skkn một số BIỆN PHÁP tận DỤNG NGUYÊN vật LIỆU PHẾ THẢI làm đồ DÙNG, đồ CHƠI CHO cô và CHÁU

23 3,674 15
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2017, 02:18

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI Độc lập – Tự – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (NĂM HỌC 2016 - 2017) Họ tên: NGUYỄN THỊ THU TRANG Trình độ chuyên môn: CĐSP Nhiệm vụ giao: GVCN lớp Đơn vị: Trường Mầm Non Hoạ Mi ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẬN DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU PHẾ THẢI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CHO CHÁU” Trang MỤC LỤC ******************    ***************** TT I II 3.1 Tiêu đề PHẦN I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG sở lý luận Thực trạng Các biện pháp tiến hành để giải quyến vấn đề: Biện pháp : Sưu tầm, lựa chọn, gom nhặt nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho Trang 03 03 04 04 04 04 05 05 05 07 08 đảm bảo vệ sinh, an toàn đẹp mắt 3.2 3.3 3.4 III Biện pháp 2: Xác định mục đích làm đồ dùng, đồ chơi phải phù hợp với nội dung, chủ đề, thời gian Biện pháp 3: Xây dựng ý tưởng, nghiên cứu tiến hành làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Biện pháp Một số đồ dùng đồ chơi tận dụng nguyên vật liệu phế thải dễ làm Kết đạt PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trang 09 11 13 19 20 20 20 Từ thưở ấu thơ lúc trưởng thành, lần chạm tay đến đồ chơi thể nói rằng: Đồ chơi vật thiếu đời sống Đặc biệt trẻ Mầm non - đồ chơi nhu cầu thiết yếu trẻ Vì đặc điểm tư trẻ độ tuổi tư trực quan hình tượng nên việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động học chơi trẻ quan trọng Nếu hoạt động mà không sử dụng đồ dùng, đồ chơi không gây hứng thú cho trẻ trẻ nhàm chán; làm cho chất lượng dạy học trẻ bị hạn chế Nhưng lúc đồ dùng, đồ chơi cho trẻ sẵn, thiết thực cho cháu! Ngày nay, đời sống kinh tế - xã hội phát triển; đồ dùng - đồ chơi trẻ phong phú, đa dạng, hấp dẫn Trong số đó, số đồ dùng, đồ chơi bổ ích mang tính giáo dục đồ dùng, đồ chơi mang tính bạo lực, phi giáo dục trẻ Đồ chơi công nghiệp sẵn lúc đáp ứng nhu cầu trẻ hoạt động cụ thể lúc gia đình nhà trường đáp ứng nhu cầu đồ dùng, đồ chơi cần phải hoạt động cụ thể hoạt động trẻ Làm để giải vấn đề ? Trong đời sống ngày, gia đình sau sử dụng sản phẩm bỏ lại lớn lượng “phế thải” vỏ hộp sữa, hộp bánh, kẹo, bìa, giấy, bịch… lớn Đó nguồn vật liệu đa dạng, phong phú Nếu ý thức thu gom, chọn lọc từ nguồn phế thải nguồn nguyên liệutận để làm đồ dùng, đồ chơi Từ hộp sữa tạo thành cầu, bập bênh, thành trống lắc…còn vỏ sữa chua làm thành chim, ngỗng, lợn xinh xắn Tận dụng nguồn nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi tiết kiệm tiền mua đồ dùng, đồ chơi sẵn mà tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi mang tính sáng tạo, hấp dẫn, phong phú cho trẻ Qua hình thành ý thức cho trẻ, tuyên truyền cho phụ huynh cộng đồng việc bảo vệ môi trường Đồng Trang thời góp phần giảm thiểu lượng phế thải giảm chi phí cho việc xử lí rác cho ngành vệ sinh môi trường; làm cho môi trường sống cải thiện đáng kể Do vậy, “Tận dụng nguồn nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ” giải pháp cho cháu, cho gia đình nhà trường Mục tiêu nhiệm vụ đề tài: - Nghiên cứu số biện pháp nâng cao hiệu thiết kế đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải cho trẻ mầm non Đối tượng nghiên cứu: - Lớp trường mầm non Họa Mi Phương pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu đề tài lựa chọn phương pháp như: - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp điều tra thực trạng - Phương pháp quan sát - Phương pháp thực hành Giới hạn, phạm vi nghiên cứu: - Tập trung nghiên cứu làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ lớp, trường PHẦN II: NỘI DUNG sở lý luận: Trang Mục tiêu GDMN giáo dục trẻ phát triển toàn diện thông qua trình làm đồ dùng, đồ chơi từ việc tận dụng nguyên vật liệu phế thải chơi với đồ dùng, đồ chơi tự tạo trẻ phát triển nhiều mặt: - Về thể chất : Thông qua làm đồ dùng, đồ chơi chơi với đồ dùng- đồ chơi giúp trẻ vận động cơ, khéo léo đôi tay : nắm, kết, cắt, đi, bật, nhảy - Về phát triển trí thông minh, phát triển nhận thức: Thông qua hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi chơi đồ dùng đồ chơi mà giác quan trẻ luyện tập phối hợp như: so sánh, nêu đặc điểm, định hướng, giải vấn đề, phân biệt kích thước, màu sắc, tính chất đồ dùng - Phát triển ngôn ngữ: Trao đổi, bàn bạc cách làm, cách chơi nhằm mục đích phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ - Phát triển tình cảm - xã hội: Thông qua hoạt động làm chơi với đồ dùngđồ chơi mà phát triển trẻ tinh thần hợp tác, gắn kết, chia sẻ trẻ với trẻ trẻ với - Phát triển thẩm mĩ: Sau hoàn thành đồ dùngđồ chơi làm trẻ vui vẻ, thỏa mái giới thiệu sản phẩm chơi sản phẩm Tôn trọng, giữ gìn sản phẩm người khác làm Biết cần phải biết bảo vệ môi trường Thực trạng: Năm học 2016-2017, phân công dạy lớp Tổng số 35 cháu, 19 nữ Khi thực đề tài gặp số thuận lợi khó khăn: * Thuận lợi: - Được quan tâm, giúp đỡ Ban giám hiệu, cấp Lãnh đạo - Tinh thần động viên, cổ vũ chị em đồng nghiệp - Sự đồng thuận, phối hợp quý Phụ huynh - Phế liệu kho tài nguyêntận Trang - Bản thân tạo điều kiện tham khảo, bồi dưỡng từ nhiều “kênh” thông tin - Lớp học rộng rãi, thoáng mát - Cháu thích thú tham gia - Đa số trẻ biết giữ gìn bảo quản đồ dùng, đồ chơi, biết lấy cất đồ chơi nơi quy định Hình 1: Hình ảnh trò lớp * Khó khăn: + Về phía giáo viên: - Kỹ hướng dẫn trẻ tự tạo đồ dùng, đồ chơi hạn chế, nặng kết sản phẩm - Thời gian giành cho hoạt động làm đồ dùng tự tạo từ phế thải hạn chế, nặng vấn đề xây dựng kế hoạch - Chưa biết tận dụng môi trường để trưng bày sản phẩm để tạo cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ - Đồ dùng phục vụ cho hoạt động hạn chế + Về phía trẻ: Trang - Ngôn ngữ trẻ chưa mạch lạc, chưa biết diễn đạt nghĩ suy với người khác Một số kỹ hạn chế - Một số trẻ không tích cực hoạt động, chưa tập trung ý - Đồ dùng, đồ chơi chưa bảo quản tốt - Tính sáng tạo chưa có, trông chờ vào giúp đỡ Từ nguyên nhân trên, khảo sát đánh giá đáp ứng nhu cầu đồ dùng, đồ chơi trẻ lớp đầu năm sau: Nội dung Số học sinh Đạt % Đáp ứng nhu cầu đồ dùng, đồ chơi 17/35 48- 50 % Trẻ hứng thú tham gia 19/35 50- 55 % Từ thực tế giảng dạy, thấy nhu cầu đồ dùng, đồ chơi trẻ lớn đáp ứng quyền chọn đề tài tùy thuộc vào điều kiện, nhu cầu kinh nghiệm trẻ (đề tài mở) đồ dùng - đồ chơi cần cho hoạt động hạn chế nhiều mặt Cho nên việc tận dụng nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng, đồ chơi giải pháp góp phần tạo điệu kiện cho trẻ phát triển toàn diện, góp phần bảo vệ môi trường tiết kiệm tiền bạc Chính suy nghĩ, tìm số biện pháp để giải vấn đề sau 3.Các biện pháp tiến hành để giải quyến vấn đề: Hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi thực nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi Để hoạt động làm đồ dùng, đồ chơi hiệu quả, việc sử dụng hợp lý nguyên vật phế thải quan trọng Sử dụng tận dụng nguyên vật liệu phế thải để làm sản phẩm góp phần gây hứng thú cho trẻ tham gia vào hoạt động học; phát triển khả sáng tạo nghệ thuật cho trẻ, góp phần giảm thiểu lượng rác thải, giảm chi phí phải xử lý rác cho ngành tài nguyên môi trường, tiết kiệm tiền mua sắm vật liệu Như biết tiết kiệm, biết thương yêu bố mẹ làm cháu thích thú; thích tạo đồ dùng đồ chơi từ vật tưởng chừng bỏ đó! Trang Tóm lại việc tận dụng nguyên vật liệu sẳn có, đồ phế thải để tạo đồ dùng, đồ chơi nhằm mục đích làm đồ dùngđồ chơi phục vụ cho cháu mà phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo trẻ Muốn thực điều phải ý đến biên pháp: 3.1 Biện pháp 1: Sưu tầm, lựa chọn, gom nhặt nguyên vật liệu phế thải làm ĐD, ĐC cho đảm bảo vệ sinh, an toàn đẹp mắt: a/ Định hình sản phẩm: Trước làm sản phẩm phải định hình phát họa trước đồ dùngđồ chơi dạng hình, khối gì, cần phải nguyên vật liệu, phụ liệu để làm Đây khâu quan trọng để thực không bị lúng túng Ấm ủ ý tưởng làm đồ dùng, đồ chơi lau nên lúc ý tìm nguyên vật liệu phế thải b/ Công tác phối kết hợp với phụ huynh cộng đồng: Sau định hình sản phẩm chưa chưa đủ kêu gọi phụ huynh đóng góp lúc phụ huynh đón, đưa trẻ, ghi học học sinh (công việc thu gom phải tiến hành trước tuần), thu nhặt chợ, lúc nhà, trường Một mảnh gỗ, chai nước, lon bia tài nguyên trẻ Hình 2: vận động phụ huynh nộp nguyên vật liệu phế thải Trang c/ Khâu vệ sinh: Sau thu gom được, phải bắt tay vào khâu vệ sinh như: lau chùi, phủi bụi (giấy, báo, tờ lịch cũ, hộp catông ), súc (nếu hũ, chai vật không thấm nước), ngâm xà phòng lát phơi khô Nếu không làm nguyên liệu bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, sức khỏe Loại bỏ phần hư, phần không dùng Cất giữ cẩn thận Hình 3: vệ sinh nguyên vật liệu phế thải thu gom 3.2 Biện pháp 2: Xác định mục đích làm đồ dùng, đồ chơi phải phù hợp với nội dung, chủ đề, thời gian Tuỳ theo nội dung, chủ đề, thời điểm mà lựa chọn số đồ dùngđồ chơi nguyên vật liệu để làm phù hợp Ví dụ đầu năm học; khả trẻ hạn chế nên cần lựa chọn nguyên liệu sử dụng tận dụng hộp thuốc rỗng hay Trang lon bia bỏ viên sỏi vào đóng nắp lại trẻ dụng cụ phát âm nghe vui tai lạ mắt Hình 4: Đồ dùng làm từ nguyên vật liệu lon bia Còn sau trẻ học thời gian ( học kì I) trẻ quen dần sử dụng nguyên vật liệu phế thải tạo hình sẳn trẻ cần gắn kết lại thành đồ dùng, đồ chơi ưng ý Đến gần cuối năm học khả trẻ phát triển phác hoạ hình cháu tự làm, tự gắn kết (dưới dẫn cô), trang trí tạo thành đồ dùng, đồ chơi Việc tận dụng nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùngđồ chơi phải từ đơn giản đến khó dần phải phù hợp với nội dung, chủ đề Vì mục đích làm đồ dùng, đồ chơi để thoả mãn nhu cầu vui chơi mà để thoả mãn nhu cầu phục vụ cho hoạt động dạy học trẻ Ví dụ chủ để “ Động vật cho trẻ Trang 10 khám phá, thiết kế làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho nội dung chủ đề “ Thực vật” Điều làm hạn chế tính tích cực, tính hấp dẫn đồ dùng, đồ chơi 3.3 Biện pháp 3: Xây dựng ý tưởng, nghiên cứu tiến hành làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ: Căn vào nội dung dạy mà xây dựng ý tưởng cháu đàm thoại cách làm: Với đồ chơi ta cần phải làm cần nguyên vật liệu nào; thay nguyên vật liệu khác không? Vì sao? Với loại hình cho trẻ làm đồ dùngđồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải cần tuân thủ bước sau không đảo ngược trình tự tiến hành: - Bước 1: Cho trẻ quan sát mẫu làm Gọi tên đồ dùngđồ chơi Cho trẻ sờ chơi thử với đồ dùngđồ chơi để gây hứng thú Gọi tên nguyên vật liệu làm đồ dùngđồ chơi Hình 5: trẻ quan sát mẫu đồ dùng làm từ nguyên vật liệu phế thải Trang 11 - Bước 2: làm mẫu Vừa làm vừa giảng giải cách làm.(Cô chi tiết, dễ hiểu trẻ dễ làm theo) Hình 6: Trẻ quan sát làm mẫu lồng đèn - Bước 3: Hướng dẫn trẻ làm bước theo cần bao quát trẻ Làm xong phần bước tiếp sang theo phần khác Còn chi tiết phụ (trang trí, tô điểm để trẻ sáng tạo- thể làm thêm để đồ dùngđồ chơi thêm đẹp mắt? ) Hình 7: trẻ làm lòng đèn từ NVL phế thải Trang 12 - Bước 4: Trưng bày sản phẩm Trẻ nhận xét, đánh giá sản phẩm vừa làm nên động viên, khích lệ cháu Tuyệt đối không chê bai sản phẩm cháu làm dù không vừa ý Hướng dẫn trẻ chơi cất sản phẩm Hình 8: Trẻ trưng bày sản phẩm đồ dùng tự làm * Chú ý thời gian không nên cho trẻ ngồi lâu trẻ chán mệt mỏi 3.4 Biện pháp 4: Tận dụng nguyên vật liệu phế thải khác làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ: - Đồ dùng, đồ chơi làm giấy, bìa, lịch số phụ liệu khác: Với nguyên vật liệu cháu bắt tay vào việc làm đồ dùng, đồ chơi đơn giản như: + Những số thân quen: Cắt số tờ lịch cũ (lịch lốc) để phục vụ hoạt động làm quen với toán + Thẻ lô tô: Cắt hình ảnh tạp chí, quảng cáo (mỗi hình ảnh số lượng từ trở lên) dán vào tờ lịch tập cũ, vỏ hộp bánh sau cắt rời thành tranh để làm tranh lô tô phục vụ cho hoạt động phát triển ngôn ngữ, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động nhận thức, hoạt động phát triển tình cảm – xã hội, hoạt động thẩm mĩ Trang 13 + Cái hộp kì lạ: Sử dụng hộp cát tông rỗng; cắt, khoét dán hình ta đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho trẻ hoạt động phát triển ngôn ngữ, hoạt động thể chất, nhận thức, thẩm mĩ Sử dụng: Để dùng cho hoạt động tạo hình, toán, văn học + Những đồ dùng phục vụ cho chủ đề nghề nghiệp ( nghề xây dựng): Tạo cuốc, xẻng…) Chuẩn bị: - Bìa gạch tông, hồ dán, kéo, giấy màu keo dính, dây kẽm, xốp, hộp sơn màu… Cách làm: - Đồ dùng cuốc, xẻng… Vẽ mẫu lưỡi cuốc hình chữ nhật lên giấy A4 Lấy mẫu đặt bìa gạch tông để cắt theo mẫu Lấy xốp màu cắt hình chữ nhật dài lại để làm thành cán cuốc Gắn lưỡi cuốc cán cuốc lại với để cuốc Lấy keo nước màu sơn vào mặt lưỡi cuốc dùng giấy màu cắt trang trí phần cán cuốc Hình 9: Đồ dùng chủ đề nghề nghiệp làm từ NVL bìa cát tông, ống nhữa, kẽm Trang 14 - Đồ chơi tận dụng nguyện vật liệu áo mưa cũ: + Cửa hàng túi xách: Chuẩn bị: Áo mưa tiện lợi, kim chỉ, cúc áo, phụ liệu khác Cách làm: Cắt áo mưa cũ nhiều dải dài Cùng tết bím quấn theo hình tròn để tạo thành đáy túi xách; bẻ góc kết tròn, kết phụ liệu tạo thành túi xách “green” để đựng lược, dây cột tóc hay dụng cụ học tập + Cây xương rồng: Tận dụng áo mưa cũ, cắt thành dải dài Dùng kim móc, móc chữ i tạo thành xương rồng nhỏ thể dùng để học đếm, trang trí - Đồ chơi tận dụng hộp sữa chua: thể tận dụng làm nhiều đồ dùng, đồ chơi khác nhau.Ví dụ đơn giản: Làm lợn: Chuẩn bị: Hộp sữa chua, xốp, kéo, keo dán, bút lông, hạt đậu Cách làm: Định hình trước lợn; dán úp chặt hộp sữa vào cắt hình tam giác nhỏ màu hồng làm tai, hình tròn nhỏ phía làm mỏ) Dùng hạt đậu đen làm mắt bên; vẽ mắt bút lông Hai bên thân hộp sữa ta gắn kết hình tam giác nhỏ màu hồng để làm tai Phía sau ta làm đuôi nhỏ dạng hình cong dài cắt khía cho đẹp Phía cắt đoạn ống hút cục đất nặn lăn dọc dính vào làm bốn chân Đồ dùng, đồ chơi dùng để phục vụ cho chủ đề động vật Trang 15 * Đồ chơi tận dụng nguyên vật liệu bít tất, tất len cũ: - Chú thỏ dễ thương: Chỉ với tất chân cũ giúp làm thỏ dễ thương cho bé rồi! Chuẩn bị: - Bít tất cao cổ: thỏ cần bít tất; bít tất xù dễ thương - Kéo, kim, màu, gòn, cúc hạt phụ liệu làm mắt, mũi thú Cách làm: Dùng xốp màu cắt hình tam giác nhọn để làm đôi tai thỏ Khoét lỗ nhỏ bên mũi tất cho hình tam giác vào Cho gòn vào tất cho thật căng tròn Lấy sợi dây ru băng cột ½ chiều dài tất để làm đầu mèo Gắn cúc áo màu đen (hoặc hột hạt) để làm mắt thỏ Lấy sợi màu đỏ miếng xốp màu đỏ vắt ngang qua bên để làm miệng thỏ Mũi dung hột cườm không để làm Thế bạn thỏ dễ thương không “đụng hàng” Trang 16 Khi sử dụng ta luồn bàn tay vào phần tất lại để tạo cử động Đồ chơi để phục vụ cho hoạt động phát triển ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mĩ - Loại tận dụng nguyên vật liệu tổng hợp: Rối: Chuẩn bị: Vải vụn, bóng, hộp nhựa, dây len, dây ru băng Giấy vẽ, màu sáp, giấy màu, hồ dán, keo… Cách làm: - Cắt dán chi tiết phụ nhân vật vào bóng, hộp xê nhựa (Làm đầu), lấy chai nước quần áo may sẵn làm thân.Gắn đầu nhân vật vào quần áo may sẳn Khi sử dụng ta luồn tay hay que vào để điều khiển Dùng để dạy toán, tạo hình, làm quen văn học, giáo dục lễ giáo - Với loại rối này, ta sử dụng để làm nhân vật truyện làm quen văn học hay đưa vào hoạt động góc * Sâu học chữ, học toán: Chuẩn bị: - Vỏ lon bia, vỏ hộp sữa, cốc nhựa cũ, bóng nhựa, xốp màu, gai dính, dây điện, ống hút, thẻ chữ cái, thẻ số… Cách làm: - Lấy bóng nhựa làm đầu sâu, cắt xốp màu làm mắt mũi miệng, chân sâu Trang 17 - Lấy dây điện làm râu sâu - Lấy vỏ lon bia, vỏ hộp sữa, bóng nhựa, làm thân sâu - Làm băng dính thân sâu thân sâu để gắn thẻ số thẻ chữ cần thiết Cách sử dụng: thể dán lên đốt thân sâu dãy số; nhóm chữ * Làm lợn từ trứng: - Chuẩn bị: Vỏ trứng vịt, xốp màu, nắp chai xả làm mềm vải dép lào cũ - Cách làm: Lấy nắp chai xả vải làm mồm; dán hình tròn hồng làm mũi lợn Lấy hộp sữa lên men cắt lỗ tai khum khum, mắt vẽ cắt xốp den để làm, chân làm xốp dép lào, đuôi lợn cắt xốp mỏng vuốt xoăn để gắn vào phía sau * Làm bướm từ thìa nhựa: Trang 18 - Chuẩn bị: Thìa ăn sữa chua vệ sinh, tẩy sạch, xốp, đề can, keo dính… - Cách làm: Lấy hình tròn nhỏ gắn vào phần thìa làm mắt bướm Vẽ chi tiết khuôn mặt Cắt cánh giấy hoa, giấy xốp Chọn hoạt tiết ( hay cắt) để dán vào cánh trang trí cho đẹp Dùng bút chì vuốt sợi xốp cho xoăn làm râu Thế bướm Kết đạt được: Qua việc tìm hiểu vận dụng biện pháp từ đầu năm học đến nay, kết đạt so với năm học trước sau: Nội dung Đáp ứng nhu cầu đồ dùng, Trước áp dụng Sau áp dụng biện pháp 48 – 50 % biện pháp 80 – 85 % 50 - 55% 90% đồ chơi: Trẻ hứng thú tham gia Đối với giáo: - Đáp ứng nhu cầu đồ dùng, đồ chơi phong phú, phù hợp với chủ đề Trang 19 - Đỡ phần kinh phí - làm đồ dùng, đồ chơi cách linh hoạt PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận: Sau thực vận dụng biện phápTận dụng nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ” kết sau đây: - Những biện pháp Ban giám hiệu đánh giá cao - Đảm bảo tính sư phạm (Có tác dụng hình thành, củng cố khái niệm, gợi mở, hấp dẫn, lôi cuốn; kích thích trẻ tò mò, đồ dùng đồ chơi sử dụng vào nhiều hoạt động học khác nhau) - Đảm bảo tính an toàn, phù hợp (An toàn không độc hại, không gây nguy hiểm, kích thước, màu sắc phải phù hợp) - Đảm bảo tính phổ biến, dễ tìm - Đảm bảo tính sáng tạo: từ nguyên vật liệu chế tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi khác - Trao đổi, rút kinh nghiệm lẫn để rút mặt mạnh, hạn chế đề tài - Làm tốt công tác bồi dưỡng tổ chức hội thi để rút tồn để bồi dưỡng kịp thời - đầy đủ đồ dùngđồ chơi, không bị động hoạt động cụ thể - Trẻ hứng thú, tích cực với hoạt động học - Phụ huynh ngày hiểu thêm ngành học Mầm non Kiến nghị: Trang 20 Tuy nhiên để phát huy tốt việc tận dụng nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ lớp toàn trường, số đề xuất sau: - Hỗ trợ việc nghiên cứu, cập nhật thông tin chuyên đề - Nhà trường tạo điều kiện thời gian, gợi ý cho giáo viên thực kết Trên số biện pháp tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ thực đạt hiệu lớp tôi, lớp khác toàn trường Rất mong ý kiến đóng góp chân thành Ban giám hiệu nhà trường, bạn đồng nghiệp cấp lãnh đạo giúp hoàn thiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ Đăk Drô, ngày 13/ 12/ 2016 Người viết Nguyễn Thị Thu Trang Trang 21 NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG NHẬN XÉT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Trang 22 Trang 23 ... cô làm đồ dùng, đồ chơi từ việc tận dụng nguyên vật liệu phế thải chơi với đồ dùng, đồ chơi tự tạo trẻ phát triển nhiều mặt: - Về thể chất : Thông qua làm đồ dùng, đồ chơi chơi với đồ dùng- đồ. .. gian Biện pháp 3: Xây dựng ý tưởng, nghiên cứu tiến hành làm đồ dùng, đồ chơi cho cô trẻ Biện pháp Một số đồ dùng đồ chơi tận dụng nguyên vật liệu phế thải dễ làm Kết đạt PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ... dùng, đồ chơi cho cô trẻ: - Đồ dùng, đồ chơi làm giấy, bìa, lịch số phụ liệu khác: Với nguyên vật liệu cô cháu bắt tay vào việc làm đồ dùng, đồ chơi đơn giản như: + Những số thân quen: Cắt số tờ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số BIỆN PHÁP tận DỤNG NGUYÊN vật LIỆU PHẾ THẢI làm đồ DÙNG, đồ CHƠI CHO cô và CHÁU, skkn một số BIỆN PHÁP tận DỤNG NGUYÊN vật LIỆU PHẾ THẢI làm đồ DÙNG, đồ CHƠI CHO cô và CHÁU, skkn một số BIỆN PHÁP tận DỤNG NGUYÊN vật LIỆU PHẾ THẢI làm đồ DÙNG, đồ CHƠI CHO cô và CHÁU

Từ khóa liên quan