Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

20 118 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:18

Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Kiểm tra cũ: Câu 1: Khi nhặt rơi em cần phải làm gì? Vì em lại làm vậy? Trả lời: Khi nhặt rơi, em cần tìm cách trả lại cho người Vì làm mang lại niềm vui cho họ cho Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Kiểm tra cũ: Câu 2: Khi thấy bạn nhặt rơi không chịu trả lại cho người mất, em làm gì? Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt rơi mà không trả lại cho người mất, em khuyên bạn tìm cách trả lại cho người mất, khơng nên tham rơi Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức * TÌNH HUỐNG: Khi em nhờ bạn nhặt hộ em bút bị rơi, em nói với bạn? Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình Quan sát tranh, thảovẽ, luận nhóm đơi mượn nội dung Trong học Nam muốn búttranh chì vẽ Tâm gì? Em đốn xem Nam nói với Tâm? bạn Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Nam nói với Tâm: - Cậu cho mượn bút chì khơng? - Tâm ơi, cho mượn bút chì! - Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong tớ trả ngay! - Cậu cho tớ mượn bút chì với! Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Muốn mượn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Nam tơn trọng bạn có lòng tự trọng Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Hoạt động 2: Đánh giá hành vi sai Các bạn tranh làm gì? Em có đồng tình với việc làm bạn khơng? Vì sao? Thảo luận nhóm Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Sai Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Đúng Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Đúng Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh, muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị lịch Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Hãy đánh dấu + vào ô trước ý kiến mà em tán thành a) Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch thời gian, không cần thiết b) Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với bạn bè, người thân khách sáo c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch cần nhờ việc quan trọng đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác Trò chơi bày tỏ thái độ (Giơ thẻ xanh đỏ) a Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch thời gian, khơng cần thiết b Nói lời u cầu, đề nghị lịch với bạn bè, người thân khách sáo c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng đ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức • Qua em học điều gì? • Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể điều gì? Thứ ba ngày 14 tháng năm 2014 Đạo đức Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao Điểm 10 Điểm 10 Điểm 10 Em đề nghị giúp đỡ chưa? Lúc em núi th no? im 10 Khi nói lời yêu cầu, đề nghị lch s phải có thái độ nh nµo? Khi u cầu, đề nghị ai, cần nói nào? Dặn dò * Về nhà sử dụng lời yêu cầu, đề nghị lịch phù hợp giao tiếp * Tiếp tục tìm hiểu chuẩn bị cho tuần sau học tiết ... Nói lời u cầu, đề nghị lịch với bạn bè, người thân khách sáo c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng đ Biết nói lời. .. nói lời yêu cầu, đề nghị lịch cần nhờ việc quan trọng đ) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác Trò chơi bày tỏ thái độ (Giơ thẻ xanh đỏ) a Nói lời yêu cầu, đề nghị. .. lời yêu cầu, đề nghị lịch thời gian, không cần thiết b) Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với bạn bè, người thân khách sáo c) Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi d) Chỉ cần nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan