Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

10 102 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:19

GIÁO VIÊN:VŨ THỊ THÚY VINH Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Kiểm tra cũ Hãy chọn hộp trả lời câu hỏi hộp - Biết nói1lời 2lịch thể - Khi muốn yêuyêu cầucầu, hayđề đềnghị nghị người khác điều việc gì? ta cần nói nào? ĐÚN G RỒI ! ĐÚN G RỒI ! Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Bài 10 Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Liên hệ thực tế: Em biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch muốn nhờ người khác giúp đỡ Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Tình Đóng vai: a, Em muốn bố mẹ đưa chơi vào ngày chủ nhật b, Em muốn hỏi thăm công an đường đến nhà người quen c) Em muốn nhờ em bé lấy hộ bút Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Các nhóm đóng vai: Tình a, b, Em muốn bố mẹbé đưa đihộ chơi vào ngày muốn hỏi em thăm công an c) Em Em muốn nhờ lấy bút chủ nhật đến nhà người quen đường ĐÚNG RỒI ! ĐÚNG RỒI ! Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Kết luận: đến đỡ giúp KhiKhi cần cần đến giúp dù đỡ, nhỏ dù củanhỏ người kháckhác, ta cầnem nói cần lời thếnói nào? người có lời hành động, cử phù hợp Văn minh lịch - Mời bạn đứng lên - Mời bạn ngồi xuống - Mời bạn giơ tay phải - Các bạn đứng lên - Các bạn ngồi xuống … Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Hằng ngày giao tiếp biết nói lời yêu cầu, Kết luận đề nghị phù hợp thể ? Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp ngày tự trọng tôn trọng người khác Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao ... ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Hằng ngày giao tiếp biết nói lời yêu cầu, Kết luận đề nghị phù hợp thể ? Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp giao tiếp ngày... 10 Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) Liên hệ thực tế: Em biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch muốn nhờ người khác giúp đỡ Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Biết nói lời u cầu, đề nghị. .. trả lời câu hỏi hộp - Biết nói1 lời 2lịch thể - Khi muốn yêuyêu cầucầu, hayđề đ nghị nghị người khác điều việc gì? ta cần nói nào? ĐÚN G RỒI ! ĐÚN G RỒI ! Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2016 Đạo đức Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan