Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

17 101 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:20

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 2A MÔN: ĐẠO ĐỨC ( TUẦN 21-TIẾT 21) BÀI: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ GV: PHẠM THỊ THANH Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Kiểm tra cũ: Câu2:1:Giờ Khira nhặt rơiđược em cmột ần ph ải làm gì? hồ Vì Câu chơi, emcủa nhặt đồng emem lại làm đẹp, làm vậy? với đồng hồ đó? Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: •TÌNH HUỐNG: - Trong giáo giảng mà bạn ngồi kế bên nói chuyện mãi, em nói với bạn đó? Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình Trong học vẽ, Nam muốn mượn bút chì bạn Quan tranh choNam biết nội dung tranh vẽ gì? Tâm Emsát đốnvàxem nói với Tâm? Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Muốn mượn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Nam tơn trọng bạn có lòng tự trọng Thứ ba ngày 22 tháng năm 2013 Đạo đức: VBT/ 32- 33 Hoạt động 2: Đánh giá hành vi Các bạn tranh làm gì? Em có đồng tình với việc làm bạn khơng? Vì sao? Thảo luận nhóm Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Sai Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Đúng Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Đúng Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức: Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ) Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Đạo đức: • Qua em học điều gì? • Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể điều gì? • Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày • Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp thể tự trọng tôn trọng người khác Thứ ba ngày 22 tháng năm 2013 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Đạo đức Dặn dò * Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp * Tìm hiểu bài, tuần sau học tiếp tiết ... ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ... yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết Chỉ cần nói lời u cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị. .. đức: • Qua em học điều gì? • Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể điều gì? • Biết sử dụng lời u cầu, đề nghị lịch giao tiếp ngày • Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể tự trọng tôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan