Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an

53 290 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2017, 06:40

MỤC LỤC STT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt CBCC Cán công chức UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân LLCT Lí luận trị LLCT-HC Lí luận trị hành CTNA Chính trị Nghệ An MTTQ Mặt trận tổ quốc 2.2 Đặc điểm cán công chức UBND huyện Tân Kỳ 22 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt CBCC Cán công chức UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân LLCT Lí luận trị LLCT-HC Lí luận trị hành CTNA Chính trị Nghệ An MTTQ Mặt trận tổ quốc DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt CBCC Cán công chức UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân LLCT Lí luận trị LLCT-HC Lí luận trị hành CTNA Chính trị Nghệ An MTTQ Mặt trận tổ quốc 2.2 Đặc điểm cán công chức UBND huyện Tân Kỳ 22 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian gần bốn năm học tập giảng đường Học viện Hành chính, học viện tạo điều kiện cho em thực tập thời gian hai tháng UBND huyện Tân Kỳ,Tỉnh Nghệ An Trong trình thực tập em có hội tiếp xúc thực hành trực tiếp kiến thức học vào hoạt động thực tế Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ(Cụ thể Phòng Nội Vụ UBND huyện Tân Kỳ) Kết thúc thời gian thực tập, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm, nhiều kỹ bổ ích, tổng kết lại báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ, Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng Nội Vụ nhận chúng em vào thực tập huyện đồng thời cảm ơn cán bộ, công chức làm việc Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ tạo điều kiện cho em trình thực tập, cung cấp tư liệu cần thiết giúp em hoàn thành báo cáo thực tập Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô Học viện Hành – người cung cấp cho em tảng kiến thức lý luận vô bổ ích bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên – Th.S Doãn Minh Thắng giảng viên Nguyễn Hồng Vân nhiệt tình hướng dẫn cho em trình thực tập, trình hoàn thiện báo cáo thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Lương Thị Mơ PHẦN PHẦN MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức công tác quan trọng góp phần lớn vào việc nâng cao hiệu lực quản lý máy nhà nước, thúc đẩy công cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đọan Vai trò đội ngũ cán công chức chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt” Trong thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, việc đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu thiết công cải cách hành chính, mà đó, đổi tổ chức máy, đổi người bốn nội dung trọng tâm, phù hợp với Luật Cán bộ, công chức ban hành Nghị Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước đề ra: “Đổi phương thức nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán công chức sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ hành chính…” Yêu cầu xây dựng phát triển đất nước giai đoạn trình hội nhập quốc tế đòi hỏi nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, tạo tính chuyên nghiệp thành thạo công việc, vừa có thái độ giao tiếp tận tình, lịch sự, có ý thức cộng đồng trách nhiệm mối quan hệ giao tiếp hằng ngày Chỉ có đáp ứng yêu cầu cải cách máy hành nước ta Chính vậy, để tìm hiểu rõ vấn đề em định chọn nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với tên gọi: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An” Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, đề tài cần có nhiệm vụ sau: Nghiên cứu, phân tích sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan hành nhà nước dựa vào văn quy định hướng dẫn quy trình hình thức đào tạo, bồi dưỡng Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tân Kỳ, từ bất cập, tồn nguyên nhân Đưa quan điểm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND huyện Tân Kỳ - Nghệ An Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, phương pháp luận chủ nghĩa Mac – Lenin, đề tài sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu tập thông tin: tài liệu liên quan đến cấu, chức năng, nhiệm vụ UBND huyện Tân Kỳ, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng huyện Phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu: dựa vào thông tin thu thập cấu, số lượng, chất lượng CBCC kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tiến hành phân tích, xử lý Phương pháp so sánh, tổng hợp tài liệu: từ việc phân tích, xử lý tài liệu, tiến hành so sánh năm, tìm chênh lệch, khác sau đến kết luận Phương pháp sử dụng tài liệu thứ cấp: giáo trình tài liệu tham khảo Internet, báo cáo anh chị khóa trên, Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung báo cáo gồm có chương: Chương Khái quát chung UBND huyện Tân Kỳ Chương Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tân Kỳ Chương Một số giải pháp nhằm cao công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tân Kỳ 1.1.Mục đích thực tập Thực Quyết ðịnh số 1918/QÐ-HVHCQG giám ðốc Học Viện hành việc ban hành quy chế tổ chức thực tập cho sinh viên Ðại học hành hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng ðào tạo Học viện Hành Đề tài hệ thống rõ sở lý luận công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức Vận dụng lý luận nghiên cứu để tìm hiểu rõ thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Tân Kỳ Thông qua nhũng phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng huyện hạn chế, tồn để từ đề giải pháp khắc phục góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng UBND huyện Tân Kỳ 1.2 Nội dung thực tập Nắm cấu tổ chức, chức nhiệm vụ mối quan hệ quan thực tập Nắm vững quy trình công vụ quan quản lý hành nhà nước nơi thực tập Nắm thủ tục hành quan nơi thực tập, thể chế hành liên quan đến quan nơi thực tập Thực hành kỹ hành liên quan 1.3 Thời gian địa điểm thực tập Ðịa điểm thực tập: Phòng Nội Vụ UBND huyện Tân Kỳ Thời gian thực tập: Bắt đầu thực tập Phòng Nội Vụ từ ngày 28/3/2016 - 20/5/2016 1.4 Báo cáo trình thực tập Thời gian Tuần Nội dung thực tập Cán Hướng dẫn • Làm lễ quân thực tập nghe phổ biến Nguyễn Bá (từ 28/03 quy chế thực tập Cường • Gặp gỡ đoàn thực tập nghe giảng viên đến 01/04) hướng dẫn thông qua kế hoạch thực tập • Liên hệ với Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An việc thực tập Tuần 2, • Tiến hành thực tập Phòng Nội vụ (từ 4/04 Nguyễn Bá • Tìm hiểu nội quy, quy chế làm việc Phòng Nội Cường đến 15/04) vụ • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán hướng dẫn thực tập giao Tuần 4, • Hoàn thành công việc cán hướng Nguyễn (từ 18/04 dẫn thực tập giao Phòng Nội vụ đến 28/04) Bá Cường • Chọn đề tài viết báo cáo lập đề cương báo cáo thực tập • Liên hệ với Trưởng phòng, Chuyên viên cán bộ, công chức để thu thập số liệu viết báo cáo thực tập Tuần 6, • Tiến hành thu thập tài liệu cần thiết để viết Nguyễn (từ 2/05 đến 13/05) Cường báo cáo • Hoàn thành báo cáo sơ lược • Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo Tuần cáo thực tập sơ lược • Nhận nhiệm vụ hoàn thành công việc cán (từ 16/05 hướng dẫn thực tập giao đến 20/05) • Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn • Xin ý kiến đánh giá trình thực tập quan thực tập • Nộp báo cáo PHẦN NỘI DUNG BÁO CÁO Bá 13 14 Lớp bồi dưỡng công tác nghiệp vụ tư pháp 120 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tra 120 220 120 120 120 120 130 120 240 Lớp báo cáo viên thời định kỳ 12 1560 Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 260 46 96 5320 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hành 15 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen 16 thưởng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán phụ 17 trách văn hóa Lớp bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ cho cán 18 công đoàn Lớp bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ cho cán 19 MTTQ Lớp bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền 20 miệng 21 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho CBCC Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 22 cán bộ, đảng viên 23 24 Tổng 2.5.3.2 Chỉ tiêu đào tạo cán Tiếp tục trì chất lượng lớp trung cấp Lý luận trị - hành khóa Tiếp tục tuyển sinh lớp trung cấp LLCT – HC khóa 10 Đa dạng hóa hình thức tổ chức đào tạo sơ cấp lý luận trị cho cán bộ, Đảng viên cấp giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT theo hướng dẫn Ban tuyên giáo trung ương Bảng 2.5 Bảng số liệu Chỉ tiêu đào tạo cán UBND huyện Tân Kỳ, năm 2015 TT Nội dung đào Địa điểm 201 34 Học viên 2016 Tổn tạo Thạc sỹ Đại học y khoa Cao cấp LLCT Cao cấp LLCT Trung cấp LLCT-HC Trung cấp LLCT-HC đào tạo g Vinh 10 Hà nội 13 14 27 Hà Nội Vinh 11 79 79 79 Trường CTNA Tân Kỳ 2.5.4 Ngân sách đào tạo, bồi dưỡng Thực theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Bộ Tài Chính việc quy đinh lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, Quyết định số 51/2012/QĐUBND ngày 13/9/2013 UBND tỉnh Nghệ An việc ban hành quy chế giảng dạy học tập trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện Ban chấp hành trung ương Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2016 gồm: - Chi hỗ trợ phần tiền ăn cho học viên thời gian tập trung học bôi dưỡng LLCT, nghiệp vụ trung tâm: 40.000 đồng/người/ngày - Các khoản chi phục vụ cho lớp học trung tâm theo quy định mức tối đa Thông tư số 139/2010/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định số 51/2013/QĐ- UBND UBND tỉnh Nghệ An - Đối với cán đào tạo, thời gian học hưởng nguyên lương, khoản phụ cấp theo lương hỗ trợ phần kinh phí từ nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán năm 2015 theo dự toán Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2016 2.211.028.000 đồng 35 2.5.5 Tổ chức thực Ban tổ chức huyện ủy có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nội vụ UBND huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng trị huyện tham mưu cho Thường trực huyện ủy ban hành định mở, điều động học viên, tổ chức lớp bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch Ban tuyên giáo huyện ủy có trách nhiệm giúp cấp ủy thẩm định nội dung, chương trình bồi dưỡng LLCT trung tâm theo hướng dẫn số 132-HD/BTGTW, ngày 26/9/2014 Ban tuyên giáo trung ương “công tác giáo dục lý luận trị năm 2015” công văn số 1104-CV/BTGTW ngày 01/10/2014 Ban tuyên giáo tỉnh ủy việc thực hướng dẫn công tác giáo dục LLCT năm 2016 Trung tâm bồi dưỡng trị huyện chịu trách nhiệm phối hợp với Ban huyện ủy, Văn phòng huyện ủy, phòng thuộc UBND huyện, UBMTTQ đoàn thể cấp huyện, đơn vị có trách nhiệm xây dựng chương trình, soạn thảo giáo án, chuẩn bị nội dung, bố trí kinh phí, chuẩn bị sở vật chất, tổ chức mở quản lý lớp theo kế hoạch Phòng Tài – Kế hoạch Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 Bộ Tài Chính, Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 UBND tỉnh Nghệ An việc ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức địa bàn tỉnh Nghệ An văn hướng dẫn cấp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện bố trí kinh phí năm 2015 theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC địa bàn Xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ mua sắm sở vật chất phục vụ tốt cho công tác dạy, học hoạt động trung tâm Căn kế hoạch, ban Đảng, Văn phòng huyện ủy, phòng thuộc UBND huyện, UBMTTQ, đoàn thể cấp huyện, đơn vị, cấp ủy cấp, UBND xã, thị trấn theo chức phối hợp chặt chẽ với trung 36 tâm bồi dưỡng trị huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch 37 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CBCC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ 3.1 Giải pháp Với tình hình đặc điểm đội ngũ CBCC UBND huyện Tân Kỳ, yêu cầu đặt phải có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nhằm đắp ứng với tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng.Trong trình thực tập nghiên cứu UBND huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An, em xin đưa số giải pháp sau 3.1.1 Thay đổi cách thức xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo nhằm tìm thiếu hụt khoảng cách lực, trình độ CBCC so với yêu cầu vị trí công việc mà họ đảm nhận Để việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC đạt hiệu cao UBND huyện cần phối hợp với cấp ủy, quan quản lí, sử dụng công chức hành chính, cần sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích thực trạng số lượng công chức theo lứa tuổi, trình độ chuyên môn, đồng thời vào chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Tỉnh Cần tiến hành điều tra để biết công chức đảm nhận lĩnh vực nào, thiếu kiến thức gì, kĩ để từ tiến hành đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho họ Xác định nhu cầu, nguyện vọng thân công chức, yếu tố quan trọng, có công chức hiểu rõ thiếu kiến thức gì, cần đào tạo, bồi dưỡng để thực nhiệm vụ 3.1.2 Đổi nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng xác định hình thức, phương pháp giảng dạy cụ thể, phù hợp với đặc điểm đội ngũ CBCC Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần phải vào vị trí công tác, yêu cầu nghiệp vụ cụ thể đối tượng công chức 38 nội dung mà sở đào tạo có sẵn Tránh trường hợp nội dung giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức có trình độ chuyên môn khác nhau, công tác vị trí khác Cụ thể, chương trình đào tạo công chức lãnh đạo, kiến thức chung phải có nội dung tư tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo, quản lí văn phòng, lập kế hoạch, giao tiếp vận động quần chúng Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải sửa đổi để khắc phục kiến mà công chức hành huyện thiếu hụt: Kiến thức trình độ chuyên môn, kiến thức quản lí nhà nước, tin học, ngoại ngữ, kĩ giao tiếp, kĩ lãnh đạo Nội dung cần trang bị kiến thức tin học, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho công chức hành Huyện Cần xây dựng nội dung chương trình gắn lí luận với thực tiễn, nâng cao kĩ nghiệp vụ cho công chức: kĩ soạn thảo văn bản, kĩ xử lý tình huống, kĩ giao tiếp, kỹ đặt vấn đề giải vấn đề, khả bố trí, xếp công việc tổ chức điều hành công việc, liên tục cập nhật kiến thức mới, loại bỏ nội dung không cần thiết, phù hợp với loại chức danh, đối tượng công chức Cần trang bị kiến thức pháp luật: luật CBCC, Luật hành chính, luật khiếu nại, tố cáo, phận công chức huyện chưa nắm rõ luật gặp phải số vướng mắc giải công việc Đổi phương pháp đào tao, bồi dưỡng: Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng, hiệu khóa đào tạo, bồi dưỡng Thực tiễn cho thấy có nội dung, chương trình đào tạo tốt phương pháp giảng dạy không phát huy tính chủ động, sáng tạo người học kết thu không cao Đổi nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC sở nên giảm nội dung lí luận, tăng cường nội dung mang tính thực tiễn, cập nhật đầy đủ chương trình, sách Đảng, Nhà nước Việc đổi nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo làm cho CBCC ham học hỏi hơn, tạo động lực cho CBCC có nhìn thay đổi phát triển không 39 ngừng vươn xa xã hội bên Tập trung vào phương pháp nêu vấn đề, tình hướng dẫn, gợi mở, đối thoại để rèn luyện phương pháp, kĩ giải vân đề, xử lí tình Để việc học tập có kết cao, sau học, cụm chuyên đề nên cho học viên nghiên cứu, khảo sát, thực tập rút kimh nghiệm với thời gian thích hợp CBCC học tốt nội dung trình bày theo nhiều cách thức khác nhau; giảng viên truyền đạt, học viên ghi chép, xen kẽ thảo luận, tập tình huống, kết hợp khảo sát thực tế 3.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “ Điều cốt yếu công tác đào tạo cán công chức phải xuất phát từ nhu cầu thực tế phải đáp ứng nhu cầu đó” Việc đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu trở thành đòi hỏi khách quan quan hành Nhà nước công chức hành Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu giúp công chức chủ động lựa chọn nội dung, chương trình, sở đào tạo thời gian học tập phù hợp sát với thực tế Điều giúp quan sử dụng công chức có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân hàng năm Công chức tự lựa chọn việc học tập nâng cao tính tự giác trách nhiệm học tập thực thi nhiệm vụ, sở để quan sử dụng công chức đánh giá lực thi hành công vụ Để tạo, bồi dưỡng theo hu cầu cần có thống mục tiêu, nội dung, phương thức lộ trình đào tạo theo nhu cầu quan quản lí đào tạo, sở đào tạo, quản lí công chức Để đáp ứng mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc, cần phải luôn xác định rõ mục đích nhằm đào tạo ai? Giúp họ đáp ứng dược nhu cầu công việc làm, sở xác định nội dung, chương trình hình thức, phương thức đào tạo cho phù hợp Mỗi chương trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu định, sở nắm mục tiêu khóa đào tạo cần xác định ý nghĩa giảng, chuyên đề, lựa chọn kiến thức phương pháp phù hợp 3.1.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí 40 Việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC nâng cao nhận thức để thay đỏi dần cách làm việc truyền thống, tăng cường kĩ giao tiếp với công nghệ thông tin cho cán trực tiếp thực công tác ứng dụng công nghệ thông tin cần phải xác định khâu then chốt trình ứng dụng công nghệ thông tin Coi trọng việc tập huấn kiến thức công nghệ thông tin sử dụng máy vi tính, phần mềm ứng dụng, khai thác thông tin internet cho CBCC phục vụ tốt cho công tác chuyên môn lĩnh vực khác với việc đào tạo tin học bản, công tác tập huấn cho đội ngũ CBCC sử dụng hệ thống phần mềm trọng Trong thời gian tới, UBND huyện cần phải tập trung vào trọng việc thực mục tiêu nâng cao lực quản lí, điều hành áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí 3.1.5 Tăng cường quản lí, kiểm tra, đánh giá sau đào tạo xử lí nghiêm vi phạm Cơ quan cần thường xuyên sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm hoạt động, mặt công tác địa phương cách nghiêm túc, toàn diện Kiểm tra, đánh giá khâu quan trọng thiếu, công cụ để đào tạo, bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu Đồng thời, giúp phát sai sót trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm tra đánh giá tiến hành thường xuyên tất khâu trình đào tạo để phát kịp thời sai sót có điều chỉnh cần thiết Xử lí nghiêm trường hợp vi phạm, lấy làm gương răn đe, đồng thời phải đảm bảo xử lí nhanh nhất, hiệu Điều tạo thêm hiệu lực cho việc chấp hành kỉ luật hành Phải ngăn ngừa tiêu cực thân người thực kiểm tra, giám sát bằng cách lựa chọn người có ý thức kỉ luật cao Trong qúa trình hoạt động, đoàn kiểm tra cần có kiểm tra chéo lẫn phát huy vai trò giám sát, phản biện nhân dân Đẩy mạnh sinh hoạt thường kì sinh hoạt chi bộ, qua mặt hạn chế nguyên nhân khắc phục 41 3.1.6 Đào tạo kĩ mềm cho CBCC Trong xu toàn cầu hóa nay, đòi hỏi đội ngũ CBCC phải ngày chuyên nghiệp để phù hợp Một nội dung chương trình tổng thể cải cách hành Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC phải xây dựng đội ngũ công chức hành chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu hành đại Sự thành thục kĩ tiêu chí tiêu chí quan trọng đánh giá tính chuyên nghiệp đội ngũ CBCC Kĩ mềm khả thích ứng với môi trường làm việc, giải khủng hoảng, xây dựng niềm tin, làm việc nhóm, tinh thần sáng tạo, học hỏi, tiếp cận Kĩ mềm gồm: kĩ giao tiếp, kĩ quản lí thời gian, kĩ lập kế hoạch, kĩ tổ chức, kĩ thuyết trình, kĩ lãnh đạo, kĩ làm việc nhóm 3.1.7 Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng Cần có phận chịu trách nhiệm với hệ thống tiêu chuẩn đánh giá Trước tiên đưa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành công việc để đạt mục tiêu mà lại bỏ qua coi nhẹ việc đánh giá trình đào tạo coi lại trở số “0” tình trạng đâng phổ biến, đào tạo tràn lan để đó, không kiểm tra chất lượng tính hiệu việc đào tạo Vì sau đào tạo cần có hệ thống kiểm tra đánh giá thường xuyên để thu thập thông tin phản hồi nhằm đưa định, điều chỉnh kịp thời Đánh giá cần tiến hành theo kế hoạch, áp dụng tiến khoa học phương pháp khác nhau, cần tiến hành để thấy kết cá nhân tổ chức 3.1.8 Huy động sử dụng hiệu nguồn kinh phí dành cho đào tạo Nguồn kinh phí có vai trò định đến việc kế hoạch đào tạo có thực hay không? Với nhu cầu đào tạo lớn Bộ cần có giải pháp nhằm tăng cường kinh phí cho đào tạo: 42 - Đa dạng hóa hình thức huy động nguồn kinh phí dành cho đào tạo từ nguồn tài trợ quốc tế - Giám sát chặt chẽ chi phí đào tạo khâu - Xây dựng chế quản lý sử dụng nguồn kinh phí dành cho đào tạo cách hợp lý hiệu - So sánh chi phí đào tạo thực tế bỏ quỹ đạo thực để tiến hành điều chỉnh cân đối cho phù hợp - Cân đối lại khoản chi phí dành cho quản lý công tác đào tạo tỷ lệ cao Đồng thời cần phải tính đến chi phí danh cho học viên như: tiền bồi dưỡng cho học viên tham gia khóa học, tiền thưởng cho người có kết xuất sắc… 3.1.9 Đối với cán bộ, công chức Cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức tầm quan trọng công tác Đây hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng không đảm bảo hoàn chỉnh tiêu chuẩn nghiệp vụ theo ngạch, chức danh mà nâng cao lực thực công việc cho cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai tổ chức Chỉ nhìn nhận đắn đào tạo, bồi dưỡng ta có đuợc đầu tư mức để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Khuyến khích trình tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Theo đó, cán bộ, công chức phải có kế hoạch thường xuyên tìm tòi học hỏi, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ lực công tác Thực khen thưởng thành tích xuất sắc việc tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm khuyến khích mở rộng hình thức 3.2 Một số kiến nghị 3.2.1 Đối với cấp quản lí 43 Sở Nội vụ nên có văn hướng dẫn chi tiết công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC (quy trình xây dựng kế hoạch, thẩm quyền cử CBCC đào tạo, bồi dưỡng, quy định chế độ, sách cho CBCC đào tạo, bồi dưỡng, trách nhiệm quan nhà nước, quan Đảng) UBND tỉnh nên quan tâm nhiều đến hoạt động UBND huyện, hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán xã tập huấn dài ngày lĩnh vực chuyên môn, ý văn để bổ sung kiến thức Tiếp tục đầu tư kinh phí, đầu tư nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan, có chế sách cán cử học hỗ trợ phần kinh phí cho đào tạo lại cán Đầu tư sở vật chất, kĩ thuật quan đưa vào thực chương trình mới, đưa thêm kiến thức Cần có chế phân cấp sâu cho quan, trao cho quan nhiều quyền tự chủ công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 3.2.2 Đối với quan thực tập UBND huyện cần trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Cần mở rộng liên kết mặt với sở đào tạo, bồi dưỡng để đơn vị thực đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trị, quản lí hành nhà nước cho CBCC Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC cần trang bị kiến thức kĩ co ngạch công chức, chức danh cán bộ, trang bị phẩm chất đạo đức tốt đẹp, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, có đủ trình độ lực quản lí nhằm đáp ứng yêu cầu công cải cách hành nhà nước Phương thức đào tạo cần kết hợp đào tạo quy với tập trung với hình thức bồi dưỡng chức 44 Cần có biện pháp đánh giá sau đào tạo CBCC để biết hiệu chương trình đào tạo khác biệt, tiến CBCC trước sau đào tạo Đồng thời lấy làm kinh nghiệm cho khóa sau 3.2.3 Đối với cán công chức CBCC cần tự thức tầm quan trọng việc đào tạo đào tạo lại để nâng cao nghiệp vụ nhằm giúp đáp ứng yêu cầu công việc hiệ tương lai Vì vậy, CBCC cần hăng hái thực cử đào tạo CBCC tự trang bị cho nghiệp vụ cần thiết như: tin học, anh văn nhằm phục vụ công việc Nhận thức vai trò đào tạo, bôi dưỡng thân xã hội CBCC phải tự phấn đấu rèn luyện thân, trau dồi đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng vai trò công chức hành 45 PHẦN PHẦN KẾT LUẬN Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức có vai trò vô quan trọng, khâu thiếu toàn quy trình xây dựng thực kế hoạch phát triển đất nước.Đảng ta khẳng định đất nước ta có nguy tụt hậu ngày xa so với nước khu vực giới Đó kết nhiều nguyên nhân, số yếu nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ CBCC nói riêng Nhìn giới thấy rằng có nhiều nước nghèo tài nguyên thiên nhiên họ vươn lên thành cường quốc kinh tế giới Họ làm điều họ nhìn thấy tầm quan trọng nguồn nhân lực có sách đầu tư thỏa đáng cho công tác giáo dục, đào tạo Bước vào kinh tế tri thức với xuất ngày nhiều công nghệ đại, nhiều vấn đề, mối quan hệ phức tạp nảy sinh Điều đòi hỏi đội ngũ CBCC phải động, sáng tạo nhiệt tình công việc, phục vụ nhân dân, người đầy tớ nhân dân đưa đất nước phát triển Con đường lên Chủ nghĩa xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi CBCC phải dồc lực, tinh thần trí tuệ, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất đạo đức để phục vụ nghiệp xây dựng đất nước.Nhận thức lực, trình độ đội ngũ CBCC có vai trò thúc đẩy xã hội lớn, Đảng Nhà nước đưa chủ trương, sách thiết thực nhằm đầu tư cho công tác giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC nói riêng Quán triệt tinh thần đạo UBND Tỉnh Nghệ An nói chung UBND Huyện Tân Kỳ nói riêng, phòng Nội vụ phối hợp với quan, tổ chức có liên quan triển khai thực nghiêm túc có hiệu việc đào tạo bồi dưỡng cán công chức năm qua Qua đó, đội ngũ cán công chức huyện bước nâng cao số lượng lẫn chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Công tác 46 quản lý cán công chức mà cụ thể đào tạo bồi dưỡng cán công chức góp phần vào thực tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán công chức Bên cạnh kết đạt có hạn chế cần khắc phục giai đọan tới Vì quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng đạo Ðảng, Nhà nước để đưa biện pháp thật hữu ích, thiết thực để xây dựng cho đơn vị đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn, lý luận cao, có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị vững vàng để phục vụ nghiệp xây dựng đất nước Đề tài có học hỏi, rút kinh nghiệm thầy cô cố gắng thân Nhưng thời gian tìm hiểu thực tế ngắn hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy cô, anh chị bạn đọc để em hiểu hoàn thiện công tác 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ Trần Kim Dung ( 2006), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê Thạc sĩ Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân ( 2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân Nguyễn Hữu Thân (2010), Giáo trình Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động - Xã hội Pháp lệnh CBCC năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2000 2003 Phòng nội vụ - UBND huyện Tân Kỳ, tuyển tập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan chuyên môn 48 ... hiểu rõ vấn đề em định chọn nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với tên gọi: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục... Bá CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN TÂN KỲ Chương TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN TÂN KỲ 1.1 Quá trình hình thành phát triển huyện Tân K Tân Kỳ huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ. .. quan Nhà nước nắm bắt nhanh xu hướng phát triển xã hội 2.1.3 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 2.1.3.1 Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ tiêu chuẩn cán bộ, công chức Trong công tác quản lí cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an , Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an , Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn