giáo án cả năm

31 783 0
  • Loading ...
1/31 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:28

Nguyấ N VN TUN - 1 - giáo án âm nhạc 9 Ngày soạn:././ Ngày dạy: / / Tiết 1 Học hát : Bóng dáng một ngôi trờng 1. Mục tiêu: - Kiến thức: + Hát đúng giai điệu bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng. Thể hiện đúng các chỗ đảo phách. - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng với tình cảm sôi nổi nhiệt tình. - Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài casset, đĩa nhạc mẫu lớp 9. + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài: Bóng dáng một ngôi trờng. - Học sinh: + Sách giáo khoa, bút- vở ghi chép bài, +thanh phách. 3. Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Kiểm diện, ổn định tổ chức lớp -Thuyết trình -Ghi bảng -Giới thiệu bài hát, tác giả- tác phẩm -Thao tác * ổn định tổ chức lớp ( 3) - Kiểm tra sĩ số lớp : - Quản ca bắt giọng cho lớp hát bài: Tuổi hồng hát kết hợp vố đệm theo nhịp. - Nêu tóm tắt nội dung kiế thức trong chơng trình SGK Âm nhạc lớp 9 ** Bài mới Tiết 1 A. Nội dung 1 : (15 ) Học hát: Bóng dáng một ngôi trờng 1. Giới thiệu về bài : (Trang 5) - Yêu cầu HS đọc SGK tr 5 + Tác giả Hoàng Long, Sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Sơn tây- Hà Tây. +Tác phẩm: Bóng dáng một ngôi trờng. 2. Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Bóng dáng Kiểm diện, báo cáo sĩ số Hát theo yêu cầu. HS lên trả lời HS ghi bài HS đọc HS nghe. Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 2 - giáo án âm nhạc 9 -Thuyết trình, Phân tích -GV đàn -Đàn giai điệu từng câu, hát mẫu và hớng dẫn - Yêu cầu và thao tác đàn - Hớng dẫn và yêu cầu Hớng dẫn và thao tác mẫu từng nội dung. Quan sát- sửa sai cho HS.Tuyên dơng các em thực hiện tốt. - Chỉ định học sinh đọc -Thao tác - Chủ đạo tóm l- ợc nội dung bài học, củng cố và giao bài. một ngôi trờng. 3. Chia đoạn, chia câu: - Bài hát đợc viết ở giọng F trởng, với hình thức hai đoạn đơn + Đoạn a: Từ đầu đến. trong lòng chúng ta. ở đoạn này tính chất âm nhạc sôi nổi nhiệt tình khoẻ khuắn. + Đoạn b: Hát mãi. nhớ đến bây giờ. ở đoạn này tiếp tục phát triển tình cảm sôi nổi, hào hứng của đoạn a, nhng âm nhạc tha thiết lôi cuốn đợm chút lu luyến, bâng khuâng. 4. Luyện thanh 5. Tập hát từng câu: (Transpose 2 ) - Hát theo lối móc xích, mỗi câu hát 2-3 lần, nối các câu thành bài. 6. Hát đầy đủ cả bài: - Hát toàn bộ cả bài, Thể hiện tính chất nhịp nhàng của nhịp 6/8 trong bài hát. 7. Trình bày ở mức độ hoàn chỉnh: - Transpose -2, Tempo 120. Thể hiện tình cảm trong sáng, sôi nổi nhiệt tình. Sử dụng lối hát hoà giọng. B. Nội dung 2 . (10) Ôn luyện kết hợp gõ đệm phụ hoạ + Hát kết hợp vỗ đệm theo nhịp. + Hát kết hợp vỗ đệm theo phách. + HS hát kết hợp nhạc đệm. - Chia lớp thành 4 nhóm, từng nhóm đứng tại chỗ thực hiện. + Nhóm 4-5 HS Đứnh tại chỗ trình bày. - Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp và bài hát: Câu hò Bên bờ Hiền Lơng. - Cho HS nghe một số bài hát trích đoạn *** Củng cố nội dung bài (5 ) - Kiến thức cần nắm: - Nhận xét giờ học: - Giao bài về nhà: + Học thuộc bài hát: Bóng dáng một ngôi tr- HS nghe. Luyện thanh Học hát từng câu. HS trình bày. HS nghe hớng dẫn và thực hiện HS thực hiện HS thực hiện HS đọc tác phẩm HS nghe Một vài HS nêu lại nội dung vừa học. HS nghe Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 3 - giáo án âm nhạc 9 ờng. + Xem trớc tiết 2: SGK trang 10, chép bài TĐN số 1 vào vở và tập đọc tên nốt nhạc. Ghi nhớ Ngày soạn:./ / Ngày dạy:./ / Tiết 2 Nhạc lí: Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc: Giọng son trởng - TĐN số 1 1. Mục tiêu: - Kiến thức: + HS nắm đợc sơ lợc về quãng trong âm nhạc. + HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 1: Cây sáo - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Khát vọng mùa xuân, hát đơn ca, hát hoà giọng . - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, vẽ phóng to bài TĐN số 1: Cây sáo SGK tr 10 + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 1: Cây sáo - Học sinh: + Sách giáo khoa, vở ghi chép bài. +Thanh phách. 3. Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV chỉ đạo Nêu câu hỏi và chỉ định HS lên bảng. * ổn định tổ chức lớp ( 3) - Kiểm tra sĩ số lớp : - Quản ca bắt giọng cho lớp hát bài: Bóng dáng một ngôi trờng, hát kết hợp vố đệm theo phách. - Kiểm tra. Trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng kết hợp vỗ đệm theo phách. + Nhận xét và xếp loại. ** Bài mới Tiết 2 Kiểm diện, báo cáo sĩ số Hát theo yêu cầu. HS lên bảng thực hiện Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 4 - giáo án âm nhạc 9 GV ghi bài Thuyết trình Ghi bảng -Y/C HS đọc SGK - Đàn bài TĐN Đặt câu hỏi? Đàn luyện thanh Hớng dẫn -Chủ đạo -Chia dãy và h- ớng dẫn Đàn- y/c hs đọc Điều hành cho hs ôn luyện - Chủ đạo tóm lợc nội dung bài học, củng cố và giao bài. 1. Nội dung 1. (12) Nhạc lí: Giới thiệu về quãng - Khái niệm - Ví dụ: - Giọng Son trởng: Hoá biểu có dấu Pha thăng, có âm chủ bậc một là nốt Pha. 2. Nội dung 2 (15) Tập đọc nhạc : TĐN Số 1 1. Giới thiệu: - Bài TĐN số 1: Cây sáo - Đàn giai điệu, đọc mẫu bài TĐN số 1 2. Chia câu: + Bài TĐN số 5 đợc chia làm mấy câu ? (2 câu). Mỗi câu gồm 4 ô nhịp. 3. Luyện đọc gam: ( Fdur 7 âm) 4. Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt 5. Tập đọc nhạc: - GV đàn từng câu ngắn, đọc mẫu và hớng dẫn HS đọc. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- đọc mẫu và sửa sai cho HS. 6. Ghép lời ca: - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- một dãy hát lời đồng thời, sau đó thực hiện đổi lại. 7. Đọc hát hoàn chỉnh: (Transpose 2 ) Tempo 114 8. Củng cố bài: - Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện tập. + Đọc nhạc ghép lời kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu lời ca. + Đọc nhạc ghép lời kết hợp nhạc đệm và đánh nhịp 6/8. *** Củng cố nội dung bài (5 ) - Kiến thức cần nắm: - Thái độ và ý nghĩa giáo dục: - Nhận xét giờ học: - Giao bài về nhà: + Học thuộc bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng HS ghi bài HS ghi bài HS ghi bài HS nghe HS nghe và nhắc lại. Luyện đọc gam HS đọc. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện Một vài HS nêu lại nội dung vừa học. HS nghe Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 5 - giáo án âm nhạc 9 chép bài TĐN số 1: Cây sáo và tập đặt lời mới cho bài. Ghi nhớ Ngày soạn: / / Ngày dạy: // Tiết 3 Ôn tập đọc nhạc số 1 Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi tr- ờng Âm nhạc thờng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ 1. Mục tiêu - Kiến thức: + HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng. + HS đọc đúng giai điệu, hát đúng lời ca bài TĐN số 1: Cây sáo + HS biết sơ qua về một phơng thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng, hát hoà giọng, biết thể hiện bài hát. - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài catsetss đàn và hát thuần thục bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng.TĐN số 1: Cây sáo, một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta (thơ Trần Đăng Khoa- nhạc: Trần Viết Bính), Đi học ( Thơ Minh Chính- nhạc Bùi Đình Thảo), Cho con ( thơ Tuấn Dũng nhạc Phạm Trọng Cầu). - Học sinh: + Sách giáo khoa, thớc- bút- vở ghi chép bài. +Thanh phách. 3. Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Nội dung HĐ của HS GV chỉ đạo GV ghi bài * ổn định tổ chức lớp ( 5) - Kiểm tra sĩ số lớp : - Quản ca bắt giọng cho lớp hát bài: Bóng dáng một ngôi trờng, hát kết hợp vố đệm theo phách. ** Bài mới Tiết 3 Kiểm diện, báo cáo sĩ số Hát theo yêu cầu. HS ghi bài Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 6 - giáo án âm nhạc 9 -Nêu câu hỏi và chỉ định HS lên bảng. Điều hành HS ôn tập.Nêu nội dung, đàn, nghe và sửa sai GV ghi bảng -Nêu yêu cầu và hớng dẫn HS ôn tập - Tổ chức - Chỉ định, nghe,nhận xét và đánh giá điểm - Ghi bảng -Tổ chức, yêu cầu -Thuyết trình -Thực hiện, thao tác cho HS nghe - Kiểm tra. 1, Trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi tr- ờng, kết hợp vỗ đệm theo nhịp. 2, Đọc bài TĐN số 6 kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu. 1. Nội dung 1. (20) Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi tr- ờng. + Luyện tập hình thức hát hoà giọng + Luyện tập hát kết hợp vỗ đệm theo phách. + Luyện tập hình thức hát cùng nhạc đệm - Nhận xét-so sánh u và nhợc điểm của từng nhóm, chỉ ra chỗ sai hớng dẫn các em sửa, tuyên dơng nhóm thực hiện tốt. 2. Nội dung 2. (20) Ôn tập: TĐN số 1: Cây sáo - Đọc tập thể bài TĐN số 5 và ghép lời kết hợp: + Kết hợp vỗ đệm theo phách. + Kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu + Kết hợp cùng nhạc đệm - Ôn luyện tập thể, tổ nhóm. - Kiểm tra: + Gọi tinh thần xung phong + Nhận xét và xếp loại. 3. Nội dung 3 (15) Âm nhạc thờng thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ - Đọc tài liệu SGK tra lời câu hỏi: + Thế nào là ca khúc phổ thơ ? + Kể tên một số ca khúc phổ thơ mà em biết ? + Một vài cách phổ nhạc khác nhau ? VD: - Cho HS nghe một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta (Thơ Trần Đăng Khoa- HS lên bảng thực hiện HS ghi bài HS thực hiện tập thể Nhóm thực hiện HS ghi bài HS đọc theo hd. HS lên bảng Cho ý kiến HS ghi bài HS đọc tài liệu HS ghi bài HS ghi bài -Nghe và cản nhận Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 7 - giáo án âm nhạc 9 - Chủ đạo tóm l- ợc nội dung bài học, củng cố và giao bài. Nhạc Viết Bính), Đi học (Thơ Minh Chính- nhạc Bùi Đình Thảo), Cho con (Thơ Tuấn Dũng- nhạc Phạm Trọng Cầu). ** Củng cố nội dung bài (5 ) - Kiến thức cần nắm: - Kĩ năng đạt đợc: - Nhận xét giờ học: - Giao bài về nhà + Học thuộc bài hát: Bóng dáng một ngôi tr- ờng, tập đặt lời mới cho bài TĐN số 5 + Học lời bài hát: Nụ cời Một vài HS nêu lại nội dung vừa học. HS nghe Ghi nhớ Ngày soạn:./ / Ngày dạy: // Tiết 4 Học hát : Nụ cời 1. Mục tiêu: - Kiến thức: + Hát đúng giai điệu bài hát: Nụ cời. Thể hiện đúng giai điệu khi chuyển giọng. - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Nụ cời với tình cảm vui và nhiệt tình. - Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài casset, đĩa nhạc mẫu lớp 9. + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài: Nụ cời. - Học sinh: + Sách giáo khoa, bút- vở ghi chép bài. +Thanh phách. 3. Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Kiểm diện, ổn định tổ chức lớp -Nêu câu hỏi và gọi * ổn định tổ chức lớp ( 3) - Kiểm tra sĩ số lớp : - Quản ca bắt giọng cho lớp hát bài: Bóng dáng một ngôi trờng hát kết hợp vố đệm theo trọng âm. - Kiểm tra bài cũ: (10) ? Trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng Kiểm diện, báo cáo sĩ số Hát theo yêu cầu. HS lên trả lời Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 8 - giáo án âm nhạc 9 HS lên trình bày. Nghe và nhận xét đánh giá điểm -Ghi bảng - Giới thiệu bài hát tác phẩm: -Thao tác -Thuyết trình, Phân tích -GV đàn -Đàn giai điệu từng câu, hát mẫu và hớng dẫn - Yêu cầu và thao tác đàn - Hớng dẫn và yêu cầu kết hợp vỗ đệm theo trọng âm. ? Đọc bài TĐN số 1 kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu lời ca ? Nêu khái niệm và công thức cấu tạo của giọng Son trởng? ? So sánh sự giống và khác nhau giữa giọng Đô trởng và giọng Son Trởng ? ** Bài mới Tiết 4 A. Nội dung 1 : (15 ) Học hát: Nụ cời (Nhạc Nga- dịch lời Phạm Tuyên) 1. Giới thiệu về bài : (Trang 16) - Yêu cầu HS đọc SGK tr 16 +Tác phẩm: Nụ cời Là một ca khúc quen thuộc của thiếu nhi nớc Nga, Bài hát ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. 2. Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Nụ cời 3. Chia đoạn, chia câu: - Bài hát đợc viết ở hình thức 2 giọng, Đoạn a viết ở giọng Đô trởng, Doạn b viết ở giọng Đô thứ. + Đoạn a: Từ đầu đến. cùng cất tiếng cời. ở đoạn này tính chất âm nhạc trong sáng rộn ràng. + Đoạn b: Để làn mây . hết bài. ở đoạn này viết ở giọng Đô thứ âm nhạc tha thiết và có một chút buồn thoáng qua lôi cuốn đợm chút lu luyến, tình đoàn kết của bạn trẻ. 4. Luyện thanh 5. Tập hát từng câu: (Transpose 2 ) - Hát theo lối móc xích, mỗi câu hát 2-3 lần, nối các câu thành bài. 6. Hát đầy đủ cả bài: - Hát toàn bộ cả bài, Thể hiện tính chất rộn ràng vui tơi của bài. 7. Trình bày ở mức độ hoàn chỉnh: HS ghi bài HS đọc HS nghe. HS nghe. Luyện thanh Học hát từng câu. HS trình bày. HS nghe hớng dẫn và thực hiện Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 9 - giáo án âm nhạc 9 Hớng dẫn và thao tác mẫu từng nội dung. Quan sát- sửa sai cho HS.Tuyên dơng các em thực hiện tốt. - Chủ đạo tóm l- ợc nội dung bài học, củng cố và giao bài. - Transpose -2, Tempo 120. Thể hiện tình cảm trong sáng, sôi nổi nhiệt tình. Sử dụng lối hát hoà giọng. B. Nội dung 2 . (10) Ôn luyện kết hợp gõ đệm phụ hoạ. + Hát kết hợp vỗ đệm theo phách. + HS hát kết hợp nhạc đệm. - Chia lớp thành 4 nhóm, từng nhóm đứng tại chỗ thực hiện. + Nhóm 4-5 HS Đứnh tại chỗ trình bày. *** Củng cố nội dung bài (5 ) - Kiến thức cần nắm: - Nhận xét giờ học: - Giao bài về nhà: + Học thuộc bài hát: Nụ cời + Xem trớc tiết 5: SGK trang 17, chép bài TĐN số 2 vào vở và tập đọc tên nốt nhạc. HS thực hiện HS thực hiện Một vài HS nêu lại nội dung vừa học. HS nghe Ghi nhớ Ngày soạn:././. Ngày dạy: / / Tiết 5 Ô n tập bài hát : Nụ cời Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2 1. Mục tiêu: - Kiến thức: + HS Nắm vững bài hát : Nụ cời, hát và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn. + HS đọc đúng giai điệu và hát đúng lời bài TĐN số 2 : Nghệ sĩ với cây đàn. - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Nụ cời, hát đơn ca, hát hoà giọng, hát đuổi. - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, vẽ phóng to bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn SGKtr 17 + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn. - Học sinh: + Sách giáo khoa, vở ghi chép bài. +Thanh phách. 3. Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Nội dung HĐ của HS Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 10 - giáo án âm nhạc 9 GV chỉ đạo Nêu câu hỏi và chỉ định HS lên bảng. GV ghi bài Nêu câu hỏi và chỉ định HS lên bảng. -Điều hành HS ôn tập.Nêu nội dung, đàn, nghe và sửa sai Ghi bảng Thuyết trình Ghi bảng Thuyết trình -Y/C HS đọc SGK - Đàn bài TĐN Đặt câu hỏi? Đàn luyện * ổn định tổ chức lớp ( 3) - Kiểm tra sĩ số lớp : - Quản ca bắt giọng cho lớp hát bài: Nụ cời hát kết hợp nhạc đệm. - Kiểm tra. Trình bày bài hát: Nụ cời kết hợp nhạc đệm. + Nhận xét và xếp loại. ** Bài mới Tiết 5 1. Nội dung 1. (12) Ôn tập bài hát hát: Nụ cời - Kiểm tra. Trình bày bài hát Nụ cời kết hợp nhạc đệm. + Nhận xét và xếp loại. - Ôn tập bài hát: Nụ cời + Luyện tập hình thức hát hoà giọng + Luyện tập hát kết hợp vỗ đệm theo nhịp, theo phách. + Luyện tập hình thức hát cùng nhạc đệm - Nhận xét-so sánh u và nhợc điểm của từng nhóm, chỉ ra chỗ sai hớng dẫn các em sửa, tuyên dơng nhóm thực hiện tốt. 2. Nội dung 2 (15) Giọng Mi thứ - Khái niệm: Giọng Mi thứ có âm chủ bậc 1 là nốt Mi, Hoá biểu có dấu fa thăng. - Cấu tạo: Tập đọc nhạc : TĐN Số 1 1. Giới thiệu: - Bài TĐN số 1: Nghệ sĩ với cây đàn - Đàn giai điệu, đọc mẫu bài TĐN số 2 2. Chia câu: + Bài TĐN số 2 đợc chia làm mấy câu ? (4 câu). Mỗi câu gồm 3 ô nhịp. 3. Luyện đọc gam: ( Em 7 âm) 4. Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt Kiểm diện, báo cáo sĩ số Hát theo yêu cầu. HS lên bảng thực hiện HS ghi bài HS lên bảng thực hiện HS thực hiện tập thể Nhóm thực hiện HS ghi bài Ghi bài HS ghi bài HS nghe HS nghe và nhắc lại. Luyện đọc gam Tr ng THCS Ha n Thuyờn _ Lng Ta i. Tụ KHXH [...]... hát đúng lời bài TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài hát: Lí kéo chài, hát đơn ca, hát lĩnh xớng - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc 2 Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, vẽ phóng to bài TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ SGK tr 38 + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài : Lí kéo chài, bài TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ - Học sinh: + Sách giáo khoa, vở ghi chép bài +Thanh... về kiến thức Âm nhạc 2 Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài catsetss đàn và hát thuần thục bài hát: Nối vòng tay lớn và bài: TĐN số 3:Lá xanh, đĩa nhạc ANTT lớp 9 - Học sinh: + Sách giáo khoa, thớc- bút- vở ghi chép bài +Thanh phách 3 Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Trng THCS Han Thuyờn _ Lng Tai Nội dung HĐ của HS Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 20 - giáo án âm nhạc 9 * ổn định tổ chức lớp... chất giọng - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc 2 Chuẩn bị: - Giáo viên: Trng THCS Han Thuyờn _ Lng Tai Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 12 + Giáo án, Đàn Organ, đài catsetss - Học sinh: + Sách giáo khoa, thớc- bút- vở ghi chép bài +Thanh phách giáo án âm nhạc 9 3 Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV GV chỉ đạo Nội dung * ổn định tổ chức lớp ( 5) - Kiểm tra sĩ... Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài casset, bảng phụ chép các bài TĐN + Đàn và hát thuần thục, chính xác các bài hát và TĐN - Học sinh: + Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học trong năm học, Sách giáo khoa, vở ghi chép bài +Thanh phách 3 Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Trng THCS Han Thuyờn _ Lng Tai Nội dung HĐ của HS Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN Kiểm diện - Đàn mẫu luyện thanh - 29 - giáo án âm nhạc 9 *... Nối vòng tay lớn, hát đơn ca, hát hoà giọng - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, qua bài hát Giáo dục các em có tình thân ái đoàn kết với Bạn bè 2 Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đĩa nhạc mẫu lớp 9 + Đàn và hát thuần thục, chính xác bài : Nối vòng tay lớn - Học sinh: + Sách giáo khoa, vở ghi chép bài +Thanh phách 3 Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV Nội dung * ổn định tổ chức... đúng lời ca bài TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ + HS tìm hiểu thấy đợc một số ca khúc mang âm hởng dân ca - Kĩ năng: + HS biết trình bày bài TĐN và thể hiện đúng âm hình tiết tấu - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc, Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc 2 Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài catsetss đàn và t liệu một số ca khúc mang âm hởng dân - Học sinh: + Sách giáo khoa, thớc- bút-... thục, chính xác bài : Bóng dáng một ngôi trờng, Nụ cời + Đế- nội dung kiểm tra - Học sinh: Trng THCS Han Thuyờn _ Lng Tai Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN + Sách giáo khoa, vở ghi chép bài +Thanh phách - 14 - giáo án âm nhạc 9 3 Tiến trình dạy và học:(45) HĐ của GV -Kiểm diện -Ghi bảng Nội dung * ổn định tổ chức lớp ( 3) - Kiểm tra sĩ số lớp : - Quản ca bắt giọng cho lớp hát bài: Bóng dáng một ngôi trờng hát kết... giáo án âm nhạc 9 Nghệ sĩ với cây đàn kết hợp vỗ đệm theo nhịp 3/4 + Đọc nhạc + hát lời bài TĐN số 3 Lá xanh kết hợp vỗ đệm theo phách + Đọc nhạc + hát lời bài TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu lời ca 3 Kiểm tra vở ghi bài: (2 điểm) - Yêu cầu có nhãn vở, ghi chép bài đầy đủ, rõ ràng Đáp án 1 Hát: (4 điểm) - Đợc xem sách giáo khoa, yêu cầu hát to, rõ ràng, trôi chảy, có tình cảm... học + Đọc đúng nhạc và hát đúng lời các bài TĐN - Thái độ: + Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc 2 Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài casset, bảng phụ chép các bài TĐN + Đàn và hát thuần thục, chính xác các bài hát và TĐN - Học sinh: + Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học trong năm học; Sách giáo khoa, vở ghi chép bài +Thanh phách 3 Tiến trình dạy và học:(45) Trng THCS Han Thuyờn _ Lng Tai Tụ KHXH... Hợp âm: Là sự vang lên đồng thời của ba, bốn , năm âm cách nhau một quãng ba -Ví dụ: SGK Tr 19 - Các loại hợp âm: + Hợp âm ba + Hợp âm năm + Hợp âm bảy Trng THCS Han Thuyờn _ Lng Tai HS ghi bài HS lên bảng thực hiện HS ghi bài HS đọc theo hd HS lên bảng Cho ý kiến HS ghi bài HS nghe hiểu, ghi bài HS nghe hiểu và nhắc lại Tụ KHXH Nguyấ N VN TUN - 13 giáo án âm nhạc 9 3 Nội dung 3 (15) Âm nhạc thờng thức: . Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo án, Đàn Organ, đài casset,. cảm vui và nhiệt tình. - Thái độ: + Qua bài hát giáo dục tình yêu mái trờng, tình cảm gắn bó với thầy, cô giáo và bạn bè. 2. Chuẩn bị: - Giáo viên: + Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án cả năm, giáo án cả năm, giáo án cả năm, Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: - Giáo viên: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Giới thiệu về bài : Trang 5 - Yêu cầu HS đọc SGK tr 5 Nghe hát mẫu: - HS đợc nghe băng hát mẫu bài: Chia đoạn, chia câu: - Bài hát đợc viết ở giọng F trởng, với hình, Tập hát từng câu: Transpose 2 - Hát theo lối móc xích, mỗi câu hát 2-3 lần, Trình bày ở mức độ hoàn chỉnh: Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Nội dung Nội dung 2 15 Tập đọc nhạc : TĐN Số 1 Chia câu: + Bài TĐN số 5 đợc chia làm mấy câu ? Luyện đọc gam: Fdur 7 âm 4. Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt Tập đọc nhạc: - GV đàn từng câu ngắn, đọc mẫu và hớng dẫn Ghép lời ca: Mục tiêu, Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Nội dung Nội dung Nội dung 3 15 Âm nhạc thờng thức:, Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: - Giáo viên: Tiến trình dạy và học:45 Chia đoạn, chia câu: - Bài hát đợc viết ở hình thức 2 giọng, Đoạn a, Tập hát từng câu: Transpose 2 - Hát theo lối móc xích, mỗi câu hát 2-3 lần, Trình bày ở mức độ hoàn chỉnh: Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Luyện đọc gam: Em 7 âm 4. Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt Tập đọc nhạc: Mục tiêu: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Nội dung Nội dung Nội dung 3 15 Âm nhạc thờng thức:, Mục tiêu: Ôn bài hát: ôn tập nhạc lí - So sánh sự giống và khác nhau giữa giọng, Mục tiêu: - Kiến thức: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Mục tiêu: - Kiến thức: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Nội dung 2 25 Giọng Pha trởng Chia câu: + Bài TĐN số 3 đợc chia làm mấy câu ?, Đọc tên nốt nhạc: HS đọc tên từng nốt 5. Tập đọc nhạc: Củng cố bài: - Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện Mục tiêu: Tiến trình dạy và học:45, Néi dung Néi dung Néi dung 3 15’ Mơc tiªu:, Mục tiêu: - Kiến thức: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV Nội dung 2 15 Giọng Rê thứ Chia câu: + Bài TĐN số 4 đợc chia làm mấy câu ?, Luyện đọc gam: Dm hoà thanh 4. Đọc tên nốt nhạc: Chuẩn bị: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV, Nội dung Nội dung 2 20 Âm nhạc thờng thức: Mục tiêu: Tiến trình dạy và học :45, Ôn bài hát: Tiến trình dạy và học:45 HĐ của GV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn