Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

15 134 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANH SƠN Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Tình 1: Hoa Tâm ngồi cạnh Hoa bị hỏng bút nên hỏi mượn Tâm, ngồi bên cạnh: - Tâm ơi, cậu bút khơng? Cho tớ mượn với Tình 2: Lâm thích hát Vì lớp lập thành đội văn nghệ, em liền đề nghị với cô giáo: - Thưa cô, em muốn tham gia vào đội văn nghệ lớp Tình 3:Tú bị ốm phải nghỉ học Em nhờ bạn Tùng đưa giấy xin phép đến cho cô giáo: + Tùng ơi, cậu làm ơn chuyển hộ tớ giấy xin phép đến cô giáo + Ừ, bạn yên tâm, tớ chuyển hộ + Cảm ơn cậu! Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Thảo luận nhóm Em ghi vào tranh chữ Đ việc làm tranh đúng, chữ S việc làm tranh sai giải thích sao? Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Sai Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Đúng Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Đúng 3 Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) a Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khơng cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng e Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Hoạt động cá nhân (Giơ thẻ xanh - đỏ - vàng) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Dặn dò TẠM BIỆT CHÚC CÁC THẦY CƠ GIÁO SỨC KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ... Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) a Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị. .. ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân không cần thiết Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ... đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Sai Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Tiết 1) Đúng Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Đạo đức: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị