Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

12 1,992 7
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:26

Ngy son 19 thỏng 2 nm 2009 Ngy ging 20 thỏng 2 nm 2009 Tit 26: Bi 20: XY DNG V PHT TRIN VN HO DN TC TRONG CC TH K X-XV Gm 1 tit - Tit 26 I- Mc tiờu bi hc: 1- Kin thc: Sau khi hc xong bi ny yờu cu hc sinh cn nm v hiu c. - Trong nhng th k c lp, mc dự tri qua nhiu bin ng, nhõn dõn ta vn n lc xõy dng cho mỡnh mt nn vn hoỏ dõn tc tiờn tin. - Tri qua cỏc triu i inh- Lờ- Lý - Trn - H - Lờ S cỏc th k X- XV, cụng cuc xõy dng vn hoỏ c tin hnh u n, nht quỏn. õy cng l giai on hỡnh thnh ca nn vn hoỏ i Vit ( Cũn gi l Vn hoỏ Thng Long) - Di nh hng sõu sc ca ý thc lm ch t nc v cỏc cuc khỏng chin chng ngoi xõm, nn vn hoỏ Thng Long phn ỏnh m t tng yờu nc, t ho v c lp dõn tc. 2- Thỏi : - Bi dng nim t ho v nn vn hoỏ a dng ca dõn tc. - Bi dng ý thc bo v cỏc di sn vn hoỏ tt p ca dõn tc. - Giỏo dc ý thc, phỏt huy nng lc sỏng to trong vn hoỏ. 3- K nng: - Rốn luyn k nng quan sỏt, t duy, phỏt hin nhng nột p trong vn hoỏ. II- Thit b dy hc: - Giỏo ỏn, Sỏch giỏo khoa, mỏy chiu a nng. - Tranh nh: Kin trỳc, iờu khc, nghệ thuật trong cỏc TK X-XV - Th, vn ca cỏc nh vn hoỏ ln. III- Tin trỡnh bi hc: 1- Kim tra bi c: Hóy la chon phng ỏn tr li ỳng nht Câu 1: Bộ máy nhà nớc quân chủ chuyên chế Đại Việt đạt đến mức độ cao hoàn thiện dới triều đại nào? a- Triều Lý b- Triu Trn c- Triu Lờ S d- Triu Nguyn Câu 2: Các vua thời Lê sơ đã làm gì để khuyến khích phát triển sản xuất ? a- Thực hiện chính sách quân điền b- Thực hiện chính sách ngụ binh nông c- Ban hành quy chế lĩnh canh d- Kêu gọi dân phiêu tán trở về làm ăn Câu 3: Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lợc của quân Mông Nguyên ? a- Đông Bộ Đầu b- Chơng Dơng c- Vạn Kiếp d- Bch ng 2- Vo bi: Sau ngày giành độc lập, từ thế kỷ X- XV cùng với việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, phát triển kinh tế đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, nhân dân ta đã biết tiếp thu một cách chọn lọc những ảnh hưởng của văn hoá bên ngoài để xây dựng cho mình một nền văn hoá đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Để thấy được những thành tựu văn hoá mà nhân dân ta xây dựng được từ thế kỷ X- XV, chúng ta cùng tìm hiểu bài 20. 3- Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên học sinh Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Cá nhân GV: Bước sang thời kỳ độc lập, trong bối cảnh có chủ quyền độc lập, các tôn giáo được du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện để phát triển. GV: Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? HS: Trả lời- GV chốt ý ( Sử dụng chân dung Khổng Tử) Nguồn gốc: Trung Hoa Sáng lập: Khổng Tử GV: Dưới các triều đại Lý- Trần- Lê sơ, Nho giáo phát triển như thế nào? HS: Trả lời- Gv chốt ý GV: Tại sao Nho giáo lại không phổ biến trong nhân dân? HS: Trả lời – GV chốt Những quan điểm, tư tưởng của Nho giáo quy định một trật tự, kỷ cương, đạo đức rất quy củ, khắt khe. Là công cụ thống trị về tư tưởng của giai cấp cầm quyền. Vì vậy giai cấp thống trị đã triệt để lợi dụng Nho giáo làm công cụ thống trị, bảo vệ chế độ phong kiến. Còn đối với nhân dân, họ chỉ tiếp thu khía cạnh đạo đức của Nho giáo. GV: Phật giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? HS: Trả lời- Gv chốt ý ( Sử dụng hình ảnh đức Phật ) I- Tư tưởng, tôn giáo - Nho giáo: dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục, thi cử song không phổ biến trong nhân dân. - Thời Lê sơ: Nho giáo trở thành Quốc giáo. - Phật giáo: + Thời Lý- Trần, Phật giáo được phổ biến rộng rãi, chùa chiền mọc ( Sử dụng đoạn chữ nhỏ SGK ) GV: Vị trí của Phật giáo trong các TK X-XV? HS: Trả lời- GV chốt ý Các TK X-XV, Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân trong triều đình phong kiến. Nhà nước phong kiến thời Lý coi đạo Phật là Quốc đạo. Đạo giáo tuy không phổ cập nhưng hoà lẫn với tín ngưỡng dân gian, một số đạo quán được xây dựng. Hoạt động 2: Cá nhân GV: Cả 10 thế kỷ Bắc thuộc nhân dân ta không được học hành, giáo dục không có ai quan tâm, trong khi đó ở Trung Quốc giáo dục đã được coi trọng từ thời Xuân Thu ( Khổng Tử - Ông tổ của nghề dạy học Trung Quốc) Bước vào thế kỷ độc lập, Nhà nước phong kiến đã quan tâm đến giáo dục. GV: Biểu hiện? HS: Trả lời- GV chốt ý ( Sử dụng hình Văn Miếu + bảng phụ ) GV: Những việc làm trên của Lý Thánh Tông có tác dụng gì? ( Ý nghĩa ) HS: Trả lời – GV chốt ý Thể hiện sự quan tâm của Nhà nước phong kiến đến giáo dục, tôn vinh nghề dạy học. Nội dụng học tập được quy định chặt chẽ Thời Lê sơ quy chế thi cử được ban hành rõ ràng: 3 năm có một kỳ thi Hội chọn Tiến sĩ. Riêng thời Lê Thánh Tông ( 1460-1497) đã tổ chức 12 khoa thi Hội => Số người đi học tăng, dân trí được nâng cao. 1484, Nhà nước quy định dựng bia ghi tên Tiến sĩ ( Sử dụng hình nhà bia Tiến sĩ) lên khắp nơi, sư sãi đông. + Thời Lê sơ: Phật giáo bị hạn chế, thu hẹp đi vào trong nhân dân. II- Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật: 1- Giáo dục: - 1070, nhà Lý cho lập Văn Miếu. - 1075, khoa thi quốc gia đầu tiên tổ chức ở kinh thành. => Từ đó giáo dục được tôn vinh quan tâm phát triển. - TK XI-XV, giáo dục Đại Việt từng bước hoàn thiện phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức nhân tài cho đất nước GV: Vic dng bia ghi tờn Tin s cú tỏc dng gỡ? HS: Tr li GV cht Khuyn khớch hc tp, cao nhng ngi ti gii cn cho t nc. GV: Qua s phỏt trin ca giỏo dc trong cỏc TK XI-XV, em thy giỏo dc thi k ny cú tỏc dng gỡ? HS: Tr li- GV cht Vỡ ni dung giỏo dc ch yu phc v cỏc yờu cu chớnh tr- xó hi, khụng quan tõm n khoa hc - k thut v phỏt trin kinh t. Ngoi ra s phát triển của giáo dục còn thể hiện lòng tự tôn dân tộc ( Các vị Tiến sĩ khi đợc cử đi sứ, nhiều ngời đã làm cho ngoại bang phải thán phuc, có ngời đợc phong Lỡng Quốc trạng nguyên ) Hot ng 3: Cỏ nhõn GV: S phỏt trin ca giỏo dc gúp phn phỏt trin vn hc.Tri qua cỏc th k X-XV, vn hc dõn tc tng bc hỡnh thnh v phỏt trin, ch yu l vn hc ch Hỏn. Trc th k X vn hc phỏt trin nh th no? T th k X XV vn hc phỏt trin ra sao? HS: Tr li- GV cht Vì lúc này Phật giáo phát triển mạnh Tỏc phm tiờu biu: - Nam quc sn h - Hch tng s - Bỡnh Ngụ i cỏo. ( Sd bi th Nam quc sn h.) TK XIV, Trn Nguyờn ỏn ó tht lờn: Tng vừ, quan hu u bit ch Th thuyn, th li cng hay th ( S dng ch Nụm ) Ch Nụm: Xut hin TK XI-XII õy l mt sn phm ca tinh thn dõn tc. Ni dung mang - Tỏc dng ca giỏo dc: o to ngi lm quan, ngi ti cho t nc, nõng cao dõn trớ song khụng to iu kin cho kinh t phỏt trin. 2- Vn hc: - Thi gian u: Vn hc mang nng t tng Pht giỏo - Phỏt trin mnh t thi nh Trn, nht l vn hc ch Hỏn. - T TK XV, vn hc ch Hỏn v ch Nụm u phỏt trin. đậm tính dân tộc, tình cảm yêu nước. GV: Đặc điểm của văn học TK XI- XV? HS: Trả lơi – GV chốt Hoạt động 4: Thảo luận nhóm. GV: Chia 4 nhóm- Yêu cầu thảo luận - Sử dụng phiếu học tập. Nhóm 1: Kể tên những công trình kiến trúc tiêu biểu TK X-XV, phân biệt công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo? Nhóm 2: Phân loại những công trình điêu khắc Phật giáo, Nho giáo? Nét độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc? Nhóm 3: Sự phát triển của nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc? Nhóm 4: Nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý - Trần- Lê? HS; Thảo luận,trả lời – GV chốt ý Nhóm 1: (Sử dụng hình Chùa Một cột, tháp Báo Thiên) Chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh (Nam Định), tượng phật chùa Quỳnh Lâm ( Quảng Ninh)… GV: Qua các hình ảnh trên, em hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. HS: Trả lời – GV chốt. Mặc dù chịu ảnh hưởng của văn hoá bên ngoài song trong các công trình kiến trúc vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc Nhóm 2: ( Sử dụng hình : Lá đề khắc hình chim phượng Rồng thời Lê sơ ) Nhóm 3: - Sân khấu: Chèo, tuồng… phát triển * Đặc điểm: - Thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. - Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương đất nước. 3- Nghệ thuật: * Kiến trúc: - Kiến trúc phát triển chủ yếu ở giai đoạn Lý- Trần - Hồ, TK X- XV theo hướng Phật giáo gồm chùa, tháp, đền Cuối TK XIV: Thành nhà Hồ - Bên cạnh đó có những công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của Nho giáo: Cung điện, thành quách, thành Thăng Long. * Điêu khắc: Gồm những công trình chạm khắc trang trí ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo song vẫn mang những nét độc đáo riêng. * Nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc mang đậm tính dân gian Ri nc phỏt trin t thi Lý ( Tr 104) - m nhc: Trng cm, sỏo, tiờu, n cm, n tranh, cng, chiờng - Ca mỳa: Lng bn, l hi - ua ti: u vt, ua thuyn, ỏ cu. ( S dng hỡnh nh v ngh thut chốo, ri nc ) Nhúm 4: Hot ng 5: C lp GV: Lp bng thng kờ cỏc thnh tu KHKT t TK X-XV theo mu sau: Lnh vc Thnh tu S hc a lý Quõn s Thit ch chớnh tr Toỏn hc Xõy dng HS: Theo dừi SGK tr li GV b xung, hon chnh S dng bng ph truyn thng. * Nhn xột: - Vn hoỏ i Vit TK X-XV phỏt trin phong phỳ, a dng. - Chu nh hng ca yu t bờn ngoi song vn mang m tớnh dõn tc v dõn gian. 4- Khoa hc k thut: Lnh vc Thnh tu S hc i Vit s ( Lờ vn Hu - Trn) - B s chớnh thng ca Nh nc phong kin. Lam sn thc lc, i Vit s ton th. a lý D a chớ, Hng c bn Quõn s Binh th yu lc, Sỳng thn c, thuyn chin cú lu Thit ch chớnh tr Thiờn Nam d h Toỏn hc i thnh toỏn phỏp ( Lng Th Vinh ), Lp thnh toỏn phỏp ( V Hu ) Xõy dng Thnh nh H 4- S kt bi hc: * Cng c: A- Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng nht Câu 1: Phật giáo phát triển nhất vào khoảng thời gian nào? a- Thế kỷ X-XV b- Thế kỷ XI-XV c- Thế kỷ X-XIV d- Thế kỷ XI-XIV Câu 2: Khoa thi quốc gia đầu tiên đợc tổ chức vào năm nào? a- 1070 b- 1072 c- 1075 d-1076 Câu 3: Cuối thế kỷ XIV .đợc xây dựng trở thành một điển hình của nghệ thuật xây thành ở nớc ta Câu 4: Đại Việt sử toàn th là tác phẩm của ai? a- Lê Văn Hu b- Ngô Sĩ Liên c- Nguyễn Trãi d- Lê Hữu Trác B - Hãy nối các ý ở cột A cột B cho phù hợp Cột A Cột B Phật giáo đợc coi là Quốc giáo dới triều đại Hồ Nho giáo đợc coi là Quốc giáo dới triều đại Lý Trần Bia Tiến sĩ đợc dựng từ 1484 Súng thần cơ đợc phát minh thời 1075 Khoa thi Quốc gia đầu tiên đợc tổ chức vào năm Lê sơ * Bi tp: 1- Lp bng thng kờ cỏc thnh tu vn hoỏ trong cỏc th k X-XV theo bng sau: Lnh vc Giỏo dc Vn hc Ngh thut Khoa hc- k thut 2 - Su tm cỏc t liu v thnh tu vn hoỏ TK X-XV? Phiếu học tập Nhóm 1: Kể tên những công trình kiến trúc tiêu biểu TK X-XV, phân biệt công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Phiếu học tập Nhóm 2: Phân loại những công trình điêu khắc Phật giáo, Nho giáo? Nét độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Phiếu học tập Nhóm 3: Sự phát triển của nghệ thuật sân khấu ca múa nhạc? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. [...]... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Lập bảng thống kê các thành tựu KHKT từ TK X-XV theo mẫu sau: Lĩnh vực Sử học Địa lý Quân sự Thiết chế chính trị Toán học Xây dựng Thành tựu ...Phiếu học tập Nhóm 4: Nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý - Trần- Lê? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . li ỳng nht Câu 1: Phật giáo phát triển nhất vào khoảng thời gian nào? a- Thế kỷ X-XV b- Thế kỷ XI-XV c- Thế kỷ X-XIV d- Thế kỷ XI-XIV Câu 2: Khoa thi quốc. những thành tựu văn hoá mà nhân dân ta xây dựng được từ thế kỷ X- XV, chúng ta cùng tìm hiểu bài 20. 3- Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV, Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV, Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn