giáo án điện tử công nghiệp silicat

15 635 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:25

C«ng nghiÖp Silicat 1 ) Một số hợp chất tự nhiên chứa oxi của silic: - Thạch anh SiO 2 - Cát SiO 2 là chủ yếu (lẫn tạp chất) - Cao lanh Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O - Đất sét Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O (lẫn tạp chất) - Fenspat Na 2 O.Al 2 O 3 .6SiO 2 2) Nấu chảy hỗn hợp gồm cát trắng, đá vôi, sôđa ở nhiệt độ cao. Phương trình phản ứng chính: Na 2 CO 3 + SiO 2 Na 2 SiO 3 + CO 2 CaCO 3 + SiO 2 CaSiO 3 + CO 2 C«ng nghiÖp silicat Bµi 26 I. Thuỷ tinh: 1. Thành phần hoá học và tính chất: + Thuỷ tinh có thành phần hoá học là các oxit kim loại như natri, kali, canxi, magie, chì, kẽm . và silic dioxit, botrioxit, photpho pentaoxit . + Chủ yếu là silic đioxit SiO 2 + Khi đun nóng mềm dần mới chảy + Nói chung thuỷ tinh giòn, hệ số giãn nở nhiệt lớn nên tránh va chạm mạnh, không thay đổi nhiệt độ đột ngột. + Không có nhiệt độ nóng chảy xác định Thành phần hoá học: Tính chất: 2. Một số loại thuỷ tinh Thuỷ tinh pha lê - Có oxit chì - - Trong suốt - Lăng kính . Thuỷ tinh Thạch anh - Silicđioxit - Không bị nứt - Bát thạch anh Thuỷ tinh Kali - Có kali oxit - t O nóng chảy cao hơn -ống nghiệm Thuỷ tinh có màu - Crôm oxit - Có màu - Lọ hoa, II. §å gèm: Gèm ChÕ t¹o tõ ®Êt sÐt vµ cao lanh Gèm x©y dùng VËt liÖu chÞu löa Gèm d©n dông Gèm kü thuËt B¶ng tãm t¾t s¶n xuÊt ®å gèm Qui trình sản xuất đồ gốm? Đất sét Cao lanh Phối liệu khác Khối dẻo Sản phẩm mộc Đồ gốm nhào nước trộn đều tạo hình trang trí, sấy nung nhiệt độ cao Thành phần hoá học của đồ gốm là gì? Thành phần hoá học chứa một số muối Silicat III. XI măng: 1. Thành phần hoá học và cách sản xuất xi măng. a. Thành phần chính: - Ca 3 SiO 5 ( hoặc 3CaO.SiO 2 ) - Ca 2 SiO 4 ( hoặc 2CaO.SiO 2 ) - Ca 3 (AlO 3 ) 2 ( hoặc 3CaO.Al 2 O 3 ) Xi măng có thành phần hoá học chủ yếu là gì và được sản xuất như thế nào? b. Cách sản xuất xi măng: XemMô phỏng Nguội +Phụ gia Clanhke Xi măng đá vôi đất sét 13OO-14OO O C Nung Nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n Hµ Nam– [...]... đều có chứa một số muối silicat trong thành phần của chúng X Kết luận Trong tiến trình CNH, HĐH đất nước ngành công nghiệp Silicat có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng Hiện nay công nghiệp Silicat đang phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu mới tạo ra nhiều loại sản phẩm với giá thành hạ, chất lượng cao Vấn đề ô nhiễm môi trường cần được đề cập trong mọi quy trình sản xuất Silicat ở VN hợp chất... cần được đề cập trong mọi quy trình sản xuất Silicat ở VN hợp chất tự nhiêncủa silic rất phong phú, dễ kiếm, phân bố rộng rãi từ đó thấy được tiềm năng rất lớn, một thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp Silicat Vì vậy chúng ta phải biết yêu quý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này . măng đều có chứa một số muối silicat trong thành phần của chúng. X Kết luận Trong tiến trình CNH, HĐH đất nước ngành công nghiệp Silicat có vai trò to lớn,. ngành công nghiệp Silicat có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng Hiện nay công nghiệp Silicat đang phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu mới tạo ra nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử công nghiệp silicat, giáo án điện tử công nghiệp silicat, giáo án điện tử công nghiệp silicat