Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

22 4,186 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2017, 19:27

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Tiếng việt: TIẾT 1, 2: VẦN CĨ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH: MẪU – OA (Thiết kế trang 20) Tốn LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết làm tính trừ phạm vi - Biết mối quan hệ phép cộng phép trừ -Làm BT 1(cột 2, 3), 2, (cột 3, 4), Kĩ năng: Rèn HS kĩ làm phép trừ phạm vi 3 Thái độ: Giáo dục Hs lòng say mê, u thích mơn học Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp hỏi đáp, phương pháp trò chơi , hoạt động cá nhân, phương pháp thực hành luyện tập Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh vẽ phóng to nội dung tập - HS : Bảng con, III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: GV chia lớp làm đội, đội dãy HS, dãy bạn lên chơi HS điền nối tiếp em điền dấu vào - HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, 2+2 - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - > 3-2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

Từ khóa liên quan