Tài liệu ôn thi công chức ngành văn hóa thể thao du lịch 92 2007 ND CP

15 232 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2017, 00:19

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 92/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Du lịch ngày 14 tháng năm 2005; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, NGHỊ ĐỊNH : Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch quản lý nhà nước du lịch Đối tượng áp dụng: a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước hoạt động du lịch lãnh thổ Việt Nam; b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch Điều Chính sách thúc đẩy phát triển du lịch Các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái, khu công viên văn hoá có hoạt động thể thao, vui chơi giải trí thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định Chính phủ hưởng ưu đãi sau: a) Ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Chính phủ; b) Được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mặt nước đất giao cho thuê theo quy định pháp luật đất đai pháp luật thuế Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp, xây dựng sở đào tạo dạy nghề du lịch; dự án đầu tư phát triển du lịch địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hưởng loại hình ưu đãi tín dụng đầu tư nhà nước theo quy định Chính phủ Các sách khác theo quy định pháp luật Căn khả ngân sách nhà nước yêu cầu phát triển du lịch thời kỳ, Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động sau: a) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch môi trường du lịch, phòng, chống khắc phục cố môi trường khu du lịch, điểm du lịch; b) Xây dựng sở hạ tầng du lịch khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia; khu du lịch, điểm du lịch địa phương có tiềm phát triển du lịch thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Kinh phí cho hoạt động xúc tiến du lịch quy định sau: a) Ngân sách trung ương bố trí kinh phí cho hoạt động xúc tiến du lịch quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương thực hiện; b) Ngân sách địa phương bố trí kinh phí cho hoạt động xúc tiến du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực Chương II TÀI NGUYÊN DU LỊCH, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Điều Điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch Nội dung điều tra tài nguyên du lịch: a) Vị trí địa lý tài nguyên; b) Đặc điểm tài nguyên; c) Giá trị tài nguyên phục vụ mục đích du lịch; d) Hiện trạng, khả bảo tồn, khai thác sử dụng tài nguyên Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương chủ trì, phối hợp với quan liên quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành quy chế điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch để làm sở triển khai thực thống nước Tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu tài nguyên du lịch có trách nhiệm phối hợp với quan nhà nước có thẩm quyền thực nhiệm vụ điều tra tài nguyên du lịch Điều Quy hoạch phát triển du lịch Quy hoạch phát triển du lịch bao gồm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quy hoạch cụ thể phát triển du lịch Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch phải lập sở chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, chiến lược phát triển du lịch quốc gia phải phù hợp nội dung thời gian Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch phải bổ sung, điều chỉnh kịp thời để bảo đảm thống phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, chiến lược phát triển du lịch quốc gia Điều Công bố quy hoạch phát triển du lịch Quy hoạch phát triển du lịch phải công bố công khai, chậm sau 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch có hiệu lực thi hành Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương công bố quy hoạch phát triển du lịch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố quy hoạch phát triển du lịch thuộc thẩm quyền phê duyệt Chương III KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, ĐÔ THỊ DU LỊCH Điều Công nhận khu du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ định công nhận khu du lịch quốc gia có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn với ưu cảnh quan thiên nhiên, có khả thu hút nhiều khách du lịch Có diện tích tối thiểu nghìn héc ta Có khả bảo đảm phục vụ triệu lượt khách du lịch năm Có quy hoạch phát triển khu du lịch cấp có thẩm quyền phê duyệt Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu cầu hoạt động tham quan, nghỉ ngơi, giải trí khu du lịch Có kết cấu hạ tầng, sở vật chất - kỹ thuật du lịch dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành Có sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí, thể thao sở dịch vụ đồng khác Điều Công nhận điểm du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ định công nhận điểm du lịch quốc gia có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu trăm nghìn lượt khách du lịch năm Có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có dịch vụ: bãi đỗ xe, có khu vệ sinh công cộng, phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu khách du lịch Đáp ứng điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật Điều Công nhận khu du lịch địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận khu du lịch địa phương có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch hấp dẫn Có diện tích tối thiểu hai trăm héc ta Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu trăm nghìn lượt khách du lịch năm Đáp ứng quy định khoản 4, khoản khoản Điều Nghị định Điều Công nhận điểm du lịch địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch hấp dẫn Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu mười nghìn lượt khách du lịch năm Đáp ứng quy định khoản khoản Điều Nghị định Điều 10 Quản lý khu du lịch Nội dung quản lý khu du lịch: a) Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể phát triển khu du lịch; b) Quản lý việc thực quy hoạch đầu tư theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Kiểm tra, giám sát nội dung tiến độ thực dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt; d) Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền dự án đầu tư không với quy hoạch có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường; đ) Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định pháp luật hành ngành nghề kinh doanh; e) Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ sở kinh doanh du lịch sở kinh doanh dịch vụ khác; g) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch; h) Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn khu du lịch; i) Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch; k) Đề xuất, kiến nghị với quan có thẩm quyền xử lý vi phạm sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch; l) Thực nội dung khác theo quy định pháp luật Ban Quản lý khu du lịch a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập Ban Quản lý khu du lịch phạm vi ranh giới hành thuộc thẩm quyền quản lý; b) Ban Quản lý khu du lịch thực nhiệm vụ quy định khoản Điều này; c) Đối với khu du lịch thuộc phạm vi ranh giới hành hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Ban Quản lý khu du lịch việc thực quy định khoản Điều phải thực quy chế quản lý khu du lịch quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương ban hành Điều 11 Công nhận đô thị du lịch Thủ tướng Chính phủ định công nhận đô thị du lịch có đủ điều kiện sau đây: a) Đáp ứng quy định đô thị theo quy định pháp luật; b) Có tài nguyên du lịch hấp dẫn ranh giới đô thị khu vực liền kề với ranh giới đô thị; c) Có đường giao thông thuận tiện đến khu du lịch, điểm du lịch; d) Có sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch; đ) Có hệ thống sở vật chất - kỹ thuật đồng bộ, tiện nghi đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch nước quốc tế Thủ tướng Chính phủ định công nhận đô thị du lịch sở kết thẩm định hồ sơ Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Chương IV KINH DOANH DU LỊCH Điều 12 Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc lĩnh vực lữ hành ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế) Thời gian làm việc lĩnh vực lữ hành người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành xác định tổng thời gian trực tiếp làm việc lĩnh vực sau: a) Quản lý hoạt động lữ hành; b) Hướng dẫn du lịch; c) Quảng bá, xúc tiến du lịch; d) Xây dựng điều hành chương trình du lịch; đ) Nghiên cứu, giảng dạy lữ hành, hướng dẫn du lịch Thời gian làm việc lĩnh vực lữ hành người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành xác định thông qua giấy xác nhận quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người làm việc; giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người làm việc lĩnh vực lữ hành Điều 13 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có quyền sau: a) Tự chủ kinh doanh tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh du lịch; b) Đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt nhân nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh cho khách du lịch; c) Được nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp; d) Tham gia hoạt động xúc tiến du lịch; tham gia hiệp hội nghề nghiệp; đ) Các quyền khác theo quy định pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có nghĩa vụ sau: a) Thành lập doanh nghiệp, đăng ký, hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật; b) Chỉ sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hướng dẫn khách du lịch người nước phải tuân thủ quy định sử dụng lao động; c) Thông báo cho quan nhà nước du lịch cấp tỉnh thời hạn chậm 30 ngày, kể từ ngày thay đổi người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành; d) Theo dõi, thống kê đầy đủ, số khách du lịch mà doanh nghiệp trực tiếp thực dịch vụ du lịch; đ) Bảo đảm điều kiện quyền lợi khách du lịch theo nội dung ký kết; e) Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều 14 Bảo hiểm du lịch Khách du lịch Việt Nam nước du lịch phải mua bảo hiểm du lịch Khuyến khích khách du lịch nước vào Việt Nam du lịch mua bảo hiểm du lịch (nếu chưa mua bảo hiểm nước ngoài) Khuyến khích khách du lịch nội địa mua bảo hiểm du lịch thời gian thực chương trình du lịch Bảo hiểm du lịch cho khách du lịch phải mua doanh nghiệp bảo hiểm phép hoạt động Việt Nam Doanh nghiệp mua bảo hiểm cho khách du lịch có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp nhận bảo hiểm thực nghĩa vụ bảo hiểm kịp thời, quy định khách du lịch gặp rủi ro trả bảo hiểm Điều 15 Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo quy định Mức ký quỹ hai trăm năm mươi (250) triệu đồng Tiền ký quỹ sử dụng để bồi thường cho khách du lịch trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng khách du lịch; giải rủi ro khách du lịch mua bảo hiểm du lịch Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể tiền ký quỹ sau thống với Bộ Tài quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương Điều 16 Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước thực theo quy định Điều 51 Luật Du lịch Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại quan liên quan quy định cụ thể doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước Điều 17 Cơ sở lưu trú du lịch Các loại sở lưu trú du lịch bao gồm: a) Khách sạn; b) Làng du lịch; c) Biệt thự du lịch; d) Căn hộ du lịch; đ) Bãi cắm trại du lịch; e) Nhà nghỉ du lịch; g) Nhà có phòng cho khách du lịch thuê; h) Các sở lưu trú du lịch khác Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương quy định, công bố tiêu chí cụ thể loại, hạng sở lưu trú du lịch; hồ sơ, thủ tục phân loại, xếp hạng sở lưu trú du lịch để áp dụng thống phạm vi nước Điều 18 Điều kiện chung kinh doanh lưu trú du lịch Cơ sở lưu trú du lịch không xây dựng liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không cản trở đến không gian trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn trường học, bệnh viện, nơi gây ô nhiễm có nguy gây ô nhiễm Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương quan liên quan quy định cụ thể khoảng cách Cơ sở lưu trú có sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều 19 Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện sở lưu trú du lịch Khách sạn, làng du lịch xếp hạng sao, sao, sao, sao, sao, biệt thự du lịch, hộ du lịch xếp hạng cao cấp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh (trừ kinh doanh trò chơi có thưởng, mua, bán ngoại tệ, bán hàng miễn thuế, casino) phải đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền trước thực Người trực tiếp quản lý, điều hành, thực dịch vụ có điều kiện sở lưu trú du lịch phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật Điều 20 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thực theo quy định Điều 70 Luật Du lịch Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương quy định cụ thể tiêu chuẩn mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Chương V CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Điều 21 Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương cấp Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam (gọi tắt chi nhánh) có đủ điều kiện sau đây: a) Là doanh nghiệp du lịch pháp luật nước sở nơi doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp; b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch năm, kể từ thành lập đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại; c) Có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Điều 22 Nghị định Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam (gọi tắt văn phòng đại diện) có đủ điều kiện sau đây: a) Đáp ứng quy định mục a khoản Điều này; b) Đã hoạt động kinh doanh du lịch năm, kể từ thành lập đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước sở tại; c) Có hồ sơ hợp lệ theo quy định Điều 22 Nghị định Điều 22 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đại diện có thẩm quyền doanh nghiệp du lịch nước ký Bản Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương doanh nghiệp du lịch nước quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh xác nhận; trường hợp thành lập chi nhánh phải có giấy ủy quyền nêu rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh Báo cáo tài có kiểm toán tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương hoạt động doanh nghiệp du lịch nước năm tài liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép Các giấy tờ nêu khoản 1, khoản khoản Điều phải dịch tiếng Việt quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước chứng thực thực việc hợp pháp hoá lãnh theo quy định pháp luật Việt Nam Điều 23 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp du lịch nước gửi hồ sơ đến quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương (đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh) đến quan nhà nước du lịch cấp tỉnh (đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện) 2 Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp du lịch nước gửi đến, quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương thẩm định, cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp thông báo cho quan nhà nước du lịch cấp tỉnh, quan thuế, quan thống kê, quan nhà nước liên quan nơi chi nhánh đặt trụ sở Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp du lịch nước gửi đến, quan nhà nước du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp thông báo cho quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quan thuế, quan thống kê quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải thông báo văn để doanh nghiệp du lịch nước bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thông báo văn cho doanh nghiệp du lịch nước biết nêu rõ lý Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có thời hạn năm không vượt thời hạn lại Giấy đăng ký kinh doanh giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương doanh nghiệp du lịch nước Điều 24 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp du lịch nước phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện với quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi sau: a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b) Thay đổi tên gọi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; c) Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm: a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đại diện có thẩm quyền doanh nghiệp du lịch nước ký; b) Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cấp Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp gửi đến, quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp gửi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện sửa đổi cho quan có liên quan quy định khoản khoản Điều 23 Nghị định Điều 25 Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Trong trường hợp sau đây, doanh nghiệp du lịch nước phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi: a) Thay đổi tên gọi thay đổi nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp du lịch nước từ nước sang nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động doanh nghiệp du lịch nước Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm: a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đại diện có thẩm quyền doanh nghiệp du lịch nước ký; b) Bản Giấy đăng ký kinh doanh giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương doanh nghiệp du lịch nước quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh xác nhận Các giấy tờ quy định điểm a điểm b khoản phải dịch tiếng Việt quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước chứng thực thực việc hợp pháp hoá lãnh theo quy định pháp luật Việt Nam; c) Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cấp Trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát bị tiêu huỷ, doanh nghiệp du lịch nước phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm: a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đại diện có thẩm quyền doanh nghiệp du lịch nước ký; b) Bản gốc trường hợp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị rách nát; đơn khai báo chi nhánh, văn phòng đại diện việc bị bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có xác nhận quan công an cấp phường, xã nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại không vượt thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cấp Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thực theo quy định Điều 23 Nghị định Điều 26 Gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp du lịch nước gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có đủ điều kiện sau: a) Có nhu cầu tiếp tục hoạt động Việt Nam; b) Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập; c) Không vi phạm điều cấm quy định Luật Du lịch quy định pháp luật khác Việt Nam thời gian hoạt động Việt Nam Gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện: a) Trong thời hạn 30 ngày trước Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hết hiệu lực, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới quan có thẩm quyền quy định khoản Điều 23 Nghị định này; b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đơn doanh nghiệp, quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; chấp thuận, doanh nghiệp gửi gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho quan có thẩm quyền để gia hạn Trường hợp từ chối gia hạn, quan có thẩm quyền thông báo văn nêu rõ lý cho doanh nghiệp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gia hạn nhiều lần Thời gian gia hạn lần áp dụng theo quy định khoản Điều 23 Nghị định Điều 27 Quyền, nghĩa vụ chi nhánh người đứng đầu chi nhánh Chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh thực quyền nghĩa vụ theo quy định sau: Được kinh doanh ngành, nghề quy định khoản 2, khoản 3, khoản khoản Điều 38 Luật Du lịch Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, chi nhánh phải thức hoạt động thông báo văn đến quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương, quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi chi nhánh đặt trụ sở thời điểm bắt đầu hoạt động Khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở, thay đổi người đứng đầu chi nhánh, thời hạn 10 ngày làm việc, doanh nghiệp du lịch nước phải thông báo cho quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh Báo cáo định kỳ hàng năm đột xuất theo quy định hành hoạt động chi nhánh với quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh Chi nhánh không thực chức đại diện cho doanh nghiệp khác, không cho thuê lại trụ sở chi nhánh Người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp du lịch nước chịu trách nhiệm hoạt động chi nhánh theo pháp luật Việt Nam không kiêm nhiệm chức vụ sau: a) Đứng đầu văn phòng đại diện doanh nghiệp nước Việt Nam; b) Đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp nước khác Việt Nam Điều 28 Quyền, nghĩa vụ Văn phòng đại diện người đứng đầu Văn phòng đại diện Văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện thực quyền nghĩa vụ theo quy định sau: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập, văn phòng đại diện phải thức hoạt động thông báo văn tới quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở thời điểm bắt đầu hoạt động Khi thay đổi trụ sở, thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, thời hạn 10 ngày làm việc, doanh nghiệp du lịch nước phải thông báo cho quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện Báo cáo định kỳ hàng năm đột xuất theo quy định hành hoạt động văn phòng đại diện với quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện Văn phòng đại diện không thực chức làm đại diện cho doanh nghiệp khác, không cho thuê lại trụ sở văn phòng đại diện Người đứng đầu văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước chịu trách nhiệm hoạt động văn phòng đại diện theo pháp luật Việt Nam không kiêm nhiệm chức vụ sau: a) Đứng đầu chi nhánh Việt Nam; b) Đại diện theo pháp luật doanh nghiệp nước để kinh doanh du lịch; c) Đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam Điều 29 Thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép thành lập trường hợp sau đây: a) Không thức vào hoạt động thời gian tháng, kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; b) Ngừng hoạt động tháng liên tục mà không thông báo với quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; c) Không báo cáo định kỳ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện năm liên tiếp; d) Không gửi báo cáo theo yêu cầu quan có thẩm quyền thời hạn tháng, kể từ ngày có yêu cầu văn bản; đ) Hoạt động không chức chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật Cơ quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Điều 30 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trường hợp sau: a) Theo đề nghị doanh nghiệp du lịch nước quan có thẩm quyền chấp thuận; b) Khi doanh nghiệp du lịch nước chấm dứt hoạt động theo pháp luật nước nơi doanh nghiệp thành lập đăng ký kinh doanh; c) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện mà doanh nghiệp du lịch nước không đề nghị gia hạn; d) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện mà không quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện chấp thuận gia hạn; đ) Bị thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định khoản Điều 29 Nghị định Trong thời hạn 30 ngày, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định điểm a, b c khoản Điều này, doanh nghiệp du lịch nước phải gửi thông báo việc chấm dứt hoạt động đến quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, chủ nợ, người lao động chi nhánh, văn phòng đại diện, người có quyền, nghĩa vụ, lợi ích liên quan khác Thông báo phải nêu rõ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đăng báo viết báo điện tử phép phát hành Việt Nam số liên tiếp Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày định không gia hạn Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ngày định thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định điểm d đ khoản Điều này, quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải công bố báo viết báo điện tử phép phát hành Việt Nam số liên tiếp việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp du lịch nước chi nhánh, văn phòng đại diện hoàn thành nghĩa vụ quy định khoản khoản Điều 31 Nghị định này, quan cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải xoá tên văn phòng đại diện, chi nhánh Sổ đăng ký Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên chi nhánh, quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quan nhà nước du lịch cấp tỉnh, quan thuế, quan thống kê, quan nhà nước liên quan nơi chi nhánh đặt trụ sở Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày xoá tên văn phòng đại diện, quan nhà nước du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện cho quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quan thuế, quan thống kê, quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở Điều 31 Nghĩa vụ doanh nghiệp du lịch nước chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp du lịch nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam toàn hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam Ít 15 ngày, trước chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quy định điểm a, điểm b, điểm c khoản Điều 30 Nghị định này, doanh nghiệp du lịch nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện có nghĩa vụ toán xong khoản nợ nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định điểm d, điểm đ khoản Điều 30 Nghị định này, doanh nghiệp du lịch nước có nghĩa vụ toán xong khoản nợ nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật Chương VI HƯỚNG DẪN DU LỊCH Điều 32 Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Người có đủ điều kiện sau cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa: Có quốc tịch Việt Nam, thường trú Việt Nam, có lực hành vi dân đầy đủ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện Có trình độ nghiệp vụ sau: a) Có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; b) Có tốt nghiệp trung cấp du lịch không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp; c) Có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp Điều 33 Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Người có đủ điều kiện sau cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: Đáp ứng quy định khoản khoản Điều 32 Nghị định Có trình độ nghiệp vụ sau: a) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; b) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên có thẻ hướng dẫn viên nội địa; c) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sở đào tạo có thẩm quyền cấp Có trình độ ngoại ngữ sau: a) Có tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên; b) Có tốt nghiệp đại học nước trở lên; c) Có chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ sở đào tạo có thẩm quyền cấp Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin quy định, công bố công khai điều kiện, nội dung, thời gian cụ thể bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch để thực thống nước Điều 34 Thủ tục cấp, cấp lại thẻ hướng dẫn viên Người đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên nộp hồ sơ theo quy định khoản Điều 74; khoản 1, khoản Điều 75 Luật Du lịch quan nhà nước du lịch cấp tỉnh toàn quốc Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên nộp hồ sơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh nơi cấp thẻ hướng dẫn viên Thời hạn thẻ cấp lại thời gian lại thẻ cấp Điều 35 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương: a) Quản lý để bảo đảm việc cấp thẻ hướng dẫn viên quy định, thống nước; b) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Cơ quan nhà nước du lịch cấp tỉnh: a) Cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; b) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương tình hình cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch địa phương Điều 36 Thuyết minh viên Thuyết minh viên thực theo quy định Điều 78 Luật Du lịch Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá Thông tin quy định cụ thể thuyết minh viên Chương VII XÚC TIẾN DU LỊCH Điều 37 Các hình thức xúc tiến du lịch Tuyên truyền, quảng bá du lịch phương tiện thông tin đại chúng nước nước Xây dựng sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Công bố sản phẩm du lịch Khảo sát điểm đến Tổ chức thực chương trình, kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm, hoạt động thông tin du lịch (ở nước nước ngoài) quốc gia, khu vực địa phương Hợp tác quốc tế xúc tiến du lịch Lập văn phòng đại diện du lịch nước Các hình thức xúc tiến du lịch khác Điều 38 Nội dung xúc tiến du lịch Tuyên truyền, quảng bá đất nước, người, văn hoá Việt Nam; danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá; khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; tiềm năng, mạnh du lịch nước; nâng cao nhận thức xã hội du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường nước nước ngoài; xây dựng sở liệu du lịch quốc gia; xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch Xây dựng tiêu chí tổ chức việc trao tặng danh hiệu du lịch quốc gia cho doanh nghiệp tiêu biểu lĩnh vực kinh doanh du lịch Kết hợp với xúc tiến đầu tư, thương mại, giao lưu văn hoá lĩnh vực khác nhằm xúc tiến du lịch nước nước Các nội dung xúc tiến du lịch khác Điều 39 Trách nhiệm thực xúc tiến du lịch Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương: a) Xây dựng chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực thời kỳ; b) Tổ chức thực chương trình, kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch cấp quốc gia Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Xây dựng tổ chức thực chương trình, kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch địa phương; b) Phối hợp với quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương địa phương khác hoạt động xúc tiến du lịch Các doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cá nhân tổ chức phối hợp với tổ chức, cá nhân khác để tiến hành hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài, tham gia chương trình xúc tiến du lịch quốc gia Điều 40 Văn phòng đại diện du lịch Việt Nam nước Văn phòng đại diện du lịch Việt Nam nước tổ chức đại diện cho quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương nước tiếp nhận nước mà văn phòng đại diện du lịch Việt Nam nước phân công phụ trách (gọi tắt văn phòng) Văn phòng thành lập thị trường du lịch trọng điểm, trung tâm giao lưu quốc tế, có vị trí thuận lợi việc quan hệ, hợp tác phát triển du lịch Việt Nam với nước tiếp nhận nước văn phòng phân công phụ trách Việc thành lập hoạt động văn phòng Thủ tướng Chính phủ định theo đề nghị quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương Văn phòng chịu quản lý quan đại diện ngoại giao, quan lãnh Việt Nam nước tiếp nhận quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương theo quy định pháp luật Việt Nam pháp luật nước tiếp nhận Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 41 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Những quy định trước trái Nghị định bãi bỏ Nghị định thay Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2001 Chính phủ kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch; Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2000 Chính phủ sở lưu trú du lịch; quy định liên quan đến chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam quy định Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2000 Chính phủ quy định văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam Điều 42 Quy định chuyển tiếp Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước Việt Nam đăng ký kinh doanh, có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, có Giấy phép thành lập trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động theo nội dung quy định Giấy phép cấp thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực phải bổ sung đầy đủ điều kiện kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định Nghị định Hướng dẫn viên du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành tiếp tục hướng dẫn du lịch thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, phải bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định Nghị định Cơ sở lưu trú du lịch đăng ký hoạt động kinh doanh trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động kinh doanh thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, phải bổ sung đầy đủ điều kiện theo quy định Nghị định Điều 43 Tổ chức thực Cơ quan quản lý nhà nước du lịch Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị định Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng ... lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá; khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; tiềm năng, mạnh du lịch nước; nâng cao nhận thức xã hội du lịch, tạo môi trường du lịch văn. .. III KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, ĐÔ THỊ DU LỊCH Điều Công nhận khu du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ định công nhận khu du lịch quốc gia có đủ điều kiện sau đây: Có tài nguyên du lịch đặc biệt... loại sở lưu trú du lịch bao gồm: a) Khách sạn; b) Làng du lịch; c) Biệt thự du lịch; d) Căn hộ du lịch; đ) Bãi cắm trại du lịch; e) Nhà nghỉ du lịch; g) Nhà có phòng cho khách du lịch thuê; h)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức ngành văn hóa thể thao du lịch 92 2007 ND CP , Tài liệu ôn thi công chức ngành văn hóa thể thao du lịch 92 2007 ND CP , Tài liệu ôn thi công chức ngành văn hóa thể thao du lịch 92 2007 ND CP