Khóa luận: Thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

116 581 1
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2017, 21:05

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu vấn đề23. Mục tiêu nghiên cứu34. Nhiệm vụ nghiên cứu35. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu46. Giả thuyết nghiên cứu47. Phương pháp nghiên cứu48. Kết cấu khóa luận5PHẦN NỘI DUNG6CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC61.1 Khái quát chung về cán bộ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.61.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức61.1.1.1. Khái niệm cán bộ61.1.1.2. Khái niệm công chức61.1.2 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng71.1.3. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức71.1.4. Mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng81.1.5.Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức91.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức101.2.1. Các yếu tố bên trong tổ chức101.2.2.Các yếu tố bên ngoài tổ chức121.2.3.Các yếu tố liên quan đến bản thân người cán bộ, công chức131.3. Những hình thức đào tạo, bồi dưỡng131.3.1. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong công việc131.3.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoài công việc.151.3.3. Quy trình đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức171.4. Những tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức191.4.1. Tiêu chí về sức khỏe191.4.2. Tiêu chí về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ191.4.3. Tiêu chí về kỹ năng tổng hợp tư duy chiến lược191.4.4. Tiêu chí về kinh nghiệm công tác191.4.5. Tiêu chí đánh giá về khả năng nhận thức và mức độ sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi công việc.201.5. Nội dung của dào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức201.5.1. Về lý luận chính trị201.5.2. Về chuyên môn, nghiệp vụ201.5.3. Kiến thức pháp luật, kiến thức về kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý ngành211.5.4. Về tin học, ngoại ngữ22CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH232.1. Khái quát chung về UBND thành phố Móng Cái232.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển UBND thành phố Móng Cái232.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố Móng Cái.242.1.3. Định hướng hoạt động trong thời gian tới262.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại thành phố Móng Cái262.2.1. Các nhân tố bên trong tổ chức262.2.2. Các yếu tố bên ngoài tổ chức282.2.3.Các yếu tố liên quan đến bản thân người cán bộ, công chức292.3. Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng302.3.1. Quy mô về số lượng cán bộ công chức302.3.2.Về cơ cấu độ tuổi, giới tính của cán bộ, công chức302.3.3. Cơ cấu về chất lượng của cán bộ, công chức322.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh372.4.1.Tình hình thực hiện đào tạo bồi dưỡng tại UBND thành phố Móng Cái372.4.2. Trình tự tiến hành quy trình đào tạo, bồi dưỡng432.4.3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng482.5. Các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức502.5.1. Tiêu chí đánh giá về sức khỏe502.5.2. Tiêu chí đánh giá về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ502.5.3.Tiêu chí đánh giá về kỹ năng tư duy chiến lược502.5.4. Tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm công tác502.5.5. Tiêu chí đánh giá về khả năng nhận thức và mức độ đáp ứng sự thay đổi công việc.512.6.Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo bồi dưỡng512.6.1.Những thành tựu đã đạt được512.6.2.Những hạn chế và nguyên nhân52Nguyên nhân khách quan54CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH573.1 Mục tiêu và phương hướng về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2020573.1.1. Mục tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đến năm 2020573.1.2. Phương hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2020583.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại UBND thành phố Móng Cái593.2.1 Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý và thực hiện các chính sách liên quan đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức593.2.2. Hoàn thiện công tác xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức603.2.3 Xây dựng, dự trù các nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức613.2.4. Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, loại hình đào tạo, đổi mới về nội dung đào tạo623.2.5. Xây dựng hệ thông kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện đào tạo bồi dưỡng của cán bộ, công chức trước, trong, và sau đào tạo633.3. Một số khuyến nghị hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh643.3.1. Đối với các cấp tỉnh và trung ương643.3.2. Đối với UBND thành phố Móng Cái653.3.3. Đối với bản thân các cán bộ, công chức được cử đi học66KẾT LUẬN68TÀI LIỆU THAM KHẢO69PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài khóa luận: “Thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, cơng chức thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân em Tất nội dung khóa luận nghiên cứu phát triển dựa quan điểm em, hướng dẫn khoa học Ths.Nguyễn Xuân Kiểm Các số liệu nghiên cứu thân em thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Nếu phát gian lận nào, em xin chịu trách nhiệm hồn tồn nội dung khóa luận Sinh viên thực Nguyễn Văn Tuấn LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập sinh hoạt trường, dạy dỗ quý thầy, cô Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội cho em hiểu thêm kiến thức chung Em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy, cô Khoa Tổ chức quản lý nhân lực dìu dắt, truyền dạy kiến thức chuyên nganh Quản trị nhân lực hành trang cho em vào đời ngày mai lập nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ths.Nguyễn Xuân Kiểm nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa, giải đáp thắc mắc khó khăn mà em gặp phải q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Xin chân trọng cảm ơn đến Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị cán bộ, công chức UBND thành phố Móng Cái tận tình hướng dẫn giúp đỡ em thời gian nghiên cứu hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Em xin kính chúc q thầy nhà trường, tồn thể cán cơng chức làm việc UBND thành phố Móng Cái dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề .2 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận .5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1Khái quát chung cán bộ, công chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.1Khái niệm cán bộ, công chức .6 1.1.1.1 Khái niệm cán 1.1.1.2 Khái niệm công chức .6 1.1.2Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng .7 1.1.3.Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .7 1.1.4 Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 1.1.5.Vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức .9 1.2Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 10 1.2.1 Các yếu tố bên tổ chức 10 1.2.2.Các yếu tố bên tổ chức 12 1.2.3.Các yếu tố liên quan đến thân người cán bộ, công chức 13 1.3 Những hình thức đào tạo, bồi dưỡng 13 1.3.1 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng công việc 13 1.3.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngồi cơng việc 15 1.3.3 Quy trình đào tạo, bơi dưỡng cán bộ, công chức 17 1.4 Những tiêu chí đánh giá cán bộ, cơng chức .20 1.4.1 Tiêu chí sức khỏe 20 1.4.2 Tiêu chí trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 20 1.4.3 Tiêu chí kỹ tổng hợp tư chiến lược 20 1.4.4 Tiêu chí kinh nghiệm cơng tác 20 1.4.5 Tiêu chí đánh giá khả nhận thức mức độ sẵn sàng đáp ứng thay đổi công việc .21 1.5 Nội dung tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 21 1.5.1 Về lý luận trị 21 1.5.2 Về chuyên môn, nghiệp vụ 21 1.5.3 Kiến thức pháp luật, kiến thức kỹ quản lý nhà nước quản lý ngành 22 1.5.4 Về tin học, ngoại ngữ .23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 24 2.1 Khái quát chung UBND thành phố Móng Cái 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển UBND thành phố Móng Cái 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND thành phố Móng Cái .25 2.1.3 Định hướng hoạt động thời gian tới .27 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức thành phố Móng Cái 27 2.2.1 Các nhân tố bên tổ chức 27 2.2.2 Các yếu tố bên tổ chức 29 2.2.3.Các yếu tố liên quan đến thân người cán bộ, công chức 30 2.3 Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng .31 2.3.1 Quy mô số lượng cán công chức 31 2.3.2.Về cấu độ tuổi, giới tính cán bộ, cơng chức 31 2.3.3 Cơ cấu chất lượng cán bộ, công chức 34 2.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 39 2.4.1.Tình hình thực đào tạo bồi dưỡng UBND thành phố Móng Cái 39 2.4.2 Trình tự tiến hành quy trình đào tạo, bồi dưỡng 45 2.4.3 Kết đào tạo, bồi dưỡng .50 2.5 Các tiêu chí đánh giá cán bộ, cơng chức 51 2.5.1 Tiêu chí đánh giá sức khỏe 52 2.5.2 Tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa, trình độ chun mơn nghiệp vụ .52 2.5.3.Tiêu chí đánh giá kỹ tư chiến lược .52 2.5.4 Tiêu chí đánh giá kinh nghiệm cơng tác .52 2.5.5 Tiêu chí đánh giá khả nhận thức mức độ đáp ứng thay đổi công việc 53 2.6.Những thành tựu hạn chế công tác đào tạo bồi dưỡng 53 2.6.1.Những thành tựu đạt 53 2.6.2.Những hạn chế nguyên nhân 54 -Nguyên nhân khách quan 56 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ MĨNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 59 3.1 Mục tiêu phương hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2020 .59 3.1.1 Mục tiêu đào tạo bồi dưỡng cán công chức đến năm 2020 .59 3.1.2 Phương hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đến năm 2020 60 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND thành phố Móng Cái 61 3.2.1 Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý thực sách liên quan đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 61 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác xây dựng quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 62 3.2.3 Xây dựng, dự trù nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 63 3.2.4 Đa dạng hóa chương trình đào tạo, loại hình đào tạo, đổi nội dung đào tạo 64 3.2.5 Xây dựng hệ thơng kiểm tra, đánh giá q trình thực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trước, trong, sau đào tạo 65 3.3 Một số khuyến nghị hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 66 3.3.1 Đối với cấp tỉnh trung ương 66 3.3.2 Đối với UBND thành phố Móng Cái 67 3.3.3 Đối với thân cán bộ, công chức cử học 68 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức UBND thành phố Móng Cái 25 Bảng 2.1 Cơ cấu độ tuổi cán bộ, công chức năm 2011- 2015 31 Bảng 2.2 Cơ cấu giới tính cán bộ, cơng chức tính đến ngày 31/12/2015 32 Bảng 2.3 Cơ cấu trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, công chức giai đoạn 2011 đến 2015 34 Bảng 2.4 Cơ cấu trình độ quản lý hành nhà nước cán bộ, cơng chức giai đoạn 2011 đến 2015 .35 Bảng 2.5 Cơ cấu trình độ lý luận trị cán bộ, cơng chức 36 giai đoạn 2011 đến 2015 36 Bảng 2.6 Cơ cấu trình độ ngoại ngữ cán cơng chức .37 giai đoạn 2011 đến 2015 37 Bảng 2.7 Cơ cấu trình độ tin học đội ngũ cán bộ, công chức thành phố giai đoạn 2011 đến 2015 .38 Bảng 2.8 Số lượng cán công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn năm 2011 đến năm 2015 41 Bảng 2.9 Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơng chức giai đoạn 2011 đến 2015 44 Sơ đồ 2.2 Trình tự tiến hành ĐTBD cán cơng chức Thành phố Móng Cái 45 Bảng 2.10 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND thành phố Móng Cái 46 Bảng 2.11 Số lượng cán bộ, công chức đào tạo giai đoạn 2011 đến 2015.51 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt UBND ĐTBD CBCC CNH,HĐH HĐND Nghĩa đầy đủ Uỷ ban nhân dân Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức Công nghiệp hóa, đại hóa Hội đồng nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, xu hợp tác quốc gia tất lĩnh vực trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội ngày diễn mạnh mẽ với phấn đấu để nước giới thành không biên giới nghĩa công dân quốc gia, vùng lãnh thổ sống làm việc quốc gia khác quốc gia Cùng với bùng nổ cơng nghệ thông tin, kinh tế tri thức dần chiếm vị trí quan trọng GDP quốc gia Chính trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn công dân ngày nâng lên, mà việc cạnh tranh để giành công việc ý ngày khốc liệt Từ thấy vai trò ngày quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực, kiến thức Ở Việt Nam không nằm xu phát triển giới Với việc ký hiệp định thành lập cộng đồng chung Đông Nam Á (ASEAN) thời gian tới công dân nước tự sống làm việc đất nước Chính việc cạnh tranh cơng việc nước ngày khó khăn Với yếu tố việc nâng cao lực cán bộ, công chức, viên chức quan quản lý nhà nước phải trọng Bộ mặt hành quốc gia có trang bị nhiều máy móc trang thiết bị mà trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức mà yếu hành yếu Chính để đề cập công tác cán bộ, Bác Hồ khẳng định:"Cán gốc công việc; công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" ( Hồ Chí Minh, Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải ngày ý đến cần ý đến việc định hướng nguồn cán bộ, công chức nội dung đào tạo phải phù hợp với tình hình thực tế ngày thay đổi giới nước Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thành phố vùng biên cương xa xôi tổ quốc, có đường biên giới chung với nước bạn Trung Quốc nên tình hình kinh tế xã hội, trị an ninh quốc phòng phức tạp Với cửa ngõ vùng Đơng Bắc tổ quốc, giao thương hàng hóa với nước bạn nên việc giải thủ tục hành cần nhanh chóng, xác, chun nghiệp Cùng với việc thực mục tiêu đến năm 2020 đưa thành phố Móng Cái trở thành thị loại II nên việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức quan tâm, đạo sát Đảng bộ, UBND thành phố Nên công tác đào tạo bồi dưỡng đạt kết định, làm cho mặt hành nhà nước có chuyển định Tuy nhiên bên cạnh kết đạt cơng tác đào tạo, bồi dưỡng tồn vấn đề chưa giải quyết, ảnh hưởng đến việc phát triển, quy hoạch CBCC thành phố Qua việc tìm hiểu cơng tác ĐTBD CBCC thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh số vấn đề tồn Chính em định chọn đề tài: “Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh hệ thống trị - quyền sở Do đó, vấn đề nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu với cấp độ, cách tiếp cận khác nhau: Đề tài “ Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc UBND huyện Yên Thủy” Trần Minh Thế, Khóa luận tốt nghiệp năm 2016, ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Đề tài sâu nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng Tác giả chưa nêu quy trình đào tạo, bồi dưỡng TS Thang Văn Phúc TS Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ths Nguyễn Thế Vịnh - Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ (2007), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Xây dựng đội ngũ cán sở theo Nghị Trung ưong (khoá IX), Hà Nội GS.TSKH Vũ Huy Từ: Một số biện pháp tăng cường chất lượng đội ngũ cán sở, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 5/2002; TS Nguyễn Minh Phương: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở đáp ứng yêu cầu thời kì mới, Tạp chí Lý luận trị, số 7/2003; Đối tượng quy định khoản Điều Quy định tình nguyện cơng tác xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Hồ sơ tiếp nhận, tuyển dụng 4.1 Hồ sơ tiếp nhận gồm: - Đơn xin chuyển cơng tác có ý kiến đồng ý thủ trưởng quan nơi công tác - Đơn tình nguyện cơng tác Quảng Ninh (có cam kết thời gian phục vụ công tác theo quy định Điều này) - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận quan công tác thời điểm xin chuyển) thời hạn tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ - Bản văn bằng, chứng (có chứng thực) - Bản định tuyển dụng, tiền lương - Giấy chứng nhận sức khoẻ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (có thời hạn khơng q tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) - Giấy khai sinh (bản sao) - Bản đánh giá, nhận xét quan q trình cơng tác người xin chuyển - Biên đánh giá, nhận xét lực người đề nghị tiếp nhận Hội đồng thẩm định quan, đơn vị lập 4.2 Hồ sơ tuyển dụng: Thực theo quy định hành hồ sơ tuyển dụng cơng chức, viên chức Chương CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT NHÂN TÀI VÀ CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG Điều Chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng nước 1.1 Các chế độ hưởng 1.1.1 Được hưởng lương khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hành 1.1.2 Được toán bảo hiểm y tế; tiền tàu, xe đi, theo kỳ học nghỉ tết Nguyên đán từ quan đến nơi học theo quy định 1.1.3 Được tốn tiền học phí khóa học theo thơng báo sở đào tạo 1.1.4 Được trợ cấp hàng tháng trình học tập 1.1.5 Trợ cấp lần sau nhận văn 1.2.1 Chính sách trợ cấp - Trợ cấp chung: - Trợ cấp hàng tháng lớp đào tạo, bồi dưỡng học tỉnh: Mỗi tháng học trợ cấp 1,0 lần mức lương tối thiểu chung - Trợ cấp hàng tháng lớp đào tạo, bồi dưỡng học tỉnh: Mỗi tháng học trợ cấp 2,0 lần mức lương tối thiểu chung - Trợ cấp tiền theo thực tế không 1,5 lần mức lương tối thiểu chung/1 tháng học học viên học xa nơi đăng ký hộ thường trú (từ 15 km trở lên với nơi xã, thị trấn vùng cao, hải đảo, miền núi khó khăn, vùng sâu; từ 20 km trở lên với địa điểm lại) - Trợ cấp tiền mua tài liệu, giáo trình (khơng bao gồm tài liệu tham khảo) không 1,0 lần mức lương tối thiểu chung/năm học lớp đào tạo từ trung cấp trở lên; không 0,5 lần mức lương tối thiểu chung lớp bồi dưỡng đào tạo sơ cấp - Trợ cấp tiền thực tập theo chương trình sở đào tạo khơng q 2,0 lần mức lương tối thiểu chung/khóa học bậc học sau đại học đại học; không 1,0 lần mức lương tối thiểu chung/khóa học lớp bồi dưỡng quy định khoản Điều Quy định 1.2.2 Trợ cấp đặc thù: 1.2.2.1 Cán bộ, công chức, viên chức công tác xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh cử học: Được hưởng mức trợ cấp tháng 1,5 lần so với mức trợ cấp tháng quy định điểm 1.2.1 khoản Điều 1.2.2.2 Cán bộ, công chức, viên chức Nữ: Được hưởng mức trợ cấp tháng 1,5 lần so với Nam Nếu nuôi nhỏ 24 tháng tuổi trợ cấp thêm 0,5 lần mức lương tối thiểu chung/tháng học 1.2.2.3 Những đối tượng đào tạo sở đào tạo nước theo chương trình liên kết với nước ngồi nằm chương trình hợp tác hợp pháp Bộ Giáo dục Đào tạo phê chuẩn hưởng trợ cấp theo sách trợ cấp đào tạo nước, riêng mức học phí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh định sở mức thu sở đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng nước 2.1 Được hưởng lương khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hành 2.2 Được trợ cấp khoản: Học phí; khoản chi phí bắt buộc phải trả sở đào tạo quy định (bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí); chi phí lại lượt từ tỉnh đến sở đào tạo; chi phí thủ tục xuất nhập cảnh 2.3 Cán bộ, công chức, viên chức sau phê duyệt cử học nước ngồi hỗ trợ phần chi phí tự học thi ngoại ngữ Mức hỗ trợ tối đa không 20 lần mức lương tối thiểu chung (trừ học viên đào tạo trình độ đại học trở lên sở giảng dạy ngoại ngữ có trình độ đại học trở lên ngoại ngữ) Tỉnh hỗ trợ tối đa 50% học phí cho học viên trường hợp sau: - Trong trình chuẩn bị nhập học tự xin 100% học phí học bổng tồn phần - Được sở đào tạo Chính phủ nước sở miễn giảm học phí cấp học bổng học phí nhờ có thành tích xuất sắc học tập Trợ cấp sau đào tạo Cán bộ, công chức, viên chức quan có thẩm quyền cử học sở đào tạo nước nước ngoài, sau nhận văn Tỉnh công tác theo cam kết trợ cấp lần theo mức sau: - Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Dược sĩ chuyên khoa cấp II: Bằng 80 lần mức lương tối thiểu chung - Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Bằng 40 lần mức lương tối thiểu chung Mức lương tối thiểu chung tính thời điểm cấp văn Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp sau đào tạo gồm: 01 - Đơn xin hưởng chế độ trợ cấp cá nhân - Công văn đề nghị đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (kèm theo danh sách trích ngang) - Quyết định quan có thẩm quyền cử học - Bản văn tốt nghiệp xét hưởng trợ cấp (kèm theo để đối chiếu) Điều 10 Chính sách khuyến khích tự học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Các đối tượng quy định Điều Quy định ngồi đại học chun mơn có, quan có thẩm quyền quy định Điều 15 Quy định đồng ý văn cử học tự túc, ngồi hành để có thêm văn khác phù hợp với công tác chuyên môn đảm nhiệm (không kể học chuyển đổi bằng), năm cơng tác quan (kể từ cấp bằng) tuổi nghỉ hưu theo quy định thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận học sau đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm mà không hưởng chế độ trợ cấp học theo Quy định này, hỗ trợ lần theo mức sau: - Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Dược sĩ chuyên khoa cấp II: Bằng 80 lần mức lương tối thiểu chung - Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Bằng 40 lần mức lương tối thiểu chung - Đại học văn 2: Bằng 10 lần mức lương tối thiểu chung Mức lương tối thiểu chung tính thời điểm cấp văn Hồ sơ đề nghị xét hưởng quy định khoản Điều Quy định Riêng trường hợp học sau đại học khóa học có liên kết với sở đào tạo nước ngoài, học nước ngồi phải có văn kết kiểm định văn Cục khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 11 Chính sách thu hút Chính sách chung - Những người thuộc đối tượng quy định Điều Quy định đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều Quy định tiếp nhận tuyển dụng vào công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh không qua thi tuyển (trừ đối tượng thu hút công tác đơn vị nghiệp ngồi cơng lập), tuyển thời gian tập trợ cấp để hưởng đủ 100% mức lương chuẩn theo trình độ đào tạo - Sau nhận cơng tác, hưởng sách thu hút theo quy định khoản 2, khoản Điều Trường hợp sinh viên trường tuyển dụng xét trợ cấp lần sau tuyển dụng, bổ nhiệm thức vào ngạch cơng chức, viên chức sau năm làm việc đơn vị nghiệp ngồi cơng lập Chính sách thu hút (mỗi đối tượng hưởng mức thu hút cao có nhiều chức danh, học hàm, học vị) 2.1 Đối với Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II Dược sĩ chuyên khoa cấp II: - Được trợ cấp thường xuyên 5,0 lần mức lương tối thiểu chung/tháng thời hạn năm - Được trợ cấp lần 100 lần mức lương tối thiểu chung 2.2 Đối với Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân: - Được trợ cấp thường xuyên 3,0 lần mức lương tối thiểu chung/tháng thời hạn năm - Được trợ cấp lần 100 lần mức lương tối thiểu chung 2.3 Đối với Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú: - Được trợ cấp thường xuyên 2,0 lần mức lương tối thiểu chung/tháng thời hạn năm - Được trợ cấp lần 60 lần mức lương tối thiểu chung 2.4 Đối với thạc sĩ, vận động viên đạt thành tích cấp Quốc gia trở lên: Được trợ cấp lần 50 lần mức lương tối thiểu chung 2.5 Đối với chuyên gia, chuyên viên cao cấp; huấn luyện viên cấp quốc gia trở lên; thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: - Được trợ cấp thường xuyên 2,0 lần mức lương tối thiểu chung/tháng thời hạn năm - Sau tiếp nhận bố trí cơng tác, trợ cấp lần 60 lần mức lương tối thiểu chung 2.6 Đối với Bác sĩ hệ quy năm, Dược sĩ đại học hệ quy năm; sinh viên tốt nghiệp đại học quy định khoản Điều Quy định sau tuyển dụng thức tiếp nhận: - Được hưởng trợ cấp thường xuyên 2,0 lần mức lương tối thiểu chung/tháng thời hạn năm - Được trợ cấp lần 50 lần mức lương tối thiểu chung 2.7 Đối với đối tượng mời tỉnh làm tư vấn, chuyên gia lĩnh vực cụ thể tỉnh cần, khơng có thời hạn: Mức kinh phí chi trả theo thỏa thuận sở chất lượng, khối lượng hiệu cơng việc Chính sách đặc thù: Đối với người tình nguyện đến công tác xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh hưởng mức trợ cấp 1,5 lần mức hưởng theo quy định khoản Điều (trừ sinh viên tốt nghiệp đại học hệ quy tình nguyện đến làm việc xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh) Điều 12 Chính sách thưởng người có tài khuyến khích sinh viên đạt thành tích cao học tập trường đại học Những người quan có thẩm quyền cử tham dự xét phong hàm, tặng thưởng danh hiệu, đạt thưởng sau: 1.1 Thưởng 20 lần mức lương tối thiểu chung người phong hàm Giáo sư, tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân 1.2 Thưởng 10 lần mức lương tối thiểu chung người phong hàm Phó giáo sư, tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú 1.3 Những người có đề tài nghiên cứu, tác phẩm, sáng kiến áp dụng có hiệu cấp quốc gia cơng nhận; nghệ sĩ giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, mức thưởng cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh định tối đa không 50 lần mức lương tối thiểu chung Hồ sơ xét thưởng gồm: - Đơn xin hưởng chế độ thưởng - Văn đề nghị quan quản lý, sử dụng người xét thưởng - Bản văn bằng, giấy chứng nhận danh hiệu giấy tờ liên quan xác nhận điều kiện xét thưởng (có chứng thực) - Văn cử tham gia xét tặng danh hiệu quan có thẩm quyền Sinh viên quy định khoản Điều Quy định nhận định khen thưởng hưởng mức tiền thưởng sau: 2.1 Thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung cho sinh viên đạt loại giỏi trở lên năm học 2.2 Thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung cho sinh viên đạt loại giỏi trở lên tồn khóa học Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: - Đơn xin hưởng chế độ khen thưởng sinh viên có xác nhận địa phương quan nơi cha (mẹ) công tác - Bản giấy khen, giấy chứng nhận học lực giỏi trở lên năm học, tốt nghiệp loại giỏi trở lên khóa học (có chứng thực) Thời gian thực khen thưởng: ngày làm việc, sau nhận đầy đủ hồ sơ Chương QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM Điều 13 Quyền lợi Đối với đối tượng cử đào tạo, bồi dưỡng Được quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tạo điều kiện bố trí thời gian học chi trả kinh phí, trợ cấp theo quy định Được quan tâm xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo Đối với đối tượng thu hút 2.1 Được hưởng sách thu hút theo quy định Điều 11 Quy định 2.2 Được bố trí việc làm theo ngành nghề đào tạo; quan, đơn vị tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; quan tâm xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo 2.3 Được quan tâm xem xét tiếp nhận chồng (vợ), vào làm việc quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định 2.4 Được xem xét cử đào tạo, bồi dưỡng nước, nước hưởng chế độ trợ cấp học theo quy định hành Nhà nước tỉnh 2.5 Sau hết thời gian làm việc tỉnh theo cam kết, có nguyện vọng chuyển đổi nơi cơng tác quan có thẩm quyền xem xét, giải Điều 14 Trách nhiệm Đối với đối tượng cử đào tạo, bồi dưỡng 1.1 Tôn trọng, chấp hành quy định sở đào tạo, luật pháp Việt Nam nước cử đến học tập 1.2 Kết thúc năm học phải báo cáo (bằng văn bản) kết học tập, nghiên cứu, tình hình sinh hoạt sở đào tạo quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức quan cử học Trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học, học viên phải báo cáo kết học tập nhận công tác theo phân cơng quan có thẩm quyền 1.3 Hồn thành nhiệm vụ học tập trở tỉnh công tác, phục vụ đơn vị, địa phương cam kết 1.4 Chấp hành phân công, điều động quan có thẩm quyền; hồn thành tốt nhiệm vụ giao 1.5 Trong thời gian cam kết làm việc, tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; không thực phân công, bố trí cơng tác chịu trách nhiệm hồn trả lại toàn khoản trợ cấp hưởng theo sách tỉnh khoản trợ cấp học theo quy định hành nhà nước Đối với đối tượng thu hút 2.1 Những đối tượng thu hút phải chấp hành việc phân công công tác quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, theo thời gian địa bàn cam kết (khơng tính thời gian cử đào tạo, bồi dưỡng) 2.2 Trong thời gian cam kết làm việc, tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; không thực đứng phân cơng, bố trí cơng tác chịu trách nhiệm hồn trả lại toàn khoản trợ cấp hưởng theo sách tỉnh khoản trợ cấp học (nếu có) theo quy định hành nhà nước Việc hoàn trả phải hoàn thành trước làm thủ tục chuyển nghỉ việc quan, đơn vị Chương THẨM QUYỀN CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT NHÂN TÀI VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP, KHEN THƯỞNG Điều 15 Thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng thực chế độ trợ cấp, khen thưởng Thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức học thực theo quy chế tổ chức cán hành tỉnh Những trường hợp đặc biệt Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh định Ban Tổ chức Tỉnh ủy 1.1 Tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận trị trở lên bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp 1.2 Quyết định cử cán bộ, cơng chức khối Đảng, Đồn thể đào tạo, bồi dưỡng sau Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Thỏa thuận để quan khối Đảng, đoàn thể cử đối tượng học diện tự túc, hành hưởng sách theo Điều 10 Quy định 1.3 Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy định Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền định tiếp nhận, tuyển dụng, phân công công tác đối tượng quy định Điều Quy định (trừ khoản 9) vào làm việc quan Đảng, đoàn thể 1.4 Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy định chi trả kinh phí trợ cấp cho cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng đối tượng diện thu hút, khen thưởng thuộc khối Đảng, đoàn thể Sở Nội vụ 2.1 Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: 2.1.1 Quyết định lĩnh vực, ngành chuyên môn năm giai đoạn tỉnh cần thu hút người có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, giỏi xuất sắc làm việc 2.1.2 Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ôn, dự thi học sau đại học sau có thơng báo Thường trực Tỉnh ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khi ủy quyền) 2.1.3 Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức ôn, dự thi, học sau đại học mức chi tiền học phí khóa đào tạo có liên kết với sở đào tạo nước ngoài, nước theo kế hoạch phê duyệt 2.1.4 Quyết định cử cán bộ, công chức bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp sau có thơng báo Thường trực Tỉnh ủy 2.1.5 Tiếp nhận, phân công công tác đối tượng quy định khoản 1, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều Quy định 2.1.6 Chi trả khoản trợ cấp tháng, lần thưởng theo điểm 1.2.2.3 tiết 1.2.2 mục 1.2 khoản 1, mục 2.3 khoản 2, khoản 3, khoản Điều 9; Điều 10; Khoản 2, khoản Điều 11; Khoản Điều 12 Quy định 2.2 Quyết định: 2.2.1 Cử ôn, dự thi học sau đại học cán bộ, công chức, viên chức người làm việc đơn vị nghiệp ngồi cơng lập khơng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt (Trừ đối tượng quy định tiết 2.1.2 mục 2.1 khoản Điều này) Thỏa thuận để đơn vị, địa phương cử đối tượng học diện tự túc, ngồi hành hưởng sách theo Điều 10 Quy định 2.2.2 Cử cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình Chun viên chính, chương trình Chuyên viên, chương trình Cán sự; ngoại ngữ; tin học; tiếng dân tộc thiểu số 2.2.3 Cử cán bộ, công chức xã học bậc Đại học văn theo quy định mục 1.2; Đại học văn theo quy định mục 1.3 khoản Điều Quy định 2.2.4 Tiếp nhận, tuyển dụng, phân công công tác đối tượng quy định khoản 2, khoản 3, khoản 7, khoản 8, khoản Điều Quy định vào làm việc quan hành chính, đơn vị nghiệp, địa phương thuộc tỉnh 2.3 Cấp giấy chứng nhận thực chi trả chế độ khuyến khích học tập quy định khoản Điều 12 Quy định Các Sở, ban, ngành; đơn vị nghiệp thuộc tỉnh Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức học Đại học văn (ngồi hành chính), sau đại học (diện tự túc) sau có đồng ý quan có thẩm quyền triệu tập học lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngành dọc cấp trên, quan có thẩm quyền tổ chức Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp huyện 4.1 Phê duyệt kế hoạch; đề nghị cử cán bộ, công chức xã học đại học văn quy định mục 1.2 khoản Điều Quy định này; định cử cán bộ, cơng chức cấp xã đào tạo trình độ trung cấp lý luận trị - hành 4.2 Quyết định cử triệu tập cán bộ, công chức, viên chức học đại học văn (ngoài hành chính), sau đại học (diện tự túc) sau quan có thẩm quyền đồng ý; học lớp bồi dưỡng quan có thẩm quyền địa phương tổ chức Điều 16 Kinh phí thực Kinh phí thực chế độ trợ cấp đối tượng, nội dung quy định điểm 1.2.2.3 tiết 1.2.2 mục 1.2 khoản 1, mục 2.3 khoản 2, khoản 3, khoản Điều 9; Điều 10; Khoản 2, khoản Điều 11; Điều 12 Quy định bố trí dự tốn ngân sách hàng năm tỉnh Kinh phí thực khoản trợ cấp, sách hỗ trợ lại Quy định quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức học trực tiếp chi trả nguồn kinh phí chi thường xuyên quan, đơn vị, địa phương Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 17 Trách nhiệm quan, đơn vị, địa phương Các sở, ban, ngành; Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy Ủy ban nhân dân cấp huyện 1.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm giai đoạn; đề xuất số lượng, lĩnh vực, ngành chuyên môn cần đào tạo, tuyển dụng tiếp nhận năm, giai đoạn, lập danh sách nhu cầu trợ cấp đào tạo, sau đào tạo, trợ cấp thu hút gửi quan có thẩm quyền trước ngày 31/8 năm; cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền; tập hợp hồ sơ đối tượng diện thu hút, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với đối tượng thu hút làm việc quan Đảng, đoàn thể), Sở Nội vụ (đối với đối tượng thu hút làm việc quan khối quyền) để tập hợp, tổ chức vấn, sát hạch trước định tiếp nhận, tuyển dụng phân công công tác 1.2 Sau có định tiếp nhận, tuyển dụng phân cơng cơng tác quan có thẩm quyền, quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng thu hút phát huy tốt lực, sở trường 1.3 Phối hợp với quan chức thực đầy đủ chế độ, sách Nhà nước tỉnh đối tượng diện thu hút; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trường hợp không nhận công tác, bỏ việc, việc, chuyển công tác (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan khối Đảng, đoàn thể; qua Sở Nội vụ quan Hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước thuộc tỉnh) 1.4 Thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước chế độ trợ cấp đào tạo, trợ cấp lần, trợ cấp thu hút đối tượng thuộc diện phải thu hồi sau có định quan có thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài kết thực 1.5 Nhận xét, đánh giá kết làm việc sau năm công tác đơn vị người thuộc diện thu hút cán bộ, công chức, viên chức hồn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sở Nội vụ theo quy định 1.6 Thông báo địa phương (nơi đối tượng đăng ký hộ thường trú) quan, đơn vị trước chuyển đến làm việc trường hợp không thực quy định khoản Điều 14 Quy định 1.7 Báo cáo quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định hành trường hợp không thực cam kết có kết cơng tác năm liên tục đạt từ loại trung bình trở xuống 1.8 Sở Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Khoa học - Công nghệ Ủy ban nhân dân cấp huyện năm hướng dẫn đơn vị nghiệp công lập thuộc ngành, địa phương đề xuất nhu cầu đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, địa phương; tổng hợp gửi Sở Nội vụ báo cáo quan có thẩm quyền định Chịu trách nhiệm, phối hợp với quan có thẩm quyền việc sử dụng, quản lý người làm việc đơn vị nghiệp ngồi cơng lập thực cam kết sau đào tạo, thu hút Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ 2.1 Hằng năm phối hợp tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh định đối tượng cần ưu tiên thu hút danh mục ngành nghề, lĩnh vực Tỉnh cần 2.2 Hướng dẫn quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch trình tự thực sách trợ cấp sau đào tạo thu hút năm 2.3 Phối hợp với Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy; sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, theo dõi năm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết thực Quy định Sở Tài 3.1 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí dự tốn ngân sách năm để thực sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thu hút nhân tài 3.2 Cấp hướng dẫn việc sử dụng, thu hồi kinh phí quan, đơn vị, địa phương trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng đối tượng diện thu hút Các sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh 4.1 Phối hợp với quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cử học để quản lý học viên, quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng 4.2 Kết thúc khóa học, gửi phiếu đánh giá kết học tập Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đối với học viên khối quan Đảng, Đoàn thể), Sở Nội vụ (đối với học viên thuộc quan hành đơn vị nghiệp nhà nước thuộc tỉnh) đơn vị, địa phương cử cán bộ, công chức, viên chức học để theo dõi, đánh giá Điều 18 Những trường hợp hưởng sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 2871/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hưởng sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định kể từ ngày 01/8/2012 Những trường hợp thuộc diện thu hút tỉnh làm việc trước ngày Quyết định có hiệu lực hưởng sách thu hút theo quy định Quyết định số 2871/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh Điều 19 Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực Quy định kể từ ngày Quyết định ban hành có hiệu lực Trong q trình triển khai thực hiện, có vướng mắc đề nghị quan, đơn vị, địa phương phản ánh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./ ... bồi dưỡng TS Thang Văn Phúc TS Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ths Nguyễn Thế Vịnh - Vụ Chính quyền địa... quản lý giỏi Có cách kèm cặp: - Kèm cặp người lãnh đạo trực tiếp - Kèm cặp cố vấn - Kèm cặp người quản lý có kinh nghiệm Phương pháp có ưu điểm nhược điểm sau: - Ưu điểm: Việc tiếp thu lĩnh hội... trình độ văn hóa, trình độ chun mơn nghiệp vụ -Trình độ văn hóa phản ánh mức độ học vấn mà công chức đạt được, chia thành cấp: cấp tiểu học, cấp trung học sở cấp trung học phổ thơng - Trình độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận: Thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Khóa luận: Thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn