập tuỳ bút- bút kí Thương nhớ mười hai. Tên văn bản do người Thương nhớ mười hai. Tên văn bản do người biên soạn sách đặt. biên soạn sách đặt. Em biết gì về tập tuỳ bút Thương nhớ mười hai? 6 - Là tác phẩm xuất sắc nhất trong văn nghiệp Là tác phẩm xuất sắc nhất trong văn nghiệp của Vũ Bằng. Ông viết tác phẩm này khi sống của Vũ Bằng. Ông viết tác phẩm này khi sống ở Sài Gòn trong hoàn cảnh đất nước bị chia ở Sài Gòn trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt và chiến tranh. Nhà văn gửi vào trang sách cắt và chiến tranh. Nhà văn gửi vào trang sách những nỗi niềm thương nhớ da diết quê hư những nỗi niềm thương nhớ da diết quê hư ơng, gia đình và lòng mong mỏi đất nước hoà ơng, gia đình và lòng mong mỏi đất nước hoà bình, thống nhất. Điều đó được thể hiện cụ bình, thống nhất. Điều đó được thể hiện cụ thể qua nỗi nhớ mọi cảnh sắc, phong vị của thể qua nỗi nhớ mọi cảnh sắc, phong vị của thiên nhiên, phố xá và cuộc sống hàng ngày thiên nhiên, phố xá và cuộc sống hàng ngày của Hà Nội. của Hà Nội. - Ngoài phần Tự ngôn ở đầu sách, tập tuỳ bút có 12 bài theo từng - Ngoài phần Tự ngôn ở đầu sách, tập tuỳ bút có 12 bài theo từng tháng trong năm. Với mỗi tháng, tác giả lại tìm được nét riêng trong tháng trong năm. Với mỗi tháng, tác giả lại tìm được nét riêng trong cảnh sắc sinh hoạt, phong tục hay món ăn đặc trưng cho thời điểm cảnh sắc sinh hoạt, phong tục hay món ăn đặc trưng cho thời điểm ấy.Tất cả đều toát lên vẻ đẹp riêng biệt và bản sắc văn hoá tinh tế, độc ấy.Tất cả đều toát lên vẻ đẹp riêng biệt và bản sắc văn hoá tinh tế, độc đáo của một vùng đát nước và cũng là của cả dân tộc. Tác giả mở đầu đáo của một vùng đát nước và cũng là của cả dân tộc. Tác giả mở đầu tập sách bằng nỗi nhớ: Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt giữa tập sách bằng nỗi nhớ: Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt giữa trời đất Sài Gòn nắng nóng, mưa rào. trời đất Sài Gòn nắng nóng, mưa rào. 7 Ngữ văn - Tiết 61: Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọcvà tìm hiểu chung. 1. 1. Tác giả,tác phẩm Tác giả,tác phẩm 2. 2. Đọc Đọc : : Yêu cầu đọc: giọng đọc chậm, sâu lắng,tha thiết, nhiệt thành. Chú ý Yêu cầu đọc: giọng đọc chậm, sâu lắng,tha thiết, nhiệt thành. Chú ý giọng đọc phù hợp với các câu cảm giọng đọc phù hợp với các câu cảm Em hãy giải thích nghĩa của các từ: ra ràng, hoá vàng? 8 Ngữ văn - Tiết 61: Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọcvà tìm hiểu chung. 1. 1. Tác giả,tác phẩm Tác giả,tác phẩm 2. 2. Đọc Đọc : : 3. 3. Thể loại Thể loại : : Văn bản Mùa xuân của tôi thuộc thể loại gì? Sử dụng phương thức biểu đạt nào? - Thể loại: tuỳ bút mang tính chất hồi kí Thể loại: tuỳ bút mang tính chất hồi kí - Phương thức biểu đạt: phương thức biểu cảm. Phương thức biểu đạt: phương thức biểu cảm. 4. 4. Chia đoạn Chia đoạn : : Nêu đại ý của bài văn? có thể chia văn bản thành mấy phần? Giới hạn và nội dung các phần? - Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân. - Cảnh sắc, không khí chung của mùa xuân Hà Nội đất Bắc. - Cảnh sắc, không khí của rằm tháng giêng. Bài tuỳ bút tái hiện cảnh sắc TN và không khí MX vào tháng giêng ở HN và miền Bắc qua nỗi nhớ thương của một người xa quê - Từ đầu->mê luyến MX Từ đầu->mê luyến MX - Tiếp ->mở hội liên hoan Tiếp ->mở hội liên hoan - Phần còn lại Phần còn lại 9 Ngữ văn- Tiết 64 Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọc và tìm hiểu chung II. Phân tích. 1. Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân. 1. Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân. Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến , không có gì lạ hết. tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến , không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân. mê luyến mùa xuân. Cách bình luận Cách bình luận : : Tự nhiên như thế ; không có gì lạ hết Tự nhiên như thế ; không có gì lạ hết - Để khẳng - Để khẳng định tình yêu MX là t/c sẵn có và hết sức thông thường ở con người . định tình yêu MX là t/c sẵn có và hết sức thông thường ở con người . Những chi tiết nào diễn tả với chúng ta về t/c của con người với mùa xuân? Đoạn văn này có gì đặc sắc về mặt nghệ thuật? 10 Sử dụng nhiều dấu phẩy, dấu chấm phẩy: tạo nhịp điệu thiết tha, nhẹ Sử dụng nhiều dấu phẩy, dấu chấm phẩy: tạo nhịp điệu thiết tha, nhẹ nhàng, trầm bổng. nhàng, trầm bổng. Dùng các câu giả định: ai bảo được ai cấm được nhấn mạnh tình Dùng các câu giả định: ai bảo được ai cấm được nhấn mạnh tình cảm của con người dành cho mùa xuân là tình cảm thuộc về nhu cầu cảm của con người dành cho mùa xuân là tình cảm thuộc về nhu cầu của tâm hồn của tâm hồn Sử dụng nhiều cặp đối sánh liên tiếp: non- nước, bướm- hoa, trai- Sử dụng nhiều cặp đối sánh liên tiếp: non- nước, bướm- hoa, trai- gái, mẹ- con, cô gái còn son- chồng Nhằm khẳng định tình cảm của gái, mẹ- con, cô gái còn son- chồng Nhằm khẳng định tình cảm của con người với mùa xuân là một quy luật như các mối quan hệ tự con người với mùa xuân là một quy luật như các mối quan hệ tự nhiên khác không thể khác, không thể cấm đoán. Chừng nào còn đất nhiên khác không thể khác, không thể cấm đoán. Chừng nào còn đất trời vũ trụ, còn cuộc sống của con người thì con người còn mê luyến trời vũ trụ, còn cuộc sống của con người thì con người còn mê luyến mùa xuân. mùa xuân. Ta có thể khái quát được gì về tình cảm của con người đối với mùa xuân qua những chi tiết trên? [...]...Ngữ văn -Tiết Mùa xuân của tôi 64: và tìm hiểu chung I Đọc (Vũ Bằng) II Phân tích 1 Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân - Là một quy luật, một tình cảm sẵn có và thông thường ở mỗi con người 2 Cảnh sắc, không khí mùa xuân... nhất mùa xuân không phải vì thế Tác giả một lần nữa khẳng định tình yêu của mình với mùa xuân là một tình yêu đặc biệt, nó khác với tình yêu các sự vật bình thường khác 11 Ngữ văn- Tiết Mùa xuân của tôi 64 I Đọc và tìm hiểu chung (Vũ Bằng) II Phân tích 1 Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân 2 Cảnh sắc, không khí mùa xuân đất Bắc Chi tiết nào xét gì văn bản gợi tả hình ảnh Em cónhận của em... nở, bướm ra ràng mở hội liên hoan - h/a, chi tiết rất đặc trưng cho cảnh sắc và không khí MX đất Bắc 12 - Tg cảm nhận bằng các giác quan: thính giác, thị giác, xúc giác Ngữ văn- Tiết Mùa xuân của tôi 64 I Đọc và tìm hiểu chung (Vũ Bằng) II Phân tích 1 Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân 2 Cảnh sắc, không khí mùa xuân đất Bắc - Cảnh sắc thiên nhiên vừa có cái lạnh của mùa đông còn vương... tha phản ánh cảm xúc mãnh liệt của tâm hồn, góp phần quan trọng tạo nên sức truyền cảm của đoạn văn Em cảm nhận được điều kì diệu nào của mùa xuân qua đoạn văn trên? 15 Ngữ văn- Tiết Mùa xuân của tôi 64 I Đọc và tìm hiểu chung (Vũ Bằng) II Phân tích 1 Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân 2 Cảnh sắc, không khí mùa xuân đất Bắc - Cảnh sắc thiên nhiên vừa có cái lạnh của mùa đông còn vương... gia đình đầm ấm và tình cảm anh em yêu thương, thắm thiết - Mùa xuân khơi dậy sinh lực cho thiên nhiên và con người Sức sống của con người và muôn loài trỗi dậy mạnh mẽ 16 Ngữ văn- Tiết Mùa xuân của tôi 64 Những h/a thiên nhiênchung tả vẻ đẹp riêng của cảnh sắc và không I Đọc và tìm hiểu nào gợi (Vũ Bằng) Em có nhận xét gì về cách miêu tả, quan sát của tác giả trong đoạn Cảm nhận của em về thiên nhiên... không khí, bầu trời, mặt đất, cỏ cây trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Biện pháp so sánh đem lại hiệu quả NT lớn cho việc miêu tả cụ thể, sâu sắc và rõ nét sự vật 17 Ngữ văn- Tiết Mùa xuân của tôi 64 I Đọc và tìm hiểu chung (Vũ Bằng) Cuộc sống đời thường của con người trong thời gian này được diễn II Phân tích tả ra sao? 1 Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân 2 Cảnh sắc, không khí mùa... bữa cơm giản dị.cánh vải màn điều đã hạ xuống các trò vui ngày tết cũng tạm thời dần kết thúc Em cảm nhận như thế nào về cuộc sống của con người từ sau rằm tháng riêng? 18 Ngữ văn- Tiết Mùa xuân của tôi 64 I Đọc và tìm hiểu chung (Vũ Bằng) II Phân tích 1 Quy luật tình cảm của con người đối với mùa xuân 2 Cảnh sắc, không khí mùa xuân đất Bắc 3 Cảnh sắc riêng của đất trời MX từ sau rằm tháng giêng ở miền . hoan Tiếp ->mở hội liên hoan - Phần còn lại Phần còn lại 9 Ngữ văn- Tiết 64 Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọc và tìm hiểu chung II. Phân tích. 1. Quy. cảm của con người đối với mùa xuân qua những chi tiết trên? 11 Ngữ văn -Tiết 64: Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) I. Đọc và tìm hiểu chung II. Phân tích. 1. Quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 64 Mua xuan cua toi, Tiet 64 Mua xuan cua toi, Tiet 64 Mua xuan cua toi, Đọcvà tìm hiểu chung Đọcvà tìm hiểu chung, Đọcvà tìm hiểu chung Đọcvà tìm hiểu chung Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích., Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích. Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích., Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích. Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích, Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích., Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích. Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích., Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích. Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích Tổng kết- ghi nhớ Tổng kết- ghi nhớ Đọc và tìm hiểu chung I Phân tích