MẪU CV XIN VIỆC CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUẨN VÀ ĐẸP

19 1,348 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2017, 17:53

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP+ Với khả năng giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty.+ Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của mình để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín của công ty. YN EXPERIENCE GOALS 2014 – Now| ADT International Entrepreneur: - Develop and set up new outlet - Design business plan 2013-2014 | ADT Shop Salesperson: - Direct seller - Promote product through various form of marketing Improve company’s sale and relationship through proper usage of my communication skill + Improve my expertise so I can be a better salesperson + SKILLS EDUCATION Microsoft Office Teamwork ADT University 2011-2014 - Major: International Business Management - 8.0 GPA Communication skill ACTIVITIES Planning 2011-2014: Leader of young entrepreneur club Your Name here Address: etc Number: 123 45 67 Email: abcxyz@gmail.com Entrepreneur Education | Bachelor | ADT University - International Business Management - GPA 8.0 Experience 2014 – Now| ADT International Entrepreneur: - Develop and set up new outlet - Design business plan 2013-2014 | ADT Shop Salesperson: - Direct seller - Promote product through various form of marketing Skills Microsoft Office Teamwork Communication Planning Hobbies and other information + Use the best of my ability to assist the company + Improve my own ability to be a better asset to the company as well as a better person Awards 2014: Top at Business Plan competition 2012: Top at Student leader competition 2011-2014 Your name Entrepreneur 123 XXX street, YYY district , ZZZ city Phone Number: 123456789 | Email: abc@gmail.com CAREER GOAL + Use the best of my ability to assist the company + Improve my own ability to be a better asset to the company as well as a better person QUALIFICATION Sale skill: 8/10 Negotiation skill: 8/10 Presentation skill: 9/10 Planning and management skill: 7/10 Pressure handling: 10/10 Microsoft Office: 7/10 Photoshop: 6/10 EXPERIENCE 2014 – Now ADT Company Entrepreneur: - Description here - Description here 2013-2014 Company name Position here: - Description here - Description here REFERENCE Ms A Phone number: (123) 937 9992 Email: abc@gmail.com Education ` Vietnam University of Commerce 10/2010 - 05/2014 Major: Accounting Upper graduate, GPA 8.0 Work Experience Company name Position Work description: Company name Position Work description banner, poster, tờ rơi Activity Accountant club ACCA 10/2013 - 08/2014 - Take part in accounting training - Take part in clubs competition Skill Microsoft Office Làm việc nhóm Thuyết trình Sale Negotiation Qualification 2013 First prize ADT Vũ Đinh Dũng Entrepreneur Date of Birth: 01/12/1992 Sex: Male Phone: 098223344 Email: xuanngoc@gmail.com Address: A30, TT9 Van Quan Hanoi Career Goal + Use the best of my ability to assist the company + Improve my own ability to be a better asset to the company as well as a better person YN MỤC TIÊU KINH NGHIỆM + Với khả giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín công ty KỸ NĂNG 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp vấn đề thắc mắc khách hàng qua điện thoại email 2013-2014 | Cửa hàng ADT Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người nước người Việt - Quảng bá sản phẩm thông qua ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi Tin học văn phòng Làm việc nhóm HỌC VẤN CỬ NHÂN – ĐẠI HỌC ADT 2011-2014 - Chuyên ngành quản trị kinh doanh - Điểm tổng kết 8.0 Kỹ giao tiếp Kỹ lập kế hoạch CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 2011-2014: Ban chủ nhiệm CLB Nhà kinh tế trẻ 2015: Top thi Hành trình kinh doanh f Date Earned hahaha hhahah Tên bạn Địa : abcxyz Số diện thoại: 123 45 67 Email : abcxyz@gmail.com NHÂN VIÊN KINH DOANH HỌC VẤN | CỬ NHÂN | ĐẠI HỌC ADT - Chuyên ngành quản trị kinh doanh - Điểm tổng kết 8.0 2011-2014 KINH NGHIỆM 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty 2013-2014 | Cửa hàng ADT Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người nước người Việt - Quảng bá sản phẩm thông qua ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi KỸ NĂNG Tin học văn phòng Làm việc nhóm Kỹ giao tiếp Kỹ lập kế hoạch Sở thích thông tin khác + Với khả giao tiếp tốt mong mu ốn tr thành nhân viên kinh doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín công ty Chứng 2014 : Top Cuộc thi Hành trình kinh doanh 2012 : Top Cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên Họ tên Nhân viên kinh doanh 123 phố XXX, quận YYY , thành phố ZZZ Số điện thoại: 123456789 | Email: abc@gmail.com MỤC TIÊU + Với khả giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh gi ỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để xây d ựng m ối quan h ệ, khách hàng t ốt, nâng cao uy tín công ty TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Kỹ bán hàng: 8/10 Kỹ đàm phán giao dịch kinh doanh: 8/10 Kỹ giao tiếp, thuyết trình: 9/10 Kỹ quản lý công việc, lập kế hoạch: 7/10 Khả chịu áp lực cao: 10/10 Tin học văn phòng: 7/10 Photoshop: 6/10 KINH NGHIỆM 2014 – Hiện Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty 2013-2014 Cửa hàng ADT Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người nước người Việt - Quảng bá sản phẩm thông qua ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi NGƯỜI THAM CHIẾU Nguyễn thị A Số điện thoại: (123 ) HỌC VẤN ` Đại học Thương Mại 10/2010 - 05/2014 Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp vấn đề thắc mắc khách hàng qua điện thoại email 2013-2014 | Cửa hàng ADT Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người nước người Việt - Quảng bá sản phẩm thông qua ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi HOẠT ĐỘNG Nhóm tình nguyện ADT 10/2013 - 08/2014 Tập hợp quà phân phát tới người vô gia cư - Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có suy nghĩ lạc quan KỸ NĂNG Tin học văn phòng Làm việc nhóm Thuyết trình Bán hàng Giao dịch đàm phán CHỨNG CHỈ 2013 Giải Tài ADT Vũ Đinh Dũng Nhân viên kinh doanh Ngày sinh: 01/12/1992 Giới tính: Nữ Điện thoại: 098223344 Email: xuanngoc@gmail.com Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP + Với khả giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín công ty ` HỌC VẤN Đại học Thương Mại 10/2010 - 05/2014 Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Vũ Đinh Dũng Nhân viên kinh doanh 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty Ngày sinh: 01/12/1992 - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty Giới tính: Nữ - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp vấn đề thắcĐiện mắthoại: c của098223344 khách hàng qua điện thoại email Email: xuanngoc@gmail.com 2013-2014 | Cửa hàng ADT Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người nước người Việt MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP - Quảng bá sản phẩm thông qua ấn phẩm truyền thông: + Với khả giao tiếp tốt mong banner, poster, tờ rơi muốn trở thành nhân viên kinh HOẠT ĐỘNG doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín công ty Nhóm tình nguyện ADT 10/2013 - 08/2014 Tập hợp quà phân phát tới người vô gia cư - Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có suy nghĩ lạc quan KỸ NĂNG Tin học văn phòng Làm việc nhóm Thuyết trình Bán hàng Giao dịch đàm phán CHỨNG CHỈ 2013 Giải Tài ADT HỌC VẤN ` Đại học Thương Mại 10/2010 - 05/2014 Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty - Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp vấn đề thắc mắc khách hàng qua điện thoại email 2013-2014 | Cửa hàng ADT Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người nước người Việt - Quảng bá sản phẩm thông qua ấn phẩm truyền thông: banner, poster, tờ rơi HOẠT ĐỘNG Nhóm tình nguyện ADT 10/2013 - 08/2014 Tập hợp quà phân phát tới người vô gia cư - Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có suy nghĩ lạc quan KỸ NĂNG Tin học văn phòng Làm việc nhóm Thuyết trình Bán hàng Giao dịch đàm phán CHỨNG CHỈ 2013 Giải Tài ADT Vũ Đinh Dũng Nhân viên kinh doanh Ngày sinh: 01/12/1992 Giới tính: Nữ Điện thoại: 098223344 Email: xuanngoc@gmail.com Địa chỉ: A30, TT9 Văn Quán, Hà Nội MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP + Với khả giao tiếp tốt mong muốn trở thành nhân viên kinh doanh giỏi giúp gia tăng doanh thu, doanh số cho công ty + Nâng cao nghiệp vụ, kỹ giao tiếp để xây dựng mối quan hệ, khách hàng tốt, nâng cao uy tín công ty ... ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty 2013-2014 Cửa hàng ADT Nhân viên kinh doanh: - Bán hàng trực tiếp cửa hàng cho người... Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm trung bình 8.0 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Vũ Đinh Dũng Nhân viên kinh doanh 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh... quản trị kinh doanh - Điểm tổng kết 8.0 2011-2014 KINH NGHIỆM 2014 – Hiện | Công ty ADT Nhân viên kinh doanh: - Xây dựng kênh phân phối, đại lý cho công ty - Xây dựng Bussiness Plans cho công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU CV XIN VIỆC CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUẨN VÀ ĐẸP, MẪU CV XIN VIỆC CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUẨN VÀ ĐẸP, MẪU CV XIN VIỆC CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUẨN VÀ ĐẸP

Từ khóa liên quan