Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty vinamilk năm 2012

37 190 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2017, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA LIÊN THÔNG VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO  BÁO CÁO CHUN ĐỀ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK NĂM 2012 Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk năm 2012 MỤC LỤC Trang PHẦN GIỚI THIỆU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Phương pháp phân tích số liệu 3.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2 Phương pháp phân tích số liệu Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VINAMILK 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Vinamilk 1.2 Cơ cấu tổ chức công ty Vinamilk .16 1.2.1 Sơ đồ tổ chức 16 1.2.2 Chức phận 16 1.3 Các sản phẩm cơng ty Vinamilk .22 Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG CỦA CƠNG TY VINAMILK 25 2.1 Phân tích tình hình lợi nhuận chung cơng ty Vinamilk 25 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Vinamilk 26 2.2.1 Các yếu tố doanh thu 26 2.2.2 Các yếu tố chi phí .28 2.3 Phân tích số lợi nhuận 28 II GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHÓM Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk năm 2012 2.3.1 Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) .29 2.3.2 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) 30 2.3.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 30 2.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng .31 2.4.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ROA 31 2.4.1.1 Đối tượng phân tích 32 2.4.1.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROA .32 2.4.1.3 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROA .33 2.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ROE 33 2.4.2.1 Đối tượng phân tích………………………………… 34 2.4.2.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đếnROE 34 2.4.2.3 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROE .35 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 36 3.1 Nhận xét .36 3.2 Kiến nghị 37 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 III GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHĨM Phân tích tình hình lợi nhuận công ty Vinamilk năm 2012 DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty Vinamilk qua năm thực 2011-2012 25 Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm công ty qua năm 27 Bảng 2.3:Tổng hợp chi phí qua năm 2011 2012 ……………………… 28 Bảng 2.4: Kết tiêu tỷ suất lợi nhuận… ……………………………… 29 Bảng 2.5: Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROA, ROE………………… 31 DANH MỤC SƠ ĐỒ Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty Vinamilk………………………………… IV GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHÓM Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk năm 2012 DANH MỤC VIẾT TẮT - ROA: Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản - ROS : Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu - ROE: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu - HĐKD : Hoạt động kinh doanh - CK: Chứng khoán - TGĐ: Tổng giám đốc - XNK: Xuất nhập - CTY TNHH MTV BSVN: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên bò sữa Việt Nam - TTNCĐ& PTSP: Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng phát triển sản phẩm - CTY TNHH MTV BĐS QT: công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên bất động sản Quốc tế - PKĐK: phòng khám đa khoa - XN: Xí nghiệp - ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổđơng - HĐQT: Hội đồng quản trị - CBCNV: Cán công nhân viên - CNH- HĐH: cơng nghiệp hố - hiệnđại hố V GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHĨM Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk năm 2012 VI GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHÓM PHẦN GIỚI THIỆU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong tình hình nay, kinh tế nước ta hội nhập mạnh mẽ với kinh tế giới, bất ổn tình hình kinh tế trở thành thách thức lớnlao kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng Vậy doanh nghiệp phải làm để khỏi tình trang nay?Đây vấn đềnan giải nhà quản trị Nếu nói canh tranh gay gắt doanh nghiệp chạyđua liệt lợi nhuận làđích đến cuối mà doanh nghiệp muốn vươn tới Lợi nhuận kết tài cuối hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác đưa lại, tiêu chất lượng để đánh giá hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp Lợi nhuận có vai trò quan trọng tới tăng trưởng phát triển doanh nghiệp nói riêng tồn xã hội nói chung Đây động lực thúc doanh nghiệp động để khẳng định mơi trường cạnh tranh gay gắt Bất kỳ doanh nghiệp hoạt động chế thị trường, điều mà họ quan tâm lợi nhuận.Đây tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu trình kinh doanh, yếu tố sống doanh nghiệp Doanh nghiệp tồn phát triển tạo lợi nhuận, doanh nghiệp hoạt động khơng có hiệu quả, thu khơng đủ bù đắp chi phí bỏ doanh nghiệp bị đào thải, đến phá sản Đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh diễn ngày gay gắt khốc liệt lợi nhuận yếu tố quan trọng định đến tồn doanh nghiệp vì: - Lợi nhuận tác động đến tất hoạt động doanh nghiệp Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài doanh nghiệp, điều kiện quan trọng đảm bảo cho khả toán doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có lợi nhuận cao khả tốn mạnh, doanh nghiệp hoàn trả khoản nợ đến hạn ngược lại SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH - Lợi nhuận đảm bảo tái sản xuất mở rộng Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi tạo cho doanh nghiệp khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, sở để bổ sung vào nguồn vốn tái đầu tư, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật thông qua việc đổi trang thiết bị…mở rộng quy mô hoạt động sở để doanh nghiệp tồn phát triển vững vàng thương trường, làm sở để doanh nghiệp vay vốn từ bên dễ dàng - Chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá lực, nhân sự, lực tài chính, lực quản lý điều hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Lợi nhuận cao có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động, tạo hưng phấn kích thích trí sáng tạo, phát huy cao khả nhân viên doanh nghiệp, sở cho bước phát triển Theo Euromonitor, Vinamilk nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Từ bắt đầu vào hoạt động năm 1976, Công ty xây dựng hệ thống phân phối rộng Việt Nam làm đòn bẩy để giới thiệu sản phẩm nước ép, sữa đậu nành, nước uống đóng chai cafe cho thị trường Tính theo doanh số sản lượng, Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu Việt Nam Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nước sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm sữa đặc, yoghurt ăn yoghurt uống, kem phó mát Vinamilk cung cấp cho thị trường danh mục sản phẩm, hương vị quy cách bao bì có nhiều lựa chọn Phần lớn sản phẩm Công ty cung cấp cho thị trường thương hiệu“Vinamilk”, thương hiệu bình chọn “Thương hiệu Nổi tiếng” nhóm 100 thương hiệu mạnh Bộ Cơng Thương bình chọn năm 2006 Vinamilk bình chọn nhóm “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007 SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Vì thương hiệu vững mạnh mà cơng ty xây dựng với mong muốn tìm hiểu rõ tiêu ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, chúng em chọn đề tài “Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk năm 2012”, thông qua đề tài chúng em áp dụng học lý thuyết học vào tình hình thực tế cơng ty để từ rút học kinh nghiệm cho mơn học cho công việc sau Do chưa có kinh nghiệm thực tiễn, làm thiếu sót mong thầy bạn đóng góp ý kiến để chúng em hoàn thiện làm hơn, xin chân thành cảm ơn! MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung - Phân tích tình lợi nhuận cơng ty Vinamilk, tìm nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, từ đề số giải pháp thích hợp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh gia tăng lợi nhuận công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình lợi nhuận công ty qua năm 2011 – 2012 - Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động vềlợi nhuận công ty - Đưa nhận xét kiến nghị để giúp công ty có giải pháp gia tăng lợi nhuận PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 3.1 Phương pháp thu thập sớ liệu Các số liệu dùng để phân tích chủ yếu lấy từ Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Cơng ty cổ phần Vinamilk Ngồi nhóm tham khảo sách, báo, tạp chí, website chuyên ngành để nghiên cứu đánh giá 3.2 Phương pháp phân tích sớ liệu Phương pháp so sánh: So sánh lợi nhuận thực tế năm 2011 với năm 2012 để đánh giá biến động lợi nhuận tồn Cơng ty Phương pháp thay liên hồn: phân tích nhân tốảnh hưởng SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4.1 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần Vinamilk - Thời gian nghiên cứu: số liệu phân tích hai năm 2011 2012 4.2 Đới tượng nghiên cứu Là tình hình lợi nhuận Cơng ty cổ phần Vinamilk PHẦN NỘI DUNG Chương SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH hành thường xuyên, cụ thể để phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp mục tiêu kinh tế khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh = Tổng thu nhập – Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận - Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2012 tăng 5.072,7 tỷ đồng (tăng 22,8%) so với năm 2011 Do doanh thu bán hang cung cấp dịch vụ tăng dẫn đến lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2012 tăng 2.511,4 tỷ đồng (tăng 34,8%) so với năm 2011 Doanh thu hoạt động tài năm 2012 giảm 205,7 tỷ đồng (giảm 30,3%) so với năm 2011 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 tăng 1.934,6 tỷ đồng (tăng 41,5%) so với năm 2011 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012 tăng 1.954,8 tỷ đồng (tăng 39,6%) so với năm 2011 Nguyên nhân doanh thu bán hang cung cấp dịch vụ tăng cao 2.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦACƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 2.2.1 Các yếu tố doanh thu Tên hàng Ông thọ (nhãn đỏ 900g) Sữa đậu nành Vfresh (200ml) Sữa chua uống Vinamilk dâu Giá 11.900đ/hộp 16.500đ/lít 23.000đ/lít GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHĨM KH 1012 495 1011,4 TT 987.1 511 1069 2012 KH 1101 528 1081 TT 1035 552,7 1131,5 40 2011 (180ml) Nước uống đóng bình ICY (19 lít) Sữa Dielac alpha 123 (900g) Tổng % Hồn thành 1.700đ/lít 150.900đ/hộp 34 39 38.7 38.6 981 1071 1131,6 1186,8 3533,4 3677,1 3880,3 3944,6 104,1% 101,7% Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm công ty qua các năm ( Nguồn: Báo cáo tài cơng ty CP Vinamilk năm 2012) Nhận xét: Doanh thu tiêu thụ qua năm điều tăng Trong doanh thu tiêu thụ năm 2011 tăng 4,1% so với kế hoạch, năm 2012 doanh thu tiêu thụ tăng 1,7% so với kế hoạch Nhìnchung doanh thu tiêu thụ qua năm điều tăng so với kế hoạch, số mặt hàng tiêu thụ thấp so với kế hoạch đề ra: Ông thọ (nhãn đỏ 900g) năm 2011 giảm 2,4% so với kế hoạch năm 2012 giảm 6,0% so với kế hoạch Nước uống đóng bình ICY (19 lít) năm 2011 tăng 14,7% năm 2012 giảm 0,3% so với kế hoạch Nguyên nhân làm cho mặt hàng sữa nước uốngđóng bình giảm do, thị trườngđược mở rộng sản phẩm nước xâm nhập vào thị trường, mà tâm lí người tiêu dung lại thích dung hàng ngoại nên làm cho doanh thu tiêu thụ mặt hàng sữa giảm, không đạt so với kế hoạch Công ty cần có biện pháp quảng bá sản phẩm rộng rãi, đẩy mạnh việc bán hàng để cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.2.2 Phân tích các yếu tố chi phi Tổng CPKD=CPBH+CPQLDN Doanh thu thuần=Tổng doanh thu- Các khoản giảm trừ Ta có: Bảng 2.3: Tổng hợp chi phí qua năm 2011 2012 Chỉ tiêu Tổng CPKD 2011 2246,2 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH SVTH: NHĨM 2012 2830,1 Chênh Lệch Tụt Đới % 583,9 25,9 40 Năm 2.Doanh thu 21821,4 26797,1 4975,7 22,8 Qua bảng phân tích ta thấy tổng chi phí kinh doanh cơng ty tăng, năm 2012 tăng 583,9 (tức 25,9%) so với năm 2011 Doanh thu công ty qua năm tăng, năm 2012 tăng 4975,7 (tức 22,8%) so với năm 2011 Nhìn vào bảng ta thấy chi phí qua năm tăng 25,9% doanh thu qua năm tăng 22,8% thấp chi phí Điều có nghĩa doanh nghiệp quản lí chi phí chưa tốt, cần làm giảm chi phí doanh nghiệp qua kì kinh doanh, từđó giúp cho lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên 2.3 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ LỢI NHUẬN Lợi nhuận mục tiêu cuối doanh nghiệp người quan tâm Các nhà quản trị muốn đưa nhận xét, đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp hay muốn đề kế hoạch, phương hướng kinh doanh, định liên quan đến tài cầnphân tích nhóm tiêu lợi nhuận Vậy nhóm tiêu lợi nhuận gì?Nhóm tiêu lợi nhuận (doanh lợi) tiêu phản ánh khả sinh lợi doanh nghiệp.Chúng sở quan trọng để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ định, quan trọng để nhà hoạch định đưa định tài doanh nghiệp tương lai Bảng 2.4: Kết tiêu tỷ suất lợi nhuận Tỷ lệ % Chỉ tiêu Chênh 2011 2012 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) 19,09 21,59 2,50 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 26,77 29,29 2,52 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu (ROE) 33,57 37,58 4,02 SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH lệch (Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty CP Vinamilk 2012) 2.3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Chỉ tiêu lợi nhuận ròng doanh thu phản ánh quan hệ lợi nhuận doanh thu nhằm cho biết đồng doanh thu mà ngân hàng thực kinh doanh kỳ tạo đồng lợi nhuận ROS = Lợi nhuận ròng Doanh thu Năm 2011: ROS = (4.166.604.997.301 / 21.821.403.188.983) x 100 = 19,09% Năm 2012: ROS = (5.785.869.406.985 / 26.797.114.670.360) x 100 = 21,59 % Từ bảng tính ta có: tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2012 21,59 % so với năm 2011 tăng 2,5 % Nghĩa 100 đồng doanh thu tạo 21,59 đồng lợi nhuận, tăng 2,5 đồng so với năm ngối Điều cho thấy tình hình kinh doanh cơng ty có hiệu 2.3.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân (ROA) Tỷ số lợi nhuận tài sản thể đồng tài sản thời gian định tạo lợi nhuận ROA = Lợi nhuận ròng Tổng tài sản Năm 2011: ROA = (4.166.604.997.301 / 15.564.318.125.515) x100 = 26,77 % Năm 2012: ROA = (5.785.869.406.985/ 19.752.564.440.348) x 100 = 29,29 % Theo bảng ta có: tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2012 26,77 %, tăng 2,52 % so với năm trước Cho thấy 100 đồng SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH doanh thu tạo 26,77 đồng lợi nhuận, so với năm 2011 tăng 2,52 đồng.Điều cho thấy việc quản lý sử dụng tài sản cơng ty có hiệu 2.3.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữulà tiêu thể khả sinh lợi đồng vốn chủ sở hữu thời gian định ROE = Lợi nhuận ròng Vốn chủ sở hữu Năm 2011: ROE = (4.166.604.997.301 / 12.412.148.182.440) x 100 = 33,57 % Năm 2012: ROE = (5.785.869.406.985 / 15.394.454.271.727) x 100 = 37,58 % Qua hai năm ta thấy được: tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữunăm 2012 37,58 %, tăng 4,02 % so với năm 2011 Cho ta thấy 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 37,58 đồng lợi nhuận, so với kỳ năm trước tăng 4,02 đồng Điều có nghĩa khả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu cơng ty có hiệu cao so với hai tiêu lại, mạnh cơng ty cần phát huy năm Qua phân tích cho ta biết tình hình hoạt động kinh doanh công ty Vinamilk, cụ thể việc sử dụng nguồn lực ngày có hiệu quả, có xu hướng tăng theo năm Lợi nhuận từ doanh thu tài sản tăng với tỷ trọng tương đương Trong đó, lợi nhuận từ việc sử dụng quản lý nguồn vốn tăng mạnh chiếm ưu cao so với nguồn lực khác 2.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC CHỈ SỐ LỢI NHUẬN Bảng 2.5: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến ROA, ROE Đơn vị tính: tỷ đồng SVTH: NHĨM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Năm Khoản mục 2011 Lợi nhuận ròng 4166,6 Doanh thu 21821,4 Chênh lệch 2012 Tuyệt đối 5785,86 1619,26 26797,11 4975,7 ( N % g 38,86 22,8 u n : Tổng tài sản 15564,32 19752,56 4188,24 26,9 Vốn chủ sở hữu 12412,14 15394,45 2982,31 24,02 Tổng hợp từ báo cáo tài Vinamilk năm 2012) Qua kết bảng 2.5 vận dụng phương pháp thay liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố lên tiêu phân tích ROE, ROA 2.4.1 Phân tích các yếu tớ ảnh hưởng đến ROA Gọi Qlà tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản bình qn, a lợi nhuận ròng , b doanh thu thuần, c tổng tài sản Ta có: - Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản năm 2011:  a0 b0  21821,4   4166,6  Q0 =  × × 100 % = ×  ×100% = 26,77% b  c 21821 , 15564 , 32   0   - Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản năm 2012:  a1 b1   5785,86 26797,11   Q1 =  × 100 % = ×   ×100% = 29,29% b  c 26797 , 11 19752 , 56    1  2.4.1.1 Đối tượng phân tích ∆Q = Q1 - Q0 = 29,2% - 26,7%= 2,5% Vậy tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản bình qn năm 2012 tăng 2,5% so với năm 2011, 1000 đồng tổng tài sản năm 2012 tạo lợi nhuận ròng tăng thêm 2500 đồng so với năm 2011 SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH 2.4.1.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROA - Mức độ ảnh hưởng nhân tố lợi nhuận ròng:  a1 b0   a0 b0  ×100%     ∆a = × − ×    b c0   b0 c  ,  ,4     5785 86 21821 ,4   4166,6 21821 =   × × −   ×100% = 10,4% =>   21821,4 15564,32   21821,4 15564,32   Lợi nhuận ròng năm 2012 so với năm 2011 tăng 1619,26 tỷ đồng (hay tăng 38,86%) nên làm cho ROA tăng 10,04% - Mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu thuần:  a1 b1   a1 b0      ∆b =  b ×c −b ×c ×100%        5785,86 26797,11   5785,86 21821,4  =   × ×  −   ×100% = 0%   26797,11 15564,32   21821,4 15564,32   => Doanh thu năm 2012so với năm 2011 tăng 4975,71 tỷ đồng( hay tăng 22,8%) Tuy nhiên không làm thay đổi ROA - Mức độ ảnh hưởng nhân tố tổng tài sản bình quân: a1 b1  a1 b1    ∆ c = × − ×     b c1   b1 c0  26797,11   5785 ,86 26797 ,11    100%  ×    5785,86 =   × ×  −   ×100% = −7,9%   26797,11 19752,56   26797,11 15564,14   => Tổng tài sản bình quân năm 2012 so với năm 2011 tăng tỷ đồng (hay tăng 26,9%) nên làm cho ROA giảm 7,9% 2.4.1.3 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROA - Nhân tố làm tăng ROA: + 10,4 % + Lợi nhuận ròng làm tăng ROA: 10,4 % - Nhân tố làm giảm ROA: -7,9% + Tổng tài sản làm giảm ROA: - 7,9% - Tổng cộng = 10,4% - 7,9% = 2,5% (đúng đới tượng phân tích) 2.4.2 Phân tích các yếu tớ ảnh hưởng đến ROE SVTH: NHĨM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Gọi Qlà tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ hữu , a tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản , b tổng tài sản, c vốn chủ sở hữu: Ta có: Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2011: Q0 = a0 × b0 15564,32 = 26,77% × =33,57% c0 12412,14 Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2012 Q1 = a1 × b1 19752,56 = 29,29% × =37,58% c1 15394,45 2.4.2.1 Đối tượng phân tích ∆Q = Q1 - Q0 = 37,58% - 33,57%= 4,01% Vậy tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2012 tăng 4,01% so với năm 2011, 1000 đồng vốn chủ sở hữu năm 2012 tạo lợi nhuận ròng tăng thêm 4010 đồng so với năm 2011 2.4.2.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ROE - Mức độ ảnh hưởng nhân tố tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA):  b0 ∆a = a1 × c    b0   − a0 × c       15564,32   15564,32   =29,29% ×  −26,77% ×  =3,2% 12412,14   12412,14   => Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 tăng 2,5% nên làm cho ROE năm 2012 so với năm 2011 tăng 3,2% - Mức độ ảnh hưởng nhân tố tổng tài sản bình qn: SVTH: NHĨM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH  b1 ∆b = a1 × c    b0   − a1 × c       19752,56   15564,32   =29,29% ×  −29,29% ×  =9,84% 12412,14   12412,14   =>Tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 tăng 4188,24 tỷ đồng (hay tăng 26,9%) nên làm cho ROE năm 2012 so với năm 2011 tăng 9,84% - Mức độ ảnh hưởng nhân tố vốn chủ sở hữu bình qn  b1 ∆c = a ×  c1    b1   − a ×   c0       19752,56   19752,56   =29,29% ×  −29,29% ×  15394,45   12412,14   = −9,03% => Tổng vốn chủ sở hữu năm 2012 so với năm 2011 tăng 2982,31 tỷ đồng (tăng 24,02 %) nên làm cho ROE năm 2010 so với năm 2009 giảm 9,03% 2.4.2.3 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROE - Nhân tố làm tăng ROE: +13,04% + Tỷ suất lợi nhn ròng tổng tài sản bình quân (ROA): 3,2% + Tổng tài sản bình quân: 9,84% - Nhân tố làm giảm ROE: -9,03% + Tổng vốn chủ sở hữu bình quân làm giảm ROE: 9,03% - Tổng cộng = 13,04% - 9,03% = 4,01% (Đúng đới tượng phân tích) Qua kết phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến số ROE, ROA ta có nhận xét sau: Đối với số ROA: Lợi nhuận ròng năm 2012 so với năm 2011 tăng 1619,26 tỷ đồng (hay tăng 38,86%) nên làm cho ROA tăng 0,86% SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Tổng tài sản bình quân năm 2012 so với năm 2011 tăng 4797,5 tỷ đồng (hay tăng 42,2%) nên làm cho ROA giảm 7,9% Điều cho thấy cơng ty có đầu tư thêm tài sản vào hoạt động kinh doanh năm 2012 Tuy nhiên việc đầu tư tài sản hợp lý nên làm cho tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản(ROA) năm 2012 tăng 2,5% so với năm 2011 hay 1000 đồng tổng tài sản năm 2012 tạo lợi nhuận ròng tăng thêm 2500 đồng so với năm 2011 Như việc xếp, phân bổ quản lý tài sản công ty Vinamilk năm 2012 hợp lý hiệu Đối với số ROE: Vì vốn chủ sở hữu phần tổng nguồn vốn doanh nghiệp để hình thành nên tài sản Cho nên tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) lệ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản(ROA) Trong tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 tăng 2,5% nên làm cho ROE năm 2012 so với năm 2011 tăng 3,2% Tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 tăng 4188,24 tỷ đồng (hay tăng 26,9%) nên làm cho ROE năm 2012 so với năm 2011 