THAM LUẬN Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện

13 514 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 08:11

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN THỐNG NHẤT THAM LUẬN Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống thiếu nhi địa bàn huyện NỘI DUNG lựa chọn nội dung thiết thực NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRONG THANH NIÊN thời điểm thích hợp hình thức phù hợp, ngắn gọn NỘI DUNG Chủ nghĩa Mác lênin Giáo dục trị, tư tưởng Tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận trị đoàn qua góp phần nâng cao nhận thức đoàn viên, niên đường lối, chủ trương Đảng, Đoàn thông qua ngày lễ lớn KẾT QuẢ tổ chức Đảng, Đoàn, Hội, Đội Công tác giáo dục truyền thống hình thức họp mặt, sinh hoạt chuyên đề nói chuyện truyền thống thông qua buổi sinh hoạt chi Đoàn, hội, đội tổ chức hoạt động giao lưu thể thao khẳng định thành tựu nhân dân ta nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và4 bảo vệ tổ quốc trách nhiệm niên giai đoạn Giáo dục đạo đức, lối sống chuyên đề “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" hàng năm Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN Ban Thường vụ Trung ương Đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn thực “Tủ sách làm theo lời Bác” “Nhật ký làm theo lời Bác” hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, xây dựng bảng quy chuẩn điều cán đoàn nên làm không nên làm giúp cho cán Đoàn, đoàn viên, niên ý thức trách nhiệm thân, chủ động học tập, tu dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng chuẩn mực đạo đức, ý thức trách nhiệm với thân, gia đình xã hội QUA ĐÓ có 10 tập thể tiêu biểu 97 cá nhân tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, xuất nhiều gương điển : - đ/c Phạm Quốc Tuấn – đoàn viên xã Gia Tân nhận giải thưởng lương đinh của Trung ương Đoàn - Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng – Bí thư Chi đoàn ấp 94 – xã Xuân Thạnh - em Nguyễn Thị Kiều Nhi 12 năm liền học sinh giỏi, tham gia tích cực hoạt động đoàn trường ĐÁNH GIÁ CHUNG triển khai đồng có hiệu tin tưởng vào lãnh đạo Đảng chuyển biến từ nhận thức đến hành động để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến trưởng thành HẠN CHẾ tình trạng tội phạm tệ nạn xã hội giới trẻ diễn biến phức tạp công tác truyên truyền giáo dục có chuyển biến tích cực chưa thực vào chiều sâu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đội nắm bắt dư luận xã hội hoạt động có lúc, có nơi chưa thực mang lại hiệu CÁC GIẢI PHÁP CẦN THỰC HiỆN TRONG THỜI GIAN TỚI chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với quyền tăng cường lãnh đạo đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục thiếu nhi MỘT LÀ Đổi công tác phổ biến, quán triệt nghị Đảng, Đoàn cấp ủy đảng gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi; hàng năm tổ chức diễn đàn, tọa đàm “Đảng với niên – niên với Đảng” thực Chỉ thị 42 Ban Bí thư Trung ương Đảng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 HAI LÀ thực Đề án Ban Chấp hành Đảng tỉnh, huyện “Công tác lãnh đạo quản lý niên địa bàn tỉnh Đồng Nai” Tiếp tục đổi hình thức tổ chức, phù hợp với nhu cầu, tâm lý lứa tuổi đạt hiệu cao giáo dục truyền thống, lịch sử thông qua đợt sinh hoạt trị, sinh hoạt chi đoàn, phát động phong trào thi đua Ban Chấp hành Đoàn “4 chủ động”, cán Đoàn “5 biết” địa bàn huyện hướng dẫn, củng cố kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn Củng cố tiếp tục trì hoạt động CLB tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ huyện đến sở BA LÀ hệ thống tin, tờ tin Đoàn, chương trình phát Măng non, phát học đường; phối hợp với Đài truyền huyện thực chuyên mục tuyên truyền tổ chức Đoàn tham gia vấn đề xã hội khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, xây dựng nhà tình thương, phong trào đền ơn đáp nghĩa, học bổng cho học sinh nghèo, dân tộc… BỐN LÀ Đẩy mạnh tổ chức cho đoàn viên niên thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị (khóa XI) tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân rộng mô hình “Viết nhật ký” “Tuyên dương cờ” việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thực Chỉ thị 01-CT/TWĐTN Ban Bí thư Trung ương đoàn việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực lề lối công tác cán Đoàn; tổ chức tuyên dương tập thể, cá nhân học tập làm theo lời Bác Trân trọng kinh chào 13 ... tưởng Tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận trị đoàn qua góp phần nâng cao nhận thức đoàn viên, niên đường lối, chủ trương Đảng, Đoàn thông qua ngày lễ lớn KẾT QuẢ tổ chức Đảng, Đoàn, Hội, Đội Công tác giáo... Tuấn – đoàn viên xã Gia Tân nhận giải thưởng lương đinh của Trung ương Đoàn - Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng – Bí thư Chi đoàn ấp 94 – xã Xuân Thạnh - em Nguyễn Thị Kiều Nhi 12 năm liền học sinh giỏi, tham. .. sinh hoạt chi đoàn, phát động phong trào thi đua Ban Chấp hành Đoàn “4 chủ động”, cán Đoàn “5 biết” địa bàn huyện hướng dẫn, củng cố kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: THAM LUẬN Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, THAM LUẬN Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, THAM LUẬN Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện

Từ khóa liên quan