Giáo án lịch sử lớp 9 học kỳ II năm học 2015 2016

125 150 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2017, 22:03

Tuần: Phần I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY Chương 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1)Kiến thức Những nét cơng khơi phục kinh tế Liên Xô sau chiến tranh giới thứ hai từ năm 1945 đến năm 1950 Những thành tự to lớn hạn chế, thiếu sót, sai lầm cơng xây dựng CNXH Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 kỉ XX 2) Tư tưởng, thái độ, tình cảm Tự hào thành tựu xây dựng CNXH Liên Xô, thấy tính ưu việt CNXH vai trò lãnh đạo to lớn Đảng cộng sản nhà nước Xô Viết Biết ơn giúp đỡ nhân dân Liên Xô với nghiệp cách mạng cũa nhân dân 3) Kĩ Biết khai thác tư liệu lịch sử, tranh ảnh để hiểu thêm vấn đề kinh tế xã hội Liên Xô nước Đông Âu Biết so sánh sức mạnh Liên Xô với nước tư năm sau chiến tranh giới thứ hai II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC Một số tranh ảnh mô tả công xây dựng CNXH Liên Xô từ 1945 đến năm 70 Bản đồ Liên Xô III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức 2/ Giới thiệu : Liên Xô sau chiến tranh giới thứ hai bị thiệt hại nặng nề, để khắc phục hậu quả, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng sở vật chất cho CNXH 3/ Bài Hoạt động GV HS GV yêu cầu HS: Đọc đoạn chữ nhỏ trang SGK Em có nhận xét thiệt hại Liên Xô chiến tranh thế giới thứ hai ? - GV nhấn mạnh nhiệm vụ to lớn nhân dân Liên Xô khôi phục kinh tế -GV nhấn mạnh tâm nhân dân Liên Xô hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn năm tháng Câu hỏi thảo luận: Em có nhận xét tốc độ tăng trưởng kinh tế Liên Xô Kiến thức I – LIÊN XƠ 1/ Cơng khơi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai (19451950) - Liên Xô chịu tổn thất nặng nề chiến tranh giới thứ hai - Thực kế hoạch năm (1946 1950) để khôi phục kinh tế * Kết quả: - Hồn thành trước thời hạn tháng thời kì khơi phục kinh tế, ngun nhân phát triển ? ? GV nêu câu hỏi thảo luận : Liên Xô xây dựng CSVC – KT CNXH biện pháp gì? thành tựu đạt được? HS dựa vào nội dung SGK kiến thức trình bày kết thảo luận GV nhận xét, hoàn thiện nội dung HS: đọc số liệu SGK thành tựu Liên Xô việc thực kế hoạch năm năm GV làm rõ nội dung thành tựu - Giới thiệu hình SGK ( vệ tinh nhân tạo nặng 83,6kg lồi người Liên Xơ phóng lên vũ trụ năm 1957 ) - Yêu cầu học sinh lấy số ví dụ giúp đỡ Liên Xơ nước giới có Việt Nam - Khoa học-kĩ thuật: chế tạo thành công bom nguyên tử (1949), 2/ Liên Xô tiếp tục xây dựng sở vật chất kĩ thuật CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 thế kỉ XX) + Về kinh tế: Liên Xô cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới (sau Mỹ ) + Về khoa học kĩ thuật: - Năm 1957, phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo - Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga ga rin bay vòng quanh trái đất + Về đối ngoại: thực sách đối ngoại hòa bình tích cực ủng hộ phong trào cách mạng giới Hãy cho biết ý nghĩa thành tựu mà Liên Xô đạt ? (uy tín trị địa vị quốc tế Liê Xô đề cao, Liên Xô trở thành chỗ dựa cho hòa bình giới) 4/ Củng cố Thành tựu nhân dân Liên Xô công khôi phục kinh tế xây dựng sở vật chất kĩ thuật CNXH phủ nhận Nhờ mà Liên Xơ trở thành trụ cột nước XHCN, thành trì hòa bình, chỗ dựa phong trào cách mạng giới 5/ Dặn dò - Học cũ, làm tập - Chuẩn bị nội dung phần II-Đông Âu  - Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1) Kiến thức Nắm nét việc thành lập nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu 2/ Tư tưởng Khẳng định đóng góp to lớn nước Đông Âu việc xây dựng hệ thống XHCN giới Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế cho HS 3/ Kĩ Biết sử dụng đồ giới để xác định vị trí nước Đông Âu Biết khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử để đưa nhận xét II/ THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh ảnh nước Đông Âu ( từ 1944 đến năm 70), tư liệu nước Đông Âu Bản đồ nước Đơng Âu, đồ giới III/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra cũ: Nêu thành tựu phát triển kinh tế – khoa học kĩ thuật Liên Xô từ năm 1950 đến năm 70 kỉ XX? 3/Giới thiệu Ở lớp 8, học: cuối năm 1944 đầu năm 1945, Hồng qn Liên xơ đường truy đuổi phát xít Đức tận sào huyệt Bec - lin giúp loạt nước Đông Âu giải phóng, hệ thống XHCN đời giớibài 4/ Bài Hoạt động GV HS Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đời hoàn cảnh nào? Gv cho Hs đọc SGK đoạn đời Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Hs điền vào bảng thống kê theo yêu cầu sau: Tên nước Ngày tháng thành lập Ba lan Ru-ma-ni Tiệp Khắc Nam Tư An-ba-ni Bun-ga-ri CHDC Đức Đồng thời cần phân tích hồn cảnh đời nhà nước Cộng hoà dân chủ Đức Hs thảo luận nhóm: Để hồn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân nước Đông Âu cần tiến hành cơng việc gì? Kiến thức II - ĐÔNG ÂU 1/ Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Hồng quân Liên Xơ truy đuổi phát xít Đức khỏi lãnh thổ Đông Âu - Nhân dân Đông Âu khởi nghĩa giành quyền - Hàng loạt nước dân chủ nhân dân Đơng Âu đời: Cộng hồ Ba Lan (7/1944), Tiệp Khắc *Nhiệm vụ: - Xây dựng quyền dân Gợi ý: việc cần làm mặt sau: Về chủ nhân dân mặt quyền? Cải cách ruộng đất? … - Cải cách ruộng đất Giáo viên nhận xét bổ sung - Thực quyền tự dân chủ cải thiện đời sống nhân dân 5/ Củng cố - Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông Âu tiếp cơng xây dựng CNXH nước làm CNXH ngày mở rộng, đóng góp to lớn vào phong trào cách mạng giới 6/ Dặn dò - Học cũ - Làm tập - Soạn  - Tuần: BÀI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I MỤC TIÊU Kiến thức - Giai đoạn từ năm 70 đến đầu năm 90 kỷ XX: giai đoạn khủng hoảng dẫn đến tan rã chế độ XHCN Đông Âu - Biết đánh giá thành tựu đạt số sai lầm,hạn chế Liên Xô nước XHCN Đông Âu Về tư tưởng - Hs thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, thiếu sót sai lầm cơng xây dựng CNXH Liên Xô Đông Âu - Sự khủng hoảng ảnh hưởng tới Việt Nam Kĩ -Rèn luyện kỹ phân tích, nhận định so sánh vấn đề lịch sử II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC - Bản đồ Liên Xô Đông Âu - Tranh ảnh số nhà lãnh đạo Liên Xô nước Đông Âu III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra cũ Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước Đông Âu cần phải tiến hành cơng việc gì? 3/ Giới thiệu Từ năm 70 thập kỉ 80 TK XX, Liên Xô nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng trầm trọng trị sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu bài 4./Bài Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: Cá nhân Kiến thức I/SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ TAN Rà CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT Nguyên nhân dẫn đến công cải tổ -Từ sau khủng hoảng dầu mỏ Liên Xô? năm 1973, từ đầu năm 80, kt, xh Liên Xơ ngày rơi vào tình trạng trì trệ, khơng ổn định lâm vào khủng hoảng *Biểu hiện: ( SGK ) -3-1985, Gooc ba chốp đề đường lối cải tổ Kết công cải tổ Liên Xô -Kết quả: Công cải tổ lâm vào thế nào? tình trạng bị động, khó khăn bế tắc Gv cho hs thảo luận nhóm Em đánh thế công cải tổ Liên Xô? Hs thảo luận Đại diên nhóm trình bày Gv nhận xét - bổ sung Gv sử dụng lược đồ nước SNG HS quan sát lược đồ xác định tên nước SNG lược đồ Hoạt động 2: Cả lớp Gv sử dung lược đồ nước Đông Âu giới thiệu Em trình bày trình khủng hoảng sụp đổ chế độ XHCN nước Đông Âu? Hậu khủng hoảng nước Đông Âu thế nào? Gv cho hs thảo luận nhóm Vì chế độ XHCN bị sụp đổ Đơng Âu? GV hướng dẫn hs biết đánh giá số thành tựu đạt số sai lầm , hạn chế Liên Xô nước XHCN Đơng Âu - 19/8/1991 đảo khơng thành - 21/12/1991: 11 nước cộng hoà ký Hiệp định giải tán Liên bang, thành lập Cộng đồng Quốc gia độc lập ( SNG ) -25-12-1991:Góoc-Ba-chốp tuyên bố từ chức II/ CUỘC KHỦNG HOẢNG VÀ TAN Rà CỦA CHẾ ĐỘ XHCN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU -Cuối năm 70 đầu năm 80  Đông Âu khủng hoảng kinh tế, trị gay gắt - Cuối năm 1988, khủng hoảng lên tới đỉnh cao * Hậu - Đảng Cộng sản quyền lãnh đạo - Thực đa nguyên trị - Các lực chống CNXH  nắm quyền - 1989 chế độ XHCN sụp đổ hầu Đông Âu - Chính quyền tuyên bố từ bỏ CNXH CN Mac-Lê Nin - 1991 hệ thống nước XHCN bị tan rã sụp đổ 5/Củng cố - Do nguyên nhân khách quan chủ quan sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu không tránh khỏi - Cuộc cải tổ M.Goóc-ba-chốp với hậu tan rã chế độ XHCN Liên Xơ 6/Dặn dò - Học cũ - Làm tập - Soạn  - T: CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á-PHI-MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY BÀI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN Rà CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I Mục tiêu Kiến thức: Qua Hs phải nắm được: + Biết vấn đề chủ yếu tình hình chung nước Á, Phi, Mỹ La Tinh :quá trình đấu tranh giành độc lập phát triển, hợp tác sau giành độc lập Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Cuộc đấu tranh anh dũng, kiên trì gian khổ nhân dân nước Á-Phi-Mĩ latinh độc lập dân tộc + Phát huy tình đồn kết dân tộc Á-Phi-Mĩ latinh giai đoạn Kĩ năng: + Khái quát, tổng hợp + Sử dụng đồ II Phương tiện dạy học: + Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Milatinh sau CTTG2 + Một số tranh ảnh, tư liệu Á-Phi-Mĩ latinh từ năm 1945 đến III/ Tiến trình dạy - học Ổn định Kiểm tra cũ Nêu khủng hoảng tan rã Liên bang Xô Viết? Giới thiệu Sau chiến tranh giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn sôi Á, Phi, Milatinh, làm cho hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc tan rã mãng lớn tới sụp đổ hoàn toàn Bài Bài Hoạt động GV - HS Kiến thức I Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 60 kỉ XX: Hoạt động 1: Cá nhân - Phong trào đấu tranh khởi *Hs đọc mục sgk đầu Đơng Nam Á với thắng Hãy trình bày phong trào đấu tranh giải lợi: phóng dân tộc nước Á, Phi, Mỹ latinh - 17/8/1945: Inđônêxia từ năm 1945 đến năm 60 - 02/9/1945: Việt Nam TK XX? - 12/10/1945: Lào GV giải thích: lan sang Nam Á, Bắc Phi Ấn Năm 1960, 17 nước châu Phi giành độc Độ ,Ai Cập An-giê-ri lập nên gọi "năm châu Phi" - 1960: Năm Châu Phi với 17 * Gv gọi HS xác định vị trí nước giành nước độc lập độc lập đồ - 1-1-1959: cách mạng nhân dân thắng lợi Cu ba Hoạt động 2: cá nhân II Giai đoạn từ năm * Hs đọc mục sgk Từ thập niên 60 đến thập niên 70 thế kỉ XX có phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiêu biểu nào? * GV nhấn mạnh: Sự tan rã ách thống trị Bồ Đào Nha thắng lợi quan trọng cách mạng châu Phi * Gv gọi HS xác định vị trí nước giành độc lập đồ 60 đến năm 70 kỉ XX: -Thắng lợi phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân Bồ Đào Nha + Ghinê Bít-xao (9/1974) Mơdambich (6/1975) Ăngơla (11/1975) Hoạt động 3: Cả lớp Hs đọc mục sgk Trong giai đoạn phong trào giải phóng dân tộc có điểm bật? * Gv gọi HS xác định đồ vị trí nước Á, Phi, Mỹ La Tinh giành độc lập III Giai đoạn từ năm 70 đến đầu năm 90 kỉ XX: + Cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai, tập trung nước miền nam châu Phi: Rô-dê-di a,Tây Nam Phi Cộng hòa Nam Phi + Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ +Cuộc đấu tranh giành thắng lợi: -Rơ-đê-di a -Tây Nam Phi -Cộng hòa Nam Phi + Xây dựng phát triển đất nước để Sau hệ thống thuộc địa sụp đổ, nhiệm khắc phục đói nghèo vụ nhân dân nước Á, Phi, Milatinh gì? GV giải thích: Tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn Nợ nước ngồi tăng, khó có khả tốn Hiện nay, có số nước vươn lên khỏi đói nghèo, trở thành NIC 5/ Củng cố Nêu giai đoạn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc số kiện tiêu biểu 6/ Dặn dò: + Học cũ, làm tập + Chuẩn bị Tuần: BÀI CÁC NƯỚC CHÂU Á I/ Mục tiêu học Kiến thức: Qua Hs phải nắm được: + Những nét bật nước châu Á sau chiến tranh giới thứ hai + Hoàn cảnh đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa giai đoạn phát triển từ năm 1945 đến Kĩ năng: + Khai thác tranh ảnh, lược đồ + Phân tích, đánh giá Tư tưởng: Giáo dục Hs: + Tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc - thực dân hồ bình, độc lập dân tộc + Giữ gìn mối quan hệ hữu nghị nước ta với Trung Quốc II/ Phương tiện dạy học: + Bản đồ châu Á + Một số tranh ảnh, tư liệu Trung Quốc từ năm 1945 đến III/ Tiến trình dạy học Ổn định Kiểm tra cũ: Nêu điểm bật phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi-Mĩ latinh từ năm 1945 đến thập niên 60 kỉ XX? Giới thiệu mới: Từ sau chiến tranh giới thứ hai, châu Á có nhiều biến đổi sâu sắc, trải qua trình đấu tranh lâu dài gian khổ, dân tộc châu Á giành độc lập Từ đó, nước sức củng cố độc lập, phát triển kinh tế xã hội Bài Bài Hoạt động GV - HS Hoạt động 1; Cá nhân - GV treo đồ châu Á, giới thiệu : Châu Á châu lục lớn giới gồm 43.000.000 km2 gấp lần châu Âu, dân số đông sức lao động dồi rẻ Tài nguyên thiên nhiên phong phú đặc biệt dầu mỏ có trữ lượng lớn giới Tình hình châu Á trước chiến tranh thế giới thứ thế ? + HS trả lời + GV chốt ý - Tất nước thuộc địa, nửa thuộc địa phụ thuộc thị trường chủ yếu tư phương tây Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào ĐTGPDT nước châu Á phát triển thế ? + HS trả lời Kiến thức I- Tình hình chung: - Trước chiến tranh giới thứ : Thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc vào thị trường CNĐQ - Sau chiến tranh PTGPDT phát triển rộng khắp Cuối năm 50 phần lớn nước giành độc lập + GV chốt ý Từ sau chiến tranh giới thứ hai , cao trào đấu tranh GPDT bùng lên nhanh chóng lan khắp châu Á , tới cuối năm 50 phần lớn dân tộc châu Á giành độc lập, có nhiều nước lớn Trung Quốc , Ấn Độ Từ sau thế kỉ XX đến tình hình châu Á thế ? + HS trả lời + GV chốt ý Thời kỳ tình hình châu Á không ổn định : - Nhiều chiến tranh xâm lược diễn : Đông Nam Á , Tây Á ( Trung Đông ) - nước đế quốc cố trì ách thống trị , chiếm giữ vị trí chiến lược quan trọng để ngăn cản phong trào cách mạng khu vực - Nhiều vụ tranh chấp biên giới ly khai xảy : Ấn Độ Pa ki Xtan , Xri Lan ca , Phi –líp Pin ,In – –Nê – Xi –a Nguyên nhân đẫn đến ổn định ? + HS trả lời + GV chốt ý Bởi diễn nhiều đấu tranh xâm lược nước đế quốc khu vực ĐNA, Tây có vị trí chiến lược quan trọng, nước đế quốc cố tìm cách trì địa vị trị chiếm giữ vị trí chiến lược quan trọng chúng sức chống phá PTCM khu vực - Sau chiến tranh lạnh số nước châu Á diễn xung đột, tranh chấp lãnh thổ phong trào li khai với hành động khủng bố dã man :Ấn Độ, Pa ki xi tan Xi ri lan ca, Phi líp pin Trong thập niên gần tình hình kinh tế châu Á có đáng ý ? + HS trả lời + GV chốt ý Sau giành độc lập Ấn Độ thực kế hoạch kinh tế ? + HS trả lời + GV chốt ý Từ nước phải nhập khẩu lương thực, Ấn Độ tiến hành cách mạng xanh, tự túc lương thực thực thực phẩm, công nghệ Ấn Độ hàng dệt, thép, máy móc thiết bị giao thơng, 10 - Từ nửa cuối kỉ XX đến tình hình châu Á khơng ổn định - Hiện tăng trưởng nhanh chóng kinh tế : số nước đạt thành tựu to lớn : Nhật Bản, Hàn Quốc , Trung Quốc , Xin – Ga- Po - Ấn Độ vươn lên hàng cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân công nghệ vũ trụ Ngày soạn:17-4-13 Tiết: 46 Bài 33:HỒN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973-1975) I/ MỤC TIÊU: ( Như tiết 42) II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: ( Như tiết 42) III/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích liệu, đàm thoại, kể chuyện lòch sử, so sánh nhận định IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra cũ: - Sau Hiệp Đònh Pa ri 1973 Việt Nam , miền Bắc thực nhiệm vụ ?Cho biết kết ý nghóa nhiệm vụ ? - Sau HD Pa ri , lực lượng ta đòch miền Nam có thay đổi ? 3/ Dạy mới: Giới thiệu : tình hình chiến trường miền Nam có thay đổi mau lẹ có lợi cho ta , Trung Ương Đảng kòp thời nhận đònh tình hình đề chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam Cuộc tổng tiến công va dậy xuân 1975 toàn thắng chứng minh đường lối lãnh đạo Đảng ta kòp thời , sáng suốt HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động 1: Cá nhân III/ Giải phóng hồn tồn miền Nam, GV: Nêu khái qt tồn tình hình miền giành tồn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Nam lúc Dựa vào tình hình Bộ 1/ Chủ trương kế hoạch giải phóng hồn trị TW Đảng làm gì? tồn miền Nam Bộ trị nhấn mạnh điều gì? - Dựa vào tình hình so sánh lực lượng GV: Phân tích thêm Cho lớp thảo luận câu ta địch Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề hỏi: kế hoạch giải phóng miền Nam Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền + Trong năm 1975-1976 Nam có điểm khẳng định lãnh đạo đắn linh hoạt Đảng ta? + Nếu thời đến giải phóng Sau 3’ thảo luận (thảo luận chỗ) miền Nam năm 1975 GV gọi HS trả lời GV phân tích sáng suốt Đảng ta dựa sở trả lời HS  khẳng định sáng suốt * Hoạt động 2: Cá nhân GV: Theo kế hoạch ta chọn Tây Nguyên để 2/ Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 đánh lớn then chốt mổ Buôn Ma Thuột * Chiến dịch Tây Nguyên: diễn từ 4-3  - Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên? GV: Dùng lược đồ chiến tranh Tây Nguyên 24-3-1975 thắng lợi hoàn toàn sgk (tranh hình 72) phóng to để HS trình bày * Chiến dịch Huế-Đà Nẵng: 21-3  29-3- 111 Sau chiến dịch Tây Ngun Bộ trị có định ntn? Chiến dịch Huế, Đà Nẵng diễn nào? HS: Dựa vào lược đồ chiến dịch Huế-Đà Nẵng (tranh hình 74 sgk ) phóng to để trình bày GV: Giải thích tiếp tranh hình 73 qn ta giải phóng cố đô Huế Quân ta tiến công Xuân Lộc Phan Rang ntn? GV: Chiến dịch Hồ Chí Minh (sgk hình 75) phóng to trình bày GV: Giới thiệu tranh hình 76 sgk xe tăng quân đội ta tiến vào Dinh Độc Lập GV: Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 phát triển qua chiến dịch lớn ntn? GV: Dựa vào lược đồ Tổng tiến cơng dậy Xn 1975 (hình 77 sgk) phóng to trình bày Hoạt động 3: Cả lớp Ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954 đến 1975? Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến? 1975 - 25-3 giải phóng Huế - 29-3 giải phóng Đà Nẵng * Chiến dịch Hồ Chí Minh: 26-4  30-41975 giành thắng lợi hoàn toàn - 2-5 Châu Đốc giải phóng IV/ Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 1/ Ý nghĩa lịch sử - Kết thúc 21 năm chống Mĩ cứu nước, đất nước thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội - Thắng lợi có tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng giới, phong trào giải phóng dân tộc 2/ Nguyên nhân thắng lợi - Có lãnh đạo sáng suốt Đảng - Truyền thống yêu nước, đoàn kết nhân dân nước - Sự đoàn kết nhân dân Đông Dương; giúp đỡ giới… 4/ Củng cố: 5/ Hướng dẫn tự học: Làm đề cương-Ơn tập *Rút kinh nghiệm: ******************************************* 112 Ngày soạn Ngày dạy: Tiết: 44 CHƯƠNG VII: VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000 Bài 31 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Tình hình miền đất nước sau đại thắng k/c chống Mỹ cứu nước, nhiệm vụ cách mạng nước ta năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 - Những biện pháp nhằm khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - văn hóa, thống đất nước Thái độ: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước tình cảm ruột thịt Bắc - Nam, tinh thần độc lập dân tộc thống Tổ quốc Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ phân tích nhận định, đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ cách mạng năm đầu độc lập II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: III/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích liệu, đàm thoại, kể chuyện lòch sử, so sánh nhận định IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ:: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * Hoạt động I/ Tình hình miền Nam - Bắc sau đại GV: Những thuận lợi mà miền đạt thắng Xuân 1975 sau thắng lợi? HS: Dựa vào sgk trả lời: + Miền Bắc? - Thuận lợi: Đất nước thống nhất, độc lập + Miền Nam? - Khó khăn: Do hậu Chiến tranh GV: Bên cạnh thuận lợi có chủ nghĩa thực dân Mỹ để lại nặng khó khăn gì? nề HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Chốt ý  ghi bảng II/ Khắc phục hậu chiến tranh GV: Sơ kết ý, chuyển ý khôi phục phát triển kinh tế - văn hóa * Hoạt động miền đất nước 113 GV: Chia lớp làm nhóm thảo luận N1: Những biện pháp nhiệm vụ miền Bắc? N2: Những biện pháp nhiệm vụ miền Nam? Sau 3’ thảo luận GV gọi đại diện nhóm trả lời  nhóm khác nhận xét bổ sung GV: Chốt ý ghi bảng sở có phân tích GV: Khẳng định có nhiện vụ song miền có quan hệ mật thiết với GV: Em có suy nghĩ biện pháp nhiệm vụ miền sau năm đầu sau đại thắng? HS: Suy nghĩ trả lời - Miền Bắc: + Hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu sau chiến tranh, khôi phục kinh tế + Ra sức làm tròn nghĩa vụ quốc tế Lào, Cam-pu-chia - Miền Nam: + Tiếp quản vùng giải phóng, thành lập đồn thể quần chúng + Giúp đỡ đồng bào hồi hương, xây dựng vùng kinh tế + Xóa bỏ bóc lột phong kiến, quốc hữu hóa ngân hàng + Khơi phục sản xuất, văn hóa, giáo dục III/ Hồn thành thống đất nước mặt nhà nước 1975-1976 * Hoạt động 3: - Hai miền Nam - Bắc họp Hội nghị GV: Sau đại thắng Tổ Quốc Việt Nam hiệp thương 15 21-11-1975 thống song miền lại thuộc tổ chức nhà nước khác Đáp lại nguyện vọng đáng nhân dân nước Ban Chấp hành - 25-4-1976 Tổng tuyển cử bầu quốc Trung ương Đảng làm gì? hội chung tiến hành nứơc HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Tổng tuyển cử bầu quốc Hội lần chung - 24-6  3-7-1976 Quốc hội khóa VI tiến hành nước vào thời gian nào? nước Việt Nam thống họp kỳ đầu HS: Dựa vào sgk trả lời tiên GV: 24-6  3-7-1976 Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống thông qua định vấn đề gì? HS: Dựa vào phần để trả lời GV: Ở địa phương tổ chức ntn? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Liên hệ với tổ chức nhà nước địa phương GV: Ý nghĩa việc làm trên? HS: Suy nghĩ trả lời GV: Tổng kết ý Củng cố: Việc thực nhiệm vụ cấp bách trước mắt hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước năm đầu sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi có ý nghĩa gì? Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 32 Ngày soạn 26/04/2011 dạy 28/04/2011 Ngày 114 Tiết: 49 Bài 32 XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Con đường tất yếu cách mạng nước ta lên CNXH tình hình đất nước 10 năm đầu - Cuộc chiến bảo vệ biên giới Tổ quốc Thái độ: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước yêu CNXH tinh thần lao động xây dựng đất nước, đất tranh bảo vệ Tổ quốc niềm tin vào lãnh đạo Đảng đường lên CNXH Kĩ năng: Phân tích, so sánh, nhận định tình hình đất nước II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh sgk; tài liệu tham khảo có liên quan III/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích liệu, đàm thoại, kể chuyện lòch sử, so sánh nhận định IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động ? Sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước cách mạng nước ta bước sang giai đoạn nào? ? Trước tình hình Đảng ta làm gì? ? Kế hoạch Nhà nước năm đề nhằm mục đích gì? ? Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch? ? Kết thực kế hoạch? GV: Giải thích tranh hình 81/171 sgk GV: Kết luận: kinh tế nước ta vẫn hạn chế định  đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn * Hoạt động ?Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng vào thời gian nào? Khẳng định điều gì? 115 NỘI DUNG BÀI HỌC I/ Việt Nam 10 năm lên CNXH (1976 - 1985) Thực kế hoạch Nhà nước năm (1975-1980) - 12-1976 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng họp Hà Nội, định: + Đề đường lối xây dựng CNXH phạm vi nước + Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm (1976-1980) - Kết quả:(SGK) Thực kế hoạch Nhà nước năm (1981-1985) - 3-1982 Đại Hội đại biểu toàn quốc lần GV: Cho lớp thảo luận theo nhóm N1: Nội dung điều chỉnh Đại hội V? N2: Những điều chỉnh kết nó? Sau thời gian thảo luận 3’ GV gọi đại diện nhóm trả lời, GV giới thiệu tranh hình 82/172 GV: Chốt ý, ghi bảng * Hoạt động 3: ?Sau thắng lợi k/c chống Mỹ cứu nước bọn pơn pốt Cam-pu-chia làm gì? ? Sự kiện cụ thể? Ta phản công chống lại chúng ntn? GV: Chốt ý, chuyển ý * Hoạt động 4: ? Giới thiệu đồ nước Trung Quốc Ta vào Trung Quốc có quan hệ gì? GV: Những việc làm chứng tỏ quan hệ xấu ? Ta đánh trả ntn? HS: Trả lời theo sgk GV: Tổng kết ý Củng cố: thứ V để điểu chỉnh bổ sung cụ thể hóa định đề Đại hội IV - Kết quả: (SGK) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây -Nam - 22-12-1978 tập đồn Pơn Pốt xâm lấn biên giới Tây_Nam nước ta - Nhân dân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc - 1978 quan hệ ta Trung Quốc xấu - 17-2-1979, 32 sư đoàn Trung Quốc mở tiến công nước ta + Nhân dân ta chống trả liệt giành thắng lợi Sau 10 năm lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985), nước ta đạt thành tựu tồn khó khăn, yếu gì? Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 33 ************************************** Ngày soạn 01/05/2011 Ngày dạy 03/05/2011 Tiết: 50 Bài 33 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA Xà HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: 116 Đường lối đổi Đảng ta từ 1986-2000; Việt Nam 15 năm thực đường lối đổi Thái độ: Bồi dưỡng HS lòng yêu nước gắn liền với CNXH tinh thần đổi lao động, công tác, học tập, niềm tin vào lãnh đạo Đảng vào đường đổi đất nước Kĩ năng: Phân tích nhận định, đánh giá đường tất yếu phải đổi đất nước lên CNXH II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh sgk; tài liệu tham khảo có liên quan III/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích liệu, đàm thoại, kể chuyện lòch sử, so sánh nhận định IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động ? Hoàn cảnh dẫn đến việc đổi mới? + Trong nước? + Ngồi nước? GV: Bổ sung, phân tích, chốt ý  ghi bảng ? Đường lối đổi biểu ntn? GV: Gọi HS đọc phần chữ in nhỏ sgk NỘI DUNG BÀI HỌC I/ Đường lối đổi Đảng - Hoàn cảnh đổi mới: + Trong nước: đạt nhiều thắng lợi song nhiều khó khăn yếu  khủng hoảng kinh tế xã hội + Ngoài nước: Đứng trước khủng hoảng trầm trọng Liên Xô  ta cần đổi - Đường lối đổi đề Đại Hội lần thứ VI (12-1986), lần thứ VII (6-1991), lần thứ VIII (6-1996), lần thứ IX (4-2000) ?Theo em phải hiểu đổi đất nước lên => Không làm thay đổi mục tiêu CNXH ntn? CNXH Đổi phải toàn diện đồng bộ: GV: Nhận xét, chốt ý Kinh tế phải gắn liền với đổi Chuyển ý trị, trọng tâm đổi kinh tế II/ Việt Nam 15 năm thực * Hoạt động đường lối đổi (1986-2000) GV: Chia lớp làm nhóm thảo luận - 12-1986 đại hội đại biểu toàn quốc lần VI N1: Nội dung kết thực kế hoạch đề kế hoạch Nhà nước năm (1986năm (1986-1990) 1990) N2: Nội dung kết thực kế hoạch năm (1991-1995) - 6-1991 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ N3: Nội dung kết thực kế hoạch VII Đảng đề kế hoạch Nhà nước 117 năm (1996-2000) năm (1991-1995) Sau thời gian thảo luận 3’ GV gọi đại diện nhóm trả lời  Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung - 6-1996 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng đề kế hoạch Nhà nước GV: Phân tích, chốt ý, ghi bảng GV: Giới thiệu cho HS hình 83, 84, 85, 86, năm (1996-2000) 87 SGK  HS dựa vào để tìm hiểu nội dung - Kết quả: (SGK) tranh hình ? Những thành tựu hạn chế sau thực kế hoạch Nhà nước năm? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Giải thích tranh hình 88, 89, 90 (phóng to) GV: Tổng kết ý: Bên cạnh thuận lợi gặp nhiều khó khăn  đòi hỏi nhân dân Đảng cố gắng vươn lên đạt mục đích định Củng cố: Đảng ta đề đường lối đổi đất nước nhằm mục đích gì? (đánh dấu X vào câu đúng)  Khắc phục khó khăn, sai lầm, khuyết điểm mắc phải trước  Đẩy mạnh XHCN nước ta tiến lên  Vượt qua khủng hoảng CNXH  Cả ý Hướng dẫn tự học: Như củng cố Dặn dò HS c v son trc bi 34 ************************************* Ngày soạn 02/05/2011 Ngày dạy 04/05/2011 LịCH Sử ĐịA PHƯƠNG NGHệ AN Tiết 51 Bài Nghệ an từ năm 1945 đến I Mục tiêu học: Kiến thức: - Học sinh hiểu đợc chuyển biến kinh tế trị Nghệ An từ năm 1945 đến - thành tựu mà nhân dân Nghệ An đạt đợc trình xây dựng phát triển tĩnh nhà T tởng: 118 - Giáo dục long tự hào truyền thống đấu tranh nh trinh xây dng phát triển kinh tế tĩnh nhà - Giáo dục lòng tin tởng vào lãnh đạo đảng Nghệ An, củng nh trìnhphấn đấu nhân dân tĩnh nhà Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ nẫng xác định địa danh lịch sử, so sánh thành tích mà nhân dân Nghệ An đạt đợc với thành tích nớc - Su tầm t liệu thời kì lịch sử hào hùng tỉnh ta II Thiết bị dạy học: - Tài liệu lịch sử Nghệ An, tranh ảnh lịch sử liên quan - Những mẫu chuyện trình đấu tranh nhân dân Nghệ An III Tiến trình dạy học: 1.Bài củ - Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chèng MÜ cøu níc? Bµi míi: Híng dÉn häc sinh đọc tim hiểu tài liệu ? Tình hình Nghệ An năm đầu sau giải phóng nh nào? Thảo luận trả lời Thuyết giảng mở rộng thêm biện pháp mà đảng nhân dân Nghệ An làm để giải khó khăn ? Nêu thành tựu mà nhân dân Nghệ An đạt dợ năm 1946? Dựa vào tài liệu trả lời: +Diệt giặc đói + Diệt giặc dốt Nêu số liệu cụ thể đẻ dẫn chứng ? Ngoài thành tựu công giải giặc đói giặc dốt nhân dân Nghệ An có thành tựu nữa? Chi viện cho Miền Nam, hởng ứng lời kêu giọi tòan quốc kháng chiến chủ tịch Hồ Chí Minh Mở rộng thêm băng t liệu cụ thể 119 1.Nghệ An năm đầu sau cách mạng tháng tám (2/9/1945 19/12/1946) - 10/ 1945 Đảng lam thời đợc thành lập, 21/1/1945 uỷ ban hành đợc thành lập sở uỷ ban cách mạng lâm thời - nh nhân dân nơc nhân dân nghệ An đứng trớc khó khăn thử thách nhng nhân dân Nghệ An tâm giả quyêt khắc phục khó khăn + Diệtt giặc đói: nhân dân Yên Thàng, Quỳnh Lu, Nam Đàn vỡ hoang 700 mẫu, phục hoá 1.420 mẫu, phố Vinh huyện đòng băng quyên góp đợc 23kg vàng + Diệt giặc dốt: Các hội khuyến học đời-> đến năm 1946 dân sè ®· biÕt ®äc biÕt viÕt + 24/2/1946 ủ ban cách mạng đợc thành lập - Ngoài thời kì hàng trăm niên Nghệ An tham gia đoàn quân Nam tiến Nhân dân Nghệ An tích cực xây dung , thầnh lập xởng sản xuất - Hởng ứng lời kêu gọi toàn quốc khàng chiến nhân dân Nghệ Annổi dậy đấu tranh giành thắng lợi Vinh đêm 19/12/1946 ? Trong kháng chiến chống Pháp nhân dân Nghệ An làm gì? Thảo luận đa biện Pháp mà nhân dân Nghệ An áp dung kháng chiến Thuyết giảng phong trào thi đua nhân dân Nghệ An + Chi viện cho chiến dịch Biên giới + Chi viện cho chiến Đông xuân 1953 1954 ? Nghệ An làm năm 1954 - 1964/ Thảo luận để trả lời Trình bày công việc thành tựu mà nhân dân Nghệ An làm Nghệ An kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) - Nhân dân Nghệ An tích cực thực hiên sách tiêu thổ kháng chiến - Phong trào thi đua sản xuất, xây dng bảo vệ vững hậu phơng diễn sôi khắp Nghệ An _ Nghệ An góp phần quan trọng vào chiến thắng llịch sử Điện Biên Phủ Nghệ An từ năm 1954 đến năm 1975 a) Nghệ An từ năm 1954 đến năm 1964 - Bắt tay vào xây dựng khôi phục lạ tuyến đờng, nhà máy, giả vấn đề an ninh xã hội - Tháng 3/ 1955 Nghệ An tiến hành cảc cách ruộng đất - Thành tựu: + Bộ mặt kinh tế thay đổi mạnh ? Trong kháng chiến chống Mĩ + Đời sống nhân dân đợc cải thiện rỏ cứu nớc nhân dân Nghệ An làm rệt gì? + Hệ thống giáo dục Nghệ An đợc Dựa vào tài liệu thảo luận để trả thết lập từ lớp đến đại học lời, cử đai diện nhóm trình bày Bổ sung đa chuẩn kiến thøc b) NghƯ An tõ 1965 ®Õn 1975 KĨ chun phong trào bắn máy bay Mĩ, bắt giặc lái, chuyện - Tuy Nghệ An trọng điểm tuyến đờng chi viện chiến lợc Trờng đánh phá đế quốc Mĩ nhng Sơn, chuyện Truông Bồn nhân dân Nghệ An anh dũng chống trả + Nhân dân Vinh cửa hội bắn rơ ? Tình hìmh Nghệ An sau năm máy bay 5/8/1964 mở 1975 nh nào? đầu phong trào bắn rơi máy bay Mĩ Thảo luận nhóm trình bày NghƯ An hiĨu biÕt cđa häc sinh + NghƯ An còng dèc søc chi viƯn cho NhËn xÐt nh÷ng hiĨu biÕt cđa hs miỊn Nam sau ®ã ®a kiÕn thức chuẩn c Nghệ An từ 1975 đến năm 2000 Đa thành tựu nh - 27/ 12/ 1975 Nghệ An Hà Tĩnh khó khăn mà nhân dân thành Nghệ Tĩnh 120 Nghệ An có đợc qua trình tiên hành tách tỉnh - Trong mời năm đầu Đảng nhân dân Nghệ Tĩnh thực nhiều sách lớn nhiên kinh tế xuống, nhân dân gặp nhiều khó khăn - Năm 1986 sách đổi Đảng làm thay đổi mặt kinh tế Nghệ Tĩnh - Năm 1991 Nghệ An lại đợc tái lập có diện tích lớn thứ nớc có Vinh đô thị loại 2, dới lãnh đạo Đảng Nghệ An kinh tế Nghệ An có tốc độ tăng trởng binh quân từ 7,1% GDP bình quân đầu ngời đạt 270 USD/ ngời / năm III Cũng cố, Dặn dò: - Giáo viên nhắc lại số nội dung học - Tại sau năm 1975 Ta lại cã tªn la NghƯ TÜnh? IV Híng dÉn häc ë nhà: - Hớng dẫn học sinh su tầm t liệu lịch sử địa phơng Quỳ Hợp: tốc độ tăng trởng kinh tế, đóng góp nhân dân Quỳ Hợp kháng chiến chống Mĩ cứu nớc nh©n d©n ta **************************************** Ngày soạn 07/05/2011 Ngày dạy 09/05/2011 Tiết: 47 Bài 34 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT NHẤT ĐẾN NĂM 2000 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Quá trình phát triển lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua giai đoạn với đặc điểm giai đoạn lịch sử - Nguyên nhân định trình phát triển lịch sử, học kinh nghiệm lớn rút từ Thái độ: Q trình lên khơng ngừng lịch sử dân tộc củng cố niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng tất thắng cách mạng tiền đồ Tổ quốc Kĩ năng: Rèn luyện HS kĩ phân tích, hệ thống kiện lịch sử điển hình, đặc điểm lớn giai đoạn II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Sưu tầm tranh ảnh tài liệu có liên quan đến giai đoạn lịch sử từ 1919 đến chủ yếu thành tựu công bảo vệ xây dựng đất nước III/ PHƯƠNG PHÁP: 121 Trực quan , phân tích liệu, đàm thoại, kể chuyện lòch sử, so sánh nhận định IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: * Hoạt động GV: Từ sau chiến tranh giới thứ đến 2000 lịch sử chia làm giai đoạn? HS: giai đoạn GV: giai đoạn Đặc điểm, nội dung giai đoạn: - Giai đoạn 1919-1930: Pháp khai thác thuộc địa Việt Nam (1919-1929), làm biến đổi tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam, ĐCSVN đời mở đầu bước ngoặt cách mạng - Giai đoạn: 1930-1945: Dưới lãnh đạo Đảng (Hồ Chí Minh) cách mạng Việt Nam qua q trình: 19301931, 1932-1935, 19361939, 1939-1945  Cách mạng tháng Tám thắng lợi  mở kỷ nguyên độc lập tự - Giai đoạn: 1945-1954: năm k/c chống Pháp quay trở lại xâm lược có can thiệp Mỹ giành t/lợi vang dội “5 châu chấn động địa cầu” chiến thắng Điện Biên Phủ - Giai đoạn: 1954-1975: + Cách mạng XHCN miền Bắc + Cách mạng dân chủ nhân dân miền Nam Đồng thời thực nhiệm vụ chung k/c chống Mỹ cứu nước thắng lợi hoàn toàn với đại thắng Xuân 1975  mở kỷ nguyên độc lập thống nhất, lên CNXH - Giai đoạn: 1975-2000: + 10 năm đầu, gặp nhiều khó khăn thử thách + 15 năm sau từ đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) thực đường lối đổi đắn, phù hợp với tình hình đất nước GV: Tổng kết ý, chuyển ý * Hoạt động GV: Chia lớp thành nhóm thảo luận N1: Nguyên nhân thắng lợi? N2+3: Bài học kinh nghiệm? N4: Phương hướng lên? Sau 3’ thảo luận GV gọi đại diện nhóm lên trình bày  nhóm khác nhận xét bổ sung  122 I/ Các giai đoạn đặc điểm tiến trình lịch sử * Chia làm giai đoạn - Giai đoạn 1: 1919-1930: 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam đời - Giai đoạn 2: 1930-1945: Dưới lãnh đạo Đảng nhân dân đấu tranh làm nên cách mạng Tháng Tám - Giai đoạn 3: 1945-1954: Chín năm chống Pháp  thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ - Giai đoạn : 1954-1975: 21 năm xây dựng CNXH miền Bắc chống Mỹ miền nam, thống đất nước vào năm 1975 - Giai đoạn 5: 1975-2000: 25 năm xây dựng đổi đất nước lên CNXH II/ Nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm, phương hướng lên - Nguyên nhân thắng lợi: Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng nguyên nhân hàng đầu định thắng lợi - Bài học kinh nghiệm: (SGK) - Phương hướng lên: Là độc lập dân tộc gắn với CNXH GV bổ sung, ghi bảng GV: Giới thiệu tranh hình 91, 92 sgk trang 181 Tổng kết ý Củng cố: Trả lời câu hỏi cuối (SGK) Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Tiết sau kiểm tra học kỳ II nhà chuẩn bị Học tất câu hỏi cuối từ đầu học kỳ II đến nay; Học kĩ bài: 24, 25, 26, 30 Bám vào câu hỏi cuối có phần lịch sử Phú n Ngày soạn Ngày dạy: Tiết: 48 KIỂM TRA HỌC KÌ II I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1845 đến - Hiểu thắng lợi tất yếu cách mạng Việt Nam có Đảng đời lãnh đạo 2/ Tư tưởng: Biết ơn anh hùng liệt sĩ xả thân nước; niềm tin vào lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; thái độ làm nghiêm túc 3/ Kĩ năng: Rèn kĩ làm nhanh, xác khả tư logic, khái quát, tổng hợp… II/ ĐỀ BÀI: ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ LỚP – KÌ II 2010 – 2011 Các chủ đề/ nội Các mức độ tư Tổng số điểm dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Câu Tiểu sử (3 điểm ) Câu 3,5 Ý nghĩa (3,5 điểm) Câu 3,5 Diễn biến ( 3,5điểm) 1 Tổng câu 3,5 3,5 10 Tổng điểm 35% 30% 35% Tỷ lệ I ĐỀ RA : Câu 1: Những họat động Nguyễn Ái Quốc Pháp 1917 – 1923 ? ( diểm) Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) (3,5 điểm) Câu 3.Trình bày tĩm tắt Chiến dịch Hồ Chí Minh (17h 26-4 đến 11h 30 phút 30-41975) ? (3,5 điểm) 123 II ĐÁP ÁN : Câu 1: Những họat động Nguyễn Ái Quốc Pháp 1917 – 1923 ? ( diểm) : + 1917 Người lại Pháp.(0,25) + 1919 Người gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam đến hội Nghị Véc xai: đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng tự nhân dân An Nam.(0,5) + Tháng 7/1920 Người đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất, luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin: Người tin theo Lênin Quốc tế III.(0,5) + Tháng 12/1920 Tại Đại Hội Tua Người bỏ phiếu tán thành Quốc Tế III tham gia sáng lập ĐCS Pháp.(0,5) + Năm 1920 Đánh dấu bước ngoặc Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, theo đường cách mạng vô sản.(0,5) + Năm 1921 Người sáng lập Hội Liên Hiệp dân tộc thuộc địa Pari, cho xuất báo “Người khổ”: Tố cáo tội ác Thực dân đế quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin ( Người chủ bút ).(0,5) Người tham gia viết cho báo Nhân đạo, ( ĐCS Pháp ) Đời sống cơng nhân (Tổng Liên Đồn LĐ Pháp), Bản án chế độ thực dân Pháp Nhiều sách báo đưa VN nhằm giác ngộ lớp niên yêu nước.(0,25) Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử ,nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) (3,5 điểm) Ý nghĩa: (1,5 điểm) a Trong nước: +….Kết thúc gần kỷ xâm lược thống trị đất nước ta thưc dân Pháp(19581954) (0,5) +…Miền Bắc giải phóng , lên chủ nghĩa xã hội, làm sở cho việc thống nước nhà.(0,5) b.Quốc tế: +…Đánh bại tham vọng xâm lược bọn đế quốc, đặc biệt Pháp Mỹ(0,25) -+ Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc phạm vi giới.(0,25) Nguyên nhân thắng lợi (2 điểm) a Chủ quan : +….Tinh thần yêu nước nhân dân ta…(0.25) + ….Nhờ có lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng đứng đầu Hồ Chủ Tịch…(0,25) + …Nhờ có hệ thống quyền nhân dân vững + Nhờ có lực lượng vũ trang không ngừng lớn mạnh…(0,25) + …Nhờ cĩ hậu phương rộng lớn….(0,25) b Khách quan : + Nhờ đoàn kết ba nước Đông Dương…(0,5) +…Nhờ giúp đỡ Liên Xô,Trung Quốc lực lượng tiến giới…(0,5) Câu 3.Trình bày tóm tắt Chiến dịch Hồ Chí Minh (17h 26-4 đến 11h 30 phút 30-41975) ? (3,5 điểm) a.Tình hình : (1 điểm) - Ngày 16-4-1975 phịng tuyến Phan rang bị phá vỡ (0,25) - Ngày 18-4-1975 Tổng thống Mỹ hạ lệnh di tản người Mỹ (0,25) - Ngày 21-4-1975 phòng tuyến Xuân Lộc bị thất thủ (0,25) - Ngày 21-4-1975 Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống (0,25) Thời ngàn năm có một… b.Diễn biến : (2 điểm) 124 -5h chiều ngày 26-4-1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.(0,5) - Đến 10h-45 phút ngày 30-4-1975 xe tăng ta tiến vào dinh Độc lập,.(0,5) - Tổng thống Việt nam cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện (0,5) - 11h30 phút cờ cách mạng tung bay Phủ Tổng thống, chiến dịch Hồ Chí Minh tồn thắng….(0,5) c Kết :(0,5 điểm) - Đến ngày 2-5-1975 tỉnh Miền nam cuối giải phóng (Châu đốc).(0,25) - Cuộc tổng tiến cơng dậy mùa xuân 1975 thắng lợi, kết thúc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dân tộc ta.(0,25) 125 ... ASEAN ) III/ Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” - Tháng 1/ 198 4, Bru-nây xin gia nhập ASEAN - 7/ 199 5, Việt Nam - 9/ 199 7, Lào Myanma - 4/ 199 9, Campuchia - Hiện ASEAN có 10 nước - 199 4, diễn... nước Á, Phi, Mỹ latinh - 17/8/ 194 5: Inđônêxia từ năm 194 5 đến năm 60 - 02 /9/ 194 5: Việt Nam TK XX? - 12/10/ 194 5: Lào GV giải thích: lan sang Nam Á, Bắc Phi Ấn Năm 196 0, 17 nước châu Phi giành... ý - 194 9, nội chiến quốc dân - Sau kháng chiến chống Nhật thắng lợi, Trung đảng Đảng cộng sản chấm dứt Quốc diễn nội chiến cách mạng kéo dài - 1.10. 194 9 nước cộng hoà nhân năm ( 194 6- 194 9) đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 9 học kỳ II năm học 2015 2016 , Giáo án lịch sử lớp 9 học kỳ II năm học 2015 2016 , Giáo án lịch sử lớp 9 học kỳ II năm học 2015 2016