Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

32 268 0
  • Loading ...
1/32 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 16:41

1. 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất. *Biện pháp: - Nhà nước nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. - Nhà nước phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thuỷ lợi: + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên + 1248, nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc + Nhà Lê Sơ cho đắp một số đoạn đê biển. - Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặt Nhà nước nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? => Đời sống nhân dân ấm no, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 2. 2. Phát triển thủ công nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: * Biểu hiện: - Các nghề thủ công cổ truyền (Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt) ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao - Việc khai thác tài nguyên ngày càng phát triển. - Các làng nghề thủ công ra đời (Bát Tràng-Hà Nội, Thổ Hà-Bắc Giang *Nguyên nhân: + Truyền thống nghề đã có từ xưa, nay được phát triển trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất. + Nhu cầu trong nước ngày càng tăng (nhất là khi Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ côngthế kỉ XI XV? b. b. Thủ công nghiệp nhà nước Thủ công nghiệp nhà nước - Nhà nước có những xưởng thủ công (Quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao (súng thần cơ, thuyền chiến có lầu). Thủ công nghiệp nhà nước phát triển như thế nào? đao (thời Trần) 3. 3. Mở rộng thương nghiệp Mở rộng thương nghiệp a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Hình thành các trung tâm buôn bán lớn: Thăng Long 36 phố phường, Phố Hiến b. Ngoại thương: - Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán. - Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút. * Nguyên nhân phát triển: - Nông nghiệp - thủ công phát triển - Đất nước độc lập ->Thống nhất tiền tệ, đo lường. Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thư ơng nghiệp đương thời? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của thư ơng nghiệp nước ta ở thế kỉ X - XV? Cảng lạch trường (thanh hoá) Vân đồn (quảng ninh) 4. 4. Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân - Hình thành hẳn XH PK (Quý tộc- địa chủ <-> nông dân (nông dân công nông dân tá điền) - Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc -> Bùng nổ khởi nghĩa nông dân. => Nhà Trần suy vong - Tể tướng Hồ Quý Ly tiến hành cải cách lớn để cứu vãn tình thế. -> Nhà Hồ thành lập. Xã hội Đại Việt ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân xét về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng Bài 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV Nội dung học Mở rộng,phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân(xem sgk thêm) Nông Nghiệp Thủ công nghiệp nhân dân Thủ công nghiệp nhà KINH TẾ NƯỚC TA TỪ Thủ Công Nghiệp nước THẾ KỈ X - XV Nội thương Thương Nghiệp Ngoại thương 1.Mở rộng phát triển, nông nghiệp Những biểu mở rộng phát triển nông nghiệp từ kỷ X – XV? • Biểu hiện: - Diện tích đất ngày mở rộng nhờ: + Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn ven biển + Các vua Trần khuyến khích vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang + Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền - Thuỷ lợi Nhà nước quan tâm mở mang + Nhà Lý cho xây đắp đê -Nhà nước thời Tiền Lê,Lý-Trần điều quan tâm đến phát triển nông nghiệp,hằng năm vua tổ chức lễ cày điền đế khuyến khích nhân dân sản xuất điều luật bảo vệ sức kéo trâu bò phát triển nông nghiệp Hình ảnh lễ cày tịch điền Hình ảnh lễ cày tịch điền + 1248 Nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc dọc sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level + Đặt quan hà đê sứ nom 2.Mở rộng, Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân: Thủ công nghiệp nhân dân kỉ X – XV phát triển nào? - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển chất lượng sản phẩm ngày nâng cao - Các ngành nghề thủ công đời như: Thổ Hà ( Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương), Huê Cầu ( Hưng Yên),… Gốm chu đậu Chim chích chòe hình ảnh phổ biến gốm chu đậu Theo em yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngành nghề thủ nhân dân? • Thủ công nghiệp Nhà nước: - Nhà nước thành lập quan xưởng (Cục bách tác) tập trung thợ giỏi nước sản xuất: Tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan, thuyền chiến - Sản xuất số sản phẩm kỹ thuật cao như: Đại bác, thuyền chiến có lầu Một chiến thuyền cổ -thế kỷ XI-XII Em đánh phát triển thủ công nghiệp nước ta đương thời? Các ngành nghề thủ công phát triển phong phú Bên cạnh nghề cổ truyền phát triển nghề yêu cầu kỹ thuật cao: Đúc súng, đóng thuyền Một loại súng thần Mở rộng thương nghiệp * Nội thương: Giao lưu hàng hóa nước nào? - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi, nơi nhân dân trao đổi sản phẩm nông nghiệp thủ công nghiệp - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn (36 phố phường) – Trung tâm buôn bán làm nghề thủ công CÁC CHỢ LÀNG, CHỢ HUYỆN HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG • Ngoại thương: - Thời Lý – Trần ngoại thương phát triển, Nhà nước xây dựng nhiều bến cảng buôn bán với nước Em đánh thương nghiệp nước ta đương thời ? Vùng biên giới Việt Trung hình thành địa điểm buôn bán + Nguyên nhân dẫn đến phát triển? + Phát triển ? Thời Lê: Ngoại thương bi thu hẹp Cảnh thương thuyền Trung Quốc vào cảng Vân Đồn Đồng tiền đời Trần Chính Bình thông bảo Đại Trị nguyên bảo Đại Trị thông bảo Đại Định thông bảo Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân ( HS đọc thêm SGK) - Ruộng đất ngày tập trung vào tay địa chủ, quý tộc, quan lại - Giai cấp thống trị ngày ăn chơi, xa xỉ không chăm lo đến sản xuất đời sống nhân dân - Thiên tai, mùa đói làm đời sống nhân dân cực khổ Củng cố (3 phút) Niên đại vương triều tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sông lớn : A Năm 981, nhà Tiền Lê B Năm 1248, nhà Trần C Năm 1142, nhà Lý D Năm 1401, nhà Hồ Tác dụng Vương triều Trần quan tâm tổ chức đắp đê : A Nhiều làng xã thành lập B Làng xóm bảo vệ, mùa màng ổn định, tạo điều kiện để khai hoang, mở rộng ruộng đồng, phát triển kinh tế C.Diện tích ruộng đất sản xuất nông nghiệp mở rộng D Củng cố quốc phòng Vương triều có sách cụ thể để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp : A Nhà Lý, Trần, Lê sơ B Nhà Ngô C Nhà Đinh D Nhà Tiền Lê Triều đại quan tâm đến phát triển thủ công nghiệp nhà nước, thành lập quan xưởng : A Triều Ngô B Triều Đinh, Tiền Lê C Triều Lê sơ D Các triều Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ Niên đại vương triều xây dựng trang Vân Đồn (Quảng Ninh) thành bến cảng để thuyền buôn nước vào trao đổi hàng hoá : A Vương triều Đinh, năm 968 B Vương triều Lý, năm 1149 C Vương triều Trần, năm 1248 D Vương triều Lê sơ, năm1248 Cám ơn quý thầy cô em theo dõi LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê nêu nhận xét 1. MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước nhân dân đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? Quan sát các hình ảnh dưới đây hãy cho biết: [...]... men lục ( thế kỉ XIV -XV) Hình Rồng 2 PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP: -Các nghề thủ công cổ truyền ngày càng phát triển -Chất lượng sản phẩm ngày càng cao: chuông đồng, tượng Phật, đồ gốm tráng men, chạm khắc đá, kim hoàn, làm giấy Khai mỏ được đẩy mạnh -Xuất hiện các làng thủ công nghiệp xuất hiện các quan x ởng Ý nghĩa: Chứng tỏ tính chuyên môn hoá năng lực phát triển phong phú của thủ công nghiệp... Nội thương: - Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa - Chợ phiên - Thăng Long là một đô thị lớn với 36 phố phường b Ngoại thương: - Buôn bán bằng đường biển với Trung Quốc các nước phương Nam - X y dựng cảng Vân đồn, Lạch trường, Thị Nại - Biên giới Việt Trung hình thành một số điểm trao đổi hàng hoá 3.Mở rộng thương nghiệp: Chợ làng x ât hiện nói lên điều gì? 3.Mở rộng thương nghiệp: Em hiểu thế nào là chợ... 3.Mở rộng thương nghiệp: Thăng Long với 36 phố phường Thăng long Vân đồn – Quảng Ninh Lạch trường - Thanh Hoá Thị Nại – Bình định 4.Tình hình phân hoá x hội: - Quý tộc, quan lại, địa chủ sở hữu lớn ruộng đất - Nông dân bị bần cùng hoá - = Khởi nghĩa nông dân nổ ra Dặn dò: soạn bài 19 câu hỏi cuối bài BÀI 18: CƠNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV • Với niềm tự hào chân ý chí vươn lên, từ kỉ X đến kỉ XV nhân dân ta nhiệt tình lao động xây dựng phát triển số kinh tế tự chủ toàn diện • Để hiểu công xây dựng phát triển kinh tế nhân dân Đại Việt từ kỉ X – XV tìm hiểu 18 NỘI DUNG Mở rộng phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân mở rộng, phát triển nơng nghiệp: a Bối cảnh lịch sử: - Thế kỷ X - XV thời kỳ triều đại Ngơ, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ - Đây giai đoạn đầu kỷ phong kiến độc lập, đồng thời thời kỳ đất nước thống -Bối cảnh thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế 1 mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: Nhà nước nhân dân Đại Việt làm để phát triển nơng nghiệp? Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp Khuyến khích sản xuất Cơng tác thuỷ lợi Biện pháp Nơng nghiệp phát triển Chính sách qn điền Bảo vệ sức kéo Phát triển giống trồng mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Diện tích đất ngày mở rộng nhờ: • Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sơng lớn ven biển • Các vua Trần khuyến khích vương hầu q tộc khai hoang lập điền trang • Vua Lê cấp ruộng đất cho q tộc, quan lại đặt phép qn điền Lễ tịch điền Chủ tịch nước thực nghi lễ tịch điền Sự phát triển nơng nghiệp đương thời có ý nghĩa xã hội? Trả lời : Nơng nghiệp phát triển làm cho chế độ phong kiên củng cố phát triển  Đời sống nhân dân cải thiện mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Thủy lợi nhà nước quan tâm mở mang: • • Nhà Lý cho xây đắp đê 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc sơng lớn từ đầu nguồn đến cửa biển Đặt quan: Hà đê sứ trơng nom đê điều: mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Các nhà nước Lý - Trần - Lê quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống nơng nghiệp • • Nhà nước nhân dân góp sức phát triển nơng nghiệp Chính sách nhà nước thúc đẩy nơng nghiệp phát triển , đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập củng cố Năm 1248, nhà Trần tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sơng lớn, gọi “đê quai vạc” Cảnh đắp đê thời Trần CHÀO MỪNG Q THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜ TRƯỜNG THPT NGUYỄN CƠNG PHƯƠNG MƠN: LỊCH SỬ-10 GV: NGUYỄN THỊ MẪN KIỂM TRA BÀI CŨ Em trình bày tổ chức máy quyền trung ương Thời Lê Sơ? Nhận xét? BÀI 18 CƠNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương nghiệp Nhà nước phong kiến nhân dân Đại Việt làm để phát triển kinh tế nơng nghiệp ? Mở rộng,phát triển nơng nghiệp Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp Làm lễ cày tịch điền Biện pháp Cơng tác thuỷ lợi Chính sách qn điền Nơng nghiệp phát triển Bảo vệ sức kéo Phát triển giống trồng Hằng năm vua làm lễ cày tịch điền Chủ tịch nước thực nghi lễ tịch điền ĐÀO KÊNH Cảnh đắp đê thời Trần 36 Các chợ làng, chợ liên làng, chợ chùa nhiều nơi Chợ làng xưa THĂNG LONG HÀ NỘI 36 PHỐ 38 Em trình bày phát triển ngoại thương nước ta từ kỉ X đến XV? Bài 18: Cơng xây dựng phát triển kinh tế kỷ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương nghiệp b Ngoại thương 40 Bài 18: Cơng xây dựng phát triển kinh tế kỷ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương nghiệp a Nội thương b Ngoại thương - Thời Lý, Trần ngoại thương phát triển, nhà nước cho xây dựng cảng biển - Vùng biên giới Việt-Trung hình thành điểm bn bán - Thời Lê ngoại thương bị thu hẹp 41 Thương cảng Vân Đồn- Quảng Ninh 42 NHIỀU HẢI CẢNG QUAN TRỌNG THÀNH LẬP (CẢNG CÀN HẢI – NGHỆ AN) 43 Cảng Lạch Trường – Thanh Hố Em đánh thương nghiệp nước ta kỷ X - XV? 45 Nhận xét: - Ngun nhân phát triển: • Nơng nghiệp,thủ cơng nghiệp phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển • Thống tiền tệ, đo lường - Thương nghiệp mở rộng song chủ yếu phát triển nội thương ,còn ngoại thương phát triển hạn chế 46 CỦNG CỐ Niên đại vương triều tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sơng lớn : A Năm 981, nhà Tiền Lê B Năm 1248, nhà Trần C Năm 1142, nhà Lý D Năm 1401, nhà Hồ Tác dụng Vương triều Trần quan tâm tổ chức đắp đê : A Nhiều làng xã thành lập B Làng xóm bảo vệ, mùa màng ổn định, tạo điều kiện để khai hoang, mở rộng ruộng đồng, phát triển kinh tế C.Diện tích ruộng đất sản xuất nơng nghiệp mở rộng D Củng cố quốc phòng CÂU HỎI CỦNG CỐ KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Những ngun nhân tạo nên phát triển nơng nghiệp kỉ X – XV ? Hãy nêu biểu nói lên phát triển thủ cơng nghiệp thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê ? 1. 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất. *Biện pháp: - Nhà nước nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. - Nhà nước phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thuỷ lợi: + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên + 1248, nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc + Nhà Lê Sơ cho đắp một số đoạn đê biển. - Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặt Nhà nước nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? => Đời sống nhân dân ấm no, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 2. 2. Phát triển thủ công nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: * Biểu hiện: - Các nghề thủ công cổ truyền (Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt) ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao - Việc khai thác tài nguyên ngày càng phát triển. - Các làng nghề thủ công ra đời (Bát Tràng-Hà Nội, Thổ Hà-Bắc Giang *Nguyên nhân: + Truyền thống nghề đã có từ xưa, nay được phát triển trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất. + Nhu cầu trong nước ngày càng tăng (nhất là khi Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ côngthế kỉ XI XV? b. b. Thủ công nghiệp nhà nước Thủ công nghiệp nhà nước - Nhà nước có những xưởng thủ công (Quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao (súng thần cơ, thuyền chiến có lầu). Thủ công nghiệp nhà nước phát triển như thế nào? đao (thời Trần) 3. 3. Mở rộng thương nghiệp Mở rộng thương nghiệp a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Hình thành các trung tâm buôn bán lớn: Thăng Long 36 phố phường, Phố Hiến b. Ngoại thương: - Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán. - Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút. * Nguyên nhân phát triển: - Nông nghiệp - thủ công phát triển - Đất nước độc lập ->Thống nhất tiền tệ, đo lường. Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thư ơng nghiệp đương thời? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của thư ơng nghiệp nước ta ở thế kỉ X - XV? Cảng lạch trường (thanh hoá) Vân đồn (quảng ninh) 4. 4. Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân - Hình thành hẳn XH PK (Quý tộc- địa chủ <-> nông dân (nông dân công nông dân tá điền) - Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc -> Bùng nổ khởi nghĩa nông dân. => Nhà Trần suy vong - Tể tướng Hồ Quý Ly tiến hành cải cách lớn để cứu vãn tình thế. -> Nhà Hồ thành lập. Xã hội Đại Việt ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân xét về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng ... rộng, Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân: Thủ công nghiệp nhân dân kỉ X – XV phát triển nào? - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển. .. lầu Một chiến thuyền cổ -thế kỷ XI-XII Em đánh phát triển thủ công nghiệp nước ta đương thời? Các ngành nghề thủ công phát triển phong phú Bên cạnh nghề cổ truyền phát triển nghề yêu cầu kỹ thuật... rộng ,phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân(xem sgk thêm) Nông Nghiệp Thủ công nghiệp nhân dân Thủ công nghiệp nhà KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Mở rộng thương nghiệp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn