Di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

20 218 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 19:31

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ TÀI: “Di từ Nông Thôn Thành Thị Thực Trạng Giải Pháp” Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: N07 Trần Đoàn Thanh Thanh Huế, 05/2013 ĐẶT VẤN ĐỀ Con người sinh có nhu cầu tồn phát triển Để phục vụ nhu cầu thiết yếu thân mình, từ người phải di chuyển từ địa điểm đến địa điểm khác tìm nơi thích hợp cho sinh tồn Khi xã hội ngày phát triển, người di theo nhu cầu tăng lên không ngừng Như thấy di tượng mang tính quy luật khách quan Đối với đất nước có Việt Nam, việc di người dân thể tồn quốc gia trước thách thức sống có ý nghĩa quan trọng việc phân công lao động lãnh thổ, thể phù hợp với xu chung phát triển Trong lịch sử Việt Nam di dân gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội đất nước Từ bước vào thời kỳ “Đổi Mới”, di nước tác động tới trình đô thị hóa trở thành phận quan trọng trình tăng trưởng kinh tế nhanh chóng Việt Nam Di nước tăng lên nhanh chóng với tốc độ chưa có hai thập kỷ qua Cụ thể theo số liệu thống kê Tổng cục thống kê năm 2009 số lượng dân di tỉnh tăng từ 1,3 triệu người năm 1989 lên triệu người năm 1999 lên 3,4 triệu người năm 2009 nhóm di từ nông thôn thành thị nhóm di có tốc độ tăng nhanh sức hấp dẫn chất lượng, điều kiện sống thành phố lớn thúc đẩy tăng trưởng dân số mạnh mẽ khu vực thành thị Điều có tác động to lớn tới trình phát triển kinh tế đất nước Trong có đóng góp tích cực cho thân người di phát triển nơi đến bên cạnh di góp phần làm gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội thành thị nông thôn Các khu vực nông thôn vùng xuất chịu nhiều thiệt thòi khu vực thành thị đặc biệt thành phố lớn, vùng nhập lại hưởng lợi từ người di trẻ tuổi, thường người có vốn xã hội tốt Di nước, Nguyên nhân chủ yếu lý việc làm hay tìm kiếm sống tốt trở thành phần trình tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời tạo thách thức lớn cần phải giải trình phát triển kinh tế người đất nước Vì vậy, cần có quan tâm lớn vấn đề di đô thị hóa Nhà nước, quyền địa phương Xuất phát từ điều nêu nhóm chọn chuyên đề “Di từ nông thôn thành thị - Thưc trạng giải pháp” làm chuyên đề cho học phần “nguyên lý phát triển nông thôn” để tìm hiểu nguyên nhân, lợi ích tiêu cực mà trình di từ nông thôn thành thị để lại Từ đề xuất giải pháp để phát huy thuận lợi khắc phục tiêu cực mà trình di gây NỘI DUNG I Di nguyên nhân việc di Khái niệm di Ngày nay, có nhiều lý thuyết nghiên cứu tượng di dân Di dân, hiểu theo nghĩa rộng dịch chuyển người không gian thời gian định kèm theo thay đổi nơi trú tạm thời hay vĩnh viễn Hiểu theo nghĩa hẹp di dân di chuyển dân từ đơn vị lãnh thổ đến đơn vị lãnh thổ khác, nhằm thiết lập nơi trú không gian, thời gian định Theo Liên hiệp quốc năm 1958 “Di dân hình thức di chuyển không gian người từ đơn vị địa lý hành đến đơn vị hành khác, kèm theo thay đổi chỗ thường xuyên khoảng thời gian di dân xác định” Di dân hay di bao gồm hai trình: xuất nhập - Xuất (emigration): trình chuyển dân tự vùng hay quốc gia sang vùng hay quốc gia khác để sinh sống thường xuyên tạm thời (trong khoảng thời gian dài) - Nhập (immigration): trình chuyển đến dân từ vùng hay quốc gia khác để sinh sống thường xuyên hay tạm thời (trong khoảng thời gian dài) Cả hai trình xuất nhập có ảnh hưởng đến cấu động lực tăng dân số vùng hay quốc gia, trình nhập đóng vai trò định việc hình thành dân số vực Nguyên nhân di Có nhiều yếu tố tác động dẫn đến di chuyển dân cư.Các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên (như khí hậu, địa hình, đất đai, tài nguyên…) hay điều kiện kinh tế, trị, xã hội sách dân số quốc gia Sự thuận lợi hay khó khăn yếu tố vùng tạo nên lực hút hay lực đẩy vùng mà có ảnh hưởng tới chuyển đến hay dân Qúa trình di dân xảy có khác biệt định vùng vùng đến số yếu tố đặc trưng kinh tế, việc làm, thu nhập, tài nguyên thiên nhiên môi trường; yếu tố dân xã hội; thay đổi tiến kỹ thuật công nghệ Ngoài ra, yếu tố lực hút lực đẩy bao gồm yếu tố cá nhân tình trạng hôn nhân, gia đình, thay đổi nghề nghiệp, việc làm,…; yếu tố khác thiết chế xã hội Từ điều rút nguyên nhân chủ yếu tượng di người dân từ nông thôn thành thị đưa số nguyên nhân sau: - Thứ nhất: nguyên nhân kinh tế: hầu hết nhà kinh tế học, nhà xã hội học trí tượng di người dân từ nông thôn thành thị giải thích chủ yếu nguyên nhân kinh tế Những nhân tố bao gồm không lực đẩy quen thuộc từ nơi xuất như: thiếu đất canh tác, thiếu việc làm, thu nhập thấp,… mà lực hút từ nơi nhập cư: hội việc làm có tính ổn định, thu nhập cao so với nơi cũ… Các nghiên cứu gần cho thấy: tiền lương, thu nhập, việc làm, mức độ thất nghiệp… ảnh hưởng đến việc đưa định di người dân - - - - Thứ hai, nguyên nhân vấn đề chất lượng sống: người di dân muốn có sống tốt đẹp thông qua sống thành thị, nơi có ánh đèn rực rỡ thành phố, nơi có phương tiện giao thông, phương tiện thông tin đại chúng… đại hóa, nơi có hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ phát triển; Thứ ba, nguyên nhân vấn đề phong tục tập quán nhân tố xã hội khác tác động sâu sắc tới trình di dân từ nông thôn thành thị, ví dụ người di dân muốn thoát khỏi ràng buộc truyền thống, phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu nông thôn; vấn đề học đoàn tụ gia đình lực hút dòng di dân từ nông thôn thành thị Thứ tư, nguyên nhân môi trường tự nhiên tác nhân tác động đến xu di Người ta đánh giá tác động lớn thay đổi khí hậu người việc khiến họ phải di chuyển Điều kiện khí hậu ven biển, tượng xói mòn ven biển gia tăng mùa màng thất bát nguyên nhân khiến hàng triệu người phải rời khỏi nơi trú Các số liệu khoa học cho thấy thay đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam nước chịu nhiều thiệt hại nặng nề thay đổi khí hậu, người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn, người già trẻ em chịu tác động nặng nề đối tượng khác Di trở thành phương thức giúp người dân đương đầu thích nghi với thay đổi cách di tạm thời di lâu dài nhằm đảm bảo đảm an toàn ổn định sống Lý thuyết lực hút lực đẩy đưa quy luật chung di dân dân di chuyển từ nơi có đời sống thấp đến nơi có đời sống cao hơn, từ vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi đến vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi Phong trào di dân ngày mạnh mẽ theo tiến ngày cao xã hội Chính thay đổi tiến khoa học kỹ thuật dẫn đến hình thành vùng trung tâm phát triển khu công nghiệp, đại hóa sản xuất nông nghiệp… thu hút dòng dân di Cụ thể vùng nông thôn xa xôi thường nơi lực lượng lao động trẻ, hội kinh tế, lối sống buồn tẻ, hội phát triển Ngược lại, trung tâm công nghiệp, đô thị hay thành phố lớn thường nơi có sức hấp dẫn mạnh mẽ giới trẻ vùng nông thôn có nhiều hội việc làm, học tập, tiện nghi sinh hoạt triển vọng tương lai đầy sáng lạng… từ hình thành nên luồng chuyển đặc trưng nông thôn - thành thị Ở nước ta, theo nghiên cứu di từ nông thônthành thị có dòng sau: Di từ Đồng sông Cửu Long, Miền Trung, Miền núi phía Bắc, miền đồng sông Hồng đến miền Đông Nam Bộ Di từ miền núi phía Bắc xuống Đồng sông Hồng Di từ Duyên hải miền Trung, Miền núi phía Bắc, đồng sông Hồng Tây Nguyên II Thực trạng di Việt Nam Di cư, đặc biệt di tỉnh tăng mạnh số lượng tỷ lệ hẳn so với thập kỷ trước Tốc độ di dân gia tăng nhanh, quy mô ngày lớn, tác động không nhỏ tới gia đình quốc gia Trên giới, di dân khẳng định vấn đề thời đại, mang tính toàn cầu.Đây vấn đề lớn mà Việt Nam phải đối mặt Trong số 78 triệu dân từ tuổi trở lên năm 2009, có 2,1 % hay tương ứng với 1,6 triệu người di trog huyện; 2,2% hay 1,7 triệu người di huyện; 4,3% hay 3,4 triệu người di tỉnh, có tỉ lệ nhỏ chiếm 0,1 % hay 40.990 người nhập quốc tế Kết thể qua bảng 2.1 Bảng 2.1: Dân số di không di theo loại hình di cư, 1989 - 2009 1989 1999 2009 Số người % Số người % Số người % Di huyện - - 1.342.568 2,0 1.618.160 2,1 Không di huyện - - 64.493.309 93,5 71.686.913 91,4 Di huyện 1.067.298 2,0 1.137.843 1,7 1.708.896 2,2 Không di huyện 51.797.097 95,5 65.835.877 95,5 73.305.072 93,5 2,9 3.397.904 4,3 Không di tỉnh 52.864.395 97,4 66.973.720 97,1 75.013.968 95,7 40.990 0,1 78.411.872 99,9 Di tỉnh Nhập quốc tế Không nhập quốc tế 1.349.291 65.908 2,5 0,1 2.001.408 70.389 0,1 54.213.686 99,9 68.975.128 99,9 Nguồn: Theo Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 Xu hướng gia tăng di số lượng lẫn tỉ lệ người di quan sát thấy hai thập kỉ qua, xu hướng gia tăng bật rõ rệt vòng thập kỉ vừa qua Có nhiều lí dẫn tới gia tăng này, phải kể đến việc giảm thiểu hệ thống hợp tác xã, việc chuyển đổi kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, việc dỡ bỏ quy định hạn chế phát triển khu vực kinh tế nhân, phát triển giao thông vận tải, gia tăng khác biệt vùng nới lỏng quy định hạn chế di Dân số di huyện tăng thêm 50% lên tới 1,7 triệu người vào năm 2009 Tỷ lệ dân số di huyện giảm từ 2% xuống 1,7 % giai đoạn 1989-1999,nhưng sau tăng lên 2,2% năm 2009 Dân số di tỉnh có xu hướng ngày gia tăng rõ rệt Số người di tỉnh tăng từ 1,3 triệu người năm 1989 lên triệu người năm 1999 lên tới 3,4 triệu người năm 2009 Tỉ lệ nhóm di tổng dân số tăng tương ứng từ 2,5 % năm 1989 lên 2,9% năm 1999 4,3% năm 2009 Những kết cho thấy tỉ lệ tăng dân số di cao tỷ lệ tăng dân số tự nhiên Điều thể qua hình 2.2 Hình 2.2: Tỷ lệ dân số di qua thời gian, 1989 - 2009 Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 Xem xét di cấp địa giới hành cho thấy cấp cao tỉ lệ tăng dân số di cao Các nhóm dân số di tỉnh tăng mạnh mẽ nhất, di huyện tăng chậm tăng chậm nhóm di huyện Có thể lí giải cho khác biệt việc tăng thu nhập hộ gia đình, cải thiện giao thông vận tải, tăng hội học hành thông tin phong phú thông qua phương tiện truyền thông đại chúng rõ ràng đem lại nhiều hội lựa chọn cho người dân để di chuyển tạo điều kiện để họ di chuyển khoảng dài vượt ranh giới quen thuộc họ Hiện tượng nữ hóa di Số liệu tổng điều tra cung cấp chứng rõ ràng tượng ý nghiên cứu di thường biết với tên gọi “nữ hóa di cư” Điều thể rõ qua hai số Thứ nhất, dân số nữ di chiếm khoảng tổng số dân di Thứ hai, tỉ lệ dân số nữ di tổng số dân di liên tục tăng hai thập kỉ qua Ngay từ năm 1989, nữ giới chiếm dân số di huyện di huyện giai đoạn 1984-1989 Nữ giới chiếm dân số di tỉnh năm 1989 đến năm 1999, tỉ lệ nam nữ dân số di cân Đến năm 2009, số lượng nữ giới nhiều số lượng nam giới tất nhóm dân số di Kết phân tích số liệu khác điều tra quốc gia vị thành niên niên Việt Nam 2003, điều tra di 2004, hay điều tra biến động dân số 2007 cho kết tương tự Sự giảm cầu lao động hoạt động nông nghiệp nông thôn tăng hội việc làm cho phụ nữ thành phố khu công nghiệp lí cho tượng gia tăng số lượng tỉ lệ nữ giới di Xu hướng ngược lại quan sát thấy nhóm dân số không di vơi tỉ lệ dân số nữ không di giảm dần theo thời gian Điều thể qua hình 2.3 Hình 2.3: Tỷ lệ nữ di qua thời gian, 1989 – 2009 Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 Một xu hướng quán thấy qua ba tổng điều tra dân số nữ giới di phạm vi địa giới hành nhỏ hơn, tỉ lệ giới di ba điều tra đêu cao dân số di huyện, nhỏ di huyện nhỏ nhóm dân số di tỉnh Có khác biệt luồng di vùng tỉnh Việt Nam có khác biệt kinh tế-xã hội rõ rệt vùng Có thể thấy khác biệt không nông thôn thành thị mà vùng kinh tế-xã hội tỉnh/thành phố nước Những khác biệt có nguồn gốc lịch sử, văn hóa xã hội lâu đời, đa dạng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đa dạng văn hóa tạo đặc trưng riêng vùng miền Các sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước sách phát triển kinh tế theo vùng trọng điểm mức độ đâu kinh tế khác vùng hay tỉnh góp phần không nhỏ việc tạo khác biệt Nhìn chung khu vực phía Nam phát triển kinh tế trở nên hấp dẩn với người di Nhiều thành phố có kinh tế động thành phố trực thuộc trung ương củng thu hút nhiều người nhập Các kết phân tích số liệu TĐTDS cho thấy rõ khác biệt lớn vùng kinh tế xã hội Tỉ lệ người di tổng dân số thay đổi đáng kể theo vùng kinh tế-xã hội loại hình di Số liệu TĐTDS năm 2009 cho thấy vùng Đông Nam Bộ có tỉ lệ người nhập cao nhất, đặc biệt nhóm người di tỉnh Dân số di tỉnh chiếm 14% tổng dân số vùng Đông Nam Bộ năm 2009 tỉ lệ nằm mức đưới 5% tất vùng khác Kết củng không nằm dự đoán số tỉnh vùng Đông Nam Bộ (bao gồm Bình Dương, Đông Nai, Bà RịaVũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh) có mức độ tập tung cao khu công nghiệp phát triển kinh tế noi chung với nhu cầu lớn lao động mà lực lượng lao động địa phương không đáp ứng Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 Ngoài Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đồng Sông Hồng vùng kinh tế xã hội có tỉ lệ người di tỉnh tương đối lớn, lớn so với vùng khác Mặc dù năm 2009 không chương trình xây dựng vùng kinh tế Tây Nguyên, tiềm phát triển kinh tế lớn Tây nguyên cộng với đà phát triển di theo chương trình phát triển kinh tế trước khiến khu vực tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn người di Sức hấp dẫn vùng đồng sông Hồng người di củng không nằm dự đoán vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ nơi tập trung thành phố trọng điểm phát triển kinh tế miền Bắc Hà Nội Hải Phòng Kết điều tra dân số nhập cư, xuất di năm trước thời điểm tổng điều tra dân số năm 2009 (xem Hình 2.5) cho thấy đông Nam Bộ Tây Nguyên hai vùng “lợi” dân số thông qua di vùng khác bị dân số thông qua trình di Mặc dù vùng đồng sông Hồng có tỷ lệ người nhập tương đối cao, vùng xuất phát người di có nhiều người xuất nhập đến vùng Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung vùng đồng sông Cửu Long vùng có số lượng người xuất lớn 10 Nguồn: Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 Bức tranh di vùng theo số liệu tổng điều tra dân số năm 2009 mô tả sau: Tây Nguyên Đông Nam Bộ vùng lợi dân số qua di giai đoạn 1994-1999 tiếp tục vùng lợi dân số qua di giai đoạn 2004-2009; ngược lại, vùng khác tiếp tục vùng bị dân số qua di Mặc dù Tây Nguyên lợi dân số thông qua di cư, sức hấp dẫn khu vực giảm rõ rệt: số lượng người nhập đến Tây Nguyên giảm xuống nhanh chóng số lượng người xuất khỏi vùng lại tăng nhẹ thời gian qua Số lượng người nhập đến vùng Đông Nam Bộ tiếp tục áp đảo số lượng người xuất khỏi vùng chênh lệch dân số nhập xuất tăng lên rõ số người nhập giai đoạn 2004-2009 tăng 2,5 lần so với số người nhập giai đoạn 1994-1999 số người xuất giữ nguyên giai đoạn vùng đồng sông Hồng thu hút nhiều người nhập quy mô nhỏ hai vùng trên, số lượng người xuất không thay đổi 10 năm qua Ngược lại, số người xuất từ đồng sông Cửu Long vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung tăng nhanh chóng số người nhập không thay đổi nhiều 11 Các kết phân tích cho thấy khác biệt vùng lớn khu vực nông thôn đô thị vùng đồng sông Cửu Long vùng Bắc Trung Duyên hải miền Trung “mất” dân số di nông thôn thành thị khu vực nông thôn vùng bị “mất” nhiều người so với khu vực thành thị Ngược lại, nông thôn thành thị vùng Tây Nguyên vùng đông Nam Bộ “lợi” dân số di khu vực thành thị Đông Nam Bộ “lợi” nhiều so với khu vực nông thôn Tuy nhiên, khu vực thành thị vùng Trung du miền núi phía Bắc đổi vai trò từ vùng xuất hay dân số di giai đoạn 1994-1999 thành vùng nhập hay thêm dân số di giai đoạn 2004-2009 Có thể thấy di có tác động mạnh đến đô thị hóa số vùng đất nước Quá trình phát triển kinh tế động khiến Đông Nam Bộ trở thành vùng có sức hút đặc biệt với người di Đông Nam Bộ nhận 1,6 triệu người nhập từ vùng khác, cao nhiều so với số người nhập từ vùng khác đến đồng sông Hồng vùng có lượng người nhập nhiều thứ hai với gần 290.000 người nhập đến từ vùng khác Tây Nguyên vùng có số lượng người đến nhiều thứ ba với 161.000 người nhập đến từ vùng khác; Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung nhận 110.000 người; Trung du miền núi phía Bắc nhận 100.000 người; đồng sông Cửu Long nhận gần 70.000 người nhập từ vùng khác Dòng 12 di vùng lớn từ vùng đồng sông Cửu Long đến vùng Đông Nam Bộ với 714.000 người Dòng di lớn thứ hai từ Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung tới vùng Đông Nam Bộ với 570.000 người Dòng di lớn thứ ba từ vùng đồng sông Hồng tới vùng Đông Nam Bộ với 195.000 người Dòng di lớn đến vùng đồng sông Hồng từ vùng Trung du miền núi phía Bắc với 155.000 người, tiếp đến từ vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung với 98.000 người Nhìn chung, kết phân tích cho thấy vùng phía Nam nước ta tiếp tục thu hút nhiều người nhập so với vùng phía Bắc Đông Nam Bộ vùng có sức hút lớn người di Những vùng xuất đồng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Trung du miền núi phía Bắc vùng xuất có số lượng người xuất nhỏ nhiều so với hai vùng xuất Các vùng đồng sông Hồng Tây Nguyên vừa vùng nhập vừa vùng xuất quan trọng 13 Lợi ích Thách Thức 4.1Lợi ích - - Góp phần xóa đói giảm nghèo: Tại Hội thảo “Di dân, phát triển giảm nghèo” đại diện Liên Hợp Quốc Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức hai ngày - 6/2010, ông Bruce Campbell, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho rằng: Trong vòng 20 năm qua, Việt Nam, di nước góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh chóng giảm nghèo Theo TS Nguyễn Thanh Liêm (VASS), với tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn (khoảng 20%) tỷ lệ thất nghiệp đô thị khoảng 5%, khu công nghiệp lại xảy tình trạng thiếu lao động, di dân từ nông thôn thành thị đến khu công nghiệp giải pháp giải tình trạng cân đối này, giúp niên kiếm việc làm thu nhập cao Có thể thấy, việc di giúp phần lớn người di tìm kiếm nguồn thu nhập tốt Các khoản tiền mà họ chuyển cho gia đình, người thân lợi ích trực tiếp quan trọng Báo cáo Phát triển người 2009 ước tính, tổng số tiền mà người Việt Nam di nước gửi gia đình năm 2007 5,5 tỷ USD Trong đó, tính theo tổng lượng tiền gửi Việt Nam đứng thứ 19/182 quốc gia vùng lãnh thổ, tính lượng tiền gửi theo đầu người (trung bình 63 USD/người) Việt Nam đứng thứ 88 Quá trình di dân từ nông thôn - đô thị tạo điều kiện cho người di có hội tiếp xúc thường xuyên với xã hội đô thị họ làm quen với lối sống người đô thị, học hỏi thêm kiến thức cần thiết phục vụ cho thân, phát triển gia đình Việc áp dụng kiến thức mới, thành tiến khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất có ý nghĩa không nâng cao suất lao động mà nâng cao trình độ kỹ cho người nông dân, giúp họ giảm bớt thời gian lao động có điều kiện nghỉ ngơi phục hồi sức khoẻ Có 48,9% người di khẳng định họ có thêm nhiều kỹ nghề nghiệp trở nên thành thạo, có tay nghề vững vàng hơn; 20% người di học nghề mới; 10% có thêm kinh nghiệm thị trường giá Sự nhạy bén việc tiếp nhận thông tin, kỹ hay nghề giúp người di dân động, linh hoạt tổ chức hoạt động kinh tế cho hộ gia đình, khả phát triển, mở mang ngành nghề nông thôn Như vậy, tri thức, kinh nghiệm người di học không làm giầu vốn hiểu biết thân mà tri thức mới, kinh nghiệm truyền tải cho thành viên khác gia đình Thông qua việc di chuyển người di tiếp cận với môi trường họ học hỏi nhiều kiến thức để mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt Điều thúc đẩy tính động, sáng tạo người nông dân, xoá dần sức ỳ tâm lý người dân nông thôn 14 - - Di dân nông thôn - đô thị có tác động quan trọng góp phần thay đổi sống gia đình nông thôn Người nông dân vốn gắn bó với đồng ruộng, khỏi quê, họ thiếu hội tiếp cận với sống văn minh đô thị Trong đó, người di hàng ngày tiếp xúc với sống mà có mức sống cao, điều kiện sinh hoạt vật chất tinh thần đầy đủ, trình độ dân trí cao, người hiểu biết Do đó, lối sống đô thị nhiều ảnh hưởng tới người di dân họ người truyền tải nét văn hoá: giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày người đô thị nông thôn Xét khía cạnh đó, người di thông qua trình di chuyển gián tiếp chuyển nông thôn lối sống đô thị có chiều hướng tích cực, làm thay đổi diện mạo sống vùng quê Bổ sung nguồn lao động cho thành thị Góp phần tạo nên đa dạng văn hóa dân thành thị Góp phần tạo nên động cho kinh tế Cải thiện sống cho phận dân nông thôn thông qua việc gửi tiền quê người lao động Như vậy, di dân đóng vai trò không để tồn mà để phát triển gia đình nông thôn Di dân không để giải vấn đề kinh tế, không vấn đề “cơm, áo” phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày Mặt khác, trình phát triển kinh tế - xã hội, với trình đô thị hoá diễn mạnh mẽ, nhiều nhu cầu dịch vụ xuất hiện, có công việc mà người đô thị thực có nhu cầu sử dụng lao động, lực lượng lao động đô thị không đáp ứng không muốn làm Trong đó, người lao động ngoại tỉnh, đặc biệt số người di thời vụ sẵn sàng làm tất công việc nặng nhọc, độc hại…, với mục đích để có thu nhập Nó phần giải vấn đề “nhu cầu” lao động đô thị Đồng thời, việc di chuyển tới đô thị làm việc để tạo nguồn vốn đầu cho sản xuất, để học hỏi tiếp nhận kiến thức cần thiết nhằm tạo phát triển toàn diện cho thân con, em nông thôn 15 4.2Thách Thức Ngoài đóng góp tích cực người di dân gia đình nói riêng làng xã nói chung Di dân nông thôn - đô thị nảy sinh vấn đề như: làm gia tăng tệ nạn xã hội, tình hình an ninh, trật tự xã hội trở nên phức tạp hơn, gây sức ép môi trường, giao thông… Quá trình di dân làm tăng số tệ nạn xã hội nghiện hút, mại dâm, số đề, lối sống không lành mạnh…, nông thôn 4.2.1 Thách thức đối vơi nơi đến: - Làm giảm giá trị sức lao động lượng người lao động đổ dồn thành phố ngày nhiều lượng công việc hạn chế Chính lí làm cho chủ doanh nghiệp chèn ép lao động, họ trả tiền công thấp mức bình thường cho công nhân - Gây sức ép lớn hệ thống sở hạ tầng, nhà ở, y tế, giáo dục… Rất nhiều người nghèo đặc biệt người di đến sống nhà trọ xây tạm khu vực mà sở hạ tầng nghèo nàn sở hạ tầng, điện, hệ thống thoát nước hệ thống giao thông công cộng nghèo nàn không tồn tại159 Nhiều người di khác lại sống nhà trọ chất lượng thấp trả tiền trọ hàng ngày sống nơi làm việc mà thường công trường xây dựng Những người di cố gắng giành dụm tiền cho tương lai gửi cho gia đình, phải giảm thiểu chi phí cho nhu cầu tối thiểu Họ sử dụng tiền cho việc ăn uống chăm sóc sức khỏe thực tế dẫn đến điều kiện sống tạm bợ không an toàn cho dân làm tăng nguy bệnh lây nhiễm sức khỏe - Gia tăng sức ép vấn đề lao động lượng người di thành phố ngày nhiều Gia tăng sức ép việc làm cho thủ đô Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp Hà Nội thực tế tồn lại bổ sung thêm tình trạng di dân ngoại thành vào thành phố, điều làm cho số người có nhu cầu giải việc làm năm tăng nhanh, gây nên sức ép việc làm thành phố ngày tăng Đồng thời nguyên nhân dẫn tới mặt tiêu cực khác phát sinh, tạo gánh nặng mặt kinh tế xã hội cho thành phố - Về môi trường, trình đô thị hóa diến nhanh điều tất yếu dẫn tới mâu thuẫn môi trường gia tăng dân số Những mâu thuẫn tác động không tốt tới đời sống người dân thành phố, ví dụ như: Chất thải sinh hoạt, Nước sinh hoạt, không khí tiếng ồn,… - Tình trạng gây trật tự công cộng gia tăng sức ép quản lý cho cấp quyền Các điều tra cho thấy, người di chuyển Hà Nội có hạn chế định chuyên môn, tay nghề nên phần đông số họ phải làm đủ loại công việc Cuộc sống tạm bợ qua ngày người lang thang di dân tự hình thành nên tụ điểm chợ lao động như: cầu Mai Động, Ngã Sở, dốc Minh Khai… gây trật tự công cộng mỹ quan thành phố Sau làm việc căng thẳng mệt mỏi, người 16 - - lao động thường tập trung qua đêm xóm lao động nhà trọ bình dân rẻ tiền Điều kiện nghỉ ngơi sinh sống khu vực không đảm bảo Do tính chất công việc, hàng ngày họ phải tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội, họ dễ dàng tiếp thu tốt xấu Vì vậy, họ dễ mắc tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng cho vấn đề an ninh trật tự khó khăn cho nhà quản lý Sức khỏe người dân đô thị ngày giảm tệ nạn xã hội gia tăng kéo theo bệnh dịch HIV, giang mai tình trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe dân thành phố Những bệnh truyền nhiễm phổ biến nước phát triển sốt rét, sốt xuất huyết, tả, thương hàn hay bệnh quốc gia công nghiệp phát triển, tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, tâm thần, bệnh nghề nghiệp…, gần bệnh chân tay miệng có tác động xấu đến đời sống em nhỏ vùng ven đô, suy thoái môi trường đô thị tác động xấu đến người nghèo sống khu ổ chuột xóm liều mật độ dân số cao, thiếu dịch vụ vệ sinh sức khỏe công cộng Bên cạnh hàng loạt hậu xã hội “chất lượng sống” thiếu sở hạ tầng khu vực đô thị, hậu kinh tế Các hậu bao gồm giảm đầu trực tiếp nước đồng thời giảm đầu nước chí tác động tới du lịch vấn đề ghi nhận xảy việc tắc đường triền miên Băng Kốc 17 4.2.2 Thách thức nơi - Di làm chững lại phát triển, chí trì trệ kinh tế nơi - - - - III lực lượng lao động trụ cột chủ yếu đội ngũ niên lao động trẻ họ tìm đến với đô thi, thành phố động với nhiều hội việc làm thu nhập cao Việc di làm cân cấu lao động nông thôn, thách thức lớn cần giải Lực lượng lao động nông thôn ngày bị già hóa ảnh hưởng đến tốc độ phát triển vùng nông thôn Tác động người già nhà: việc vắng bóng người chăm sóc khiến người già cảm thấy cô đơn dù người di thường cố gắng điều chỉnh vấn đề cách gửi tiền quà cho người già - Phân công lại trách nhiệm gia đình: Nếu gia đình có người di nam giới, để lại vợ gia đình lại quê hương khối lượng công việc mà người phụ nữ lại phải gánh vác thường tăng nhiều bên cạnh công việc thường ngày phải làm, họ phải làm công việc sản xuất mà trước người chồng thường đảm nhiệm Điều cho thấy tác động di lên hộ gia đình nơi ảnh hưởng tiến tới công giới để đạt điều cần phải có thay đổi mặt xã hội Tác động xấu người di trở nhà, quê hương: kiến thức hành vi mà người di mang cộng đồng lúc tốt Đây dường mối quan tâm lớn gia đình có người di Họ cho biết vấn đề lây truyền “tệ nạn xã hội” từ thành phố mối quan tâm hàng đầu liên quan tới di Các tệ nạn bao gồm cờ bạc, tội phạm, sử dụng ma túy mại dâm Một vấn đề quan tâm liên quan tới trở người di liệu quay có làm tăng nguy lây nhiễm HIV cho vợ/chồng họ hay không ? Những được, di dân ngày phức tạp, đến lúc cần phải có nhận thức vai trò công tác di dân, vấn đề kinh tế- xã hội đơn mà phải coi di dân vấn đề khoa học, phải có đối sách tầm Giải Pháp Bên vấn đề cấp bách đặt tình trạng di dân tự vào thành thị để kiếm việc làm Vậy, giải pháp cho vấn đề nhằm tăng cường quản lý tình trạng di dân ngoại tỉnh đến thành phố đặt nào? Về quan điểm phải thấy rằng, di dân ngoại tỉnh vào thành phố lớn xu tất yếu Hiện tượng di dân xuất phát từ chênh lệch mức sống nông thôn thành thị Ngoài nguyên nhân kinh tế, có nguyên nhân kinh tế khác mà thấy Vì vậy, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cần phải nắm bắt tính quy luật nội tượng di dân để vận dụng vào việc quy hoạch sách, biện pháp điều tiết mục tiêu phát triển Quan điểm không để trình di (mà đặc biệt di mạng tính chất thời vụ) trở thành trình tự phát, đồng thời không nên ý 18 chí, quản lý trình mệnh lệnh hành cách cứng nhắc Chúng ta cưỡng chế biện pháp hành chính, không khuyến khích tượng từ chối cách buông xuôi, tự phát Vần đề quản lý điều tiết di tượng di liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cấp quản lý Do giải pháp phải có tính đồng cao Các giải pháp quản lý điều tiết tình trạng di phải mang tính hiệu cao mặt kinh tế xã hội, trước mắt lâu dài Ở đây, đề cập đến nhóm giải pháp sau: - Thứ nhất, nhóm giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực di dân Vấn đề cần đặt cách trách nhiệm cấp quyền trung ương địa phương, bao gồm vấn đề sau: + Cần phải có chiến lược quy hoạch mở rộng thành phố lớn, phát triển khu đô thị vệ tinh, thông qua để giảm áp lực cho gia tăng dân số mức khu vực nội thành, đồng thời tạo phát triển kinh tế xã hội cho thành phố tương lai + Chủ động thu hút quản lý luồng di dân vào ngành nghề phù hợp Di dân ngoại tỉnh vào đô thị lớn xu hướng tất yếu trình phát triển đất nước Do cần có biện pháp chủ động nhằm tổ chức thu hút lực lượng lao động theo nhu cầu thị trường thay hạn chế rào cản hành Việc phát triển loại hình dịch vụ có tổ chức thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm vấn, lại hình doanh nghiệp…sẽ tạo điều kiện thu hút quản lý có hiệu tình trạng di tránh tình trạng tự phát +Hoàn thiện sách quản lý nhân khẩu, hộ Trước kia, chế tập trung bao cấp, việc nhập vào thành phố lớn, đô thị lớn quản lí chặt chẽ không lý an ninh mà lý kinh tế chế độ phân phối lương thực- thực phẩm…Nay chuyển sang chế thị trường nên việc lưu chuyển lao động linh hoạt đa dạng Nhu cầu loại lao động đa dạng Do đó, việc quản lý nhân hộ việc thực thủ tục hành chính, mà lưu ý đến yếu tố kinh tế xã hội khác: nhu cầu có việc làm đảm bảo đời sống-quyền người dân - Thứ hai, nhóm giải pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực tình trạng di Ở nêu lên giải pháp cụ thể sau: +Cần phải có quy hoạch nơi nơi giao dịch việc làm cho người di dân theo mùa vụ Đối với người di mùa vụ việc thành phố vấn đề thông tin việc làm đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên vấn đề nhà vấn đề khó khăn họ Do vậy, việc hỗ trợ chỗ cho người di cư, ví dụ như: dịch vụ cho thuê phòng trọ giá rẻ, 19 quy hoạch khu trọ cho người di dân nơi giao dịch việc làm việc làm thiết thực cho người di dân, đồng thời đem lại hiệu tốt cho nhà quản lý + Xây dựng phát triển sách xã hội Việc xây dựng sách xã hội đưa chúng vào thực tế người lao động yêu cầu thiết yếu Các sách bao gồm loạt vấn đề như: Hỗ trợ việc làm, trợ cấp thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế…Việc thực sách cần thiết người di dân tự do, giúp người lao động có điều kiện thực quyền công dân, tạo điều kiện tốt cho họ tham gia vào thị trường lao động +Giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người di Một vấn đề xúc hoạt đọng người dân di theo mùa vụ ý thức cộng đồng hành động tự phát họ làm mỹ quan đô thị Vì vậy, cần có chương trình tuyên truyền nếp sống văn minh qua phương tiện thông tin đại chúng Bên cạnh cần có chế tài, hình thức xử phạt hành để nhắc nhở họ, qua để xây dựng nếp sống văn minh đô thị ngày tốt +Thành lập trung tâm hỗ trợ việc làm cho người di dân Đây giải pháp nhằm tạo điều kiện giúp người di dân tìm kiếm việc làm, đồng thời nhằm tăng cường quản lý người dân di Đây tổ chức vấn việc làm nhằm hướng họ vào ngành nghề phù hợp với lực họ Đồng thời, bước hình thành nên thị trường lao động quản lý giúp cho nhà quản lý thực tốt chức IV Kết Luận Di phần quan trọng tách rời phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Bằng việc đáp ứng hết nhu cầu lao động phát triển công nghiệp đầu nước thực trình đổi việc gửi phần tiền kiếm tới khu vực nghèo Việt Nam, di đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo góp phần vào xây dựng phát triển nông thôn Vì Đảng Nhà nước ta cần có quan tâm vấn đề 20 ... thành thị - Thưc trạng giải pháp làm chuyên đề cho học phần “nguyên lý phát triển nông thôn để tìm hiểu nguyên nhân, lợi ích tiêu cực mà trình di cư từ nông thôn thành thị để lại Từ đề xuất giải. .. sáng lạng… từ hình thành nên luồng chuyển cư đặc trưng nông thôn - thành thị Ở nước ta, theo nghiên cứu di cư từ nông thôn – thành thị có dòng sau: Di cư từ Đồng sông Cửu Long, Miền Trung, Miền... Đông Nam Bộ Di cư từ miền núi phía Bắc xuống Đồng sông Hồng Di cư từ Duyên hải miền Trung, Miền núi phía Bắc, đồng sông Hồng Tây Nguyên II Thực trạng di cư Việt Nam Di cư, đặc biệt di cư tỉnh tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp , Di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp , Di cư từ nông thôn ra thành thị thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan