Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện quang bình, tỉnh hà giang

74 247 1
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2017, 08:31

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu vấn đề23. Mục tiêu nghiên cứu44. Nhiệm vụ nghiên cứu45. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu46. Giả thuyết nghiên cứu57. Phương pháp nghiên cứu58 .Kết cấu của khóa luận5CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC71.1. Một số khái niệm cơ bản71.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức71.1.2. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng71.1.3. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức81.1.4. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng CBCC81.1.5. Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC101.2. Nội dung đào tạo bồi dưỡng CBCC111.2.1. Nội dung qui trình ĐTBD CBCC.111.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng121.2.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng131.2.4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng141.2.5. Đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡngCBCC201.3. Các tiêu chí đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC201.3.1. Đánh giá nội bộ khóa học211.3.2. Đánh giá tổng thể231.4. Tính cấp thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC241.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo bồi dưỡng CBCC251.5.1. Các nhân tố khách quan251.5.2. Các nhân tố chủ quan26CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG302.1. Khái quát về UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang302.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.302.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ352.2. Thực trạng về công tác đào tạo CBCC tại UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang412.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng412.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng422.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch ĐTBD cán bộ, công chức422.2.4. Kết quả đào tạo những năm gần đây452.2.5. Đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại UBND huyện Quang Bình522.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại UBND huyện Quang Bình542.3.1. Nhân tố khách quan542.3.2. Nhân tố chủ quan54CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG563.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng tại UBND huyện Quang Bình563.1.1.Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC563.1.2.Nâng cao công tác quản lý, lãnh đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng573.1.3.Tăng cường sự phối kết hợp giữa cơ quan quản lý và tổ chức, đơn vị thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC573.1.4.Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng chính xác593.1.5.Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng CB,CC603.1.6.Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên623.1.7.Xây dựng toàn diện và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng623.1.8.Hoàn thiện chương trình đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng633.1.9.Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng643.1.10. Một số giải pháp khác643.2. Một số khuyến nghị653.2.1. Đối với cơ quan653.2.2. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức65KẾT LUẬN67DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO68PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập trường Đại học Nội vụ Hà Nội, với lòng yêu nghề, tận tâm, hết lòng truyền đạt thầy giúp em tích lũy nhiều kiến thức nhiều kỹ sống Lời em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Cơ ThS Tạ Thị Hà tận tình hướng dẫn tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Nội vụ Hà Nội, khoa Tổ chức quản lý nhân lực trang bị cho em nhiều kiến thức quý báu Em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị phòng Nội vụ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt giúp em hồn thành khóa luận Nguồn kiến thức vơ tận thời gian thực khóa luận hạn chế nên q trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót, em xin chân thành cảm ơn mong nhận góp ý vô qúy báu Qúy Thầy Cô Hà Nội, ngày 21, tháng 5, năm 2017 Sinh viên thực Lộc Văn Chuộng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Nội vụ Quang Bình Xã hội chủ nghĩa Cán công chức Đào tạo, bồi dưỡng HĐND UBND NVQB XHCN CBCC ĐTBD PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng định đến phát triển tổ chức Trong điều kiện thị truờng có nhiều biến động cạnh tranh ngày gay gắt chất lượng nguồn nhân lực yếu tố định sống đem lại thành công cho tổ chức Tuy nhiên chất lượng nguồn nhân mức độ lại phụ thuộc phần nhiều vào sách đào tạo bồi dưỡng mà tổ chức dành cho nguồn nhân lực Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đào tạo bồi dưỡng CBCC quan trọng, chí “cơng việc gốc Đảng”, phải tiến hành thường xuyên Phải xác định rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CBCC với yếu tố bản: học thức, đạo đức cách mạng, tác phong lực công Nhưng tùy giai đoạn cách mạng, tùy vào tình hình cụ thể mà Người đặt mục đích, nhiệm vụ để đào tạo bồi dưỡng CBCC Người nhấn mạnh: Học để hành, nghĩa để làm việc khơng phải để có cấp, oai để có chức chức Việc giảng dạy, học tập, đào tạo, huấn luyện phải gắn liền với nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế, “kinh nghiệm thực tế phải nhau”, “lý luận thực hành phải luôn liền với nhau” Trong thời kỳ đổi mở cửa hội nhập kinh tế Quốc tế, toàn đội ngũ CBCC máy hành nhà nước tạo thành nguồn lực lớn phục vụ cho trình tổ chức hoạt động nhà nước CBCC thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường cần trang bị kiến thức để đương đầu với thay đổi thời cuộc, cần phải có chuận bị, chọn lọc chu có đội ngũ CBCC trung thành với lý tưởng XHCN, nắm vững đường lối cách mạng Đảng; vũng vàng, đủ phẩm chất lĩnh trị, có lực lý luận, pháp luật, chun mơn, có nghiệp vụ hành khả thực tiễn để thực công tác đổi Đặc biệt bối cảnh nay, với phát triển vũ bão khoa học công nghệ đòi hỏi nhân lực máy nhà nước phải nâng cao lực trí tuệ quản lý, lực điều hành xử lý công việc thực tiễn Do hoạt động cơng tác đội đào tạo bồi dưỡng phải đặt lên hàng đầu Huyện Quang Bình huyện có kinh tế đà phát triển tỉnh Hà Giang, vậy, yêu cầu đội ngũ CBCC có lực, trình độ chun mơn cao vấn đề UBND quan tâm trọng Tuy nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC trình thực hiệu chưa cao.Vậy làm để nâng cao đuợc hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng UBND huyện Quang Bình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển huyện Quang Bình? Tơi chọn đề tài “Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang” làm đề tài khóa luận nhằm trả lời cho câu hỏi Lịch sử nghiên cứu vấn đề Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan hành Nhà nước, có nhiều tổ chức, nhà nghiên cứu phân tích, tìm hiểu Trong đó, có số viết, cơng trình khoa học cá nhân tổ chức thực vấn đề “nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC”, sau: - Đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thừa Thiên - Huế” Ths Nguyễn Duy Phương, Khoa Luật Đại học Khoa học Huế, 2005 Trong đề tài, tác giả chủ yếu khái quát nội dung thực trạng số lượng, chất lượng CBCC; thực trạng kết đào tạo, bồi dưỡng CBCC giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn tổ chức đặt - Bài viết “Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” TS Ngô Thành Can, Bộ Nội vụ đăng Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 5/2008 Nội dung viết tác giả đưa giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC Tác giả trình bày quan điểm rõ ràng thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC giải pháp cần thiết để khắc phục tồn q trình đào tạo, qua nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan hành Nhà nước - Bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức q trình cải cách hành chính” tác giả Nguyễn Thị La, Học viện Hành Quốc gia đăng Tạp chí Cộng sản, 2015 Trong viết tác giả đề cập đến cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC trình cải cách hành Đây xu tất yếu q trình hội nhập, gắn hiệu đào tạo với cải cách hành Tác giả muốn làm rõ kết công tác đào tạo, bồi dưỡng sở để giải vấn đề cải cách quan hành nói chung - Bài viết “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” Ths Đinh Thị Hà, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đăng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07/6/2016 Nội dung viết đề cập đến năm giải pháp trọng tâm mà tác giả muốn làm rõ để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán Đây giải pháp mang tầm vĩ mơ, mang tính bao quát việc nâng cao chất lượng đào tạo cán Các cơng trình, đề tài tập trung nghiên cứu tầm vĩ mô, bao quát khu vực, ngành mà chưa có cơng trình huyện cụ thể Vì vậy, tơi lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức UBND huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang” để sâu nghiên cứu vào thực trạng hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC địa bàn huyện Quang Bình Tiếp thu đánh giá cách khách quan, rõ ràng, xác hiệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC trình triển khai thực đề tài nghiên cứu địa phương Từ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu tình hình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, cụ thể UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Từ đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác đào tạo bồi dưỡng giải pháp khắc phục nhược điểm yếu kém, nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích sở lý luận chung công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC dựa quan điểm đạo Đảng, văn quy định Nhà nước tài liệu tác giả nghiên cứu - Phân tích thực trạng đội ngũ CBCC UBND huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang năm qua Từ thực tế làm rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Qua đưa học kinh nghiệm công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình - Nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cuả UBND huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang Phạm vi khơng gian: Tại UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Phạm vi thời gian: Từ năm 2012 -2016 Giả thuyết nghiên cứu Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang bước đầu đạt thành tựu định, đáp ứng nhu cầu phát triển huyện Quang Bình thời gian qua Tuy nhiên, công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC chưa tồn diện gặp khó khăn từ nhiều phía Nếu có giải pháp phù hợp tác động cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình hiệu Phương pháp nghiên cứu Bài báo cáo có sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu: Số liệu đựoc thu thập trực − tiếp UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang − Phương pháp quan sát: quan sát tình hình thực tế taị quan − Phương pháp tổng hợp: Kết sau tổng hợp đựoc xếp theo năm Phương pháp sử dụng bảng hỏi: Thông tin chức năng, nhiệm vụ, − quyền hạn cấu tổ chức UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, thơng tin tình hình đào tạo bồi dưỡng UBND, hiệu công tác đào tạo nào? Kế hoạch đào tạo hàng năm tổ chức nào? − Phương pháp so sánh: So sánh số liệu đào tạo năm, khái niệm CBCC số nước giới Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, danh mục viết tắt, báo cáo đựoc chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng nâng caohiệu đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức Luật CBCC 2008 quy định: - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Tại Khoản 2, Điều Luật cán bộ, công chức quy định: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức trị - xã hội” 1.1.2 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo hiểu q trình hoạt động có mục đích, có tổ chức, nhằm hình thành phát triển có hệ thống tri thức, kỹ xảo, kỹ năng, thái độ… để hoàn thành nhân cách cho cá nhân, tạo điều kiện cho họ vào đời hành nghề cách có suất hiệu Hay nói cách chung nhất, đào tạo xem trình làm cho người ta trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định 10 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG 3.1.Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng UBND huyện Quang Bình Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Không phải vài ba tháng vài ba năm mà đào tạo cán tốt Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm được” Do đó, bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng qua trường lớp, việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC qua hoạt động thực tiễn nên quan tâm Công tác phải thực liên tục q trình sử dụng cán Khơng nên coi đào tạo, bồi dưỡng CBCC chi phí, coi đầu tư, đầu tư thơng minh có lãi Yêu cầu phát triển đội ngũ CBCC để đáp ứng phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đặt cấp thiết, phải có giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển đội ngũ CB,CC, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC góp phần vào nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quan trọng Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình năm qua có kết tồn hạn chế định, vậy, cần phải thực giải pháp để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần phải tiếp tục phát huy kết đạt được, khắc phục thiếu sót, tồn hạn chế như: 3.1.1 Nâng cao nhận thức vai trò cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC Nhận thức đắn công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC làm sở vững cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC, 60 phòng, đơn vị phải nhận thức đào tạo, bồi dưỡng CBCC khâu công tác cán bộ, hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo cho đội ngũ CBCC đáp ứng điều kiện thay đổi môi trường thực thi công vụ phát triển kinh tế xã hội Nhận thức chức năng, nhiệm vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC trang bị kiến thức, kỹ nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành, xử lý công việc hiệu để không lẫn với đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 3.1.2 Nâng cao công tác quản lý, lãnh đạo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Tăng cường lãnh đạo toàn diện cấp ủy Đảng, quản lý, lãnh đạo quan, đơn vị công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC; Tiếp tục đạo việc thực chế độ, sách đào tạo, bồi dưỡng CBCC phù hợp với quy định quan có thẩm quyền điều kiện ngân sách huyện; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn đạo đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC Nghiên cứu hoàn thiện chế, sách đào tạo, bồi dưỡng, điều chỉnh, bổ sung quy định tiêu chuẩn, chế độ, sách giảng viên người học cho phù hợp Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cho lãnh đạo để có phương hướng điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC đề 3.1.3 Tăng cường phối kết hợp quan quản lý tổ chức, đơn vị thực công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Việc quản lý, theo dõi trình đào tạo, bồi dưỡng việc kiểm tra bố trí, sử dụng CBCC sau đào tạo phải thực chặt chẽ Cần phải làm tốt nghiêm công tác tổ chức, quản lý lớp học học viênmở sở 61 đào tạo, bồi dưỡng Đảm bảo quy trình đào tạo, bồi dưỡng Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần tiếp tục thực theo quy trình, theo hướng dẫn; trọng quan tâm thực công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm; đảm bảo thực tốt quy trình đào tạo, bồi dưỡng gồm bước là: Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, lập kế Hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đánh giá đào tạo, bồi dưỡng Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Có thể khẳng định: việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC bước đầu vô quan trọng định hoạt động khác công tác đào tạo, bồi dưỡng, bước định hướng ban đầu để định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hướng đạt hiệu cao Do vậy, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, UBND huyện Quang Bình cần: Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cách xác khoa học, theo yếu tố như: Dựa theo mục tiêu, phương hướng hoạt động UBND năm Tiến hành hoạt động phân tích cơng việc cụ thể, khoa học: hoạt động phân tích công việc hoạt động quan trọng để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Thông qua việc so sánh chức năng, nhiệm vụ cá nhân quan, đơn vị cần có để thực công việc với khả thực để biết họ thiếu hụt gì, cần đào tạo, bồi dưỡng Tiến hành cơng tác đánh giá thực cơng việc cách khoa học xác, đánh giá thực công việc khâu quan trọng để xác định xem CBCC thực công việc giao mức độ Tuy nhiên công việc khó khăn, để thực tốt cơng tác đòi hỏi lãnh đạo, quản lý phải biết cách sử dụng phương pháp đánh giá đắn hiệu Có nhiều phương pháp đánh giá Tuy nhiên để cơng tác đánh giá thực 62 có hiệu hệ thống đánh giá có mục đích tìm ngun nhân CBCC khơng hồn thành cơng việc, từ có sở khoa học để xác định cụ thể kỹ CBCC cần đào tạo, bồi dưỡng Các kết đánh giá muốn đạt độ tin cậy cao nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn, không thân CBCC, người lãnh đạo trực tiếp mà từ đồng nghiệp, người làm việc Công tác đánh giá thực công việc nên thực thường xuyên liên tục kết xác đem lại hiệu cao Xây dựng phiếu xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hợp lý: Phiếu xác định nhu cầu phòng Nội vụ thiết kế sau gửi đến phòng ban để điều tra, khảo sát phận, cuối phòng Nội vụ tổng hợp để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch đào tạo Hồn thiện phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục cải tiến, đổi theo hướng sát thực với điều kiện tình hình cơng tác CBCC Trong giảng dạy nên áp dụng nhiều phương pháp kết hợp để gây cảm giác hứng thú, tăng hiệu cao học tập Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo hướng lấy học viên làm trung tâm, phát huy chủ động sáng tạo học viên, tăng cường trao đổi giảng viên học viên học viên với Xây dựng chế đề cao khuyến khích vai trò tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng 3.1.4 Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng xác Lựa chọn đối tượng đào tạo, bồi dưỡng xác yếu tố quan trọng để công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả, để đạt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng quan ngắn hạn, dài hạn, đáp ứng nhu cầu nhân lực Việc xác định đối tượng đào tạo, bồi dưỡng xác giúp cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng hợp lý Việc xác định đối tượng đào tạo, bồi dưỡng vào nội dung sau: phù hợp với yêu cầu đội ngũ CBCC quan, đơn vị Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng phải 63 phù hợp tuổi, giới tính, trình độ, kỹ năng, tính cách, phẩm chất đạo đức… (nên ưu tiên đối tượng trẻ, có lực) Phù hợp với tình hình hoạt động quan, đơn vị Những đối tượng chưa đáp ứng nhu cầu phải bắt buộc đào tạo, bồi dưỡng đối tượng có tiềm năng, sức phấn đấu khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng Xem xét nhu cầu nguyện vọng cá nhân đào tạo, bồi dưỡng Cần phải kết hợp hài hoà nhu cầu đào tạo cho công việc nhu cầu đào tạo cá nhân CBCC lúc việc lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng.hơn, đánh giá nhu cầu thực cần phải đào tạo, bồi dưỡng Rà sốt, đánhgiá trình độ đội ngũ CB,CC, từ xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể theo năm nhiệm kỳ Trên sở quy hoạch CB,CC nhu cầu thực tiễn quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cụ thể, phù hợp với chức danh ngạch, bậc; quan tâm đào tạo CBCC trẻ Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quan, đơn vị thường ngắn hạn, chưa có kế hoạch dài hạn tương lai Cần xây dựng kế hoạch dài hạn với mục tiêu cụ thể, rõ ràng Do đó, phải xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nên cụ thể, chi tiết đối tượng; đào tạo, bồi dưỡng kỹ gì; thời gian đào tạo, bồi dưỡng bao lâu; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nào; địa điểm đào tạo, bồi dưỡng; giáo viên đào tạo, bồi dưỡng Trong với nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nên khái quát trước chương trình học cho CBCC nắm trước để có kế hoạch học tập với thân cho phù hợp Nội dung phải phù hợp, đảm bảo sau khóa học CBCC nắm kiến thức mà mục tiêu đề 3.1.5 Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng CB,CC Tiếp tục đổi theo hướng tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh vị trí việc làm, kỹ lãnh đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác; Tiếp tục 64 đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo quán triệt đường lối, quan điểm đổi đất nước Đảng, quy định pháp luật việc thực thi nhiệm vụ, cơng vụ CBCC Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC phải sát với thực tế, giảm lý luận, giảm lý thuyết, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành Thơng qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ hành bảo đảm tính thống hoạt động quan hành chính, giải yêu cầu nhân dân Căn vào trình độ, nhu cầu cơng việc thực tế đối tượng người học để có nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, đạt hiệu cao Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cập nhật hóa, đại hóa, trọng nâng cao kỹ năng, lực hoạt động giáo dục phẩm chất đạo đức công chức; sửa đổi, bổ sung chương trình nội dung trùng lặp, khơng thiết thực gây lãng phí nguồn lực Tăng cường lớp bồi dưỡng kỹ như: giao tiếp hành chính, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa, đạo đức cơng chức…Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC cần thực đồng bộ, đào tạo lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ phải kết hợp với bồi dưỡng kỹ thực thi nhiệm vụ, công vụ, kỹ quản lý điều hành, tổ chức thực hiện, xử lý tình thực tiễn Bảo đảm hiệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần nghiên cứu ban hành danh mục kỹ cần thiết nhóm cơng chức chính.Trên sở nhóm kỹ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhóm CBCC Chú trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ CBCC giỏi ngành, lĩnh vực Đẩy mạnh việc thu hút cán có trình độ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có trình độ chun mơn phù hợp cơng tác quan, đơn vị 65 3.1.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Việc lựa chọn giảng viên phù hợp khơng giảm chi phí đào tạo, bồi dưỡng mà giúp cơng tác đào tạo, bồi dưỡng thu nhiều thành Nên cố gắng mời chun gia có uy tín trao đổi, thảo luận với đội ngũ CBCC để tăng thêm hiểu biết sâu rộng Nên có nhiều chế độ khuyến khích hợp lý để kích thích tính nhiệt huyết với cơng tác giảng dạy cho có hiệu cao Nâng cao lực đội ngũ giảng viên, tăng cường đưa giảng viên sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC thực tế, thâm nhập thực tiễn hoạt động quan, tổ chức, qua để nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cần ý xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng người có kinh nghiệm hoạt động công vụ để không đơn đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức mà phát triển lực tư cho đội ngũ CBCC thơng qua hình thức trao đổi kinh nghiệm thảo luận để tìm giải pháp xử lý vấn đề thực tiễn đặt Tuy nhiên, để huy động nhà lãnh đạo, quản lý có trình độ, lực kinh nghiệm tham gia giảng dạy cho khóa bồi dưỡng CBCC không cần nâng mức thù lao khuyến khích tham gia mà cần thiết phải quy định rõ trách nhiệm tham gia hoạt động bồi dưỡng CBCC chức danh lãnh đạo, quản lý 3.1.7 Xây dựng tồn diện sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Thống quản lý nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng CBCC, nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng Chấm dứt tình trạng xin tiền mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lại định mức chi tiêu, hướng dẫn, sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Nếu khơng quy định lại định mức chi tiêu, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cố gắng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa Rà sốt chế, sách hành hỗ trợ cho CBCC học để sửa đổi, bổ sung ban hành chế, 66 sách đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với tình hình thực tế khả ngân sách Đồng thời tăng cường đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng CBCC; Thu hút đa dạng hóa nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng Cần phải có quy định chi tiết, nghiêm ngặt cụ thể kế hoạch ngắn dài hạn cho việc thu chi quỹ đào tạo, bồi dưỡng để việc sử dụng quỹ đắn, có hiệu cao.Với khâu chi trả quỹ, quan, đơn vị quản lý quỹ phải có theo dõi, quản lý chặt chẽ, văn Cuối khóa đào tạo, bồi dưỡng phải thống kê trình lãnh đạo xem xét 3.1.8 Hồn thiện chương trình đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng khâu cuối quy trình đào tạo, bồi dưỡng Cơng tác cho biết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đạt phần trăm so với mục tiêu đề ra, thu lợi ích gì, hiệu sao, mặt hạn chế gì, thiếu sót khâu nào, từ tìm cách khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng lần sau Việc đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cần đánh giá cách chặt chẽ khoa học hơn, vào mục tiêu, sâu vào chi phí lợi ích sau khóa đào tạo, bồi dưỡng Các tiêu chí đánh giá bao gồm: Đánh giá thơng qua phản ánh người học với khóa đào tạo, nên tiến hành điều tra, thu thập ý kiến học viên tất khâu khóa đào tạo, bồi dưỡng: nội dung chương trình, giáo viên giảng dạy, sở vật chất kỹ thuật, có hứng thú với khóa đào tạo khơng, có hiệu khơng, khơng hiệu cho biết ngun nhân,…Việc thu thập thơng tin tiến hành thu thập qua phiếu khảo sát với phần lớn học viên, tiết kiệm chi phí mang tính khách quan Sau khóa đào tạo, bồi dưỡng thời gian, nên tiến hành khảo sát tình hình, mức độ hồn thành cơng việc CBCC thông qua số tiêu cụ thể, với khóa đào tạo, bồi dưỡng cụ thể Đánh giá hiệu sau đào tạo, bồi dưỡng hoạt động bắt buộc quan trọng, đánh giá phải thật xác, 67 khách quan, để đánh giá khách quan cần có phối hợp quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực đào tạo, bồi dưỡng đơn vị trực tiếp sử dụng CB,CC Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo chất lượng định hướng theo mục tiêu quản lý 3.1.9 Đầu tư sở vật chất cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Cơ sở vật chất yếu tố quan trọng định đến hiệu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng việc tiết kiệm thời gian hay chi phí đào tạo, bồi dưỡng Cơ sở vật chất tốt tạo điều kiện cho CBCC học tập tốt lý thuyết lẫn thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Cần phải kiện toàn hệ thống sở đào tạo, bồi dưỡng CB,CC sở đánh giá cách tổng thể hệ thống sở đào tạo, bồi dưỡng, từ chức năng, nhiệm vụ đến định hướng phát triển số lượng sở đào tạo, bồi dưỡng cho hợp lý Mặt khác, mở rộng quyền CBCC lựa chọn chương trình, thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh cá nhân 3.1.10 Một số giải pháp khác Một số khâu công tác cán như: tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đánh giá đãi ngộ cần phải thực xuất phát từ lực công tác để làm tăng động lực học tập phát huy hiệu học tập CBCC sau đào tạo, bồi dưỡng Cần giảm số lượng học viên lớp học để giúp cho việc nắm bắt kiến thức trình học học viên tốt Cần đổi việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập để phản ánh chất lượng học tập Hồn thiện hệ thống thơng tin nhân lực đào tạo, bồi dưỡng: Cơ quan, đơn vị nên triển khai quản lý hệ thống thông tin CBCC máy tính cách khoa học xác tất thông tin như: sơ 68 yếu lý lịch, bảng công tác phân tích cơng việc, phiếu đánh giá, thành tích đạt được,… Các thông tin nên cập nhật hàng năm tạo điều kiện cho cán phụ trách lấy thơng tin cách đơn giản dễ dàng CBCC Việc quản lý tạo điều kiện cho cán dễ dàng tìm hiểu thơng tin cơng tác đào tạo, bồi dưỡng mà nhiều hoạt động khác công tác quản trị nhân lực đánh giá lực thật sự, xem xét lương thưởng, thiếu xót kỹ cần đào tạo, bồi dưỡng… 3.2.Một số khuyến nghị Với mục tiêu nâng cao chất lượng lực công tác đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, qua khảo sát thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình, số khuyến nghị đưa nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC sau: 3.2.1 Đối với quan Cấp ủy Đảng, quyền cấp cần quan tâm lãnh đạo toàn diện chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Các quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC từ việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến việc đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng Mọi hoạt động cần phải cụ thể xácnthực, phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC; cần thực việc bố trí, sử dụng CBCC với chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng; cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo, bồi dưỡng việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC 3.2.2 Đối với đội ngũ cán bộ, công chức Bản thân đội ngũ CBCC cần nhận thức rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao lực công tác, nâng cao lực thực thi nhiệm vụ, 69 tránh việc coi đào tạo, bồi dưỡng để lấy cấp chứng hợp thức hóa đủ điều kiện nâng ngạch, bậc; chức danh; đồng thời CBCC cần phải có ý thức việc tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng, tự nâng cao lực, kỹ cơng vụ phải nâng cao trách nhiệm việc thực thi nhiệm vụ Các quan có thẩm quyền cần tăng kinh phí phân bổ hàng năm cho cấp nhằm đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn Các quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, biên soạn, ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ CBCC đảm bảo thống nội dung, chuyên sâu nghiệp vụ công tác gắn với quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ CBCC Đổi mới, cập nhật, bổ sung nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng kỹ chuyên môn, quản lý Nhà nước theo hướng tăng thời lượng thực hành, giảm lý luận 70 KẾT LUẬN Công đổi toàn diện, đưa đất nước lên tầm cần đến đội ngũ cán lãnh đạo có trình độ, lực, kiến thức, tư tưởng vững vàng Theo cơng tác đào tạo CBCC công việc trú trọng, quan tâm hàng đầu Qua phản ánh, tổng kết thấy thực tế tình hình đào tạo bồi dưỡng CBCC Phòng Nội Vụ UBND huyện Quang Bình đạt kết định góp phần quan trọng vào kết tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội năm gần Tuy nhiên, bên cạnh đó, vấn đề đặt cần thực thời gian tới với công tác đào tạo CBCC vấn đề nhỏ để tiếp tục thực nhiệm vụ kinh tế – xã hội đề Cần tổng hợp thành tích đạt được, đồng thời nghiêm chỉnh nhìn nhận mặt yếu kém, khuyết điểm gây cản trở cho cho trình thực nhiệm vụ, từ đề phương hướng thực cụ thể tiếp tục với công việc làm tốt, khắc phục hạn chế, sai lầm Như vậy, tiến hành thành công với công tác đào tạo CBCC động lực chủ yếu định thành công cho trình đổi mới, bước đưa huyện nhà phát triển 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành trung ương Đảng (1997), Nghị số 03-NQ/HNTƯ Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng khóa VIII ngày 18/6/1997 chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội Bộ Nội vụ (2011), Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức, Hà Nội Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán Chính phủ (1993), Quyết định số 414/TCCP- VC ngày 29/5/1993 việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cơng chức hành chính, Hà nội Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức, Hà Nội Các công văn, báo cáo kết công tác ĐTBD năm 2014,2015,2016 UBND huyện Quang Bình Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, NXB Lao động – Xã hội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật cán bộ, công chức, Hà Nội 10 Luật tổ chức HĐND, UBND 2003 11.Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 UBND huyện Quang Bình việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy Phòng Nội vụ huyện Quang Bình 12.Website: www.tailieu.vn www.quangbinh.hagiang.gov.vn (Trang thơng tin điện tử huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) 72 www.ubndquangbinh.vnptioffice.vn (Văn phòng điện tử UBND huyện Quang Bình - Hệ thống quản lý văn điều hành) PHỤ LỤC Phụ lục 01 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ UBND HUYỆN QUANG BÌNH VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND HUYỆN QUANG BÌNH Trụ sở UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 73 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UBND HUYỆN QUANG BÌNH Phòn xã Ghi chú: Mối quan hệ đạo 74 ... Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng nâng caohiệu đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Chương 3: Một số... khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.Một số khái... kết đào tạo, bồi dưỡng CBCC giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn tổ chức đặt - Bài viết Nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức TS Ngô Thành Can, Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện quang bình, tỉnh hà giang, Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện quang bình, tỉnh hà giang, Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện quang bình, tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn