Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

22 3,558 13
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:28

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Trường THPT Chu Văn An Giáo viên: Lê Ngọc Bích Môn: Địa Lý Lớp 11 KIỂM TRA BÀI CŨ - Dựa vào bản đồ các cảnh quan khoáng sản chính ở Mĩ Latinh, hãy trình bày một số vấn đề về tự nhiên Mĩ Latinh? - Vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao? Bản đồ các cảnh quan & khoáng sản chính ở Mĩ Latinh Tháp Babel Tháp Babel Thần Khorsabad Thần Khorsabad Vườn treo Babilon Vườn treo Babilon Hình trang trí Hình trang trí Khai thác dầu khí Khai thác dầu khí Chiến tranh, xung đột Chiến tranh, xung đột Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Tây Nam Á 2. Trung Á II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Vai trò cung cấp dầu mỏ 2. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo nạn khủng bố I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1 2: Quan sát lược đồ, các hình ảnh nội dung mục I.1 ở SGK, hãy thảo luận nhóm về đặc điểm của khu vực Tây Nam Á ghi kết quả thảo luận vào giấy rô-ki. Nhóm 3 4: Quan sát lược đồ, các hình ảnh nội dung mục I.2 ở SGK, hãy thảo luận nhóm về đặc điểm của khu vực Trung Á ghi kết quả thảo luận vào giấy rô-ki. I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1. Tây Nam Á Lược đồ khu vực Tây Nam Á [...]... ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á 1 Tây Nam Á Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á Khai thác dầu ở Tây Nam Á Khai thác đồng ở Mông Cổ Khai thác than ở Cư-rơ-gư-xtan Quang cảnh đổ nát sau mỗi cuộc xung 2 Trung Á Lược đồ khu vực Trung Á Lược đồ hành chính Châu Á Lược đồ tự nhiên Châu Á Chăn nuôi ở Trung Á Công trình thuỷ điện ở Cư-rơ-gư-xtan Chiến tranh vùng vịnh giữa Irắc Cô - Oét Đấu tranh vì hoà bình của. .. vùng vịnh giữa Irắc Cô - Oét Đấu tranh vì hoà bình của người Palestin I ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Khu vực Đặc điểm Diện tích Dân số Vị trí địa lí Khí hậu TÂY NAM Á 7 triệu km2 > 313 triệu người (2005) TRUNG Á 5,6 triệu km2 61,3 triệu người (2005) Giáp 3 châu lục, án ngữ kênh Giáp LB Nga, T.Q, T.N Á vị đào Xuy-ê vị trí địa lí chính trí địa lí chính trị quan trọng trị quan trọng Khô . CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ TRUNG Á 1. Tây. Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á Trường THPT Chu Văn An Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á, Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á, Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn