Đề thi hsg lịch sử lơp 12 2016-2017

11 196 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 16:46

Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( điểm ) Câu : Địa vị kinh tế Mĩ bắt đầu giảm sút từ nào? Em nêu nguyên nhân dẫn đến giảm sút ( 2.5 điểm ) Câu : Dựa vào tiềm lực kinh tế hùng hậu sức mạnh quân sự, giới cầm quyền Mĩ riết xác lập trật tự giới đơn cực Vậy em hiểu trật tự giới đơn cực ý đồ Mĩ mưu đồ trên? ( 1.5 điểm ) LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 15 điểm ) Phần II: Hãy nêu tên thời gian diễn bốn kiện lịch sử trọng đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1975 ( điểm ) Sự kiện Sự kiện Sự kiện Sự kiện Tên : Tên : Tên : Tên : Thời gian : Thời gian : Thời gian : Thời gian : B Phần tự luận : ( 12 điểm ) Câu : Em kể tên thời gian diễn chiến lược chiến tranh thực dân kiểu mà Mĩ tiến hành miền Nam Việt Nam Qua nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta ( điểm ) Câu : Cho biết chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 phát triển qua ba chiến dịch lớn nào? ( điểm ) ĐÁP ÁN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( điểm ) Câu : Địa vị kinh tế Mĩ bắt đầu giảm sút từ nào? Em nêu nguyên nhân dẫn đến giảm sút ( 2.5 điểm )      Địa vị kinh tế Mĩ bắt đầu giảm sút từ thập niên 60 – 70 kỉ XX ( 0.5đ ) Nguyên nhân : - Tây Âu, Nhật Bản cạnh tranh gay gắt với Mĩ ( 0.5đ ) - Kinh tế Mĩ không ổn định suy thoái khủng hoảng ( 0.5đ ) - Chi nhiều tiền để chạy đua vũ trang tiến hành chiến tranh xâm lược ( 0.5đ ) Gia sư Thành Được  www.daythem.com.vn - Chênh lệch giàu – nghèo xã hội Mĩ ngày lớn ( 0.5đ ) Câu : Dựa vào tiềm lực kinh tế hùng hậu sức mạnh quân sự, giới cầm quyền Mĩ riết xác lập trật tự giới đơn cực Vậy em hiểu trật tự giới đơn cực ý đồ Mĩ mưu đồ ? ( 1.5 điểm )   - Là trật tự giới Mĩ lập ra, đứng đầu thao túng toàn giới lại ( 0.5đ ) - Mưu đồ Mĩ muốn làm bá chủ giới để khống chế toàn kinh tế, trị, quân sự, xã hội nhân loại nhằm phục vụ lợi ích giới cầm quyền Mĩ ( 1đ ) LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 15 điểm ) Phần II Hãy nêu tên thời gian diễn bốn kiện lịch sử trọng đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1975 ( điểm ) Sự kiện ( 0.5đ ) Tên: Sự kiện ( 0.5đ ) Tên : Sự kiện ( 0.5đ ) Tên : Sự kiện ( 0.5đ ) Tên : Thành lập Ngày Quốc khánh Chiến thắng Chiến dịch Đảng cộng sản khai sinh Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh Việt Nam nước Việt Nam toàn thắng Dân chủ Cộng hoà Thời gian : Thời gian : 3-2-1930 2-9-1945 Thời gian : 7-5-1954 Thời gian : 30-4-1975 B Phần tự luận : ( 12 điểm ) Câu : Em kể tên thời gian diễn chiến lược chiến tranh thực dân kiểu mà Mĩ tiến hành miền Nam Việt Nam Qua nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta ( điểm )       Tên thời gian tiến hành chiến lược chiến lược chiến tranh thực dân kiểu Mĩ : - Chiến tranh Đặc Biệt ( 1961-1965 ) ( 0.5đ ) - Chiến tranh Cục Bộ ( 1965-1968 ) ( 0.5đ ) - Việt Nam hoá chiến tranh ( 1969-1973 ) ( 0.5đ ) Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ : - Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng ( 0.5đ ) Gia sư Thành Được   www.daythem.com.vn - Nhân dân hai miền đoàn kết, trí lao động chiến đấu ( 0.5đ ) - Sự đoàn kết phối hợp chiến đấu ba dân tộc Đông Dương, Sự giúp đỡ to lớn nhân dân giới nước XHCN anh em ( 0.5đ ) Câu : Cho biết chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 phát triển qua ba chiến dịch lớn nào? ( điểm )      Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Bộ Chính trị Trung ương Đảng : - Chủ trương : giải phóng miền Nam hai năm 1975và 1976.( 0.5đ ) - Kế hoạch : ” Nếu thời đến vào đầu cuối năm 1975, giải phóng miền Nam năm 1975 “ ( 0.5đ ) Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 : - Chiến dịch Tây Nguyên : + 10/3/1975 ta công Buôn Ma Thuột giành thắng lợi.( 0.5đ ) + 12/3/1975 địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột thất bại.( 0.5đ ) + 14/3/1975 địch rút chạy khỏi Tây Nguyên, ta đuổi theo truy kích.( 0.5đ ) + 24/3/1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.( 0.5đ )  - Chiến dịch Huế – Đà Nẵng : + 21/3/1975 ta đánh thẳng vào địch Huế bao vây chúng.( 0.5đ ) + 26/3/1975 ta giải phóng thành phố toàn tỉnh Thừa Thiên.( 0.5đ ) + 29/3/1975 quân ta từ hướng bắc, tây, nam bao vây Đà Nẵng.( 0.5đ ) + chiều ngày, toàn thành phố Đà Nẵng giải phóng.( 0.5đ )  - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử : + chiều ngày 26/4/1975, năm cánh quân ta tiến vào thành phố đánh chiếm quan đầu não địch.( 0.5đ ) + 10 45 phút ngày 30/4/1975 xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt sống toàn phủ Trung ương Sài Gòn.( 0.5đ ) + Tổng thống Việt Nam Cộng hoà tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.( 0.5đ ) + 11giờ 30 phút ngày, cờ cách mạng tung bay nhà Phủ Tổng thống, báo hiệu toàn thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.(0.5đ) Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn Câu : ( điểm ) Bằng kiến thức lịch sử học em trình bày nhân tố dẫn đến phát triển thần kì kinh tế Nhật Bản năm 70 kỉ XX Theo em nhân tố quan trọng có ý nghĩa định đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam ? Câu : ( 1.5 điểm ) Ghi mốc thời gian thành lập mốc thời gian gia nhập tổ chức ASEAN nước khu vực Đông Nam Á vào bảng : TÊN NƯỚC TRONG NĂM THÀNH LẬP KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo,Thái Lan Bru-nây Việt Nam Lào Mi-an-ma Cam-pu-chia VÀ GIA NHẬP ASEAN Câu : ( điểm ) Tương ứng với mốc thời gian bảng, em điền tên chiến dịch lớn nêu thay đổi cục diện chiến tranh quân dân ta sau kết thúc chiến dịch kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ cuối 1946 đến 1954 Thời gian 1947 1950 1954 Tên chiến dịch Cục diện ta sau chiến dịch Câu : ( 3.5 điểm ) Phong trào ” Đồng khởi ” ( 1959 – 1960 ) nổ hoàn cảnh lịch sử ? Diễn biến, kết ý nghĩa phong trào ? Câu : ( điểm ) Em nêu thời gian, tên gọi, phạm vi thực lực lượng tham gia chiến tranh chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực miền Nam Việt Nam Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn ĐÁP ÁN Câu : ( điểm ) nhân tố dẫn đến phát triển thần kì kinh tế Nhật Bản năm 70 kỉ XX - Truyền thống văn hóa , giáo dục lâu đời người Nhật kết hợp với giá trị tiến giới bảo tồn phát huy.(0.5đ) - Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu xí nghiệp , công ty Nhật (0.5đ) - Nhà nước đề chiến lược phát triển, nắm bắt thời điều tiết cần thiết để đưa kinh tế phát triển (0.5đ) - Con người Nhật Bản đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật coi trọng tiết kiệm (0.5đ) Theo em nhân tố quan trọng có tính định đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam ? Nhân tố người có ý chí vươn lên, lao động , tôn trọng kỉ luật.( 1đ ) Câu :Ghi mốc thời gian thành lập mốc thời gian gia nhập tổ chức ASEAN nước khu vực Đông Nam Á vào bảng : NĂM THÀNH LẬP TÊN NƯỚC TRONG KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo,Thái Lan Bru-nây Việt Nam Lào Mi-an-ma Cam-pu-chia VÀ GIA NHẬP ASEAN 8/1967 1984 7/1995 9/1997 9/1997 4/1999 Câu : ( điểm )Tương ứng với mốc thời gian bảng, em điền tên chiến dịch lớn nêu thay đổi cục diện chiến tranh quân dân ta sau kết thúc chiến dịch kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ cuối 1946 đến 1954 Gia sư Thành Được THỜI GIAN TÊN CHIẾN DỊCH CỤC DIỆN CUẢ TA SAU MỖI CHIẾN DỊCH Việt Bắc thu – đông Từ bị động ta buộc địch phải đánh lâu dài với ta ( phá tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh Ta giành quyền chủ động tiến công địch chiến trường ( Bắc ) 0.5đ Ta làm chủ chiến trường, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ.0.5đ 1947 1950 www.daythem.com.vn Biên giới thu – đông Điện Biên Phủ 1954 Câu : (3.5 điểm ) Phong trào ” Đồng khởi ” ( 1959 – 1960 ) nổ hoàn cảnh lịch sử ? Diễn biến, kết ý nghi phong trào ? * Hoàn cảnh lịch sử : - Chính sách “tố cộng” , “diệt cộng”; tăng cường khủng bố đàn áp Mĩ – Diệm.( 0.25 điểm ) - Phong trào đấu tranh nhân dân miền Nam bùng lên mạnh mẽ ( 0.25 điểm ) – Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Đảng xác định đường cách mạng miền Nam : + Hình thức đấu tranh : Khởi nghiã giành quyền tay nhân dân ( 0.25 điểm ) + Biện Pháp đấu tranh : Đấu tranh trị cuả quần chúng chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.( 0.25 điểm ) * Diễn biến : – Có nghị Đảng soi sáng, từ chỗ lẻ tẻ Vĩnh Thạnh ( Bình Định ), Bắc Ái ( Ninh Thuận ), Trà Bồng ( Quảng Ngãi ) phong trào dậy cuả quần chúng lan khắp miền Nam ( 0.25 đ ) – Tiêu biểu Bến Tre : Ngày 17/1/1960 nhân dân xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh ( Mỏ Cày ) loạt dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán quyền địch.( 0.25 điểm ) – Phong trào lan rộng tòan huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre.( 0.25 điểm ) – Từ Bến Tre phong trào ” Đồng khởi ” lan rộng khắp Nam Bộ, Tây Nguyên số nơi miền Trung Trung Bộ.( 0.25 điểm ) * Kết : - Quân khởi nghiã phá vỡ mảng lớn máy cai trị hệ thống kìm kẹp cuả địch thôn xã ( 0.25 điểm ) Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn - Thành lập Ủy ban nhân dân tự quản, thành lập lực lượng vũ trang chia lại ruộng đất cho nhân dân.( 0.25 điểm ) - Từ phong trào ” Đồng Khởi ” Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời ngày 20/12/1960.( 0.25 điểm ) * Ý nghiã : - Giáng đòn nặng nề vào sách thực dân Mĩ miền Nam.(0.25 điểm) - Làm lung lay quyền Ngô Đình Diệm.( 0.25 điểm ) - Cách mạng từ giữ gìn lực lượng chuyền sang tiến công.( 0.25 điểm ) Câu : ( điểm ) Em nêu thời gian, tên gọi, phạm vi thực lực lượng tham gia chiến tranh chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực miền Nam Việt Nam * Chiến lược thứ : - Thời gian : Từ 1961 đến 1965.( 0.25 điểm ) - Tên gọi : Chiến lược ” Chiến tranh đặc biệt ” ( 0.25 điểm ) - Phạm vi chiến tranh : Miền Nam ( 0.25 điểm ) - Lực lượng tham gia: Quân đội Sài Gòn ( lính Ngụy ) cố vấn Mĩ.( 0.25 điểm ) * Chiến lược thứ hai : - Thời gian : Từ 1965 đến 1968.( 0.25 điểm ) - Tên gọi : Chiến lược ” Chiến tranh cục “ ( 0.25 điểm ) - Phạm vi chiến tranh : Miền Nam, miền Bắc.( 0.25 điểm ) - Lực lượng tham gia: Quân đội Mĩ đồng minh, quân đội Sài Gòn.( 0.25 điểm ) * Chiến lược thứ ba : - Thời gian : Từ 1969 đến 1973.( 0.25 điểm ) - Tên gọi : Chiến lược ” Việt Nam hóa chiến tranh “ ( 0.25 điểm ) - Phạm vi chiến tranh : Mở rộng tòan Đông Dương ( 0.25 điểm ) Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn - Lực lượng tham gia: Quân đội Sài Gòn, quân đội Mĩ đồng minh ( cuối giai đoạn, số lượng quân đội Mĩ đồng minh giảm dần ).( 0.25 điểm ) Câu 1: (3điểm) “Chúng ta muốn hoà bình, nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới, chúng tâm cướp nước ta lần Không! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Em cho biết xuất xứ, tác giả hoàn cảnh đời đoạn trích Đoạn trích nêu nhằm mục đích gì? Câu 2: (3 điểm) Trật tự giới hai cực gì? Một trật tự giới thiết lập có mang tính vĩnh viễn hay không? Vì sao? Câu 3: (5 điểm) Trong giai đoạn từ 1919-1930; 1930-1945; 1945-1954; 1954-1975; 1975-2000, em nêu kiện lịch sử bật nhất, có ý nghĩa quan trọng tác động đến phát triển đất nước ta Sự kiện lịch sử bật Ý nghĩa quan trọng tác động đến giai đoạn phát triển đất nước ta Giai đoạn 1919-1930 1930-1945 1945-1954 Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 1954-1975 1975 -2000 Câu 4: (3 điểm) Em nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta Trong nguyên nhân có tính bao trùm, chi phối nguyên nhân lại? Giải thích sao? Câu (3 điểm) “Chúng ta muốn hoà bình, nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới, chúng tâm cướp nước ta lần Không! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ.” Em cho biết xuất xứ, tác giả hoàn cảnh đời đoạn trích Đoạn trích nêu nhằm mục đích gì? Xuất xứ: Trích tác phẩm Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 0.5đ Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh 0.5đ Hoàn cảnh đời: Thực dân Pháp liên tiếp gây hấn nhiều nơi, ngày 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng 1đ Mục đích: Đây lời hiệu triệu kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết, tâm đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc quyền non trẻ vừa giành 1đ Câu (3 điểm) Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn Trật tự giới hai cực gì? Một trật tự giới thiết lập có mang tính vĩnh viễn hay không? Vì sao? Là trật tự cực Ianta Mĩ Liên Xô đứng đầu cực (TBCN – XHCN) chi phối tình hình trị giới từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 1991.(1đ) Một trật tự giới thiết lập mang tính tạm thời giai đoạn không mang tính vĩnh viễn (1đ) Vì: Trong thời kì phát triển lịch sử, tình hình giới có nhiều biến đổi Nhiều quốc gia vươn lên trở thành cường quốc quân sự, lớn mạnh kinh tế có sức ảnh hưởng lớn trị, xã hội giới, từ tác động làm thay đổi trật tự giới tồn trật tự giới có lợi cho quốc gia (1đ) Câu (5 điểm) Trong giai đoạn từ 1919-1930; 1930-1945; 1945-1954; 1954-1975;1975-2000, em nêu kiện lịch sử bật nhất, có ý nghĩa quan trọng tác động đến phát triển đất nước ta Sự kiện lịch sử bật Giai đoạn 1919-1930 1930-1945 1945-1954 1954-1975 1975 -2000 giai đoạn - Đảng Cộng sản Việt Nam đời 03/02/1930 0.5đ Ý nghĩa quan trọng tác động đến phát triển đất nước ta - Làm cho phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, định cho thắng lợi sau 0.5đ - Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng thành công 0.5đ hòa, nhân dân Việt Nam tự làm chủ nước nhà 0.5đ - Chiến thắng Điện Biên Phủ - Miền Bắc giải phóng tiến theo 7/5/1954 0.5đ đường CM XHCN 0.5đ - Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng - Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống Sài Gòn 30/4/1975 0.5đ đất nước 0.5đ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng - Đường lối đổi Đảng tạo điều kiện lần VI (12/1986) 0.5đ cho đất nước phát triển, đời sống nhân dân nâng cao 0.5đ Câu (3 điểm) Em nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc ta Trong nguyên nhân có tính bao trùm, chi phối nguyên nhân lại? giải thích sao? * Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ : •1 Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng… (0.5đ) •2 Truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc phát huy…(0.5đ) Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn •3 Miền Bắc XHCN chi viện sức người sức cho miền Nam… (0.5đ) •4 Sự đoàn kết phối hợp chiến đấu ba dân tộc Đông Dương…(0.5đ) •5 Sự giúp đỡ to lớn nhân dân giới, nước XHCN anh em…(0.5đ) * Nguyên nhân bao trùm, chi phối lãnh đạo sáng suốt Đảng đường lối cho chiến tranh nghĩa phát huy cao độ truyền thống yêu nước dân tộc; có hậu phương vững chắc; thực liên minh nước ủng hộ quốc tế… (0.5đ) ... nhân loại nhằm phục vụ lợi ích giới cầm quyền Mĩ ( 1đ ) LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 15 điểm ) Phần II Hãy nêu tên thời gian diễn bốn kiện lịch sử trọng đại làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam giai... Tổng thống, báo hiệu toàn thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. (0.5đ) Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn Câu : ( điểm ) Bằng kiến thức lịch sử học em trình bày nhân tố dẫn đến phát triển thần... (3.5 điểm ) Phong trào ” Đồng khởi ” ( 1959 – 1960 ) nổ hoàn cảnh lịch sử ? Diễn biến, kết ý nghi phong trào ? * Hoàn cảnh lịch sử : - Chính sách “tố cộng” , “diệt cộng”; tăng cường khủng bố đàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hsg lịch sử lơp 12 2016-2017, Đề thi hsg lịch sử lơp 12 2016-2017, Đề thi hsg lịch sử lơp 12 2016-2017