Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

7 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 02:07

Trường TH Nguyễn Huệ - Buôn Đôn- Đăk lăk TOÁN LUYỆN TẬP – TIẾT 19- TUẦN Giáo viên : Trần Thị Nhàn Chào buổi sáng tốt lành Thứ năm ngày 17 tháng năm 2015 TOÁN LUYỆN TẬP BÀI 1/21 : Một người mua 25 ,giá 3000 đồng vừa hết số tiền có Cũng với số tiền mua với giá 1500 đồng người mua bao nhiều vở? Cách Giải Tóm tắt Người có số tiền là : : 3000 đồng => 25 : … đồng? 3000 x 25 = 75000 (đồng ) Nếu : 1500 đồng Nếu giá 1500 đồng mua số là : => …… ? 75000 : 15 = 50 (quyển ) Đáp số : 50quyển Thứ năm ngày 17 tháng năm 2015 TOÁN LUYỆN TẬP Cách Giải 3000 đồng gấp 1500 đồng là: 3000 : 1500 = ( lần ) Nếu giá 1500 đồng mua số là : 25 X = 50 ( ) Đáp số : 50quyển Thứ năm ngày 17 tháng năm 2015 TOÁN LUYỆN TẬP Bài 2/21 : Một gia đình gồm người ( bố, mẹ và con) Bình quân thu nhập tháng là 800 000 đồng người Nếu gia đình có thêm mà tổng thu nhập gia đình khơng thay đổi bình quân thu nhập tháng mổi người bị giảm tiền? Tóm tắt người : 800 000 đồng/ người/ tháng người :… đồng/người/tháng TOÁN LUYỆN TẬP Bài giải: Tổng thu nhập gia đình là: 800 000 x = 2400 000( đồng) Khi có thêm người bình qn thu nhập tháng người là : 2400 000 : = 600 000 ( đồng) Như vậy, bình quân thu nhập tháng người bị giảm là : 800 000 – 600 000 = 200 000( đồng ) Đáp số : 200 000 đồng DẶN DÒ • Ơn tập: Luyện tập tốn giải • +Tổng - Tỉ • +Hiệu - Tỉ • +Rút đơn vị • +Tìm tỉ số • Chuẩn bị mới: • Luyện tập (trang 22) ... 000( đồng ) Đáp số : 200 000 đồng DẶN DỊ • Ơn tập: Luyện tập tốn giải • +Tổng - Tỉ • +Hiệu - Tỉ • +Rút đơn vị • +Tìm tỉ số • Chuẩn bị mới: • Luyện tập (trang 22) ... TOÁN LUYỆN TẬP Cách Giải 3000 đồng gấp 1500 đồng là: 3000 : 1500 = ( lần ) Nếu giá 1500 đồng mua số là : 25 X = 50 ( ) Đáp số : 50quyển Thứ năm ngày 17 tháng năm 2015 TOÁN LUYỆN TẬP Bài... giảm tiền? Tóm tắt người : 800 000 đồng/ người/ tháng người :… đồng/người/tháng TOÁN LUYỆN TẬP Bài giải: Tổng thu nhập gia đình là: 800 000 x = 2400 000( đồng) Khi có thêm người bình quân thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Từ khóa liên quan