Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 2,574 21
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2017, 21:35

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút ); trả lời câu hỏi nội dung đoạn,bài - Tìm vật so sánh với câu cho (BT2) - Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh (BT3) 2.Kĩ năng: - HS M3+ M4 đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 55 tiếng / phút ) 3.Thái độ: yêu thích môn học, có ý thức giữ gìn sáng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Phương pháp: PP Phân tích tổng hợp, PP thảo luận nhóm; PP giải nghĩa từ Đồ dùng - Phiếu viết tên TĐ (không có Y/C HTL ) - Bảng phụ ghi nội dung tập 2,3 Vở BT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Em yêu trường em” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút ); trả lời câu hỏi nội dung đoạn ,bài * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi ( Tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp) - GV nhận xét, đánh giá -HS lắng nghe rút kinh nghiệm *Chú ý kĩ đọc đối tượng M1 +M2: +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: -Tìm vật so sánh với câu cho (BT2) - Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh (BT3) *Cách tiến hành: Bài tập2 : Yêu cầu học sinh đọc đề - Lớp theo dõi (Treo bảng phụ) - HS đọc thầm TLCH : - Mời HS phân tích làm mẫu - GV gạch chân : - 1HS làm miệng Lớp theo dõi +Hồ gương bầu dục khổng lồ -Tổ chức cho dãy thi đua - 2dãy thi đua nội dung - GV lớp bình chọn dãy thắng + Cầu Thê Húc cong cong tôm * GV nhận xét, đánh giá + Con rùa đầu to trái bưởi Bài tập Hướng dẫn HS làm mẫu a)……một cánh diều - 1HS đọc đề lớp theo dõi - Yêu cầu HS làm vào - 1HS làm trình bày miệng *Giúp đỡ em Thúy, Hòa, Hoàng lựa chọn lớp nhận xét từ ngữ để hoàn thành BT theo yêu - HS làm vào cầu - GV nhận xét * GV chốt lời giải : - HS ý lắng nghe a)Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng trời cánh diều b) Tiếng gió rừng vi vu tiếng sáo c)Sương sớm long lanh tựa hạt ngọc Hoạt động nối tiếp: ( phút) - NX tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi GHKI tiếp” Điều chỉnh: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( tiết ) I.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết - Đặt câu hỏi cho phận câu Ai ? (BT 2) - Kể lại đoạn câu chuyện học (BT 3) Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, kĩ nghe kể 3.Thái độ: Yêu thích môn học II.CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm; PP đàm thoại; PP phát giải vấn đề 2.Đồ dùng:- Phiếu viết tên TĐ (không có Y/C HTL ) - Bảng phụ Vở BT III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Lớp đoàn kết” - GV gọi HS đọc TĐ mà GV yêu cầu - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút ); trả lời câu hỏi nội dung đoạn,bài * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc theo yêu cầu phiếu HT + Chú ý giọng đọc, tốc độ đọc + Cách ngắt, nghỉ câu (dấu câu, câu dài ) Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc -HS trả lời câu hỏi -GV lưu ý tùy đối tượng HS mà Gv đặt câu hỏi cho phù hợp + HS M3+ M4: dùng câu hỏi mở -HS lắng nghe rút kinh nghiệm +HS M1+M2 : dùng câu hỏi đóng - GV nhận xét, đánh giá *Chú ý kĩ đọc nâng cao em : Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Mai Chi, Hoàn +GV yêu cầu HS đọc chưa rõ ràng, rành mạch nhà luyện đọc lại tiết sau tiếp tục ôn luyện 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Đặt câu hỏi cho phận câu Ai ? (BT 2) - Kể lại đoạn câu chuyện học (BT 3) *Cách tiến hành: Bài tập2 : - 1HS đọc đề - Treo bảng phụ ( HS đọc yêu cầu) - HS đọc thầm TLCH : - 1HS làm miệng Lớp theo dõi - Mời HS phân tích làm mẫu - GV nhắc : để làm BT em phải - Ai gì? xem câu văn cấu tạo theo mẫu câu -Trong tuần vừa qua em học -Ai gì?Ai làm gì? mẫu câu ? - GV ghi nhanh câu hỏi lên bảng - HS nêu miệng a) Ai hội viên câu lạc thiếu nhi - HS NX bạn phường ? - HS viết câu vào b) Câu lạc thiếu nhi *GV kết luận Bài tập - Yêu cầu HS nêu tên truyện học - 1HS đọc đề lớp theo dõi - Treo bảng phụ ghi tên truyện - 1HS nêu miệng tên truyện đọc - Yêu cầu HS chọn truyện để kể - HS.suy nghĩ chọn truyện kể va kể * GV gợi ý cho HS lựa chọn nội dung truyện: HS M1+M2 * GV trợ giúp cho em Hoàng, Huy, Tuấn giọng kể theo vai nhân vật -Thi kể HS thi kể - Lớp theo dõi nhận xét - Bình chọn người kể tốt - Bình chn bạn kể truyện hay, ấn tượng Hoạt động nối tiếp: ( phút) -Tổng kết tiết học - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - NX tiết học - Chuẩn bị sau “Ôn tập thi GHKI tiếp” Điều chỉnh: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TOÁN: GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG I.MỤC TIÊU: Giúp HS : 1.Kiến thức: Bước đầu có biểu tượng góc, góc vuông, góc không vuông - Biết dùng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuôngvà vẽ góc vuông(theo mẫu ) - HS làm tập 1, 2( hình dòng 1), 3, 2.Kĩ năng: Phân biệt, nhận diện góc, góc vuông, góc không vuông II II CHUẨN BỊ Phương pháp: Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo Đồ dùng: - Bảng phụ; Ê ke GV+HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát bài: Đếm - 3HS lên bảng: 30 : x = 5; 42 : x = 7; 56 : x = - Nhận xét Giới thiệu 1.Hoạt động hình thành kiến thức (15 phút) *Mục tiêu: Nhận biết góc vuông, góc không vuông * Cách tiến hành: Việc 1:Làm quen với góc -Treo mô hình đồng hồ - HS q/sát +Cho HS xem h/ảnh kim đồng hồ tạo thành góc + Mô tả để HS có biểu tượng góc - 1HS mô tả góc: gồm có 2cạnh - Góc : gồm có 2cạnh xuất phát từ xuất phát từ điểm điểm + Vẽ góc : Việc 2: Giới thiệu góc vuông, góc không vuông - GV vẽ góc vuông, giới thiệu - Ta có góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB A Giáo viên - Lớp q/sát - HS lắng nghe tên góc - 3HS đọc tên góc Trường Tiểu học Giáo án lớp O B - GV vẽ góc không vuông, giới thiệu - GV vẽ góc đỉnh P,cạnh PN,PM góc đỉnh E , cạnh EC, ED SGK *Lưu ý HS Hoa, Lan đặc điểm góc vuông góc không vuông 3: Giới thiệu ê ke -Đưa ê ke mẫu giới thiệu ê ke làm gỗ Năm học 2017 - 2018 -HSQS - HS quan sát -HS giới thiệu ê ke mình: ê ke làm nhựa -Ê ke dùng để kiểm tra góc vuông vẽ - Ê ke dùng để kiểm tra góc vuông góc vuông vẽ góc vuông - Yêu cầu HS giới thiệu ê ke - HS NX 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS làm tập 1, 2( hình dòng 1), 3, * Cách tiến hành: GV HD làm tập Bài 1: Y/C HS tự làm miệng GV HD kĩ - HS đọc đề y/c Cho HS làm - Hai HS lên bảng Dùng ê ke để K/tra góc /?/ Những em có kết vuông bạn ? khen - Dùng ê ke để vẽ góc vuông - Lớp quan sát nhận xét tuyên dương HS vẽ góc vuông đỉnh M,cạnh MC cạnh MD *GV trợ giúp Hs Minh, Thúy, Hòa vẽ góc vuông *GV KL:Khi vẽ góc vuông có đỉnh O có cạnh OA OB.Ta đặt đỉnh góc - HS vẽ vuông êke trùng với đỉnh O.vẽ cạnh OA cạnh OB Bài - Cho HS nêu y/c - HS nêu y/c - Cho HS tự làm vào - HS dùng e ke để KT trả lời - Cho HS đứng dậy trình bày Lớp NX - Cho HS đứng dậy trình bày Lớp NX * GV chốt : góc vuông đỉnh A cạnh AD, AE - Góc không vuông dỉnh B cạnh BG, BH Bài 3: - Cho HS đọc đề - HS nêu y/ c Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV HD Như bài2 - HS dùng e ke để KT trả lời *GV NX chốt +Các góc vuông :góc đỉnhM,đỉnh Q - Cho HS đứng dậy trình bày Lớp NX +Các góc không vuông góc đỉnh N,đỉnh P(cạnh góc trùng - HS ý nhau) -QS hình sgk *Bài 4(BTPTNLHS: đối tượng M4) -Suy nghĩ , tìm đáp án - Gv đánh giá KQ làm HS -Báo cáo với GV + Dự kiến đáp án: góc vuông có đỉnh A,C,D, G Hoạt động nối tiếp:( phút) - Tổng kết tiết học - NX, đánh giá học - Về nhà học , làm lại tập vào Điều chỉnh: Đạo đức: CHIA SẺ BUỒN VUI CÙNG BẠN (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức; HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui, buồn Kĩ năng: Chia sẻ sống buồn vui bạn sống hàng ngày 3.Thái độ: HS có thái độnghiêm túc sẻ chia câu chuyện bạn II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP thảo luận, quan sát, PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân - Đồ dung để sắm vai; Thẻ màu xanh, đỏ, vàng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động (2’) - Cả lớp hát Lớp đoàn kết -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: HS biết bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui, buồn * Cách tiến hành : Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Việc 1:Thảo luận phân tích tình - Yêu cầu lớp quan sát tranh tình cho biết ND tranh - Giới thiệu tình huống: + Mẹ bạn Ân bị ốm lâu ngày , bố bạn Ân bị tai nạn giao thông cần làm để giúp bạn vượt qua khó khăn ? + Nếu em bạn lớp với Ân em làm để giúp đỡ động viên bạn ? Vì ? - Yêu cầu lớp thảo luận, nêu cách ứng xử tình phân tích kết cách ứng xử *Trợ giúp cho nhóm HS lúng túng chưa có cách xử lí tình huống: Nhóm Hoa sen, - GV kết luận: SGV Việc 2: Đóng vai - Chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm xây dựng kịch đóng vai tình BT2 (VBT) - Yêu cầu nhóm trao đổi thảo luận ( Nhóm cần trợ giúp chia sẻ cử nhập vai diễn: Lương , Thái Anh,…) - Mời lần nhóm trình diễn trước lớp * GV kết luận: Khi bạn có chuyện vui, cần chúc mừng bạn Khi bạn có chuyện buồn, cần an ủi, động viên, giúp đỡ bạn *Việc 3: Bày tỏ thái độ - Lần lượt đọc ý kiến (BT3 - VBT) - Yêu cầu lớp suy nghĩ bày tỏ thái độ ý kiến - Học sinh quan sát tranh minh họa theo gợi ý GV - Cả lớp tiến hành thảo luận theo N2 - số em nêu cách ứng xử, lớp phân tích kết ứng xử bạn, bổ sung - Lớp lắng nghe giáo viên để nắm yêu cầu - Các nhóm thảo luận tự xây dựng cho nhóm kịch bản, thành viên phân công đóng vai tình - Các nhóm lên đóng vai trước lớp - Lớp trao đổi nhận xét bổ sung có -HS suy nghĩ bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành lưỡng lự * GV kết luận: Các ý kiến a, c, d, đ, e cách giơ tay (các thẻ xanh, đỏ vàng) 3.Hoạt động nối tiếp: (3’) - Giải thích ý kiến - Nêu lại ND ? - Yêu cầu học sinh sưu tầm câu chuyện, - Học sinh nhà sưu tầm tranh ảnh, hát, câu ca dao, tục ngữ, giúp câu chuyện gương nói đỡ chia sẻ buồn vui bạn tình bạn, cảm thông chia sẻ buồn vui bạn Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 CHÍNH TẢ: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( tiết ) I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Mức độ, yêu cầu kĩ đọc tiết - Đặt - câu theo mẫu Ai ? ( BT ) - Hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc thiếu nhi phường ( xã, quận, huyện) theo mẫu ( BT ) Kĩ năng: Rèn kĩ đặt câu cấu trúc ngữ pháp 3.Thái độ: HS ham thích khám phá tiếng Việt II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: - PP Phân tích tổng hợp; Thảo luận nhóm; PP Luyện tập – Thực hành 2.Đồ dùng - Phiếu viết tên TĐ (không có Y/C HTL ) - Bảng phụ; Vở BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Mái trường mến yêu” - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút ); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (khoảng ¼ số HS lớp) -GV yêu cầu HS lên bốc thăm - HS thực (sau bốc thăm xem lại 2phút ) Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS đọc theo yêu cầu phiếu -HS trả lời câu hỏi Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc diễn cảm đối tượng -HS lắng nghe rút kinh nghiệm M3 em Phước, Duy Anh - GV nhận xét, đánh giá +GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc lại tiết sau kiểm tra 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Đặt - câu theo mẫu Ai ? ( BT ) - Hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu ( BT ) *Cách tiến hành: Bài tập2 : - Treo bảng phụ -HSQS - Mời HS phân tích làm mẫu -1 HS phân tích trình bày miệng - GV ghi bảng câu theo mẫu Ai gì? - HS đọc lớp theo dõi - Chúng em HS trường T.H Hoàng -Lớp nhận xét, bổ sung Hoa Thám - Tổ chức cho HS tự làm vào - HS làm vào *Giúp đỡ em Thúy, Hòa, Hoàng lựa chọn đặt câu theo mẫu Ai gì? - GV nhận xét Bài tập -2HS đọc yêu cầu tập -Hướng dẫn HS làm mẫu: Bài tập - HS ý lắng nghe giúp em thực hành viết đơn - 1HS làm miệng lớp nhận xét thủ tục - HS làm vào -Nội dung phần kính gửi em cần viết - 5HS đọc tên xã - Cả lớp nhận xét - Yêu cầu HS làm vào - GV nhận xét số *Giúp đỡ em Thức, Thái Anh, Thái Sơn nắm quy trình viết đơn - GV nhận xét *GVKL: Cấu tạo đơn gồm : -Lắng nghe ghi nhớ + Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng +Nội dung đơn: Giáo viên 10Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Động tác tay : *GV trợ giuops cho đối tượng HS chưa động tập luyện: Hoa, Hùng, * Chơi trò chơi : “ Chim tổ “ - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi -Học sinh thực chơi trò chơi :”Chim tổ” * Giáo viên chia học sinh thành vòng tròn hướng dẫn cách chơi thử sau cho chơi thức - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn luyện tập chơi 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn học sinh nhà thực lại động tác phút Điều chỉnh: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 CHÍNH TẢ + TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (TIẾT + 8) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Ôn tập kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng đọc hiểu văn - Ôn từ ngữ vật Giải ô chữ Đọc hiểu 2.Kĩ năng: Rèn kĩ đọc thuộc lòng đọc diễn cảm; Luyện tập, củng cố vốn từ cho HS 3.Thái độ: Hs yêu thích môn học II.CHUẨN BỊ 1.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật trình bày phút - PP Thảo luận nhóm, PPLuyện tập -Thực hành 2.Đồ dùng:- Phiếu viết tên HTL,Vở BT, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát “Ở trường cô dạy em thế” Giáo viên 24Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Kết nối với nội dung 2.Hoạt động luyện đọc (15 phút) * Mục tiêu: Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, thơ học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút ); trả lời câu hỏi nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Việc 1: kiểm tra đọc (số HS lớp chưa đạt yêu cầu tiết trước cần kiểm tra bổ sung kiểm tra bổ sung phần HTL số HS) - HS thực (Sau bốc thăm -GV yêu cầu HS lên bốc thăm xem lại 2phút ) - HS đọc học thuộc lòng theo YC - Lớp theo dõi - HS đọc thầm TLCH Việc 2: Nêu câu hỏi nội dung đọc ( Tùy đối tượng HS mà GV đặt câu hỏi - HS TLCH theo yêu cầu phiếu -HS trả lời câu hỏi cho phù hợp) *Chú ý kĩ đọc diễn cảm học thuộc lòng đối tượng HS M2 - GV nhận xét, đánh giá; GV yêu cầu HS đọc chưa đạt nhà luyện đọc -HS lắng nghe rút kinh nghiệm lại thật nhiều *GV nhắc nhở HS có tạo thói quen đọc sách “ văn hóa đọc”, có ý thức ôn cũ luyện qua học 3.Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: - Ôn tập kiểm tra tập đọc, học thuộc lòng - Luyện tập, củng cố vốn từ câu; Ôn từ ngữ vật Giải ô chữ Đọc hiểu *Cách tiến hành: Giáo viên 25Trường Tiểu học Giáo án lớp Việc 3: Giải ô chữ -Yêu cầu Hs làm theo nhóm *Giúp đỡ nhóm Mặt trời - GV nhận xét chốt làm đúng: + Từ xuất chữ in màu: TRUNG THU Năm học 2017 - 2018 -1 HS nêu yêu cầu tập, lớp đọc thầm - Hs thảo luận, tìm từ - 2HS lên bảng làm, lớp đọc kết quả, HS khác nhận xét, BỔ SUNG + Dòng 1:TRẺ EM + Dòng 2: TRẢ LỜI + Dòng 3: THỦY THỦ + Dòng 4: TRƯNG NHỊ + Dòng 5: TƯƠNG LAI + Dòng 6: TƯƠI TỐT + Dòng7: TẬP THỂ + Dòng 8: TÔ MÀU Việc 4: Đọc thầm “Mùa hoa sấu” trả lời câu hỏi SGK trang 73 - Yêu cầu HS đọ văn Mùa hoa sấu - Cả lớp đọc sgk trang 73 - Yêu cầu HS làm vào tập - Đọc yêu cầu phần B TLCH (TLCH vào VBT) -GV HD : Dựa theo nội dung tập đọc, - Chú ý theo dõi em chọn câu trả lời cho yêu cầu sau đọc thầm nội dung phần -Yêu cầu HS làm -HS làm theo YC -Yêu cầu HS chữa bài: Đọc nêu kết -HS BC kết làm câu Câu *GV trợ giúp cho HS M1+ M2 1.Cây sấu thay -Tổng kết tiết học, đánh giá kết Hoa sấu trông HS chuông nhỏ xíu 3.Hoa sấu thơm nhẹ,có vị chua… Có hình ảnh so sánh - Chùm hoa trắng muốt nhỏ chuông tí hon - Vị hoa chua chua tưởng vị nắng non mùa hè đến Tinh nghịch *GV chốt KT bài: Việc 5: Đọc cho Hs viết bài: “Nhớ bé ngoan” - HS viết theo HD Gv + Đọc lần 1: YC HS viết - Soát lỗi tả + Đọc lần 2: YC Hs soát lỗi + Tuyên dương Hs viết tiến Giáo viên 26Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 • GV chốt kiến thức tiết học Hoạt động nối tiếp: ( phút) + Giao nhiệm vụ - Thông báo mức độ đạt kiểm tra HS - Về nhà đọc lại HTL học - Chuẩn bị sau: KTĐK GHKI Điều chỉnh: TOÁN BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI I.MỤC TIÊU: Giúp HS: 1.Kiến thức: Nắm bảng đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé - Củng cố mối quan hệ đơn vị đo độ dài thông dụng - Biết làm phép tính với số đo độ dài * Điều chỉnh: BT1,2 giảm hàng cuối, BT3 giảm hàng cuối 2.Kĩ năng: -Nhận biết mối quan hệ đơn vị đo độ dài thông dụng -Thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé 3.Thái độ: Biết vận dung kiến thức vào thực tế đo lường II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: -Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo; Thảo luận nhóm 2.Đồ dùng: Giáo viên 27Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Bảng đơn vị đo độ dài kẻ sẵn chưa viết III.CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Trò chơi : “Ai nhanh, đúng” + dam =10m;1hm =100m +HS nhận xét tuyên dương bạn -Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: Bước đầu thuộc nắm mối quan hệ đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé * Cách tiến hành Việc 1: Giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài -Gv giúp HS hiểu bảng đơn vị đo độ dài - Nêu lại đơn vị đo độ dài từ nhỏ đến lớn ngược lại học: km, hm, dam, m, dm, cm, mm - Gv đưa bảng kẻ sẵn viết tên đơn vị đo độ dài lên bảng - Đơn vị gì? - Mét - Ghi vào cột bảng: mét - Đơn vị ta có nhỏ mét ta ghi vào bên phải cột m Đơn vị lớn mét ta ghi vào cột phía bên trái cột mét Gv điền vào bảng Lớn mét mét Nhỏ mét km hm dam m dm cm mm - Nêu lại quan hệ đơn vị đo độ dài 1km 1hm 1m 1m 1dm= 1cm 1mm =10 hm =1000 m =10 dam = 100m = 10m =10 dm =100 cm =1000 mm =10 cm =100 mm =10 mm - Nhìn bảng nêu lên mối quan hệ hai đơn vị đo : 1m= 10 dm 1dm=10cm - Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp có đặc điểm - Gv giới thiệu km = 1000m -Hơn 10 lần - Đọc …xuôi, ngược: 1km= 1000m 3.Hoạt động thực hành (15 phút): *Mục tiêu:Áp dụng kiến thức làm tập * Cách tiến hành Bài 1: Số? Dự kiến đáp án: 1km = 10hm 1m = 10 dm - HS đọc làm vào vở, chữa Giáo viên 28Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1km = 1000m 1m = 100 cm ( ) *Gv củng cố bảng đơn vị đo độ dài Bài 2: Số? /?/Vì tính 7dam =70m Bài 3: Tính theo mẫu - Mẫu:32dam x3=96dam 96cm :3 =32cm + HS cần giúp đỡ: Hoa, Minh, Thảo - Yêu cầu HS nêu cách làm - HS lên điền kết bảng lớp, lớp nhận xét -2 HS lên làm, HS khác nhận xét - Vì 1dam = 10m.Vậy dam=70m - HS làm bài, lớp nhận xét 25 m x =50m 36m: 3=12m 15kmx =60km 70km:7=10km - Chấm chữa bài, nhận xét *GV lưu ý viết danh số vào phép tính *Bài tập PTNLHS: đối tượng M3+ M4) 1) 1hm = m 1dm = cm 1dam = m 1cm = mm 2) 7dam = m 3dam = m 8cm = mm 4dm = mm 3) 34cm x 6= 55dm : = - Đọc tìm hiểu Y.C - Suy nghĩ, tìm cách chuyển đổi hợp lí cho - Báo cáo KQ với GV - GV đánh giá KQ làm HS -Gv củng cố kiến thức bảng đơn vị đo độ dài từ nhỏ đến lớn ngược lại mối quan hệ chúng Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - VN học bài, ôn lại học Điều chỉnh: THỂ DỤC: ÔN HAI ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY CỦA BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Ôn động tác vươn thở động tác tay thể dục phát triển chung Yêu cầu HS thực động tác tương đối - Chơi trò chơi “Chim tổ” Yêu cầu biết cách chơi chơi tương đối chủ động 2.Kĩ năng:Tập đẹp động tác Giáo viên 29Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Thái độ: Tích cực vận động thể để rèn luyện thể lực II/ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân bãi chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh - Chuẩn bị còi, kẻ vạch cho trò chơi « Chim tổ » III/LÊN LỚP: Định Nội dung phương pháp dạy học lượng 1/Phần mở đầu : 5phút -GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Đứng chỗ xoay khớp - Chơi trò chơi : “Chạy tiếp sức” (học lớp 2) 2/Phần : 12phút * Ôn hai động tác vươn thở tay : - GV hô cho HS ôn tập động tác, sau tập liên hoàn động tác - Lớp trưởng hô cho lớp tập luyện, GV theo dõi sửa chữa - Cho HS tập luyện theo tổ ( tổ trưởng hô) GV theo dõi tổ uốn nắn cho em phút (Giúp đỡ HS xác định động tác xác: Hoà, Thúy, Huyền) - Cả lớp thực lại lần * Chơi trò chơi : “ Chim tổ “ - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi luật chơi phút - Tổ chức cho HS thực chơi trò chơi :”Chim tổ” + Cho HS chơi thử sau cho chơi thức - GV giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi 3/Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Tuyên dương bạn tập chăm chỉ: Mai , Chi Hoa,Hòa - Dặn dò học sinh nhà thực lại động tác TD học Đội hình luyện tập     GV GV     GV Điều chỉnh: Giáo viên 30Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo - Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo ( nhỏ đơn vị ) -HS làm BT 1b ( 1,2,3 ); BT ; BT ( cột ) Kĩ năng: Rèn KN chuyển đổi đơn vị đo lường 3.Thái độ: Tính cận thận, lòng say mê tìm hiểu toán học II/CHUẨN BỊ Phương pháp: PP phát giải vấn đề ; Rèn luyện tư sáng tạo; Thảo luận nhóm Đồ dùng: - Bảng phụ, phiếu học tập; VBT +bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động:( phút) Trò chơi: Đố bạn cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài - HS 1: 1hm = dam - HS đọc xuôi bảng đơn vị đo độ dài - HS 2; m = cm -HS đọc ngược bảng bảng đơn vị đo độ dài - Đánh giá, tuyên dương - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 30phút) * Mục tiêu: - Giúp HS biết đọc, viết số đo độ dài có hai tên đơn vị đo - Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo (nhỏ đơn vị ) * Cách tiến hành: * Hướng dẫn luyện tập: Bài 1a Đề y/c gì? - HS nêu Y/C 1a - GV Kẻ sẵn đoạn thẳng AB Y/C HS - 1HS lên đo đoạn AB trả lời miệng lên đo - Lớp quan sát nhận xét A B Giáo viên 31Trường Tiểu học Giáo án lớp 1m Năm học 2017 - 2018 9cm - GV ghi bảng : Đoạn thẳng AB đo 1m cm - Viết tắt : 1m 9cm - Đọc : Một mét chín xăng -ti -mét - Chúng ta vừa củng cố kiến thức - HS đọc - Chúng ta vừa luyện tập cách đo , cách viết cách đọc đoạn thẳng với đơn vị đo độ dài - NX sửa Bài 1b - GV ghi mẫu khung SGK -Cách làm: 3m 4dm = 30dm + 4dm = 34 dm 3m 4cm = 300cm + 4cm = 304 cm - Em hiểu ntn cách làm - Cả lớp đọc thầm cách làm mẫu trả lời - Trả lời :Cách làm cho biết m = 30 dm m = 300 cm - HS lên bảng làm.HS tự làm vào - HS đổi chéo KT - Chữa N/X bạn - YC HS làm vào 2-4HS lên bảng làm Chú ý HS M1: Huyền, Nam, Linh - Y/C đổi KT - N/X t/dương - Chúng ta vừa luyện tập nội dung? GVKL: cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo Bài : -YC HSđọc đề toán - Bài toán cho biết ? - Vừa luyện tập đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài có tên đơn vị đo - Bài toán Y/C ? - GV hướng dẫn mẫu 8dm + 7dm = 15dm - Lưu ý nhóm Sáng tạo: Nam, Hoàng, Quý, Thủy - Y/cầu HS thi đua làm vào bảng phụ lên treo - NX t/dương - Chúng ta vừa luyện tập điều ? +GV chốt KT Giáo viên - HS đọc đề -Bài toán cho phép tính cộng trừ nhân chia kèm theo đơn vị đo độ dài - Y/cầu tính kết - Nhóm thi đua - HS nhận xét bạn -Làm toán với phép tính có kèm đơn vị đo độ dài 32Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài 3: Cho HS đọc yêu cầu - Y/C HS làm phiếu học tập - HD mẫu: 6m 3cm …7m - Theo em điền dấu ? *Lưu ý bước ghi KQ thương: Nam, Lan, Quý -GV nhận xét, đánh giá *Bài tập PTNL.HS: Yêu cầu HS quan sát bảng - HS đọc đề - HS nhận phiếu làm - Dấu bé 6m cm bé 7m - Hoặc Đổi 6m 3cm = 603 cm m = 700 cm - Do 6m cm < m - HS làm - Báo cáo KQ - HS ý quan sát xác đinh YC, tìm phương án làm - HS làm nháp - GV nhận xét tuyên dương Hs Vân – -Chia sẻ KQ trước lớp Thoại làm tốt Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - Giao nhiệm vụ + Về nhà chuẩn bị sau “Thực hành đo độ dài ” Điều chỉnh: Thủ công ÔN TẬP CHƯƠNG 1: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 1) I - MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi học - Với học sinh khéo tay: - Làm ba đồ chơi học 2.Kĩ năng: Rèn kĩ thực hành sản phẩm có tính sáng tạo 3.Thái độ: Giáo dục học sinh tích cực, tự giác học tập Biết giữ gìn sản phẩm làm 1.Phương pháp: PP trực quan; PP thực hành- Luyện tập; PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: - Các mẫu 1, 2, 3, 4, Giáo viên 33Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Hát bài: Năm cánh vui - Học sinh kiểm tra đồ dùng học tập nhóm báo cáo cho giáo viên -Giáo viên nhận xét - Đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 30phút) * Mục tiêu: Hs biết phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm hai đồ chơi học * Cách tiến hành: Hướng dẫn quan sát mẫu (5 phút) - Cho học sinh nhắc lại tên - HS nhắc lại, lớp theo dõi : “Gấp tàu học chương I thủy hai ống khói”, “ Gấp ếch”, “Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng”, “Gấp, cắt, dán hoa” - Cho HS quan sát lại mẫu - HS quan sát - Giáo viên ghi đề - Học sinh đọc đề Học sinh thực hành làm Đề bài: Em gấp phối hợp gấp, cắt, dán hai đồ chơi học chương I - Với học sinh khéo tay: - Làm ba đồ chơi học - Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo - Giáo viên giúp học sinh hoàn thành - Học sinh thực hành gấp, cắt, dán - Giáo viên thu bài, đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm học sinh - Nhận xét, đánh giá sản phẩm bạn *Hoàn thành: (A) + Nếp gấp thẳng, phẳng + Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp mô, cưa + Thực kĩ thuật, quy trình *Hoàn thành tốt (A+): + Những em hoàn thành có sản phẩm đẹp, sáng tạo đánh giá hoàn thành tốt (A+) *Chưa hoàn thành: (B) + Thực chưa quy trình kĩ thuật Giáo viên 34Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Không hoàn thành sản phẩm -Gv động viên, nhắc nhở học sinh sản phẩm chưa hoàn thành; Thức, Nam, Tuấn, Thành -Gv khen, khích lệ Hs có sản phẩm đẹp: Thảo, Minh, Chi, Anh Thư, Duy Anh, Phước, Hoạt động nối tiếp:( phút) - Học sinh nhắc lại nội dung - Chuẩn bị giấy thủ công, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học tiết -Nhận xét tiết học: Tuyên dương - nhắc nhở Điều chỉnh: Tự nhiên Xã hội ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I/ MỤC TIÊU : 1-Kiến thức: -Vẽ tranh vận động người sống lành mạnh, không sử dụng chất độc hại thuốc lá, rượu, ma tuý 2-Kỹ năng: -Thực hành vẽ tranh vận động người thực để có sức khỏe tốt, sống lành mạnh, HS vẽ tranh đẹp, với nội dung yêu cầu 3-Thái độ: - HS biết bày tỏ thái độ đồng tình với người có sống lành mạnh không đồng tình với người sử dụng chất gây hại II/ CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp: - Dạy học hợp tác; PP Trò chơi học tập; Thảo luận nhóm - PP phát giải vấn đề PP thực hành- Luyện tập 2.Đồ dùng: Giấy vẽ ( khổ to), nét, màu (sáp chì ) – phát cho nhóm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Giáo viên 35Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động (3 phút) -Lớp hát: Chị Ong Nâu em bé - Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết trước + Để bảo vệ quan thần kinh, em nên không nên làm gì? - Nhận khét, đánh giá khen ngợi -Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) *Mục tiêu: - Vẽ tranh vận động người sống lành mạnh, không sử dụng chất độc hại thuốc lá, rượu, ma tuý *Cách tiến hành: Tổ chức cho HS vẽ tranh • Giáo viên chia nhóm, yêu cầu nhóm cử đại biểu bốc thăm chủ đề vẽ tranh cổ động: a)Không hút thuốc lá, rượu bia - HS chia thành nhóm, nhóm cử đại biểu bốc thăm chủ đề vẽ tranh cổ b) Không sử dụng ma túy động c) Ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi hợp lí -Nhóm trưởng điều khiển bạn d) Giữ vệ sinh môi trường thảo luận để đưa ý tưởng nên vẽ e)Chủ đề lựa chọn tranh - Mỗi đội có 10 phút để vẽ -Đại diện nhóm trình bày sản phẩm - Sau lên trình bày nhóm mình, nêu ý tưởng - Nêu ý tưởng tranh tranh vận động nhóm vẽ - Gọi nhóm khác nghe, bổ sung *GV ý cần giúp đỡ nhóm Thỏ Ngọc, -Các nhóm khác nghe, bổ sung nhóm Sóng biển *Gv đánh giá kết hoạt động -HS tiếp thu -Nghe, thực nhóm dựa sản phẩm HS Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Gọi HS đọc ND cần biết cuối - Ghi nhớ nội dung học -Dặn Hs tìm hiểu Các hệ GĐ Điều chỉnh: Giáo viên 36Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Phát động phong trào “Đôi bạn tiến”, “Tình bạn thân” nỗ lực dành nhiều hoa điểm tốt chào mừng ngày 20/11 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca: Lớp đoàn kết Lớp báo cáo hoạt động tuần - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến, xếp loai thành viên - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động chung lớp - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban PCT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt dành nhiều hoa điểm tốt chào mừng ngày 20/11 Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: Giáo viên 37Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phê bình : Giáo viên 38Trường Tiểu học ...  làm theo Lần đầu làm chậm nhịp để học sinh  nắm lần tập x nhịp GV - Giáo viên theo dõi sửa chữa động tác học sinh làm sai cho học sinh thực lại - Giáo viên mời – học sinh thực tốt... tốt lên làm mẫu - Giáo viên hô chậm cho học sinh thực - Học sinh làm từ từ động tác ý hít sâu 2lx 8n + Động tác vươn thở: - 4l GV Giáo viên 23Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +... xét chốt làm - Lớp lắng nghe NX Bài tập Yêu cầu HS đọc đề - 1HS đọc đề lớp theo dõi - Hướng dẫn HS làm mẫu + Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? Giáo viên 17Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan