Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

54 189 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:30

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ MAI ANH Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ MAI ANH Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Lớp: K45 - CNTY - N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, em hoàn thành khố luận tốt nghiệp Để hồn thành khoá luận này, em nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi Thú y, trại chăn nuôi lợn Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt q trình thực tập Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn ThS Phạm Thị Trang trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trại nái Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Hoàng Thị Mai Anh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 30 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2015 năm 2016 31 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 32 Bảng 4.3 Kết thực số thao tác phẫu thuật đàn lợn 33 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 35 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại 36 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh đàn lợn 37 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 38 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỤC LỤC iii Phần 1:MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 20 Phần 3:ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng nghiên cứu 28 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 28 3.3 Nội dung thực 28 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 28 3.4.1 Các tiêu theo dõi 28 3.4.2 Phương pháp theo dõi 28 iv 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần 4:KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 31 4.2 Kết thực đề tài 32 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 32 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 34 4.2.3 Kết thực chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn ni trại 36 Phần 5:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn ni lợnvị trí quan trọng ngành chăn ni gia súc nước giới nước ta, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ… cho ngànhcông nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn nuôi lợn nái lợn giai đoạn theo mẹ áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh sở để tạo giống tốt giúp nâng cao sức sống đàn Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp đặc biệt đàn lợn theo mẹ nhiều trang trại với quylớn Tình hình dịch bệnh diễn phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, chúng em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại chăn ni ơng Nguyễn Xuân Dũng xây dựng năm 2014, trang trại gia công Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 2000 lợn bố mẹ Trang trại xây dựng địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Nội đồi thuộc thơn Hương Canh với diện tích gần Xã Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2.882,43 Cách trung tâm huyện Ba 35 km, cách trung tâm thành phố Nội 82 km Xã có địa bàn giáp gianh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ), có trục đường giao thông Sơn Tây - Chẹ - Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hồ Bình qua Điều kiện địa lý xã thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trại 2.1.2 Điều kiện khí hậu Huyện Ba nằm khu vực đồng sơng Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,4oC Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,7oC; nhiệt độ tối cao lên tới 42oC Ở độ cao 400 m nhiệt độ trung bình năm 20,6oC Từ độ cao 1000 m trở lên nhiệt độ 16oC Nhiệt độ thấp tuyệt đối xuống 0,2oC Nhiệt độ cao tuyệt đối 33,1oC Lượng mưa trung bình năm 2.500 mm, phân bố không năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Độ ẩm khơng khí 86,1% Vùng thấp thường khô hanh vào tháng 12, tháng Từ độ cao 400 m trở lên khơng có mùa khơ Mùa đơng có gió Bắc với tần suất >40% Mùa Hạ có gió Đơng Nam với tần suất 25% hướng Tây Nam Với điều kiện khí hậu vậy, tương đối thuận lợi cho nghành chăn nuôi phát triển 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại Trại gồm có 20 người, có: + quản lý + kỹ sư cơng ty + tổ trưởng (1 chuồng mang thai, chuồng đẻ) + bảo vệ + 14 công nhân + cấp dưỡng 2.1.4 Cơ sở vật chất trại Trại xây dựng nên sở vật chất sở hạ tầng quan tâm trọng - Về sở vật chất: + Có đầy đủ thiết bị, máy móc để phục vụ cho cơng nhân sinh viên sinh hoạt hàng ngày như: máy giặt, tắm nóng lạnh, tivi, tủ lạnh, quạt, + Những vật dụng cá nhân : kem đánh răng, xà phòng tắm, dầu gội đầu trại chuẩn bị + Trại đầu tư mua bàn chơi bi a, cầu lơng để cơng nhân giải trí sau làm việc + Cơ sở vật chất chuồng trại chăn nuôi trại trọng đầu tư với đầy đủ trang thiết bị cần thiết - Trong chuồng có cũi sắt (đối với chuồng lợn có chửa) giường nằm (đối với chuồng đẻ) lắp đặt theo dãy - Có hệ thống quạt gió, dàn mát, điện sáng, vòi uống nước cho lợn tự động - Có hệ thống đèn điện sưởi ấm cho lợn vào mùa đông ... ni trại Trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi. .. dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, chúng em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội”... chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại Nguyễn Xuân Dũng Ba Vì Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan