Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

53 197 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 08:28

Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LY A CHÂU Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN HỒNG PHONG, CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LY A CHÂU Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN HỒNG PHONG, CỔ LŨNG, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Chăn nuôi Thú y K45 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Phạm Thị Trang tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo khoa Chăn nuôi Thú y giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hồng Phong - chủ trang trại, tồn thể cơ, chú, anh kỹ sư, công nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong q trình thực tập, chưa nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý nhận xét thầy để giúp cho kiến thức em ngày hồn thiện nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Ly A Châu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 28 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắ c xin áp dụng cho lợn thịt trại 29 Bảng 4.3 Kế t quả tiêm phòng vắ c xin cho đàn lợn trại 30 Bảng 4.4 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 33 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 34 Bảng 4.6 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 35 Bảng 4.7 Kết thực xuất lợn trại 36 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng Nxb : Nhà xuất MH : Mycoplasma hyopneumoniae Vsv : Vi sinh vật iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Ví trí địa lí 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 cấu tổ chức trại 2.1.4 sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Mô ̣t số bê ̣nh thường gă ̣p ở lơ ̣n thiṭ 12 2.2.3 Tình hình nghiên cứu nước 21 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 26 3.1 Đối tượng 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung thực 26 3.4 Các tiêu phương pháp thực 26 v 3.4.1 Các tiêu theo dõi 26 3.4.2 Phương pháp theo dõi và thu thâ ̣p thông tin 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liê ̣u 27 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết cơng tác vệ sinh phòng bệnh 28 4.1.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 28 4.1.2 Kết thực công tác tiêm phòng 29 4.2 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 30 4.3 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại 33 4.3.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 34 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 35 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất 36 4.4.1 Xuất lợn 36 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 37 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Kiến nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cùng với phát triển kinh tế hội hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, ngành chăn nuôi nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng đứng trước áp lực, thách thức khó khăn chất lượng sản phẩm thịt lợn khả cạnh tranh thị trường Hiện nay, ngành chăn nuôi lợn trọng đầu tư phát triển nhu cầu sử dụng sản phẩm thịt lợn ngày cao đem lại lợi nhuận lớn cho nhà chăn nuôi Tuy nhiên, phương thức nuôi chủ yếu gia công truyền thống Thức ăn chủ yếu sử dụng loại thức ăn sẵn tự nhiên Do vậy, chất lượng sản phẩm thấp, chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khơng khả cạnh tranh thị trường Phát triển chăn ni lợn thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nâng cao nguồn thu nhập cho hộ chăn nuôi Hiện nay, chăn nuôi lợn theo hướng cơng nghiệp hóa bước nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm thịt tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho lợn Để nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm thịt lợn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, khả cạnh tranh thị trường quốc tế, việc áp dụng quy trình kỹ thuật chăn ni theo hướng an toàn sinh học cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại Nguyễn Hồng Phong, Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Nguyễn Hồng Phong, Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Nguyễn Hồng Phong, Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Ví trí địa lí Trại lợn Nguyễn Hồng Phong xây dựng năm 2013, trại gia công Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 1.500 lợn thịt ông Nguyễn Hồng Phong làm chủ trại Trang trại xây dựng địa bàn Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 8.000 m2 Cổ Lũng thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Đây phía nam đơng huyện Trung tâm Cổ Lũng cách thành phố Thái Nguyên khoảng 17 km Theo niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, Cổ Lũng diện tích 16,5 km², dân số đạt 8.745 người, mật độ 530 người/km² Cổ Lũng quốc lộ quốc lộ 37 tuyến đường sắt Quán Triều Núi Hồng chạy qua địa bàn Cổ Lũng giáp với Sơn Cẩm phía đơng đông nam, với hai Cù Vân An Khánh thuộc huyện Đại Từ phía nam tây, phía bắc giáp với thị trấn Giang Tiên Vô Tranh Cổ Lũng giáp với sơng Đu phía bắc đông, sông ranh giới tự nhiên Cổ Lũng với Giang Tiên, Vơ Tranh phần phía bắc Sơn Cẩm Ngoài ra, Cổ Lũng giáp với nhánh suối Phượng Hồng, tạo thành ranh giới tự nhiên với An Khánh phần Cù Vân Cổ Lũng 18 xóm: Bãi Nha, Cây Lán, Cổng Đồn, Bá Sơn, Đồng Sang, Dọc Cọ, xóm 9, Làng Ngói, Bờ Đậu, Tân Long, Làng Đông, Cây Cài, Làng Phan, Đồi Chè, Cổ Lũng, Đường Goòng, Nam Sơn Cây Thị 2.1.2 Điều kiện khí hậu Khí hậu huyện Phú Lương mang tính chất nhiệt đới gió mùa với hai mùa nóng, lạnh rõ rệt Mùa lạnh (từ tháng 11 đến tháng năm sau) nhiệt độ xuống ... hình chăn nuôi trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh... hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại 1.2.2 u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Áp dụng quy trình kỹ thuật. .. đó, em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 2 1.2 Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại Nguyễn Hồng Phong, xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn