Tiet 116 Mïa xuan nho nho thi GV gioi

19 342 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

Gi¸o viªn d¹y: Hµ ThÞ Mai 1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm: - Là nhà thơ tiêu biểu của văn học cách mạng miền Nam. I. Đọc và Tìm hiểu chung: * Tác phẩm: - Bài thơ được viết tháng 11 - 1980, lúc ông đang nằm trên giường bệnh. . Tôi luôn có cái ám ảnh của một người đau bệnh hiểm nghèo, rằng không biết mình sẽ nằm xuống vào lúc nào, nằm xuống để rồi không dậy đư ợc nữa. Lúc đó để lại bao nhiêu chuyện dở dang, trong đó có những tác phẩm . Khi có điều kiện, người cảm th y thoải mái đôi chút là tôi liền ngồi ấ vào bàn. Tôi tự nhủ: Phải sống những ngày tháng cuối có ích để khi m t ấ đi mình vẫn có thể làm việc đến giờ chót * Tác giả: Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - Nhà thơ Thanh Hải 1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm : * Tác giả: - Nhà thơ tiêu biểu của văn học cách mạng Việt Nam. I. Đọc và Tìm hiểu chung: * Tác phẩm: - Bài thơ được viết tháng 11 - 1980, lúc ông đang nằm trên giường bệnh 2. Đọc: Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - Mọc giữa dòng sông xanh Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng. Tôi đưa tay tôi hứng. Mùa xuân người cầm súng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như hối hả Tất cả như xôn xao . Tất cả như xôn xao . Đất nước bốn ngàn năm Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước. Cứ đi lên phía trước. Ta làm con chim hót Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến. Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân ta xin hát Mùa xuân ta xin hát Khúc Nam ai, Nam bình Khúc Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm Nước non ngàn dặm mình mình Nước non ngàn dặm tình Nước non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế. Nhịp phách tiền đất Huế. Mùa xuân nho nhỏ Mùa xuân nho nhỏ 1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm : * Tác giả: - Nhà thơ tiêu biểu của văn học cách mạng Việt Nam. Tác phẩm - Bài thơ được viết tháng 11 - 1980, lúc ông đang nằm trên giường bệnh I. Đọc và Tìm hiểu chung: 2. Đọc: Bốn phần: *Khổ 1: Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên. *Khổ 2, 3: Cảm xúc về mùa xuân của đất nước. *Khổ 4, 5: Suy nghĩ và ước nguyện của tác giả trước mùa xuân đất nước. *Khổ 6: Lời ca ngợi quê hương, đất nước qua điệu dân ca xứ Huế. 3. Thể thơ và bố cục: Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - * Thể thơ: * Bố cục: Ngũ ngôn Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - 1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm : I. Đọc và Tìm hiểu chung: 2. Đọc: 3. Thể thơ và bố cục: II. Phân tích: 1.Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời: Mọc giữa dòng sông xanh Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng. Tôi đưa tay tôi hứng. ơ ơ i i chi chi ở những câu thơ này, trong cảm nhận của nhà thơ về tiếng hót của con chim chiền chiện có sự chuyển đổi cảm giác . dòng sông xanh dòng sông xanh bông hoa tím biếc bông hoa tím biếc con chim chiền chiện con chim chiền chiện Hót Hót Mọc Mọc 1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm : I. Đọc và Tìm hiểu chung: 2. Đọc: 3. Thể thơ và bố cục: II. Phân tích: 1. Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời: Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - - Say sưa, ngây ngất trước cảnh thiên nhiên mùa xuân khoáng đạt, tươi thắm, rộn rã. 2. Cảm xúc về mùa xuân của đất nước: Mùa xuân người cầm súng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy trên lưng Lộc giắt đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tất cả như hối hả Tất cả như xôn xao . Tất cả như xôn xao . Đất nước bốn ngàn năm Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước. Cứ đi lên phía trước. [...]... cuộc đời chung, cho đất nư ớc - Thanh Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc và Tìm hiểu chung 1 Giới thi u tác giả, tác phẩm: 2 Đọc: 3 Th thơ và bố cục: II Phân tích văn bản 1 Cảm xúc trước mùa xuân của thi n nhiên, đất trời: - Say sưa, ngây ngất trước cảnh thi n nhiên mùa xuân khoáng đạt, tươi thắm, rộn rã... bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc và Tìm hiểu chung 1 Giới thi u tác giả, tác phẩm: 2 Đọc: 3 Thể thơ và bố cục: II Phân tích văn bản 1 Cảm xúc trước mùa xuân của thi n nhiên, đất trời: - Say sưa, ngây ngất trước cảnh thi n nhiên mùa xuân khoáng đạt, tươi thắm, rộn rã 2 Cảm xúc về mùa xuân của đất nước: - Khẩn... phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc và Tìm hiểu chung 1 Giới thi u tác giả, tác phẩm: 2 Đọc: 3 Thể thơ và bố cục: II Phân tích văn bản 1 Cảm xúc trước mùa xuân của thi n nhiên, đất trời: - Say sưa, ngây ngất trước cảnh thi n nhiên mùa xuân khoáng đạt, tươi thắm, rộn rã 2 Cảm xúc về mùa xuân của đất nước: - Khẩn...Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh I Đọc và Tìm hiểu chung 1 Giới thi u tác giả, tác phẩm : 2 Đọc: 3 Thể thơ và bố cục: II Phân tích: 1 Cảm xúc trước mùa xuân của thi n nhiên, đất trời: - Say sưa, ngây ngất trước cảnh thi n nhiên mùa xuân khoáng đạt, tươi thắm, rộn rã 2 Cảm xúc về mùa xuân của đất nước: - Khẩn... thatiếng có bình với ai, thi t, gần gũiđiệu Nam nhạc trong sáng, Nước non ngàn ảnh đẹp, giản dân ca; nhiều hình dặm mình dị, gợi cảm; ngàn dặm và ẩn Nước non những so sánhtình dụ sáng tạo Nhịp phách tiền đất Huế - Bài thơ là tiếng lòng tha thíết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa... nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc Iv Luyện tập: Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Về nhà Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Học thuộc bài thơ, nắm được nội dung và nghệ thuật của bài Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một khổ thơ em thích nhất Soạn bài: Viếng lăng Bác Tiết học kết thúc Chúc . Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - * Thể thơ: * Bố cục: Ngũ ngôn Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải - 1.Giới thi u tác. xuân của thi n nhiên, đất trời: 1. Giới thi u tác giả, tác phẩm : - Khẩn trương, sôi động, hứa hẹn nhiều tốt đẹp. Ngữ Văn Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 116 Mïa xuan nho nho thi GV gioi, Tiet 116 Mïa xuan nho nho thi GV gioi, Tiet 116 Mïa xuan nho nho thi GV gioi, Đọc: Thể thơ và bố cục: Cảm xúc về mùa xuân của đất nước: I. Đọc và Tìm hiểu chung Giới thiệu tác giả, tác phẩm: I. Đọc và Tìm hiểu chung Tâm niệm của nhà thơ: 2. Cảm xúc về mùa xuân của đất nước: Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời: Giới thi