qui trình thao tác chuẩn SOP đầy đủ nhất (11 qui trình)

41 20,970 161
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2017, 21:25

Tài liệu file word gồm đầy đủ 11 QUI TRÌNH THAO TÁC CHUẨN SOP nhằm giúp nhà thuốc, quầy thuốc , những sinh viên, những cá nhân dùng làm tài liệu tham khảo khi làm luận văn, báo cáo....Nội dung sơ lược:1MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Quy định chung về cách thức xây dựng các Quy trình thao tác chuẩn (SOP) bao gồm: soạn thảo, kiểm tra hay thẩm định, ban hành, phân phát, thu hồi và lưu trữ.2PHẠM VI ÁP DỤNG:Nhà thuốc Ngọc Như3ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:Dược sĩ phụ trách và tất cả các nhân viên Nhà thuốc THÁI HÒA4NỘI DUNG QUY TRÌNH:4.1Hình thức trình bày:4.1.1.Tất cả SOP phải được soạn thảo theo một mẫu thống nhất:Trang đầu là phần giới thiệu, gồm các chi tiết:Tên Nhà thuốc (in hoa, Công ty cổ phần viết tắt là CTCP)Tên SOP (in hoa)Mã sốLần ban hànhNgày ban hànhTrang tổng số trangHọ và tên người viếtHọ và tên người kiểm traHọ và tên người duyệtNhững thay đổi đã cóTrang 2 trở đi là phần chính của SOP, bao gồm các phần sau:Mục đích yêu cầuPhạm vi áp dụngĐối tượng thực hiệnNội dung quy trìnhHình thức lưu trữ4.1.2.SOP phải được trình bày với:Mệnh lệnh cách, văn phong ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu.4.2Kiểm tra và phê chuẩn:...................................................................GỒM 39 TRANG TÀI LIỆU, ĐẦY ĐỦ 11 QUY TRÌNH S.O.P QUẦY THUỐC TÂY NGỌC NHƯ STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P) SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số : SOP 01.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 09/02/2015 Trang : 1/3 Người viết Người kiểm tra duyệt Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 01.GPP 01 09/02/2015 2/3 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Quy định chung cách thức xây dựng Quy trình thao tác chuẩn (SOP) bao gồm: soạn thảo, kiểm tra hay thẩm định, ban hành, phân phát, thu hồi lưu trữ 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Nhà thuốc Ngọc Như 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Dược sĩ phụ trách tất nhân viên Nhà thuốc NGỌC NHƯ 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 4.1 Hình thức trình bày: 4.1.1 Tất SOP phải soạn thảo theo mẫu thống nhất: - Trang đầu phần giới thiệu, gồm chi tiết:  Tên Nhà thuốc (in hoa, Công ty cổ phần viết tắt CTCP)  Tên SOP (in hoa)  Mã số  Lần ban hành  Ngày ban hành  Trang/ tổng số trang  Họ tên người viết  Họ tên người kiểm tra  Họ tên người duyệt -  Những thay đổi có Trang trở phần SOP, bao gồm phần sau:  Mục đích yêu cầu  Phạm vi áp dụng  Đối tượng thực  Nội dung quy trình  Hình thức lưu trữ QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 01.GPP 01 09/02/2015 3/3 4.1.2 SOP phải trình bày với: - Mệnh lệnh cách, văn phong ngắn gọn, xác dễ hiểu 4.2 Kiểm tra phê chuẩn: - Bản thảo SOP phải nhân viên liên quan nhà thuốc đọc đóng góp ý kiến trước hoàn thiện thành SOP thức Sau kiểm tra nhân viên quản lý nhà thuốc (hoặc dược sĩ chủ nhà thuốc), SOP phải thức phê duyệt dược sĩ chủ nhà thuốc Ngày phê duyệt ngày ban hành SOP, cần ghi theo thứ tự ngày, tháng năm Thí dụ: 01/12/2012 4.3 Lưu trữ: - Bản gốc SOP phải lưu tập hồ sơ SOP nhà thuốc Khi cần thiết, đặt SOP nơi thuận tiện cho nhân viên tham khảo Sau ban hành SOP phải thu hồi SOP cũ tương ứng để lưu trữ thời gian theo quy định 4.4 Sửa đổi vào bổ sung: - Mỗi SOP phải sửa đổi hay bổ sung cho cập nhật (định kỳ thường 03 năm lần) Nếu không cần sửa đổi, dược sĩ chủ nhà thuốc phải ghi “không cần thay đổi” lên gốc ký tên với ngày tháng tương ứng Khi có sửa đổi hay bổ sung dù nhiều hay ít, phải in lại toàn SOP để ban hành với số (không dùng SOP có tẩy sửa) Tất SOP sửa đổi hay bổ sung phải phê duyệt ban hành lại cách thức Quá trình sửa đổi SOP phải ghi vào phần “Những thay đổi có” 5- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P MUA THUỐC Số : SOP 02.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2014 Trang : 1/3 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA MUA THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 02.GPP 01 01/4/2014 2/3 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Đảm bảo thuốc mua đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng kịp thời, đủ theo nhu cầu, quy chế hành 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Các loại thuốc nhập vào Nhà thuốc tây Thái Hòa ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Dược sĩ chủ nhà thuốc - Nhân viên bán hàng Nhà thuốc tây Thái Hòa 3- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 3.1 Lập kế hoạch mua thuốc: - - Kế hoạch mua thuốc bao gồm:  Các kế hoạch mua hàng thường kỳ (Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đột xuất) Khi lập kế hoạch phải vào:  Danh mục thuốc thiết yếu  Lượng hàng tồn kho nhà thuốc  Khả tài nhà thuốc  Cơ cấu bệnh tật, nhu cầu thị trường kỳ kinh doanh 3.2 Giao dịch mua thuốc: 3.2.1 Lựa chọn nhà phân phối: - - Các nguồn để nắm bắt thông tin nhà phân phối:  Các quan quản lý Nhà nước y tế: Bộ Y tế, Sở Y tế,  Các phương tiện truyền thông đại chúng: Báo, đài, truyền hình, tờ rơi,…  Qua người giới thiệu thuốc, nhân viên bán hàng, người trung gian  Qua kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế  Qua liên lạc điện thoại tham quan trực tiếp Những thông tin nhà sản xuất, nhà cung ứng cần tìm hiểu:  Có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín thị trường QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA - MUA THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 02.GPP 01 01/4/2014 3/3  Chính sách giá cả, sách phân phối, phương thức toán phù hợp  Chất lượng dịch vụ:  Đáp ứng yêu cầu bảo quản hàng hóa;  Có đủ điều kiện bảo quản trình vận chuyển;  Thái độ dịch vụ tốt (đáp ứng đơn hàng nhanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo) Lập “Danh mục nhà phân phối”: Điện thoại, địa chỉ, người liên hệ,… Các thông tin sản phẩm nhà cung cấp giới thiệu cần tìm hiểu:  Phải phép lưu hành thị trường  Có chất lượng đảm bảo: Đã qua kiểm nghiệm, có công bố tiêu chuẩn chất lượng,… 3.2.2 Đàm phán, thỏa thuận, ký hợp đồng,… 3.2.3 Lập đơn đặt hàng 3.2.4 Gửi đơn hàng trực tiếp email, fax, điện thoại,… 3.2.5 Lưu đơn đặt hàng 3.2.6 Lập “Sổ theo dõi nhà phân phối” - Theo dõi số lượng, chủng loại hàng nhập kho so với đơn đặt hàng để liên lạc với nhà phân phối - Nắm thông tin mặt hàng hết hàng, thông báo cho người bán hàng biết để thông tin lại cho khách hàng cần có kế hoạch dự trù mặt hàng thay 4- PHỤ LỤC Phụ lục SOP 02.GPP- 1: Đơn đặt hàng 5- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA MUA THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 02.GPP 01 01/4/2014 4/3 Phụ lục SOP 02.GPP: Nhà thuốc tây Thái Hòa ĐƠN ĐẶT HÀNG - Tên nhà cung cấp: Địa chỉ: Điện thoại: Ngày đặt hàng: Người liên hệ: Ngày dự kiến giao hàng: NỘI DUNG MUA HÀNG: STT TÊN SẢN PHẨM, MÃ SỐ QUY CÁCH NHÀ SẢN XUẤT SỐ LƯỢNG Phương thức toán: Phương thức giao hàng: Các điều kiện khác: GIÁ QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA MUA THUỐC Dược sĩ chủ nhà thuốc Ds Nguyễn Thị Tuyết Nhung Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 02.GPP 01 01/4/2014 5/3 Ngày … tháng … năm … Người đặt hàng DT Thái Thị Thới Hòa NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN Số : SOP 03.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2014 Trang : 1/3 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 03.GPP 01 01/4/2014 2/3 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Đảm bảo bán thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc bán theo đơn hợp lý, an toàn quy chế chuyên môn 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Các mặt hàng có danh mục thuốc bán theo đơn có nhà thuốc 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Dược sĩ chủ nhà thuốc Nhân viên bán hàng nhà thuốc 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 4.1 Tiếp đón chào hỏi khách hàng 4.2 Kiểm tra đơn thuốc: - - Tính hợp lệ đơn thuốc:  Đơn thuốc theo mẫu quy định  Có đủ tên, chữ ký, địa chỉ, dấu phòng khám/ bệnh viện bác sĩ Các cột, mục khác ghi quy định:  Kiểm tra tên, tuổi, địa bệnh nhân  Kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, cách dùng, liều dùng, cách phối hợp 4.3 Lựa chọn thuốc: 4.3.1 Trường hợp đơn thuốc kê tên biệt dược: - Bán theo biệt dược kê đơn Trường hợp nhà thuốc biệt dược kê đơn khách hàng yêu cầu tư vấn để lựa chọn thuốc phù hợp với điều kiện chuyển sang mục 4.3.2 4.3.2 Trường hợp đơn thuốc kê tên gốc có yêu cầu tư vấn, giới thiệu thuốc: NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN Số : SOP 07.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2013 Trang : 1/2 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 07.GPP 01 01/4/2014 2/2 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Quy định việc đào tạo nhân viên nhà thuốc Nhân viên cần đào tạo Thực hành tốt nhà thuốc Nhân viên cũ cần thường xuyên đào tạo lại để thực tốt nhiệm vụ 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Nhà thuốc tây Thái Hòa 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Nhân viên bán hàng nhà thuốc Dược sĩ chủ nhà thuốc 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 4.1 Đối với nhân viên mới: - Dược sĩ có kinh nghiệm lâu năm nhà thuốc đào tạo nhân viên Nhân viên phải tuân thủ SOP nhà thuốc theo nhiệm vụ phân công Nhân viên phải nắm rõ quy chế luật lệ chuyên môn Các nhân viên phải học cách giao tiếp, tư vấn cho bệnh nhân Phải nắm vững điều kiện để bảo quản thuốc Lập ghi chép, lưu trữ hồ sơ đào tạo (ghi rõ ngày đào tạo, nội dung đào tạo, người đào tạo, đánh giá kết đào tạo) 4.2 Đối với nhân viên cũ: - Thời gian đào tạo cho nhân viên cũ tùy thuộc vào sách nhà thuốc Các chương trình đào tạo tiếp tục, đào tạo lại Nên trang bị đầy đủ phương tiện để tìm kiếm thông tin sách báo, computer, internet Tham gia buổi đào tạo quan quản lý nhà nước tổ chức nghề nghiệp tổ chức Lập ghi chép, lưu trữ hồ sơ đào tạo 5- PHỤ LỤC: Phụ lục SOP 07.GPP- 1: Phiếu theo dõi đào tạo 6- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc Phụ lục SOP 07.GPP: Nhà thuốc tây Thái Hòa PHIẾU THEO DÕI ĐÀO TẠO Họ tên: Giới tính: Ảnh 3x4 Ngày sinh: Trình độ: Ngày vào nhà thuốc: THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Ngày tháng Giảng viên Nội dung đào tạo Họ tên Chữ ký Kết Ghi NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC Số : SOP 08.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2014 Trang : 1/2 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 08.GPP 01 01/4/2014 2/2 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Tư vấn cho khách hàng cách chăm sóc sức khỏe đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Khách hàng đến hỏi tư vấn sử dụng số bệnh thông thường nhà thuốc 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Dược sĩ chủ nhà thuốc Nhân viên tư vấn 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 4.1 Tiếp đón chào hỏi khách hàng 4.2 Tìm hiểu thông tin nhu cầu tư vấn khách hàng: - Đối tượng cần tư vấn (tuổi, giới) Triệu chứng, tiền sử liên quan đến bệnh Thuốc dùng, dùng Các câu hỏi khác liên quan đến đối tượng cần tư vấn Giữ bí mật thông tin cho khách hàng 4.3 Khuyên khách hàng: - Đến phòng khám Bác sĩ tình trạng bệnh nặng nằm khả tư vấn Tư vấn hướng sử dụng phù hợp Đưa lời khuyên chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp với đối tượng Phản hồi thông tin 4.4 Bán thuốc: Theo SOP bán tư vấn sử dụng thuốc bán không theo đơn (SOP 04.GPP) 5- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P VỆ SINH NHÀ THUỐC Số : SOP 09 GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2014 Trang : 1/3 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA VỆ SINH NHÀ THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 09.GPP 01 01/4/2014 2/3 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Hướng dẫn vệ sinh, nhằm đảm bảo nhà thuốc sẽ, gọn gàng 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Cơ sở vật chất, nhà cửa giá kệ, vật dụng chứa thuốc, dụng cụ lẻ thuốc 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Nhân viên bán hàng nhà thuốc Dược sĩ chủ nhà thuốc 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 4.1 Hàng ngày: 4.1.1 Nhân viên bán hàng nhà thuốc: - - Làm nhà từ khu vực trước cửa nhà thuốc.bằng nước lau nhà Lix Lau tủ đựng thuốc:  Xịt nước rửa kính lên mặt mặt kính  Dùng khăn mềm, ẩm lau mặt tủ (ưu tiên lau mặt kính trước) từ xuống dưới, từ Lau bàn, ghế, cánh cửa, giá kệ, vật dụng khác, Chuẩn bị trang phục làm việc (áo/ quần công tác, thẻ nhân viên), đầu tóc gọn gàng, Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ phục vụ cho trình bán hàng Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, lau bao bì thuốc Vệ sinh sẽ, gọn gàng nơi làm việc 4.1.2 Dược sĩ chủ nhà thuốc - Theo dõi vệ sinh nơi làm việc gọn gàng, 4.2 Hàng tuần (Ngày thứ 6): 4.2.1 Nhân viên bán hàng nhà thuốc tổng vệ sinh: - Lau cánh cửa Quét (hoặc lau) bụi, bẩn, mạng nhện tường, trần,… Dùng khăn khô khăn ẩm: Lau thiết bị điện: quạt cây, điều hòa, 4.2.2 Dược sỹ chủ nhà thuốc: QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA VỆ SINH NHÀ THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 09.GPP 01 01/4/2014 3/3 Tham gia làm tổng vệ sinh cuối tuần 4.3 Hàng tháng (Ngày thứ 6): 4.3.1 Nhân viên bán hàng nhà thuốc: - Lau chùi giá kệ tủ lạnh Xếp tất thuốc giá kệ, tủ kính vào thùng rỗng (các loại vắc xin thuốc có yêu cầu bảo quản đặc biệt cần xếp vào nơi phù hợp) Dùng khăn lau giá kệ Dùng nước lau Lau khô lại giá kệ xếp thuốc vào giá kệ, tủ lạnh 4.3.2 Dược sỹ chủ nhà thuốc: - Tham gia làm tổng vệ sinh cuối tháng 5- PHỤ LỤC: Phụ lục SOP 09.GPP- 1: Sổ theo dõi vệ sinh nhà thuốc 6- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc Phụ lục SOP 09.GPP: Nhà thuốc tây Thái Hòa SỔ THEO DÕI VỆ SINH NHÀ THUỐC Tháng… Năm 20… Đối tượng Ngày Lau Lau tủ Lau bàn ghế Lau tường Quét trần Sắp xếp thuốc Người thực Người kiểm tra Ghi chú: Đánh dấu chéo vào mục có thực 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM Số : SOP 10.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2012 Trang : 1/2 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 10.GPP 01 01/4/2014 2/2 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Hướng dẫn theo dõi, trì, ghi chép nhiệt độ, độ ẩm hàng ngày nhà thuốc 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Toàn khu vực nhà thuốc 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Nhân viên giao nhiệm vụ theo dõi, ghi chép nhiệt độ, độ ẩm nhà thuốc 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: - - Quy định:  Độ ẩm: Không 75%  Nhiệt độ: Không cao 300C Nội dung:  Đọc số liệu nhiệt độ, độ ẩm “Nhiệt - ẩm kế” vào 9h 15h ngày  Ghi số liệu đọc vào sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm  Ký, ghi rõ họ, tên người thực  Trường hợp nhiệt độ hay độ ẩm vượt giới hạn qui định:  Người thực phải báo cáo với dược sĩ chủ nhà thuốc để chỉnh lại máy điều hòa  Sau điều chỉnh phải ghi lại kết điều chỉnh vào cột ghi  Ký, ghi rõ họ tên người điều chỉnh  Trường hợp thiết bị (Máy điều hòa nhiệt độ, ẩm - nhiệt kế) hỏng:  Báo cho dược sĩ chủ nhà thuốc biết để có phương hướng giải  Ghi thích cụ thể vào cột ghi sổ theo dõi 5- PHỤ LỤC: Phụ lục SOP 10.GPP- 1: Phiếu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm 6- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc Phụ lục SOP 10.GPP: Nhà thuốc tây Thái Hòa PHIẾU THEO DÕI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM Tháng … Năm 20… Ngày Giới hạn nhiệt độ: ≤ 300C Giới hạn độ ẩm: ≤ 75% Nhiệt độ (oC) 9h 15h Độ ẩm (%) 9h 15h Ký tên Người thực Người kiểm tra Ghi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ghi chú: Khi nhiệt độ, độ ẩm vượt giới hạn, phải điều chỉnh máy kịp thời, ghi lại kết sau điều chỉnh NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA S.O.P SẮP XẾP, TRÌNH BÀY Số : SOP 11.GPP Lần ban hành : 01 Ngày : 01/4/2014 Trang : 1/3 Người viết DT Thái Thị Thới Hòa Người kiểm tra duyệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Những thay đổi có Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành NHÀ THUỐC QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN TÂY THÁI HÒA SẮP XẾP TRÌNH BÀY Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 10.GPP 01 01/4/2014 1/2 1- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Hướng dẫn bảo quản hàng hóa quy định, quy chế, có thẩm mỹ, đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt 2- PHẠM VI ÁP DỤNG: Các loại hàng hoá có nhà thuốc 3- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Dược sĩ chủ nhà thuốc Nhân viên bán hàng nhà thuốc 4- NỘI DUNG QUY TRÌNH: 4.1 Phân chia khu vực xếp: 4.1.1 Theo ngành hàng riêng biệt: Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Hàng hóa, vật tư y tế 4.1.2 Theo yêu cầu bảo quản đặc biệt số loại thuốc: - Thuốc bảo quản điều kiện bình thường Thuốc cần bảo quản điều kiện đặc biệt: Cần bảo quản nhiệt độ đặc biệt; cần tránh ánh sáng; hàng dễ bay hơi; có mùi; dễ phân hủy 4.1.3 Theo yêu cầu qui chế, qui định chuyên môn hành: - Hàng chờ xử lý: Xếp vào khu vực riêng, có nhãn “Hàng chờ xử lý” 4.2 Sắp xếp,trình bày hàng hóa giá, tủ: - Sắp xếp hàng hóa theo nguyên tắc định; lựa chọn nguyên tắc xếp sau: Theo nhóm tác dụng dược lý, công thức hóa học; hãng sản xuất; dạng thuốc, - Sắp xếp đảm bảo: Dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra  Gọn gàng, ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn mặt hàng, -  Nhãn hàng (Chữ, số, hình ảnh, ) bao bì: Quay ngoài, thuận chiều nhìn khách hàng Sắp xếp theo nguyên tắc FEFO FIFO đảm bảo chất lượng hàng: NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN SẮP XẾP TRÌNH BÀY Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 10.GPP 01 01/4/2014 2/2  FEFO: Hàng có hạn dùng lại ngắn xếp ngoài, hạn dùng dài xếp vào  FIFO: Hàng sản xuất trước xuất trước, lô nhập trước xuất trước,… -  Khi bán lẻ: Bán hết hộp mở trước, mở hộp nguyên sau: Tránh tình trạng mở nhiều hộp thuốc lúc Chống đổ vỡ hàng:  Hàng nặng để dưới, nhẹ để  Các mặt hàng dễ vỡ chai, lọ, ống tiêm truyền,… để trong, không xếp chồng lên 4.3 Sắp xếp tài liệu, văn phòng phẩm, tư trang - Các sổ, sách, giấy tờ, tài liệu tham khảo chuyên môn:  Phải phân loại, bảo quản cẩn thận, (theo quy định), ghi nhãn -  Sắp xếp ngăn tủ riêng Các tờ quảng cáo, giới thiệu thuốc (Có phiếu tiếp nhận công văn cho phép quảng cáo) phải xếp gọn gàng, để nơi quy định - Văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ cho bán hàng, vệ sinh, tư trang phải xếp gọn gàng, để nơi quy định - Tư trang: Không để khu vực quầy thuốc 5- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ “SOP” nhà thuốc ...QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 01.GPP 01 09/02/2015 2/3 1- MỤC ĐÍCH... phần SOP, bao gồm phần sau:  Mục đích yêu cầu  Phạm vi áp dụng  Đối tượng thực  Nội dung quy trình  Hình thức lưu trữ QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA SOẠN THẢO QUY TRÌNH THAO. .. Phụ lục SOP 02.GPP- 1: Đơn đặt hàng 5- HÌNH THỨC LƯU TRỮ: SOP lưu tập hồ sơ SOP nhà thuốc QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN NHÀ THUỐC TÂY THÁI HÒA MUA THUỐC Số : Lần ban hành : Ngày : Trang : SOP 02.GPP
- Xem thêm -

Xem thêm: qui trình thao tác chuẩn SOP đầy đủ nhất (11 qui trình), qui trình thao tác chuẩn SOP đầy đủ nhất (11 qui trình), qui trình thao tác chuẩn SOP đầy đủ nhất (11 qui trình)

Từ khóa liên quan