tăng 9,84%.Tổng vốn chủ sở hữu năm 2012 so với năm 2011 tăng 2982,31 tỷ đồng (tăng 24,02%) nên làm cho ROE năm 2012 so với năm 2011 giảm 9,03% Do tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2012 tăng 4.01% so với năm 2011, 1000 đồng vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 tạo lợi nhuận ròng tăng thêm 4010 đồng so với năm 2011 SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Chương3 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN: Năm 2012, Vinamilk tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường, sản phẩm cơng ty ngày đa dạng Thương hiệu Vinamilk nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn so với sản phẩm ngoại nhập, hệ thống phân phối mở rộng quy trình sản xuất ngày đại Qua phân tích đánh giá tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk rút số kết luận sau: Về doanh thu: nói hoạt động doanh thu cơng ty đà phát triển tốt Sản phẩm ngành nghề kinh doanh đa dạng, đặc biệt sản phẩm làm từ sữa Bên cạnh đó, cơng ty đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết nước để tăng thu nhập đảm bảo cho thị trường tiêu thụ sản phẩm Về chi phí:đa phần ngun liệu đầu vào, bao bì sản phẩm công ty tự sản xuất nên tiết kiệm nhiều chi phí so với mua từ bên ngồi Cơng ty có hệ thống nhà máy sản xuất sữa, kho bãi ph ân bố rộng rãi khắp nước nên tiết kiệm nhiềuchi phí vận chuyển so với vận chuyển sản phẩm từ nhà máy đến chi nhánh Về kết hoạt động kinh doanh: nhìn chung nhìn vào tiêu lợi nhuận ta thấy tình hình lợi nhuận cơng ty Vinamilk qua hai năm SVTH: NHĨM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH 2011-2012 phát triển tốt đẹp Giá cổ phiếu công ty sàn chứng khốn ổn định có xu hướng tăng lên, ngồi cơng ty lập nhiều khoản dự phòng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự ph òng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn,… để đảm bảo cho hoạt động công ty 3.2 KIẾN NGHỊ Do Vinamilk làmột cơng ty có quy mơ lớn nên rủi ro cao, có thểảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lợi nhuận, cơng ty cần có sách hợp lý để quản lý tốt rủi ronhư: • Rủi ro thịtrường • Rủi ro khoản • Rủi ro tín dụng Cơng ty cần lập ban điều hành chịu trách nhiệmchung việc thiết lập giám sát nguyên tắc quản lý rủi ro tài chính,các sách nhằm phát hiện, phân tích rủi ro mà cơng ty phải chịu Từ thiết lập nên biện pháp kiểm soát rủi ro, hạn mức rủi ro thích hợp giám sát việc thực 3.2.1 Về rủi ro thị trường: Rủi ro thị trường rủi ro giá trị hợp lý lưu chuyển tiền tệ tương lai cơng cụ tài biến độngtheo biến động thị trường Rủi ro tài bao gồm: rủi ro tiền tệ, rủi ro giá khác… Mục tiêu quản lý rủi ro thị trường quản lý kiểm soát rủi ro mà cơng ty gặp phải giới hạn chấp nhận được, tốiđa hoá lợi nhuận a Rủi ro tiền tệ: - Công ty phải chịu rủi ro tỷ giá ngoại hối giao dịch mua bán sử dụngđơn vị tiền tệ khác đồng Việt Nam Loại tiền gây rủi ro chủ yếu USD vàEuro - Công ty phải đảm bảo mức độ rủi ro tiền tệ trì mức chấp nhận cách mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH trường hợp cần thiết để giải tình trạng cân đối ngắn hạn đồng thời lập kế hoạch toán ngoại tệ với mức độ xác cao Ban điềuhành khơng thực giao dịch phòng ngừa rủi ro tiền tệ sau cân nhắc chi phí việc sử dụng cơng cụ tài phòng ngừa rủi ro vượt rủi ro tiềm tàng biếnđộng tỷ giá hốiđoái b Rủi ro giá khác: - Cơng ty có hoạt động đầu tư vốn vào công ty niêm yết chưa niêm yết phải chịu rủi ro biến động giá khoản đầu tư Các yếu tố rủiriảnh hưởng đến kết khoản đầu tư bao gồm kết hoạt động kinh doanh tình hình tài cơng ty đầu tư vàđiều kiện thị trường - Ban điều hành phải quản lý rủi ro liên quan đến yếu tố kết kinh doanh tình hình tài cơng ty đầu tư cách lựa chọn ngành nghề kinh doanh công ty để đầutư Còn yếu tố rủi ro liên quan đếnđiều kiện thị trường, bịảnh hưởng tình hình kinh tếchung Việt Nam, nằm ngồi tầm kiểm sốt cơng ty nên Ban điều hành phảichúýtheo dõi để kịp thờiđưa phươngán giải tốt 3.2.2 Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng rủi ro xảy tổn thất tài cơng ty khách hàng hay bên đối tác không đáp ứng nghĩa vụtheo hợp đồng, chủ yếu phát sinh từ khoản phải thu công ty • Phải thu khách hàng phải thu khác: - Mức độ rủi ro tín dụng cơng ty bị ảnh hưởng chủ yếu đặc điểm khách hàng - Ban điều hành phải thiết lập sách tín dụng, theo đó, khách hàng phải phân tích kỹ mức độ tín nhiệm trước Tập đồn cơng ty đưa cácđiều kiện điều khoản giao hàng toán Hạn mức mua hàng phải thiết lập cho khách hàng, thể khoản tiền cao SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH mà khách hàng mua ma khơng cần phải có chấp thuận Ban điều hành.Khách hàng thông qua xếp hạng tín nhiệm giao dịch với Tậpđồn công ty vớiđiều kiện trả tiền trước - Công ty phải lập dự phòng giảm giá trị để phán ánh mức độ thiêt hại ước tính phải thu khách hàng, phải thu khác khoản đầu tư Thành phần khoản dự phòng giảm giá khoản lỗ cụ thể có liên quan đến mức độ thiệt hại lớn cụ thể khách hàng mức độ thiệt hại tổng thể nhóm tài sản tài tương tự, xác định rủi ro xảy chưa phát hiệnđược Mức độ thiệt hại tổng thể xác định dựa liệu thống kê toán khứ tài sản tài tương tự • Các khoản đầu tư: Cơng ty nên giới hạn mức độ rủi ro tín dụng cách đầu tư vào chứng khốn có tính khoản với đối tác có mức độ tín nhiệm cao Ban điều hành phải chủ động giám sát rủi ro tín dụng khơng kỳ vọng vào đối tác không thực nghĩa vụ họ 3.2.3 Rủi ro khoản: Rủi ro khoản rủi ro cơng ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ tài Cơng ty nên đề sách thường xuyên giám sát yêu cầu khoản tương lai nhằmđảm bảo Cơng ty trì dự trữ tiền mặt đầyđủ để có thểđápứng u cầu tốn ngắn hạn trung hạn Việc nắm giữ tiền mặt cơng ty dòng lưu chuyển tiền từ hoạt động cho đầyđủ để toán khoản nợ đến hạn năm tài tới Cơng ty  Việc quản lý tốt khoản rủi ro nêu giúp công ty giảm bớt thiệt hại tài chính, hoạt động kinh doanh công ty ngày thuận lợi lợi nhuận cơng ty ngày cao, góp phần đẩy SVTH: NHĨM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH mạnh phát triển ngành cơng nghiệp thực phẩm nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài doanh nghiệp bản, Nxb.Lao động Xã hội; Nguyễn Thị Mỵ, Phan Đức Dũng (2006), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb.Thống kê; Công ty cổ phần Vinamilk www.vinamilk.com.vn, (2012), Báo cáo Tài Chính, http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua- viet-nam.htm, sốwebsite khác Ngơ Thị Thuận, Phạm Vân Đình (2006), Giáo trình Nguyên lý Thống kê Kinh tế, Nxb.Thống kê SVTH: NHÓM 40 GVHD: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH ... phẩm cơng ty Vinamilk .22 Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG CỦA CƠNG TY VINAMILK 25 2.1 Phân tích tình hình lợi nhuận chung cơng ty Vinamilk 25 2.2 Phân tích yếu tố... giá tình hình lợi nhuận công ty qua năm 2011 – 2012 - Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động v lợi nhuận công ty - Đưa nhận xét kiến nghị để giúp công ty có giải pháp gia tăng lợi nhuận. .. VĂN TRỊNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty vinamilk năm 2012 , Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty vinamilk năm 2012 , Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty vinamilk năm 2012 , 1 Phạm vi nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn