giai bai tap sgk toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc

7 130 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 15:05

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2: Căn thức bậc hai đẳng thức Bài trang 10 sgk Toán - tập Với giá trị a thức sau có nghĩa: Bài trang 10 SGK Tốn tập Tính Bài trang 10 sgk Toán - tập Rút gọn biểu thức sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 11 sgk Tốn - tập Tìm x biết a) x2  b) x2   c) 4x2  d) x   12; Hướng dẫn giải: a) x2   x 7  x = 7 b) x2    x 8 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  x  8 c) 4x2   (2 x)   2x   x  6  x  3 d) x   12  (3 x)  12  x  12  x  12  x  4 Bài 10 trang 11 sgk Toán - tập Chứng minh Bài 11 trang 11 sgk Toán - tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính Bài 12 trang 11 sgk Tốn - tập Tìm x để thức sau có nghĩa: Bài 13 trang 11 sgk Toán - tập Rút gọn biểu thức sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 14 trang 11 sgk Tốn - tập Phân tích thành nhân tử: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 Bài 15 trang 11 sgk Tốn - tập Giải phương trình sau: 11 Bài 16 trang 12 sgk Toán - tập Đố Hãy tìm chỗ sai phép chứng minh "Con muỗi nặng voi" Giả sử muỗi nặng m (gam), voi nặng V (gam) Ta có m + V2 = V + m Cộng hai với -2mV Ta có m2 − 2mV + V2 = V2 − 2mV + m2 hay (m − V)2 = (V − m)2(m −V )2 = (V − m)2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lấy bậc hai vế bất đẳng thức trên, ta được: m  V 2 Do  V  m 2 m-V=V-m Từ ta có 2m = 2V, suy m = V Vậy muỗi nặng voi (!) Hướng dẫn giải: Phép chứng minh sai chỗ: Sau lấy bậc hai vế đẳng thức (m−V)2 = (V − m)2 Ta kết │m - V│ = │V - m│ khơng thể có m - V = V - m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... 12 sgk Toán - tập Đố Hãy tìm chỗ sai phép chứng minh "Con muỗi nặng voi" Giả sử muỗi nặng m (gam), voi nặng V (gam) Ta có m + V2 = V + m Cộng hai với -2mV Ta có m2 − 2mV + V2 = V2 − 2mV + m2... miễn phí  x  8 c) 4x2   (2 x)   2x   x  6  x  3 d) x   12  (3 x)  12  x  12  x   12  x  4 Bài 10 trang 11 sgk Toán - tập Chứng minh Bài 11 trang 11 sgk Toán - tập VnDoc... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 11 sgk Tốn - tập Tìm x biết a) x2  b) x2   c) 4x2  d) x   12; Hướng dẫn giải: a) x2   x 7  x = 7 b) x2    x 8 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: giai bai tap sgk toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc, giai bai tap sgk toan lop 9 bai 2 can thuc bac hai va hang dang thuc

Từ khóa liên quan