giai bai tap sgk vat ly lop 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sang

3 146 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 03:04

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I Lý thuyết Định luật phản xạ ánh sáng + Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến gương điểm tới - Góc phản xạ góc tới II Bài tập Bài C1 trang 12 sgk vật lí C1 Em số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi ảnh gương phẳng Hướng dẫn giải: Một số vật có tác dụng tương tự gương phẳng: - Mặt nước yên lặng; - Mặt kính cửa sổ; - Tấm kim loại phẳng bóng; - Mặt đá ốp lát phẳng bóng; - Mặt tường ốp gạch men phẳng bóng Bài C2 trang 13 sgk vật lí C2 Cho tia tới SI là mặt tờ giấy Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN mặt gương I Hãy quan sát cho biết tia phản xạ IR nằm mặt phẳng nào? Hướng dẫn giải: Tia phản xạ IR nằm mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới Vậy tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới pháp tuyến điểm tới Bài C3 trang 13 sgk vật lí C3 Hãy vẽ tia phản xạ IR VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải: Vẽ tia phản xạ IR mặt phẳng tờ giấy cho góc RIN = SIN Bài C4 trang 14 sgk vật lí C4 Trên hình 4.4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a) Vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình? Hướng dẫn giải: a) B1: Vẽ pháp tuyến IN b) B2: Vẽ tia phản xạ IR cho góc phản xạ i' góc tới i (Hình 4.3) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) B1: Vẽ tia tới SI tia phản xạ IR B2: Vẽ đường phân giác góc Đường phân giác IN pháp tuyến gương B3: Vẽ mặt gương vng góc với IN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... phí Hướng dẫn giải: Vẽ tia phản xạ IR mặt phẳng tờ giấy cho góc RIN = SIN Bài C4 trang 14 sgk vật lí C4 Trên hình 4. 4 vẽ tia tới SI chiếu lên gương phẳng M a) Vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới... Hướng dẫn giải: a) B1: Vẽ pháp tuyến IN b) B2: Vẽ tia phản xạ IR cho góc phản xạ i' góc tới i (Hình 4. 3) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật,
- Xem thêm -

Xem thêm: giai bai tap sgk vat ly lop 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sang, giai bai tap sgk vat ly lop 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sang

Từ khóa liên quan