GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC 20172018: DẤU CÂU

21 3,534 13
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2017, 21:40

GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ DẤU CÂU(Chương trình Ngữ văn 8)BƯỚC 1: Xác định chủ đề cần giải quyếtI Tên chủ đề: DẤU CÂU Chủ đề này là sự kết hợp của 3 tiết: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, ôn luyện về dấu câu. Ba tiết này có nội dung gần giống nhau đều nói về công dụng của dấu câu nên gộp lại thành một chủ đề để các em nắm bắt kiến thức được liên tục. Thời gian thực hiện:+Thực hiện trong 3 tiết. PPCT cũPPCT mớiTiết55 58 6455 5657Tên bài Dấu câu ngoặc đơn và dấu hai chấm . Dấu ngoặc kép Ôn luyện về dấu câu Chủ đề: Dấu câu+ Thực hiện vào thời gian gần cuối học kì I Địa điểm: Khối 8. Chuẩn bị của GV và HS:1. GV: Máy chiếu, tham khảo tài liệu, tư liệu, bảng phụ, ...2. HS: Đọc kĩ bài học, chuẩn bị bài, đọc thêm các tài liệu về dấu câu,...BƯỚC 2: Xác định nội dung chủ đề:Chủ đề bao gồm 03 tiết trong đó: Tiết 1: Giới thiệu chung về dấu câu. Tìm hiểu công dụng và ý nghĩa ngữ pháp một số dấu câu. Tiết 2 : Tiếp tục tìm hiểu về công dụng và ý nghĩa ngữ pháp một số dấu câu. Áp dụng làm bài tập. Tiết 3: Nắm được kiến thức về dấu câu một cách có hệ thống. Có ý thức cẩn trọng trong việc dùng dấu câu, tránh được các lỗi thường gặp về dấu câu. BƯỚC 3: Mục tiêu chủ đề:1. Mục tiêu tiết 1:+ Kiến thức: Nắm được một số dấu câu thường gặp. Hiểu được công dụng ý nghĩa ngữ pháp của các dấu câu: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm, dấu ngoặc kép và một số loại dấu câu đã học. Biết tự phát hiện và sửa các lỗi thường gặp trong bài viết của mình và của người khác.+ Thái độ: Có ý thức sử dụng dấu câu đúng khi viết văn bản.+ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số dấu câu.2. Mục tiêu tiết 2:+ Kiến thức: Tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu công dụng ý nghĩa ngữ pháp của một số dấu câu trong chương trình Ngữ văn 8. Biết tự phát hiện và sửa các lỗi về câu trong bài viết của mình và của bạn.+ Thái độ:Có ý thức sử dụng dấu câu đúng khi viết văn bản.+ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng dấu câu. Vận dụng vào đặt câu viết đoạn văn.3.Mục tiêu tiết 3: + Kiến thức: Nắm được các kiến thức về dấu câu một cách có hệ thống. Có ý thức cẩn trọng trong việc dùng dấu câu, tránh được các lỗi thường gặp về dấu câu.+ Thái độ: Có ý thức sử dụng các loại dấu câu trong khi nói và tạo lập văn bản. + Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng dấu câu. Vận dụng vào đặt câu, viết đoạn văn. BƯỚC 4 + 5 : Xác định và mô tả mức độ yêu cầu của mỗi loại câu hỏibài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học: Tiết 1: GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ DẤU CÂU (Chương trình Ngữ văn 8) BƯỚC 1: Xác định chủ đề cần giải I- Tên chủ đề: DẤU CÂU - Chủ đề kết hợp tiết: Dấu ngoặc đơn dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, ôn luyện dấu câu - Ba tiết có nội dung gần giống nói công dụng dấu câu nên gộp lại thành chủ đề để em nắm bắt kiến thức liên tục - Thời gian thực hiện: +Thực tiết Tiết Tên PPCT cũ PPCT 55 - 58 - 64 55- 56-57 - Dấu câu ngoặc đơn dấu hai chấm -Dấu ngoặc kép - Ôn luyện dấu câu Chủ đề: Dấu câu + Thực vào thời gian gần cuối học kì I - Địa điểm: Khối - Chuẩn bị GV HS: GV: Máy chiếu, tham khảo tài liệu, tư liệu, bảng phụ, HS: Đọc kĩ học, chuẩn bị bài, đọc thêm tài liệu dấu câu, BƯỚC 2: Xác định nội dung chủ đề: Chủ đề bao gồm 03 tiết đó: - Tiết 1: Giới thiệu chung dấu câu Tìm hiểu công dụng ý nghĩa ngữ pháp số dấu câu - Tiết : Tiếp tục tìm hiểu công dụng ý nghĩa ngữ pháp số dấu câu Áp dụng làm tập - Tiết 3: Nắm kiến thức dấu câu cách có hệ thống Có ý thức cẩn trọng việc dùng dấu câu, tránh lỗi thường gặp dấu câu BƯỚC 3: Mục tiêu chủ đề: Mục tiêu tiết 1: + Kiến thức: - Nắm số dấu câu thường gặp - Hiểu công dụng ý nghĩa ngữ pháp dấu câu: Dấu ngoặc đơn dấu hai chấm, dấu ngoặc kép số loại dấu câu học -1- - Biết tự phát sửa lỗi thường gặp viết người khác + Thái độ: Có ý thức sử dụng dấu câu viết văn + Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng số dấu câu Mục tiêu tiết 2: + Kiến thức: - Tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu công dụng ý nghĩa ngữ pháp số dấu câu chương trình Ngữ văn - Biết tự phát sửa lỗi câu viết bạn + Thái độ:Có ý thức sử dụng dấu câu viết văn + Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng dấu câu Vận dụng vào đặt câu viết đoạn văn 3.Mục tiêu tiết 3: + Kiến thức: - Nắm kiến thức dấu câu cách có hệ thống - Có ý thức cẩn trọng việc dùng dấu câu, tránh lỗi thường gặp dấu câu + Thái độ: Có ý thức sử dụng loại dấu câu nói tạo lập văn + Kỹ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng dấu câu Vận dụng vào đặt câu, viết đoạn văn BƯỚC + : Xác định mô tả mức độ yêu cầu loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá lực phẩm chất học sinh dạy học: Tiết 1: TT Câu hỏi/ tập Mức độ Dấu ngoặc đơn dùng để làm gì? Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc đơn? Năng lực, phẩm chất -Nắm dấu câu thường dùng Nhận biết -Thể lực tự học, tự tìm hiểu, thu thập thông tin Vận dụng Thảo luận: Hãy giải thích em lại phải dùng dấu ngoặc đơn? Giải vấn đề -Hợp tác để giải vấn Thông hiểu đề - Giải thích, thuyết trình Biết sử dụng dấu câu phù Từ ví dụ cho biết cách dùng dấu ngoặc đơn để làm Thông hiểu hợp gì? Trình bày quan điểm -2- Nhận xét cách dùng dấu ngoặc đơn? Thông hiểu Giải thích Câu thứ 2,4 thuộc kiểu câu nào? Tại người viết lại dùng dấu hai chấm? Thông hiểu Giải thích Vận dụng Phân tích, giải thích Từ ví dụ SGK, cho biết trường hợp người viết sử dụng dấu Vận dụng hai chấm câu nhằm mục đích gì? Nhận xét, đánh giá So sánh cách dùng dấu câu Vận dụng cặp? 10 Nhận xét dấu câu? Vận dụng So sánh, nhận xét Giải thích Thuyết trình Giải thích công dụng dấu Giải thích ngoặc đơn dấu hai chấm Người 11 Thông hiểu ta bỏ không dùng loại dấu Thuyết trình câu không? Vì Từ tập , em có nhận Đánh giá, nhận xét 12 xét công dụng hai loại Thông hiểu Trình bày quan điểm dấu này? 13 GV gọi HS nhắc lại công dụng loại dấu câu này? Nhận biết Nhớ kiến thức Tiết 2: TT Câu hỏi/ tập Dấu ngoặc kép dùng để làm ? Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc kép Năng lực, phẩm chất Giải vấn đề Vận dụng Kỹ biết sử dụng dấu thấp câu phù hợp Vận dụng Kỹ biết sử dụng dấu thấp câu phù hợp Nhận xét dấu ngoặc kép? Mức độ Vận dụng Tại người viết lại dùng dấu Kỹ biết sử dụng dấu Vận dụng cao ngoặc kép? câu phù hợp Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc kép phù hợp – Ví dụ cụ thể Vận dụng Kỹ biết sử dụng dấu thấp câu phù hợp Viết đoạn văn tự miêu Vận tả khoảng đến dòng dụng cao -3- -Tích hợp kiến thức để giải vấn đề -Đoạn văn có sử dụng dấu câu ? -Công dụng dấu câu đoạn văn -Rèn kỹ dùng từ, dấu câu, viết đoạn văn Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp? Vận dụng thấp Thêm chủ ngữ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh? Vận dụng Kỹ sử dụng dấu phẩy thấp câu có nhiều chủ ngữ Thêm vị ngữ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh? Vận dụng Kỹ sử dụng dấu phẩy thấp câu có nhiều vị ngữ Sử dụng dấu phẩy -Tự học, tự kiểm tra kiến thức học -Thông hiểu -Nhận thức vai trò -Vận dụng dấu câu -Sáng tạo -kỹ thuyết trình -Trình bày lại hiểu biết em công dụng 10 dấu câu vừa học (có ví dụ minh họa): Tiết 3: TT Câu hỏi/ tập Lập bảng thống kê dấu câu học lớp 6,7,8 ? Mức độ Năng lực, phẩm chất Vận dụng Giải vấn đề Vận dụng thấp Kỹ biết sử dụng dấu câu phù hợp Nhận xét loại dấu câu Vận dụng thấp Kỹ biết sử dụng dấu câu phù hợp Đặt câu có sử dụng loại dấu câu học Tại người viết lại dùng loại dấu câu đó? Vận dụng cao Kỹ biết sử dụng dấu câu phù hợp Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có Kỹ biết sử dụng dấu dấu ngoặc kép phù hợp – Ví dụ Vận dụng thấp câu phù hợp cụ thể Viết đoạn văn tự miêu tả khoảng đến dòng -Đoạn văn có sử dụng dấu câu Vận dụng cao ? -Công dụng dấu câu đoạn văn Thiếu dấu câu thích hợp để tách -4- Vận dụng thấp -Tích hợp kiến thức để giải vấn đề -Rèn kỹ dùng từ, dấu câu, viết đoạn văn Sử dụng dấu phẩy phận cần thiết? -Dùng dấu ngắt câu câu chưa Vận dụng thấp kết thúc Thêm chủ ngữ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh? Sử dụng dấu chấm Kỹ sử dụng dấu Vận dụng thấp phẩy câu có nhiều chủ ngữ Thêm vị ngữ thích hợp để tạo Kỹ sử dụng dấu thành câu hoàn chỉnh? Vận dụng thấp phẩy câu có nhiều - Phát lỗi dấu câu thay vị ngữ dấu câu thích hợp Trình bày lại hiểu biết em công dụng dấu câu -Thông hiểu vừa học lớp 6,7,8 (có ví dụ 10 minh họa): (HS trình bày miệng, -Vận dụng thiết kế theo dạng sơ đồ, biểu đồ…) -Tự học, tự kiểm tra kiến thức học -Nhận thức vai trò dấu câu -Sáng tạo -kỹ thuyết trình BƯỚC 6: Thiết kế tiến trình dạy học (Soạn giáo án) TIẾT 1: DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM I.Mục tiêu học * Kiến thức: Kiến thức: - Hiểu rõ công dụng dấu ngoặc đơn ( ) dấu hai chấm : Rèn kỹ năng: - Dùng loại dấu vào viết văn Thực hành: - Văn Tôi học, Lão Hạc, số văn lớp Rèn luyện kĩ sử dụng dấu câu để tạo lập văn II Chuẩn bị: Giáo viên: - Phòng học có máy chiếu, máy tính có kết nối internet, loa đài - Nội dung câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu, - Hướng dẫn học sinh chia học sinh thành đội, đội em để tham gia học Học sinh: - Đồ dùng học tập: bút, SGK ngữ văn 8, ghi - Tự chọn nhóm gồm thành viên, đặt tên nhóm, bầu nhóm trưởng, nhóm phó, thư kí III Tiến trình tổ chức dạy - học Ổn định tổ chức: 1’ -5- Kiểm tra cũ: (5’) - Câu ghép gì? - Nêu mối quan hệ ý nghĩa vế câu ghép thường gặp? - Cho vài ví dụ minh hoạ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Khởi động Bước 1: GV nêu yêu cầu thảo luận theo nhóm bàn, Chiếu nội dung câu chuyện có vấn đề HS: đọc, nghe, dự kiến câu trả liên quan đến mớí lời Gọi HS đọc Ngày xửa ngày xưa, có lão nông thèm ăn thịt bò nên muốn mổ bò hợp tác xã giao cho nhà nuôi Lão làm đơn gửi HTX xin mổ bò Ông chủ nhiệm phê vào đơn lão: Bò cày không thịt Lão vui lắm! Về nhà lão đem bò mổ, đánh chén no say Thấy HTX gọi lão lên hỏi tội Lão liền trình tờ đơn có lời phê duyệt HTX: Bò cày không được, thịt - Các em thử đoán xem lão nông có bị HTX xử tội không? Vì sao? - Các em so sánh khác hai câu sau? a Bò cày không thịt b Bò cày không được, thịt Bước 2, 3: HS trao đổi đưa ý hiểu, bổ sung cho Bước 4: GV gợi dẫn vào Như vậy: Khi sử dụng dấu câu cần ý ảnh hưởng đến nội dung ngữ nghĩa câu Hôm cô trò tìm hiểu chủ đề Dấu câu để hiểu số loại dấu câu công dụng Chủ đề có thời lượng -6- tiết, tiết 55-56-57 theo PPCT ( GV chiếu ghi bảng: TIẾT 55: CHỦ ĐỀ: DẤU CÂU ( TIẾT 1)) Hoạt động 2: Hình thành kiến thức I Dấu ngoặc đơn Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu tác dụng ( ) Ví dụ(SGK- 134) Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS GV chiếu ngữ liệu lên chiếu, yêu cầu HS đọc, HS khác theo dõi đọc thầm ngữ liệu - GV phát phiếu học tập cho cặp, yêu cầu HS nghiên cứu câu hỏi để tìm câu trả lời viết kết vào phiếu học tập Nhận xét: - Tác dụng dấu ngoặc kép: Câu hỏi: a) …(những người xứ)… - Dấu ngoặc đơn đoạn trích  đánh dấu phần giải thích để dùng để làm gì? làm rõ ngụ ý - Nếu bỏ phần dấu ngoặc đơn ý b)…( ba khía là…) nghĩa có đoạn trích có thay  đánh dấu phần thuyết minh đổi không? loài động vật, “ba khía” Bước 2, 3: Thực HS : (HS hoạt động c) Lý Bạch( 701-762) … Miên cá nhân hoạt động theo cặp) (thời gian: Châu( Tứ xuyên) phút)  đánh dấu phần bổ sung năm sinh năm quê quán - HS quan sát tiến hành hoạt động cá nhân (tỉnh)  Đánh dấu phần giải - Đại diện trình bày kết qủa hoạt động nhóm, thích, thuyết minh, bổ sung nhóm bổ sung  Chú thích (trình bày đáp án tóm tắt) Bước 4: GV nhận xét, chốt lại kết thảo luận, mở rộng , liên hệ - GV thu phiếu vài cặp không tham gia nhận xét để GV nhận xét - Nhấn mạnh công dụng dấu ngoặc đơn, sơ -7- - Nếu bỏ phần dấu ngoặc đơn ý nghĩa đoạn trích không thay đổi nội dung bổ sung, nội dung * Ghi nhớ SGK 134 kết nội dung ghi nhớ SGK – 134 * Bài tập nhanh: GV chiếu nội dung tập nhanh, gọi HS đọc yêu cầu tập, yêu cầu cá nhân HS nghiên cứu trả lời nhanh - Phần câu sau cho vào dấu ngoặc đơn ? Tại ? Nam, lớp trưởng lớp 8B, hát hay Mùa xuân, mùa năm, cối đâm chồi nảy lộc HS: Trình bày kết Nam (lớp trưởng lớp 8B) hát hay II Dấu hai chấm Mùa xuân, ( mùa năm) cối đâm chồi nảy lộc Xét VD (sgk) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu tác dụng dấu hai chấm Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS GV chiếu ngữ liệu lên chiếu, yêu cầu HS đọc, HS khác theo dõi đọc thầm ngữ liệu - GV phát phiếu học tập cho cặp, yêu cầu HS nghiên cứu câu hỏi để tìm câu trả lời viết kết vào phiếu học tập Câu hỏi: - Dấu hai chấm đoạn trích dùng để làm gì? Bước 2, 3: Thực HS : (HS hoạt động cá nhân hoạt động theo cặp) (thời gian: phút) - Học sinh hoạt động thảo luận theo cặp HS - Các cặp thảo luận, thống kết luận b Nhận xét cặp viết giấy -8- (trình bày đáp án tóm tắt) Bước 4: GV nhận xét, chốt lại kết thảo luận - GV thu phiếu vài cặp không tham gia nhận xét để GV nhận xét Mở rộng, nâng cao - Nhấn mạnh công dụng dấu hai chấm, sơ kết nội dung ghi nhớ SGK – 134 + Dấu hai chấm đoạn trích (a) báo trước lời đối thoại + Dấu hai chấm đoạn trích (b) báo trước lời dẫn trực tiếp + Dấu hai chấm đoạn trích (c) đánh dấu phần giải thích nội dung cho phần trước * Ghi nhớ( SGK 135) III Luyện tập Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập Bước Chia tổ nhóm học sinh thảo luận nhóm làm tập phần luyện tập Bước 2, HS tiến hành thảo luận theo nhóm chốt ghi nội dung Bước Giáo viên Chốt/chiếu nội dung lời giải tập Bài 1(SGK – 135) a, Đánh dấu phần giải thích ý nghĩa cụm từ: Tuyệt nhiên định phận thiên thư, hành khan, thủ bại hư Vế vế 3: Giải thích (Cho vế 2) b Đánh dấu phần thuyết minh nhằm giúp người đọc hiểu rõ 2210m chiều dài cầu có tính phần cầu dẫn c Vị trí đánh dấu phần bổ sung: Phần có quan hệ lựa chọn với phần thích, vị trí 2: Đánh dấu phần thuyết minh để làm rõ phương tiện ngôn ngữ gì? Bài (SGK-136) a) Đánh dấu phần giải thích cho ý: Họ thách nặng b) Đánh dấu lời đối thoại Dế Choắt Dế Mèn phần thuyết minh nội dung mà dế Choắt khuyên Dế Mèn c) Đánh dấu phần thuyết minh cho ý: Đủ màu màu Bài (SGK -136) - Có thể bỏ ý nghĩa câu không thay đổi -9- - Tác giả dùng dấu hai chấm để nhấn mạnh Bài ( SGK -137) - Có thể bỏ ý nghĩa câu không thay đổi người đọc coi phần ngoặc đơn có tác dụng kèm thêm - Nếu viết lại thay đổi câu vế động khô động n ước coi thuộc phần thích Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng - GV cho HS xem số Vd, dẫn chứng có sử dụng dấu ngoặc đơn dấu hai chấm - Hãy cho biết tác dụng hai loại dấu đó? - Cho VD hai loại dấu vừa học? Hoạt động 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng Bài tập thực hành: Em viết đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn có sử dấu ngoặc dấu đơn dấu hai chấm Yêu cầu: - Viết đoạn văn với chủ đề tự chọn - Đoạn văn diễn đạt lưu loát, sử dụng dấu câu chức Bổ sung: - Học thuộc nội dung học, làm tập 5,6(SGK 137,138) - Chuẩn bị mới, trả lời câu hỏi theo sách giáo khoa IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TIẾT : DẤU NGOẶC KÉP I Mục tiêu cần đạt: HS có được: Kiến thức: Hiểu rõ công dụng dấu ngoặc kép Rèn kỹ năng: Biết dùng dấu ngoặc kép viết Thực hành: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng dấu ngoặc kép II Chuẩn bị: Giáo viên: - Phòng học có máy chiếu, máy tính có kết nối internet, loa đài - Nội dung câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu, - Hướng dẫn học sinh chia học sinh thành đội, đội em để tham gia học Học sinh: - Đồ dùng học tập: bút, SGK ngữ văn 8, ghi - Tự chọn nhóm gồm thành viên, đặt tên nhóm, bầu nhóm trưởng, nhóm phó, thư kí III Tiến trình tổ chức hoạt động dạy - học Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra cũ: (5’) Kiểm tra chuẩn bị HS - Nêu tác dụng dấu ngoặc đơn dấu hai chấm ? Cho ví dụ minh hoạ - 10 - - Có thể bỏ dấu ngoặc đơn ví dụ sau không? Vì sao?(máy chiếu) “Tuy thế, người trai làng Phù Đổng ăn bữa cơm (chỗ lập đền thờ làng Xuân Bảo) nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong ôm vết thương lên ngựa tìm rừng âm u nào, ngồi dựa vào gốc to, giấu kín nỗi đau đớn mà chết” Þ Thay vì: - Ý nghĩa câu không thay đổi - Phần dấu ngoặc đơn có tác dụng kèm thêm không thuộc vào phần nghĩa câu Bài mới: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Khởi động Nội dung cần đạt Bước 1: GV giao nhiệm vụ - Gọi HS lên bảng đại diện nhóm lấy VD HS: đọc, nghe, dự kiến câu dấu hai chấm dấu ngoặc đơn đội viết trả lời nhiều VD đội thắng ( TG 5p) Bước 2, 3: HS trao đổi đưa ý hiểu, bổ sung cho Bước 4: GV nhận xét - chốt: GV gợi dẫn vào Khi làm văn, không dùng dấu ngoặc đơn dấu hai chấm mà nhiều phải sử dụng dấu ngoặc kép Vậy công dụng dấu ngoặc kép có khác với công dụng hai loại dấuhọc Tiết học giúp em hiểu rõ điều (1’) Tiết 56: Dấu ngoặc kép Hoạt động 2: Hình thành kiến thức I Công dụng Hướng dẫn HS tìm hiểu công dụng dấu ngoặc Ví dụ(SGK- 141) kép Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS GV chiếu ngữ liệu lên chiếu, yêu cầu HS đọc, HS khác theo dõi đọc thầm ngữ liệu - GV phát phiếu học tập cho cặp, yêu cầu HS nghiên cứu câu hỏi để tìm câu trả lời viết kết vào phiếu học tập b Nhận xét: Câu hỏi: - 11 - - Dấu ngoặc kép đoạn trích phần - Đại diện cặp gọi ngữ liệu dùng để làm gì? báo cáo kết Bước 2, 3: Thực HS : (HS hoạt động cá nhân hoạt động theo cặp) (thời gian: phút) - Học sinh hoạt động thảo luận theo cặp - Các cặp thảo luận, thống kết luận cặp (trình bày đáp án tóm tắt) (trình bày đáp án tóm tắt) + Dấu ngoặc kép đoạn trích (a) đánh dấu câu dẫn trực tiếp + Dấu ngoặc kép đoạn trích (b) đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt Bước 4: GV nhận xét, chốt lại kết thảo luận, mở rộng , liên hệ + Dấu ngoặc kép đoạn trích (c) đánh dấu từ ngữ - GV thu phiếu vài cặp không tham gia nhận hiểu theo hàm ý mỉa xét để GV nhận xét mai - Nhấn mạnh công dụng dấu ngoặc kép, sơ kết + Dấu ngoặc kép đoạn nội dung ghi nhớ SGK – 134 trích (d) đánh dấu tên tác phẩm dẫn - Vậy, dấu ngoặc kép dùng để làm gì? c Kết luận: - Dấu ngoặc kép dùng để: + Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp + Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai + Đánh dấu tên tác phẩm, dẫn * Ghi nhớ: (SGK-142) Hoạt động Hoạt động luyện tập II Luyện tập Bước Chia tổ nhóm học sinh thảo luận nhóm làm tập phần luyện tập Bước 2, HS tiến hành thảo luận theo nhóm chốt ghi nội dung Bước Giáo viên Chốt/chiếu nội dung lời giải Bài 1(SGK – 142) - 12 - a) Câu nói dẫn trực tiếp Đây lời nói lão Hạc tưởng chó tập Vàng muốn nói với lão b)Từ ngữ mỉa mai.( mỉa mai anh chàng coi hầu cận ông lý mà bị người đàn bà nuôi túm tóc, lẳng ngã nhào) c) Từ ngữ dẫn trực tiếp từ hai câu thơ, dẫn lại lời người khác d) Từ ngữ dẫn trực tiếp có ý mỉa mai châm biếm e) “Mặt sắt”, “ngây tình” dẫn từ hai câu thơ Nguyễn Du Bài 2(Sgk- 143) Đặt dấu hai chấm dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp, giải thích lí do: a) Cười bảo: (báo trước lời đối thoại) “Cá tươi”, “tươi” (đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp) b) Đặt (:) sau Tiến Lê , dấu ngoặc kép “Cháu…với cháu” (báo trước lời dẫn trực tiếp) c) …Bảo hắn: “Đây là…một sào” (báo trước lời dẫn trực tiếp) Bài 3(sgk – 144) Hai câu có ý nghĩa giống nhau, dùng dấu khác nhau: a) Lời dẫn trực tiếp nên phải dùng đủ dấu câu b)Lời dẫn gián tiếp (chỉ lấy ý để diễn đạt) nên dùng dấu câu Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng - 13 - - GV cho HS xem số Vd, dẫn chứng có sử dụng dấu ngoặc kép - Hãy cho biết công dụng dấu ngoặc kép? Cho VD? Hoạt động 5: Hoạt động tìm tòi mở rộng Bài tập thực hành: Em viết đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn có sử dung dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm dấu ngoặc kép Giải thích công dụng loại dấu đoạn văn Yêu cầu: - Viết đoạn văn với chủ đề tự chọn - Đoạn văn diễn đạt lưu loát, sử dụng dấu câu chức Bổ sung: - Học thuộc nội dung học, làm tập 5(SGK 144) - Chuẩn bị mới, trả lời câu hỏi theo sách giáo khoa IV RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… TIẾT : ÔN LUYỆN VỀ DẤU CÂU I Mục tiêu cần đạt: HS có được: Kiến thức: - Nắm kiến thức dấu câu cách có hệ thống - Có ý thức cẩn trọng việc dùng dấu câu, tránh lỗi thường gặp dấu câu Rèn kỹ năng: Sử dụng dấu câu khả sử dụng lỗi dấu câu Thực hành: Các kiểu dấu câu học II Tiến trình tổ chức hoạt động dạy – học Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra cũ: (5’): Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới:(38’) * HĐ1 Hướng dẫn HS lập bảng tổng kết dấu câu học Ở lớp 6,7,8 em học loại dấu câu nào? Nêu tác dụng loại dấu câu ấy? G: Kẻ bảng hệ thống Tổng kết dấu câu TT Dấu câu Dấu chấm (.) Dấu chấm hỏi ( ? ) Dấu chấm than ( ! ) Công dụng Ví dụ - Kết thúc câu trần thuật - Hôm nay, em - Kết thúc câu nghi vấn điểm 10 - An ơi, cậu làm văn - Kết thúc câu cầu chưa? khiến câu cảm thán - Các em cố gắng lên! - 14 - - Biểu thị phận chưa liệt kê hết - Biểu thị lời nói ngập ngừng, ngắt quãng Dấu chấm lửng (…) Dấu chấm phẩy (;) Dấu gạch ngang (-) Dấu gạch nối - Đánh dấu ranh giới vế câu - Bài thơ hay quá! ghép có cấu tạo phức - Mẹ em chợ mua tạp nhiều quà: Nào hồng, lê, - Đánh dấu ranh giới táo phận - Thưa cô, cho em phép liệt kê phức để em tạp - Đánh dấu phận giải thích, thích - Đánh dấu lời nói trực tiếp - Biểu thị liệt kê - Nối từ nằm liên danh Nối tiếng từ phụ âm * Lưu ý: dấu gạch nối dấu câu, quy Lê-Nin định tả hình thức, dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang Dấu ngoặc đơn ( ) - Dùng để đánh dấu phần có chức thích Dấu chấm (:) - Dùng để báo trước phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho phần trước - Báo trước lời dẫn trực tiếp lời đối thoại - 15 - 10 Dấu ngoặc kép “” - Dùng để đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp - Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt có hàm ý mỉa mai - Đánh dấu tên tác phẩm , tờ báo, dẫn đoạn văn Bài tập (SGK-135) ( Học sinh hoạt động cá nhân) *Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV gọi HS đọc yêu cầu tập T/135 - HS đọc yêu cầu tập tiến hành hoạt động cá nhân Giải thích công dụng dấu ngoặc đơn trong phút đoạn trích sau? Gợi ý: a) Đánh dấu giải thích ý nghĩa cụm từ b) Đánh dấu phần thuyết minh c) - Vị trí 1: đánh dấu phần bổ sung (phần có quan hệ lựa chọn) - Dấu ngoặc đơn thứ 2: đánh dấu phần thuyết minh * Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập - GV quan sát HS cá nhân hoạt động , - Học sinh hoạt động cá nhân hỗ trợ cá nhân gặp khó khăn * Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập GV gọi HS báo cáo kết ( cách - Cá nhân báo cáo kết viết lên bảng ) (trình bày đáp án lên bảng) GV yêu cầu cá nhân nhận xét, đánh giá, - Cá nhân khác nhận xét, đánh giá, bổ bổ sung sung * Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động GV nhận xét, đánh giá Học sinh thống phần đáp án trình bày vào Bài tập (SGK-136) - 16 - ( Học sinh hoạt động cá nhân) *Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụhọc tập - GV gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu tập tiến T/136 hành hoạt động cá nhân phút Giải thích công dụng dấu hai Gợi ý: chấm? a) Báo trước phần giải thích: họ thách nặng b) Báo trước lời đối thoại phần thuyết minh nội dung mà Dế Choắt khuyên Dế Mèn c) Báo trước phần thuyết minh cho ý: đủ màu màu * Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập - GV quan sát HS cá nhân hoạt động , - Học sinh hoạt động cá nhân hỗ trợ cá nhân gặp khó khăn * Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập GV gọi HS báo cáo kết ( cách - Cá nhân báo cáo kết viết lên bảng ) GV yêu cầu cá nhân nhận xét, đánh giá, (trình bày đáp án lên bảng) bổ sung - Cá nhân khác nhận xét, đánh giá, bổ sung * Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động GV nhận xét, đánh giá Học sinh thống phần đáp án trình bày vào Bài tập (SGK-137) ( Học sinh hoạt động cá nhân) *Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụhọc tập - GV gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu tập tiến T/137 hành hoạt động cá nhân phút Gợi ý: - Có thể thay dấu hai chấm dấu ngoặc đơn Khi thay nghĩa câu không thay đổi, người viết coi dấu ngoặc đơn có tác dụng kèm thêm không thuộc phần nghĩa - Nếu viết: Phong Nha gồm: Động Khô Động Nước - 17 - thay dấu hai chấm dấu ngoặc đơn câu vế " Động Khô Động Nước" coi phần thích Bài tập (SGK-142) ( Học sinh hoạt động cặp đôi) a: Câu nói dẫn trực tiếp, câu nói mà Lão Hạc tưởng chó vàng muốn nói với lão b: Từ ngữ dùng hàm ý mỉa mai c: Từ ngữ dẫn trực tiếp d: Từ ngữ dẫn trực tiếp có hàm ý mỉa mai E:Từ ngữ dẫn trực tiếp từ câu thơ ND Bài tập (SGK: 142-143) ( Học sinh hoạt động cặp đôi) a) .cười bảo: ''cá tươi tươi'' (Báo trước lời thoại từ ngữ dẫn lại) b) Tiến Lê: ''Cháu '' (Báo trước lời dẫn trực tiếp, lời dẫn trực tiếp) c) bảo hắn: ''Đây là'' ( Báo trước lời dẫn trực tiếp, lời dẫn trực tiếp) Bài tập :T/143 a) Dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn đoạn nguyên văn lời chủ tịch Hồ Chí Minh b) Không dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép câu nói không dẫn nguyên văn ( lời - 18 - dẫn gián tiếp ) 3.4 Hoạt động 4: Vận dụng ( Học sinh hoạt động cá nhân) GV yêu cầu học sinh đặt câu có sử dụng Bài tập 1: dấu ngoặc đơn, câu có sử dụng dấu hai HS làm nhà chấm, câu có sử dụng dấu ngoặc kép Viết đoạn văn ngắn (5- câu) có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép dấu hai chấm Cho biết tác dụng dấu câu sử dụng đoạn văn vừa viết Bài tập 2: 3.5 Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng ( Học sinh hoạt động cá nhân) Câu 1: (2 điểm) Gợi ý trả lời a Dấu chấm phẩy sau có tác dụng gì? Câu 1: (2 điểm) “Dưới ánh trăng này, dòng thác nước a Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu đổ xuống làm chạy máy phát điện; ranh giới hai vế câu biển rộng, cờ đỏ vàng phấp phới bay ghép có cấu tạo phức tạp (1 điểm) tàu” b Phân tích ngữ pháp (0,5 b Phân tích cấu trúc ngữ pháp câu điểm) văn trên, cho biết câu thuộc loại câu “Dưới ánh trăng này, dòng thác nước/ học đổ xuống làm chạy máy phát điện; Câu 2: (3 điểm) TN1 Đây lời người mẹ Việt Nam CN1 VN1 (trong thời kì kháng chiến chống Mĩ) nói biển rộng, cờ đỏ vàng/ với trai mình: phấp phới bay tàu” “ Con lửa ấm quanh đời mẹ TN2 Con trái xanh mùa gieo vãi CN2 VN2 Mẹ nâng niu Nhưng giặc Mĩ đến nhà Câu ghép (0,5 điểm) Nắng chiều muốn hắt tia xa!” Câu 1: (3 điểm) (Trích thơ “Mẹ” – Phạm Ngọc Cảnh) a Đoạn thơ có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? - 19 - a Nghệ thuật: so sánh, nhân hóa , ẩn dụ b dấu chấm câu câu thơ thứ ba b Phân tích dấu chấm câu câu thơ từ “ Nhưng” tách hai ý khổ thơ từ “Nhưng” Tác dụng hai dấu hiệu (hai ý đối lập) với nội dung nào? - Con lửa ấm, trái xanh, c Em hiểu câu thơ thứ tư nào? sống me, mẹ nâng niu giữ gìn d Có bạn cho khổ thơ có hai ý đối lập Em có đồng ý với nhận xét - Nhưng giặc đến nhà, tuổi cao không? Ý kiến em nào? sức yếu, mẹ muốn đóng góp phần sức lực cho chiến đấu bảo e Viết đoạn văn từ 10 – 12 câu, cảm vệ Tổ quốc: động viên trai lên nghĩ em người mẹ Việt Nam đường đánh giặc khổ thơ c Câu thơ thứ tư: Hình ảnh ẩn dụ “Náng chiều” hình ảnh mẹ già Nhưng mẹ lại hết lòng nước “Vẫn muốn hắt tia xa” d Khổ thơ có hai ý đối lập nhau, ý lại làm cho ý 2.Vì mẹ yêu quý nâng niu đứa trai thấy rõ lòng yêu nước, hi sinh lớn lao mẹ nhiêu mẹ động viên trai đánh giặc cứu nước e Học sinh viết đoạn văn từ 10-12 câu theo gợi ý trên.- Sưu tầm đọc Tiếng Việt thực hànhNguyễn Minh Thuyết chủ biên - Tìm đọc tác phẩm “ Thuế máu”Nguyễn Ái Quốc Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng - Nêu công dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép? Hoạt động 5: Mở rộng, bổ sung, phát triển ý tưởng sáng tạo - Học lý thuyết làm tập lại - Học kỹ loại dấu câu tác dụng loại dấu - Viết đoạn văn thuyết minh lợi ích xanh có sử dụng kiểu dấu câu cách thích hợp - 20 - - Đọc trước mới: Đề văn thuyết minh cách làm văn thuyết minh IV RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …… - 21 - ... loại dấu câu Vận dụng thấp Kỹ biết sử dụng dấu câu phù hợp Đặt câu có sử dụng loại dấu câu học Tại người viết lại dùng loại dấu câu đó? Vận dụng cao Kỹ biết sử dụng dấu câu phù hợp Đặt dấu câu. .. kiến thức dấu câu cách có hệ thống - Có ý thức cẩn trọng việc dùng dấu câu, tránh lỗi thường gặp dấu câu Rèn kỹ năng: Sử dụng dấu câu khả sử dụng lỗi dấu câu Thực hành: Các kiểu dấu câu học II Tiến... sử dụng dấu Vận dụng thấp phẩy câu có nhiều chủ ngữ Thêm vị ngữ thích hợp để tạo Kỹ sử dụng dấu thành câu hoàn chỉnh? Vận dụng thấp phẩy câu có nhiều - Phát lỗi dấu câu thay vị ngữ dấu câu thích
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC 20172018: DẤU CÂU, GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC 20172018: DẤU CÂU, GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC 20172018: DẤU CÂU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn