SKKN một số BP rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 6 tuổi trong trường MN

30 8,916 54
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2017, 01:17

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ tuổi trường mầm non” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ xã hội Tác giả: Họ tên: Nguyễn Thị Thuý Hà Nữ Ngày tháng/năm sinh: 28/04/1984 Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm mầm non Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường mầm non Sao Mai Điện thoại: 0986794390 Đồng tác giả (nếu có) Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Trường mầm non Sao Mai Số Chu Văn An - Thái Học - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Trẻ – tuổi trường mầm non Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi Tài liệu tham khảo Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: tháng: Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2014 TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG (ký, ghi rõ họ tên) SÁNG KIẾN Nguyễn Thị Thuý Hà PHẦN 1: TÓM TẮT SÁNG KIẾN “Một số biện pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non” Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: Bác Hồ kính yêu nhấn mạnh “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức mình” điều Bác Hồ dạy, thực tế giới trẻ đặc biệt trẻ mầm non khơng biết, khơng phải làm Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển tồn diện trẻ Chính mà nhà giáo dục, gần gũi giáo mầm non người uốn nắn, dìu dắt trẻ từ lúc trẻ bắt đầu đến trường Một kỹ rèn cho trẻ kỹ tự phục vụ để trẻ tự hòa mình, làm quen với việc gần gũi hàng ngày: mặc quần áo, giầy, dép, nhặt rác bỏ vào thùng, lau chùi bàn ghế, dọn dẹp đồ dùng, đồ chơi hay làm vệ sinh cho đúng, tự chăm sóc thân, chăm sóc giúp đỡ người thân, bạn bè Đây nội dung quan trọng để hình thành nhân cách sống cho trẻ, để trẻ tự tin xã hội Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến: Để giúp trẻ trẻ hình thành kỹ tự phục vụ thân cách tốt sống đồng thời góp phần giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm việc rèn kỹ tự phục vụ kỹ chăm sóc giáo dục trẻ tốt tơi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non” để nghiên cứu áp dụng sáng kiến từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2014 lớp mẫu giáo - tuổi chủ nhiệm Để áp ụng sáng kiến cần có điều kiện sau: Giáo viên phải có trình độ chun mơn vững vàng, có kiến thức, kỹ để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Có đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Nội dung sáng kiến: Trong sáng kiến thực trạng xây dựng biện pháp để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ + Tính sáng kiến: Tơi chọn nội dung rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ trường mầm non vấn đề mà quan tâm chưa có đề tài khoa học nghiên cứu Các biện pháp tơi đưa đảm bảo tính mới, tính sáng tạo: Đây phần giáo dục kỹ sống tài liệu tham khảo hạn chế Điều thúc đẩy tơi giành thời gian xác định nội dung rèn kỹ tự phục vụ lựa chọn nội dung thích hợp để lồng ghép, tích hợp vào hoạt động, lúc nơi Tiếp theo cung cấp cho giáo viên ngân hàng hoạt động gần gũi, thơ, hát, câu chuyện mang tính giáo dục để tạo hứng thú, tích cực cho trẻ thực cơng việc tự phục vụ cách tốt + Khả áp dụng sáng kiến: Tôi đảm bảo bảo với biện pháp tơi đưa có khả áp dụng rộng rãi tất trường mầm non nói chung Và tùy điều kiện hồn cảnh mà mức độ áp dụng có khác Cách thức áp dụng: Với biện pháp mô tả chi tiết, cụ thể thao tác tác mà giáo viên cần làm tất thời điếm sinh hoạt trọng ngày Kết hợp với thơ, hát, câu chuyện trẻ rèn kỹ tự phục vụ cách toàn diện Bên cạnh giáo viên tích lũy vốn kinh nghiệm việc kết hợp, tuyên truyền việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ tới phụ huynh nhiều hình thức nhằm đạt kết cao + Lợi ích sáng kiến: Sáng kiến tơi mang lại nhiều lợi ích thiết thự cụ thể: Nó tích lũy cho giáo viên hình thức tích hợp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ vào chế độ sinh hoạt ngày để đạt yêu cầu đề Thứ 2, rèn kỹ tự phục vụ tốt hội vàng giúp trẻ hoàn thiện mình, nhanh chóng khơn lớn trưởng thành sống Thứ ba, biện pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức trách nhiệm kết hợp gia đình nhà trường xã hội việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Khẳng định giá trị, kết sáng kiến: Áp dụng sáng kiến đưa cách linh hoạt triệt để giúp giáo viên tổ chức hoạt động có tích hợp nội dung rèn kỹ tự phục vụ , cách hiệu Đa số trẻ có kiến thức kỹ hình thành ý thức tự phục vụ hoạt động Phụ huynh tích cực, quan tâm kết hợp với giáo viên để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Đề xuất khuyến nghị: Để thực tốt nội dung rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ mong cấp tạo nhiều hội cho giáo viên trau dồi bồi dưỡng chuyên môn vấn đề rèn kỹ tự phục vụ nói chung kỹ sống nói riêng Nên chọn lọc xây dựng tranh ảnh, đĩa giảng tích hợp nội dung rèn kỹ sống cho trẻ PHẦN 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Trong năm gần đây, nhà nước ta quan tâm đến ngành giáo dục nước nhà coi giáo dục quốc sách hàng đầu Đất nước có phát triển bền vững phải có tri thức phát triển để có người phát triển tồn diện phải giáo dục ngày từ lứa tuổi mầm non hạt gống quan trọng cho hình thành phát triển nhân cách người Một người muốn thành công không học hồn tồn sách vở, mà cần học kiến thức thực tế đời mà kỹ quan kỹ tự phục vụ, tực chăm sóc thân Trên thực tế trẻ mầm non đặc biệt trẻ mẫu giáo - tuổi có kỹ tự phục vụ thân Bên cạnh đó, trẻ thiếu kiến thức, kỹ phục vụ thân có trẻ sống ích kỷ, nghĩ đến thân, biết nhận, biết hưởng thụ, biết có ngưởi phục vụ mà quan tâm đến người khác, tự chăm sóc thân Đây nguy hại lớn cho em nên rèn kỹ tự phục vụ kỹ quan trọng thúc đẩy trẻ hồn thiện cách tốt Vì muốn có kỹ tự phục vụ tốt phải rèn từ lúc lứa tuổi mầm non có hình thành cho trẻ kỹ năng, ý thức tự chăm sóc thân ngồi xã hội Chính vậy, việc rèn kỹ tự phục vụ mục tiêu tâm giáo dục nước ta ngành mầm non để đào tạo người phát triển tồn diện “Đức - Trí Thể - Mỹ” Là giáo viên mầm non tơi thiết nghĩ phải nghiên cứu, khai thác nguồn thông tin, phương pháp nêu gương, làm mẫu để đào tạo hệ trẻ sống có trách nhiệm hơn, biết tự lập hơn, biết tự phục vụ chăm sóc thân để hồ vào xu phát triển chung xã hội Bởi việc rèn kỹ tự phục vụ lĩnh vực mẻ chưa có đề tài khoa học nghiên cứu vấn đề Với mục tiêu giúp giáo viên biết cách rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ đưa trẻ vào nề nếp để trẻ chủ động, tự lập sống đại mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non” để nghiên cứu Cơ sở lý luận vấn đề Để có đất nước giàu kinh tế, vững trị phải có giáo dục tồn diện Giáo dục mầm non bậc học đặt móng cho giáo dục nước nhà Trong điều kiện phát triển kinh tế nay, nước ta đà phát triển hội nhập, bên cạnh phát triển kinh tế kéo theo tệ nạn xã hội, mặt trái nảy sinh mà trẻ em đối tượng có nguy cao dễ bị đe doạ, bị ảnh hưởng Chăm sóc giáo dục trẻ em đặc biệt trẻ mầm non trở thành người phát triển toàn diện mục tiêu trọng tâm giáo dục nước ta rèn kỹ tự phục vụ kỹ quan trọng giúp trẻ hồn thiên trưởng thành xã hội Từ năm 2008, Bộ giáo dục đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nội dung cụ thể để rèn kỹ sống cho trẻ cách chung nhất, định hướng giúp giáo viên thực như: Rèn luyện kỹ ứng xử hợp lý với tình sống, thói quen kỹ làm việc, sinh hoạt theo nhóm, rèn luyện sức khoẻ có ý thức tự phục vụ bảo vệ sức khoẻ thân Tự phục vụ kỹ quan trọng thúc đẩy, giúp trẻ hồn thiện cách tốt Đây hội vàng để trẻ nhanh chóng khơn lớn trưởng thành sống Tuy nhiên, trẻ mầm non thường cưng chiều, khơng phải làm việc nên trẻ ỷ lại biết trông chờ người khác phục vụ Khơng có kỹ phục vụ dẫn đến hệ lụy trẻ lười biếng, thụ động khó khăn tham gia hoạt động tập thể Nên việc rèn cho trẻ có kỹ phục vụ, trẻ ý thức cần thiết việc tự phục vụ thân, biết tự chăm sóc mình, tăng cường tính độc lập, sống có trách nhiệm hơn, dạy trẻ biết quan sát làm theo hướng dẫn người lớn công việc nhỏ hàng ngày Xuất phát từ lý chọn đè tài: “Một số biện pháp rèn kỹ tực phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non” làm đề tài nghiên cứu Thực trạng vấn đề 3.1 Thực trạng chung Trong trình thực chương trình giáo dục mầm non với nội dung “Rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non” gặp vấn đề sau: - Cùng với đổi đất nước, ngành giáo dục có nhiều đổi đặc biệt giáo dục mầm non Trong phải kể đến “Rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ mầm non” mũi nhọn rèn kỹ sống cho trẻ - Nhà trường đầu tư đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồ dùng phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ - Ban giám hiệu đạo quan tâm sát tới việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi - Tập thể giáo viên nhiệt tình, u nghề, hết lòng trẻ thơ - Trẻ học qua tuổi, tuổi nên trẻ biết số hành động tự phục vụ thân - Nhiều trẻ ngoan, học có ý thức Bên cạnh tơi gặp vấn đề bất cập sau: - Số trẻ định biên lớp đông quy định nên ảnh hưởng đến việc rèn trẻ - Giáo viên chưa sát vào rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ, làm hộ trẻ, gò bó trẻ - Nhận thức phụ huynh học sinh kỹ tự phục vụ chưa cao, nng chiều trẻ, sợ trẻ q sức 3.2 Khảo sát thực trạng Từ lý khảo sát thực trạng “kỹ tự phục vụ” tháng 09/2014 trẻ lớp sau: Tổng Nội dung Xếp loại số trẻ khảo sát Trẻ biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi Trẻ biết làm vệ sinh cá nhân (đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, đánh 35 răng, chải đầu ) Trẻ biết cởi, mặc quần áo, mang giầy, dép Trẻ có thói quen tự phục vụ ăn Trẻ có ý thức bảo vệ Tốt S.T % Khá S.T % ĐYC S.T % KĐYC S.T % 10 28.6 12 34.3 22.9 14.2 11 31.4 10 28.6 10 28.6 11.4 10 28.6 10 28.6 19.9 22.9 11 31.4 10 28.6 10 28.6 11.4 11 31.4 10 28.6 25.8 14.2 mơi trường Nhìn vào bảng ta thấy đầu năm “Kỹ tự phục vụ” thấp, trẻ khơng đạt u cầu tơi thấy việc rèn kỹ tự phục vụ trường mầm non vô cần thiết Ngay từ đầu năm học tơi tìm tòi đúc rút số kinh nghiệm rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ cách hiệu Để trẻ đến trường nhà ln có thói quen kỹ tự phục vụ sử dụng số giải pháp sau: Các giải pháp, biện pháp thực 4.1 Tạo hội cho trẻ tự phục vụ lúc nơi, kết hợp nêu gương, làm mẫu Bản chất trẻ mầm non nhanh tiếp thu chóng quên nên việc rèn kỹ tự phục lúc nơi, thông qua hoạt động ngày không giúp trẻ quan sát, thực hành, trải nghiệm công việc đơn giản mà rèn cho trẻ kỹ tự phục vụ thân Ý thức tự phục vụ ẩn chứa hoạt động, hành động nhỏ trẻ phải có ý thức hình thành thói quen tự phục vụ Với hoạt động tơi thường tạo tình khác hướng dẫn để trẻ thực cơng việc cách có chất lượng Đây hội tốt để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Cụ thể hoạt động sau: 4.1.1 Hoạt động đón trẻ, trả trẻ trò chuyện Ngay từ đầu năm học trẻ đến lớp tơi quan sát đón, trả trẻ thấy trẻ không cất ba lơ có cất lại nhầm tủ, có trẻ mang ba lơ để lên mà khơng cất vào tủ Có trẻ tự tháo giầy dép mà phụ thuộc người lớn Có trẻ mặc nhiều quần áo đến cởi gập vào tủ mặc thêm quần áo trời lạnh Bằng kinh nghiệm nhiều năm dạy - tuổi mình, trẻ đến lớp tơi đưa trẻ nhận tủ tư trang hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân mình, trẻ hướng dẫn trẻ cách mở lấy đồ dùng sau thời gian thực hành trải nghiệm kiềm tra cô trẻ lớp đến lớp tự cất lấy đồ dùng cá nhân mình, biết tháo giầy, dép xếp gọn gàng Những việc tưởng chừng đơn giản giúp cho trẻ nhiều ý thức thực nội quy ý thức giữ gìn đồ dùng cá nhân mình, khơng ỷ nại, phụ thuộc vào bố mẹ Khi đón trẻ vào lớp tơi trò chuyện với trẻ việc trẻ làm nhà đến lớp Tôi đưa câu hỏi sau: + Hơm qua nhà có ngoan khơng? + Con làm việc để giúp bố mẹ? + Bạn nhà biết tự làm vệ sinh cá nhân? + Sáng hơm có bạn khơng đánh rửa mặt mà đến lớp không? + Bạn sáng biết tự mặc quần áo để học? + Sáng đến lớp bạn biết tự cất đồ dùng mình? Hình ảnh trẻ tự mặc quần áo cất đồ dùng cá nhân Với câu hỏi kết hợp lời khen ngợi, động viên khuyến khích trẻ kích thích tính ham học hỏi kỹ tự phục vụ hình thành cách dễ dàng hiệu 4.1.2 Hoạt động học Cũng hoạt động khác, hoạt động học góp phần rèn kỹ tụ phục vụ hiệu Với hoạt động tơi quan sát, tìm tòi để lựa chọn hình thức để giúp trẻ hình thành ý thức tự phục vụ cách tốt Trước đây, trước vào hoạt động giáo viên người chuẩn bị bày sẵn trước mặt trẻ trẻ việc học điều dẫn đến trẻ thụ động, không đáp ứng yêu cầu rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ 10 Hình ảnh bảng tuyên truyền Việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ qua tun truyền khơng giúp trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm sống làm hành trang cho trẻ vào xã hội Biện pháp nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách sâu sắc trẻ “Chóng nhớ, mau quên nên lần dạy trẻ trẻ khơng thể nhớ mà phải có rèn luyện nhiều lần để trở thành thói quen tốt trẻ 4.3 Sưu tầm câu chuyện, thơ ca, hát dễ thuộc, dễ nhớ để khuyến khích trẻ tích cực tự phục vụ Với trẻ mầm non câu chuyện, thơ, hát mang tính giáo dục có sức hút kỳ lạ trẻ trẻ nghe, đọc vần điệu dễ nhớ, dễ thuộc thơ, hát hay tình tiết câu chuyện nhiều lần vào tâm hồn trẻ cách nhẹ nhàng sâu sắc Từ hình thành cho trẻ ý thức tự phục vụ thân Nhận thức 16 điều đó, tơi ln tìm tòi thơ, hát, câu chuyện rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ để dạy trẻ Qua thơ sưu tầm (Phụ lục 3); hát như: Rửa mặt mèo, bàn chải xinh, thật đáng yêu, anh tí Sún, Bé quét nhà… hay câu chuyện: Mèo học chải răng, Gấu bơng bị đau bụng, Thỏ trắng biết lỗi tơi lồng ghép, tích hợp dạy trẻ lúc, nơi hay lúc rảnh rỗi đạt hiệu cao việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Biện pháp phương pháp mưa dầm, thấm lâu đường ngắn nhất, đươn giản mà lại hiệu việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ mong nhận ủng hộ, góp ý cấp lãnh đạo, đồng nghiệp để biện pháp áp dụng rộng rãi 4.4 Phối kết hợp vói phụ huynh để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Việc phối kết hợp với phụ huynh yếu tố thiếu việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Nếu có nhiệt tình giáo viên vào gia đình, biết quan hệ chặt chẽ với phụ huynh có lợi giúp gia đình nhà trường hình thành cho trẻ kiến thức, kỹ tự phục vụ cách hoàn thiện Cụ thể: Ở trường nhà trẻ thường nuông chiều, thiếu sáng tạo, phụ thuộc ỷ nại vào người khác, gặp tình thực tế lúng túng xử lý Cô giáo người dìu dắt, giúp đỡ trẻ để trẻ có thái độ sống tích cực hành vi đắn để ln chủ động sống Muốn thực điều thuận lợi phải kể đến vai trò kết hợp bậc phụ huynh Các bậc phụ huynh nên coi yêu cầu cần thiết việc hình thành nhân cách trẻ tư bước chập chững 17 Chính vậy, từ buổi họp phụ huynh đầu năm trao đổi với phụ huynh cần có kiến thức hiểu biết vấn đề rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Tôi phụ huynh kết hợp dạy trẻ đến trường phải biết: Cất đồ dùng cá nhân (Ba lô, giầy dép, quần áo, biết gấp quần áo .), biết tự vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, biết xúc cơm ăn không làm rơi vãi cơm Điều quan trọng nhắc phụ huynh trẻ chưa làm tuyệt đối khơng la mắng hay so sánh trẻ với trẻ khác làm trẻ mặc cảm, tự ti tốt phụ huynh nên đưa trẻ vào khuôn khổ cách nhẹ nhàng cách cha mẹ làm trẻ, hướng dẫn trẻ thật cụ thể cách làm trẻ cảm thấy thoải mái hứng thú tự phục vụ giúp trẻ tự tin sống Ngoài hàng ngày vào đón trả trẻ tơi trò chuyện, trao đổi với phụ huynh tình hình trẻ cho phụ huynh thấy tầm quan trọng việc rèn kỹ tự phục vụ để kết hợp cho trẻ thực kỹ tự phục vụ như: Rửa tay, rửa mặt, đánh nhà cho phù hợp, khơng gò bó mà lại đạt hiệu cao Làm tốt cơng tác phối kết hợp gia đình nhà trường để thống nội dung, phương pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ nhấn mạnh vai trò nêu gương người lớn gia đình giúp trẻ sống mơi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho trẻ thực hành ghi nhớ điều học hình thành kỹ tự phục vụ cho trẻ sống Sau tháng thực biện pháp nhận thấy biện pháp mang lại hiệu trẻ mà hiệu phụ huynh, giúp phụ huynh nhận thức tầm quan trọng việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Đồng thời giúp giáo viên có thêm hỗ trợ lớn việc rèn kỹ tự phục vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Kết đạt 5.1 Kết thu sau áp dụng sáng kiến 18 Sau thời gian thực nhận thấy tiến rõ rệt trẻ Trẻ rèn kỹ tự phục vụ mà hình thành nên nhân cách sống trẻ sau giúp trẻ phát triển cách toàn diện Kết thu sau: Tổng số trẻ Nội dung khảo sát Trẻ biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi Trẻ biết làm vệ sinh cá nhân (đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, đánh răng, chải đầu ) Trẻ biết cởi,mặc quần 35 áo, mang giầy, dép Trẻ có thói quen tự phục vụ ăn Trẻ có ý thức bảo vệ Tốt S.T % Xếp loại Khá ĐYC S.T % S.T % KĐYC S.T % 20 57 15 43 0 0 20 57 15 43 0 0 18 51 15 42.9 6.1 0 25 57 15 43 0 0 25 57 15 43 0 0 môi trường Đặc biệt giúp trẻ biết vận dụng kinh nghiệm vốn hiều biết kỹ tự phục vụ thânvào sống hàng ngày trẻ Khơng giúp cho giúp cho phụ huynh biết tầm quan trọng rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ trường mầm non Cụ thể: * Đối với trẻ: - Trẻ có hiểu biết kỹ tự phục vụ thân giúp trẻ tự tin chủ động biết cách xử lý tình sống đạt hiệu cao - Trẻ tích cực việc rèn kỹ tự phục vụ Tỷ lệ trẻ thực u cầu có kỹ năng, kỹ xảo biết tự phục vụ thân, làm vệ sinh cá nhân giúp đỡ người khác đạt cao (Tỷ lệ trẻ giỏi tăng không trẻ khơng đạt u cầu) 93.9% trẻ biết tự mặc, cởi quần áo 100% trẻ 19 biết cất dọn đồ dùng đồ chơi 100% trẻ viết vệ sinh cá nhân, 100% trẻ có thói quen giữ gìn, bảo vệ môi trường ý thức ăn - Việc rèn kỹ tự phục vụ khơng hình thành cho trẻ khả tự phục vụ thân mà tạo cho trẻ có kỹ sống đồng thời giúp trẻ phát triển cách tồn diện Từ trẻ tích lũy kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế * Đối với cô: Bản thân nhận thức rõ tầm quan trọng việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ trường mầm non nhằm hình thành cho trẻ kiến thức sơ đẳng ban đầu kỹ tự phục vụ Với cách thức tổ chức, hướng dẫn cách khoa học, gần gũi góp phần cho giáo viên tích lũy thủ thuật, biện pháp cụ thể để rèn kỹ tự phục vụ tốt Đó bước tiến đáng mừng việc chăm sóc giáo dục trẻ cách tồn diện Ngồi phụ huynh lớp tơi nhận thức việc rèn kỹ tự phục kết hợp chặt chẽ với cô giáo để trẻ phát triển hoàn thiện 5.2 So sánh đối chứng Sau thời gian áp dụng biện pháp có sử dụng phương pháp khảo sát, đánh giá, kiểm tra, đối chứng, phương pháp tổng kết khẳng định lại kết mang lại Các bước tiến hành như: Kiểm tra kiến thức kỹ tự phục vụ trẻ lớp thu kết đối chứng với kết đầu năm học 2014 - 2015 sau: Tổng Nội dung Thời Tốt 20 Xếp loại Khá ĐYC KĐYC khảo sát điểm số trẻ S.T % S.T % S.T % S.T % khảo sát Trẻ biết cất dọn 9/2014 10 28.6 12 34.3 22.9 14.2 chơi Trẻ biết làm vệ 12/2014 20 57 15 43 0 0 sinh cá nhân (đi 9/2014 11 31.4 10 28.6 10 28.6 11.4 chải 12/2014 20 57 15 43 0 0 9/2014 10 28.6 10 28.6 19.9 22.9 12/2014 18 51 15 42.9 6.1 0 9/2014 11 31.4 10 28.6 10 28.6 11.4 12/2014 25 57 15 43 0 0 9/2014 11 31.4 10 28.6 25.8 14.2 đồ dùng, đồ vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, đánh răng, 35 đầu ) Trẻ biết cởi,mặc quần áo, mang giầy, dép Trẻ có thói quen tự phục vụ ăn Trẻ có ý thức bảo vệ môi 12/2014 25 57 15 43 0 0 trường Nhìn bảng ta thấy việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ mang lại kết rõ rệt Tỷ lệ trẻ xếp loại khá, giỏi tăng cao chứng tỏ trẻ có kỹ định ý thức tự phục vụ thân khơng trẻ đạt u cầu Điều ta thấy trẻ có số kỹ thực hành trải nghiệm phát triển tư cho trẻ Tôi nghĩ với việc làm giúp ích cho trẻ nhiều sống hàng ngày chuẩn bị cho bậc học tiếp Để có kết phải kể đến tích cực tham gia vào hoạt động trẻ nhiệt tình hướng dẫn, giám sát giáo và quan tâm đến giáo dục phụ huynh 5.3 Khả áp dụng sáng kiến 21 Sáng kiến áp dụng lóp tơi chủ nhiệm mong nhân rộng để mang lại hiệu cao việc chăm sóc giáo dục trẻ 5.4 Lợi ích thiết thực sáng kiến - Các biện pháp tơi đưa kích thích lắng nghe, quan sát, tư duy, phân tích trẻ trẻ thực hành trải nghiệm để tích lũy kiến thức - “Rèn kỹ tự phục” không đơn cung cấp kiến thức ý thức tự chăm sóc thân mà rèn cho trẻ kỹ sống, thói quen nề nếp sử dụng đồ dùng đồ chơi tích lũy kiến thức nhân cách để vận dụng vào sống thường nhật trẻ - Rèn kỹ tự phục vụ nội dung nhằm phát huy tính tích cực lấy trẻ làm trung tâm cho hoạt động để trẻ tự vận dụng kinh nghiệm vào đời sống xã hội cách hiệu - Rèn kỹ tự phục vụ tốt khơng giúp trẻ hồn thiện thân mà giúp trẻ ý thức việc làm việc bảo vệ mơi trường, bảo vệ tài nguyên biển đảo, sử dụng lượng tiết kiệm hay biết ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai - Bằng hình ảnh, thủ thuật, trò chơi ơn luyện lúc nơi để rèn luyện mạnh dạn, tự tin, phát huy tính độc lập trẻ - Ngồi ra, với việc giúp trẻ rèn kỹ tự phục vụ góp phần khơng nhỏ phát triển tồn diện nhân cách trí tuệ trẻ - Trước hết giáo phải tìm tòi nghiến cứu tập san, chương trình, sử dụng hình thức tích hợp thường xun có lồng ghép hoạt động, tạo mơi trường học tập phù hợp giúp trẻ rèn kỹ tự phục vụ lúc nơi Để nhiệm vụ hồn thành phải kiên trì, tìm tòi, suy nghĩ, chuẩn bị đồ dùng hình ảnh man tính trực quan sinh động bắt mắt, hấp dẫn trẻ việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức trẻ đạt hiệu - Việc phối kết hợp với phụ huynh mang lại hiệu cao việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Để sáng kiến nhân rộng cần: 22 Trước hết phải kể đến đội ngũ giáo viên có trình độ, u nghề mến trẻ, thực tâm huyết với nghề việc rèn kỹ tự phục vụ mang lại hiệu Thứ hai phải nắm bắt tâm lý học sinh vừa học vừa chơi cho đảm bảo tính vừa sức phải có khn khổ để trẻ tiếp thu kiến thức dễ dàng Được quan tâm cấp lãnh đạo Ban giám hiệu bậc phụ huynh đầu tư sở vật chất đầy đủ khang trang, để tạo điều kiện cho việc rèn kỹ tự phục vụ cách tốt PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 23 “Rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ trường mầm non” nội dung quan trọng chương trình giáo dục mầm non Song cơng việc thật khơng đơn giản trình độ nhận thức, khả tiếp thu trẻ khác nhau, điều kiện, hồn cảnh sống gia đình trẻ lại khơng đồng tơi nhân thấy muốn thực tốt điều này, thân giáo viên cần phải trau dồi kỹ năng, phương pháp sư phạm Đặc biệt biện pháp đưa giúp giáo viên có thêm kiến thức việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ đồng thời cô giáo phải người thực thương yêu, quí mến trẻ, mẫu mực, chịu khó, khơng cứng nhắc trẻ yêu cầu trẻ phải kiên trì, tỉ mỉ cơng tác giảng dạy chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên người sát hướng dẫn, quan sát, động viên khen ngợi kịp thời nhằm kích thích tính tự tịn, khả độc lập trẻ trẻ có kỹ tự phục vụ tốt hình thành nên nhân cách người phát triển toàn diện để trẻ vận dụng vào sống thường nhật cách linh hoạt Với biện pháp nhằm góp phần giúp trẻ rèn kỹ tự phục vụ cách nhẹ nhàng, phù hợp với khả trẻ Ngoài ra, nhận thức phụ huynh việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ nâng lên rõ rêt Bởi gia đình phải thật mái ấm tình thương trẻ, bố mẹ phải gương sáng để trẻ noi thoi, phải quan tâm, yêu thương, có trách nhiệm uốn nắn trẻ từ chào đời Đây thơng điệp tới người làm cha mẹ người quan tâm tới trẻ em để trẻ phát triển nhân cách trí tuệ cách tồn diện Tôi hy vọng biện pháp đưa khơng áp dụng với lớp tơi mà áp dụng lớp, trường khác với mong muốn rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ – tuổi tốt Khuyến nghị * Đối với cấp trường: - Xây dựng hoạt động mẫu có lồng ghép tích hợp rèn kỹ tự phục vụ cho giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 24 - Xây dựng chọn lọc hình ảnh tạo thành đĩa giảng rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - Nhà trường quan tâm việc bồi dưỡng giáo viên làm bảng tuyên truyền rền kỹ tự phục vụ cho học sinh phụ huynh tham khảo - Giáo viên sưu tầm trò chơi dân gian, đồng dao ca dao, tạo góc tuyên truyền để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ lúc mợi nơi * Đối với cấp phòng, sở: - Phòng giáo dục tổ chức nhiều buổi chuyên đề rèn kỹ sống rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ để nâng cao kinh nghiệm cho giáo viên - Cung cấp thêm tài liệu rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Trên sáng kiến “Một số biện pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non"”, trình bồi dưỡng, nghiên cứu giảng dạy lớp mà áp dụng vào thực tế năm học qua Nhưng đề tài không tránh khỏi sai sót mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo đồng nghiệp giúp tơi hồn thiện hơn, vững vàng việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ trường mầm non Tôi xin chân thành cảm ơn! Mục lục Danh mục tài liệu tham khảo 25 Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo hướng dẫn thực (Độ tuổi - tuổi) Nhà xuất giáo dục Năm 2005 Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - tuổi) Nhà xuất giáo dục Việt Nam Năm 2011 Tài liệu hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân Một số tạp chí giáo dục mầm non Giáo án điện tử (Phần mềm giáo án điện tử) Kharlamov I.F (1978), Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào? Minxcơ Nguyễn Ánh Tuyết (1987), Giáo dục trẻ mẫu giáo nhóm bạn bè, NXB Giáo dục Phụ lục Giáo án minh họa 26 GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG CHIỀU Đề tài : Rèn kỹ tự phục vụ: Bé tự phục vụ Chủ đề : Bản thân Lứa tuổi : - tuổi Thời gian : 15 - 20p I Mục đích: - Trẻ biết cơng việc để tự chăm sóc phục vụ thân: Đánh răng, rửa mặt, chải tóc, rửa tay, biết cất đồ dùng đồ chơi, có ý thức ăn uống - Rèn cho trẻ có thói quen kĩ tự phục vụ cần thiết như: Vệ sinh cá nhân, cất đồ dùng đồ chơi, tự phục vụ ăn uống, giữ gìn vệ sinh mơi trường - Giáo dục trẻ ích lợi việc tự phục vụ… II Chuẩn bị: - Máy chiếu - Clip bé tự làm công việc tự phục vụ - Một số ảnh kỹ tự phục vụ III Tiến hành: Hoạt động cô * Cô tập trung trẻ: Chia trẻ làm tổ cho Hoạt động trẻ - Trẻ chơi trò chơi trẻ chơi trò chơi: Tay đẹp: Các biết làm công việc đơn giản để tự phục vụ chưa? - Khi đến lớp đồ dùng để đâu? Sáng trước đến lớp 27 Ghi làm việc gì? - Khi ăn cơm, ăn sáng xong rác - Trẻ trả lời để đâu? - Một trẻ ngoan phải có ý thức tự phục vụ chăm sóc thân biết giúp đỡ người xung quanh * Cô mời cô xem đoạn clip để xem bạn nhỏ clip - Trẻ lắng nghe làm nhé? - Các vừa xem xong clip rồi, bạn cho cô biết bạn nhỏ clip vừa làm nhỉ? - Trẻ xem clip - Trẻ trả lời - À, bạn vừa đến lớp - Vậy bạn quan sát tinh ý cho cô biết bạn đến lớp làm gì? - Đồ dùng bạn để đâu? Đã nơi quy định chưa? - Trẻ trả lời - Bạn nhỏ làm chưa? Bạn cho cô biết sáng đến lớp làm việc gì? Cho trẻ tái lại Tương tự với ăn, hình ảnh trẻ bỏ rác - Trẻ thực nơi quy định - Bạn nhỏ clip có ngoan không nhỉ? * Bây cô xin mời tham gia trò chơi: Ai khéo Cô hướng dẫn cho trẻ cách gấp quần áo sau cho trẻ tự lấy quần áo gấp lại 28 - Trẻ trả lời * Bạn A trước học không đánh rửa amwtj, tự mặc quần áo - Trẻ trả lời cất đồ dùng cá nhân ngoan chưa? - Vậy phải làm gì? - Cô cho trẻ thực cách đánh răng, Trẻ trả lời rửa mặt, rửa tay  Giáo dục trẻ tầm quan trọng việc rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - Trẻ lắng nghe * Bây cô mời hướng mắt lên hình để xem bạn nhỏ clip cô tự phục vụ thân - Trẻ xem trẻ  Đàm thoại hướng cho trẻ biết hành động để phục vụ thân * Cho trẻ thực hành Trẻ thực hành Phụ lục Mục Nội dung 29 Trang Thông tin chung sáng kiến 01 Phần 1: Tóm tắt sáng kiến 02 Phần 2: Mơ tả sáng kiến Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề 3.1 Thực trạng chung 3.2 Khảo sát thực trạng Các giải pháp biện pháp thực 4.1 Tạo hội cho trẻ tự phục vụ ở lúc, nơi, kết hợp nêu gương 04 05 06 07 07 07 08 08 4.2 4.3 làm mẫu Rèn kỹ tự phục vụ thông qua tuyên truyền Sưu tầm câu chuyện, thơ ca, hát dễ thuộc, dễ nhớ để khuyến khích trẻ 14 16 4.4 tự phục vụ Phối kết hợp vói phụ huynh để rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ Kết đạt 5.1 Kết thu sau áp dụng sáng kiến 5.2 5.3 5.4 So sánh đối chứng Khả áp dụng sáng kiến Lợi ích thiết thực sáng kiến Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Phần III: Kết luận khuyễn nghị Kết luận Khuyến nghị Mục lục 30 17 18 18 20 22 22 23 24 24 24 26 ... giáo viên biết cách rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ đưa trẻ vào nề nếp để trẻ chủ động, tự lập sống đại mạnh dạn chọn đề tài Một số biện pháp rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ - tuổi trường mầm non” để nghiên... rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ trường mầm non Cụ thể: * Đối với trẻ: - Trẻ có hiểu biết kỹ tự phục vụ thân giúp trẻ tự tin chủ động biết cách xử lý tình sống đạt hiệu cao - Trẻ tích cực việc rèn kỹ. .. rèn kỹ tự phục vụ trường mầm non vô cần thiết Ngay từ đầu năm học tơi tìm tòi đúc rút số kinh nghiệm rèn kỹ tự phục vụ cho trẻ cách hiệu Để trẻ đến trường nhà ln có thói quen kỹ tự phục vụ tơi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số BP rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 6 tuổi trong trường MN, SKKN một số BP rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 6 tuổi trong trường MN, SKKN một số BP rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5 6 tuổi trong trường MN

Từ khóa liên quan