Tuần 6 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 2,848 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 15:55

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017 Tập đọc –Kể chuyện BÀI TẬP LÀM VĂN I MỤC TIÊU: Tập đọc 1.Kiến thức: Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói HS phải đôi với việc làm nói cố làm cho Rèn kỹ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi… - Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " " với lời mẹ * Rèn kỹ đọc hiểu: - Hiểu nghĩa từ ngữ giải cuối ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủi ) 3.Giáo dục: Tính trung thực biết giữ lời hứa Kể chuyện: 1.Kiến thức: Kể lại câu chuyện Bài tập làm văn 2.Kĩ năng: * Rèn kỹ nói, rèn kỹ nghe : - Biết xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện lời 3.Thái độ: Lời nói phải song hành với việc làm II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP Phân tích tổng hợp, PP thảo luận nhóm; PP sắm vai Đồ dùng: - Tranh minh hoạ truyện SGK, bảng phụ, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát : Bài ca học -2 HS đọc lại : Cuộc họp chữ viết Sau trả lời câu hỏi GV nhận xét - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp Tên GV Trường Tiểu học - Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: : Liu - xi – a , -Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó Cô - li – a * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu: Thúy, Hòa - Nhận xét cách đọc phát âm HS * Đọc đoạn trước lớp - HS đọc nối tiếp đoạn -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) +Nhưng / lại nộp văn + Đọc cá nhân ngắn ngủn à? ? ( giọng băn + HS nối tiếp đọc đoạn trước khoăn) lớp +Tôi nhìn xung quanh, người viết Lạ thật, bạn viết mà nhiều thê?( giọng ngạc nhiên) - Từ ngữ cần hiểu: Khăn mùi xoa; viết - HS đọc phần giải SGK lia lịa, ngắn ngủn,… * Lưu ý: giúp đỡ HS đọc đoạn: Linh, Huyền *GVKL: +Giọng nhân vật “tôi”: Giọng tâm nhẹ - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc nhàng, hồn nhiên toàn +Giọng mẹ: dịu dàng * Đọc đoạn nhóm -HS nối tiếp đọc theo nhóm * HS đọc lại toàn truyện -HS đọc Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: -GV YC Hs đọc lại - Một em đọc đoạn câu chuyện *Lớp đọc đoạn 1+2 - Nhân vật " " truyện tên - Cô - li – a ? - Cô giáo cho lớp đề văn - Em làm để giúp đỡ mẹ ? - Vì Cô - li – a thấy khó viết tập - Vì nhà mẹ thường làm việc, dành làm văn ? thời gian cho Cô - li – a học * Lớp đọc thầm đoạn - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li – a làm - Cô - li –a cố nhớ lại việc thỉnh cách để viết dài ? thoảng bạn làm kể việc bạn chưa làm bao giờlàm Tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Lớp đọc thầm đoạn -Vì mẹ bảo Cô - li – a giặt quần áo - Cô - li –a ngạc nhiên chưa +Lúc đầu Cô - li – a ngạc nhiên ? phải giặt quần áo … -Vì sau đó, Cô - li – a vui vẻ làm - Vì bạn nhớ việc bạn nói theo lời mẹ ? bàic TLV - Bài đọc giúp em điều gì? - Lời nói phải đôi với việc làm GV KL: Câu chuyện, hiểu lời khuyên “Lời nói HS phải đôi với việc làm nói cố làm cho được” Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn * Cách tiến hành: - Gv đọc đoạn - HS lắng nghe -GV chia HS thành nhóm, nhóm - Đọc phân vai nhóm 4 HS HS nhóm tự phân vai đọc *Chú ý giọng đọc nhân vật “tôi” … *HS cần giúp đỡ: Loan, Hằng, Đức - Gọi nhóm thi đọc - Các nhóm thi đọc trước lớp - Gv lớp bình chọn nhóm đọc - Nhận xét hay Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa * Cách tiến hành: + GV nêu nhiệm vụ: Trong phần kể chuyện em xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện " tập làm văn " Sau chọn kể lại đoạn câu chuyện lời em ( lời nhân vật " ") + HD kể chuyện: Sắp xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện +.HDHS kể truyện - GV treo tranh yêu cầu lớp quan sát tranh minh họa SGK a) Sắp xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện * GV theo dõi, giúp đỡ thêm HS lúng túng: Hoa, Ninh, Hoàng, Thúy - GV gọi HS phát biểu + GV nhận xét chốt lại lời giải : 3- – 2- - Gọi HS nối tiếp kể đoạn câu chuyện Tên GV -Quan sát tranh -Sắp xếp tranh viết phiếu HT - HS phát biểu – lớp nhận xét +Trật tự tranh : 3, 4, 2, - HS nối tiếp kể đoạn câu chuyện Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 b) Kể lại đoạn câu chuyện theo lời - HS đọc yêu cầu kể chuyện mẫu em - GV nhắc HS : BT yêu cầu em chọn kể đoạn câu chuyện kể lời em *Hướng dẫn HS kể chuyện nhóm +Yêu cầu HS kể chuyện nhóm +GV nhóm quan sát HS kể chuyện (HS cần giúp đỡ: Huyền, Lan, Hòa) *Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn (Giúp đỡ nhóm Đoàn Kết, Hs M1+M2) - HS ý nghe - HS M4 kể mẫu đoạn -+Từng cặp HS tập kể + HS nối tiếp thi kể đoạn câu chuyện - Đọc theo nhóm trước lớp -Các nhóm khác bổ sung - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - Các nhóm theo dõi, nhận xét -2 HS thi kể câu chuyện - Gọi HS kể câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương HS -> Lớp nhận xét – bình chọn bạn kể hay kể hay Hoạt động nối tiếp: ( phút) -Em có thích bạn nhỏ câu chuyện không? Vì sao? - GV tổng kết: chưa giúp mẹ nhiều bạn nhỏ HS ngoan bạn muốn giúp mẹ không muốn trở thành người nói dối, bạn vui vẻ làm công việc kể tập làm văn - Nhận xét tiết học - Về nhà đọc xem trước “ Nhớ lại buổi đầu học ” Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh : Kiến thức: Giải toán liên quan đến tìm phần số BT cần làm: BT1, 2, Kĩ năng: Thực hành tìm thành phần số Tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Thái độ: Yêu thích môn học vận dụng tính toán sống II CHUẨN BỊ Phương pháp: Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo Đồ dùng: +GV: Phiếu học tập +HS: SGK, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ khởi động: (5 phút) - Hát bài: Ước mơ - HS làm tập 1,2, (tiết 25) - Nhận xét Giới thiệu HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Giải toán liên quan đến tìm phần số BT cần làm: BT1, 2, *Cách tiến hành: Bài : Yêu cầu HS tìm phần - HS nêu yêu cầu BT số tập - GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT - HS nêu cách thực – HS làm bảng (HS lúng túng thực chuyển 12 cm : 12 : = ( cm ) hỗn số thành PS:Thái Anh, Q.Anh, ) 18 kg : 18 : = ( kg ) 10 l : 10 : = ( l ) 24 m : 24 : = ( m ) *GVKL: Tìm phần 30 : 30 : = ( ) … số + Bài : - HS nêu yêu cầu BT - GV HD HS phân tích nêu cách giải - HS phân tích toán – nêu cách giải - GV theo dõi HS làm - HS giải vào + HS lên bảng làm - Lớp nhận xét Giải : (HS cần giúp đỡ: HS M1+ M2) Vân tặng bạn số hoa : 30 : = ( ) Đáp số : hoa - GV nhận xét sửa sai cho HS + Bài : (HSM3 +M4- BT làm bổ sung - HS nêu yêu cầu BT – Nếu có thời gian) * GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT - HS phân tích toán – làm vào nháp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS đọc làm - lớp nhận xét Giải : Lớp 3A có số HS tập bơi : 28 : = ( HS ) Đáp số : HS - Gv nhận xét, sửa sai cho HS Bài : * yêu cầu nhận dạng hình - HS nêu yêu cầu tập trả lời câu hỏi tập - HS quan sát – trả lời miệng (HS cần giúp đỡ: Thúy, Thảo, Chí Kiên) Đã tô màu số ô vuông h.2 h - GV nhận xét , sửa sai cho HS GVKL: Muốn tìm số ô vuông tô màu ta lấy tổng số ô vuông chia cho HĐ Tiếp nối: (5 phút): - Nêu nội dung ? - Về nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học - HS nêu Điều chỉnh: ĐẠO ĐỨC: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH (TIẾP) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức; HS biết tự làm lấy công việc học tập, lao động, sinh hoạt trường, nhà 2.Kĩ năng: Rèn luyện thường xuyên công việc phục vụ cho thân 3.Thái độ: HS có thái độ tự giác, chăm thực công việc II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: PP thảo luận, quan sát, PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân - Một số đồ vật cần cho trò chơi : đóng vai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : Hoạt động giáo viên Tên GV Hoạt động học sinh Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động khởi động (5’) -Hát bài: Những hoa ca -Thế tự làm lấy công việ ? -Về nhà em tự làm lấy công việc chưa ? - Giới thiệu Hoạt động thực hành: (27 phút) Việc 1: Liên hệ thực tế * Mục tiêu: HS tự nhận xét công việc mà tự làm chưa tự làm * Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS tự liên hệ + Các em tự làm lấy công việc - số HS trình bày trước lớp chưa ? + Em cảm thấy hoàn -HS khác cho ý kiến thành công việc ? * GV kết luận: Khen gợi em biết -HS lắng nghe, ghi nhớ tự làm lấy công việc khuyến khích HS khác noi theo Việc 2: Đóng vai * Mục tiêu: HS thực số hành động biết bày tỏ thái độ phù hợp việc tự làm lấy việc qua trò chơi * Cách tiến hành: - GV giao cho nửa số nhóm thảo luận - Các nhóm độc lập làm việc xử lý tình 1, nửa lạu thảo - số nhóm trình bày trò chơi đóng vai luận xử lý tình (Tình trước lớp SGV) - Các nhóm khác chia sẻ ý kiến ( Nhóm cần trợ giúp chia sẻ cách sử lí tình cho hợp lí thông tin: Lương , Thái Anh,…) * Kết luận : Nếu có mặt đó, em - Lắng nghe, ghi nhớ cần nên khuyên Hạnh nên tự quét nhà công việc mà Hạnh giao - Xuân nên tự làm trực nhật lớp cho bạn mượn đồ chơi - GV phát phiếu học tập học tập cho HS - Từng HS độc lập làm việc Và yêu cầu em bày tỏ thái độ - HS nêu kết làm trước lớp Mình cách ghi vào ô trống dấu (+) -Chia sẻ thống trước ý kiến em cho ghi dấu (–) trước ý kiến sai - GV kết luận theo nội dung * GV kết luận chung : Trong học tập, lao động sinh hoạt ngày, em tự làm lấy công việc mình, không nên dựa dẫm vào người khác Như vậy, em mau tiến người quí mến 3.Hoạt động nối tiếp: (3’) - Nêu lại ND ? Tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Về nhà chuẩn bị sau - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Bài văn hồi tưởng đẹp đẽ nhà văn Thanh Tịnh buổi đến trường Học thuộc lòng đoạn văn (HS M1 học thuộc lòng câu) 2.Kĩ năng: -Rèn kỹ đọc thành tiếng + Chú ý từ ngữ : nhớ lại, năm, nao nức, tựu trường, nảy nở, gió lạnh, nắm tay, bỡ ngỡ … +Biết đọc văn với giọng hồi tưởng nhẹ nhàng, tình cảm - Rèn kỹ đọc hiểu + Hiểu từ ngữ : náo nức, mơn man, quang đãng … 3.Thái độ: Yêu thích đọc sách II II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: -PP QS tranh TLCH; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ 2.Đồ dùng - Tranh minh hoạ đọc sgk Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát : Bài ca học -2 HS đọc lại : Bài tập làm văn Sau trả lời câu hỏi Tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Vì Cô - li – a thấy khó viết tập làm văn ? +Thấy bạn viết nhiều, Cô - li – a làm cách để viết dài ? +Bài đọc giúp em điều gì? - GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 18 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: nao nức, tựu -Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó trường, nảy nở, * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu: Thanh, Hoàng - Nhận xét cách đọc phát âm HS * Đọc đoạn trước lớp -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) -3 HS đọc nối tiếp đoạn +Hằng năm,/ vào cuối thu,/ + Đọc cá nhân đường rụng nhiều,/ lòng lại nao nức/ + HS nối tiếp đọc đoạn trước kỉ niệm mơn man buổi tựu lớp trường.// +Tôi quên cảm giác sáng / nảy nở lòng tôi/ cánh hoa tươi / mỉm cười bầu trời quang đãng// - Từ ngữ cần hiểu: náo nức, mơn man, - HS đọc phần giải SGK quang đãng, ngập ngừng, bỡ ngỡ, * Lưu ý: giúp đỡ HS đọc đoạn: Vũ Huyền, Trọng *GVKL: Các em cần ngắt nghỉ - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc cụm từ, đọc với giọng nhẹ toàn nhàng, tình cảm * Đọc đoạn nhóm -HS nối tiếp đọc theo nhóm * HS đọc lại toàn truyện -HS đọc Hoạt động tìm hiểu bài: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: -GV YC Hs đọc lại -1 HS đọc Tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * HS đọc thầm đoạn 1+2 +Trong ngày đến trường đầu tiên, - Nhiều HS phát biểu theo ý hiểu tác giải thấy cảnh vật có thay đổi lớn + Điều gợi tác giải nhớ kỉ niệm - Lá đường rụng nhiều … buổi tựu trường ? + Tìm hình ảnh nói lên bỡ ngỡ * HS đọc thầm đoạn rụt rè đám bạn học trò tựu - Bỡ ngỡ đứng nép bên người thân trường? dám bước nhẹ … GV chốt: Ngày đến trường với trẻ em hồi hộp khó quên kỉ niệm ngày đến trường Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn (hoặc đoạn 3) * Cách tiến hành: - Gv đọc đoạn1 - HS lắng nghe -GV chia HS thành nhóm, nhóm - Luyện theo cặp đôi HS HS nhóm tự chia sẻ giọng đọc cho *Chú ý giọng hồi tưởng , nhẹ nhàng, đầy - Đọc nâng cao N cảm xúc; nhấn giọng từ gợi tả, -Lắng nghe, ghi nhớ gợi cảm.… Hằng năm,/ vào cuối thu,/ đường rụng nhiều,/ lòng lại nao nức/ kỉ niệm mơn man buổi tựu trường.// Tôi quên đượcnhững cẩm giác sáng / nảy nở lòng tôi/ cánh hoa tươi / mỉm cười bầu trời quang đãng// *HS cần giúp đỡ: Loan, Hằng, Đức - Gọi nhóm thi đọc - Các nhóm thi đọc trước lớp - Gv lớp bình chọn nhóm đọc - Nhận xét hay Hoạt động tiếp nối (1 phút) -Nêu lại ND -Về nhà học chuẩn bị sau: “ Trận bóng lòng đường” - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tên GV 10Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 1.Kiến thức: Tiếp tục ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng theo hàng dọc Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác - Ôn động tác vượt chướng ngại vật Yêu cầu thực động tác tương đối - Chơi trò chơi : " mèo đuổi chuột " Yêu cầu biết cách chơi bước đầu chơi luật 2.Kĩ năng:Rèn luyện kĩ hàng dọc, dóng hàng theo hàng dọc Có phản xạ nhanh gặp vượt chướng ngại vật 3.Thái độ: Yêu thích thể thao II ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIÊN: - Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: Nội dung A Phần mở đầu : -Lớp kiểm tra lại trang phục Định lượng Phương pháp tổ chức 5-6' - Đội hình tập hợp : o o o o o o o o o o - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Lớp trưởng điều kiển bạn khởi động đứng chỗ hát giậm chân chỗ o o o B Phần : 20 – 25 ' ÔN tập hợp hàng ngang, dóng hàng, theo – hàng dọc (HS cần giúp đỡ: Trọng, Thúy) Ôn ngược chướng ngại vật o o o o o o o - Lớp trưởng hô cho bạn tập -> GV quan sát, sửa cho HS -Đội hình hàng dọc o o o o o o o o o o (HS cần giúp đỡ: Thoại, Lan) - Lớp trưởng điều khiển - GV quan sát sửa sai cho HS - GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi - HS chơi trò chơi +Chơi luật +Chủ động tham gia chơi +Chú ý khâu an toàn +Khen ngợi lớp Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột C phần kết thúc : -Lớp trưởng cho lớp tập hợp Tên GV 5' o o 23Trường Tiểu học o o o Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đi theo vòng tròn, vừa vừa hát - GV HS hệ thống - GV giao tập nhà o o o o o Điều chỉnh: Thứ năm ngày tháng 10 năm 2017 Chính tả (nghe – viết ): NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nghe – viết, trình bày đoạn văn : “Nhớ lại buổi đầu học” 2.Kĩ năng: Rèn kỹ viết tả : - Biết viết hoa chữ đầu dòng, đầu câu, ghi dấu câu; trình bày hình thức văn xuôi - Phân biệt cặp vần khó eo / oeo; phân biệt cách viết số tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : s / x (BT3a) 3.Thái độ: Trình bày viết đẹp II/ CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP phát giải vấn đề, PP thực hành- Luyện tập 2.Đồ dùng: - Bảng lớp viết lần BT2 - Bảng phụ làm BT3a III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) -Hát bài: “Chữ đẹp nết ngoan” -GV đọc (Lớp viết): khoeo chân, đèn sáng, xanh xao - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Giới thiệu HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: HS có tâm tốt để viết Nắm nội dung để viết cho Tên GV 24Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tả *Cách tiến hành: Việc 1: HD HS chuẩn bị nghe – viết : - GV đọc lần đoạn văn viết tả - HS ý nghe - 1, HS đọc lại - Luyện viết tiếng khó + GV đọc : bỡ ngỡ, nép, quãng trời, - HS luyện viết vào bảng ngập ngừng … (Lưu ý: Kiểm tra kỹ viết từ: Hoà, Hải, Thức) - GV nhận xét sửa sai cho HS HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết đoạn văn : “Nhớ lại buổi đầu học” *Cách tiến hành: - GV nhắc HS vấn đề cần thiết: Viết tên tả vào trang -HS lắng nghe Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, nhớ đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - GV đọc cho HS viết - GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS -GV đọc cho Hs viết vào vở: - HS nghe viết vào Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ HS (Phương, Hoà, Sơn, ) HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS dùng bút chì soát lỗi - GV thu - Nhận xét - GV nhận xét viết - Lắng nghe rút kinh nghiệm HĐ làm tập: (7phút) *Mục tiêu: Phân biệt cặp vần khó eo / oeo; phân biệt cách viết số tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : s / x (BT3a) *Cách tiến hành: Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Vài HS nêu yêu cầu tập Chú ý HS đối tượng M1: Lan, Trí, Thái - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm Sơn Tên GV 25Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét chốt lại lời giải - Lớp nhận xét +Nhà nghèo, đường ngoằn ngèo, cười - Cả lớp chữa vào ngặt nghẽo, ngoẹo đầu Bài 3a : - HS nêu yêu cầu tập - HS lên bảng làm bảng quay, lớp làm vào nháp - GV nhận xét, chốt đáp án - Cả lớp nhận xét a Siêng ; xa ; xiết HĐ tiếp nối: (2phút) - Nêu lại ND học -2HS nêu - Về nhà học chuẩn bị sau Điều chỉnh: Toán PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Thực phép chia hết phép chia có dư - Biết số dư bé số chia - Học sinh làm tập: 1, 2, 2.Kĩ năng: Nhận biết phép chia hết phép chia có dư Biết số dư bé số chia 3.Thái độ: Yêu thích môn học II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo 2.Đồ dùng: - Các bìa có chấm tròn, que tính - SGK, bảng phụ, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Hát bài: “Ở trường cô dạy em thế” - HS 1-2 làm BT 2a, b - HS nhận xét làm bạn -Giới thiệu 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) Tên GV 26Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: Nhận biết, thực phép chia hết phép chia có dư Biết số dư bé số chia * Cách tiến hành + Hướng dẫn HS nhận biết phép chia hết phép chia có dư - HS đọc GV: ghi ví dụ : : = ? ; 9:2=? - HS làm bảng em lên bảng làm - HS nhận xét bạn Em có nhận xét hai ví dụ ? - Hs trả lời : Ở VD : chia không dư - Còn VD2 : chia dư GV KL : chia không thừa - Lớp lắng nghe ta nói : : phép chia hết, viết : = - Hai HS nhắc lại - chia dư 1, ta nói : : phép chia có dư viết : : = (dư 1) Lưu ý : Trong phép chia có dư số dư bé số chia 2.Hoạt động thực hành (15 phút): Bài : GV cho HS làm theo mẫu nêu kết - HS nêu cách thực phép chia phần học tính nhẩm +Em có nhận xét phép tính ? - HS nhận xét bạn phân biệt phép chia hết hay phép chia có dư + HS cần giúp đỡ: Hoa, Minh, Thảo - GV nhận xét Bài : - Yêu cầu HS đọc đề tự nhận xét - HS đọc đề tự nhận xét giải vào giải vào tập tập GV chữa bài, KL : - HS đọc yêu cầu Các câu :a, c Ghi HS nhận xét bạn giải thích : 30 : = + Các câu sai : b, d ghi sai (không dư) +Lưu ý: Số dư bé số chia Tên GV 27Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài : + Bài toán cho biết ? + Đề yêu cầu ta tìm ? - Lớp giải vào 1HS lên bảng giải - GV nhận xét, đánh giá Hoạt động nối tiếp:( phút) Nhận xét tiết học - VN học bài, ôn lại học 20 : = (dư 2) - HS tự đọc đề nêu câu trả lời - Bài toán cho biết số ô tô hình khoanh tròn số ô tô hình - Tìm hình khoanh ½ số ô tô hình - HS nêu : khoanh vào ½ số ô tô hình a Điều chỉnh: Tập làm văn KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Bước đầu kể lại vài ý nói buổi đầu học Kĩ năng: Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn ( Khoảng câu) 3.Thái độ: Trân trọng kỉ niệm thời học trò II/ĐỒ DÙNG Phương pháp: Thảo luận nhóm, Luyện tập thực hành Đồ dùng - Bảng lớp viết gợi ý BT III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động: ( phút) - Hát bài: Em yêu trường em - Giới thiệu Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Kể lại vài ý nói buổi đầu học - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn Tên GV 28Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: * Hướng dẫn làm tập Việc Bài : -GVHD : Cần nhớ lại buổi đầu học để lời kể chân thật, có riêng - Gợi ý : Em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều ? Thời tiết nào? Ai dẫn em đến trường ? Lúc đầu, em bỡ ngỡ sao? Buổi học kết thúc nào? Cảm xúc em buổi học ( Chú ý đối tượng HS M!+M2: Thảo, C.Kiên, Tuấn) - GV nhận xét tuyên dương - Bình chon HS kể hay, chân thực( có riêng ) Việc Bài 2: - GV hướng dẫn cách thức làm bài: Viết lại điều em vừa kể thành đoạn văn ngắn từ 5-7 câu -GV nhắc em viết điều giản dị chân thật đề tài ( HS cần giúp đỡ: Hoa, Thúy, Nam,) - GV chấm nhanh 1/3 lớp - Gọi Hs đọc (bài viết tốt) - GV bình chọn người viết tốt * GV lưu ý cấu tạo đoạn văn HS đọc yêu cầu - lớp đọc thầm - Một HS kể mẫu - Lớp nhận xét, bổ sung - Từng cặp HS kể cho nghe buổi đầu học -HS thi kể lớp lắng nghe Nhận xét lời kể bạn HS đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm - HS làm ( cá nhân) - 2, HS đọc lại - lớp nhận xét -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét tiết học - Chốt lại nội dung kiến thức học Điều chỉnh: Tên GV 29Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thể dục ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI TRÒ CHƠI : MÈO ĐUỔI CHỘT I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác - Học động tác di chuyển hướng phải, trái Yêu cầu biết thực mức độ tương đối - Chơi trò chơi : " Mèo đuổi chuột" Yêu cầu biết cách chơi chơi trò chơi luật 2.Kĩ năng: Di chuyển hướng phải, trái ; tập hợp hàng ngang, dóng hàng nhanh hiệu lệnh; 3.Thái độ: GD em có ý thức cao tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường , dọn vệ sinh - Phương tiện : coi, kẻ vạch, dụng cụ cho phần tập chuyển hướng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A Phần mở đầu : – 6' Nhận lớp : o o o o o - Cán lớp báo cáo sĩ số o o o o o - Gv nhận lớp, nêu nhiệm vụ học Khởi động : - Đứng chỗ vỗ tay hát - Giậm chân chỗ, đếm to theo o o o o o nhịp Trò chơi kéo cưa lừa sẻ o o o o o B Phần : Ôn tập hợp hàng ngang dóng hàng (Hs cần giúp đỡ: Hà, Hòa, Minh) 2.Học chuyển hướng phải, trái : (Giúp đỡ HS xác định hướng di chuyển xác: Hoàng, Chang, Huyền) -Tuyên dương bạn tập chăm chỉ: Đạt Mai Chi Hoan, Duy Anh Tên GV 20 – 25' o o o o o o o o o o - HS tập theo tổ , tổ trưởng điều khiển -> GV quan sát sửa sai - GV nêu tên, làm mẫu giới thiệu : Lúc đầu chậm sau tốc độ tăng dần, ngưởitước cách người sau m - HS thực hành : Ôn theo đường thẳng chuyển hướng -> GV quan sát uốn nắn 30Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột -Nhắc nhở Hs tham gia chơi vui vẻ an toàn C Phần kết thúc : - Thả lỏng, chậm vỗ tay hát - GV HS hệ thống lại - GV giao tập nhà - GV nhắc lại cách chơi luật chơi 5' o o o o o o o o o o Điều chỉnh: Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2017 Toán LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Xác định phép chia hết phép chia có dư - Học sinh làm tập 1, ( cột 1, 2, 4) 3, Kĩ năng: Vận dụng phép chia hết giải toán 3.Thái độ: Tính cận thận, tính xác II/CHUẨN BỊ Phương pháp: PP phát giải vấn đề ; Hỏi đáp; Thảo luận nhóm Đồ dùng: - Bảng phụ, phiếu học tập - Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Hoạt động khởi động:( phút) - “Phép chia hết phép chia có dư” - Nhận xét - Giới thiệu Hoạt động học sinh - 1HS làm BT3 - HSlàm BT 2.Hoạt động thực hành: ( 30phút) * Mục tiêu: Thực phép chia hết phép chia có dư Vận dụng phép chia hết giải toán Tên GV 31Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: * Hướng dẫn luyện tập: Bài - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn mẫu, yêu cầu HS nêu - HS tự làm vào bảng - HS lên bảng làm cách chia - Nhận xét bạn Chú ý HS M1 +M2: Thảo, Thúy, Hòa - NX sửa Bài :HS làm vào -1HS đọc -Gọi Hs đọc YC tập - Lưu ý cách đặt tính bước ước lượng a) HS làm bảng lớp phép tính, lớp làm (khuyến khích HSM3 +M4 thương cho HS: Nam, Lan, Quý làm pt) - Lớp nhận xét sữa sai cần b) HS làm pt nêu KQ trước lớp 32 34 20 30 30 18 -GV chốt đáp án 02 04 02 Lưu ý: Số dư bé số chia Bài - Bài toán cho biết ? - Bài toán yêu cầu ? - Tóm tắt : ? bạn - HSđọc đề toán -1HS lên bảng lớp làm - Dưới lớp làm -Nhận xét Bài giải: Số học sinh giỏi lớp là: 27 bạn 27 : = (học sinh) -GV thống bước giải Đáp số: học sinh Bài 4: Yêu cầu HS quan sát phép - Thảo luận cặp đôi tính nêu câu trả lời: - Thống KQ - GV nhận xét tuyên dương cặp bạn Vân - HS khoanh nêu kết quả: Đáp án B.2 –Thoại làm tốt - HS nêu lớp nhận xét bổ sung Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị sau - Về nhà ôn kiểm tra lại tập vào Điều chỉnh: Tên GV - HS ý 32Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (T 2) I - MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán cánh - Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng Các cánh tương đối Hình dán tương đối phẳng, cân đối - Với học sinh khéo tay: 2.Kĩ năng: Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng Các cánh Hình dán phẳng, cân đối 3.Thái độ: Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP trực quan; PP thực hành- Luyện tập; PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: - Mẫu cờ đỏ vàng làm giấy thủ công - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ Tranh quy trình gấp, cắt, dán cờ đỏ vàng III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Hát bài: Đôi bàn tay em - Học sinh kiểm tra đồ dùng học tập nhóm báo cáo cho giáo viên -Giáo viên nhận xét - Đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 35 phút) * Mục tiêu: Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng * Cách tiến hành: Việc 1: Học sinh thực hành gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước -Học sinh nhắc lại bước gấp, cắt thực gấp, cắt, dán cờ vàng cánh cờ đỏ đỏ vàng vàng Bước 1: Gấp giấy để cắt vàng cánh Tên GV 33Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bước 2: Cắt vàng cánh Bước 3: Dán vàng cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ - Cho học sinh thực hành vàng - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh - Học sinh thực hành - Với học sinh khéo tay: lúng túng: Mai, Nam, Tuấn, Thức - Gấp, cắt, dán cánh cờ đỏ vàng Các cánh Hình dán phẳng, cân đối Việc 2: Học sinh trưng bày sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm - Đánh giá sản phẩm học sinh - Nhận xét - Đánh giá - Khen, khích lệ Hs có sản phẩm đẹp: Thảo, Minh, Chi, Anh Thư, Duy Anh, Phước, Hoạt động nối tiếp:( phút) -Học sinh nhắc lại cách dán vàng lên cờ đỏ -Chuẩn bị: Giấy màu, giấy nháp, kéo, bút chì, bút màu để học “ Gấp cắt dán hoa” -Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở Điều chỉnh: Tự nhiên Xã hội CƠ QUAN THẦN KINH I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu tên vị trí phận quan thần kinh tranh vẽ mô hình Nêu vai trò não, tủy sống, dây thần kinh Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát biết vị trí phận quan thần kinh tranh vẽ mô hình Thông qua trò chơi HS nghe thực yêu cầu cách nhạy bén, nhanh chóng 3.Thái độ: GD HS có ý thức giữ vệ sinh quan thần kinh II CHUẨN BỊ Phương pháp: Quan sát, PPluyện tập thực hành, PP Trò chơi học tập Tên GV 34Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng: - Các hình minh họa SGK/ 26,27 - Sơ đồ quan thần kinh III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động (3 phút) -Lớp hát: Chị Ong Nâu em bé - Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết 11 + Nêu việc nên làm không nên làm đẻ bảo vệ, giữ gìn quan tiết nước tiểu? - -Nhận khét, khen ngợi -Giới thiệu bài: Dựa vào mục tiêu giới thiệu Cơ quan thần kinh 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) *Mục tiêu: : Nêu tên vị trí phận quan thần kinh tranh vẽ mô hình Nêu vai trò não, tủy sống, dây thần kinh *Cách tiến hành: Việc 1: Các phận quan thần kinh - Gv treo sơ đồ quan thần kinh -YC HS nêu yêu cầu: quan sát hình - Đọc YC, QS mô hình 1,2/26,27 thảo luận trả lời câu hỏi: - Thảo luận nhóm đôi (HS cần giúp đỡ: Nam, Đức, H.Minh) - Cử đại diện trả lời, vào sơ đồ: + Cơ quan thần kinh gồm phận + Não, tủy sống dây thần kinh nào? + Bộ não, tủy sống, dây thần kinh nằm + Não: hộp sọ; tủy sống: cột đâu thể? sống; dây thần kinh khắp nơi thể *GV KL: Cơ quan thần kinh gồm não: hộp sọ; tủy sống: cột sống; dây thần kinh Việc 2: Vai trò quan thần kinh - Nêu yêu cầu: +Tìm hiểu nội dung cần biết nêu vai -2 HS nêu YC trò quan thần kinh? - Thảo luận nhóm đôi: - Chia sẻ thông tin trước lớp (HS cần giúp đỡ: Tiến, Lan, Kiên, ) + Não trung ương thần kinh điều khiển hoạt động thể + Các dây thần kinh dẫn luồng thần kinh Tên GV 35Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 từ quan não tủy sống ngược lại *Kết luận: ND SGK/27 Việc 3: Trò chơi: Tổ chức cần - Chia thành đội - Phổ biến luật chơi - Tiến hành trò chơi - Nhận xét, chọn nhóm thắng Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Gọi HS đọc ND cần biết cuối + Nêu vai trò phận quan thần kinh? - Ghi nhớ nội dung học Xem trước Hoạt động thần kinh * đội tham gia - Nắm cách chơi - Tham gia -Hs đọc -… Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến Tên GV 36Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban PCT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Tên GV 37Trường Tiểu học ... bảng lớp Tên GV 14Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thúy, Thảo a 96 kg : 69 : = 23 ( kg ) 36 m : 36 : = 12 ( m ) - em nhận xét - Gọi HS nhận xét kết bạn - Ý b) Khuyến khích HSKM3+... 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính toán xác thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số 3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê học toán Vận dụng vào sống II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: Dạy học theo quan... tình Dạy học hợp tác - PP Trò chơi học tập 2.Đồ dùng: - Bảng, phấn màu, sách III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC : Hoạt động dạy Tên GV Hoạt động học 13Trường Tiểu học Giáo án lớp HĐ khởi động: (3 phút)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 6 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 6 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan